Pojdi na vsebino

Bilanca stanja

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Bilanca Stanja, znana tudi kot “izkaz finančnega stanja”, prikazuje mnogo vrednih informacij o podjetju, predvsem ko imamo dane bilance stanj za obdobja nekaj let in te pravilno ovrednotimo v odnosu do ostalih finančnih izkazkov (izkaz poslovnega uspeha, izkaz denarnih tokov).

Bilanca stanja izkazuje finančno stanje podjetja na določen dan v letu. V bilanci stanja so prikazana sredstva (kar ima podjetje v lasti) in viri teh sredstev (kar podjetje dolguje). Viri sredstev se nadaljnje delijo na zunanje vire (npr. obveznosti do dobaviteljev) in na notranje obveznosti (obveznosti do lastnikov, lastniški kapital). Bilanca stanja ima dve strani, aktivo in pasivo, vsota vseh sredstev (aktiva) mora biti enaka vsoti vseh obveznostih do dobaviteljev in lastniškega kapitala (pasiva).

                   
Sredstva = Obveznosti + Lastniški Kapital

Bilanca stanja se pripravi na koncu računovodskega obdobja, bodisi letnega ali četrtletnega. Bilanco stanja najdemo v letnem poročilu podjetja.