Absolutni odklon

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Absolutni odklon je v statistiki absolutna razlika med izbrano spremenljivko in drugo izbrano točko. Praviloma to pomeni absolutno razliko med spremenljivko in aritmetično sredino ali mediano njene statistične populacije.

kjer je |D| absolutni odklon, xi izbrana spremenljivka in aritmetična sredina

Povprečni absolutni odklon pa predstavlja povprečje absolutnih odklonov vseh spremenljivk v populaciji.

kjer je POx povprečni absolutni odklon, xi posamezne spremenljivke, aritmetične sredina populacije in N število vseh enot v populaciji

Za vrednost povprečnega absolutnega odklona je pomembna izbira srednje vrednosti, in sicer glede na namen računanja. Končne vrednosti se namreč razlikujejo po spodnjem zgledu:

Srednja vrednost Povprečni absolutni odklon
Aritmetična sredina = 5
Mediana = 3
Modus = 2