Knjige Svetega pisma

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Knjige Svetega pisma so različno razporejene v kanonih Judov, katoličanov, protestantov, pravoslavcev in drugih. Pravtako pa nekatere veroizpovedi vključujejo določene knjige v kanon, druge spet ne.

Razvrstitev knjig v sledeči tabeli je v skladu s Slovenskim standardnim prevodom Svetega pisma, ki je ekumenski prevod in ga uporablja več krščanskih cerkva. Zelena barva pomeni vključitev knjige v svetopisemski kanon, rdeča pa nevključitev. Kadar se pri kateri veroizpovedi za neko knjigo pojavlja drugo ime, je to posebej navedeno.

Knjiga Judje protestanti
Jehovove priče
mormoni
katoličani pravoslavci etiopski pravoslavci
Stara zaveza
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga Samuel 1. knjiga kraljev (včasih) 1. knjiga kraljev (včasih)
2. Samuelova knjiga 2. knjiga kraljev (včasih) 2. knjiga kraljev (včasih)
1. knjiga kraljev Knjiga kraljev 3. knjiga kraljev (včasih) 3. knjiga kraljev (včasih)
2. knjiga kraljev 4. knjiga kraljev (včasih) 4. knjiga kraljev (včasih)
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej Dvanajst prerokov
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Psalmi (+ Psalm 151) (+ Psalm 151)
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem Salomonova pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra Ezra 2. Ezdrova knjiga (včasih →
takrat skupaj z Nehemijo)
2. Ezdrova knjiga (včasih →
takrat skupaj z Nehemijo)
Nehemija 2. Ezdrova knjiga (včasih) 2. Ezdrova knjiga (včasih)
1. kroniška knjiga Kroniška knjiga
2. kroniška knjiga
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh Baruh Baruh
Jeremijevo pismo Jeremijevo pismo
1. Ezdrova knjiga
3. knjiga Makabejcev
4. knjiga Makabejcev
Hvalnice
Henoh
Knjiga jubilejev
1. knjiga Makabejca Knjige Makabejcev
2. knjiga Makabejca
2. knjiga Makabejca
Nova zaveza
Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)
Skupno število knjig
39
(razdeljenih v 24)
66 73 77
(razdeljenih v 78)
82
(razdeljenih v 81)