Mladinski center

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Najširše so definirali mladinske centre sami mladinski delavci, ki so na »Srečanju mladinskih centrov Urada RS za mladino« v Tolminu oktobra 2005 dorekli, da je mladinski center:

prostor, ki ponuja mlademu kvalitetno preživljanje prostega časa oblikovan po njegovi meri. Vanj se vključujejo mladi kot posamezniki za usmerjeno ali neusmerjeno preživljanje prostega časa in kjer poteka celostna obravnava posameznika.

Kaj je mladinski center?[uredi | uredi kodo]

Je pravna oseba, opravlja dejavnost na območju [[Mestna ob� �ina|mestne občine]] ali območju več lokalnih skupnosti, zagotavlja prostor, opremo, redno delovanje, ustrezen kader z izkušnjami, uveljavlja pluralno programsko zasnovo, zagotavlja takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa.

Mladinski centri so namenjeni

 • Posameznikom:
  • Osnovna skupina 15. – 29. leta;
  • Predšolska in osnovnošolska populacija;
 • Ostalim:
  • neformalnim skupinam mladih (skupine brez pravno formalne oblike) ter
  • formalnim skupinam mladih oz. vključuje tudi mlade zbrane v društvih, zvezah društev,…

Tako mladim zagotavlja: asociativne načine druženja, informiranost mladih, spodbuja aktivno participacijo mladih, prostovoljne aktivnosti, neformalno izobraževanje mladih, prispeva k socialni povezanosti mladih, družbeni integraciji mladih, uveljavlja mobilnost mladih in mednarodno povezovanje mladih.

Programi, ki jih slovenski mladinski centri izvajajo v različnem obsegu in z različnimi sredstvi v skladu z njihovimi prostorskimi in drugimi zmožnostmi:

 • Zagotavljanje prostora za druženje, ustvarjanje in promocijo, pridobivanje informacij, dostopa do opreme in storitev, ... skozi
  • Klubski prostor;
  • Info točko z zbranim informativnim gradivom in brezplačnim dostopom do spleta;
  • Prostor za osebno informiranje in svetovanje;
  • Prireditveni prostor;
  • Razstavni prostor;
  • Računalniško sobo;
  • Glasbeno vadnico in studio;
  • Multimedijski prostor za video in filmsko produkcijo;
  • Večnamenske prostore za različna srečanja, predavanja, delavnice, ...
 • Informiranje in svetovanje
  • Zbiranje, urejanje in posredovanje kvalitetnih informacij mladim;
  • Vzpostavitev različnih načinov, prilagojenih mladim, za posredovanje informacij;
  • Vzpostavitev lokalnih info točk izven mladinskih centrov;
  • Vzpodbujanje, vzpostavitev in koordiniranje vrstniškega informiranja;
  • Izvajanje osebnega informiranja in svetovanja na terenu in v centru;

Seznam slovenskih mladinskih centrov:[uredi | uredi kodo]

 • Blejski mladinski center
 • C.M.A.K. - Cerkljanski mladinski alternativni klub
 • Celjski mladinski center, Celje
 • Center mladih Koper
 • Center za mladinsko kulturo Kočevje
 • CID, Center interesnih dejavnosti Ptuj
 • CZM, Center za mlade, Domžale
 • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
 • Društvo Mladinski center Dravograd
 • Društvo ŠKUC, Ljubljana
 • Društvo Študentski, mladinski otroški center Laško
 • Javni zavod Stotočje Medvode
 • Javni zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih
 • Klub mladih Kočevje
 • KŠTM Sevnica
 • Koroški mladinski kulturni center Kompleks Ravne na Koroškem
 • LokalPatriot, Novo mesto
 • Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina
 • Mladinski center Bit, Črnomelj
 • Mladinski center Dravinjske doline, Slovenske Konjice
 • Mladinski center Hrastnik
 • Mladinski center Idrija
 • Mladinski center Jesenice
 • Mladinski center Kotlovnica, Kamnik
 • Mladinski center Krško
 • Mladinski center Litija
 • Mladinski center Nova Gorica
 • Mladinski center Ormož
 • Mladinski center Podlaga, Sežana
 • Mladinski center Prlekije, Ljutomer
 • Mladinski center Šmartno ob Paki
 • Zavod za mladino in šport Trbovlje
 • Mladinski center Velenje
 • Mladinski center Zagorje ob Savi
 • Mladinski dnevni center KamRa
 • Mladinsko društvo Polzela
 • Mladinski informativni in kulturni klub, M.I.K.K. Murska Sobota
 • Mladinski kulturni center Maribor
 • Mladinski kulturni center Slovenj Gradec
 • MOSTOVNA - Zavod neinstitucionalne kulture, Nova gorica-Solkan
 • PEKARNA - Magdalenska mreža, Maribor
 • Razvojna agencija Kozjansko (Mladinski center Šentjur)
 • Šaleški študentski klub
 • ŠKTM, Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi
 • Športni in mladinski center Piran
 • Zavod BOB
 • Zavod O, Škofja Loka
 • Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
 • Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
 • Združenje SEZAM

Mreža Mama[uredi | uredi kodo]

Mreža MaMa je organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi.

Mreža MaMa s svojim delovanjem:

 • Povezuje organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji;
 • Zastopa skupne interese članic napram vladnem sektorju in ostalim sogovornikom;
 • Redno obvešča članice in ostalo zainteresirano javnost o vseh dejavnostih in aktivnostih, ki se tičejo mladih in dela z njimi;
 • Organizira srečanja in vzpodbuja komunikacijo ter projektno povezanost med članicami;
 • Članicam nudi strokovno pomoč;
 • Skrbi za povezovanje med članicami Kluba MaMa in mladimi ustvarjalci;
 • Mladim ustvarjalcem omogoča dostop do mladinskih prizorišč in podpira njihovo sodelovanje;
 • Skrbi za neformalno izobraževanje mladih in mladinskih delavcev;

Pri svojem delovanju Mreža MaMa med članicami Kluba MaMa in širši javnostjo vzpodbuja in promovira ustvarjalne dejavnosti mladih ter uveljavljala načela strpnosti, dobrega sodelovanja in hkrati tudi družbene kritičnosti.