Besedni jezik

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Besédni jêzik je za človeka temeljno sredstvo sporazumevanja, ki kot temeljno enoto uporablja besedo.

Pravila uporabe besednega jezika so zapisana v:

  • slovarju, ki vsebuje razlago besed, ponazorjeno s primeri
  • slovnici, ki vsebuje slovnična pravila, ki urejajo skladanje besed v višje enote
  • pravopisu, ki vsebuje pravopisna pravila, ki nas učijo pravilnega pisanja besed in višjih enot
  • pravorečju, ki vsebuje pravorečna pravila, ki nas učijo knjižnega izgovarjanja besed in višjih enot