Pogajanje

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Pogajanje je proces, kjer zainteresirani strani razrešujeta spore, soglašata glede nadaljnjih smernic razvoja akcij, trgujeta za individualno ali kolektivno prednost in/ali poizkušata izoblikovati rezultate v obojestransko korist.

KOMUNIKACIJA NA POGAJANJIH:

Govorniki na pogajanjih opravljajo naslednje aktivnosti: - morajo znati povedati svoje stališče o predmetu pogajanj - morajo posredovati v razpravo svoje cilje, mnenja, potrebe, namene - sposobni prilagajati, dopolnjevati, spreminjati svoje nazore,specificirati in izločevati iz njih prvine, ki niso skupno sprejemljive - znati morajo razporejati vsebine pogajanj po pomenu, iz celote izbrati sestavine - oblikovati končni predlog - oblikovati rezultat pogajanj v pisni ( plan, dogovor, sporazum ), ustni ali kakšni drugi obliki

VRSTE POGAJANJ:

· POGAJANJE S PARTNERJI: Partnerji so drugi posamezniki, skupine ali organizacije, s katerimi nas vežejo pomembni skupni interesi. S partnerji se največkrat pogajamo o ceni, dobavnem roku, plačilnem roku, stroški, jamstva,… · POGAJANJE S KONKURENTI, TEKMECI: To so vsi posamezniki, skupine ali organizacije s katerimi tekmujemo na trgu konkurence za dobrine ali korist. Glavne teme pogajanj so delitev dela, poslov, pravila, področij, konkurence, delovanja,… · POGAJANJE Z DRUGIMI: Sem uvrščamo pogajanja s sindikati, strokovnimi združenji, državnimi ustanovami-davkarija, carina, kjer gre predvsem za usklajevanje interesov, sodelovanje, pravil nasprotovanja,…