Osnovno sredstvo

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Osnovno sredstvo (opredmeteno osnovno sredstvo) je sredstvo, ki ga ima poslovni sistem v lasti ali v finančnem najemu. Uporablja se pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev in se bo po pričakovanjih uporabljal v več kot enem obračunskem obdobju (Hočevar et al., 2006, str. 1). Med opredmetena osnovna sredstva štejemo: - zemljišča, - zgradbe, - proizvajalno opremo, - drugo opremo in - biološka sredstva (osnovna čreda, večletni nasadi).