Pravična trgovina

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Pravična trgovina je trgovinsko partnerstvo, katerega temelj je dialog, transparentnost in spoštovanje ter si prizadeva za večjo enakopravnost v mednarodni trgovini. S ponujanjem boljših pogojev prodaje in zagotavljanjem pravic marginaliziranih proizvajalcev in delavcev, predvsem iz ekonomsko manj razvitih dežel prispeva k trajnostnemu razvoju. Organizacije, ki se ukvarjajo s pravično trgovino in ki jih podpirajo potrošniki, se aktivno vključujejo v podpiranje proizvajalcev, osveščanje in vodenje kampanj za spremembe v pravilih in praksi konvencionalne mednarodne trgovine. (Definicija WFTO - World Fair Trade Organization)

Načela pravične trgovine[uredi | uredi kodo]

WFTO (World Fair Trade Organization) – Svetovna organizacija za pravično trgovino določa 10 načel, ki jih morajo organizacije pravične trgovine spoštovati pri svojem vsakodnevnem delu. WFTO spoštovanje teh načel nadzira in jih tudi naprej razvija:

1. Vzpostavljanje možnosti za ekonomsko nepriviligirane proizvajalce: podpora najrevnejšim proizvajalcem

2. Transparentnost in preglednost finančnega poslovanja: pošteno in odprto poslovanje s partnerji

3. Trgovinsko partnerstvo: osredotočenje na pošten, kontinuiran in dolgoročen odnos

4. Krepitev zmožnosti: razvijanje znanja proizvajalcev in vzpostavljanje možnosti za trgovanje z izdelki

5. Promocija pravične trgovine: ozaveščanje o pravični trgovini in obveščanje od kod prihajajo izdelki

6. Plačilo poštene cene: zagotavljanje, da proizvajalci za svoje delo dobijo pošteno plačilo. To se določi preko dialoga, krije pa stroške proizvodnje in primerno in enakopravno plačilo za delo - po možnosti tudi predujem

7. Enakopravnost spolov: zagotavljanje enake možnosti in plačilo za moške in ženske

8. Delovni pogoji: zagotavljanje varnih in zdravih delovnih pogojev, v skladu s pravom in lokalnimi normami

9. Otroško delo: spoštovanje Konvencije ZN o pravicah otrok kot tudi lokalnih družbenih norm

10. Okolje: zagotavljanje, da so materiali, izdelki in prevoz narejeni ob skrbi za okolje

Zakaj kupovati pravično?[uredi | uredi kodo]

Nakup izdelkov pravične trgovine pomeni odločitev za izdelke, ki so bili izdelani oziroma pridelani na načine, ki pozitivno vplivajo na človeka ter njegovo družbeno in naravno okolje. Z nakupom podpiramo trgovanje po etičnih načelih in prispevamo k zmanjševanju revščine v manj razvitih deželah ter s tem k spreminjanju sveta na bolje.

Pravična cena[uredi | uredi kodo]

Pravična cena vključuje ceno proizvodnje ter pokriva socialne in okoljske stroške.

Vključuje ceno dela, ki omogoča dostojno preživetje.

Vključuje premijo, ki omogoča investicije v razvojne projekte skupnosti. Lahko se vloži v izboljšanje pogojev dela, širitev kapacitet proizvodnje ali pa za izboljšanje zdravstvenega varstva skupnosti, okoljskih standardov, izobraževalnih možnosti, izgradnjo infrastrukture itd.

Standardi v sistemu pravične trgovine[uredi | uredi kodo]

Svetovno prepoznavni in priznani sta dve oznaki: World Fair Trade Organization Mark – znak Svetovne pravičnotrgovinske organizacije in Fairtrade label – oznaka, ki jo podeljuje Mednarodna organizacija za označevanje izdelkov pravične trgovine. Kljub temu da se obe oznaki uporabljata na istem tržišču, pomenita dva različna pristopa certificiranja in nadzorovanja.

Delo otrok v sistemu pravične trgovine[uredi | uredi kodo]

Delo otrok pod nehumanimi pogoji je popolnoma nesprejemljivo za vse, ki poslujejo po načelih pravične trgovine. Delo otrok v primerih, ko gre za prenos izkušenj in znanja z generacije na generacijo, pod humanimi pogoji, pa je sprejemljivo.