Dvojiški komplement

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Dvojiški komplement je eden načinov zapisa predznačenih (negativnih) števil. Dobi se ga tako, da se eniškemu komplementu prišteje 1. Z uporabo dvojiškega komplementa se izvede odštevanje v računalniku tako, da se k številu, od katerega se odšteva, prišteje dvojiški komplement števila, ki se ga želi odšteti. Odštevanje se tako prevede na seštevanje. Zapis z dvojiškim komplementom običajno uporabljajo računalniki za predstavitev negativnih števil in računanje z njimi. Poleg tega je tudi je ničla predstavljena na en sam način.

Zgled: osembitna predznačena predstavitev števila 5 (v dvojiškem sistemu) je:

0000 0101 (2)

Prvi bit 0 označuje (pozitivni) predznak števila, za samo število ostane sedem bitov. Da se dobi -5, se naredi najprej eniški komplement števila, se zamenja 1 z 0 in obratno:

1111 1010 (2)

Dvojiški komplement števila -5 se dobi tako, da se prišteje 1;

1111 1011 (2)

Prvi, najtežji bit označuje negativni predznak.