Atomske enote

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Atómske enòte so pripraven sistem enot za merjenja v atomski in jedrski fiziki, še posebej za opisovanje lastnosti elektronov. Atomske enote so izbrane tako, da so vse osnovne lastnosti elektrona enake eni atomski enoti.

Atomske enote so:

dolžina: Bohrov polmer ,
masa: mirovna masa elektrona ,
naboj: osnovni naboj ,
energija: Hartreejeva energija .

Uporaba atomskih enot na primer poenostavi Schrödingerjevo enačbo. Hamiltonova funkcija elektrona v vodikovem atomu bo enaka:

v enotah SI:

in v atomskih enotah: