Mladinski center

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Najširše so definirali mladinske centre sami mladinski delavci, ki so na »Srečanju mladinskih centrov Urada RS za mladino« v Tolminu oktobra 2005 dorekli, da je mladinski center:

prostor, ki ponuja mlademu kvalitetno preživljanje prostega časa oblikovan po njegovi meri. Vanj se vključujejo mladi kot posamezniki za usmerjeno ali neusmerjeno preživljanje prostega časa in kjer poteka celostna obravnava posameznika.

Kaj je mladinski center?[uredi | uredi kodo]

Je pravna oseba, opravlja dejavnost na območju [[Mestna ob� �ina|mestne občine]] ali območju več lokalnih skupnosti, zagotavlja prostor, opremo, redno delovanje, ustrezen kader z izkušnjami, uveljavlja pluralno programsko zasnovo, zagotavlja takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa.

Mladinski centri so namenjeni

 • Posameznikom:
  • Osnovna skupina 15. – 29. leta;
  • Predšolska in osnovnošolska populacija;
 • Ostalim:
  • neformalnim skupinam mladih (skupine brez pravno formalne oblike) ter
  • formalnim skupinam mladih oz. vključuje tudi mlade zbrane v društvih, zvezah društev,…

Tako mladim zagotavlja: asociativne načine druženja, informiranost mladih, spodbuja aktivno participacijo mladih, prostovoljne aktivnosti, neformalno izobraževanje mladih, prispeva k socialni povezanosti mladih, družbeni integraciji mladih, uveljavlja mobilnost mladih in mednarodno povezovanje mladih.

Programi, ki jih slovenski mladinski centri izvajajo v različnem obsegu in z različnimi sredstvi v skladu z njihovimi prostorskimi in drugimi zmožnostmi:

 • Zagotavljanje prostora za druženje, ustvarjanje in promocijo, pridobivanje informacij, dostopa do opreme in storitev, ... skozi
  • Klubski prostor;
  • Info točko z zbranim informativnim gradivom in brezplačnim dostopom do spleta;
  • Prostor za osebno informiranje in svetovanje;
  • Prireditveni prostor;
  • Razstavni prostor;
  • Računalniško sobo;
  • Glasbeno vadnico in studio;
  • Multimedijski prostor za video in filmsko produkcijo;
  • Večnamenske prostore za različna srečanja, predavanja, delavnice, ...
 • Informiranje in svetovanje
  • Zbiranje, urejanje in posredovanje kvalitetnih informacij mladim;
  • Vzpostavitev različnih načinov, prilagojenih mladim, za posredovanje informacij;
  • Vzpostavitev lokalnih info točk izven mladinskih centrov;
  • Vzpodbujanje, vzpostavitev in koordiniranje vrstniškega informiranja;
  • Izvajanje osebnega informiranja in svetovanja na terenu in v centru;

Mreža Mama[uredi | uredi kodo]

Mreža MaMa je organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi.

Mreža MaMa s svojim delovanjem:

 • Povezuje organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji;
 • Zastopa skupne interese članic napram vladnem sektorju in ostalim sogovornikom;
 • Redno obvešča članice in ostalo zainteresirano javnost o vseh dejavnostih in aktivnostih, ki se tičejo mladih in dela z njimi;
 • Organizira srečanja in vzpodbuja komunikacijo ter projektno povezanost med članicami;
 • Članicam nudi strokovno pomoč;
 • Skrbi za povezovanje med članicami Kluba MaMa in mladimi ustvarjalci;
 • Mladim ustvarjalcem omogoča dostop do mladinskih prizorišč in podpira njihovo sodelovanje;
 • Skrbi za neformalno izobraževanje mladih in mladinskih delavcev;

Pri svojem delovanju Mreža MaMa med članicami Kluba MaMa in širši javnostjo vzpodbuja in promovira ustvarjalne dejavnosti mladih ter uveljavljala načela strpnosti, dobrega sodelovanja in hkrati tudi družbene kritičnosti.