Pogovor:Splošna plinska enačba

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

To nikakor ni splosna plinska enacba ampak zgolj enacba za idealni plin. LP, absolvent fizike.

Te podatke je dodal Peterlin, ki je doktor fizike. V mojem leksikonu pa tudi piše tako. --Eleassar pogovor 19:46, 4. oktober 2007 (CEST)

Splošno uveljavljeno ime (SPE) morda res malo zavaja. Gre v resnici za termično enačbo stanja (TES) idealnega plina, in jasno ne v splošnem za vse realne pline, če prav razumem v čem je bistvo pripombe. Z gibanjem atomov v molekulah realnih plinov se stvari zapletejo (specifični toploti sta po Maxwellu in Boltzmannu odvisni od prostostnih stopenj, iz Jouleovega zakona in SPE sledi njuna razlika, ki je enaka R, na podlagi poskusov je za idealne pline , in je kalorična enačba stanja (KES) enoatomnega plina v obliki , zelo razredčeni plini so v polidealnem stanju, za njih velja SPE, z razliko od idealnih plinov pa sta specifični toploti odvisni od temperature, pri realnih plinih pa še od tlaka, naslednja natančnejša enačba stanja je Van der Waalsova enačba, ki sicer napoveduje kapljevinsko fazo, odpoveduje pa na meji med fazama, še druge pa so zbrane v članku o enačbah stanj, ...) --xJaM 04:54, 23. februar 2008 (CET)