Dvojiški komplement

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje

Dvojni komplement je eden načinov zapisa predznačenih (negativnih) števil. Dobimo ga tako, da enojnemu komplementu prištejemo 1. Z uporabo dvojiškega komplementa izvedemo odštevanje v računalniku tako, da k številu, od katerega odštevamo, prištejemo dvojiški komplement števila, ki ga želimo odšteti. Odštevanje se tako prevede na seštevanje. Zapis z dvojiškim komplementom običajno uporabljajo računalniki za predstavitev negativnih števil in računanje z njimi. Poleg tega tudi je ničla predstavljena na en sam način.

Primer: osembitna predznačena predstavitev števila 5 (v dvojiškem sestavu) je:

0000 0101 (5)

Prvi bit 0 označuje (pozitivni) predznak števila, za samo število nam ostane sedem bitov. Da dobimo -5 naredimo najprej enojni komplement števila, zamenjamo 1 z 0 in obratno:

1111 1010 (2)

Dvojni komplement števila -5 dobimo tako, da prištejemo 1;

1111 1011 (2)

Prvi, najtežji bit označuje negativni predznak.