Mednarodna pogodba

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Mednárodna pogódba ali mednarodni sporazum je dogovor, ki jo skleneta dve ali več suverenih držav in so podvržene mednarodnem pravu. Poimenovanje in oblika mednarodnih pogodb je lahko zelo različna; to je lahko pogodba, sporazum, protokol, konkordat, konvencija ali tudi izmenjava pisem oziroma izmenjava beležk. Ne glede na izbiro imena so vse mednarodne pogodbe enako zavezujoče po mednarodnem prvu, če jo na predpisan način potrdi zakonodajna oblast države (ratifikacija sporazuma).

V slovenskem pravnem redu se ratifikacija opravi v državnem zboru z izdajo zakona o ratifikaciji .... Tako potrjene mednarodne pogodbe imajo po slovenskem pravu večjo moč kot ostali zakoni, to je, enostranski (slovenski) zakon ne more spremeniti določil ratificirane mednarodne pogodbe.