Nabava

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Nabava je najpomembnejša poslovna funkcija v proizvodnih podjetjih. Temeljna naloga je preskrba podjetja s surovinami, izdelavnim materialom, storitvami, energijo, pomožnim materialom, stroji, napravami itd. Pomembno je, da razpolaga s primerno količino materiala, da je material ustrezne kakovosti, kupljen po primerni ceni in tudi pravočasno na razpolago.

Načrtovanje nabave[uredi | uredi kodo]

Proces načrtovanja je predvidevanje in opredeljevanje nalog, ki jih mora podjetje izvršiti v časovni intervalih. S tem pa posledično podjetje zmanjšuje poslovno tveganje. Za efektivno načrtovanje so pomembni dejavniki načrtovanja:

 • ekonomski
 • tehnični
 • organizacijski
 • dejavniki dela

Poslovni načrt

Poslovni načrt podjetja je praviloma sestavljen iz delov načrtov, kot so:

 • načrt proizvodnje
 • načrt investicij
 • načrt prodaje
 • finančni načrt
 • načrt nabave
 • načrt zaposlovanja
 • načrt investicijskega vzdrževanja itd.

Nabavni načrt je eden od najpomembnejših sestavnih delov poslovnega načrta podjetja. Z dobrim načrtovanjem nabave želi podjetje doseči najbolj racionalno poslovanje nabave in uskladitev nabavne dejavnosti s proizvodnjo. Potrebna je zagotovitev takšne zaloge materiala, da so stroški nabave na enoto materiala minimalni ob tem pa se mora zagotoviti nemoten proces proizvodnje.

Postopki pri nabavi[uredi | uredi kodo]

Operativno izvajanje nabave obsega številne postopke:

 • Najava potreb po materialu
 • Iskanje najprimernejših ponudb pri raznoraznih dobaviteljih
 • Analiza pridobljenih ponudb
 • Nabavne kalkulacije, ki upoštevajo vse nabavne stroške in izbor najprimernejšega ponudnika
 • Pogajanja o nabavnem poslovanju
 • Dogovor o vsebini nabavnega posla (predmet pogodbe, količina, cena)
 • Naročanje in dostava materiala
 • Prevzem materiala in kontrola izpolnjevanja pogodbenih obveznostih dobavitelja
 • Plačilo računa v naprej določenem plačilnem roku

Pomembno je, da si postopki nabave sledijo v zgoraj opisanem vrstnem redu, saj tako vzdržujemo dober odnos v relaciji kupec-dobavitelj.

Evidentiranje nabave[uredi | uredi kodo]

Evidenca nabave je potrebna za zbiranje podatkov. Pridobljeni podatki so pomembni za izvedbo analize in kontrole nabavnega procesa.

Nabavne evidence:

 • evidenca količin materiala
 • evidenca cen materiala
 • evidenca dobaviteljev
 • evidenca nabavnih pogojev
 • evidenca o reklamacijah blaga

Evidentiranje nabave nam pomaga pri analizi naših dobaviteljev in nadaljnjega oblikovanja nabavne politike.

Viri[uredi | uredi kodo]

 • Potočnik, V. (1998). Komercialno poslovanje z osnovami trženja 1. Ljubljana:Ekonomska fakulteta