Skupni tehnični dokument

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani CTD)
Jump to navigation Jump to search

Skupni tehnični dokument (CTD, angl. Common technical document) je predpisan dokument, ki ga predloži predlagatelj za dovoljenje za promet z zdravilom pristojnemu organu za pridobitev dovoljenja z in z njim dokazuje kakovost, varnost in učinkovitost zdravila. Skupni tehnični dokument je razvila Mednarodna organizacija za harmonizacijo (ICH) z namenom uskladitve pogojev za pridobitve dovoljenja za promet z zdravilom v Evropski skupnosti, ZDA in na Japonskem. Prva inačica dokumenta je bila izdana leta 2000. CTD omogoča, da se za registracijo novega zdravila v različnih državah preda povečini ista dokumentacija.

Zgradba[uredi | uredi kodo]

CTD je sestavljen iz petih modulov:

1. modul[uredi | uredi kodo]

Prvi modul je za razliko od ostalih v različnih regijah različen, zato v ožjem pomenu ni del CTD-ja. V Evropi je sestavljen iz naslednjih poglavij:


1.1 izčrpen pregled vsebine celotne dokumentacije (kazalo)
1.2 obrazec vloge
1.3 povzetek glavnih ali temeljnih značilnosti zdravila, navodilo za uporabo in predlog ovojnine
1.4 podatke o izvedencih (biografski in bibliografski podatki, podpis izvedencev)
1.5 posebne zahteve za različne vrste vlog

2. modul[uredi | uredi kodo]


2.1 pregled vsebine za 2., 3., 4. in 5.modul (kazalo)
2.2 uvod
2.3 celoten povzetek dokumentacije o kakovosti zdravila
2.4 pregled o nekliničnem preskušanju/neklinični dokumentaciji
2.5 pregled o kliničnem preskušanju/klinični dokumentaciji
2.6 povzetek o nekliničnem preskušanju/neklinični dokumentaciji
2.7 povzetek o kliničnem preskušanju/klinični dokumentaciji

3. modul[uredi | uredi kodo]


3.1 pregled vsebine 3. modula (kazalo)
3.2 podatki
3.3.S zdravilna/e učinkovina/e
3.4.P zdravilo (končni izdelek)
3.5.A dodatki

4. modul[uredi | uredi kodo]


4.1 pregled vsebine 4. modula (kazalo)
4.2 poročila farmakološko-toksikoloških študij
4.3 literaturni podatki

5. modul[uredi | uredi kodo]


5.1 pregled vsebine 5. modula (kazalo)
5.2 tabelaričen prikaz vseh kliničnih študij
5.3 poročila kliničnih študij
5.4 literaturni podatki

Elektronska oblika[uredi | uredi kodo]

Skupni tehnični dokument je praviloma v natisnjeni obliki in predstavlja zelo obsežno dokumentacijo – več deset tisoč strani. Za poenostavitev vročanja dokumentacije so izdelali tudi elektronsko obliko dokumenta (e-CTD).

Viri[uredi | uredi kodo]