Eksotermna reakcija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Eksotermna reakcija je kemijska reakcija, pri kateri se toplota sprošča, okolica pa segreva. Njeno nasprotje je endotermna reakcija.

Izraz »eksotermen« je sestavljen iz grškega korena ekso - zunaj, in termičen, kar pomeni toploto. Zato eksotermne reakcije opredeljujejo prehajanje toplote navzven.

Pri eksotermni reakciji se sprošča toplota, zato je energija produktov manjša kot energija reaktantov, oziroma negativna je sprememba entalpijeH < 0). Sprememba entalpije (ΔH) je toplota, ki se sprosti pri kemijski reakciji pri konstantnem tlaku.

Reakcija opisana s formulo: reaktanti --> produkti + energija.

Najpogostejši primer iz vsakdanjega življenja je gorenje. Pri gorenju gre za kemijsko reakcijo snovi s kisikom. Pri tem se sprošča energija v obliki toplote in svetlobe. Za gorenje so potrebni kisik, toplota in gorivo.

Možno je meriti količino energije ali toplote ki se sprosti pri dani kemični reakciji. Uporablja se instrument kalorimeter.