Absolutni odklon

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje

Absolutni odklon je v statistiki absolutna razlika med izbrano spremenljivko in drugo izbrano točko. Praviloma to pomeni absolutno razliko med spremenljivko in aritmetično sredino ali mediano njene statistične populacije.

|D| = |x_i-\overline{x}|
kjer je |D| absolutni odklon, xi izbrana spremenljivka in \overline{x} aritmetična sredina

Povprečni absolutni odklon pa predstavlja povprečje absolutnih odklonov vseh spremenljivk v populaciji.

PO_x=\frac{\sum_{i=1}^n |x_i-\overline{x}|}{N}
kjer je POx povprečni absolutni odklon, xi posamezne spremenljivke, \overline{x} aritmetične sredina populacije in N število vseh enot v populaciji

Za vrednost povprečnega absolutnega odklona je pomembna izbira srednje vrednosti, in sicer glede na namen računanja. Končne vrednosti se namreč razlikujejo po spodnjem zgledu:

Srednja vrednost Povprečni absolutni odklon
Aritmetična sredina = 5 \frac{|2 - 5| + |2 - 5| + |3 - 5| + |4 - 5| + |14 - 5|}{5} = 3.6
Mediana = 3 \frac{|2 - 3| + |2 - 3| + |3 - 3| + |4 - 3| + |14 - 3|}{5} = 2.8
Modus = 2 \frac{|2 - 2| + |2 - 2| + |3 - 2| + |4 - 2| + |14 - 2|}{5} = 3.0