Acta Chimica Slovenica

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Acta Chimica Slovenica (ACSi) je znanstvena revija, ki jo izdaja Slovensko kemijsko društvo od leta 1954. Sprva se je revija imenovala Vestnik Slovenskega kemijskega društva, njegovi uredniki pa so bili Marcel Žorga, za njim pa Rajko Kavčič in Drago Kolar. Za predhodnika te revije se lahko šteje Kemijski zbornik, ki je izšel ob ustanovitvi Slovenskega kemijskega društva leta 1951, njegov urednik pa je bil Igor Belič. Revija se imenuje ACSi od leta 1993, torej od 40. letnika naprej. Od leta 1996 naprej ima revija mednarodni uredniški odbor. Glavni urednik je Aleksander Pavko, pred njim pa je bil to Janez Košmrlj.

Med znanstvenimi revijami, ki izhajajo v Sloveniji, ima ACSi najvišji faktor vpliva (1,104 za leto 2017), v njej pa objavljajo tako domači kot tuji kemiki z različnih strokovnih področij. Revija ima po 4 številke letno. Članki objavljeni od leta 1998 naprej so prosto dostopni na spletu.

Acta Chimica Slovenica[uredi | uredi kodo]

Acta Chimica Slovenica, revija Slovenskega kemijskega društva, praznuje letos svojo 68. obletnico. Začel se je leta 1951 kot Kemijski zbornik.1954 Člani uredniškega odbora so se odločili za objavo Vestnika Slovenskega kemijskega društva. Revija je bila občasno objavljena že četrt stoletja, včasih z veliko zamudo.

Po osamosvojitvi Slovenije se je slovenska kemijska družba s predlogom uredniškega odbora spremenila v naziv revije Acta Chimica Slovenica, a od leta 1998 je objavljen v tiskani in elektronski obliki.

Chimica Slovenica je znanstvena revija, ki od leta 1998 do danes, je na voljo brezplačno na njihovi spletni strani. Revija zagotavlja za objavo izvirnega in pomembnega dela na kemijskih in tesno povezanih področjih. Objavljeno je štirikrat letno. V prilogi revija objavlja industrijske dosežke, napovedi in novice v družbi. objavlja izvirne raziskovalne članke s področja organske kemije, anorganske kemije, analitične kemije, biokemije in molekularne biologije, fizikalne kemije in znanosti o materialih ter kemijskega, biokemičnega in okoljskega inženiringa. Prav tako so dobrodošli prispevki s področja splošne kemije, uporabne kemije in biomedicinskih aplikacij.

Za objavo nekega članka v tej reviji mora avtor ustavit predložitev in kontrolni seznam za pripravo predloga.

Rokopisi so kritično ovrednoteni glede skladnosti z naslednjimi merili: novost, pomen za določeno področje in trdni dokazi za sklepe, ki so bili pripravljeni. Vse predložene rokopise pregleda uredniški odbor, da bi ustrezal našim uredniškim merilom. Rokopise, ki so shranjeni za recenzijo, pošljejo dvema ali trem sodnikom, ki jih izberejo člani uredniškega odbora. Na podlagi nasveta sodnikov se urednik odloči: sprejeti rokopis z manjšo revizijo ali brez nje, povabiti avtorje, da rokopis popravijo, preden se sprejme končna odločitev, ali zavrne rokopis zaradi pomanjkanja novosti, nezadostnega konceptualnega napredka ali večjih tehničnih in / ali interpretacijske težave. Uredniške odločitve temeljijo na oceni prednosti argumentov, ki jih je navedel vsak sodnik in avtorji.

Vsaki članek je sestavljena iz naslednjega:

Naslov

Imena autorja

Na kateri unverzi so email ustreznega avtorja ali telefonska številka in datum prejemanja.

Povzetek vsakega članka lahko najdete v slovenščini (na koncu) in angleščini (na začetku).

1. Uvod

2. Gre za samo temo s slikami zarad vizuelnega prikaza

3. Povzetek (Summary)/ Rezultati in razprava (Results and discussion)

4. Priznanja ( Acknowledgments)/ Zaključek (Conclusion) – priznanja so po želji avtorja, se pravi niso obvezna. Avtorji po potrebi dodajo še nekatere podnaslove, odvisno od teme.

5. Reference (References)

Vrste člankov v reviji:

Povabljeni članek Uredniki povabijo strokovnjake na področju, ki so v zadnjih letih pomembno prispevali k določeni temi, za objavo njegovega dela.

Znanstveni članki bi morali poročati o pomembnih in inovativnih dosežkih v kemiji in z njimi povezanih znanostih in bi morali izkazovati visoko raven izvirnosti.

Tehnični članki poročajo o prijavah že opisane inovacije. Običajno tehnični članki ne temeljijo na novih poskusih.

Kratka sporočila običajno sledijo istemu vrstnemu redu oddelkov kot znanstveni članki, vendar morajo biti kratki (največ 2500 besed) in poročati o pomembnem vidiku raziskovalnega dela, ki zasluži ločeno objavo. Uredniki se lahko odločijo, da je znanstveni članek označen kot kratko sporočilo, če je njegova dolžina kratka.

Druge aktivnosti

Koledar

Oglasi

Ta revija omogoča takojšen odprt dostop do njegove vsebine na načelu, da je raziskovanje prosto dostopno javnosti in podpira večjo globalno izmenjavo znanja.

Na spletni strani pod 'ASAP' lahko preberete povzetek nekaterih člankov te ključne besede ki so razporejene po vsebini. Znanstveno revijo, ki vsebuje članke raznih znanstvenikov oziroma raziskovalcev, lahko najdete na spletu v elektronski obliki ter si jo lahko pogledate brezplačno.

Viri[uredi | uredi kodo]