Evfemizem

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Evfemizem je leksikografska enota starogrškega izvora ki figurativno in bolj ali manj simbolično nadomešča izraz ali skuša zajeti pomen besede ali fraze, ki sicer ne bi bila primerna ali skladna z normami lepega vedenja oz. ki izrečena ali zapisana v dani situaciji ne bi bila družbeno ali kontekstno sprejemljiva. Zgled je olepšava; olajšava; milo rečeno ipd.

Evfemizem je včasih humorne narave in ne zgolj vsebinska varianta določene besede.