Dualizem

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Dualizem je delitev oziroma reduciranje celotne resničnosti na dva med sabo ločena in nezamenljiva dela. Izraz izhaja iz latinske besede duo, ki pomeni dva. Uporablja se v religioznem, filozofskem, psihološkem in redkeje v političnem smislu (npr. ureditev Avstro-Ogrske).

Tipični primer dualizma v religiji je manihejstvo z dualizmom dveh svetovnozgodovinskih počel dobrega in zla, ki je radikaliziralo ločevanje med ničvrednim telesom in božansko dušo. V filozofiji je najbolj znani primer Descartesov dualizem substanc na telesno (res extensa) in na miselno substanco (res cogitans). V psihologiji je dualizem prisoten glede konceptualiziranja duševnosti in metode raizskovanja duševnih pojavov.