Kemiosmotska sklopitev

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Kemiosmotska sklopitev (kemiosmoza) je povezava elektronskega transporta, protonskega črpanja in sinteze ATP. Je ključni proces pri celičnem dihanju, pri katerem nastaja ATP, v mitohondrijih. Prenašalci elektronov so nameščeni vzdolž notranje mitohondrijske membrane in oksidirajo NADH in FADH2. Energija iz teh oksidacij se porabi za transport protonov v smeri naraščajočega koncentracijskega gradienta. Vodikovi protoni potujejo iz sredice mitohondrija v medmembranski prostor. Nakopičeni protoni se potem vračajo skozi encim ATP-sintazo. Medtem ko se protoni premikajo v smeri padajočega koncentracijskega gradienta nazaj v sredico, se sprošča energija in encim sintetizira ATP. Kemosmotska teorija (hipoteza) na enak način razlaga tudi nastanek ATP v primarnih (svetlobnih) reakcijah fotosinteze.