Azametifos

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Azametifos
Imena
IUPAC ime
S-[(6-kloro-2-oksooksazolo[4,5-b]piridin-3(2H)metil] 0,0-dimetil tiofosfat
Identifikatorji
ECHA InfoCard 100.047.827
EC število
  • 252-626-0
Nevarnosti
R-stavki (zastarelo) 22-43-50
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
>2000 mg/kg
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Sklici infopolja

Azametifos (kemijsko ime (IUPAC): S-[(6-kloro-2-oksooksazolo[4,5-b]piridin-3(2H)metil] 0,0-dimetil tiofosfat) je snov, ki se uporablja oziroma pripravlja za insekticid, ki se ga uporablja za zatiranje muh. Po navadi se nahaja v obliki granul. Je rumene in rdeče barve ter karakterističnega vonja.

Lastnosti[uredi | uredi kodo]

Proizvod je škodljiv v primeru vdihavanja, zaužitja in v stiku s kožo, kjer lahko povzroči preobčutljivost.

Izdelek je škodljiv za vodne organizme in lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Produkti gorenja so dražeči in toksični. Preprečiti je potrebno pronicanje s Snipom kontaminiranega gasilnega sredstva v zemljo. Snov je potreba gasiti s suhimi kemični sredstvi za gašenje, razpršeno vodo, peno ali CO2.

Toksikološki podatki

LD50 akutna oralna (podgane): > 2000 mg/kg (aktivna snov - azametifos)

LD50 akutna dermalna (podgane): > 2000 mg/kg (aktivna snov - azametifos)

LC50 akutna inhalacijska (podgane, 4 h): ~7 mg/L (aktivna snov - azametifos)

Akutna toksičnost za ribe: LC50 za postrvi (Rainbow trout): 2 mg/L (96 h, aktivna snov - azametifos)

Toksičnost za vodne nevretenčarje: EC50 za vodne bolhe (Daphina magna): 7 mg/L (48 h, aktivna snov - azametifos)

Glej tudi[uredi | uredi kodo]