Grebinjski Klošter


Grebinjski Klošter (nemško Stift Griffen) je utrjen kompleks z romansko in gotizirano staro župnijsko cerkvijo, ki se nahaja zahodno od Grebinja v Celovški kotlini. Ob cerkvi so že leta 1236 postavili samostan, ki so ga 1768 razpustili in je prišel v last Habsburžanov.