Medicinski izrazi

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Na prvi pogled se medicinsko izrazje marsikdaj zdi kot tuj jezik. Vendar lahko te izraze preprosto razumemo, če poznamo pomen njihovih sestavnih delov (predpon, korenov in pripon). Tako je npr. beseda spondiloliza sestavljenka iz spondilo, ki pomeni vretence oz. vretenčen, in liza, ki pomeni raztapljanje, razpad, in torej pomeni raztapljanje vretenca.

Isti sestavni deli so povezani v različnih medicinskih izrazih. Spondilo in itis, ki pomeni vnetje, sestavljata spondilitis, vnetje vretenc. Ista predpona v povezavi z malacija, ki pomeni mehek, zmehčanje, oblikuje spondilomalacija, zmehčanje vretenc.

Poznavanje razmeroma majhnega števila sestavnih delov lahko pomaga do razumevanja številnih medicinskih izrazov. Naslednji seznam navaja in pojasnjuje številne pogosto uporabljane predpone, korene in pripone.


Izraz Pomen
a(n) odsotnost, pomanjkanje
aden(o) Žlezen, žleza
aer(o) zračen, zrak
aku slušen, sluh
alg bolečinski, bolečina
andr(o) moški
angi žilen, žila
ankil(o) upognjen, skrivljen
ante pred
anter(i) spredaj, naprej
anti proti
arteri(o) arterijski, arterija
artikul sklepen, sklep
artr(o) sklepen, sklep
ater(o) maščoben
avdi(o) slušen, sluh
avr(i) ušesen, uho
avt(o) samo
bi, bis dvojen, dvakrat, dva
bradi počasen
brahi kratek
buk(o) ličen, lice
cefal(o) glava; nanašajoč se na glavo
cerebr(o) možganski, možgani
cervik vraten, vrat
cian(o) moder
cirkum okrog
cist(o) mehur; nanašajoč se na mehur
cit(o) celičen, celica
daktil(o) prst; nanašajoč se na prst
dent zoben, zob
derm(ato) kožen, koža
dipl(o) dvojen
dis, diz slab, nepravilen, nenormalen
dorz(o) hrbten, hrbet
ekstra zunaj
ektomija izrezanje, odrezanje
emija kri; v krvi
encefal(o) možganski, možgani
end(o) znotraj
enter(o) črevesen, črevo
epi zunanji, povrhnji
eritr(o) rdeč
ev normalen
fag(o) požreti, uničiti
faring(o) žrelen, žrelo
farmako nanašajoč se na zdravila
fleb(o) venski, vena
fob(ija) strah
gastr(o) želodčen, želodec
gen izvor, določenega porekla
gin ženski, ženska
glik(o), gluk(o) sladek; nanašajoč se na glukozo
glos(o) jezik; nanašajoč se na jezik
gram, graf zapis, posnetek
hem(ato) krven, kri
hemi pol
hepat(o) jetrn, jetra
hidr(o) voden, voda
hiper čezmeren, visok
hipo nezadosten, nizek
hist(o) tkiven, tkivo
hister(o) maternični, maternica
hol(e) žolčen; nanašajoč se na žolčnik
hondr(o) hrustančen, hrustanec
iatr(o) zdravniški, zdravnik
infra pod
inter med, vmes
intra notri, znotraj
itis vnetje
karcin(o) rakav, rak
kardi(o) srčen, srce
kontra proti, nasproten
korpor telesen, telo
Obstaja pa še veliko drugih izrazov.