Loško polje

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Jugozahodni del polja z naseljem Kozarišče

Loško polje (tudi Loška dolina) leži med Blokami na severu, Racno goro na vzhodu in Snežnikom na zahodu. Prek okrog 6 km dolgega in okrog 4 km širokega polja poteka pas triasnega dolomita v dinarski smeri.

Ob južnem robu polja blizu gradu Snežnik je izvir Mali Obrh, v katerega priteka voda s Snežnika. Na vzhodni strani je blizu Vrhnike pri Ložu izvir Velikega Obrha, ki dovaja vodo z Racne gore in Loškega potoka. Obe reki tečeta nekoliko poglobljeni v ravnico polja, se zlijeta pod Pudobom in ponikata na severnem robu polja v 850 m dolgi jami Golobina pod Škriljami. Poplave obsegajo le zahodni del polja pod Danami, ki je neposeljen.

Nekoč je bil poplavljen večji del polja, zato so ob koncu 19. stoletja skopali nižji vhod v jamo, znižali in skrajšali poplave na polju. Polje, katerega dno je v višini 570-590 m, obdaja bolj strmo in z gozdom poraslo obrobje. Njive so na vsej ravnini, travniki pa v nižjih delih ob potokih. Travniki in pašniki so tudi na obrobnih dolomitnih položnih pobočjih, zlasti na prisojnih straneh, kar omogoča živinorejo.

Dokaj velika naselja so gručasta ali pa obcestna. Gospodarsko in kulturno središče Loškega polja je Stari trg pri Ložu z lesno in s kovinsko industrijo.