Predmet (slovnica)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje

Prêdmet (objékt) je stavčni člen, po katerem se vprašamo z ustrezno neimenovalniško vprašalnico in povedkom. Predmet pomensko dopolnjuje povedek. Slovnično je podrejen povedku - povedek namreč določa njegov sklon. V stavku je lahko več predmetov.

Pri tvorbi trpnika preide predmet v osebek (primer: Poznam to knjigo. -> Ta knjiga mi je poznana.)

V predmetu navadno nastopa samostalniška beseda ali besedna zveza v neimenovalniškem sklonu. Predmet je lahko nepredložen ali predložen, odvisno od tega, ali nastopa v predmetu tudi predlog.

Če je predmet zgrajen le iz ene polnopomenske besede, je gol (Videl sem Mojco.), če pa je sestavljen iz dveh ali več polnopomenskih besed, je zložen (Videl sem Mojco in Majo.). Slednji je lahko zložen priredno, torej so posamezni deli enakovredni (Videl sem Mojco in Majo.) ali podredno, če je ena beseda nadrejena drugi (Videl sem sosedovo Mojco.). V podrejeno zloženem predmetu je nadrejena beseda jedro (Mojco), podrejena pa prilastek (sosedovo).

Označimo ga z dvojno podčrtavo.