Državni tožilec

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Državni tožilec oz. tožilec je pravnik s pravniškim državnim izpitom, ki je imenovana na ta položaj, ima javna pooblastila in ki:

Poznamo Okrožne državne tožilce, Okrajne državne tožilce, Višje državne tožilce in Vrhovne državne tožilce.

Organizacijsko so tožilci situirani:

  • na Okrožnih državnih tožilstvih za področje Okrožnih sodišč, ter izpostavah okrožnih državnih tožilstev na območju Okrajnih sodišč. Tu delujejo Okrožni državni tožilci, Okrajni državni tožilci.
  • na Vrhovnem državnem tožilstvu. Tu delujejo Višji državni tožilci in Vrhovni državni tožilci.

Državno tožilstvo, kot državni organ, vodi Generalni državni tožilec. Ta je trenutno prof.dr.Zvonko Fišer.

Državnega tožilca ne gre zamenjevati z:

le ti namreč niso državni organ, imajo pa nekatere podobne pristojnosti po Zakonu o kazenskem postopku.