Acetilklorid

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Acetilklorid
Skeletal formula of acetyl chloride
Ball-and-stick model of acetyl chloride
Space-filling model of acetyl chloride
Acetyl chloride 25ml.jpg
Druga imena Acetic chloride

Ethanoyl chloride Acetic acid chloride

Identifikatorji
Številka CAS 75-36-5
PubChem 6367
RTECS število AO6390000
SMILES
InChI
Lastnosti
Molekulska formula CH3COCl / C2ClH3O
Molekulska masa 78.5
Gostota 1.104 g/cm3
Tališče

-112oC

Vrelišče

51oC

Topnost (voda) reakcija v vodi
Parni tlak 604.4 mmHg
Nevarnosti
NFPA 704
NFPA 704.svg
3
3
2
 
R-stavki (zastarelo) 11-14-34
S-stavki (zastarelo) 1/2-9-16-26-45
R/S-stavki (zastarelo) 1
Plamenišče 4.444oC
Temperatura
samovžiga
390oC
Meje eksplozivnosti
1
Dovoljena stopnja
izpostavljenosti
(PEL)
1
LD50 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Acetilklorid je brezbarvna tekočina jedkega vonja, v vlažnem zraku se kadi.

Tekočina je zelo hlapna, pri čemer se slednji lahko vžgejo. Hlapi tvorijo z zrakom eksplozivne zmesi, ki so težje od zraka. V stiku z vodo, vlago ali hlapi močno reagira in razpade v klorovodikovo in ocetno kislino. V stiku z alkoholom reagira tako močno kot z vodo. Pri segrevanju in pri požaru se tvorita zelo strupeni forgen in klorovodik. V primeru vstopa vode v posodo obstaja možnost eksplozije.