Protokolski sklad

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Protokolski sklad je izraz za množico protokolov, ki sodelujejo med seboj in se uporabljajo za komunikacijo z drugimi računalniki. Četudi vsak protokolni sklad temelji na ISO/OSI referenčnemu modelu, pa ni nujno, da bo imel določen protokolni sklad vse plasti ISO/OSI modela. Na računalniku povezanem v LAN je na primer protokolni sklad sestavljen iz aplikacijskih protokolov, plasti podatkovne povezave ter specifikacije fizične plasti. Drugi primer pa je npr. protokolni sklad TCP/IP, ki je sestavljen iz štirih nivojev:

  • aplikacijski nivo,
  • transportni nivo,
  • omrežni nivo in
  • nivo nosilnih storitev.