Metrični sistem enot

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Države po letih prevzema metričnega sistema. S črno so označene države, ki še niso prevzele metričnega sistema (Burma - Njanmar, Liberija in ZDA)

.

Metrični sistem enot mednarodni desetiški (decimalni) sistem merskih enot, ki se uporablja tudi v sistemu SI.

Uvedba metričnega sistema[uredi | uredi kodo]

Uvajanje metričnega sistema se je pričelo v Franciji, ki ga je prevzela v letu 1791. Takrat je bil določen meter kot 1 desetmilijoninka razdalje od severnega pola do ekvatorja po poldnevniku. Kot enoto za maso so takrat določili gram, ki je pomenil maso 1 milijoninke kubičnega metra vode pri njeni maksimalni gostoti. Pozneje se je metrični sistem pričel uporabljati tudi v drugih deželah Evrope. Za lažjo primerjavo so izdelali kovinske vzorce ali etalone.

Desetiški mnogokratniki[uredi | uredi kodo]

Metrični sistem je decimalni sistem. Za merjenje fizikalnih količin se uporabljajo osnovne enote in mnogokratniki števila deset osnovne enote. S tem je zelo poenostavljen način pretvarjanja enot.

Predpone[uredi | uredi kodo]

Mednarodni sistem enot predpisuje predpone, s katerimi označimo množitelje (potence števila 10 in njihove obratne vrednosti), s katerimi lahko pomnožimo osnovno enoto, da povemo velikost merjene količine.

Predpone SI
Okrajšava Ime Izvor Vrednost
Q kveta nova beseda 1030 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 kvintilijon
R rona nova beseda 1027 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 kvadrilijarda
Y jota ital. otto - osem 1024 1.000.000.000.000.000.000.000.000 kvadrilijon
Z zeta ital. sette - sedem 1021 1.000.000.000.000.000.000.000 trilijarda
E eksa grško εξάκις, hexákis - šestkrat 1018 1.000.000.000.000.000.000 trilijon
P peta grško πεντάκις, pentákis - petkrat 1015 1.000.000.000.000.000 bilijarda
T tera grško τέρας, téras - pošast 1012 1.000.000.000.000 bilijon
G giga grško γίγας, gígas - velikan 109 1.000.000.000 milijarda
M mega grško μέγας, mégas - velik 106 1.000.000 milijon
k kilo grško χίλιοι, chílioi - tisoč 103 1.000 tisoč
h hekto grško εκατόν, hekatón - sto 102 100 sto
da deka grško δέκα, déka - deset 101 10 deset
d deci lat. decimus - deseti 10-1 0,1 desetina
c centi lat. centesismus - stoti 10-2 0,01 stotina
m mili lat. millesimus - tisoči 10-3 0,001 tisočina
μ mikro grško μικρός, mikrós - majhen 10-6 0,000.001 milijonina
n nano grško νάνος, nános - pritlikav 10-9 0,000.000.001 milijardina
p piko ital. piccolo - majhen 10-12 0,000.000.000.001 bilijonina
f femto skand. femten - petnajst 10-15 0,000.000.000.000.001 bilijardina
a ato skand. atten - osemnajst 10-18 0,000.000.000.000.000.001 trilijonina
z zepto lat. septem - sedem 10-21 0,000.000.000.000.000.000.001 trilijardina
y jokto lat. octo - osem 10-24 0,000.000.000.000.000.000.000.001 kvadrilijonina
r ronto nova beseda 10-27 0,000.000.000.000.000.000.000.000.001 kvadriljardina
q kvekto nova beseda 10-30 0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 kvintilijonina

Različne vrste metričnih sistemov[uredi | uredi kodo]

Metrični sistem se uporablja v nekaterih sistemih enot. Med njimi so:

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]