Študenti in zaposleni na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Seznami so spremno gradivo k znanstveni monografiji Dr. Darje Koter Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani – 80 let : 1939–2019.

Rektorji Glasbene akademije in Akademije za glasbo (1939–1975)[uredi | uredi kodo]

Rektorji Glasbene akademije in Akademije za glasbo (1939–1975)
Letnica Ime in priimek
1940/41 in 1941/42 Anton Trost
1942/43 in 1943/44 Julij Betetto
1944/45 Julij Betetto
1945/46 in 1946/47 Lucijan Marija Škerjanc
1947/48 in 1948/49 Julij Betetto
1949/50 in 1950/51 Karlo Rupel
1951/52 in 1952/53 Janko Ravnik
1953/54 in 1954/55 Janko Ravnik
1955/56 in 1956/57 Franjo Schiffrer
1957/58 in 1958/59 Julij Betetto
1959/60 in 1960/61 Julij Betetto
1961/62 Julij Betetto
1962/63 in 1963/64 Karlo Rupel
1964/65 in 1965/66 Karlo Rupel
1966/67 in 1967/68 Karlo Rupel
1968/69 in 1969/70 Marijan Lipovšek
1970/71 in 1971/72 Leon Pfeifer
1972/73 in 1973/74 Mihael Gunzek
1974/75 in 1975/76 Mihael Gunzek

Dekani Akademije za glasbo (1975–2020)[uredi | uredi kodo]

Dekani Akademije za glasbo (1975–2020)
Letnica Ime in priimek
1976/77 in 1977/78 Mihael Gunzek
1978/79 Mihael Gunzek
1979/80 in 1980/81 Danijel Škerl
1981/82 in 1982/83 Danijel Škerl
1983/84 in 1984/85 Danijel Škerl
1985/86 in 1986/87 Marijan Gabrijelčič
1987/88 in 1988/89 Marijan Gabrijelčič
1989/90 in 1990/91 Marijan Gabrijelčič
1991/92 in 1992/93 Marijan Gabrijelčič
1993/94 in1994/95 Dejan Bravničar
1995/96 in 1996/97 Dejan Bravničar
1997/98 in 1998/99 Dejan Bravničar
1999/00 in 2000/01 Dejan Bravničar
2001/02 do 2004/05 Pavel Mihelčič
2005/06 do 2008/09 Pavel Mihelčič
2009/10 do 2012/13 Andrej Grafenauer
2013/14 do 2016/17 Andrej Grafenauer
2017/18 – Marko Vatovec

Redno zaposleni pedagogi in zunanji sodelavci[uredi | uredi kodo]

Seznami pedagoških delavcev na Akademiji za glasbo niso ohranjeni v celoti. Pogodbeni sodelavci so bili posebna kategorija zaposlenih; šteli so jih med redne, čeprav so delali na pogodbo.

Za leto 1947/48 ni znano, kateri izmed zunanjih sodelavcev so poučevali na AG oziroma na SGŠ, niti, kateri so poučevali tako na srednji kot visoki stopnji. Predvidevamo, da so označeni z * poučevali zgolj na srednji stopnji, ker pri določenih predmetih še ni bilo visokošolskega študija. Prim. Arhiv AG, Učni načrt Akademije za glasbo v Ljubljani 1946.

Zaradi obsežnosti in razdrobljenosti arhivskih podatkov je v razpredelnici prisotnih nekaj netočnosti glede časovnih kategorij. V arhivskem materialu ni podatkov za leto 1949, 1950, 1951, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 in 1963.

Ostali podatki so razvrščeni v dve glavni obdobji; od leta 1965 do 1989 in od leta 1990 do 1999. Za določene zaposlene letnica začetka zaposlitve ni navedena – navedena je letnica začetnega 'obdobja', torej 1965 ali 1990. Podobno velja tudi za konec zaposlitve, je pa v tem primeru možno, da so nekateri zaposleni delali dlje kot do leta 1999.

Redno zaposleni pedagogi in zunanji sodelavci
Naziv Priimek Ime Smer Vrrsta zaposlitve Oddelek Leto ali obdobje začetka opravljanja dela Leto ali obdobje zaključka opravljanja dela Opomba
Šlajs Ruža klavir Zunanji sodelavci 1939 1940
Tomc Matija orgle Zunanji sodelavci 1939 1940
Trost Ivan violina Zunanji sodelavci 1939 1940
Moravec Feliks rog Zunanji sodelavci 1939 1941
Müller Gustav violončelo Zunanji sodelavci 1939 1941
Bareš Josip oboa Zunanji sodelavci 1939 1945
Hrašovec Silva klavir Zunanji sodelavci 1939 1945
Kimovec Franc organografija Zunanji sodelavci 1939 1945
Mahkota Marijana klavir Redno zaposleni 1939 1945
Premrl Stanko orgle, gregorijanski koral Redno zaposleni 1939 1945
Skrbinšek Milan dramska igra Zunanji sodelavci 1939 1945
Vodnik France zgodovina gledališča, dramaturgija Zunanji sodelavci 1939 1945
Dernovšek Emilija klavir Zunanji sodelavci / Pogodbeni sodelavci 1939 1947
Dernovšek Karl klavir Redno zaposleni / Zunanji sodelavci 1939 1947
Wistinghausen Vanda solopetje Redno zaposleni / Zunanji sodelavci 1939 1947 1939–1945 (zunanji sodelavec); 1945–1947 (redno zaposleni)
Debevec Ciril operna režija, dramaturgija, dramska igra, tehnika govora, operna šola Zunanji sodelavci 1939 1948
Godina Pavel kontrabas Zunanji sodelavci 1939 1948
Gröbming Adolf zborovodstvo, pevski zbor, administrativni ravnatelj Zunanji sodelavci 1939 1948 1939–1945 (redno zaposleni, administrativni ravnatelj); 1948 (zunanji sodelavec)
Jeraj Karel violina, viola in violončelo Zunanji sodelavci 1939 1948
Karas Franjo trobenta, pozavna* Zunanji sodelavci 1939 1948
Ropas Zora klavir Redno zaposleni / Zunanji sodelavci 1939 1948 1939–1941 (zunanja sodelavka); 1941–1945, 1948 (redno zaposlena)
Vodnik Anton zgodovina umetnosti Zunanji sodelavci 1939 1948 1948, 1953–1957, 1965–1975 (redno zaposleni); 1939–1945, 1946–1947 (zunanji sodelavec)
Betetto Julij solopetje Redno zaposleni 1939 1956
Cvetko Dragotin glasbena pedagogika, glasbena metodika, glasbena psihologija, zgodovina glasbe Redno zaposleni / Zunanji sodelavci 1939 1965 1939–1942 (od 1943 v partizanih); 1945–1948; 1953–1956 (redno zaposleni); 1964–1965 (zunanji sodelavec)
Ravnik Janko klavir Redno zaposleni 1939 1965 1939–1948, 1952–1954 (redno zaposleni: klavir); 1955–1956 (redno zaposleni: klavir, komorna igra); 1964–1965 (zunanji sodelavec: klavir)
Šedlbauer Čenda violončelo Zunanji sodelavci 1939 1965
Trost Anton klavir Redno zaposleni 1939 1965
Zarnik Zora klavir; klavir stranski predmet Redno zaposleni / Zunanji sodelavci IV. Oddelek – klavir, orgle, harfa, čembalo, tolkala 1939 1965 1939–1941 in 1964–1965; (zunanja sodelavka); 1946–1949; 1952–1956 (redno zaposlena)
Darian Ado solopetje, metodika solopetja, vokalna tehnika Redno zaposleni / Zunanji sodelavci III. Oddelek – solopetje 1939 1966 1939–1940 (zunanji sodelavec); 1945–1966 (redno zaposleni)
Rupel Karlo violina, metodika violine, komorna igra Redno zaposleni 1939 1968 1939–1945, 1964–1968 (violina); 1945–1948 (violina, komorna igra); 1952–1956 (violina, komorna igra, metodika violine)
Švara Danilo zbor, orkester, dirigiranje, partiturna igra, operna šola, zborno petjeoperna igra Redno zaposleni / Zunanji sodelavci I. Oddelek – kompozicija in dirigiranje; II. Oddelek – dirigiranje 1939 1972 1939 (zunanji sodelavec: zbor, orkester, dirigiranje; redno zaposleni: dirigiranje, partiturna igra, operna šola, zborno petje); 1948 (redno zaposleni: dirigiranje, partiturna igra); 1952 (redno zaposleni: dirigiranje, partiturna igra, orkester); 1953–1956 (redno zaposleni: dirigiranje, partiturna igra, operna igra, orkester); 1964–1972 (redno zaposleni: dirigiranje)
Ukmar Vilko zgodovina glasbe, estetika glasbe Redno zaposleni / Zunanji sodelavci VII. Oddelek – glasbena pedagogika 1939 1975 1948, 1953–1957, 1965–1975 (redno zaposleni); 1939–1945, 1946–1947 (zunanji sodelavec)
Pfeifer Leon violina, komorna igra Redno zaposleni / Zunanji sodelavci IV. Oddelek – violina, viola, violončelo, kontrabas; V. Oddelek – godala 1939 1977 1939–1945 (zunanji sodelavec); 1945–1977 (redno zaposleni)
Šivic Pavel klavir, teoretični predmeti, operna šola, harmonija, metodika klavirja, klavirska literatura Redno zaposleni IV. Oddelek – klavir, orgle, harfa, čembalo, tolkala 1939 1978 1939–1942 (klavir, teoretični predmeti); 1942 v vojnem ujetništvu, od 1943 v partizanih; 1948 (klavir, operna šola); 1952 (klavir, harmonija, metodika klavirja); 1953–1956 (klavir, metodika klavirja, klavirska literatura, harmonija); 1964–1978 (klavir); 1965–1978 (klavir, metodika klavirja)
Lipovšek Marijan klavir, teoretični predmeti Redno zaposleni III. Oddelek – klavir, orgle, harfa; IV. Oddelek – klavir, orgle, harfa, čembalo, tolkala 1939 1979
dr. Gogala Stanko pedagogika, psihologija, uvod v filozofijo Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1939 1987
Hercog Ferdo dirigiranje, inštrumentacija, nauk o instrumentih Zunanji sodelavci 1940 1945
Šest Osip deklamacija Zunanji sodelavci 1940 1945
Trost Angela solopetje, fiziologija in fonetika Redno zaposleni 1940 1945
Šlajs Jan violina, komorna igra Redno zaposleni 1940 1947
Ravnik Anton klavir Redno zaposleni III. Oddelek – klavir, orgle, harfa; IV. Oddelek – klavir, orgle, harfa, čembalo, tolkala 1940 1966
Adlešič Miroslav akustika Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1940 1989
Gresserov Sergej P. ritmična gimnastika Zunanji sodelavci 1941 1945
Rauber Marinka italijanščina Zunanji sodelavci 1941 1945
Ferraris-Mauri Silvia italijanščina Zunanji sodelavci 1942 1945
Koblar France zgodovina gledališča, dramaturgija Zunanji sodelavci 1942 1945
Polič Mirko dirigiranje, operna šola Zunanji sodelavci 1942 1945
Škerjanc Lucijan Marija kompozicija, inštrumentacija, kontrapunkt, harmonija Redno zaposleni I. Oddelek – kompozicija in glasbena teorija 1942 1970 1942–1945, 1953–1956 (kompozicija, inštrumentacija, kontrapunkt, harmonija); 1945–1948, 1964–1970 (kompozicija); 1952 (kontrapunkt)
Šarič Mihaela Zunanji sodelavci 1944 1945
Novak-Kušelj Ksenija solopetje Redno zaposleni / Zunanji sodelavci III. Oddelek – solopetje 1944 1973 1944–1947 (pogodbena sodelavka); 1948–1973 (redno zaposlena)
Domazetović-Horak Hilda klavir Redno zaposleni / Pogodbeni sodelavci 1945 1948
Foedransperg Jaenette solopetje Redno zaposleni 1945 1948
Gasperini Nereo violončelo Zunanji sodelavci 1945 1948
Gregorc Jurij glasbena teorija, nauk o instrumentih Redno zaposleni 1945 1948
Korošec Slavko flavta* Zunanji sodelavci 1945 1948
Laun Václav klarinet* Zunanji sodelavci 1945 1948
Portograndi Ugo oboa*, fagot Zunanji sodelavci 1945 1948
Skrbinšek Miloš solopetje, fiziologija, fonetika Zunanji sodelavci 1945 1948 1945–1947 (solopetje); 1948 (solopetje, fiziologija, fonetika)
Štrukelj-Poženel. Jadviga klavir Redno zaposleni / Pogodbeni sodelavci 1945 1948 1948 (redno zaposlena); 1945–1947 (pogodbena sodelavka)
Vogelnik Marica klavir Redno zaposleni 1945 1948
Leskovšek Hinko operna šola, korepeticije, teorija operne igre Zunanji sodelavci 1945 1956 1945–1947 (operna šola, korepeticije); 1955–1956 (teorija operne igre)
Rančigaj Pavel klavir, orgle Redno zaposleni / Zunanji sodelavci 1945 1965 1945–1948 (redno zaposleni); 1955–1965 (zunanji sodelavec)
Pahor Karol kompozicija, kontrapunkt, harmonija, oblikoslovje, glasbeno-teoretični predmeti Redno zaposleni I. Oddelek – kompozicija in glasbena teorija 1945 1966 1952 (na bolniškem dopustu)
Arnič Blaž kompozicija Redno zaposleni I. Oddelek – kompozicija in glasbena teorija 1945 1970
Prevoršek Uroš harmonija, kontrapunkt, zborovodstvo, metodika solfeggia, komorna igra, glasbeno-teoretični predmeti Redno zaposleni I. Oddelek – kompozicija in glasbena teorija; II. Oddelek – dirigiranje 1945 1981
Hubad Samo operna šola, dirigiranje Zunanji sodelavci II. Oddelek – dirigiranje 1945 1989 1945–1947 (operna šola); 1965–1989 (dirigiranje)
Portograndi-Pertot Jelica harfa Zunanji sodelavci IV. Oddelek – klavir, orgle, harfa, čembalo, tolkala 1945 1989
Girlana Luigi pozavna Zunanji sodelavci 1946 1947
Strašek Josip kontrabas Zunanji sodelavci 1946 1947
Marolt France glasbeno narodopisje Zunanji sodelavci 1946 1948
Stanič Fran violina Zunanji sodelavci 1946 1948
Štrukelj-Verbič Milena klavir Zunanji sodelavci 1946 1948
Bradač Zorka klavir Redno zaposleni / Zunanji sodelavci 1946 1956 1946–1947 (zunanji sodelavec); 1948 (redno zaposleni); 1955–1956 (zunanji sodelavec)
Kolarič Olga klavir Zunanji sodelavci 1946 1956
Žorga-Prinčič Mileva klavir Zunanji sodelavci 1946 1957
Borštnar Ada klavir Zunanji sodelavci 1946 1965
Dermelj Albert violina, viola Redno zaposleni / Zunanji sodelavci IV. Oddelek – violina, viola, violončelo, kontrabas; V. Oddelek – godala 1946 1979 1946–1948 (zunanji sodelavec); 1964–1979 (redno zaposleni)
Gumzek Mihael klarinet Zunanji sodelavci V. Oddelek – flavta, klarinet, oboa, fagot, rog, trobenta in pozavna; VI. Oddelek – pihala, trobila 1946 1999 1946–1956 (zunanji sodelavec); 1964–1989 (redno zaposleni); 1990–1999 (zunanji sodelavec)
Lusardi Argeo rog Zunanji sodelavci 1946 Ni znano
Prek Stanislav kitara Pogodbeni sodelavci 1946 Ni znano
Cvetko Ciril operna igra, korepeticije, zborno dirigiranje, partiturna igra Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1948 1999
Ažman Zoran trobenta* Zunanji sodelavci 1948 Ni znano
Beden Karel tolkala* Zunanji sodelavci 1948 Ni znano
Bordon Rado ruščina Zunanji sodelavci 1948 Ni znano
Gavella Branko operna šola Zunanji sodelavci 1948 Ni znano
Lesar Ivan fagot* Zunanji sodelavci 1948 Ni znano
Lipeti Eugenio rog* Zunanji sodelavci 1948 Ni znano
Matz Rudolf violončelo Zunanji sodelavci 1948 Ni znano
Perušek Dana korepeticije Zunanji sodelavci 1948 Ni znano
Kozina Marjan harmonija, instrumentacija, kompozicija Redno zaposleni 1952 1956
Šifrer Franjo solopetje, metodika solopetja Redno zaposleni / Zunanji sodelavci 1952 1965 (prej Schiffrer); 1952–1956 (redno zaposleni); 1964–1965 (zunanji sodelavec)
Gjungjenac Zlata solopetje Redno zaposleni 1952 Ni znano
Suyer Vase angleščina Zunanji sodelavci 1952 Ni znano
Bravničar Matija glasbeno-teoretični predmeti, orkester, komorna igra, kompozicija, inštrumentacija Redno zaposleni I. Oddelek – kompozicija in dirigiranje; I. Oddelek – kompozicija in glasbena teorija 1953 1989
Car Zdenka korepeticije Zunanji sodelavci 1955 1956
Lipovšek Pia klavir Zunanji sodelavci 1955 1956
Matičič Janez klavir Zunanji sodelavci 1955 1956
Ogrin Ksenija klavir Zunanji sodelavci 1955 1956
Simoniti Rado zborovodstvo, zbor Zunanji sodelavci 1955 1956
Škerlj Cirila operna igra Zunanji sodelavci 1955 1956
Štern-Hren Helena klavir Zunanji sodelavci 1955 1956
Horak Hilda klavir Redno zaposleni III. Oddelek – klavir, orgle, harfa 1955 1973
Adlešič-Popovič Vera dikcija Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1955 1989
dr. Cevc Emilijan zgodovina umetnosti Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1955 1989
Klopčič Rok violina Redno zaposleni V. Oddelek – godala in drugi instrumenti s strunami 1962 2008
Rančigaj Ljubo kompozicija in glasbena teorija, solfeggio, korepeticije Redno zaposleni Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1963 2000
Košak Hinko operna režija Zunanji sodelavci 1964 1965
Mihelčič Slavko zborovsko dirigiranje Zunanji sodelavci 1964 1965
Bajde Oton violončelo Redno zaposleni IV. Oddelek – violina, viola, violončelo, kontrabas; V. Oddelek – godala 1964 1973
Oman Nada korepeticije Redno zaposleni III. Oddelek – klavir, orgle, harfa 1964 1987
Bole Luciano kontrabas Zunanji sodelavci V. Oddelek – godala 1964 1989
Bračko Milan tolkala, harfa Zunanji sodelavci IV. Oddelek – klavir, orgle, harfa, čembalo, tolkala 1964 1989
Bregar Franjo oboa Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila 1964 1989
Bučar Tatjana klavir stranski predmet Zunanji sodelavci IV. Oddelek – klavir, orgle, harfa, čembalo, tolkala 1964 1989
Jurca Maks solfeggio Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1964 1989
Korošak Srečko fagot Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila 1964 1989
Mišković Dragiša pozavna Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila 1964 1989
Selak Stanko trobenta Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila 1964 1989
Čampa Boris flavta Redno zaposleni / Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala 1964 1993 1964–1972 (zunanji sodelavec); 1972–1993 (redno zaposleni)
Bergant Hubert orgle Redno zaposleni / Zunanji sodelavci IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1964 1999 1964–1965 (zunanji sodelavec); 1965–1999 (redno zaposleni)
Dekleva Igor klavir, klavirski duo Redno zaposleni / Zunanji sodelavci IV. Oddelek – klavir, orgle, harfa, čembalo, tolkala 1964 1999 1964–1965 (zunanji sodelavci); 1965–1999 (redno zaposleni)
Falout Jože rog Redno zaposleni VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala 1964 2005
Rupel Fedja flavta Redno zaposleni / Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala; VI. Oddelek – pihala, trobila 1964 2013 1964–1965 (zunanji sodelavec: komorna igra); 1964–2013 (redno zaposlen: flavta)
Krek Uroš kompozicija Redno zaposleni I. Oddelek – kompozicija in glasbena teorija 1965 1982
Bole Janez zborovsko dirigiranje Redno zaposleni VII. Oddelek – glasbena pedagogika 1965 1987
Arnič Blaženka klavir stranski predmet Zunanji sodelavci IV. Oddelek – klavir, orgle, harfa, čembalo, tolkala 1965 1989
Baranovič Balbina operna šola, režija Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Berce-Grum Anica učna praksa – klavir Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Bole Darinka učna praksa – razredni pouk Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Bunta Dernač Alenka solopetje Zunanji sodelavci III. Oddelek – solopetje 1965 1989
Cipci Jarmila učna praksa – klavir Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Čeh-Veronek Hedvika učna praksa – klavir Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Černe Vladimir fagot Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila 1965 1989
Černigoj-Sadar Nevenka psihologija Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Ferfila Bogomir politologija Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Fuchs Marcel pozavna Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila 1965 1989
Fürst Jože klavir Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Gobec Radovan zborno dirigiranje Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Gogala Maja kljunasta flavta Zunanji sodelavci 1965 1989
Golob Drago oboa Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila 1965 1989
dr. Golob Nataša zgodovina umetnosti Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Hajdarović Sabira solopetje Zunanji sodelavci III. Oddelek – solopetje 1965 1989
Hauptman Majda učna praksa – razredni pouk Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
dr. Jerman France filozofija, estetika Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Josifović Milena korepeticije, klavir Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi; IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1965 1989 1965–1989 (korepeticije); 1990–1999 (klavir)
Jurjec Nada učna praksa – klavir Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Kajfež Darja učna praksa – klavir Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Kalan Pavle metodika glasbene vzgoje Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Karakaš Angelina učna praksa – razredni pouk Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Kerševan Alenka klavir Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Klasinc-Otta Ondina solopetje Zunanji sodelavci III. Oddelek – solopetje 1965 1989
Klemenčič Ana učna praksa – razredni pouk Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Klopčič Tanja učna praksa – klavir Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Korošec Marijan trobenta Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila 1965 1989
Korošec Josip učna praksa – razredni pouk Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Kosi Marija učna praksa – razredni pouk Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Košorok Velerija učna praksa – razredni pouk Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
dr. Kovač Bogomir politična ekonomija Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Kožuh Milena učna praksa – skupinski pouk Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Krašovec Tone politična ekonomija Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Krstulović Bojana korepeticije Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
dr. Kumer Zmaga glasbeno narodopisje Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Kušar Peter učna praksa – razredni pouk Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Levanič Ivo klavir Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
dr. Mahnič Joža kultura ustnega in pisnega izražanja Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
dr. Maretič-Požarnik Barica psihologija Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
dr. Menaše Lev zgodovina umetnosti Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Merc Viktor zgodovina Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Mihelčič Tatjana učna praksa – razredni pouk Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
dr. Misja Breda zgodovina umetnosti Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Munih Marko solfeggio Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Oven Zinka učna praksa – razredni pouk Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Palačorova Velislava klavir Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
dr. Pediček Franc pedagogika Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Petelinšek Janez angleški jezik Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Podhostnik Karel didaktika Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Pogačnik Jože flavta Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila 1965 1989
Pokorn Danilo zgodovina glasbe Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Rener Bojana učna praksa – razredni pouk Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Repše Darka učna praksa – razredni pouk Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Ropas Ivica učna praksa – razredni pouk Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
dr. Sagadin Janez metodologija, statistika Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Sax Bronka učna praksa – razredni pouk Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Stergar Jelka vokalna tehnika Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
dr. Strmčnik Franc didaktika Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Šivic Kaja angleški jezik Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Škerl Marija učna praksa – klavir Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Šmidt Marta ritmika za pevce Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
dr. Toličič Ivan psihologija Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Tomšič Natalin flavta Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila 1965 1989
Turel Mirjana metodika glasbene vzgoje Zunanji sodelavci VII. Oddelek – glasbena pedagogika 1965 1989
Ukmar Kristijan analiza glasbenih oblik Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Vadnov Mojca učna praksa – razredni pouk Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Varga Vida učna praksa – razredni pouk Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Veronek Ciril violina Zunanji sodelavci V. Oddelek – godala 1965 1989
Vidmar Milojko pedagogika Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Vrbančič Ivan metodika glasbene vzgoje Zunanji sodelavci VII. Oddelek – glasbena pedagogika 1965 1989
Vukša Vlaho obramboslovje Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Wisjak Sonja ritmika za pevce Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Zalar Milena učna praksa – razredni pouk Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Zalokar Srečko viola Zunanji sodelavci V. Oddelek – godala 1965 1989
Žužek Karel učna praksa – violina Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1989
Novak Zdenka klavir Redno zaposleni / Zunanji sodelavci IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1965 1990 1964–1965 (zunanji sodelavci); 1965–1990 (redno zaposleni)
Zrimšek Tanja klavir stranski predmet; klavir Redno zaposleni IV. Oddelek – klavir, orgle, harfa, čembalo, tolkala; IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1965 1996
Bajuk Marko vokalna tehnika Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi; III. Oddelek – petje 1965 1999
Banič Jože fagot Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala 1965 1999
Buh Tomaž flavta Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala 1965 1999
Cetin Jerca dikcija, vokalna tehnika Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi; III. Oddelek – petje 1965 1999
dr. Cuderman Mirko zbor in zborno dirigiranje; cerkvena glasba Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi; VIII. Oddelek – cerkvena glasba 1965 1999
Dornik Božena korepeticije Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi; IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1965 1999
Engelman Leon klavir/stranski predmet Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi; IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1965 1999 1965–1989 (umetniški sodelavci in ostali pedagogi); 1990–1999 (iv. oddelek – instrumenti s tipkami)
Gregorc Janez osnove jazza, jazz harmonija Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1999
Karlin Igor klarinet, komorna glasba Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala 1965 1999
Kolbl Albert pozavna Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila 1965 1999
dr. Kreft Lev filozofija Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1999
Lovše Janez klavir/stranski Zunanji sodelavci IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1965 1999
Mally Gita klavir/stranski Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi; IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1965 1999
Novak Jerko kitara Zunanji sodelavci V. Oddelek – godala in drugi instrumenti s strunami 1965 1999
Ravnik-Kosi Ruda harfa Zunanji sodelavci IV. Oddelek – klavir, orgle, harfa, čembalo, tolkala; V. Oddelek – godala in drugi instrumenti s strunami 1965 1999
dr. Rupel Dimitrij sociologija kulture Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1999 1965–1989 (sociologija kulture); 1990–1999 (sociologija)
Saje Igor kitara, komorna igra Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1999 1965–1989 (kitara); 1990–1999 (kitara, komorna igra)
Semič Karmen korepeticije, klavir Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1999 1965–1989 (korepeticije, klavir); 1990–1999 (klavir)
Stahuljak Zlatko viola Zunanji sodelavci V. Oddelek – godala; V. Oddelek – godala in drugi instrumenti s strunami 1965 1999
Strajnar Julijan glasbeno narodopisje Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 1999
Tumpej Božidar fagot, komorna igra Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila; VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala 1965 1999 1965–1989 (fagot); 1990–1999 (fagot, komorna igra)
Vidrih Budislav kontrabas Zunanji sodelavci V. Oddelek – godala; V. Oddelek – godala in drugi instrumenti s strunami 1965 1999
Zimšek Slavko violina Zunanji sodelavci V. Oddelek – godala in drugi instrumenti s strunami; V. Oddelek – godala 1965 1999
Zoroja Jurka kljunasta flavta; flavta Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi; VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala 1965 1999
Baar-Vremšak Irena solopetje Redno zaposleni / Zunanji sodelavci III. Oddelek – petje 1965 2006 1965–1989 (zunanja sodelavka); 1995–2006 (redno zaposlena)
Šurbek Milivoj dirigiranje, operno ansambelsko petje, partiturna igra, pihalni orkester Redno zaposleni / Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1965 2011 2000–2011 (redno zaposleni: dirigiranje); 1965–1989 (zunanji sodelavec: operno ansambelsko petje); 1990–1999 (zunanji sodelavec: partiturna igra, ansambelsko petje, pihalni orkester)
Goričar Alojzij Slavko klarinet Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala 1965 2013 1965–1989 (zunanji sodelavec); 1990–2013 (redno zaposleni)
Rogelja Božo oboa Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala; VI. Oddelek – pihala, trobila 1965 2013 1965–1999 (zunanji sodelavec); 2000–2013 (redno zaposleni)
Arnold Stanko trobenta Redno zaposleni / Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala 1965 2017 1965–1999 (zunanji sodelavec); 2000–2017 (redno zaposleni)
Grafenauer Andrej kitara Redno zaposleni / Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi; V. Oddelek – godala in drugi instrumenti s strunami 1965 Zaposlen 1965–1989 (zunanji sodelavec); od 1996 (redno zaposleni)
Rogina Miha saksofon Redno zaposleni 1965 Zaposlen
Skalar Monika violina Redno zaposleni / Zunanji sodelavci V. Oddelek – godala; V. Oddelek – godala in drugi instrumenti s strunami 1965 Zaposlena 1965–1999 (zunanja sodelavka); 2003– (redno zaposlena)
Šček Lorenz Alenka korepeticije, klavir – stranski predmet Redno zaposleni / Umet. sod. in ostali pedagogi / Zunanji sodelavci IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1965 Zaposlena 1965–1989 (zunanja sodelavka: klavir – stranski predmet, korepeticije); 1990–1997 (redno zaposlena: korepeticije); 1997– (umet. sod. in ostali pedagogi: korepeticije)
Tomšič Srebotnjak Dubravka klavir Redno zaposleni IV. Oddelek – klavir, orgle, harfa, čembalo, tolkala; IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1967 2006
Bravničar Dejan violina Redno zaposleni V. Oddelek – godala; V. Oddelek – godala in drugi instrumenti s strunami 1967 2011
Srebotnjak Alojz kompozicija Redno zaposleni I. Oddelek – kompozicija in glasbena teorija 1970 1999 1970–1995 (redno zaposlen); 1996–1999 (zunanji sodelavec)
Škerl Daniel kompozicija Redno zaposleni / Zunanji sodelavci I. Oddelek – kompozicija in glasbena teorija 1970 1999 1970–1994 (redno zaposleni); 1995–1999 (zunanji sodelavec)
Nanut Anton dirigiranje Redno zaposleni II. Oddelek – dirigiranje 1972 1998
Lorenz Primož klavir, komorna igra Redno zaposleni / Zunanji sodelavci IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1972 2013
Novšak Houška Eva solopetje Redno zaposleni III. Oddelek – solopetje 1973 2010
Grčar Anton trobenta Redno zaposleni VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala 1974 2007
Vremšak Samo glasbeno-teoretični predmeti; glasbena teorija Redno zaposleni I. Oddelek – kompozicija in glasbena teorija 1978 1995 1978–1989 (glasbeno-teoretični predmeti); 1990–1995 (glasbena teorija)
Gabrijelčič Marijan kompozicijske tehnike, kompozicija Redno zaposleni I. Oddelek – kompozicija in glasbena teorija 1978 1998
dr. Kuret Primož zgodovina glasbe Redno zaposleni VII. Oddelek – glasbena pedagogika 1978 2005
Doležal-Rus Vlasta korepeticije Redno zaposleni IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1979 1999
Bertoncelj Aci klavir Redno zaposleni IV. Oddelek – klavir, orgle, harfa, čembalo, tolkala; IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1979 2002
dr. Oblak Breda Marija didaktika glasbe, metodika glasbene vzgoje, specialna glasbena didaktika, obča didaktika Redno zaposleni VII. Oddelek – glasbena pedagogika 1979 2006
Mlejnik Miloš violončelo Redno zaposleni V. Oddelek – godala in drugi instrumenti s strunami 1981 2015
Škerjanec Ciril violončelo Redno zaposleni V. Oddelek – godala; V. Oddelek – godala in drugi instrumenti s strunami 1982 2009
Jarc Andrej klavir, komorna igra Redno zaposleni IV. Oddelek – klavir, orgle, harfa, čembalo, tolkala 1984 2006
Haas Hinko klavir Redno zaposleni IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1987 1999
mag. Vospernik Hedvika metodika glasbene vzgoje; specialna glasbena didaktika Redno zaposleni VII. Oddelek – glasbena pedagogika 1987 2004 1987–2004 (metodika glasbene vzgoje); 1990–1999 (specialna glasbena didaktika)
Zupan Alojz klarinet Redno zaposleni VI. Oddelek – pihala, trobila 1987 2007
Pesek Albinca asistentka Redno zaposleni VII. Oddelek – glasbena pedagogika 1988 Zaposlena
Karuza Bojana korepeticije Redno zaposleni IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1990 1992
Tanović (Čižmok) Dijana korepeticije Redno zaposleni IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1990 1994
dr. Smrekar Borut asist. stažist Redno zaposleni VII. Oddelek – glasbena pedagogika 1990 1998
Arnič Lovrenc dirigiranje Zunanji sodelavci II. Oddelek – dirigiranje 1990 1999
Bauer Renata orgle Redno zaposleni IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1990 1999
Berce Sonja italijanski jezik Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1990 1999
Bernhardsdottir Svava viola Zunanji sodelavci V. Oddelek – godala in drugi instrumenti s strunami 1990 1999
Bitner Igor kontrabas Zunanji sodelavci V. Oddelek – godala in drugi instrumenti s strunami 1990 1999
Brawn Aleksander Eugane vokalna tehnika Zunanji sodelavci III. Oddelek – petje 1990 1999
Brlek Darko klarinet Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala 1990 1999
Brumen Bojan pedagogika Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1990 1999
Fajdiga Marjan dirigiranje Zunanji sodelavci II. Oddelek – dirigiranje 1990 1999
Filipič Karmen italijanski jezik Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1990 1999
Golner Klemen korepeticije Zunanji sodelavci IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1990 1999
Gracelj Olga solopetje Zunanji sodelavci III. Oddelek – petje 1990 1999
Habe Tomaž glasbena teorija Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1990 1999
Hudnik Hermina korepeticije Zunanji sodelavci IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1990 1999
Jaki Barbara zgodovina umetnosti Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1990 1999
Jeraša Domen pozavna Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala 1990 1999
Karuza Marjan violina Zunanji sodelavci V. Oddelek – godala in drugi instrumenti s strunami 1990 1999
Kerekeš Tibor trobenta Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala 1990 1999
Kobler Vladimir dirigiranje Zunanji sodelavci II. Oddelek – dirigiranje 1990 1999
mag. Kosem Kotar Helena korepeticije, klavir abc Umet. sod. in ostali pedagogi 1990 1999
Lavrič-Simčič Darinka gib in ples Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1990 1999
Lukač Erna klavir/stranski Zunanji sodelavci IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1990 1999
Lužnik Kazimira klavir/stranski Zunanji sodelavci IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1990 1999
Malahodky Lidija klavir/stranski Zunanji sodelavci IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1990 1999
dr. Muršak Janko pedagogika Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1990 1999
dr. Neubauer Henrik operna igra Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1990 1999
Ogrinc Jože splošna ljudska obramba in družbena samozaščita Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1990 1999
Oražem Franc liturgika, liturgična zakonodaja Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1990 1999
Osredkar Janez harmonija Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1990 1999
Pančur Rudi asist. stažist Redno zaposleni VII. Oddelek – glasbena pedagogika 1990 1999
Peter Zoltan korepeticije Zunanji sodelavci IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1990 1999
Peter Katalin korepeticije Zunanji sodelavci IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1990 1999
Petrić Ivo glasbena literatura Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1990 1999
Pok Rudi flavta Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala 1990 1999
dr. Ravnikar Bruno akustika Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1990 1999
Skok Lucijan športna vzgoja Redno zaposleni / Umet. sod. in ostali pedagogi / Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1990 1999
Šinigoj Boris pozavna Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala 1990 1999
dr. Škulj Edo paleografija,organografija, zgodovina glasbe Zunanji sodelavci VIII. Oddelek – cerkvena glasba 1990 1999
dr. Šuster Danilo filozofija Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1990 1999
Švara Igor korepeticije Zunanji sodelavci IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1990 1999
dr. Zabukovec Vlasta psihologija Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1990 1999
Šurbek Boris tolkala Redno zaposleni / Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala 1990 2013 2003–2013 (redno zaposleni); 1990–2003 (zunanji sodelavec)
Avsenek Franc viola Redno zaposleni / Zunanji sodelavci V. Oddelek – godala in drugi instrumenti s strunami 1990 2014 1990–1999 (zunanji sodelavec); 2003–2014 (redno zaposleni)
Kosi Mile viola Redno zaposleni / Zunanji sodelavci V. Oddelek – godala in drugi instrumenti s strunami 1990 2014 1990–1999 (zunanji sodelavec); 2003–2014 (redno zaposleni)
Rošker Darko tuba Redno zaposleni / Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala 1990 2017 2008–2017 (redno zaposleni); 1990–1999 (zunanji sodelavec)
Balžalorsky Volodja violina Zunanji sodelavci V. Oddelek – godala in drugi instrumenti s strunami 1990 Zaposlen 1990–1999 (zunanji sodelavec); 2003 (redno zaposleni)
Drevenšek Matjaž saksofon Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala 1990 Zaposlen 1990–1999 (zunanji sodelavec); 1999– (redno zaposleni)
Kotar Jože klarinet Zunanji sodelavci VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala 1990 Zaposlen 1990–1999 (zunanji sodelavec); 2007– (redno zaposleni)
Meljnikov Vasilij violina Zunanji sodelavci V. Oddelek – godala in drugi instrumenti s strunami 1990 Zaposlen
Perestegi Mario orgle, cerkvena glasba Redno zaposleni / Zunanji sodelavci IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1990 Zaposlen 1990–1999 (zunanji sodelavec, orgle); od 2004 (redno zaposleni, cerkvena glasba)
Petrač Tomaž klavir Redno zaposleni / Zunanji sodelavci IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1990 Zaposlen 1990–1999 (zunanji sodelavec); od 1999 (redno zaposleni)
Rajterič Tomaž kitara Redno zaposleni / Zunanji sodelavci V. Oddelek – godala in drugi instrumenti s strunami 1990 Zaposlen 1990–1999 (zunanji sodelavec); od 2000 (redno zaposleni)
Vesel Aleš klavir stranski predmet; klavir abc Zunanji sodelavci / Umet. sod. in ostali pedagogi IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1990 Zaposlen 1990–1999 (klavir stranski predmet); 2003– (klavir abc)
Zlatar Jakša metodika klavirskega pouka, klavir; klavir Redno zaposleni / Zunanji sodelavci IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1990 Zaposlen
Zupan Matej flavta Redno zaposleni / Zunanji sodelavci 1990 Zaposlen
dr. Habe Katarina psihologija Zunanji sodelavci Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 1990 Zaposlena 1990–1999 (zunanja sodelavka); 2014– (umet. sod. in ostali pedagogi)
Kržič Marta klavir/stranski, klavir abc Zunanji sodelavci IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1990 Zaposlena 1990–1999 (zunanja sodelavka, klavir/stranski), 2003– (umet. sod. in ostali pedagogi, klavir abc)
Pavlinc Brigita klavir abc Zunanji sodelavci / Umet. sod. in ostali pedagogi IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1990 Zaposlena 1990–1999 (zunanja sodelavka); od 2003 (umet. sod. in ostali pedagogi)
Pucelj Mojca korepeticije Redno zaposleni IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1990 Zaposlena
Šterman Tanja klavir stranski predmet, korepeticije Zunanji sodelavci / Umet. sod. in ostali pedagogi IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1990 Zaposlena 1990–1999 (zunanji sodelavci: klavir stranski predmet); 2002– (korepeticije)
Potočnik Anton cerkvena glasba, gregorijanski koral Redno zaposleni IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1993 1999
Golob Jani kompozicija in glasbena teorija Redno zaposleni I. Oddelek – kompozicija in glasbena teorija 1993 2015
dr. Misson Andrej kompozicija in glasbena teorija Redno zaposleni 1993 Zaposlen
Ognjanovič Tatjana klavir Redno zaposleni IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1993 Zaposlena
dr. Šantl Zupan Karolina flavta Redno zaposleni VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala 1994 1999
Vatovec Marko asist. stažist; zborovsko dirigiranje Redno zaposleni VII. Oddelek – glasbena pedagogika 1994 Zaposlen
Čizmok Dijana korepeticije Umet. sod. in ostali pedagogi 1994 Zaposlena
Vrhunc Larisa glasbena teorija Redno zaposleni I. Oddelek – kompozicija in glasbena teorija 1995 1998
Mihelčič Pavel kompozicija in glasbena teorija Redno zaposleni I. Oddelek – kompozicija in glasbena teorija 1995 2011
Mag. Mihevc Marko kompozicija in glasbena teorija Redno zaposleni I. Oddelek – kompozicija in glasbena teorija 1995 Zaposlen
dr. Petan Svanibor etnomuzikologija Redno zaposleni / Umet. sod. in ostali pedagogi VII. Oddelek – glasbena pedagogika 1995 Zaposlen
Rojko Uroš kompozicija in glasbena teorija Redno zaposleni I. Oddelek – kompozicija in glasbena teorija 1995 Zaposlen
Strmčnik Maks kompozicija, glasbena teorija, cerkvena glasba Redno zaposleni VIII. Oddelek – cerkvena glasba 1995 Zaposlen 1995–1999 (kompozicija, glasbena teorija); 1997–2015 (cerkvena glasba)
dr. Rotar Pance Branka glasbenopedagoški predmeti, didaktika glasbe, pedagoška praksa Redno zaposleni VII. Oddelek – glasbena pedagogika 1995 Zaposlena
Hauptman Andraž korepeticije Umet. sod. in ostali pedagogi IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1996 1999
Dernač-Bunta Alenka solopetje Redno zaposleni III. Oddelek – petje 1996 2011
mag. Šorli Vinko asist. stažist, učna praksa, pedagoška praksa Redno zaposleni VII. Oddelek – glasbena pedagogika 1996 Zaposlen
Klinar-Bertoncelj Maja korepeticije Umet. sod. in ostali pedagogi 1996 Zaposlena
Lipovšek Boštjan rog Redno zaposleni VI. Oddelek – pihala, trobila in tolkala 1997 Zaposlen
Mlinarič Vladimir klavir Redno zaposleni IV. Oddelek – instrumenti s tipkami 1997 Zaposlen
Novšak Primož violina Redno zaposleni V. Oddelek – godala in drugi instrumenti s strunami 1998 2010
mag. Pucihar Jaka jazz Umet. sod. in ostali pedagogi 1999 Zaposlen
mag. Florjanc Ivan cerkvena glasba Redno zaposleni Umetniški sodelavci in ostali pedagogi 2000 Zaposlen 1990–1999 (zunanji sodelavec) 2000– (redno zaposleni)
Pompe Urška kompozicija in glasbena teorija Redno zaposleni 2000 Zaposlena
Sojar Voglar Črt kompozicija in glasbena teorija Redno zaposleni 2001 Zaposlen
dr. Koter Darja zgodovina glasbe Redno zaposleni 2002 Zaposlena
Horak Marina komorna igra/dimenzije nastopanja Umet. sod. in ostali pedagogi 2003 2013
Pucihar Blaž korepeticije Umet. sod. in ostali pedagogi 2003 2015
Bavdek Dušan kompozicija in glasbena teorija Redno zaposleni 2003 Zaposlen
Gorišek Bojan komorna igra Umet. sod. in ostali pedagogi 2003 Zaposlen
Jose Vombergar Ivan korepeticije Umet. sod. in ostali pedagogi 2003 Zaposlen
Markovič Zoran kontrabas Redno zaposleni 2003 Zaposlen
Vombergar Ivan Jose korepeticije Umet. sod. in ostali pedagogi 2003 Zaposlen
Brodnik Pija solopetje Redno zaposleni 2003 Zaposlena
Gašperšič Kralj Tina korepeticije Umet. sod. in ostali pedagogi 2003 Zaposlena
mag. Vetrih Vera lektor; italijanski jezik Umet. sod. in ostali pedagogi 2003 Zaposlena 2003–2011 (italijanski jezik); 2003– (lektor)
mag. Rakar Bernarda orffov instrumentarij Redno zaposleni 2005 2013
Kranjc Dušan pozavna Redno zaposleni 2005 Zaposlen
Letonja Marko dirigiranje Redno zaposleni 2005 Zaposlen
Golob Rok multimedia Umet. sod. in ostali pedagogi 2006 Zaposlen
Porovne Silič Katja kitara Redno zaposleni 2006 Zaposlena
dr. Zadnik Katarina glasbenopedagoški predmeti; didaktika glasbe Redno zaposleni 2006 Zaposlena
Zlobko Vajgl Mojca harfa Redno zaposleni 2007 Zaposlena
Ferrini Luca korepeticije Umet. sod. in ostali pedagogi 2008 Zaposlen
Zupan Andrej klarinet Redno zaposleni 2008 Zaposlen
Mihajlovič Egon stara glasba, čembalo Redno zaposleni 2009 Zaposlen
Parovel Primož harmonika, kitara Redno zaposleni 2009 Zaposlen
Robavs Matjaž solopetje Redno zaposleni 2009 Zaposlen
Zagoranski Borut harmonika Redno zaposleni 2009 Zaposlen
Dvoršak Simon dirigiranje Redno zaposleni 2013 Zaposlen
Haas Miha komorna igra Umet. sod. in ostali pedagogi 2013 Zaposlen
Vrhovnik Sebastjan dirigiranje Redno zaposleni 2013 Zaposlen
Hladnik Mateja korepeticije Umet. sod. in ostali pedagogi 2013 Zaposlena
Jernejčič Furst Barbara solopetje Redno zaposleni 2013 Zaposlena
Hribernik Marko dirigiranje, korepeticije Redno zaposleni / Umet. sod. in ostali pedagogi 2014 Zaposlen
Lee Sae korepeticije Umet. sod. in ostali pedagogi 2014 Zaposlena
Stančul Cernko Jasminka klavir Redno zaposleni 2014 Zaposlena
Juhart Luka harmonika Redno zaposleni 2015 Zaposlen
Žuraj Vito kompozicija in glasbena teorija Redno zaposleni 2015 Zaposlen
dr. Bohak Adam Tina glasbenopedagoški predmeti Redno zaposleni 2016 Zaposlena
Tkalec Nika korepeticije Umet. sod. in ostali pedagogi 2017 Zaposlena
Brank Žiga violina Redno zaposleni 2018 Zaposlen
Gradišnik Jure trobenta Redno zaposleni 2018 Zaposlen
Podlesek Janez violina Redno zaposleni 2018 Zaposlen
Prešiček Dejan saksofon Redno zaposleni 2018 Zaposlen
Teskera Dario trobenta Redno zaposleni 2018 Zaposlen
Andrijić Tea korepeticije Umet. sod. in ostali pedagogi 2018 Zaposlena
dr. Pucihar Ilonka specialna didaktika Umet. sod. in ostali pedagogi 2018 Zaposlena
Faganel Gal violončelo Redno zaposleni 2019 Zaposlen
Hotko Matej modul za jazz Umet. sod. in ostali pedagogi 2019 Zaposlen
mag. Mavrič Primož specialna didaktika Umet. sod. in ostali pedagogi 2019 Zaposlen

Ostalo osebje[uredi | uredi kodo]

Zaradi obsežnosti in razdrobljenosti arhivskih podatkov je v razpredelnici prisotnih nekaj netočnosti glede časovnih kategorij. V arhivskem materialu ni podatkov za leto 1949, 1950, 1951, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 in 1963.

Ostali podatki so razvrščeni v dve glavni obdobji; od leta 1965 do 1989 in od leta 1990 do 1999. Za določene zaposlene letnica začetka zaposlitve ni navedena – navedena je letnica začetnega 'obdobja', torej 1965 ali 1990. Podobno velja tudi za konec zaposlitve, je pa v tem primeru možno, da so nekateri zaposleni delali dlje kot do leta 1999.

Ostalo osebje
Priimek Ime Vrsta osebja Nastop dela Zaključek dela (če je podatek na voljo) Vrsta dela
Strniša Julka Upravno in drugo osebje 1939 1945 administracija
Pezdirc Vladimir Upravno in drugo osebje 1939 1945 tajnik GA
Bergant Marija Upravno in drugo osebje 1939 1945 čistilka
Eiletz Ajlec Rafael Upravno in drugo osebje 1939 1947 knjižničar
Novak Stanislava Upravno in drugo osebje 1939 1947 administracija
Novak Antonija Upravno in drugo osebje 1939 1948 hišnica, čistilka, pomožne službe
Novak Anton Upravno in drugo osebje 1939 1948 hišnik, čistilec, pomožne službe
Bordon Rado Upravno in drugo osebje 1945 1947 tajnik
Marolt France Osebje Glasbeno–narodopisnega inštituta pri Akademiji za glasbo 1945 1947 vodja
Držaj-Frelih Saša Osebje Glasbeno–narodopisnega inštituta pri Akademiji za glasbo 1945 1947 uradnica
Marolt Alma Osebje Glasbeno–narodopisnega inštituta pri Akademiji za glasbo 1945 1947 uradnica
Šuštar Marija Osebje Glasbeno–narodopisnega inštituta pri Akademiji za glasbo 1945 1947 uradnica
Bravničar Matija Upravno in drugo osebje 1945 1948 upravni ravnatelj
Kraševec Desanka Upravno in drugo osebje 1945 1948 administracija
Ukmar Vilko Upravno in drugo osebje 1946 1947 vodja knjižnice
Vuk Karla Osebje Glasbeno–narodopisnega inštituta pri Akademiji za glasbo 1946 1947 uradnica
Ajlec Rafael Upravno in drugo osebje 1948 knjižničar
Dragar-Novak Stanislava Upravno in drugo osebje 1948 administracija
Hrovatin Radoslav Upravno in drugo osebje 1948 bibliotekar pripravnik
Zidarič Josip Upravno in drugo osebje 1948 računovodstvo
Seljak Maksimiljan Upravno in drugo osebje 1964 1965 ekonom
Šurev Ilija Upravno in drugo osebje 1964 1965 tonski tehnik
Gornik Milko Strokovno, upravno in tehnično osebje 1964 1969 referent
Dragar Stana Strokovno, upravno in tehnično osebje 1964 1971 administratorka
Suvorov Hermina Majda Strokovno, upravno in tehnično osebje 1964 1971 finančna referentka
Rus Ljubo Strokovno, upravno in tehnično osebje 1964 1989 bibliotekar
Urbanija Marija Strokovno, upravno in tehnično osebje 1964 1989 blagajničarka
Antosiewics Milan Strokovno, upravno in tehnično osebje 1965 1978 tajnik
Bajželj Estera Strokovno, upravno in tehnično osebje 1965 1985 referentka
Lenček Olga Strokovno, upravno in tehnično osebje 1965 1985 referentka
Pejović Meta Strokovno, upravno in tehnično osebje 1965 1989 računovodkinja
Preša Ana Strokovno, upravno in tehnično osebje 1965 1989 tajnik
Seljak Milan Strokovno, upravno in tehnično osebje 1965 1989 referent
Šporar Namka Strokovno, upravno in tehnično osebje 1965 1989 snažilka
Verbič Denise Strokovno, upravno in tehnično osebje 1965 1989 administratorka
Jamnik Nada Strokovno, upravno in tehnično osebje 1965 1994 tajnik AG
Oblak Ema Upravno in drugo osebje 1979 2005 snažilka
Pirnat Anton Strokovno, upravno in tehnično osebje 1985 2002 hišnik
Vetrih Magda Strokovno, upravno in tehnično osebje 1985 2008 referentka, tajnica
Bahor Snežana Strokovno, upravno in tehnično osebje 1990 1999 bibliotekarka
Jocif Bošnjak Irena Strokovno, upravno in tehnično osebje 1990 2000 tajnica
Lapadatović Drago Strokovno, upravno in tehnično osebje 1993 2009 hišnik
Rakar Cilka Strokovno, upravno in tehnično osebje 1994 2018 knjigovodja
Seražin Azra Strokovno, upravno in tehnično osebje 1995 1998 tajnik AG
Miklič Vida Strokovno, upravno in tehnično osebje 1995 Zaposlena računovodkinja
Obradović Vesna Strokovno, upravno in tehnično osebje 1995 Zaposlena referentka
Kadunc Igor Strokovno, upravno in tehnično osebje 1996 Zaposlen referent
Grahek Alenka Strokovno, upravno in tehnično osebje 1997 Zaposlena referentka
Brkič Sadifa Strokovno, upravno in tehnično osebje 1998 2019 snažilka
Požar Žižek Ksenija Upravno in drugo osebje 1999 Zaposlena
Vene Peter Upravno in drugo osebje 2000 2002
Oblak Jože Upravno in drugo osebje 2002 2002
Žugelj Marič Mojca Marija Upravno in drugo osebje 2002 Zaposlena
Čenčič Gerlinde Helgar Upravno in drugo osebje 2006 2008
Helgard Čenčič Gerlinde Upravno in drugo osebje 2006 2008
Kostrevc Tim Upravno in drugo osebje 2007 Zaposlen
Slobodjanac Miran Upravno in drugo osebje 2007 Zaposlen
Kregar Petra Upravno in drugo osebje 2014 Zaposlena
Podlipnik Nina Upravno in drugo osebje 2015 Zaposlena
Igličar Rok Upravno in drugo osebje 2017 2018
Stajčić Vesna Upravno in drugo osebje 2017 Zaposlena
Cimperman Luka Upravno in drugo osebje 2018 Zaposlen
Zupanek Tina Upravno in drugo osebje 2018 Zaposlena
Belina Manja Upravno in drugo osebje 2019 Zaposlena
Modic Metka Upravno in drugo osebje 2019 Zaposlena

Študenti[uredi | uredi kodo]

Na spodnjem seznamu so razvrščeni vsi študenti, ki so diplomirali, magistrirali ali doktorirali na Akademiji za glasbo.

V kategoriji 'Vrsta študija' sta razvrščena tudi 'višješolski študij I. stopnje' in 'visokošolski študij II. stopnje' – stopenjski študij je Akademija za glasbo uvedla leta 1963 in ga z izjemno kitare in tolkal ukinila 1992/93.

V študijskem letu 1944/45 zaradi vojnih razmer ni bilo diplomskih izpitov.

Naslov tabele
Priimek Ime Smer študija Datum zaključka Mentorstvo Tip diplome Vrsta študija
Jaroslav Jeřabek violina 1940 Visokošolski študij
Gregorc Jurij kompozicija 1941 Visokošolski študij
Hubad Samo kompozicija in dirigiranje 1941 Visokošolski študij
Humek Miloš dirigiranje 1941 Visokošolski študij
Ramovš Primož kompozicija 1941 Visokošolski študij
Baukard Janja solopetje 1941 Visokošolski študij
Adamič Bojan klavir 1941 Visokošolski študij
Bradač Zorka klavir 1941 Visokošolski študij
Jelenc Olga klavir 1941 Visokošolski študij
Ogrin Ksenija klavir 1941 Visokošolski študij
Primc Olga klavir 1941 Visokošolski študij
Roeger Marija klavir 1941 Visokošolski študij
Zapletal Anton klavir 1941 Visokošolski študij
Burger Kajetan violina 1941 Visokošolski študij
Ornik Francka violina 1941 Visokošolski študij
Žižmond Janez violina 1941 Visokošolski študij
Kruljc Štefanija solopetje 1942 Visokošolski študij
Breznikar s. Ines klavir 1942 Visokošolski študij
Štefančič p. Franjo orgle 1942 Visokošolski študij
Gregorc Jurij violina 1942 Visokošolski študij
Cvetko Ciril kompozicija 1943 Visokošolski študij
Jakešević p. Julijan solopetje 1943 Visokošolski študij
Papier Albert solopetje 1943 Visokošolski študij
Rus Jelka solopetje 1943 Visokošolski študij
Ogrin Ksenija klavir 1943 Visokošolski študij
Perušek Dana klavir 1943 Visokošolski študij
Prek Stanko kompozicija 1944 Visokošolski študij
Kušej Ksenija solopetje 1944 Visokošolski študij
Skrbinšek Miloš solopetje 1944 Visokošolski študij
Burger Ada klavir 1944 Visokošolski študij
Prinčič Mileva klavir 1944 Visokošolski študij
Rebolj s. Sofija orgle 1944 Visokošolski študij
Simoniti Rado dirigiranje 1946 Visokošolski študij
Sterle (Baukart) Janja solopetje 1946 Visokošolski študij
Stanič Jelka violina 1946 Visokošolski študij
Rebolj Milena solopetje 1947 Visokošolski študij
Bohinec Jaromila klavir 1947 Visokošolski študij
Perušek Dana klavir 1947 Visokošolski študij
Ciglič Zvonimir kompozicija 1948 Visokošolski študij
Krek Uroš kompozicija 1948 Visokošolski študij
Ciglič Zvonimir dirigiranje 1948 Visokošolski študij
Krek Uroš dirigiranje 1948 Visokošolski študij
Žnidar Janez dirigiranje 1949 Visokošolski študij
Cvetko Ciril dirigiranje 1949 Visokošolski študij
Šrol Ela klavir 1949 Visokošolski študij
Lajovic Aleksander kompozicija 1950 Visokošolski študij
Lovec Vladimir kompozicija 1950 Visokošolski študij
Matičič Janez kompozicija 1950 Visokošolski študij
Mizeril Karlo kompozicija 1950 Visokošolski študij
Suhadolnik Jelka klavir 1950 Visokošolski študij
Gobec Radovan kompozicija 1951 Visokošolski študij
Komar Janez kompozicija 1951 Visokošolski študij
Gobec Radovan dirigiranje 1951 Visokošolski študij
Komar Janez dirigiranje 1951 Visokošolski študij
Lajovic Aleksander dirigiranje 1951 Visokošolski študij
Lovec Vladimir dirigiranje 1951 Visokošolski študij
Matičič Janez dirigiranje 1951 Visokošolski študij
Mizerit Karlo dirigiranje 1951 Visokošolski študij
Kalan Marjanca solopetje 1951 Visokošolski študij
Rajh Breda klavir 1951 Visokošolski študij
Zidarič Ksenija klavir 1951 Visokošolski študij
Ajlec Rafael zgodovina glasbe 1951 Visokošolski študij
Golob Vlado zgodovina glasbe 1951 Visokošolski študij
Gračner Silvija zgodovina glasbe 1951 Visokošolski študij
Hasl Miran zgodovina glasbe 1951 Visokošolski študij
Jesih Vida zgodovina glasbe 1951 Visokošolski študij
Kalan Pavle zgodovina glasbe 1951 Visokošolski študij
Krč Marija zgodovina glasbe 1951 Visokošolski študij
Kurent Ivica zgodovina glasbe 1951 Visokošolski študij
Paternost Sonja zgodovina glasbe 1951 Visokošolski študij
Rebec Vlasta zgodovina glasbe 1951 Visokošolski študij
Šegula Jakob zgodovina glasbe 1951 Visokošolski študij
Hladky Karel kompozicija 1952 Visokošolski študij
Škerl Danijel (Dane) kompozicija 1952 Visokošolski študij
Klepac Jože solopetje 1952 Visokošolski študij
Podlogar Nada solopetje 1952 Visokošolski študij
Rupnik Ivica-Jelka solopetje 1952 Visokošolski študij
Štoviček Majda solopetje 1952 Visokošolski študij
Sancin Marenka klavir 1952 Visokošolski študij
Čampa Boris flavta 1952 Visokošolski študij
Bitenc Janez zgodovina glasbe 1952 Visokošolski študij
Jelinčič Niko zgodovina glasbe 1952 Visokošolski študij
Kumer Zmaga zgodovina glasbe 1952 Visokošolski študij
Stare Jelka zgodovina glasbe 1952 Visokošolski študij
Leskovšek Franc solopetje 1953 Visokošolski študij
Orožim Konrad solopetje 1953 Visokošolski študij
Bernetič Darinka klavir 1953 Visokošolski študij
Gröbming Mirjana klavir 1953 Visokošolski študij
Majcen Vida klavir 1953 Visokošolski študij
Rihtar Liljana klavir 1953 Visokošolski študij
Srebot Jeni klavir 1953 Visokošolski študij
Verbič Nada klavir 1953 Visokošolski študij
Andrejčič Igor zgodovina glasbe 1953 Visokošolski študij
Budkovič Cvetko zgodovina glasbe 1953 Visokošolski študij
Glažar Sonja zgodovina glasbe 1953 Visokošolski študij
Peranić Miljenko zgodovina glasbe 1953 Visokošolski študij
Sivec Jože zgodovina glasbe 1953 Visokošolski študij
Weingerl Albin zgodovina glasbe 1953 Visokošolski študij
Prus Anton solopetje 1954 Visokošolski študij
Udovč Nada solopetje 1954 Visokošolski študij
Lesjak Borut klavir 1954 Visokošolski študij
Lukec Zdenka klavir 1954 Visokošolski študij
Stern Helena klavir 1954 Visokošolski študij
Zupančič-Bizjak Janja klavir 1954 Visokošolski študij
Marković Vladimir violina 1954 Visokošolski študij
Pal Ivan violina 1954 Visokošolski študij
Veronek Ciril violina 1954 Visokošolski študij
Bratuša Anica zgodovina glasbe 1954 Visokošolski študij
Jež Jakob zgodovina glasbe 1954 Visokošolski študij
Križnik Terezija zgodovina glasbe 1954 Visokošolski študij
Kunst Lilian zgodovina glasbe 1954 Visokošolski študij
Martinčič Ariadna zgodovina glasbe 1954 Visokošolski študij
Turel Mirjana zgodovina glasbe 1954 Visokošolski študij
Valentinčič Barbka zgodovina glasbe 1954 Visokošolski študij
Ferluga Jerica solopetje 1955 Visokošolski študij
Ročnik Dana solopetje 1955 Visokošolski študij
Čeh Hedvika klavir 1955 Visokošolski študij
Rančigaj Dika klavir 1955 Visokošolski študij
Strniša Breda klavir 1955 Visokošolski študij
Kvartič Miran zgodovina glasbe 1955 Visokošolski študij
Špendal Manica zgodovina glasbe 1955 Visokošolski študij
Vremšak Samo kompozicija 1956 Visokošolski študij
Weingerl Albin kompozicija 1956 Visokošolski študij
Žigon Marko kompozicija 1956 Visokošolski študij
Žigon Marko dirigiranje 1956 Visokošolski študij
Cvetković Branko klavir 1956 Visokošolski študij
Jeromen Eva klavir 1956 Visokošolski študij
Kološa Ida klavir 1956 Visokošolski študij
Markizetti Sonja klavir 1956 Visokošolski študij
Škerjanc Beatrice klavir 1956 Visokošolski študij
Klopčič Rok violina 1956 Visokošolski študij
Sagrestano Djino violin 1956 Visokošolski študij
Bezić Jerko zgodovina glasbe 1956 Visokošolski študij
Kožuh Milena zgodovina glasbe 1956 Visokošolski študij
Lampret Franc kompozicija 1957 Visokošolski študij
Kobler Vlado dirigiranje 1957 Visokošolski študij
Fajdiga Marijan dirigiranje 1957 Visokošolski študij
Sfiligoj Jasna solopetje 1957 Visokošolski študij
Triler Janez solopetje 1957 Visokošolski študij
Ambroset Erminij klavir 1957 Visokošolski študij
Engelman Leon klavir 1957 Visokošolski študij
Fajdiga Marijan klavir 1957 Visokošolski študij
Levanič Ivo klavir 1957 Visokošolski študij
Mally Gita klavir 1957 Visokošolski študij
Pobegajlo-Kotnik Irena klavir 1957 Visokošolski študij
Pravst Marija klavir 1957 Visokošolski študij
Sporn Majda klavir 1957 Visokošolski študij
Bravničar Dejan violina 1957 Visokošolski študij
Zimšek Slavko violina 1957 Visokošolski študij
Grafenauer Gorazd violončelo 1957 Visokošolski študij
Požar Vlado violončelo 1957 Visokošolski študij
Soss Karel-Ati klarinet 1957 Visokošolski študij
Veble Dušan klarinet 1957 Visokošolski študij
Dolenc Sergej zgodovina glasbe 1957 Visokošolski študij
Gligorov Branislav zgodovina glasbe 1957 Visokošolski študij
Grilc Janko zgodovina glasbe 1957 Visokošolski študij
Karnovšek Darja zgodovina glasbe 1957 Visokošolski študij
Božič Darijan kompozicija 1958 Visokošolski študij
Habbe Bogdan kompozicija 1958 Visokošolski študij
Petrić Ivo kompozicija 1958 Visokošolski študij
Srebotnjak Alojz kompozicija 1958 Visokošolski študij
Vereš Ladislav kompozicija 1958 Visokošolski študij
Nanut Anton dirigiranje 1958 Visokošolski študij
Petrič Ivo dirigiranje 1958 Visokošolski študij
Čalovska-Babović Stevka solopetje 1958 Visokošolski študij
Živko Avgust solopetje 1958 Visokošolski študij
Baudaž Tanja klavir 1958 Visokošolski študij
Dimnik Magda klavir 1958 Visokošolski študij
Kranjec Lilija klavir 1958 Visokošolski študij
Rus Ljubo klavir 1958 Visokošolski študij
Capuder Peregrin orgle 1958 Visokošolski študij
Uršič Pavla harfa 1958 Visokošolski študij
Korbun Julijana zgodovina glasbe 1958 Visokošolski študij
Modic Vlado zgodovina glasbe 1958 Visokošolski študij
Marković Albert kompozicija 1959 Visokošolski študij
Gregorc Jože solopetje 1959 Visokošolski študij
Jesih Vida solopetje 1959 Visokošolski študij
Stahuljak Branka solopetje 1959 Visokošolski študij
Bergant Hubert klavir 1959 Visokošolski študij
Bratina Mara klavir 1959 Visokošolski študij
Dekleva Igor klavir 1959 Visokošolski študij
Jelaska Jarmila klavir 1959 Visokošolski študij
Jemec Manja klavir 1959 Visokošolski študij
Jurjec Nada klavir 1959 Visokošolski študij
Pokorn Lidija klavir 1959 Visokošolski študij
Ravnik Metka klavir 1959 Visokošolski študij
Štrukelj Tanja klavir 1959 Visokošolski študij
Cobenzl Zdravko violina 1959 Visokošolski študij
Dimitrovski Zoran violina 1959 Visokošolski študij
Maunagić Vlado violina 1959 Visokošolski študij
Pezelj Nikica violina 1959 Visokošolski študij
Tržan Franc klarinet 1959 Visokošolski študij
Kuret Primož zgodovina glasbe 1959 Visokošolski študij
Matičič Lidija zgodovina glasbe 1959 Visokošolski študij
Milač Marija zgodovina glasbe 1959 Visokošolski študij
Pritekelj Ada zgodovina glasbe 1959 Visokošolski študij
Šegula Vida zgodovina glasbe 1959 Visokošolski študij
Štuhec Igor kompozicija 1960 Visokošolski študij
Demšar Brane dirigiranje 1960 Visokošolski študij
Bedjanič Peter solopetje 1960 Visokošolski študij
Cestnik Dorotea solopetje 1960 Visokošolski študij
Evtimova Milka solopetje 1960 Visokošolski študij
Goljevšček Zdenka solopetje 1960 Visokošolski študij
Vremšak Samo solopetje 1960 Visokošolski študij
Bertoncelj Franc-Aci klavir 1960 Visokošolski študij
Jokanović-Leskovšek Vuka klavir 1960 Visokošolski študij
Korošec Marjanca klavir 1960 Visokošolski študij
Kraut Alenka klavir 1960 Visokošolski študij
Muhič Marija klavir 1960 Visokošolski študij
Preger dr. Andrija klavir 1960 Visokošolski študij
Rančigaj Ljubo klavir 1960 Visokošolski študij
Ratej Valter klavir 1960 Visokošolski študij
Bergant Hubert orgle 1960 Visokošolski študij
Kulušić Zdenko violina 1960 Visokošolski študij
Novšak Darinka violina 1960 Visokošolski študij
Glažar Darko violončelo 1960 Visokošolski študij
Hočevar Miroslav kontrabas 1960 Visokošolski študij
Bratuša Anica flavta 1960 Visokošolski študij
Rupel Fedja flavta 1960 Visokošolski študij
Tomšič Natalin flavta 1960 Visokošolski študij
Žunič Jože flavta 1960 Visokošolski študij
Drugovič Norbert klarinet 1960 Visokošolski študij
Karlin Igor klarinet 1960 Visokošolski študij
Pezzino Romano klarinet 1960 Visokošolski študij
Hriberšek Jože rog 1960 Visokošolski študij
Andolšek Anica zgodovina glasbe 1960 Visokošolski študij
Kristan Ruška zgodovina glasbe 1960 Visokošolski študij
Rode Milena zgodovina glasbe 1960 Visokošolski študij
Prošev Toma kompozicija 1961 Visokošolski študij
Stibilj Milan kompozicija 1961 Visokošolski študij
Božič Darijan dirigiranje 1961 Visokošolski študij
Jež Olga solopetje 1961 Visokošolski študij
Klemenšek Vera solopetje 1961 Visokošolski študij
Franko Mirjana klavir 1961 Visokošolski študij
Gombač Neva klavir 1961 Visokošolski študij
Komel Kamilo klavir 1961 Visokošolski študij
Lenardon Silva klavir 1961 Visokošolski študij
Lovše Janez klavir 1961 Visokošolski študij
Mihelčič Marija klavir 1961 Visokošolski študij
Pečko Majda klavir 1961 Visokošolski študij
Šetinc Janko klavir 1961 Visokošolski študij
Švara Boris klavir 1961 Visokošolski študij
Gajeta Marjeta violina, viola 1961 Visokošolski študij
Kosi Mirko violina, viola 1961 Visokošolski študij
Mirčevska Pavlina violina, viola 1961 Visokošolski študij
Petrač Mirko violina, viola 1961 Visokošolski študij
Podrekar Branko violina, viola 1961 Visokošolski študij
Tercelj Matija violina, viola 1961 Visokošolski študij
Mordej Alojz violončelo 1961 Visokošolski študij
Jagodic Franc kontrabas 1961 Visokošolski študij
Jezernik Franc kontrabas 1961 Visokošolski študij
Kovačič Boris klarinet 1961 Visokošolski študij
Ovsenik Vilko klarinet 1961 Visokošolski študij
Zupan Alojz klarinet 1961 Visokošolski študij
Andrejčič Marija zgodovina glasbe 1961 Visokošolski študij
Bidovec Breda zgodovina glasbe 1961 Visokošolski študij
Brezovnik Marta zgodovina glasbe 1961 Visokošolski študij
Gogala Alenka zgodovina glasbe 1961 Visokošolski študij
Ribarović Srdjan zgodovina glasbe 1961 Visokošolski študij
Golabovski Sotir kompozicija 1962 Visokošolski študij
Jelinčič Franc kompozicija 1962 Visokošolski študij
Ludvig-Pećar Nada kompozicija 1962 Visokošolski študij
Šček Ivan kompozicija 1962 Visokošolski študij
Munih Marko dirigiranje 1962 Visokošolski študij
Budal Dolores solopetje 1962 Visokošolski študij
Čatič Marija solopetje 1962 Visokošolski študij
Lotrič-Sulc Marija solopetje 1962 Visokošolski študij
Ritoc Jože solopetje 1962 Visokošolski študij
Sevšek Nada solopetje 1962 Visokošolski študij
Jarc Andrej klavir 1962 Visokošolski študij
Klinger-Marsel Helga klavir 1962 Visokošolski študij
Kopačkova Ljiljana klavir 1962 Visokošolski študij
Mihalič živa klavir 1962 Visokošolski študij
Mihelčič Terezija klavir 1962 Visokošolski študij
Zajc Nada klavir 1962 Visokošolski študij
Kuret Lučka harfa 1962 Visokošolski študij
Žužek Štefica harfa 1962 Visokošolski študij
Čamer Alojz violina, viola 1962 Visokošolski študij
Dimitrova Ratka violina, viola 1962 Visokošolski študij
Gorenšek Ivan violina, viola 1962 Visokošolski študij
Jarčevski Bojan violina, viola 1962 Visokošolski študij
Kesovija Vlaho violina, viola 1962 Visokošolski študij
Komar Pavel violina, viola 1962 Visokošolski študij
Rovan Nevenka violina, viola 1962 Visokošolski študij
Skalar Olga violina, viola 1962 Visokošolski študij
Škabar Pavel violina, viola 1962 Visokošolski študij
Škerlak Vladimir violina, viola 1962 Visokošolski študij
Zupančič Majda violina, viola 1962 Visokošolski študij
Balažič Jože violončelo 1962 Visokošolski študij
Čupić Vlado kontrabas 1962 Visokošolski študij
Klemenčič Cvetko kontrabas 1962 Visokošolski študij
Strašek Jože kontrabas 1962 Visokošolski študij
Kocman Viljem flavta 1962 Visokošolski študij
Pogačnik Jože flavta 1962 Visokošolski študij
Škerjanc Marjeta flavta 1962 Visokošolski študij
Bregar Franjo oboa 1962 Visokošolski študij
Müller Aleksander oboa 1962 Visokošolski študij
Starič Jože klarinet 1962 Visokošolski študij
Fabijan Matevž zgodovina glasbe 1962 Visokošolski študij
Hribar Vilko zgodovina glasbe 1962 Visokošolski študij
Lavrič Igor zgodovina glasbe 1962 Visokošolski študij
Loparnik Borut zgodovina glasbe 1962 Visokošolski študij
Rijavec Andrej zgodovina glasbe 1962 Visokošolski študij
Babič Gofredo kompozicija 1963 Visokošolski študij
Gregorc Janez kompozicija 1963 Visokošolski študij
Gržinić Vjekoslav kompozicija 1963 Visokošolski študij
Kokol Bogomir kompozicija 1963 Visokošolski študij
Magdić Josip kompozicija 1963 Visokošolski študij
Mihelčič Pavel kompozicija 1963 Visokošolski študij
Natek Anton kompozicija 1963 Visokošolski študij
Savicki Borivoj kompozicija 1963 Visokošolski študij
Turnšek Franc kompozicija 1963 Visokošolski študij
Bajec-Janko Breda solopetje 1963 Visokošolski študij
Butković Vladimira klavir 1963 Visokošolski študij
Cobenzl Lukre klavir 1963 Visokošolski študij
Golob Vera klavir 1963 Visokošolski študij
Hohnjec Neva klavir 1963 Visokošolski študij
Kocijančič Marija klavir 1963 Visokošolski študij
Lukić Margareta klavir 1963 Visokošolski študij
Mitrevska Jelica klavir 1963 Visokošolski študij
Supičić Dubravka klavir 1963 Visokošolski študij
Šurbek Milivoj klavir 1963 Visokošolski študij
Arlič Darinka violina, viola 1963 Visokošolski študij
Bokavšek Janez violina, viola 1963 Visokošolski študij
Dražil Tomislav violina, viola 1963 Visokošolski študij
Farina Ante violina, viola 1963 Visokošolski študij
Hitrec Branko violina, viola 1963 Visokošolski študij
Juračić Dubravka violina, viola 1963 Visokošolski študij
Koch Breda violina, viola 1963 Visokošolski študij
Korošec Marjeta violina, viola 1963 Visokošolski študij
Krstić Nikola violina, viola 1963 Visokošolski študij
Maier Magdalena violina, viola 1963 Visokošolski študij
Miličić Zoran violina, viola 1963 Visokošolski študij
Nikolovski Gjoko violina, viola 1963 Visokošolski študij
Planinc Bogomir violina, viola 1963 Visokošolski študij
Popov Ilija violina, viola 1963 Visokošolski študij
Majaron Edi violončelo 1963 Visokošolski študij
Mlakar Vera violončelo 1963 Visokošolski študij
Dimec Franc kontrabas 1963 Visokošolski študij
Zupan Jože kontrabas 1963 Visokošolski študij
Kulukčija Muamer flavta 1963 Visokošolski študij
Sabljić Fikret flavta 1963 Visokošolski študij
Golob Drago oboa 1963 Visokošolski študij
Pristov Franjo klarinet 1963 Visokošolski študij
Dokuzov Mihajlo rog 1963 Visokošolski študij
Budna Teodora zgodovina glasbe 1963 Visokošolski študij
Gašperšič Egidij zgodovina glasbe 1963 Visokošolski študij
Gruden Veda zgodovina glasbe 1963 Visokošolski študij
Klemenčič Ivan zgodovina glasbe 1963 Visokošolski študij
Vremšak Aleksandra zgodovina glasbe 1963 Visokošolski študij
Galabovski Sotir kompozicija 1964 Specialistični študij
Jelinčič Franc kompozicija 1964 Specialistični študij
Lovše Janez klavir 1964 Specialistični študij
Novak Zdenka klavir 1964 Specialistični študij
Kuret Lučka harfa 1964 Specialistični študij
Žužek Štefica harfa 1964 Specialistični študij
Bokavšek Janez violina 1964 Specialistični študij
Kulukčija Muamer flavta 1964 Specialistični študij
Milotti Nello kompozicija 1964 Visokošolski študij
Švara Boris dirigiranje 1964 Visokošolski študij
Blažič Zdenka solopetje 1964 Visokošolski študij
Černe Jože solopetje 1964 Visokošolski študij
Glasnović Vinko solopetje 1964 Visokošolski študij
Podolšak Jasna solopetje 1964 Visokošolski študij
Siljan Ljudmila solopetje 1964 Visokošolski študij
Bajželj Tatjana klavir 1964 Visokošolski študij
Berce Anica klavir 1964 Visokošolski študij
Fischer Majda klavir 1964 Visokošolski študij
Kindler Helena klavir 1964 Visokošolski študij
Klobasa Elizabeta klavir 1964 Visokošolski študij
Nonveiller Marija klavir 1964 Visokošolski študij
Koch Alenka klavir 1964 Visokošolski študij
Kocijančič Marija klavir 1964 Visokošolski študij
Novšak Eva klavir 1964 Visokošolski študij
Stupan Nada klavir 1964 Visokošolski študij
Šantek Milada klavir 1964 Visokošolski študij
Založnik Mara klavir 1964 Visokošolski študij
Živković Vjera klavir 1964 Visokošolski študij
Demšar Vilim violina 1964 Visokošolski študij
Kalaš Miroslav violina 1964 Visokošolski študij
Kovač Vlado violina 1964 Visokošolski študij
Mandić Mara violina 1964 Visokošolski študij
Tanšek Viljam violina 1964 Visokošolski študij
Jerman Ciril kontrabas 1964 Visokošolski študij
Rožič Ivo kontrabas 1964 Visokošolski študij
Vošnjak Franc kontrabas 1964 Visokošolski študij
Atanasov Nikola flavta 1964 Visokošolski študij
Sopotnik Silvo flavta 1964 Visokošolski študij
Jenko Ivan oboa 1964 Visokošolski študij
Iskra-Košak Francka oboa 1964 Visokošolski študij
Deželak Stanko klarinet 1964 Visokošolski študij
Velkavrh Alojz klarinet 1964 Visokošolski študij
Zupančič Ivan klarinet 1964 Visokošolski študij
Cvetrežnik Božidar rog 1964 Visokošolski študij
Grčar Anton trobenta 1964 Visokošolski študij
Oman Pavel trobenta 1964 Visokošolski študij
Cestnik Edi pozavna 1964 Visokošolski študij
Baša Branka zgodovina glasbe 1964 Visokošolski študij
Bedina Katarina zgodovina glasbe 1964 Visokošolski študij
Desković Narcisa zgodovina glasbe 1964 Visokošolski študij
Kališnik Hedvika zgodovina glasbe 1964 Visokošolski študij
Gržinić Vjekoslav kompozicija 1965 Specialistični študij
Orožim Konrad solopetje 1965 Specialistični študij
Štefančič-Goljevšek Zdenka solopetje 1965 Specialistični študij
Kraut Alenka klavir 1965 Specialistični študij
Jarc Andrej klavir 1965 Specialistični študij
Krstić Nikola violina 1965 Specialistični študij
Stare-Anlič Darinka violina 1965 Specialistični študij
Lajovic Uroš kompozicija 1965 Višješolski študij I. stopnje
Berkopec Gregor kompozicija 1965 Višješolski študij I. stopnje
Fürst Jože dirigiranje 1965 Višješolski študij I. stopnje
Frankovič Zmago solopetje 1965 Višješolski študij I. stopnje
Vavpetič Ljudmila klavir 1965 Višješolski študij I. stopnje
Cotič Zorana klavir 1965 Višješolski študij I. stopnje
Žižmond Helena klavir 1965 Višješolski študij I. stopnje
Fürst Jože klavir 1965 Višješolski študij I. stopnje
Trnkoczy Regina klavir 1965 Višješolski študij I. stopnje
Lotrič Milena orgle 1965 Višješolski študij I. stopnje
Zalokar Ivana orgle 1965 Višješolski študij I. stopnje
Perci Jože violina 1965 Višješolski študij I. stopnje
Longyka Igor violina 1965 Višješolski študij I. stopnje
Petrač Janez flavta 1965 Višješolski študij I. stopnje
Sodja Lovro flavta 1965 Višješolski študij I. stopnje
Cuderman Francka flavta 1965 Višješolski študij I. stopnje
Lukšič Karlo oboa 1965 Višješolski študij I. stopnje
Krmelj Stane klarinet 1965 Višješolski študij I. stopnje
Kunc-Lovrenčič Janja fagot 1965 Višješolski študij I. stopnje
Vudjan Rajko rog 1965 Višješolski študij I. stopnje
Rupar Anton pozavna 1965 Višješolski študij I. stopnje
Bjeliš Ivo pozavna 1965 Višješolski študij I. stopnje
Rajšter Branko kompozicija 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Šopov Tomislav dirigiranje 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Šurbek Milivoj dirigiranje 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Steržaj-Jerše Marija solopetje 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Pretner Silvana klavir 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Šurbek Boris klavir 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Berce Anica klavir 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Pohl Marjana klavir 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Zalokar Ivana klavir 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Korbun Julijana orgle 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Šivic Jože violina 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Drnovšek Alojz violina 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Falout Majda violina 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Lorenz Matija violončelo 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Šepić Josip violončelo 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Stojanovski Dimitar violončelo 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Šestak Ivan viola 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Bajželj Tatjana harfa 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Ravnik Ruda harfa 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Mlakar Franc Branko oboa 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Zupanc Franc klarinet 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Pezzino Aldo trobenta 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Pertot Niko rog 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Brčić Stefanin pozavna 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Čargonja Ivo pozavna 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Krušič Franc pozavna 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Stefanovski Georgi pozavna 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Stritih-Zepič Tatjana glasbena zgodovina 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Ukmar Kristjan glasbena zgodovina 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Kušar Peter glasbena zgodovina 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Šegula Tomaž glasbena zgodovina 1965 Visokošolski študij II. stopnja
Makedonski Kiril kompozicija 1966 Specialistični študij
Magdić Josip kompozicija 1966 Specialistični študij
Šček Ivan kompozicija 1966 Specialistični študij
Ludvig-Pečar Nada kompozicija 1966 Specialistični študij
Černe Jože solopetje 1966 Specialistični študij
Ivanchich Dolores solopetje 1966 Specialistični študij
Hohnjec Nevenka klavir 1966 Specialistični študij
Šurbek Milivoj klavir 1966 Specialistični študij
Mignozzi Ivan kompozicija 1966 Višješolski študij I. stopnje
Kuljad Franc kompozicija 1966 Višješolski študij I. stopnje
Rakovec Liljana klavir 1966 Višješolski študij I. stopnje
Katalinić Maja Marija klavir 1966 Višješolski študij I. stopnje
Premelč Marija klavir 1966 Višješolski študij I. stopnje
Križman Marjanca klavir 1966 Višješolski študij I. stopnje
Orbanić Karlo violina 1966 Višješolski študij I. stopnje
Kozarov Todor viola 1966 Višješolski študij I. stopnje
Lonec Darinka flavta 1966 Višješolski študij I. stopnje
Goričar Slavko klarinet 1966 Višješolski študij I. stopnje
Žitnik Jože trobenta 1966 Višješolski študij I. stopnje
Gabrijelčič Marijan kompozicija 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Klar Anton kompozicija 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Jagodič Davorin kompozicija 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Arnič Lovrenc dirigiranje 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Ličer Ludvik solopetje 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Orešič Igor klavir 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Lorenz Primož klavir 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Šindič Zdenka klavir 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Stingl Silvo klavir 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Šolar Jožica klavir 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Komel Kamilo klavir 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Sobotinčič Vladimir violina 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Kirkov Kostadin violina 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Božič Marija violina 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Demšar Cirila violina 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Lorenz Tomaž violina 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Mihelčič Božo violina 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Planinšek Marija violina 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Rode Borut violina 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Skerleva Ana violina 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Sopotnik Marija violina 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Žužek Karel violina 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Korban Teodor violina 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Peternel Ladislav violina 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Černigoj Marko viola 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Demšar Cvetko viola 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Thune Daniel viola 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Hriberšek Jelka violončelo 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Černigoj Majda violončelo 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Šilec Franjo violončelo 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Perkič Štefan kontrabas 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Dobronić Rajka harfa 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Švagan Alfonz oboa 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Fürst Boštjan klarinet 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Rijavec Uroš klarinet 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Korošec Marjan trobenta 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Rožič Ivan trobenta 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Bradač Karel rog 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Francé Marta glasbena zgodovina 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Mrak Marjana glasbena zgodovina 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Rus Ljubo glasbena zgodovina 1966 Visokošolski študij II. stopnja
Mihelčič Pavel kompozicija 1967 Specialistični študij
Kraus Karlo dirigiranje 1967 Specialistični študij
Lukić Margareta klavir 1967 Specialistični študij
Lorenz Tomaž violina 1967 Specialistični študij
Kaplan Josip kompozicija 1967 Višješolski študij I. stopnje
Slabe Franc kompozicija 1967 Višješolski študij I. stopnje
Lajovic Uroš dirigiranje 1967 Višješolski študij I. stopnje
Prohazka Peter solopetje 1967 Višješolski študij I. stopnje
Štrumbelj Agata solopetje 1967 Višješolski študij I. stopnje
Gherbaz Nirvana klavir 1967 Višješolski študij I. stopnje
Kočevar Waltrand orgle 1967 Višješolski študij I. stopnje
Karuza Marjan violina 1967 Višješolski študij I. stopnje
Bencak Štefan violina 1967 Višješolski študij I. stopnje
Markič Branko-Franc violončelo 1967 Višješolski študij I. stopnje
Persi Albano flavta 1967 Višješolski študij I. stopnje
Suhadolc Matija flavta 1967 Višješolski študij I. stopnje
Naumovski Peter flavta 1967 Višješolski študij I. stopnje
Karas Tihomir klarinet 1967 Višješolski študij I. stopnje
Grašič Pavel trobenta 1967 Višješolski študij I. stopnje
Horvat Matija trobenta 1967 Višješolski študij I. stopnje
Pobega Darij trobenta 1967 Višješolski študij I. stopnje
Prašnikar Janez rog 1967 Višješolski študij I. stopnje
Ballata Zeqirja kompozicija 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Mauri Štefan kompozicija 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Lajovic Uroš kompozicija 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Fürst Jože dirigiranje 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Božič Margareta solopetje 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Novšak Eva solopetje 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Otta-Klasinc Ondina solopetje 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Kerenčič Jelka klavir 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Križman Marjanca klavir 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Žižmond Helena klavir 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Cotič Zorana klavir 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Ivančič-Škriba Božena klavir 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Fürst Jože klavir 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Pfeifer Lidija klavir 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Šikić Marina klavir 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Karuza Marjan violina 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Bencak Štefan violina 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Dimitriev Miroslav violina 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Gavrilska Biljana violina 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Ugrin Petar violina 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Petrač Janez flavta 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Sodja Lovro flavta 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Trček Milan flavta 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Lukšič Karlo oboa 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Krmelj Stane klarinet 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Marin Ivan klarinet 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Rijavec Konrad klarinet 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Vukan Jože trobenta 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Kramer Milan rog 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Škrlovnik Jože pozavna 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Bjelić Ivo pozavna 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Šinigoj Boris pozavna 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Tamše Silvo pozavna 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Škerjanec Peter glasbena zgodovina 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Vrtačnik Ciril glasbena zgodovina 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Flis Vinko glasbena zgodovina 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Mihelčič Cvetana glasbena zgodovina 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Prejac Lučka glasbena zgodovina 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Kraigher Jelka glasbena zgodovina 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Piškur Srečko glasbena zgodovina 1967 Visokošolski študij II. stopnja
Kobler Vladimir dirigiranje 1968 Specialistični študij
Novšak-Houška Eva solopetje 1968 Specialistični študij
Žužek Karel violina 1968 Specialistični študij
Trio Lorenz komorna igra 1968 Specialistični študij
Sajovic Marjan kompozicija 1968 Višješolski študij I. stopnje
Šurev Ilija dirigiranje 1968 Višješolski študij I. stopnje
Sobočan Marija solopetje 1968 Višješolski študij I. stopnje
Jerič Karlo solopetje 1968 Višješolski študij I. stopnje
Visković Marica solopetje 1968 Višješolski študij I. stopnje
Turk Marlena klavir 1968 Višješolski študij I. stopnje
Kuljad Franc orgle 1968 Višješolski študij I. stopnje
Brezovec Dušanka violina 1968 Višješolski študij I. stopnje
Demšar Stanislav violončelo 1968 Višješolski študij I. stopnje
Buh Tomaž flavta 1968 Višješolski študij I. stopnje
Gruden Boris tuba 1968 Višješolski študij I. stopnje
Remšak Helga glasbena pedagogika 1968 Višješolski študij I. stopnje
Mignozzi Ivan kompozicija 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Smailović Avdo kompozicija 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Ukmar Kristijan dirigiranje 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Hajdarović Sabira solopetje 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Lacić Vera solopetje 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Gherbaz Nirvana klavir 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Golob-Bohte Martina klavir 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Mihelič Milan klavir 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Trnkoczy Regina klavir 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Vavpetič Ljudmila klavir 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Katalinić Maja-Marija klavir 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Pečar Sonja klavir 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Premelč Marija klavir 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Serajnik Marija klavir 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Arnič Lovrenc klavir 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Mihelič Martin violina 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Kerenčič Jelka violina 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Jamšek Viljem violina 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Markič Branko-Franc violončelo 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Bohinc Marjeta oboa 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Muženič Vito klarinet 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Karas Tihomir klarinet 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Ajdič Alojz klarinet 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Goričar Slavko klarinet 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Lovrenčič-Kunc Janja fagot 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Žitnik Jože trobenta 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Vudjan Rajko rog 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Zmrzlak Ivan pozavna 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Arlavi Aldo glasbena zgodovina 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Kerševan Neva glasbena zgodovina 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Pokorn Danilo glasbena zgodovina 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Loboda Vladimira glasbena zgodovina 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Rijavec Mario glasbena zgodovina 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Slanovec Metka glasbena zgodovina 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Vetrih Silva glasbena zgodovina 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Kroflič Milica glasbena zgodovina 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Muhič Miroslava glasbena zgodovina 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Bole Janez glasbena zgodovina 1968 Visokošolski študij II. stopnja
Ballata Zequirja kompozicija 1969 Specialistični študij
Gabrijelčič Marijan kompozicija 1969 Specialistični študij
Podolšak Jasna solopetje 1969 Specialistični študij
Šetinc Janko klavir 1969 Specialistični študij
Jurgec Stane kompozicija 1969 Višješolski študij I. stopnje
Kopecky Ivo kompozicija 1969 Višješolski študij I. stopnje
Žuraj Anton kompozicija 1969 Višješolski študij I. stopnje
Habe Tomaž kompozicija 1969 Višješolski študij I. stopnje
Tušek Marin kompozicija 1969 Višješolski študij I. stopnje
Zornik Oskar solopetje 1969 Višješolski študij I. stopnje
Rener Ljudmila klavir 1969 Višješolski študij I. stopnje
Žličar Nikolaj klavir 1969 Višješolski študij I. stopnje
Kerševan Alenka klavir 1969 Višješolski študij I. stopnje
Klemenčič Majda klavir 1969 Višješolski študij I. stopnje
Vodovpivec-Bevilacqua Aleksander klavir 1969 Višješolski študij I. stopnje
Velikanje Gabrijela klavir 1969 Višješolski študij I. stopnje
Linarič Darko violina 1969 Višješolski študij I. stopnje
Tušek Marin violina 1969 Višješolski študij I. stopnje
Arnič Jernej violina 1969 Višješolski študij I. stopnje
Križmanič Silvan violina 1969 Višješolski študij I. stopnje
Udovič Vida violina 1969 Višješolski študij I. stopnje
Ribič Marta violina 1969 Višješolski študij I. stopnje
Buligović Stevan violina 1969 Višješolski študij I. stopnje
Černe Staša viola 1969 Višješolski študij I. stopnje
Vidrih Budislav kontrabas 1969 Višješolski študij I. stopnje
Pilar Coppola Juanita flavta 1969 Višješolski študij I. stopnje
Petrič Valter klarinet 1969 Višješolski študij I. stopnje
Orozović Blagoje klarinet 1969 Višješolski študij I. stopnje
Kozole Anton klarinet 1969 Višješolski študij I. stopnje
Švagan Milan fagot 1969 Višješolski študij I. stopnje
Guna Oto trobenta 1969 Višješolski študij I. stopnje
Lipovnik Alojz pozavna 1969 Višješolski študij I. stopnje
Kolbl Albert pozavna 1969 Višješolski študij I. stopnje
Kovačič Marjan pozavna 1969 Višješolski študij I. stopnje
Rener Bojana glasbena pedagogika 1969 Višješolski študij I. stopnje
Okorn Franc glasbena pedagogika 1969 Višješolski študij I. stopnje
Peršič Alojzija glasbena pedagogika 1969 Višješolski študij I. stopnje
Slepernik Amina glasbena pedagogika 1969 Višješolski študij I. stopnje
Kaplan Josip kompozicija 1969 Visokošolski študij II. stopnja
Lajovic Uroš dirigiranje 1969 Visokošolski študij II. stopnja
Zorni Oskar solopetje 1969 Visokošolski študij II. stopnja
Stransky Lidija klavir 1969 Visokošolski študij II. stopnja
Doležal Vlasta klavir 1969 Visokošolski študij II. stopnja
Jecelj Majda klavir 1969 Visokošolski študij II. stopnja
Kalan Jasna klavir 1969 Visokošolski študij II. stopnja
Mihelič-Lampič Majda klavir 1969 Visokošolski študij II. stopnja
Tomanič Angela orgle 1969 Visokošolski študij II. stopnja
Stražar-Brezovec Dušanka violina 1969 Visokošolski študij II. stopnja
Koblar Stanislav violina 1969 Visokošolski študij II. stopnja
Krajnik Boris viola 1969 Visokošolski študij II. stopnja
Slabe Franc kontrabas 1969 Visokošolski študij II. stopnja
Naumovski Petre flavta 1969 Visokošolski študij II. stopnja
Persi Albano flavta 1969 Visokošolski študij II. stopnja
Blagovič Marija oboa 1969 Visokošolski študij II. stopnja
Petrič Valter klarinet 1969 Visokošolski študij II. stopnja
Dobrovnik Jože trobenta 1969 Visokošolski študij II. stopnja
Trampuš Viljem rog 1969 Visokošolski študij II. stopnja
Slokar Branimir pozavna 1969 Visokošolski študij II. stopnja
Avsenak Bojana glasbena zgodovina 1969 Visokošolski študij II. stopnja
Smailović Avdo kompozicija 1970 Specialistični študij
Otta-Klasinc Ondina solopetje 1970 Specialistični študij
Lacić Vera solopetje 1970 Specialistični študij
Božič Margareta solopetje 1970 Specialistični študij
Hajdarović Sabira solopetje 1970 Specialistični študij
Dekleva Igor klavir 1970 Specialistični študij
Demšar Cveto viola 1970 Specialistični študij
Grčar Anton trobenta 1970 Specialistični študij
Osredkar Janez kompozicija 1970 Višješolski študij I. stopnje
Komel Anton kompozicija 1970 Višješolski študij I. stopnje
Javornik Franc solopetje 1970 Višješolski študij I. stopnje
Šporar Tatjana klavir 1970 Višješolski študij I. stopnje
Šojat Štefica klavir 1970 Višješolski študij I. stopnje
Šojat Branka klavir 1970 Višješolski študij I. stopnje
Rijavec Marija klavir 1970 Višješolski študij I. stopnje
Polič Štefka Želja klavir 1970 Višješolski študij I. stopnje
Kovač Bojana violina 1970 Višješolski študij I. stopnje
Gregl Metoda violina 1970 Višješolski študij I. stopnje
Lipovšek Dušan violina 1970 Višješolski študij I. stopnje
Dražil Igor violina 1970 Višješolski študij I. stopnje
Gjošev Marjanca viola 1970 Višješolski študij I. stopnje
Fugger Milan viola 1970 Višješolski študij I. stopnje
Kotar Lucija violončelo 1970 Višješolski študij I. stopnje
Pruša Zdenko violončelo 1970 Višješolski študij I. stopnje
Telban Maja flavta 1970 Višješolski študij I. stopnje
Novak Liljana flavta 1970 Višješolski študij I. stopnje
Leskovec Karel klarinet 1970 Višješolski študij I. stopnje
Vrzelak Franc klarinet 1970 Višješolski študij I. stopnje
Bertoša Igor klarinet 1970 Višješolski študij I. stopnje
Ogrin Petar trobenta 1970 Višješolski študij I. stopnje
Hude-Grčman Marija glasbena pedagogika 1970 Višješolski študij I. stopnje
Foršek Janez glasbena pedagogika 1970 Višješolski študij I. stopnje
Rauh Alojz glasbena pedagogika 1970 Višješolski študij I. stopnje
Draginić Božena glasbena pedagogika 1970 Višješolski študij I. stopnje
Lipovšek Marijana glasbena pedagogika 1970 Višješolski študij I. stopnje
Buh Tomaž glasbena pedagogika 1970 Višješolski študij I. stopnje
Vuk Josip glasbena pedagogika 1970 Višješolski študij I. stopnje
Arčon Katarina glasbena pedagogika 1970 Višješolski študij I. stopnje
Kolaković Liljana glasbena pedagogika 1970 Višješolski študij I. stopnje
Šegota Vinka glasbena pedagogika 1970 Višješolski študij I. stopnje
Kovač Danica glasbena pedagogika 1970 Višješolski študij I. stopnje
Močnik Stanislava glasbena pedagogika 1970 Višješolski študij I. stopnje
Kopač Peter glasbena pedagogika 1970 Višješolski študij I. stopnje
Lovšin Valerija glasbena pedagogika 1970 Višješolski študij I. stopnje
Negovetić Željka glasbena pedagogika 1970 Višješolski študij I. stopnje
Šlander Olga glasbena pedagogika 1970 Višješolski študij I. stopnje
Vrbančič Ivan glasbena pedagogika 1970 Višješolski študij I. stopnje
Štoviček Jadranka glasbena pedagogika 1970 Višješolski študij I. stopnje
Jurgec Stane kompozicija 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Kopecky Ivo kompozicija 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Habe Tomaž kompozicija 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Barta-France Marta klavir 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Vodopivec-Bevlacqua Aleksander klavir 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Orešič Nevenka klavir 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Pahor Sonja klavir 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Polič-Želja Štefanija klavir 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Liberšar Marija violina 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Squarcia Francesco violina 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Filipič Dušan violina 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Arnič Jernej violina 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Mlejnik Miloš violončelo 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Demšar Stanislav violončelo 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Vidrih Budislav kontrabas 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Kos Ivan oboa 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Čipić Josip oboa 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Brun Marjan oboa 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Rogelja Božo oboa 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Kozole Anton klarinet 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Orozović Blagoje klarinet 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Sekula Ivan trobenta 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Lipovšek Marjana glasbena pedagogika 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Draginić Božena glasbena pedagogika 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Rener Bojana glasbena pedagogika 1970 Visokošolski študij II. stopnja
Kirkov Kostadin violina 1971 Specialistični študij
Cotić Zorana klavir 1971 Specialistični študij
Mihelič Majda klavir 1971 Specialistični študij
Mihelič Milan klavir 1971 Specialistični študij
Horvat Rajmund kompozicija 1971 Višješolski študij I. stopnje
Kartin Monika klavir 1971 Višješolski študij I. stopnje
Papić Milena klavir 1971 Višješolski študij I. stopnje
Kolarič Mirko viola 1971 Višješolski študij I. stopnje
Dokuzov Stojan oboa 1971 Višješolski študij I. stopnje
Berglez Ladislav klarinet 1971 Višješolski študij I. stopnje
Grintal Tomaž trobenta 1971 Višješolski študij I. stopnje
Prebeg Josip pozavna 1971 Višješolski študij I. stopnje
Golob Marija Majda glasbena pedagogika 1971 Višješolski študij I. stopnje
Menart Jože glasbena pedagogika 1971 Višješolski študij I. stopnje
Gregl Stanislava glasbena pedagogika 1971 Višješolski študij I. stopnje
Stepišević Bosiljka glasbena pedagogika 1971 Višješolski študij I. stopnje
Čotar Boža glasbena pedagogika 1971 Višješolski študij I. stopnje
Ambrožič Pavla glasbena pedagogika 1971 Višješolski študij I. stopnje
Šlosar Marija glasbena pedagogika 1971 Višješolski študij I. stopnje
Tušek Marin kompozicija 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Županović Lovro kompozicija 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Švara Igor dirigiranje 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Žličar Nikolaj dirigiranje 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Jerič Karlo solopetje 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Janežič-Klemenčič Magda klavir 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Šporer Tatjana klavir 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Papić Milena klavir 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Renar Ljudmila orgle 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Linarič Darko violina 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Golob Janez violina 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Dražil Igor violina 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Horvat Vladimir violina 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Soban Primož violina 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Ulaga Bogdan violina 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Arany Ivo violina 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Kovač Bojana violina 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Gjošev Marijana viola 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Avsenek Franc viola 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Brlec Janez violončelo 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Pruša Zdenko violončelo 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Buh Tomaž flavta 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Jelačić Jasenka flavta 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Dokuzov Stojan oboa 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Banič Jože fagot 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Horvat Anton klarinet 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Prašnikar Janez rog 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Kolbl Albert pozavna 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Kovačič Marijan pozavna 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Lipovnik Alojz pozavna 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Gruden Boris tuba 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Slapernik Amina glasbena pedagogika 1971 Visokošolski študij II. stopnja
Evtimova Milka solopetje 1972 Specialistični študij
Pfeifer Lidija klavir 1972 Specialistični študij
Petrovič Jasenka klavir 1972 Specialistični študij
Kalan Jasna klavir 1972 Specialistični študij
Squarcia Francesco violina 1972 Specialistični študij
Vidmar Nada klavir 1972 Višješolski študij I. stopnje
Škerjanec Peter klavir 1972 Višješolski študij I. stopnje
Nemec Ivanka glasbena pedagogika 1972 Višješolski študij I. stopnje
Verbič Darka glasbena pedagogika 1972 Višješolski študij I. stopnje
Zapletal Irena glasbena pedagogika 1972 Višješolski študij I. stopnje
Kogovšek Bernarda glasbena pedagogika 1972 Višješolski študij I. stopnje
Tičar-Žabkar Lučka glasbena pedagogika 1972 Višješolski študij I. stopnje
Lebič Lojze kompozicija 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Žuraj Anton kompozicija 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Škerjanc Peter dirigiranje 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Dernač Alenka solopetje 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Javornik Franc solopetje 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Senčar Breda solopetje 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Kraljič Nina klavir 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Tušek Marin violina 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Udovič Vida violina 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Ribič Marta violina 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Gregl Metoda viola 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Kotar Lučka violončelo 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Golob Elizabeta violončelo 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Bubanj-Mlinar Marija harfa 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Coppolo Juanita flavta 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Kovačič Boris flavta 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Nochta Josip klarinet 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Falout Jože rog 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Homer Milko glasbena pedagogika 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Kolaković Liljana glasbena pedagogika 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Mavar Liljana glasbena pedagogika 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Vrbančič Ivan glasbena pedagogika 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Vuk Josip glasbena pedagogika 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Močnik Stanislava glasbena pedagogika 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Polajnar Vida glasbena pedagogika 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Lovšin Valerija glasbena pedagogika 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Šlander Olga glasbena pedagogika 1972 Visokošolski študij II. stopnja
Doležal-Rus Vlasta klavir 1973 Specialistični študij
Premelč Manja klavir 1973 Specialistični študij
Fürst Jože klavir 1973 Specialistični študij
Kraljič Nina klavir 1973 Specialistični študij
Ravnik-Kosi Ruda harfa 1973 Specialistični študij
Arnič Jernej violina 1973 Specialistični študij
Ulaga Bogdan violina 1973 Specialistični študij
Mlejnik Miloš violončelo 1973 Specialistični študij
Štok Anica flavta 1973 Specialistični študij
Nochta Josip klarinet 1973 Specialistični študij
Končan Jožica klavir 1973 Višješolski študij I. stopnje
Žuman Dragica klavir 1973 Višješolski študij I. stopnje
Cigan Sonja klavir 1973 Višješolski študij I. stopnje
Holcar Marija orgle 1973 Višješolski študij I. stopnje
Grobovšek Janja flavta 1973 Višješolski študij I. stopnje
Pagačić Ratko klarinet 1973 Višješolski študij I. stopnje
Beketić Boris klarinet 1973 Višješolski študij I. stopnje
Rošker Boris pozavna 1973 Višješolski študij I. stopnje
Savić Srbobran tuba 1973 Višješolski študij I. stopnje
Arčon Darja glasbena pedagogika 1973 Višješolski študij I. stopnje
Jerončič Adela glasbena pedagogika 1973 Višješolski študij I. stopnje
Lenart Štefanija glasbena pedagogika 1973 Višješolski študij I. stopnje
Vlasić Draguška glasbena pedagogika 1973 Višješolski študij I. stopnje
Colja Dimitra glasbena pedagogika 1973 Višješolski študij I. stopnje
Čić Branka glasbena pedagogika 1973 Višješolski študij I. stopnje
Fegic Lidija glasbena pedagogika 1973 Višješolski študij I. stopnje
Marušič-Vujić Ana Marija glasbena pedagogika 1973 Višješolski študij I. stopnje
Burdzi Julije glasbena pedagogika 1973 Višješolski študij I. stopnje
Šelih-Vrhovšek Nada glasbena pedagogika 1973 Višješolski študij I. stopnje
Contardo Olinto dirigiranje 1973 Visokošolski študij II. stopnja
Zupan Dunja solopetje 1973 Visokošolski študij II. stopnja
Križman Marjanca solopetje 1973 Visokošolski študij II. stopnja
Gregl Ladislava klavir 1973 Visokošolski študij II. stopnja
Smajlović Meira klavir 1973 Visokošolski študij II. stopnja
Soban Primož viola 1973 Visokošolski študij II. stopnja
Kristl Zdenka violončelo 1973 Visokošolski študij II. stopnja
Perne Janez violončelo 1973 Visokošolski študij II. stopnja
Grakalić Jurica violončelo 1973 Visokošolski študij II. stopnja
Pogačić Ratko klarinet 1973 Visokošolski študij II. stopnja
Petrič Viljem trobenta 1973 Visokošolski študij II. stopnja
Savev Simeon trobenta 1973 Visokošolski študij II. stopnja
Grgasović Josip pozavna 1973 Visokošolski študij II. stopnja
Šegota Vinka glasbena pedagogika 1973 Visokošolski študij II. stopnja
Verbič Darka glasbena pedagogika 1973 Visokošolski študij II. stopnja
Plazar Marjan glasbena pedagogika 1973 Visokošolski študij II. stopnja
Umek Stanislava glasbena pedagogika 1973 Visokošolski študij II. stopnja
Žličar Nikolaj dirigiranje 1974 Specialistični študij
Šporar-Bratuž Tatjana klavir 1974 Specialistični študij
Arany Ivo violina 1974 Specialistični študij
Pruša Zdenko violončelo 1974 Specialistični študij
Keber Marinka petje 1974 Višješolski študij I. stopnje
Gugulovski Simeon petje 1974 Višješolski študij I. stopnje
Siljan Božena klavir 1974 Višješolski študij I. stopnje
Panič Brina klavir 1974 Višješolski študij I. stopnje
Počivalšek Andrej klavir 1974 Višješolski študij I. stopnje
Mrak Vilma flavta 1974 Višješolski študij I. stopnje
Hribar Zdravko trobenta 1974 Višješolski študij I. stopnje
Srbinović Miroslav rog 1974 Višješolski študij I. stopnje
Mlakar Ljubica glasbena pedagogika 1974 Višješolski študij I. stopnje
Gornik Fran glasbena pedagogika 1974 Višješolski študij I. stopnje
Černe Aleksandra glasbena pedagogika 1974 Višješolski študij I. stopnje
Dolžan Breda glasbena pedagogika 1974 Višješolski študij I. stopnje
Holcar Marija glasbena pedagogika 1974 Višješolski študij I. stopnje
Pikulić Ingrid glasbena pedagogika 1974 Višješolski študij I. stopnje
Čontala Alenka glasbena pedagogika 1974 Višješolski študij I. stopnje
Ipavec Avgust kompozicija 1974 Visokošolski študij II. stopnja
Strmčnik Maks kompozicija 1974 Visokošolski študij II. stopnja
Štupnik-Dobeic Zora violina 1974 Visokošolski študij II. stopnja
Duh Davorin violina 1974 Visokošolski študij II. stopnja
Čorbić Anton viola 1974 Visokošolski študij II. stopnja
Kovačič Vladimir violončelo 1974 Visokošolski študij II. stopnja
Končan Jožica klavir 1974 Visokošolski študij II. stopnja
Kraljić Sanja klavir 1974 Visokošolski študij II. stopnja
Novak Lilijana flavta 1974 Visokošolski študij II. stopnja
Zabundžija Ivana flavta 1974 Visokošolski študij II. stopnja
Mercina Matevž klarinet 1974 Visokošolski študij II. stopnja
Prikratki Josip klarinet 1974 Visokošolski študij II. stopnja
Gradišek Drago rog 1974 Visokošolski študij II. stopnja
Čepin Branko glasbena pedagogika 1974 Visokošolski študij II. stopnja
Dernač-Bunta Alenka solopetje 1975 Specialistični študij
Tanović Jasna solopetje 1975 Specialistični študij
Šikil-Lorenz Marina klavir 1975 Specialistični študij
Tomanič Angela orgle 1975 Specialistični študij
Sponza-Verbič Željka harfa 1975 Specialistični študij
Demšar Stanislav violončelo 1975 Specialistični študij
Goričar Slavko klarinet 1975 Specialistični študij
Trošt Jože dirigiranje 1975 Višješolski študij I. stopnje
Hercog Majda solopetje 1975 Višješolski študij I. stopnje
Ribič Marijana solopetje 1975 Višješolski študij I. stopnje
Pirjevec-Atanasovski Božena klavir 1975 Višješolski študij I. stopnje
Acman Marija klavir 1975 Višješolski študij I. stopnje
Sotlar Andrej orgle 1975 Višješolski študij I. stopnje
Jakončič Hervin violina 1975 Višješolski študij I. stopnje
Ban Jelka flavta 1975 Višješolski študij I. stopnje
Pope Mihajlo trobenta 1975 Višješolski študij I. stopnje
Rus Marjan pozavna 1975 Višješolski študij I. stopnje
Pogačnik Jasmina glasbena pedagogika 1975 Višješolski študij I. stopnje
Devinar Danica glasbena pedagogika 1975 Višješolski študij I. stopnje
Gorjanc Anton kompozicija 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Vodopivec Marjan kompozicija 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Dekleva Đeni kompozicija 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Klemenčič Jelka klavir 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Trajbar Branka klavir 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Kartin Monika klavir 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Kerševan Nataša klavir 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Kulenović Snežana klavir 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Kobal Joža orgle 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Nagode Tomaž orgle 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Rušin Ivo violina 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Krstić Nikola violina 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Leskovic Roman violina 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Fabiani Marko violina 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Marvin Radovan violina 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Gregorin Mojca violončelo 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Grafenauer Irena flavta 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Grobovšek Anja flavta 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Zupančič Matka flavta 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Telban Maja flavta 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Jurinjak Franjo oboa 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Švagan Milan fagot 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Šepić Janko klarinet 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Beketić Boris klarinet 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Prel Vito klarinet 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Kocijančič Jože rog 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Lotrič Božidar pozavna 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Ribarski Kiril pozavna 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Čontala Alenka glasbena pedagogika 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Slosar Mirko glasbena pedagogika 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Grčman-Hude Marija glasbena pedagogika 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Okorn Franc glasbena pedagogika 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Marcen Vid glasbena pedagogika 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Marušič-Vujić Ana Marija glasbena pedagogika 1975 Visokošolski študij II. stopnja
Križman Marjanca solopetje 1976 Specialistični študij
Kristl Zdenka violončelo 1976 Specialistični študij
Grafenauer Irena flavta 1976 Specialistični študij
Ranuščak Andjelko klarinet 1976 Specialistični študij
Petrič Valter klarinet 1976 Specialistični študij
Karlin Igor klarinet 1976 Specialistični študij
Bošnjak Ratimir klarinet 1976 Specialistični študij
Rejc Dimitrij dirigiranje 1976 Višješolski študij I. stopnje
Kregar Nuša klavir 1976 Višješolski študij I. stopnje
Zavadlav Zora klavir 1976 Višješolski študij I. stopnje
Lebeničnik-Rogač Eva klavir 1976 Višješolski študij I. stopnje
Pogačnik Jasmina klavir 1976 Višješolski študij I. stopnje
Dolžan Breda klavir 1976 Višješolski študij I. stopnje
Benko Majda klavir 1976 Višješolski študij I. stopnje
Avbelj Duša klavir 1976 Višješolski študij I. stopnje
Pervanje Soča klavir 1976 Višješolski študij I. stopnje
Samardžić Ivanka orgle 1976 Višješolski študij I. stopnje
Žižek Marina violina 1976 Višješolski študij I. stopnje
Smailović Sidika violina 1976 Višješolski študij I. stopnje
Carli Emil violina 1976 Višješolski študij I. stopnje
Skalar Darinka violončelo 1976 Višješolski študij I. stopnje
Hladnik Nataša flavta 1976 Višješolski študij I. stopnje
Vidović Edvard oboa 1976 Višješolski študij I. stopnje
Rojko Uroš klarinet 1976 Višješolski študij I. stopnje
Matičič Milan klarinet 1976 Višješolski študij I. stopnje
Lajevec Uroš klarinet 1976 Višješolski študij I. stopnje
Dimkarovski Ljuben trobenta 1976 Višješolski študij I. stopnje
Rasiewicz Januš trobenta 1976 Višješolski študij I. stopnje
Supovec Danica glasbena pedagogika 1976 Višješolski študij I. stopnje
Žibert Franc glasbena pedagogika 1976 Višješolski študij I. stopnje
Kulenović Vuk kompozicija 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Kaplan Darko kompozicija 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Crevar Aleksander dirigiranje 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Gugulovski Simeon solopetje 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Keber Marinka solopetje 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Pečar Sonja solopetje 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Pečar Alenka klavir 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Zupančič Brina klavir 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Holcar Marija orgle 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Husak Cecilija orgle 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Sotlar Andrej orgle 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Gotovuša Mirsad violina 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Belič Vera violina 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Brezavšček Branko violina 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Velušček Darja violina 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Volenik Ljerka viola 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Strmčnik Helena flavta 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Ažman Draga flavta 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Bertoša Igor klarinet 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Zrinski Štefan trobenta 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Grgić Svetko rog 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Srbinović Miroslav rog 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Rus Marjan pozavna 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Stropnik Marjan pozavna 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Šlosar Marija glasbena pedagogika 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Palmič Ramiro glasbena pedagogika 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Tome Janez glasbena pedagogika 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Zapletal Irena glasbena pedagogika 1976 Visokošolski študij II. stopnja
Djajić Bojana klavir 1977 Specialistični študij
Nagode Tomaž orgle 1977 Specialistični študij
Dokuzov Mihajlo rog 1977 Specialistični študij
Surjan Djordjo solopetje 1977 Višješolski študij I. stopnje
Čić Branka klavir 1977 Višješolski študij I. stopnje
Surjan-Šober Leonida klavir 1977 Višješolski študij I. stopnje
Brajković Massimo klavir 1977 Višješolski študij I. stopnje
Graber-Ljubec Ljubica klavir 1977 Višješolski študij I. stopnje
Faganel Tomaž orgle 1977 Višješolski študij I. stopnje
Jovanović Namanja violina 1977 Višješolski študij I. stopnje
Šuligoj Božidara violina 1977 Višješolski študij I. stopnje
Vodišek Dušan violina 1977 Višješolski študij I. stopnje
Gornik Franc flavta 1977 Višješolski študij I. stopnje
Pogorevčnik Avgust klarinet 1977 Višješolski študij I. stopnje
Groznik Mirko klarinet 1977 Višješolski študij I. stopnje
Stadler Peter fagot 1977 Višješolski študij I. stopnje
Radojković Umberto trobenta 1977 Višješolski študij I. stopnje
Alfirev Makso tuba 1977 Višješolski študij I. stopnje
Šoln Franc tuba 1977 Višješolski študij I. stopnje
Klemenčič Feliks glasbena pedagogika 1977 Višješolski študij I. stopnje
Bole Darinka glasbena pedagogika 1977 Višješolski študij I. stopnje
Žižmond Tatjana glasbena pedagogika 1977 Višješolski študij I. stopnje
Jakšič Elizabeta glasbena pedagogika 1977 Višješolski študij I. stopnje
Golob Janez kompozicija 1977 Visokošolski študij II. stopnja
Katarinčić Mirella solopetje 1977 Visokošolski študij II. stopnja
Herzog Majda solopetje 1977 Visokošolski študij II. stopnja
Plajbes Miha solopetje 1977 Visokošolski študij II. stopnja
Počivavšek Andreja klavir 1977 Visokošolski študij II. stopnja
Baumgarten Draško orgle 1977 Visokošolski študij II. stopnja
Noč Erika violina 1977 Visokošolski študij II. stopnja
Perušić Dubravka violina 1977 Visokošolski študij II. stopnja
Škerjanc Ivan flavta 1977 Visokošolski študij II. stopnja
Rasiewicz Januš trobenta 1977 Visokošolski študij II. stopnja
Praprotnik Stanko trobenta 1977 Visokošolski študij II. stopnja
Krečan Emil rog 1977 Visokošolski študij II. stopnja
Poplaz Viktor rog 1977 Visokošolski študij II. stopnja
Fabjan Ada glasbena pedagogika 1977 Visokošolski študij II. stopnja
Počivavšek Andreja glasbena pedagogika 1977 Visokošolski študij II. stopnja
Varga Ištvan glasbena pedagogika 1977 Visokošolski študij II. stopnja
Dolžan Breda glasbena pedagogika 1977 Visokošolski študij II. stopnja
Žagar Darinka glasbena pedagogika 1977 Visokošolski študij II. stopnja
Mulec Ivanka glasbena pedagogika 1977 Visokošolski študij II. stopnja
Pogačnik Jasmina glasbena pedagogika 1977 Visokošolski študij II. stopnja
Janoski Miodrag dirigiranje 1978 Specialistični študij
Gugulovski Simeon solopetje 1978 Specialistični študij
Kovačič Vladimir violončelo 1978 Specialistični študij
Holcar Marija klavir 1978 Višješolski študij I. stopnje
Čontala Alenka klavir 1978 Višješolski študij I. stopnje
Ažman Drago orgle 1978 Višješolski študij I. stopnje
Čotar Boža orgle 1978 Višješolski študij I. stopnje
Križnič Jurij violina 1978 Višješolski študij I. stopnje
Cvijanović Velimir violina 1978 Višješolski študij I. stopnje
Domijan Darko viola 1978 Višješolski študij I. stopnje
Smailović Vedran violončelo 1978 Višješolski študij I. stopnje
Boljunčić Vladimir kontrabas 1978 Višješolski študij I. stopnje
Lenič Biserka flavta 1978 Višješolski študij I. stopnje
Bursač Dragan klarinet 1978 Višješolski študij I. stopnje
Čibej Ludvik trobenta 1978 Višješolski študij I. stopnje
Marinič Ivan tuba 1978 Višješolski študij I. stopnje
Krečan Zdenka glasbena pedagogika 1978 Višješolski študij I. stopnje
Kordiš Ivanka glasbena pedagogika 1978 Višješolski študij I. stopnje
Rebec Martina glasbena pedagogika 1978 Višješolski študij I. stopnje
Brajković Massimo kompozicija 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Šojat Franc kompozicija 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Šijanec Marjan kompozicija 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Kovač-Kozole Marija solopetje 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Žgur Nada solopetje 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Ogner Ervin solopetje 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Avbelj Duša klavir 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Faganel Maja klavir 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Osredkar Janez orgle 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Goldstein Viktorija violina 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Erjavec Bojan violina 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Dolinšek Nikola violina 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Smailović-Repše Vildana violina 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Smailović-Rasiewicz Sidika violina 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Jerala-Čamer Cvetka violina 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Prendžov Petar violina 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Grafenauer Jelka violončelo 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Ovčar Jožem kontrabas 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Blažeka Andjeka flavta 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Hladnik Nataša flavta 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Lajevec Uroš klarinet 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Dimkarovski Ljuben trobenta 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Smoković Zoran pozavna 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Fegic-Müller Lidija glasbena pedagogika 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Kogovšek Bernarda glasbena pedagogika 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Anžej-Cehner Tanja glasbena pedagogika 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Černe-Trebižan Aleksandra glasbena pedagogika 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Jelerčič Ivo glasbena pedagogika 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Rupnik-Šinkovec Irena glasbena pedagogika 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Matoković Ana glasbena pedagogika 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Sam Renata glasbena pedagogika 1978 Visokošolski študij II. stopnja
Atanasova Snežana klavir 1979 Specialistični študij
Stefanovski Valerij klavir 1979 Specialistični študij
Erjavec Tatjana klavir 1979 Višješolski študij I. stopnje
Oparov Irena klavir 1979 Višješolski študij I. stopnje
Kapus Branka klavir 1979 Višješolski študij I. stopnje
Maras Danijela violina 1979 Višješolski študij I. stopnje
Mendiković Edi violina 1979 Višješolski študij I. stopnje
Pečar Alenka violina 1979 Višješolski študij I. stopnje
Šatorić Boris viola 1979 Višješolski študij I. stopnje
Sepić Vladimir viola 1979 Višješolski študij I. stopnje
Korošec Drago klarinet 1979 Višješolski študij I. stopnje
Matušek Damir fagot 1979 Višješolski študij I. stopnje
Arnold Stanislav trobenta 1979 Višješolski študij I. stopnje
Robek Mihael trobenta 1979 Višješolski študij I. stopnje
Ravnikar Janez tuba 1979 Višješolski študij I. stopnje
Matić Miroslav tuba 1979 Višješolski študij I. stopnje
Loparnik Andrej glasbena pedagogika 1979 Višješolski študij I. stopnje
Ban Franc kompozicija 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Bassanese Dario kompozicija 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Oršanić Vlasta solopetje 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Verstovšek Nevenka solopetje 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Petrič Marisa klavir 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Šček Alenka klavir 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Uršič Eva klavir 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Silič Ingrid klavir 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Krasovac Fran klavir 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Haas Hinko klavir 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Franković Ana violončelo 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Skalar Darko violončelo 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Zrinščak Laura violončelo 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Čaki Jure kontrabas 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Kovačič Božidar kontrabas 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Malkoč Đorđe kontrabas 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Rošker Darko kontrabas 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Trančar Slavko kontrabas 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Richter Zvone klarinet 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Marčič Edvard klarinet 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Forte Teodor rog 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Škruba Branko pozavna 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Rošker Boris pozavna 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Haberfeld Ingeborg glasbena pedagogika 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Žižmond Cimprič Tatjana glasbena pedagogika 1979 Visokošolski študij II. stopnja
Ranko Tudor klavir 1980 Specialistični študij
Žagar Darinka solopetje 1980 Višješolski študij I. stopnje
Kos Sonja klavir 1980 Višješolski študij I. stopnje
Jeran Maja klavir 1980 Višješolski študij I. stopnje
Munda Jerica klavir 1980 Višješolski študij I. stopnje
Primožič Bojan klavir 1980 Višješolski študij I. stopnje
Gregorič Nuška klavir 1980 Višješolski študij I. stopnje
Plestić Verica klavir 1980 Višješolski študij I. stopnje
Dokuzov Mijalče flavta 1980 Višješolski študij I. stopnje
Bernat-Boljunčić Ljerka flavta 1980 Višješolski študij I. stopnje
Vasić Svetislav klarinet 1980 Višješolski študij I. stopnje
Lenarčič Venčeslav klarinet 1980 Višješolski študij I. stopnje
Pecman Davor klarinet 1980 Višješolski študij I. stopnje
Gombač Bojan rog 1980 Višješolski študij I. stopnje
Šujević Vanda glasbena pedagogika 1980 Višješolski študij I. stopnje
Mihevc Marko kompozicija 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Svete Tomaž kompozicija 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Kovačič Dragica solopetje 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Simonič Jolanda solopetje 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Morača Milena solopetje 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Semič Karmen klavir 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Avbelj Vera klavir 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Čotar Boža orgle 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Hrvatić Fulvio violina 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Fabiani Alenka violina 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Lazanovski Slobodan violina 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Arko Drago violina 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Repše Vlado violina 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Štebih-Žižek Marina violina 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Trontelj Bojan kontrabas 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Palčec Bojan flavta 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Zubčević Adman flavta 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Krnjak Dušan oboa 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Dokuzov Blagoj oboa 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Glavina Karlo klarinet 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Balažič Jože trobenta 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Čibej Ludvik trobenta 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Kadunc Igor trobenta 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Marošević Igor trobenta 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Velkov Risto trobenta 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Georgiev Slavčo rog 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Ivanjko Marija glasbena pedagogika 1980 Visokošolski študij II. stopnja
Oblak Breda glasbena pedagogika 1981 Znanstveni magisterij
Jerič Karlo solopetje 1981 Specialistični študij
Gošnik Manja klavir 1981 Višješolski študij I. stopnje
Nikolić Mileva klavir 1981 Višješolski študij I. stopnje
Bar-Vremšak Irena klavir 1981 Višješolski študij I. stopnje
Snoj Janko klavir 1981 Višješolski študij I. stopnje
Dostal Milena violina 1981 Višješolski študij I. stopnje
Sekne Matjaž viola 1981 Višješolski študij I. stopnje
Petek Slavko klarinet 1981 Višješolski študij I. stopnje
Špoljar Zlatko klarinet 1981 Višješolski študij I. stopnje
Rojko Uroš kompozicija 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Jež-Brezavšek Brina kompozicija 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Kopač Peter kompozicija 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Svete Tomaž dirigiranje 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Kuret Stojan dirigiranje 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Ognjanović Zlata solopetje 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Rajman Morana klavir 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Ukmar Breda klavir 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Rejc Dimitrij orgle 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Založnik-Dokuzov Mara orgle 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Joksić Svetlana harfa 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Simić Vatroslav violina 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Žagar Zdenka violončelo 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Veljak Valter kontrabas 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Kacjan Aleš flavta 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Vasič Svetislav klarinet 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Kursar Tomislav fagot 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Arnold Stanislav trobenta 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Lavtar Milan rog 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Habjanič Jernej glasbena pedagogika 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Lipar Lia glasbena pedagogika 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Radinčić Ljiljana glasbena pedagogika 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Žvar Dragica glasbena pedagogika 1981 Visokošolski študij II. stopnja
Mole Tatjana klavir 1982 Višješolski študij I. stopnje
Pečnik Breda klavir 1982 Višješolski študij I. stopnje
Kvaternik Jasna klavir 1982 Višješolski študij I. stopnje
Škrinjar Zoran klavir 1982 Višješolski študij I. stopnje
Kopač Peter klavir 1982 Višješolski študij I. stopnje
Kos Lada klavir 1982 Višješolski študij I. stopnje
Varga Nada klavir 1982 Višješolski študij I. stopnje
Vidic Monika klavir 1982 Višješolski študij I. stopnje
Fabić Irena klavir 1982 Višješolski študij I. stopnje
Cvetko Damjana klavir 1982 Višješolski študij I. stopnje
Križanovski Jelka klavir 1982 Višješolski študij I. stopnje
Cilenšek Nada klavir 1982 Višješolski študij I. stopnje
Jerala-Rudel Tatjana orgle 1982 Višješolski študij I. stopnje
Herženjak Viljem kontrabas 1982 Višješolski študij I. stopnje
Ilić Suzana flavta 1982 Višješolski študij I. stopnje
Belac Marino klarinet 1982 Višješolski študij I. stopnje
Brhljačić Djurdjica glasbena pedagogika 1982 Višješolski študij I. stopnje
Rapuc Sonja glasbena pedagogika 1982 Višješolski študij I. stopnje
Majcen Igor kompozicija 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Beck Kristina solopetje 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Šojat Ivona klavir 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Očoć Ljerka orgle 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Hartman Gal violina 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Stanković Mileta violina 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Šulić Božo violončelo 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Arnold-Stare Meta flavta 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Pelajsa Karmen flavta 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Biljaković Violeta flavta 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Zoroja Jurka flavta 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Treven Janez oboa 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Piskač Velimir trobenta 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Slak Anton rog 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Aleksov Vencislav pozavna 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Gril Nevenka glasbena pedagogika 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Može Franc glasbena pedagogika 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Ropas Ivanka glasbena pedagogika 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Bole Darinka glasbena pedagogika 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Maksimović Zdenka glasbena pedagogika 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Slimšek Janko glasbena pedagogika 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Sicherl Barbara glasbena pedagogika 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Žibert Franc glasbena pedagogika 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Briner Helga glasbena pedagogika 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Mihelčič Tatjana glasbena pedagogika 1982 Visokošolski študij II. stopnja
Bizjak-Saje Romana klavir 1983 Višješolski študij I. stopnje
Demšar Elizabeta klavir 1983 Višješolski študij I. stopnje
Krumpah-Krklec Andreja klavir 1983 Višješolski študij I. stopnje
Lovšin Špela klavir 1983 Višješolski študij I. stopnje
Snoj Jurij klavir 1983 Višješolski študij I. stopnje
Lebar Leonida klavir 1983 Višješolski študij I. stopnje
Dvoršak Tatjana klavir 1983 Višješolski študij I. stopnje
Gornik Karmen violončelo 1983 Višješolski študij I. stopnje
Miklavžina Janez trobenta 1983 Višješolski študij I. stopnje
Kajgana Višnja dirigiranje 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Bank Alma solopetje 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Vremšak-Bar Irena solopetje 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Rojc Aleksander klavir 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Daniš Sanja klavir 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Neuvirt Renata klavir 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Stanković Lidija klavir 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Klinar Maja klavir 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Šaver Benjamin klavir 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Munda Jerica klavir 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Hrup Božena klavir 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Smrekar Borut klavir 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Marković Aleksander orgle 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Barin-Turica Zmago violina 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Kopše Marina viola 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Zanini Ana violončelo 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Kobal Cveto flavta 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Ladič Marija flavta 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Stanič Robert klarinet 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Bauermann Dimitrij klarinet 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Bezjak Ana glasbena pedagogika 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Čop Urša glasbena pedagogika 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Opalić Nada glasbena pedagogika 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Postogna Eva glasbena pedagogika 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Pesek Albinca glasbena pedagogika 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Dečko-Koter Darja glasbena pedagogika 1983 Visokošolski študij II. stopnja
Palčec Emilija klavir 1984 Višješolski študij I. stopnje
Dolamić Vesna klavir 1984 Višješolski študij I. stopnje
Budak Berislav orgle 1984 Višješolski študij I. stopnje
Neuvirt-Purgaj Danica violina 1984 Višješolski študij I. stopnje
Marčan Branka viola 1984 Višješolski študij I. stopnje
Pogačnik Jasmina flavta 1984 Višješolski študij I. stopnje
Jenko Špela flavta 1984 Višješolski študij I. stopnje
Galičić Boris klarinet 1984 Višješolski študij I. stopnje
Šmon Andrej klarinet 1984 Višješolski študij I. stopnje
Škoflek Landi trobenta 1984 Višješolski študij I. stopnje
Rajković Bruno glasbena pedagogika 1984 Višješolski študij I. stopnje
Jashari Baki kompozicija 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Osredkar Janez kompozicija 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Reichenberg Mitja kompozicija 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Zahtila Bruno kompozicija 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Lončarič Zdravko kompozicija 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Podgornik Alenka klavir 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Malahodky Lidija klavir 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Vesel Aleš klavir 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Bauer Renata klavir 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Bauer Renata orgle 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Vrečič Zoran violina 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Antić Marija violina 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Petrač Božo violina 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Cavaliere Doris violina 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Jernejčič-Balžalorsky Tatjana violina 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Klobčar Janez violina 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Venier Matej violina 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Fajon-Jamšek Majda violina 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Gracar Ivan violončelo 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Petrač Andrej violončelo 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Trotovšek Ksenija violončelo 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Poles Helena flavta 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Žugelj Franc trobenta 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Felicijan Justin rog 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Brlek Vladimir pozavna 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Rošker Darko tuba 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Bronić Ankica glasbena pedagogika 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Uljarević Irena glasbena pedagogika 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Žgavec Mirjam glasbena pedagogika 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Ratkajec Nives glasbena pedagogika 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Videc Monika glasbena pedagogika 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Foršek Janez glasbena pedagogika 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Kralj Bojana glasbena pedagogika 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Rojić Jozo glasbena pedagogika 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Ajdovec Anica glasbena pedagogika 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Boštjančič Hedvika glasbena pedagogika 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Cilenšek Alja glasbena pedagogika 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Winkler Lučka glasbena pedagogika 1984 Visokošolski študij II. stopnja
Budak Berislav dirigiranje 1985 Višješolski študij I. stopnje
Savanović Mirjana solopetje 1985 Višješolski študij I. stopnje
Kovač Darja klavir 1985 Višješolski študij I. stopnje
Rek Romana klavir 1985 Višješolski študij I. stopnje
Vižintin-Vodopivec Vlasta klavir 1985 Višješolski študij I. stopnje
Lozar Bernarda klavir 1985 Višješolski študij I. stopnje
Dolžan Jurij klavir 1985 Višješolski študij I. stopnje
Kolb Kristina violina 1985 Višješolski študij I. stopnje
Jurič-Kukec Marija violina 1985 Višješolski študij I. stopnje
Celarc-Zakošek Mojca flavta 1985 Višješolski študij I. stopnje
Štrukelj Bogomila flavta 1985 Višješolski študij I. stopnje
Tomc Vanjo klarinet 1985 Višješolski študij I. stopnje
Zimič Zdravko klarinet 1985 Višješolski študij I. stopnje
Markovič Zoran trobenta 1985 Višješolski študij I. stopnje
Bolje Aleš trobenta 1985 Višješolski študij I. stopnje
Hribar Igor trobenta 1985 Višješolski študij I. stopnje
Šmon Martin rog 1985 Višješolski študij I. stopnje
Leskovšek Leon pozavna 1985 Višješolski študij I. stopnje
Robinšak Branko solopetje 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Petarčec Nina klavir 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Letonja Marko klavir 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Glavina Bojan orgle 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Nerad Olga orgle 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Ergović Vesna harfa 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Zalokar Nina violina 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Potočnik Jasna violina 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Todorović Zorica violina 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Pavešić Ester viola 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Švarc Igor violončelo 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Haller Mateja flavta 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Gogala Maja flavta 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Mikula Barbara flavta 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Puconja Nataša flavta 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Pipić Jasmina oboa 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Majcen Miran trobenta 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Dvoršak Boris rog 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Goršič Edvard glasbena pedagogika 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Slokar Pija glasbena pedagogika 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Gornik Franc glasbena pedagogika 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Mancini Maja glasbena pedagogika 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Gregorc Marija glasbena pedagogika 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Rutar Patricija glasbena pedagogika 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Sluga Vladimira glasbena pedagogika 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Strniša Gregor glasbena pedagogika 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Otrin Iko glasbena pedagogika 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Korenč Sindja glasbena pedagogika 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Kos Sonja glasbena pedagogika 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Cenčič-Peric Alenka glasbena pedagogika 1985 Visokošolski študij II. stopnja
Kožar Jasmina klavir 1986 Višješolski študij I. stopnje
Lulašić Jasna klavir 1986 Višješolski študij I. stopnje
Uršič Lijana klavir 1986 Višješolski študij I. stopnje
Žižek Metka klavir 1986 Višješolski študij I. stopnje
Acman Anton klavir 1986 Višješolski študij I. stopnje
Rode Barbara klavir 1986 Višješolski študij I. stopnje
Valenčič Gordana klavir 1986 Višješolski študij I. stopnje
Kraljić Sanja klavir 1986 Višješolski študij I. stopnje
Zakonjšek Irena klavir 1986 Višješolski študij I. stopnje
Černe Barbara klavir 1986 Višješolski študij I. stopnje
Kovač Jana klavir 1986 Višješolski študij I. stopnje
Dokuzova Stanka violina 1986 Višješolski študij I. stopnje
Popović Sonja violina 1986 Višješolski študij I. stopnje
Barčič Ivana flavta 1986 Višješolski študij I. stopnje
Trdić Đeni flavta 1986 Višješolski študij I. stopnje
Burkart Tomaž klarinet 1986 Višješolski študij I. stopnje
Sluga Edi klarinet 1986 Višješolski študij I. stopnje
Kuharič Franc trobenta 1986 Višješolski študij I. stopnje
Grajzar Tomaž trobenta 1986 Višješolski študij I. stopnje
Škrlec Vladimir trobenta 1986 Višješolski študij I. stopnje
Merljak Pavel kompozicija 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Strajnar Aleš kompozicija 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Rančigaj Ljubo kompozicija 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Mihevc Marko dirigiranje 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Gašperšič Marko dirigiranje 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Ogrin Maja klavir 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Krstulović Bojana klavir 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Ognjanović Tatjana klavir 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Gorišek Bojan klavir 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Cvetko-Vrečko Damjana klavir 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Lebar Metka klavir 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Zlateva Ivajla flavta 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Jenko Jure klarinet 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Gačnik Roman trobenta 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Lasič Stanislav trobenta 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Šušmelj Egon trobenta 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Vavh Stanko pozavna 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Kranjc Dušan pozavna 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Panič Branko pozavna 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Supovec-Pirečnik Danica glasbena pedagogika 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Holcar Marija glasbena pedagogika 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Pregelj Bogdana glasbena pedagogika 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Suhač Katarina glasbena pedagogika 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Novak Darinka glasbena pedagogika 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Šavli Peter glasbena pedagogika 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Galien Meta glasbena pedagogika 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Lovšin Špela glasbena pedagogika 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Bezlaj-Cetin Maja glasbena pedagogika 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Kordiš Ivanka glasbena pedagogika 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Latković Barbara glasbena pedagogika 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Zapušek Ema glasbena pedagogika 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Selan-Kos Nada glasbena pedagogika 1986 Visokošolski študij II. stopnja
Cimperman Natalija klavir 1987 Višješolski študij I. stopnje
Komel Maja klavir 1987 Višješolski študij I. stopnje
Štrubelj Apolonija klavir 1987 Višješolski študij I. stopnje
Valh Slavica klavir 1987 Višješolski študij I. stopnje
Androić Gordana violina 1987 Višješolski študij I. stopnje
Šinigoj Boris kitara 1987 Višješolski študij I. stopnje
Brvar Polona flavta 1987 Višješolski študij I. stopnje
Savnik Anton trobenta 1987 Višješolski študij I. stopnje
Kolar Samo trobenta 1987 Višješolski študij I. stopnje
Krt Janez trobenta 1987 Višješolski študij I. stopnje
Semec Emil trobenta 1987 Višješolski študij I. stopnje
Tota Zlatko trobenta 1987 Višješolski študij I. stopnje
Misson Andrej kompozicija 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Mlejnik Vera solopetje 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Kobal Dušan solopetje 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Delević Magdalena klavir 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Škrinjar Zoran klavir 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Mancini Maja klavir 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Kraljević Daniela klavir 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Mlinarić Vladimir klavir 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Saje Tatjana klavir 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Kalaba Nataša klavir 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Budak Berislav orgle 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Pandurić Mirta orgle 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Šteharnik Rado violina 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Burger Maja violina 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Trajbarič Cirila violina 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Grbin Nela violina 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Šmon Boris kontrabas 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Černigoj Andreja flavta 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Češarek Suzana flavta 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Dobrovoljc-Ramovš Helena flavta 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Jenko Špela flavta 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Pavletič Nataša flavta 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Nešković Ljiljana flavta 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Sertić Željko oboa 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Kranjčan Eva klarinet 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Zavec Janez klarinet 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Mitev Zoran fagot 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Vadnov-Tratar Mojca glasbena pedagogika 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Božič Vida glasbena pedagogika 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Fritsch Tadej glasbena pedagogika 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Slaby Gordan glasbena pedagogika 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Picco Bruno glasbena pedagogika 1987 Visokošolski študij II. stopnja
Oblak Breda 1988 Leon Zorman somentor Daniel Škerl
Pesek Albinca glasbena pedagogika 1988 Znanstveni magisterij
Voglar Miroslava glasbena pedagogika 1988 Znanstveni magisterij
Flajs Barbara klavir 1988 Višješolski študij I. stopnje
Albreht Matjaž flavta 1988 Višješolski študij I. stopnje
Krivokapič Igor tuba 1988 Višješolski študij I. stopnje
Studen Aleš orgle 1988 Visokošolski študij II. stopnja
Golež Marijana violina 1988 Visokošolski študij II. stopnja
Spasić Aleksander fagot 1988 Visokošolski študij II. stopnja
Zalar Konstanca glasbena pedagogika 1988 Visokošolski študij II. stopnja
Kuštrin Tanja solopetje 1989 Višješolski študij I. stopnje
Podgornik Tatjana solopetje 1989 Višješolski študij I. stopnje
Lomovšek Katarina klavir 1989 Višješolski študij I. stopnje
Šorl Apolonija klavir 1989 Višješolski študij I. stopnje
Frelih Aleksander orgle 1989 Višješolski študij I. stopnje
Štrubelj Apolonija orgle 1989 Višješolski študij I. stopnje
Šušteršič Viktorija violina 1989 Višješolski študij I. stopnje
Dostal Milena violina 1989 Višješolski študij I. stopnje
Ziherl Ivana kitara 1989 Višješolski študij I. stopnje
Mišvel Vesna flavta 1989 Višješolski študij I. stopnje
Kojc Maja Marija oboa 1989 Višješolski študij I. stopnje
Medved Ivan oboa 1989 Višješolski študij I. stopnje
Korenjak Zdenko klarinet 1989 Višješolski študij I. stopnje
Pikš Bogomir klarinet 1989 Višješolski študij I. stopnje
Korbar Franc trobenta 1989 Višješolski študij I. stopnje
Pavlic Brigita klavir 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Bravničar Igor klavir 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Kropfitsch Erwin klavir 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Spasić Milanović Tatjana klavir 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Kuljad Franc orgle 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Grkman Lidija violina 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Brus Tamara violina 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Hrastelj Tanja violina 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Vuković Sonja viola 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Kosi Mile viola 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Mitrović Igor violončelo 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Kastelec Davorin kontrabas 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Šurc Matjaž flavta 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Furlan Suzana flavta 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Paklar Nataša flavta 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Munda Rado klarinet 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Tomc Vanjo klarinet 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Jerič Breda oboa 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Šakirovski Džezair fagot 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Greif Smiljan rog 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Bezjak Bojan rog 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Šuligoj Janez pozavna 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Nanut Črtomir pozavna 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Savanović-Kavčič Mirjana glasbena pedagogika 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Teršar-Čibej Sonja glasbena pedagogika 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Tornič-Milharčič Brigita glasbena pedagogika 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Vatovec Marko glasbena pedagogika 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Urank-Cigale Tadeja glasbena pedagogika 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Gazvoda Vivina glasbena pedagogika 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Šturman Dolores glasbena pedagogika 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Požun Adrijana glasbena pedagogika 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Rotar Branka glasbena pedagogika 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Škufca-Gorišek Irena glasbena pedagogika 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Voje Matej glasbena pedagogika 1989 Visokošolski študij II. stopnja
Ognjanović Tatjana klavir 1990 Specialistični študij
Vesel Aleš klavir 1990 Specialistični študij
Mlinarić Vladimir klavir 1990 Specialistični študij
Arnold Stanislav trobenta 1990 Specialistični študij
Jerman Hermina klavir 1990 Višješolski študij I. stopnje
Kozar Tanja klavir 1990 Višješolski študij I. stopnje
Rakun Irmina klavir 1990 Višješolski študij I. stopnje
Oblak Mojca violina 1990 Višješolski študij I. stopnje
Kovač Igor violina 1990 Višješolski študij I. stopnje
Oparenović Evgen kontrabas 1990 Višješolski študij I. stopnje
Blaznik Mateja kitara 1990 Višješolski študij I. stopnje
Tomljanović Klara kitara 1990 Višješolski študij I. stopnje
Korošec Davor kitara 1990 Višješolski študij I. stopnje
Kozarov Irena kitara 1990 Višješolski študij I. stopnje
Lopič Alojz klarinet 1990 Višješolski študij I. stopnje
Zlobko Tomaž klarinet 1990 Višješolski študij I. stopnje
Feguš Milan trobenta 1990 Višješolski študij I. stopnje
Homan Anton rog 1990 Višješolski študij I. stopnje
Hribar Uroš pozavna 1990 Višješolski študij I. stopnje
Kramberger Majda pozavna 1990 Višješolski študij I. stopnje
Lukač Erna klavir 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Mracsek Robert klavir 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Žižek Metka klavir 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Natek Katarina klavir 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Petrač Tomaž klavir 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Navodnik Magdalena klavir 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Lozar Bernarda orgle 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Kokalj Romana violina 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Krepo Marija violina 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Rozman Helena violina 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Gregorc Vita violina 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Popov Natalija violina 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Kopše Emil viola 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Stojić Lidija viola 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Bugarski Nebojša violončelo 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Mali Katarina flavta 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Černe Andreja flavta 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Meglič Natalija flavta 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Bertok Maša flavta 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Goršič Alenka flavta 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Šantl Karolina flavta 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Petek Štefan klarinet 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Lobnik Primož klarinet 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Kotar Jože klarinet 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Koren Stanko fagot 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Senegačnik Otmar pozavna 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Žeželić Lidija glasbena pedagogika 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Bizjak Mojca glasbena pedagogika 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Velkavrh Janja glasbena pedagogika 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Vrhunc Larisa glasbena pedagogika 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Lulašič Jasna glasbena pedagogika 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Kramar Marta glasbena pedagogika 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Oblak Jerica glasbena pedagogika 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Markoli Barbara glasbena pedagogika 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Rauch Tomaž glasbena pedagogika 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Kovač Katja glasbena pedagogika 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Žorž Darja glasbena pedagogika 1990 Visokošolski študij II. stopnja
Vospernik Hedvika glasbena pedagogika 1991 Znanstveni magisterij
Jugovic Lea klavir 1991 Višješolski študij I. stopnje
Čibej Oghi violina 1991 Višješolski študij I. stopnje
Tekavc-Mihevc Marjeta violina 1991 Višješolski študij I. stopnje
Žgeč Jerica violončelo 1991 Višješolski študij I. stopnje
Vrtačič Mateja violončelo 1991 Višješolski študij I. stopnje
Železnik Maja flavta 1991 Višješolski študij I. stopnje
Vardjan Mihajlo klarinet 1991 Višješolski študij I. stopnje
Vovk Janez trobenta 1991 Višješolski študij I. stopnje
Vremšak Boris kompozicija in glasbena teorija 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Močnik Damijan kompozicija in glasbena teorija 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Oblak Jerca kompozicija in glasbena teorija 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Solovera Aljoša kompozicija in glasbena teorija 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Kranželić Sanja klavir 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Hauptman Andraž klavir 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Dvoršak Tatjana klavir 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Zupan Damjana klavir 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Košmerl Irena klavir 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Škrabar Andreja klavir 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Meh Srečko violina 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Dokuzova Stanka violina 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Androjić Gordana violina 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Krstić Ivan viola 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Babnik Tanja violončelo 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Mikulić Jasna violončelo 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Rakar Pavel violončelo 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Zlobko Mojca harfa 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Tomšič Marija flavta 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Mihelač Patricija flavta 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Lavrinšek Sonja flavta 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Isak Matjaž klarinet 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Pecman Davor klarinet 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Saje Miro trobenta 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Ribič Renato trobenta 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Đerđ Mario trobenta 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Žgank Andrej rog 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Podpečan Igor pozavna 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Teršar Igor glasbena pedagogika 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Šolman Tatjana glasbena pedagogika 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Klanjšek Nataša glasbena pedagogika 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Kralj Sonja glasbena pedagogika 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Jan Gorazd glasbena pedagogika 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Klemenčič-Sekne Dijana glasbena pedagogika 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Vreček Manuša glasbena pedagogika 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Pihler Mihela glasbena pedagogika 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Feguš Marija glasbena pedagogika 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Lokar-Lavrenčič Vlasta glasbena pedagogika 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Hrobat Valentina glasbena pedagogika 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Žakelj Aleksandra glasbena pedagogika 1991 Visokošolski študij II. stopnja
Haas Hinko klavir 1992 Specialistični študij
Doliner Boris orgle 1992 Specialistični študij
Šantl Karolina flavta 1992 Specialistični študij
Kotar Jože klarinet 1992 Specialistični študij
Slokar Alenka solopetje 1992 Višješolski študij I. stopnje
Bukovec Maruša klavir 1992 Višješolski študij I. stopnje
Kuzmič Dalila klavir 1992 Višješolski študij I. stopnje
Okorn Alenka kitara 1992 Višješolski študij I. stopnje
Šmalc Boštjan kitara 1992 Višješolski študij I. stopnje
Bitežnik Stanislav kitara 1992 Višješolski študij I. stopnje
Richter Franc trobenta 1992 Višješolski študij I. stopnje
Čondić Valter rog 1992 Višješolski študij I. stopnje
Kresnik Barbara tolkala 1992 Višješolski študij I. stopnje
Šalomon Jani tolkala 1992 Višješolski študij I. stopnje
Vedernjak Mojca solopetje 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Veber Jelka klavir 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Konjedic Andreja klavir 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Cigan Damijan klavir 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Vrunč Mitja klavir 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Uršič Lijana klavir 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Kranželić Sanja orgle 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Markič Benedikta violina 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Balaž Florjan violina 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Hažić Aleksandra violina 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Jurca Anton violina 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Zorman Dejan viola 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Hvala Klemen violončelo 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Šoštarič Ivan violončelo 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Zupan Blaž kontrabas 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Gashi Fraim kontrabas 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Cvetrežnik Darjan kontrabas 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Prinčič Bronislava harfa 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Jan Vesna flavta 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Zupan Matej flavta 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Pok Rudolf flavta 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Pezdirec Anica flavta 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Kruder Peter klarinet 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Kožuh Oto klarinet 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Maček Franc klarinet 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Gostenčnik Berta oboa 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Martić Željka oboa 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Stojanovski Vančo fagot 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Kerekeš Tibor trobenta 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Remšak Dušan trobenta 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Kopše Janez trobenta 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Tomac Metod rog 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Rupar Aleš rog 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Lipovšek Franc rog 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Podlesnik Lidija glasbena pedagogika 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Matičič Domen glasbena pedagogika 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Vereš Renata glasbena pedagogika 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Prem Mateja glasbena pedagogika 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Udovič Erika glasbena pedagogika 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Potočnik Tanja glasbena pedagogika 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Rakun Irmina glasbena pedagogika 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Cerar Bernarda glasbena pedagogika 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Habjanič Manica glasbena pedagogika 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Ilovar Simona glasbena pedagogika 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Burdzi Renata glasbena pedagogika 1992 Visokošolski študij II. stopnja
Pesek Albinca 1993 Bar Marentič Požarnik somentor Marijan Gabrijelčič
Smrekar Borut dirigiranje 1993 Znanstveni magisterij
Zaveršnik-Puc Majda glasbena pedagogika 1993 Znanstveni magisterij
Neuvirt Renata klavir 1993 Specialistični študij
Škerjanec Igor violončelo 1993 Specialistični študij
Mitrović Igor violončelo 1993 Specialistični študij
Jan Vesna flavta 1993 Specialistični študij
Šušteršič Martin klavir 1993 Višješolski študij I. stopnje
Vajngerl Marjana klavir 1993 Višješolski študij I. stopnje
Jakšič Dejan klavir 1993 Višješolski študij I. stopnje
Benkovič Aleš klarinet 1993 Višješolski študij I. stopnje
Vrhunc Larisa kompozicija in glasbena teorija 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Pompe Urška kompozicija in glasbena teorija 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Feguš Maksimiljan kompozicija in glasbena teorija 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Vatovec Marko dirigiranje 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Matošević Nada dirigiranje 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Martić Neda solopetje 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Martić Željka solopetje 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Tobing Tomaž klavir 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Pogačnik Jasmina klavir 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Jan Jasna klavir 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Čepulič Urška klavir 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Brinovec Urška klavir 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Potisk Saša klavir 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Tanović Dijana klavir 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Nastić Nenad klavir 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Pibernik Barbara orgle 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Fojkar Marija orgle 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Jankovič Stela violina 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Božič Andrej violina 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Trampevska Sonja violina 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Češarek Polona violina 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Zupan Monika violina 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Kodelja Marko violina 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Zalaznik Helena violina 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Katavić Silva violina 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Križman Damjana violina 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Napret Peter violina 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Babnik Maja viola 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Cvetrežnik Bojan viola 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Rečnik Eva-Julija violončelo 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Krželj Tamara violončelo 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Penezić Renata flavta 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Draganić Snežana flavta 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Razboršek Metka oboa 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Todorovska Malina oboa 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Stopinšek Aleš klarinet 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Kmetič Tomaž klarinet 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Jerič Jasna Mira fagot 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Franić Tomislav fagot 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Špec David trobenta 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Semec Emil trobenta 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Dobrovnik Matjaž trobenta 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Korbar Franc trobenta 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Rijavec Miloš trobenta 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Grabner Roman trobenta 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Prednik Robert rog 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Šnofl Aleš pozavna 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Mikša-Došler Andreja glasbena pedagogika 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Arčon Natalija glasbena pedagogika 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Križmančič Anica glasbena pedagogika 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Lavrenčič Maja glasbena pedagogika 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Bete Ivan glasbena pedagogika 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Malik Metoda glasbena pedagogika 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Lesjak Tatjana glasbena pedagogika 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Poharc-Špan Tatjana glasbena pedagogika 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Kovač Polona glasbena pedagogika 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Demšar Polona glasbena pedagogika 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Urbančič Alenka glasbena pedagogika 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Slokar Alenka glasbena pedagogika 1993 Visokošolski študij II. stopnja
Koter Darja glasbena pedagogika 1994 Znanstveni magisterij
Okorn Franc glasbena pedagogika 1994 Znanstveni magisterij
Rotar-Pance Branka glasbena pedagogika 1994 Znanstveni magisterij
Šoštarič Ivan violončelo 1994 Specialistični študij
Zupan Matej flavta 1994 Specialistični študij
Pezdirec Ana flavta 1994 Specialistični študij
Paći Marjan klavir 1994 Višješolski študij I. stopnje
Gorenšek Jasna klavir 1994 Višješolski študij I. stopnje
Vlašič Matjaž violina 1994 Višješolski študij I. stopnje
Koren Jasminka viola 1994 Višješolski študij I. stopnje
Pirš Gregor violončelo 1994 Višješolski študij I. stopnje
Bizjak Ksenija kitara 1994 Višješolski študij I. stopnje
Porovne Katja kitara 1994 Višješolski študij I. stopnje
Uršič Barbara kitara 1994 Višješolski študij I. stopnje
Zeme Bojan klarinet 1994 Višješolski študij I. stopnje
Pirnat Alojz tolkala 1994 Višješolski študij I. stopnje
Avsec Vitja kompozicija in glasbena teorija 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Bavdek Dušan kompozicija in glasbena teorija 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Garčević Edita solopetje 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Jerman Hermina klavir 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Cavaliere Pierina klavir 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Peter Zoltan klavir 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Fišer Simona klavir 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Smrekar Jože orgle 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Čobal Vesna violina 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Kolman Kristijan violina 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Gorenc Anastazija violina 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Vičentič-Polič Mirko violina 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Ocvirk Valentina viola 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Tekavec Marjeta viola 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Težak Jasenka viola 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Kuzmanovski Aleksander violončelo 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Hudnik Milan violončelo 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Grubišić Diana harfa 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Debeljak Matjaž flavta 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Zurunić Larisa flavta 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Klančišar Magda flavta 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Coha Tamara flavta 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Rozman Mojca flavta 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Rener Boris klarinet 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Zupan Andrej klarinet 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Klemen Matej klarinet 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Šmalc Jernej klarinet 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Spruk Rok klarinet 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Franko Sandi klarinet 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Vulc Rudi fagot 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Obradović Petar trobenta 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Jeraša Domen pozavna 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Vizjak Bogdan pozavna 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Babnik Iztok pozavna 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Krajnc Jure pozavna 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Trampuš-Valant Martina glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Jagodic Mihela glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Okoliš Marija glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Zgombić Helena glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Smole Neva glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Šon Alenka glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Hvala Andreja glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Zazijal Karmen glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Zajec Alenka glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Petkovšek Barbara glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Pajntar Katja glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Močnik Irma glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Jošt Janja glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Vodopivec Boris glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Šorli Mojca glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Kuštrin Tanja glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Kuzmič Dalila glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Groznik Rosana glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Tratnik-Rupar Marija glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Cilenšek Maja glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Založnik Alenka glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Komavec Maša glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Potočnik Branka glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Božič Damijana glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Fojkar Helena glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Vodnik Barbara glasbena pedagogika 1994 Visokošolski študij II. stopnja
Slosar Mirko 1995 Breda Oblak
Misson Andrej glasbene teorija 1995 Znanstveni magisterij
Sicherl-Kafol Barbara glasbena pedagogika 1995 Znanstveni magisterij
Škerjanc Darinka glasbena pedagogika 1995 Znanstveni magisterij
Bauer Renata orgle 1995 Specialistični študij
Draganić Snežana flavta 1995 Specialistični študij
Zupan Andrej klarinet 1995 Specialistični študij
Kerekeš Tibor trobenta 1995 Specialistični študij
Črnugelj Anton kitara 1995 Višješolski študij I. stopnje
Krese Nataša kitara 1995 Višješolski študij I. stopnje
Kamplet Robert kompozicija in glasbena teorija 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Hauptman Andraž dirigiranje 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Podgoršek Marjetka solopetje 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Goričar Andrej klavir 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Šterman Tanja klavir 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Škrjanc Radovan klavir 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Chicco Selma klavir 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Zorko-Mlinarić Suzana klavir 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Kržič Marta klavir 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Popit Edvard orgle 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Krajcar Bruno orgle 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Tiselj Elizabeta violina 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Mikula Katja violina 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Miljanić Ana violina 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Šimunović Natalija violina 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Marinko Gregor violončelo 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Keller Gordana violončelo 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Zupan Alenka flavta 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Zemljak Sandrine flavta 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Železnik Maja flavta 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Panič Mira flavta 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Praprotnik Andreja flavta 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Gashi Naim oboa 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Konjedic Andreja oboa 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Sodja Dušan klarinet 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Deferri Aljoša klarinet 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Kovačič Alojz Slavko klarinet 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Kobal Matjaž klarinet 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Kregar Jože klarinet 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Cefera Barbara fagot 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Bovhan Matej trobenta 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Albreht Robert trobenta 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Vouk Janez trobenta 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Feguš Milan trobenta 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Tkavc Damir trobenta 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Krajter Matej pozavna 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Jureš Damjan tuba 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Kresnik Barbara tolkala 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Cvelbar Tanja glasbena pedagogika 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Pahor Pavel glasbena pedagogika 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Šorli Vinko glasbena pedagogika 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Jesenovec Karmen glasbena pedagogika 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Rovšek Brigita glasbena pedagogika 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Cazan-Vodnik Alenka glasbena pedagogika 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Mesec Marta glasbena pedagogika 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Dolenc Pavel glasbena pedagogika 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Voje Marija glasbena pedagogika 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Magyar Hajnalka glasbena pedagogika 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Gregorič-Pintar Jelka glasbena pedagogika 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Reberc Marta glasbena pedagogika 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Kumar Alfred glasbena pedagogika 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Kolarič Simona glasbena pedagogika 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Stele Anica glasbena pedagogika 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Pančur Rudi glasbena pedagogika 1995 Visokošolski študij II. stopnja
Rakun Alif Irmina glasbena pedagogika 1996 Znanstveni magisterij
Marcen Vid glasbena pedagogika 1996 Znanstveni magisterij
Zapušek Ema glasbena pedagogika 1996 Znanstveni magisterij
Matošević Nada dirigiranje 1996 Specialistični študij
Rozman Mojca flavta 1996 Specialistični študij
Zurunič Larisa flavta 1996 Specialistični študij
Goršič Alenka flavta 1996 Specialistični študij
Kmetič Tomaž klarinet 1996 Specialistični študij
Rener Boris klarinet 1996 Specialistični študij
Spruk Rok klarinet 1996 Specialistični študij
Praprotnik Stanislav trobenta 1996 Specialistični študij
Marvin Vesna violina 1996 Višješolski študij I. stopnje
Štih Boris kitara 1996 Višješolski študij I. stopnje
Strnad Miran tuba 1996 Višješolski študij I. stopnje
Čopi Ambrož kompozicija in glasbena teorija 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Hrvatin Daniela solopetje 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Bašovič-Gerenčer Leona solopetje 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Stare Vanessa Liane solopetje 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Trček Marjan solopetje 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Bohte Eva klavir 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Govže Benjamin klavir 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Kržmanc Helena klavir 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Marin Katja klavir 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Kavčič Tatjana klavir 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Mirkac Renata orgle 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Naveršnik Marija violina 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Petrič David violina 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Krasovac Loris violina 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Krajnik Katja viola 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Bitežnik Marko viola 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Albreht Matjaž flavta 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Nadles Jasna flavta 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Močilnik Špela flavta 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Bolha Miran oboa 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Hladnik Jurij klarinet 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Grdadolnik Marjan klarinet 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Burkat Tomaž klarinet 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Jevšnikar Matjaž trobenta 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Mercina Aleksander trobenta 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Damjanović Damjan trobenta 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Pačnik Peter rog 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Gombač Bojan rog 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Petrej Marjan pozavna 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Šalamon Jani tolkala 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Gantar Apolonija glasbena pedagogika 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Cundrič Irena glasbena pedagogika 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Bastar Michelle Anne-Marie glasbena pedagogika 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Volf Marta glasbena pedagogika 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Stopar Nataša glasbena pedagogika 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Vuković Iris glasbena pedagogika 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Tomažič Erika glasbena pedagogika 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Sedmak Elena glasbena pedagogika 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Kastelic-Malnar Boža glasbena pedagogika 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Pecić Jasmina glasbena pedagogika 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Pleše Snježana glasbena pedagogika 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Dragan Janja glasbena pedagogika 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Rožman Marjetka glasbena pedagogika 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Šenk Francka glasbena pedagogika 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Veber Polona glasbena pedagogika 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Zadnik Katarina glasbena pedagogika 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Pavlič Katja glasbena pedagogika 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Antih Mirjana glasbena pedagogika 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Rajk Jože glasbena pedagogika 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Hodak Igor glasbena pedagogika 1996 Visokošolski študij II. stopnja
Smrekar Borut 1997 Daniel Škerl
Misson Andrej 1997 Daniel Škerl
Hudnik Milan violončelo 1997 Specialistični študij
Jeraša Domen pozavna 1997 Specialistični študij
Arlič Katarina klavir 1997 Višješolski študij I. stopnje
Barbič Jože klavir 1997 Višješolski študij I. stopnje
Rotar Mateja kitara 1997 Višješolski študij I. stopnje
Veršnik Nina kitara 1997 Višješolski študij I. stopnje
Šviligoj Eva kitara 1997 Višješolski študij I. stopnje
Pobega Damjan kompozicija in glasbena teorija 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Vasle Tatjana solopetje 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Potočan Zoran solopetje 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Milosavljević Aleksandra solopetje 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Vidic Urška klavir 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Car Marjana klavir 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Markun Andreja klavir 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Golner Klemen klavir 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Kosem Helena klavir 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Milić Petar klavir 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Stanič Žiga klavir 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Arlič Katarina orgle 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Dostal Milena violina 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Kreuh Lucija violina 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Kotar Jurij violina 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Abramović Ksenija violina 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Žužek Martin viola 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Mihelač Aljaž viola 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Naveršnik Helena violončelo 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Gačnik Petra violončelo 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Ivan Jakob kontrabas 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Holzar Ada flavta 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Jančar Alenka flavta 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Grahek Matej flavta 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Tršan Nevenka flavta 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Štembergar Breda flavta 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Poljanec Andraž flavta 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Tomac Anamarija flavta 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Jelovšek Vesna flavta 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Emeršič Matjaž klarinet 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Mazej Janez klarinet 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Kolarič Damijan klarinet 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Logar Bojan klarinet 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Mesec Jure fagot 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Fabijanić Krešimir trobenta 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Glamočak Dejan trobenta 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Freyer-Majaron Tilen rog 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Lipovšek Boštjan rog 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Bizjak Edvard rog 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Kotnik Aleksander tuba 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Namestnik Vasja tuba 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Vake Veronika glasbena pedagogika 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Kozmus Gorazd glasbena pedagogika 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Batič Adrijana glasbena pedagogika 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Kink Bernarda glasbena pedagogika 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Klančič Gregor glasbena pedagogika 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Stošić Katja glasbena pedagogika 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Pobega Damjan glasbena pedagogika 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Medved Laura glasbena pedagogika 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Drobne Jasna glasbena pedagogika 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Ogorevc Niko glasbena pedagogika 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Ahačič Primož glasbena pedagogika 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Reberc Vanja glasbena pedagogika 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Penko Matej glasbena pedagogika 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Vevoda Darja glasbena pedagogika 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Javornik Ana Marija glasbena pedagogika 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Vremšak Vladimira glasbena pedagogika 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Mihevc Marija glasbena pedagogika 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Matič Tanja glasbena pedagogika 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Avsenik Tamara glasbena pedagogika 1997 Visokošolski študij II. stopnja
Koter Darja 1998 Primož Kuret
Vrhunc Larisa kompozicija in glasbena teorija 1998 Specialistični študij
Zamernik Špela flavta 1998 Specialistični študij
Prednik Robert rog 1998 Specialistični študij
Kokalj Denis kitara 1998 Višješolski študij I. stopnje
Golob Rok kompozicija in glasbena teorija 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Pucihar Jaka kompozicija in glasbena teorija 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Stanič Žiga kompozicija in glasbena teorija 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Grlica Tanja solopetje 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Mavrič Helena solopetje 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Arnič Kristina klavir 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Sotelšek Eva klavir 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Popit Edvard klavir 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Gašperšič Tina klavir 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Kure Nana klavir 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Poljanec Maša klavir 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Hauptman Veronika klavir 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Hribernik Marko klavir 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Rajh Tatjana klavir 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Kosmač Andreja klavir 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Pleše Zdravko violina 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Zimšek Viktorija violina 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Pezdir Barbara violina 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Jelinčič Barbara violina 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Rijavec Jasmina viola 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Lebar Maja viola 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Udovičić Goran kontrabas 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Štih Boris kitara 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Krese Nataša kitara 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Lamut Sašo kitara 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Smole Klemen kitara 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Hren Eva kitara 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Črnugelj Anton kitara 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Uršič Barbara kitara 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Perič Milena flavta 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Marinšek Jernej flavta 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Pirc Robert klarinet 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Mir Marko klarinet 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Vatovec Borut klarinet 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Vidmar Gregor klarinet 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Ritlop Željko klarinet 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Knap Andrej saksofon 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Flajšman Primož saksofon 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Naglič Žiga trobenta 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Kukovič Valter trobenta 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Petrič Robert rog 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Peterlin Drago rog 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Šurbek Jernej tolkala 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Jevšnikar Davorin tolkala 1998 Visokošolski študij II. stopnja
Goršič Matevž glasbena pedagogika 1999
Grebenšek Jerneja klavir 1999
Leskošek Jana klavir 1999
Mrak Barbara klavir 1999
Vičentić Igor klavir 1999
Feguš Urška violina 1999
Zupančič Eva viola 1999
Demšar Metka violina 1999
Menoni Mojca violina 1999
Redenšek Monika violina 1999
Junger Janez trobenta 1999
Berlak Igor trobenta 1999
Kovačič Ilonka klavir 1999
Vodušek Tea glasbena pedagogika 1999
Vajde Damjan klarinet 1999
Vinšek Aleksander klarinet 1999
Grošelj Marjan klarinet 1999
Kovačič Gregor klarinet 1999
Šarec Veronika orgle 1999
Vidmar Tanja orgle 1999
Stegu Polona orgle 1999
Pirnat Tomaž glasbena pedagogika 1999
Kovačič Alenka glasbena pedagogika 1999
Kumar Patricija glasbena pedagogika 1999
Feguš Maks solopetje 1999
Bajt Egon solopetje 1999
Nagode Barbara solopetje 1999
Petković Bisreka solopetje 1999
Bogar Brigita glasbena pedagogika 1999
Baša Silvan glasbena pedagogika 1999
Konvalinka Katja klavir 1999
Pucihar Blaž klavir 1999
Rihtar Mirela violončelo 1999
Pičman Polona flavta 1999
Kotnik Betka saksofon 1999
Kruder Peter saksofon 1999
Popit Edvard klavir 1999
Slejko Darja klavir 1999
Avšič Rudolfina violina 1999
Hojnik Tanja violina 1999
Neuvirt Danica violina 1999
Kuštrin Tjaša flavta 1999
Pajk Diana flavta 1999
Ušen Mojca flavta 1999
Kavčič Ana flavta 1999
Tasev Tamara viola 1999
Kopše Petra violončelo 1999
Vrbanič Iva violončelo 1999
Cetinski Nataša violončelo 1999
Vovk Valerija flavta 1999
Rihter Matej trobenta 1999
Stradovnik Tomaž trobenta 1999
Ivan Jernej rog 1999
Dolinšek Silvo pozavna 1999
Torkar Jurij pozavna 1999
Mlakar Darja klavir 1999
Mihelčič Silvester kontrabas 1999
Paš Mihael kompozicija in glasbena teorija 1999
Vidic Urška klavir 1999
Kubik Julieta solopetje 1999
Nanut Melita klavir 1999
Novak Matevž klarinet 1999
Podlipnik Franci saksofon 1999
Rotar Pance Branka 1999 Breda Oblak
Sicherl Kafol Barbara 1999 Breda Oblak somentorica Cveta Razdevšek
Križnar Franc 1999 Breda Oblak
Šorli Vinko glasbena pedagogika 1999 Znanstveni magisterij
Pančur Rudi glasbena pedagogika 1999 Znanstveni magisterij
Ajtnik Milka glasbena pedagogika 1999 Znanstveni magisterij
Kržič Marta klavir 1999 Specialistični študij
Hladnik Jurij klarinet 1999 Specialistični študij
Paš Mihael kompozicija in glasbena teorija 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Nagode Barbara solopetje 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Petković Biserka solopetje 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Bajt Egon solopetje 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Feguš Maks solopetje 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Kubik Julieta solopetje 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Nanut Melita klavir 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Slejko Darja klavir 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Vičentić Igor klavir 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Kovačič Ilonka klavir 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Leskošek Jana klavir 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Pucihar Blaž klavir 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Popit Edvard klavir 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Vidic Urška klavir 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Hofler Monika klavir 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Mrak Barbara klavir 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Grebenšek Jerneja klavir 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Mlakar Darja klavir 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Konvalinka Katja klavir 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Fister Polona orgle 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Šarec Veronika orgle 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Vidmar Tanja orgle 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Feguš Urška violina 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Menoni Mojca violina 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Avšič Rudolfina violina 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Neuvirt Danica violina 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Hojnik Tanja violina 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Radenšek Monika violina 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Demšar Metka violina 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Tasev Tamara viola 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Zupančič Eva viola 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Kopše Petra violončelo 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Cetinski Nataša violončelo 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Rihtar Mirela violončelo 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Vrbanić Iva violončelo 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Mihelčič Silvester kontrabas 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Klemše Katja kitara 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Ileršič Tanja kitara 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Kavčič Ana flavta 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Vovk Valerija flavta 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Ušen Mojca flavta 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Kuštrin Tjaša flavta 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Pajk Diana flavta 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Pičman Polona flavta 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Grošelj Marjan klarinet 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Vajde Damjan klarinet 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Novak Matevž klarinet 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Vinšek Aleksander klarinet 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Kovačič Gregor klarinet 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Kruder Peter saksofon 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Kotnik Betka saksofon 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Podlipnik Franci saksofon 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Belak Igor trobenta 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Stradovnik Tomaž trobenta 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Junger Janez trobenta 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Rihter Matej trobenta 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Ivan Jernej rog 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Dolinšek Silvo pozavna 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Torkar Jurij pozavna 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Vodušek Tea glasbena pedagogika 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Baša Silvan glasbena pedagogika 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Bogar Brigita glasbena pedagogika 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Kovačič Alenka glasbena pedagogika 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Kumar Patricija glasbena pedagogika 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Goršič Matevž glasbena pedagogika 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Pirnat Tomaž glasbena pedagogika 1999 Visokošolski študij II. stopnja
Malavašič Primož cerkvena glasba 2000
Vratanar Apolonija glasbena pedagogika 2000
Neuman Petra klavir 2000
Nanut Melita klavir 2000
Pleše Snježana klavir 2000
Šuštar Katarina klavir 2000
Vujović Saša violina 2000
Krajnik Tina violina 2000
Kolman Kristian viola 2000
Pirš Gregor kompozicija in glasbena teorija 2000
Zalaznik Barbara violina 2000
Grebenšek Jerneja klavir 2000
Hoefler Monika klavir 2000
Heric Felicita flavta 2000
Butigan Damir trobenta 2000
Kocelj Vedran trobenta 2000
Gruden Neža rog 2000
Jelenc Mateja orgle 2000
Hribernik Maja violina 2000
Salihović Narcis violina 2000
Demšar Nina violina 2000
Ivanuš Uršula violončelo 2000
Beovič David kompozicija in glasbena teorija 2000
Sojar-Voglar Črt kompozicija in glasbena teorija 2000
Felzer Jakob klarinet 2000
Bašič Ivo pozavna 2000
Jevšnikar Matjaž trobenta 2000
Masten Ivan trobenta 2000
Podbergar Dejan trobenta 2000
Polak Tomaž trobenta 2000
Šemrov Anton trobenta 2000
Tomažin Damjan pozavna 2000
Petrovič Katja flavta 2000
Hribar Zdravko trobenta 2000
Strnad Rudolf trobenta 2000
Kušar Tadej kompozicija in glasbena teorija 2000
Pangršič Tina flavta 2000
Krečan Petra flavta 2000
Mlakar Simon klarinet 2000
Poljanec Andraž tolkala 2000
Šmalcelj Matija tolkala 2000
Ževart Nataša glasbena pedagogika 2000
Arnež Mateja solopetje 2000
Žižek Urška solopetje 2000
Konvalinka Katja solopetje 2000
Vereš Renata solopetje 2000
Premrov Kristina flavta 2000
Gontarev Apolonija flavta 2000
Troha Gašper klarinet 2000
Pahič Borut rog 2000
Einfalt Luka pozavna 2000
Mrak Brabara klavir 2000
Galič Cita glasbena pedagogika 2000
Dobaj Jasmina glasbena pedagogika 2000
Burger Andreja glasbena pedagogika 2000
Čibej Luka violončelo 2000
Emeršič Matjaž Klarinet 2000 (3. marec) Zupan Alojz Specialistični študij
Jančar Alenka Flavta 2000 (3. marec) Rupel Fedja Specialistični študij
Grahek Matej Flavta 2000 (22. marec) Rupel Fedja Specialistični študij
Poljanec Maša Klavir 2000 (24. maj) Bertoncelj Aci Specialistični študij
Lipovšek Boštjan Rog 2000 (7. junij) Falout Jože Specialistični študij
Žvar Dragica Glasbena pedagogika 2000 (15. junij) Mihelčič Pavel Znanstveni magisterij
Perestegi Mario Orgle 2000 (16. november) Bergant Hubert Specialistični študij
Bavdek Dušan Kompozicija 2000 (22. december) Gabrijelčič Marijan Specialistični študij
Krmc Johannes Jernej trobenta 2001
Dokuzov Vasko oboa 2001
Fele Urban trobenta 2001
Frelih Dobrovoljc Katja klavir 2001
Mlakar Darja klavir 2001
Simonič Fredi pozavna 2001
Tratar Mojca flavta 2001
Gubenšek Gregor trobenta 2001
Šala Peter pozavna 2001
Redžič Rusmir solopetje 2001
Zupanc Andreja violina 2001
Šaljič Bojana kompozicija in glasbena teorija 2001
Rutar Urška kompozicija in glasbena teorija 2001
Drenik Aleš klarinet 2001
Zgonc Rok violina 2001
Vidović Helena klavir 2001
Gagulič Blanka glasbena pedagogika 2001
Mole Nina klavir 2001
Humar Andreja flavta 2001
Čosić Lana flavta 2001
Hren Rebeka flavta 2001
Vake Simona flavta 2001
Abadžieva Ema oboa 2001
Globokar Manca oboa 2001
Šolar Andreja glasbena pedagogika 2001
Zaveršnik Simona glasbena pedagogika 2001
Bajde Matevž Matej tolkala 2001
Čabrunić Natalija violina 2001
Skalar Anja violina 2001
Mesarec Boštjan klarinet 2001
Brodar Mate klarinet 2001
Zelenjak Bojan klarinet 2001
Feguš Marjan pozavna 2001
Čok Irena glasbena pedagogika 2001
Hawlina Liza flavta 2001
Kenig Tadej klarinet 2001
Plevnik Miha klarinet 2001
Kušelj Ivan trobenta 2001
Sraka Andrej pozavna 2001
Burger Nataša flavta 2001
Krevh Franci tolkala 2001
Žorž Barbara violončelo 2001
Črešnik Milanka klavir 2001
Kolar Tomaž klarinet 2001
Bukovc Tomaž trobenta 2001
Petrič Sebastijan klarinet 2001
Svetina Monika klarinet 2001
Klančič Gregor cerkvena glasba 2001
Lečić Aljoša klavir 2001
Zorjan-Škorjanec Klavdija orgle 2001
Fojkar Zupančič Helena solopetje 2001
Lenarčič Martin orgle 2001
Kunej Drago Glasbena pedagogika 2001 (10. januar) Ravnikar Bruno Znanstveni magisterij
Apostolov Daniel Fagot 2001 (29. januar) Tumpej Božidar Specialistični študij
Potočan Zoran Petje 2001 (8. maj) Novšak Houška Eva Specialistični študij
Govže Benjamin Klavir 2001 (17. maj) Bertoncelj Aci Specialistični študij
Kavčič Ana Flavta 2001 (17. maj) Rupel Fedja Specialistični študij
Šipek Vodnjov Inge Glasbena pedagogika 2001 (13. september) Pettan Svanibor Znanstveni magisterij
Šterman Tanja Klavir 2001 (25. oktober) Tomšič Srebotnjak Dubravka Specialistični študij
Cigoj Krstulović Nataša 2001 (14. november) Kuret Primož
Čibej Katarina klavir 2002
Velkaverh Alja flavta 2002
Devjak Srečko kompozicija in glasbena teorija 2002
Zupan Marko flavta 2002
Jager Darko oboa 2002
Petrej Tanja oboa 2002
Vučkovič Jana oboa 2002
Žerjal Mitja saksofon 2002
Repnik Marko trobenta 2002
Košir Uroš tuba 2002
Volčanšek Janko solopetje 2002
Jager Simon cerkvena glasba 2002
Zupančič Brina Nataša violina 2002
Bezjak Helena rog 2002
Tovšak Gregor rog 2002
Štukelj Anamarija orgle 2002
Sikur Martin violončelo 2002
Štebih Darja saksofon 2002
Konjajev Martin tolkala 2002
Sagernik Tatjana glasbena pedagogika 2002
Vuga Mojca glasbena pedagogika 2002
Kovačič Mojca glasbena pedagogika 2002
Logar Mojca Marija glasbena pedagogika 2002
Kozmus Marjeta glasbena pedagogika 2002
Sgerm Miljana glasbena pedagogika 2002
Tomšič Jasmina glasbena pedagogika 2002
Kohout Veronika orgle 2002
Garkov Stefan dirigiranje 2002
Ivačič Samo solopetje 2002
Gorenšek Gregor tolkala 2002
Vodišek Nadja klavir 2002
Mori Vanja glasbena pedagogika 2002
Naveršnik Dominika klavir 2002
Rebolj Matjaž oboa 2002
Gale Katarina fagot 2002
Močnik Marta solopetje 2002
Kotar Helena violina 2002
Burnik Anja flavta 2002
Zlatič Andreja flavta 2002
Marolt Metka flavta 2002
Slana Eva flavta 2002
Žuraj Vito kompozicija in glasbena teorija 2002
Avsenak Špela glasbena pedagogika 2002
Platnar Nadja glasbena pedagogika 2002
Verdnik Lucija glasbena pedagogika 2002
Zavec Metka glasbena pedagogika 2002
Hribar Mojca glasbena pedagogika 2002
Mohorčič Petra klavir 2002
Bratina Primož klavir 2002
Bajc Sonja klavir 2002
Žganec Tomas oboa 2002
Leskovic Daniel klarinet 2002
Pikš Bogomir klarinet 2002
Žekar Boštjan fagot 2002
Župevc Boštjan trobenta 2002
Tement Boštjan pozavna 2002
Gorenjak Andrej trobenta 2002
Brozina Mirjam klavir 2002
Grm Alenka klavir 2002
Pirnat Benjamin kontrabas 2002
Zorko Matjaž kontrabas 2002
Čadež Jana flavta 2002
Feguš Klavdija flavta 2002
Knoll Špela oboa 2002
Dreca Faruk klarinet 2002
Bone Boštjan trobenta 2002
Perčič Simon pozavna 2002
Balazs Tina violina 2002
Krečič Simon klavir 2002
Unuk Metka klavir 2002
Lukežič Andreja violina 2002
Šuler Marjetka viola 2002
Pavić Franka glasbena pedagogika 2002
Šuler Brigita glasbena pedagogika 2002
Jakšič Dejan glasbena pedagogika 2002
Podbersič Mojca glasbena pedagogika 2002
Batič Martina glasbena pedagogika 2002
Prah Matjaž solopetje 2002
Kure Nana klavir 2002
Mustar Natalija orgle 2002
Naveršnik Dominika klavir 2002
Vidović Ivana klavir 2002
Seme Igor klavir 2002
Goličnik Tamara klavir 2002
Marinko Gregor Violončelo 2002 (4. februar) Škerjanec Ciril Specialistični študij
Venier Zalokar Nina Violina 2002 (27. marec) Klopčič Rok, Oblak Breda Znanstveni magisterij
Pucihar Jaka Kompozicija 2002 (28. marec) Mihevc Marko Znanstveni magisterij
Gašperšič Tina Klavir 2002 (5. junij) Ognjanović Tatjana Specialistični študij
Borota Bogdana Glasbena pedagogika 2002 (19. junij) Oblak Breda Znanstveni magisterij
Kozmus Gorazd Glasbena pedagogika 2002 (20. junij) Kuret Primož Znanstveni magisterij
Flisar Manja Glasbena pedagogika 2002 (20. junij) Kuret Primož Znanstveni magisterij
Kosem Helena Klavir 2002 (17. september) Zlatar Jakša Znanstveni magisterij
Žižek Urška Petje 2002 (27. september) Dernač Bunta Alenka Specialistični študij
Mustar Natalija glasbena pedagogika 2002 (23. december)
Nedoh Tomaž saksofon 2003
Zupančič Brina kompozicija in glasbena teorija 2003
Vulc Tadeja kompozicija in glasbena teorija 2003
Kmet Matjaž rog 2003
Avšič Matej violina 2003
Nemeš Lovorka klavir 2003
Frelih Dobrovoljc Katja klavir 2003
Danilova Verica solopetje 2003
Pucihar Ilonka klavir 2003
Bovhan Matej trobenta 2003
Semec Emil trobenta 2003
Granić Nives klavir 2003
Josimovska Ana klavir 2003
Naumovski Aleksandra klavir 2003
Babnik Iztok pozavna 2003
Jeraša Domen pozavna 2003
Šumečnik Miran pozavna 2003
Jerman Tadej tuba 2003
Hribar Tina klavir 2003
Skok Damjana cerkvena glasba 2003
Granić Nives klavir 2003
Glavač Maja violina 2003
Blazinšek Tina flavta 2003
Zeljić Brnčič Mirjana klavir 2003
Kuder Peter klarinet 2003
Kapun Simon klarinet 2003
Hartman Breda oboa 2003
Lakner Anita orgle 2003
Stare Komar Katja flavta 2003
Vrzelak Lovro klarinet 2003
Vardjan Mihajlo klarinet 2003
Vindiš Gregor klarinet 2003
Balazs Piri Arpad fagot 2003
Kroflič Vilko saksofon 2003
Rogina Miha saksofon 2003
Povše Maja tolkala 2003
Ritlop Dejan tolkala 2003
Arnič Kristina klavir 2003
Cetin Lucijan orgle 2003
Kovačič Alojz klarinet 2003
Kovačič Slavko klarinet 2003
Arh Bojan viola 2003
Živič Martina solopetje 2003
Avsec Špela violončelo 2003
Kermelj Špela violončelo 2003
Stadler Jaka violončelo 2003
Juvan Miran trobenta 2003
Savnik Anton trobenta 2003
Mulej Marko trobenta 2003
Einfalt Luka tuba 2003
Peršolja Staša glasbena pedagogika 2003
Skrinjar Katarina glasbena pedagogika 2003
Vidic Jana glasbena pedagogika 2003
Bola Barbara glasbena pedagogika 2003
Anžej Matic violina 2003
Bevc Maja violina 2003
Klančnik Katja violina 2003
Alašević Milena violina 2003
Belak Špela violina 2003
Alatič Sonja violina 2003
Babnik Šoštarič Tanja violončelo 2003
Emeršič Veronika viola 2003
Matjašič Hermina viola 2003
Mohorko Katja viola 2003
Sagernik Tatjana viola 2003
Nemeš Lovorka klavir 2003
Okoliš Martina glasbena pedagogika 2003
Štigl Alenka glasbena pedagogika 2003
Gregorič Nuška glasbena pedagogika 2003
Josimovska Ana klavir 2003
Čopi Stanišić Suzana glasbena pedagogika 2003
Kozelj Barbara glasbena pedagogika 2003
Ličar Teja glasbena pedagogika 2003
Favento Eva glasbena pedagogika 2003
Ogrin Marko glasbena pedagogika 2003
Kresnik Barbara tolkala 2003
Brozina Mirjam klavir 2003
Krajnc Mojca klavir 2003
Krajnc Tamara orgle 2003
Perovič Vesna orgle 2003
Lenarčič Martin klavir 2003
Monte Mojca klavir 2003
Murn Mateja kontrabas 2003
Križnik Urška harfa 2003
Repše Maja violina 2003
Sodja Dušan klarinet 2003
Pustinek Katarina kompozicija in glasbena teorija 2003
Cetin Lucijan orgle 2003
Rauter Elizabeta violina 2003
Priteržnik Metka flavta 2003
Sotenšek Mitja tuba 2003
Arlič Leban Katarina Orgle 2003 (6. junij) Očić Ljerka Specialistični študij
Hauptman Veronika Klavir 2003 (11. junij) Haas Hinko Specialistični študij
Menoni Mojca Violina 2003 (11. junij) Meljnikov Vasilij Specialistični študij
Kralj Bervar Sonja Glasbena pedagogika 2003 (23. junij) Kuret Primož Znanstveni magisterij
Milivojević Irina Klavir 2003 (27. junij) Ognjanović Tatjana Specialistični študij
Vešligaj Vojko Kitara 2003 (3. december) Rajterič Tomaž Specialistični študij
Morača Milena Petje 2003 (10. december) Dernač Bunta Alenka Specialistični študij
Čermelj Merljak Cecilija glasbena pedagogika 2004
Zgonc Tanja glasbena pedagogika 2004
Zupan Simona glasbena pedagogika 2004
Bajželj Tomaž kompozicija in glasbena teorija 2004
German Anja klavir 2004
Vavh Boštjan tolkala 2004
Božič Neža flavta 2004
Sever Jan klavir 2004
Zapušek Naja solopetje 2004
Djordjević Tamara violončelo 2004
Pleše Vjekoslava klavir 2004
Katavić Silva violina 2004
Krstić Ivan viola 2004
Jurgec Eva oboa 2004
Benedik Andrej cerkvena glasba 2004
Kokotec Ana cerkvena glasba 2004
Medved Mitja cerkvena glasba 2004
Ajtnik Miškovič Tanja klavir 2004
Kaučič Tatjana klavir 2004
Bolha Miran oboa 2004
Šoštarič Ivan violončelo 2004
Lederer Dimitrij klarinet 2004
Skuk Katarina cerkvena glasba 2004
Kaučič Matjaž trobenta 2004
Kobal Andrej trobenta 2004
Štebih Zmago trobenta 2004
Grubišić Loris violina 2004
Maver Polona klavir 2004
Saksida Teja solopetje 2004
Udovič Polona violina 2004
Crnobrnić Saša klavir 2004
Kutnar Božena cerkvena glasba 2004
Avberšek Ana klavir 2004
Nagode Mateja flavta 2004
Bizjak Boris flavta 2004
Sok Mojca flavta 2004
Sok Tomaž glasbena pedagogika 2004
Čerček Dušan glasbena pedagogika 2004
Jelenc Arnšek Mateja glasbena pedagogika 2004
Kresnik Janja glasbena pedagogika 2004
Lekšan Valerija glasbena pedagogika 2004
Uršič Petkovšek Eva orgle 2004
Mitev Zoran fagot 2004
Hudnik Milan violončelo 2004
Guzej Simona klavir 2004
Sotelšek Eva klavir 2004
Lotrič Barbara solopetje 2004
Borovšak Sebastjan klarinet 2004
Vrzelak Anton pozavna 2004
Nagode Miha klavir 2004
Pupis Vid klarinet 2004
Banjac Nikica rog 2004
Vrbnjak Barbara klavir 2004
Tehovnik Valentina glasbena pedagogika 2004
Grošelj Nina violina 2004
Vidic Amanda violina 2004
Brečko Dejan trobenta 2004
Lenarčič Martin klavir 2004
Stantič Ingrid klavir 2004
Nagode Miha klavir 2004
Strlič Gorazd violončelo 2004
Rasiewicz Damir kontrabas 2004
Gral Anja oboa 2004
Loštrek Luka saksofon 2004
Konečnik Igor trobenta 2004
Novak Simon trobenta 2004
Štelcer Simon trobenta 2004
Savnik Daniel trobenta 2004
Zemljak Primož rog 2004
Krajnc Andrej tuba 2004
Vrzelak Anton tuba 2004
Žnidaršič Janez tuba 2004
Prkić Maja violina 2004
Kodrič Nina flavta 2004
Rus Kristina cerkvena glasba 2004
Brdnik Petra glasbena pedagogika 2004
Lorber Nina glasbena pedagogika 2004
Kink Klara glasbena pedagogika 2004
Urbanč Mateja klavir 2004
Ždrale Jelena violina 2004
Šmalc Jernej klarinet 2004
Šmalcelj Matija tolkala 2004
Kopač Andrej violina 2004
Vičentič Igor klavir 2004
Krajnc Mojca klavir 2004
Mlinar Sanja klavir 2004
Bračko Klemen violina 2004
Podlesek Janez violina 2004
Žgeč Lidija glasbena pedagogika 2004
Mele Grudzinski Marjeta glasbena pedagogika 2004
Mramor Blaž klavir 2004
Markun Andreja klavir 2004
Grm Alenka klavir 2004
Hvala Janja solopetje 2004
Arlati Kovačič Petra violina 2004
Pečar Kumar Patricija cerkvena glasba 2004
Tozon Urban cerkvena glasba 2004
Žižek Metka Klavir 2004 (2. februar) Zlatar Jakša Znanstveni magisterij
Perič Milena Flavta 2004 (25. februar) Rupel Fedja Specialistični študij
Pavlinc Brigita Klavir 2004 (8. marec) Tomšič Srebotnjak Dubravka Specialistični študij
Grubišič Loris Violina 2004 (26. marec) Bravničar Dejan Specialistični študij
Rihter Matej Trobenta 2004 (15. maj) Grčar Anton Specialistični študij
Čizmok Dijana Klavir 2004 (28. maj) Tomšič Srebotnjak Dubravka Specialistični študij
Špec Jezernik David Trobenta 2004 (28. maj) Arnold Stanko Specialistični študij
Valentina Hrobat Glasbena Pedagogika 2004 (22. junij) Misson Andrej Znanstveni magisterij
Sraka Andrej Pozavna 2004 (9. julij) Šinigoj Boris Specialistični študij
Zadnik Katarina Glasbena Pedagogika 2004 (22. september) Rotar Pance Branka Znanstveni magisterij
Čanji Larisa Klavir 2004 (12. oktober) Mlinarić Vladimir Znanstveni magisterij
Grebenšek Jerneja Klavir 2004 (8. november) Baranyay Lazslo Specialistični študij
Kolman Kristian Violina 2004 (24. november) Klopčič Rok Znanstveni magisterij
Vešligaj Vojko Kitara 2004 (3. december) Rajterič Tomaž Specialistični študij
Sojar Voglar Črt Kompozicija 2004 (9. december) Mihevc Marko Znanstveni magisterij
Morača Milena Petje 2004 (10. december) Dernač Bunta Alenka Specialistični študij
Unuk Metka Klavir 2004 (20. december) Zlatar Jakša Znanstveni magisterij
Grazio Tolj Marija Klavir 2004 (23. december) Tomšič Srebotnjak Dubravka Specialistični študij
Šinkovec Ana klavir 2005
Dizdarević Marijana violina 2005
Kuret Polona violina 2005
Jovanić Miloš kontrabas 2005
Aškerc Nataša klarinet 2005
Berlak Tommi klarinet 2005
Kukovič Tomaž klarinet 2005
Repnik Mitja klarinet 2005
Dragolič Mitja klarinet 2005
Jakšić Mladen saksofon 2005
Jureš Damjan tuba 2005
Bjelajac Predrag klavir 2005
Kink Matevž solopetje 2005
Krajter Matej pozavna 2005
Kokalj Romana violina 2005
Hvala Klemen violončelo 2005
Djordjević Danijela violina 2005
Palčič Tinkara violina 2005
Malej Tomaž viola 2005
Kosem Franc trobenta 2005
Orlač Mirko pozavna 2005
Gortnar Ema glasbena pedagogika 2005
Turnšek Aleš glasbena pedagogika 2005
Ipavec Nina glasbena pedagogika 2005
Kelvišar Andreja glasbena pedagogika 2005
Simič Sašo klavir 2005
Zorko Darja klavir 2005
Stermecki Gregor kompozicija in glasbena teorija 2005
Orešič Urška kompozicija in glasbena teorija 2005
Mikulčić Krešimir kontrabas 2005
Praprotnik Stanislav trobenta 2005
Kocjančič Jože rog 2005
Ožbalt Andrej dirigiranje 2005
Cefera Barbara fagot 2005
Gombač Boštjan klarinet 2005
Crnobrnić Saša klavir 2005
Ravnikar Andreja flavta 2005
Vrhnjak Karin flavta 2005
Molek Špela flavta 2005
Pavli Jana oboa 2005
Mauko Tina klavir 2005
Garb Karin flavta 2005
Strajnar Jaka tolkala 2005
Tomšič Miroslav tolkala 2005
German Anja klavir 2005
Trotovšek Miloša Lana violina 2005
Rus Tjaša klavir 2005
Krnc Katja glasbena pedagogika 2005
Gregorinčič Margareta glasbena pedagogika 2005
Deželak Irena glasbena pedagogika 2005
Jevnišek Matej glasbena pedagogika 2005
Pešak Alja glasbena pedagogika 2005
Ferjančič Karmen glasbena pedagogika 2005
Guzej Simona klavir 2005
Forte Nana kompozicija in glasbena teorija 2005
Novak Diana kompozicija in glasbena teorija 2005
Weber Goljuf Simona glasbena pedagogika 2005
Kržišnik Lucija glasbena pedagogika 2005
Hrovatin Karol glasbena pedagogika 2005
Kos Urška Magdalena glasbena pedagogika 2005
Pogačar Peter glasbena pedagogika 2005
Siter Saša glasbena pedagogika 2005
Hribar Tina klavir 2005
Gradišek Boštjan tolkala 2005
Krček Robert tolkala 2005
Zupan Blaž kontrabas 2005
Jager Boštjan trobenta 2005
Šnofl Aleš pozavna 2005
Arlič Urška solopetje 2005
Kostevšek Danilo solopetje 2005
Vodopivec Petra violončelo 2005
Rejc Tina violončelo 2005
Sajko Nikolaj violončelo 2005
Benčina Špela flavta 2005
Horvat Tadej klavir 2005
Cerkovnik Maja klavir 2005
Šterman Tanja klavir 2005
Pozyczka Blanka violina 2005
Mlinar Katja flavta 2005
Ivankovič Vanja flavta 2005
Hribovšek Dominik klarinet 2005
Hauptman Veronika klavir 2005
Avberšek Ana klavir 2005
Bralič Gregor pozavna 2005
Kramberger Simon pozavna 2005
Dragolič Mitja klarinet 2005
Bizjak Vanja violina 2005
Šenk Nina kompozicija in glasbena teorija 2005
Podpečan Igor pozavna 2005
Prešern Bernard kompozicija in glasbena teorija 2005
Maver Polona klavir 2005
Mali Katarina flavta 2005
Bobek Jakob klarinet 2005
Božič Saša glasbena pedagogika 2005
Jazbec Ana glasbena pedagogika 2005
Vrhovnik Sebastijan glasbena pedagogika 2005
Breznik Inge 2005 Svanibor Pettan
Koban Dobnik Mojca Glasbena Pedagogika 2005 (24. januar) Oblak Breda, Ravnikar Bruno Znanstveni magisterij
Winkler Kuret Lučka Glasbena Pedagogika 2005 (24. januar) Oblak Breda Znanstveni magisterij
Volčanšek Janko Petje 2005 (25. januar) Baar Irena Specialistični študij
Slana Eva Flavta 2005 (9. maj) Rupel Fedja Specialistični študij
Kotnik Betka Saksofon 2005 (11. maj) Drevenšek Matjaž Specialistični študij
Tomac Anamarija Flavta 2005 (27. maj) Rupel Fedja Specialistični študij
Kosem Helena Klavir 2005 (2. junij) Haas Hinko Specialistični študij
Jelenc Eva Kitara 2005 (6. junij) Grafenauer Andrej Specialistični študij
Kermelj Špela Violončelo 2005 (22. junij) Škerjanec Ciril Znanstveni magisterij
Babnik Iztok Pozavna 2005 (27. junij) Šinigoj Boris Specialistični študij
Anžej Matic Violina 2005 (21. september) Novšak Primož Specialistični študij
Šarec Veronika Glasbena Pedagogika 2005 (12. oktober) Kuret Primož Znanstveni magisterij
Pirjevec Anja Kitara 2005 (16. december) Rajterič Tomaž Specialistični študij
Kovačič Gregor klarinet 2006
Šmid Irena saksofon 2006
Brglez Anja flavta 2006
Porovne Matjaž Matevž violina 2006
Burger Maja rog 2006
Rus Tjaša klavir 2006
Praljak Martina violina 2006
Šušteršič Viktorija violina 2006
Mlinar Sanja klavir 2006
Lojevec Kaja klavir 2006
Dvorjak Gregor rog 2006
Tominec Katarina klavir 2006
Sgerm Kristan Damijana glasbena pedagogika 2006
Mekinda Vita glasbena pedagogika 2006
Gošnik Vovk Manja glasbena pedagogika 2006
Vinkovič Vanja violina 2006
Ugrin Peter viola 2006
Mole Nina klavir 2006
Sever Jan klavir 2006
Hajšek Tom klavir 2006
Brinovec Tatjana flavta 2006
Černe Lucija flavta 2006
Zajc Ana flavta 2006
Slokan Mojca oboa 2006
Orlač Mirko pozavna 2006
Stadler Ana violina 2006
Fras Godec Zlatka violina 2006
Mlakar Marijan kompozicija in glasbena teorija 2006
Gorenšek Tomaž trobenta 2006
Bajec Tilen orgle 2006
Kraut Borut klavir 2006
Križnič Mojca violina 2006
Jericijo Katarina violončelo 2006
Rogina Almira glasbena pedagogika 2006
Krajnc Nataša solopetje 2006
Gradišek Gašper tolkala 2006
Tamše Dejan tolkala 2006
Okoliš Martina orgle 2006
Gradišnik Jure trobenta 2006
Kramberger Tomaž tuba 2006
Hribar Uroš pozavna 2006
Šolar Andreja dirigiranje 2006
Novak Barbara klavir 2006
Učakar Dejan fagot 2006
Haas Miha klavir 2006
Berlak Tommi klarinet 2006
Paščinski Andreja glasbena pedagogika 2006
Plahutnik Tomaž glasbena pedagogika 2006
Pušič Janja glasbena pedagogika 2006
Kočar Marjeta glasbena pedagogika 2006
Kmetič Tomaž klarinet 2006
Beguš Katja violončelo 2006
Avšič Peter violončelo 2006
Švagelj Štefan kontrabas 2006
Jakob Anamarija klavir 2006
Fele Gregor violončelo 2006
Dukarič Martin trobenta 2006
Podlesnik Tomaž trobenta 2006
Klemenc Matjaž trobenta 2006
Bukovec Jerica glasbena pedagogika 2006
Jazbec Anica glasbena pedagogika 2006
Kovačič Barbara violina 2006
Praprotnik Urška viola 2006
Bedenik Mojca Marija solopetje 2006
Korošec Boštjan solopetje 2006
Šoster Farasin Valerija solopetje 2006
Slakan Andraž violina 2006
Bojčevski Goran klarinet 2006
Ritlop Mitja klarinet 2006
Belina Bernard klarinet 2006
Glas Gašper klarinet 2006
Šincek Rok klarinet 2006
Tkavc Zmago klarinet 2006
Oražem Bojan glasbena pedagogika 2006
Smrke Marie Christine glasbena pedagogika 2006
Školc Vikica glasbena pedagogika 2006
Lenarčič Marta Katarina solopetje 2006
Zalaznik Primož violončelo 2006
Zalaznik Primož violončelo 2006
Danko Barbara violina 2006
Telič Zavašnik Dean glasbena pedagogika 2006
Gostiša Janez glasbena pedagogika 2006
Mlakar Tadeja glasbena pedagogika 2006
Malavašič Franc glasbena pedagogika 2006
Lapajne Jani kontrabas 2006
Kamplet Robert Kompozicija 2006 (10. februar) Mihevc Marko Znanstveni magisterij
Palka Anže Kitara 2006 (28. marec) Grafenauer Andrej Specialistični študij
Kuder Peter Klarinet 2006 (21. junij) Kotar Jože Specialistični študij
Može Franc Glasbena Pedagogika 2006 (27. junij) Kuret Primož, Rotar Pance Branka Znanstveni magisterij
Tomšič Jasmina Glasbena Pedagogika 2006 (27. junij) Oblak Breda Znanstveni magisterij
Hebar Suzana Kitara 2006 (28. junij) Rajterič Tomaž Specialistični študij
Rublyova Lyudmyla Klavir 2006 (28. junij) Ognjanović Tatjana Specialistični študij
Čopi Ambrož Kompozicija 2006 (1. julij) Rojko Uroš Specialistični študij
Podlesek Janez Violina 2006 (13. september) Novšak Primož Specialistični študij
Zupan Alenka Flavta 2006 (25. september) Rupel Fedja Znanstveni magisterij
Kopač Andrej Violina 2006 (25. september) Balžalorsky Volodja Specialistični študij
Repše Sanja Violončelo 2006 (30. september) Škerjanec Ciril Specialistični študij
Žvar Dragica 2006 (5. oktober) Kuret Primož
Vrbančič Osterc Metka Glasbena Pedagogika 2006 (27. oktober) Koter Darja Znanstveni magisterij
Gabrič Peter klarinet 2007
Tominec Katarina klavir 2007
Džafić Romina klavir 2007
Kavrakova Žganjar Danica violončelo 2007
Mujić Šejla violina 2007
Doler Urška viola 2007
Todorovska MELINA oboa 2007
Novak Barbara klavir 2007
Ladika Tino kontrabas 2007
Tubeishat Halid tuba 2007
Lorber Mojca glasbena pedagogika 2007
Rus Kristina glasbena pedagogika 2007
Oražem Aleksander glasbena pedagogika 2007
Rosec Anja glasbena pedagogika 2007
Benedik Andrej glasbena pedagogika 2007
Begović Ira klavir 2007
Škafar Mateja klavir 2007
Zajec Irena klavir 2007
Kuhar Urban klavir 2007
Petrov Mihail violina 2007
Mulej Andreja Vita violina 2007
Žohar Polona violina 2007
Remšak Natalija flavta 2007
Pirnat Alojzij tolkala 2007
Zalokar Olga klavir 2007
Marinović Ivan klavir 2007
Verboten Nina klavir 2007
Butkovič Federico orgle 2007
Rajević Barbara violina 2007
Volk Rok saksofon 2007
Brnič Nika violončelo 2007
Velušček Vesna violina 2007
Zadravec Tjaša rog 2007
Hrovat Urška flavta 2007
Božičnik Mirjana flavta 2007
Prašnikar Ina flavta 2007
Šavc Franci trobenta 2007
Možina Marko trobenta 2007
Razboršek Marko trobenta 2007
Potočnik Janko solopetje 2007
Dvoršak Simon dirigiranje 2007
Azzeh Fada klavir 2007
Roškar Urška klavir 2007
Vidović Helena klavir 2007
Medved Mitja glasbena pedagogika 2007
Klep Barbara glasbena pedagogika 2007
Hari Estera glasbena pedagogika 2007
Žibrat Katja glasbena pedagogika 2007
Janša Špela violina 2007
Pal Eva violina 2007
Semeja Alenka violina 2007
Horvat Sonja violina 2007
Luin Mojca violina 2007
Jereb Metka glasbena pedagogika 2007
Verbuč David glasbena pedagogika 2007
Pintar Gorazd glasbena pedagogika 2007
Šimenc Ana glasbena pedagogika 2007
Schuster Maja glasbena pedagogika 2007
Žagar Tanja glasbena pedagogika 2007
Golob Saša klavir 2007
Fajfar Damir klarinet 2007
Toplak Rudolf klarinet 2007
Šekoranja Hugo saksofon 2007
Hribernik Maša viola 2007
Gaberc Anja harfa 2007
Lojevec Kaja klavir 2007
Kulenović Slaven klavir 2007
Arh Ana violončelo 2007
Kosmač Jošt violončelo 2007
Markovič Kristina viola 2007
Aščić Ursula harfa 2007
Gregorinčič Margareta klavir 2007
Hren Rebeka solopetje 2007
Petelinc Miran trobenta 2007
Škafar Suzana glasbena pedagogika 2007
Virc Benjamin glasbena pedagogika 2007
Pesan Aleš glasbena pedagogika 2007
Makovac Aleš cerkvena glasba 2007
Sojar Voglar Marta glasbena pedagogika 2007
Rome Marija viola 2007
Cetin Estera klavir 2007
Podobnik Tadej klavir 2007
Stanič Žiga 2007 (9. januar) Golob Jani
Bukovec Anja Violina 2007 (24. februar) Meljnikov Vasilij Specialistični študij
Kunej Drago 2007 (18. maj) Ravnikar Bruno
Zalaznik Primož Violončelo 2007 (16. junij) Mlejnik Miloš Specialistični študij
Uršič Lijana Klavir 2007 (18. junij) Zlatar Jakša Znanstveni magisterij
Habjanič Gaberšek Manica Glasbena Pedagogika 2007 (19. junij) Oblak Breda Znanstveni magisterij
Bobek Jakob Klarinet 2007 (20. junij) Goričar Slavko Specialistični študij
Stojović Amanda Petje 2007 (22. junij) Dernač Bunta Alenka Specialistični študij
Benčina Špela Flavta 2007 (1. julij) Šantl Zupan Karolina Specialistični študij
Kasesnik Špelca Glasbena Pedagogika 2007 (28. september) Oblak Breda Znanstveni magisterij
Krajnc Tamara Orgle 2007 (12. oktober) Bauer Renata Specialistični študij
Strlič Gorazd Violončelo 2007 (23. oktober) Škerjanec Ciril Specialistični študij
Šketako Tjaša klavir 2008
Ramovš Mira orgle 2008
Hostnik Janez solopetje 2008
Čas Valentina klavir 2008
Palčec Anže klavir 2008
Klančišar Magda flavta 2008
Stopinšek Aleš klarinet 2008
Kreča Matic-Nejc klarinet 2008
Biancuzzi Paolo klavir 2008
Ojcinger Alen pozavna 2008
Farasin Aljaž solopetje 2008
Urbanija Urška solopetje 2008
Stražar Mateja solopetje 2008
Tozon Urban glasbena pedagogika 2008
Gorišek Tjaša klavir 2008
Azzeh Fada klavir 2008
Crnčan Mateja flavta 2008
Baša Nina flavta 2008
Krsnik Metka klarinet 2008
Rejc Tina violončelo 2008
Klevže Branimir trobenta 2008
Pečar Laznik Tina solopetje 2008
Gal Mojca violina 2008
Zlobko Tomaž klarinet 2008
Lapanja Brenčič Tonja solopetje 2008
Obrul Andreja solopetje 2008
Rebić Sandro kompozicija in glasbena teorija 2008
Dolinšek Davorin klavir 2008
Roškar Urška klavir 2008
Ilić Margareta viola 2008
Oparenović Evgen kontrabas 2008
Malkoč Piero kontrabas 2008
Rečnik Sandi tuba 2008
Kinkela Damjana glasbena pedagogika 2008
Tominšek Klementina glasbena pedagogika 2008
Fabijan Urška glasbena pedagogika 2008
Feguš Jernej violončelo 2008
Gregorc Tina violončelo 2008
Jager Barbara violončelo 2008
Habe Matija flavta 2008
Kavčič Irena flavta 2008
Istenič Lipovšek Andreja flavta 2008
Repe Tanja flavta 2008
Jazbec Ernest oboa 2008
Tušar Suhadolc Eva oboa 2008
Vrhnjak Igor klarinet 2008
Pačnik Jerneja violina 2008
Vollmaier Sašo klavir 2008
Hrvatin Rok viola 2008
Vočanec Jure klavir 2008
Ulčnik Remic Željka cerkvena glasba 2008
Joka Jovana saksofon 2008
Alatič Anton tolkala 2008
Jerman Nastja tolkala 2008
Kuselj Mitja tolkala 2008
Saje Jakob glasbena pedagogika 2008
Pogačnik Drejc glasbena pedagogika 2008
Glatz Bojana glasbena pedagogika 2008
Kokotec Ana glasbena pedagogika 2008
Buhvald Helena glasbena pedagogika 2008
Sila Matevž pozavna 2008
Pečeny Oksana violina 2008
Rogina Nina saksofon 2008
Škoberne Matjaž saksofon 2008
Keller Kristupas violina 2008
Dolenc Pavel kompozicija in glasbena teorija 2008
Vester Trseglav Nataša kompozicija in glasbena teorija 2008
Marinič Katja violina 2008
Seitl Mateja glasbena pedagogika 2008
Kores Polona violina 2008
Jereb Gašper kompozicija in glasbena teorija 2008
Šaver Natalija klavir 2008
Mareš Maša violina 2008
Podobnik Tadej klavir 2008
Horvat Tadej klavir 2008
Konestabo Janja solopetje 2008
Bizjak Polona klavir 2008
Sebastian Vida violina 2008
Feguš Filip violina 2008
Smej Nina violina 2008
Zafred Laura violina 2008
Vavh Franci pozavna 2008
Volk Nina klavir 2008
Ferčič Ivan klavir 2008
Ristić Urška klavir 2008
Šavc Franci trobenta 2008
Haas Miha klavir 2008
Gregorinčič Margareta klavir 2008
Kresnik Marjan glasbena pedagogika 2008
Novak Simon glasbena pedagogika 2008
Kališnik Mateja glasbena pedagogika 2008
Cankar Neža violina 2008
Cajhen Nastja violina 2008
Rečnik Sandi tuba 2008
Kolenc Jana glasbena pedagogika 2008
Majcen Maja glasbena pedagogika 2008
Miklavčič Katarina glasbena pedagogika 2008
Zupan Katja glasbena pedagogika 2008
Borota Bogdana 2008 Breda Oblak Somentor Andrej Brodnik
Žugelj Franc Trobenta 2008 (18. januar) Grčar Anton, Oblak Breda Znanstveni magisterij
Fele Gregor Violončelo 2008 (18. januar) Mlejnik Miloš Specialistični študij
Pupis Lev Saksofon 2008 (5. februar) Drevenšek Matjaž Specialistični študij
Sok Mojca Flavta 2008 (13. februar) Zupan Matej Specialistični študij
Črešnik Milanka Klavir 2008 (6. marec) Ognjanovič Tatjana Specialistični študij
Lavbič Lucija Kitara 2008 (11. marec) Rajterič Tomaž Specialistični študij
Bratina Primož Klavir 2008 (23. april) Jarc Andrej Specialistični študij
Turudić Relja Kitara 2008 (30. april) Rajterič Tomaž Specialistični študij
Krnić Marijo Kompozicija in glasbena teorija 2008 (29. september) Vatovec Marko Znanstveni magisterij
Gorenc Uroš klarinet 2009
Ristic Sofia harfa 2009
Avšič Janez kontrabas 2009
Skrinar Katja harfa 2009
Lozar Paškvan Bernarda orgle 2009
Krutilov Stanislav klavir 2009
Černe Barbara flavta 2009
Glavina Bojan kompozicija in glasbena teorija 2009
Hočevar Andrej kontrabas 2009
Rot Jera violina 2009
Jud Peter violina 2009
Beguš Aljaž klarinet 2009
Pirnar Sabina glasbena pedagogika 2009
Avšič Damijana klavir 2009
Bečan Nejc kompozicija in glasbena teorija 2009
Kralj Ajda violina 2009
Pevec Polonca glasbena pedagogika 2009
Vrtačnik Špela glasbena pedagogika 2009
Kraut Borut klavir 2009
Hrastnik Iztok kontrabas 2009
Hadžić Edin fagot 2009
Čas Valentina klavir 2009
Azzeh Samir violončelo 2009
Kapus Kaja violončelo 2009
Klinar Kogovšek Zoja violina 2009
Štriker Dušan klarinet 2009
Bratina Gabriela solopetje 2009
Ilić Andrea flavta 2009
Zeme Bojan klarinet 2009
Repe Tanja flavta 2009
Ferčič Ivan klavir 2009
Kragelnik Marko violončelo 2009
Rosec Anja klavir 2009
Erjavec Jasmina flavta 2009
Zakrajšek Nuška flavta 2009
Kroflič Alja flavta 2009
Saje Jakob klarinet 2009
Strah Bergant Jernej solopetje 2009
Bajec Tilen orgle 2009
Burkat Vasja tuba 2009
Lečnik Uroš kontrabas 2009
Beriša Neva flavta 2009
Mlakar Močilnik Jana flavta 2009
Rebolj Mojca flavta 2009
Zupan Eva flavta 2009
Gašpirc Lenka glasbena pedagogika 2009
Bohak Tina glasbena pedagogika 2009
Penko Anita glasbena pedagogika 2009
Skuk Katarina glasbena pedagogika 2009
Đevenica Sonja glasbena pedagogika 2009
Hanžič Leskovar Sandra glasbena pedagogika 2009
Tomc Milena glasbena pedagogika 2009
Šenveter Julija oboa 2009
Einfalt Jakob trobenta 2009
Breznik Gašper trobenta 2009
Lašič Boštjan trobenta 2009
Hamidullina Guzelj glasbena pedagogika 2009
Rek Romana glasbena pedagogika 2009
Purkeljc Eva flavta 2009
Soro Jelena oboa 2009
Zajec Irena klavir 2009
Orešič Urška klavir 2009
Tušar Suhadolc Eva oboa 2009
Šuster Kristina solopetje 2009
Đurđev Mirjana klavir 2009
Mesić Emir violina 2009
Oblak Eva violina 2009
Hari Estera orgle 2009
Jud Peter violina 2009
Dukarić Luka viola 2009
Magajne Sabina rog 2009
Kranjec Peter violina 2009
Cannarella Paolo viola 2009
Šaver Natalija klavir 2009
Dolinšek Davorin klavir 2009
Mlakar Brigita orgle 2009
Grdadolnik Marjan dirigiranje 2009
Kmetič Tomaž dirigiranje 2009
Kulenović Slaven dirigiranje 2009
Kulenović Slaven klavir 2009
Vivod Jerneja glasbena pedagogika 2009
Petejan Matej glasbena pedagogika 2009
Zemljak Sandrine flavta 2009
Zafeiriadou Zinovia Maria Petje 2009 (24. januar) Dernač Bunta Alenka Specialistični študij
Sajko Nikolaj Violončelo 2009 (16. februar) Škerjanec Ciril Znanstveni magisterij
Novak Diana Kompozicija in glasbena teorija 2009 (24. februar) Mihevc Marko Znanstveni magisterij
Rus Tjaša Klavir 2009 (11. marec) Ognjanović Tatjana Specialistični študij
Božičnik Mirjana Flavta 2009 (18. maj) Šantl Zupan Karolina Specialistični študij
Zajc Smolčnik Ana Flavta 2009 (20. maj) Zupan Matej Specialistični študij
Mikic Natalija Flavta 2009 (3. junij) Rupel Fedja Specialistični študij
Valentić Petra Flavta 2009 (17. junij) Zupan Matej Specialistični študij
Valant Martina Glasbena Pedagogika 2009 (24. junij) Rotar Pance Branka Znanstveni magisterij
Arh Ana Violončelo 2009 (3. julij) Mlejnik Miloš Specialistični študij
Azzeh Fada Klavir 2009 (29. september) Tomšič Srebotnjak Dubravka Specialistični študij
Zupančič Nataša Brina Violina 2009 (8. oktober) Meljnikov Vasilij Specialistični študij
Cerkovnik Maja Klavir 2009 (12. oktober) Petrač Tomaž Znanstveni magisterij
Rome Maja Viola 2009 (20. oktober) Kosi Mile Specialistični študij
Sever Jan Klavir 2009 (4. november) Jarc Andrej Specialistični študij
Ivanuš Uršula Violončelo 2009 (13. november) Mlejnik Miloš Specialistični študij
Volk Rok Saksofon 2009 (19. november) Drevenšek Matjaž Specialistični študij
Glas Gašper Klarinet 2009 (2. december) Kotar Jože Specialistični študij
Arlič Gololičič Urška Petje 2009 (10. december) Oršanić Vlatka Specialistični študij
Farasin Aljaž Petje 2009 (10. december) Oršanić Vlatka Specialistični študij
Gomboc Klara violina 2010
Muraus Tina violina 2010
Koležnik Lucija violina 2010
Soro Jelena oboa 2010
Perko Samo klarinet 2010
Majcenič Katjuša violina 2010
Mirkac Mateja violina 2010
Kordež Urška violina 2010
Klopčič Ana glasbena pedagogika 2010
Pernuš Andreja glasbena pedagogika 2010
Klavžar Simon tolkala 2010
Turk Borut klarinet 2010
Rovtar Irena flavta 2010
Kladnik Klemen trobenta 2010
Černe Manca glasbena pedagogika 2010
Mole Jana glasbena pedagogika 2010
Rop David glasbena pedagogika 2010
Avsenik Katja glasbena pedagogika 2010
Avšič Damijana klavir 2010
Pirnat Špela viola 2010
Sorč Barbara solopetje 2010
Boljunčić Vladimir kontrabas 2010
Rus Ana klavir 2010
Pešić Jelena flavta 2010
Škorjanc Mitja tuba 2010
Peršolja Petra klavir 2010
Berčan Damijan solopetje 2010
Kopač Trontelj Polona solopetje 2010
Galič Katarina glasbena pedagogika 2010
Vovk Marjetka glasbena pedagogika 2010
Mah Mirjam violina 2010
Marošek Mitja klarinet 2010
Smogavec Kaja klarinet 2010
Perko Samo klarinet 2010
Poklukar Liljana klarinet 2010
Pirnat Špela viola 2010
Mah Mirjam violina 2010
Androjna Nija flavta 2010
Hribar Nika flavta 2010
Prunk Mateja flavta 2010
Muha Tinka flavta 2010
Rovtar Irena flavta 2010
Kvartič Agata flavta 2010
Bizjak Marina glasbena pedagogika 2010
Uršič Petra glasbena pedagogika 2010
Božiček Simnovčič Tanja glasbena pedagogika 2010
Platiše Petra glasbena pedagogika 2010
Weber Nana glasbena pedagogika 2010
Bobek Alenka glasbena pedagogika 2010
Žalik Tjaša kompozicija in glasbena teorija 2010
Žgur Neža kompozicija in glasbena teorija 2010
Volk Nina klavir 2010
Šketako Tjaša klavir 2010
Vehovec Pascal klavir 2010
Bizjak Polona klavir 2010
Živadinović Tavčer Ines klavir 2010
Marinović Ivan dirigiranje 2010
Vidic Helena kompozicija in glasbena teorija 2010
Rustja Sara klavir 2010
Laznik Oskar saksofon 2010
Karba Barbara glasbena pedagogika 2010
Lešnik Tjaša glasbena pedagogika 2010
Jarm Katja glasbena pedagogika 2010
Novak Marko trobenta 2010
Lah Andreja rog 2010
Benko Janez klarinet 2010
Felicjan Rok klarinet 2010
Herman Nejc klarinet 2010
Drakslar Nadja klarinet 2010
Bogolin Jože tolkala 2010
Maček Melita Ana cerkvena glasba 2010
Baša Silvan cerkvena glasba 2010
Podgoršek Marjetka solopetje 2010
Pavli Peter tuba 2010
Vilhar Rok tuba 2010
Bogataj Maruša violončelo 2010
Donko Monika glasbena pedagogika 2010
Škorjanc Mitja tuba 2010
Ratajc Mateja viola 2010
Kapus Kaja violončelo 2010
Mihevc Marija 2010 (13. januar) Misson Andrej
Klarić Mimica Danijela Flavta 2010 (11. februar) Zupan Matej Specialistični študij
Debeljak Matjaž Flavta 2010 (10. maj) Rupel Fedja Specialistični študij
Vrhnjak Karin Flavta 2010 (12. maj) Zupan Matej, Ravnikar Bruno Znanstveni magisterij
Baša Nina Flavta 2010 (19. maj) Šantl Zupan Karolina Specialistični študij
Crnčan Mateja Flavta 2010 (20. maj) Šantl Zupan Karolina Specialistični študij
Alatič Anton Tolkala 2010 (31. maj) Šurbek Boris Specialistični študij
Sebastian Vida Violina 2010 (8. junij) Bravničar Dejan Specialistični študij
Novak Barbara Klavir 2010 (30. junij) Tomšič Srebotnjak Dubravka Specialistični študij
Pibernik Barbara Orgle 2010 (2. julij) Bauer Renata Specialistični študij
Šarec Veronika 2010 (17. december) Kuret Primož
Ferčič Ivan Klavir 2010 (21. december) Ognjanović Tatjana Specialistični študij
Sarjaš Roman kompozicija in glasbena teorija 2011
Mauko Tina kompozicija in glasbena teorija 2011
Sarjaš Roman kompozicija in glasbena teorija 2011
Wolf Matej kompozicija in glasbena teorija 2011
Dukarič Eva violina 2011
Komnenić Nada klavir 2011
Razdevšek Sanja flavta 2011
Zorina Alena orgle 2011
Tomc Maša violončelo 2011
Herman Nejc klarinet 2011
Kompan Rado klarinet 2011
Felicjan Rok klarinet 2011
Kac Pavel oboa 2011
Koritnik Miha tolkala 2011
Krajnčan Alojz kompozicija in glasbena teorija 2011
Paškvan Miroslav kompozicija in glasbena teorija 2011
Bonin Matej kompozicija in glasbena teorija 2011
Kokalj Natalija solopetje 2011
Lazar Matej orgle 2011
Štular Tomaž kontrabas 2011
Kaminska Wiktoria klavir 2011
Tkalec Nika klavir 2011
Marton Minea klavir 2011
Uršič Irena viola 2011
Lapajne Tadeja glasbena pedagogika 2011
Černe Polona glasbena pedagogika 2011
Barović Frano Igor rog 2011
Zorko Pija violina 2011
Jurič Petra violina 2011
Stane Petra violina 2011
Strahovnik Petra kompozicija in glasbena teorija 2011
Marić Mirko rog 2011
Rakovič Dejan rog 2011
Škaler Toni pozavna 2011
Šrimpf Miha pozavna 2011
Skočaj Mitja klarinet 2011
Strniša Mitja klarinet 2011
Titovšek Matic klarinet 2011
Predanič Matjaž glasbena pedagogika 2011
Jager Matjaž glasbena pedagogika 2011
Zupanc Staša glasbena pedagogika 2011
Likar Miša glasbena pedagogika 2011
Dominko Danilo trobenta 2011
Pintar Miklavž trobenta 2011
Umek Blaž tuba 2011
Poklukar Liljana klarinet 2011
Rus Ana klavir 2011
Fanedl Barbara violina 2011
Savnik Maja violina 2011
Ilić Kristian violina 2011
Rečnik Nadja flavta 2011
Šubic Jasmina flavta 2011
Klemenc Mihael klavir 2011
Kompan Rado klarinet 2011
Turin Lovro klarinet 2011
Nikolić Milan fagot 2011
Grbić Stefani klavir 2011
Grbić Stefani klavir 2011
Nedeljković Jasmina klavir 2011
Pirc Nina violina 2011
Gričar Erika harfa 2011
Loštrek Živa oboa 2011
Rihtarič Dejan fagot 2011
Draksler Tilen klavir 2011
Draksler Tilen klavir 2011
Kržič Urša violončelo 2011
Talevska Ivana viola 2011
Piry Neža violina 2011
Brlek Žiga tolkala 2011
Rebernak Tomaž tolkala 2011
Arko Anja klavir 2011
Počkaj Jure solopetje 2011
Golež Marko glasbena pedagogika 2011
Ugovšek Valentina glasbena pedagogika 2011
Stvarnik Eva glasbena pedagogika 2011
Knez Ana glasbena pedagogika 2011
Dobravec Elena solopetje 2011
Marn Neva saksofon 2011
Titovšek Matic klarinet 2011
Reljić Ivor Saksofon 2011 (20. januar) Drevenšek Matjaž Specialistični študij
Konvalinka Katja Petje 2011 (26. januar) Oršanić Vlatka Specialistični študij
Božič Saša Glasbena Pedagogika 2011 (1. junij) Misson Andrej Znanstveni magisterij
Miljković Mia Klavir 2011 (7. junij) Tomšič Srebotnjak Dubravka Specialistični študij
Ritlop Mitja Klarinet 2011 (16. junij) Kotar Jože Specialistični študij
Lokar Lavrenčič Vlasta Glasbena Pedagogika 2011 (22. junij) Oblak Breda Znanstveni magisterij
Orešič Urška Kompozicija in glasbena teorija 2011 (29. junij) Mihelčič Pavel Znanstveni magisterij
Šaver Natalija Klavir 2011 (29. junij) Tomšič Srebotnjak Dubravka Specialistični študij
Kavčič Pucihar Ana Flavta 2011 (1. julij) Rupel Fedja, Rotar Pance Branka Znanstveni magisterij
Drenjančević Zdravko Kompozicija in glasbena teorija 2011 (1. julij) Mihevc Marko Znanstveni magisterij
Zadnik Katarina 2011 (5. september) Rotar Pance Branka
Mavrič Primož Klavir 2011 (28. september) Jakša Zlatar Znanstveni magisterij
Goličnik Tamara Klavir 2011 (16. november) Mlinarić Vladimir Znanstveni magisterij
Popović Ines Petje 2011 (30. november) Dernač Bunta Alenka Specialistični študij
Biffio Gesa 2012 (4. januar) Doktorski študij
Biffio Gesa 2012 (4. januar) red. prof. mag. Marko Mihevc (N) Doktorski študij Doktorski študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Bečan Nejc Orkestrsko dirigiranje 2012 (18. januar) red. prof. Milivoj Šurbek (N) Orkestrsko dirigirane - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Sem Sebastian Ljubo Umetniška 2012 (20. januar) red. prof. mag. Marko Mihevc (N) Kompozicija in glasbena teorija - umetniška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Sem Sebastian Ljubo Pedagoška 2012 (20. januar) red. prof. mag. Marko Mihevc (N) Kompozicija in glasbena teorija - pedagoška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Peternel Marjan Pedagoška 2012 (20. januar) red. prof. Uroš Rojko (N) Kompozicija in glasbena teorija - pedagoška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Peternel Marjan Umetniška 2012 (20. januar) red. prof. Uroš Rojko (N) Kompozicija in glasbena teorija - umetniška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Pavli Peter Tuba 2012 (24. januar) doc. Darko Rošker (N) Tuba - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Demšar Urška Viola 2012 (3. februar) izr. prof. Franc Avsenek (N) Viola - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Demšar Urška Viola 2012 (3. februar) izr. prof. Franc Avsenek (N) Viola - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Rendla Aleš Tolkala 2012 (15. februar) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Rendla Aleš Tolkala 2012 (15. februar) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Krek Urška 2012 (22. februar) izr. prof. Tone Potočnik (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Medvešek Anita 2012 (22. februar) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Bohak Tina Umetniška 2012 (28. februar) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Petje - umetniška Univerzitetni študijski program Petje
Bohak Tina Pedagoška 2012 (28. februar) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Petje - pedagoška Univerzitetni študijski program Petje
Gubenšek Andrej Violina 2012 (7. marec) izr. prof. Monika Skalar (N) Violina - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Gubenšek Andrej Violina 2012 (7. marec) izr. prof. Monika Skalar (N) Violina - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Tkalec Nika Klavir 2012 (19. marec) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Grbić Stefani Klavir 2012 (19. marec) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Gomboc Franja Klavir 2012 (19. marec) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Rustja Sara Klavir 2012 (19. marec) zasl. prof. dr. Dubravka Tomšič Srebotnjak (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Krutilov Stanislav Klavir 2012 (26. marec) zasl. prof. dr. Dubravka Tomšič Srebotnjak (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Draksler Tilen Klavir 2012 (4. april) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - umetniška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Lojevec Kaja 2012 (5. april) Specialistični študij
Vrščaj Aljoša Kitara 2012 (5. april) red. prof. Andrej Grafenauer (N) Kitara - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Vrščaj Aljoša Kitara 2012 (5. april) red. prof. Andrej Grafenauer (N) Kitara - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Lojevec Kaja Klavir 2012 (5. april) red. prof. Hinko Haas (N) Specialistični študij Specialistični študijski program Instrumenti s tipkami
Fortin Mojca Violina 2012 (20. april) red. prof. Dejan Bravničar (N) Violina - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Podobnik Tadej 2012 (21. april) Specialistični študij
Podobnik Tadej Klavir 2012 (21. april) red. prof. Tomaž Petrač (N) Specialistični študij Specialistični študijski program Instrumenti s tipkami
Kralj Vinko 2012 (8. maj) izr. prof. dr. Andrej Misson (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Fajdiga Jana Flavta 2012 (11. maj) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Fajdiga Jana Flavta 2012 (11. maj) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Sernel Matjaž Trobenta 2012 (11. maj) red. prof. Anton Grčar (N) Trobenta - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Roussou Katerina Sapfo 2012 (17. maj) Specialistični študij
Roussou Katerina Sapfo 2012 (17. maj) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Specialistični študij Specialistični študijski program Petje
Klemenc Mihael Klavir 2012 (4. junij) izr. prof. dr. Andrej Jarc (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Pečnik Kristina Klavir 2012 (7. junij) izr. prof. dr. Andrej Jarc (N) Klavir - umetniška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Pečnik Kristina Klavir 2012 (7. junij) izr. prof. dr. Andrej Jarc (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Kompan Alojz Trobenta 2012 (8. junij) red. prof. Stanko Arnold (N) Trobenta - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Kompan Alojz Trobenta 2012 (8. junij) red. prof. Stanko Arnold (N) Trobenta - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Trček Urška Violina 2012 (11. junij) izr. prof. Monika Skalar (N) Violina - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Trček Urška Violina 2012 (11. junij) izr. prof. Monika Skalar (N) Violina - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Simonič Tina Violina 2012 (11. junij) izr. prof. Monika Skalar (N) Violina - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Simonič Tina Violina 2012 (11. junij) izr. prof. Monika Skalar (N) Violina - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Porovne Matjaž Matevž Violina 2012 (11. junij) red. prof. Primož Novšak (N) Violina - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Ivanković Vanja 2012 (12. junij) Specialistični študij
Jurić Jakov Trobenta 2012 (12. junij) red. prof. Anton Grčar (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Ivanković Vanja Flavta 2012 (12. junij) red. prof. Matej Zupan (N) Specialistični študij Specialistični študijski program Pihala, trobila in tolkala
Vidic Helena 2012 (18. junij) red. prof. Milivoj Šurbek (N) Dirigiranje UN Univerzitetni študijski program Dirigiranje
Pantner Volfand Gea Viola 2012 (19. junij) doc. Mile Kosi (N) Viola - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Praček Polona Viola 2012 (19. junij) doc. Mile Kosi (N) Viola - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Vidovič Sandra Viola 2012 (19. junij) doc. Mile Kosi (N) Viola - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Lavrenčič Špela Violina 2012 (19. junij) Violina - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Brezavšček Anja Flavta 2012 (20. junij) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Brezavšček Anja Flavta 2012 (20. junij) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Hočevar Pija Flavta 2012 (20. junij) red. prof. Matej Zupan (N) Flavta - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Hočevar Pija Flavta 2012 (20. junij) red. prof. Matej Zupan (N) Flavta - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Koren Špela Flavta 2012 (20. junij) doc. Rudi Pok (N) Flavta - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Marčun Andreja Flavta 2012 (20. junij) red. prof. Fedja Rupel (N) Flavta - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Marčun Andreja Flavta 2012 (20. junij) red. prof. Fedja Rupel (N) Flavta - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Obšteter Špela Flavta 2012 (20. junij) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Obšteter Špela Flavta 2012 (20. junij) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Dešman Gregor Klavir 2012 (20. junij) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Kos Benjamin Tolkala 2012 (21. junij) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Kukovič Katarina Tolkala 2012 (21. junij) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Kukovič Katarina Tolkala 2012 (21. junij) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Marin Janez Tolkala 2012 (21. junij) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Marin Janez Tolkala 2012 (21. junij) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Vidmar Petra Tolkala 2012 (21. junij) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Vidmar Petra Tolkala 2012 (21. junij) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Strmčnik Marko Kitara 2012 (21. junij) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Strmčnik Marko Kitara 2012 (21. junij) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Kajič David Pozavna 2012 (22. junij) red. prof. Dušan Kranjc (N) Pozavna - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Tuljak Taja Pozavna 2012 (22. junij) red. prof. Dušan Kranjc (N) Pozavna - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Tuljak Taja Pozavna 2012 (22. junij) red. prof. Dušan Kranjc (N) Pozavna - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Tomažič Simon Pozavna 2012 (22. junij) red. prof. Dušan Kranjc (N) Pozavna - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Šala Peter Tuba 2012 (22. junij) doc. Darko Rošker (N) Tuba - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Mijovič Blaž Saksofon 2012 (22. junij) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Kolenc Špela Saksofon 2012 (22. junij) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Kolenc Špela Saksofon 2012 (22. junij) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Kotnik Maruška Violina 2012 (22. junij) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Urh Melinda Saksofon 2012 (22. junij) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Mihelčič Špela Harmonika 2012 (22. junij) doc. Primož Parovel (N) Harmonika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Marjanović Larisa Saksofon 2012 (22. junij) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Miklavec Aleksander Klarinet 2012 (26. junij) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Salobir Gašper Klarinet 2012 (26. junij) red. prof. Slavko Goričar (N) Klarinet - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Salobir Gašper Klarinet 2012 (26. junij) red. prof. Slavko Goričar (N) Klarinet - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Petrušič Marko Klavir 2012 (26. junij) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Vehovec Pascal Klavir 2012 (26. junij) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Arko Anja Klavir 2012 (26. junij) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Pogačnik Tonka Violina 2012 (26. junij) red. prof. Gorjan Košuta (N) Violina - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Sladič Barbara Klavir 2012 (26. junij) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Podmiljšak Jan Klarinet 2012 (27. junij) izr. prof. Andrej Zupan (N) Klarinet - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Podmiljšak Jan Klarinet 2012 (27. junij) izr. prof. Andrej Zupan (N) Klarinet - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Mitrović Anželika 2012 (27. junij) red. prof. dr. Darja Koter (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Turk Rupreht Petra Umetniška 2012 (27. junij) Marjan Trček (N) Petje - umetniška Univerzitetni študijski program Petje
Turk Rupreht Petra Pedagoška 2012 (27. junij) Marjan Trček (N) Petje - pedagoška Univerzitetni študijski program Petje
Milić Kristina Umetniška 2012 (28. junij) red. prof. mag. Pavel Mihelčič (N) Kompozicija in glasbena teorija - umetniška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Milić Kristina Pedagoška 2012 (28. junij) red. prof. mag. Pavel Mihelčič (N) Kompozicija in glasbena teorija - pedagoška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Horvat Urška Violončelo 2012 (28. junij) izr. prof. Igor Škerjanec (N) Violončelo - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Grošelj Lucija Violončelo 2012 (28. junij) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Grošelj Lucija Violončelo 2012 (28. junij) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Zorec Marko Kitara 2012 (28. junij) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Horvat Mirjana 2012 (29. junij) Doktorski študij
Hladnik Mojca Umetniška 2012 (29. junij) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - umetniška Univerzitetni študijski program Petje
Hladnik Mojca Pedagoška 2012 (29. junij) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - pedagoška Univerzitetni študijski program Petje
Čuček Zala Klavir 2012 (29. junij) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Horvat Mirjana 2012 (29. junij) Doktorski študij Doktorski študijski program Glasbena pedagogika
Mašič Emina 2012 (30. junij) red. prof. dr. Darja Koter (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Šutar Alenka 2012 (30. junij) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Kralj Anita Orgle 2012 (2. julij) izr. prof. Renata Bauer (N) Orgle - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Meglič Igor Kitara 2012 (4. julij) doc. Katja Porovne Silič (N) Kitara - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Meglič Igor Kitara 2012 (5. julij) doc. Katja Porovne Silič (N) Kitara - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Meden Matjaž Trobenta 2012 (6. julij) red. prof. Anton Grčar (N) Trobenta - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Štante Valentin Viola 2012 (6. julij) doc. Mile Kosi (N) Viola - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Štante Valentin Viola 2012 (6. julij) doc. Mile Kosi (N) Viola - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Meden Matjaž Trobenta 2012 (7. julij) red. prof. Anton Grčar (N) Trobenta - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Pavše Rozalija Oboa 2012 (17. julij) Oboa - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Benko Klemen Viola 2012 (19. julij) Viola - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Benko Klemen Viola 2012 (19. julij) izr. prof. Franc Avsenek (N) Viola - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Vegelj Uroš Tuba 2012 (28. avgust) doc. Darko Rošker (N) Tuba - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Koren Špela Flavta 2012 (31. avgust) doc. Rudi Pok (N) Flavta - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Skočaj Mitja Klarinet 2012 (31. avgust) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Osolnik Nastja 2012 (6. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Ošlak Nino 2012 (6. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Žunić Ana Klavir 2012 (6. september) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Drnovšek Kristina 2012 (6. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Šehić Sanja Klavir 2012 (6. september) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Živko Aleksander Klavir 2012 (6. september) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Praper Sara Flavta 2012 (6. september) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Šmid Veronika 2012 (6. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Smolnikar Ana 2012 (6. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Sgerm Tanja 2012 (6. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Spasić Minja Violončelo 2012 (6. september) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kos Manja Flavta 2012 (6. september) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Draginc Katja Klarinet 2012 (7. september) izr. prof. Andrej Zupan (N) Klarinet - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Merc Nejc Tuba 2012 (7. september) Tuba - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Bičanin Zoran Violončelo 2012 (7. september) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Bačlija Sušić Blaženka 2012 (8. september) Doktorski študij
Bačlija Sušić Blaženka 2012 (8. september) Doktorski študij Doktorski študijski program Glasbena pedagogika
Drolc Eva Oboa 2012 (10. september) red. prof. Božo Rogelja (N) Oboa - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Drolc Eva Oboa 2012 (10. september) red. prof. Božo Rogelja (N) Oboa - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Polanec Uroš Harmonika 2012 (10. september) red. prof. Borut Zagoranski (N) Harmonika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Sam Palmić Renata 2012 (11. september) Doktorski študij
Sam Palmić Renata 2012 (11. september) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Doktorski študij Doktorski študijski program Glasbena pedagogika
Igličar Ema 2012 (12. september) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Šlibar Mirko Harmonika 2012 (12. september) red. prof. Egon Mihajlović (N) Harmonika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Krajnčan Fojkar Simon Kitara 2012 (12. september) doc. Katja Porovne Silič (N) Kitara - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Krajnčan Fojkar Simon Kitara 2012 (12. september) doc. Katja Porovne Silič (N) Kitara - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Žveglič Maša 2012 (13. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Kozlevčar Marša 2012 (13. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Pirečnik Vesna 2012 (13. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Šmigoc Andreja 2012 (13. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Štendler Karmen Kitara 2012 (13. september) red. prof. Andrej Grafenauer (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Plazl Anita 2012 (15. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Martinc Kristina Kljunasta flavta 2012 (15. september) doc. Mateja Bajt (N) Kljunasta flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Lipec Jernej Klarinet 2012 (15. september) red. prof. Slavko Goričar (N) Klarinet - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Jašovec Uršula Kompozicija in glasbena teorija 2012 (15. september) red. prof. mag. Pavel Mihelčič (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kokovnik Izidor Harmonika 2012 (15. september) doc. Primož Parovel (N) Harmonika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Strniša Matija Klarinet 2012 (17. september) doc. Alojz Zupan (N) Klarinet - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Verbnjak Vesna Klavir 2012 (18. september) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Štrekelj Urška Klavir 2012 (18. september) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Čelič Tina Flavta 2012 (18. september) izr. prof. Matej Grahek (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Tkalec Ermin Klavir 2012 (19. september) zasl. prof. dr. Dubravka Tomšič Srebotnjak (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Volčič Barbara Flavta 2012 (19. september) doc. Rudi Pok (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Avbar Blaž Trobenta 2012 (19. september) red. prof. Tibor Kerekeš (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Jezovšek Samo 2012 (19. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Predanič Matjaž Kompozicija in glasbena teorija 2012 (19. september) red. prof. Jani Golob (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Robnik Denis Orkestrsko dirigiranje 2012 (19. september) red. prof. Milivoj Šurbek (N) Orkestrsko dirigirane - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Žabjek Urša 2012 (19. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Černe Eva Petje 2012 (19. september) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kapun Jasna 2012 (19. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Thaler Christina Petje 2012 (21. september) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kirbiš Jernej Klavir 2012 (21. september) izr. prof. dr. Andrej Jarc (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Logar Luka Pozavna 2012 (21. september) red. prof. Dušan Kranjc (N) Pozavna - 1.stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Feguš Doroteja Flavta 2012 (21. september) red. prof. Matej Zupan (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Leban Ana Oboa 2012 (21. september) red. prof. Božo Rogelja (N) Oboa - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Toman Monika Klavir 2012 (21. september) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Štern Sandra Kitara 2012 (21. september) red. prof. Andrej Grafenauer (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kožuh Anja Saksofon 2012 (22. september) izr. prof. Miha Rogina (N) Saksofon - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Rener Urška Oboa 2012 (22. september) izr. prof. dr. Matej Šarc (N) Oboa - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Gracej Domen Trobenta 2012 (24. september) red. prof. Stanko Arnold (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Vršič Andrej 2012 (24. september) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Kohek Robert 2012 (24. september) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Siter Marta 2012 (24. september) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Cej Uroš 2012 (24. september) red. prof. dr. Darja Koter (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Štrbenk Tatjana 2012 (24. september) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Petek Larisa Klavir 2012 (25. september) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Snoj Blaž Flavta 2012 (25. september) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Štrekelj Andrej Trobenta 2012 (25. september) red. prof. Stanko Arnold (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Nagode Janja 2012 (25. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Jevtović Mirko Harmonika 2012 (25. september) red. prof. Borut Zagoranski (N) Harmonika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Avbelj Nejc Violina 2012 (25. september) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Belovari Amina Rog 2012 (25. september) red. prof. Boštjan Lipovšek (N) Rog - 1.stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Dadič Ana Flavta 2012 (25. september) red. prof. Fedja Rupel (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Lešnjak Kaja Flavta 2012 (25. september) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Drobnič Bine Tuba 2012 (25. september) doc. Darko Rošker (N) Tuba - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Rošer Jože Rog 2012 (25. september) red. prof. Boštjan Lipovšek (N) Rog - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Rošer Jože Rog 2012 (25. september) red. prof. Boštjan Lipovšek (N) Rog - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Komar Jasna Rog 2012 (25. september) red. prof. Boštjan Lipovšek (N) Rog - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Komar Jasna Rog 2012 (25. september) red. prof. Boštjan Lipovšek (N) Rog - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Udovič Matija Violina 2012 (26. september) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Vlašić Zrinka Violončelo 2012 (27. september) izr. prof. Igor Škerjanec (N) Violončelo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Furić Nikolina Harmonika 2012 (27. september) red. prof. Borut Zagoranski (N) Harmonika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Krečič Simon 2012 (27. september) red. prof. Milivoj Šurbek (N) Dirigiranje UN Univerzitetni študijski program Dirigiranje
Radić Branko 2012 (28. september) Magistirski študij
Konec Gašper Umetniška 2012 (28. september) red. prof. mag. Marko Mihevc (N) Kompozicija in glasbena teorija - umetniška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Konec Gašper Pedagoška 2012 (28. september) red. prof. mag. Marko Mihevc (N) Kompozicija in glasbena teorija - pedagoška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Rakar Rok 2012 (28. september) red. prof. Mario Perestegi (N) Cerkvena glasba UN Univerzitetni študijski program Cerkvena glasba
Fras Leva Majda 2012 (28. september) red. prof. Mario Perestegi (N) Cerkvena glasba UN Univerzitetni študijski program Cerkvena glasba
Brudar Milan 2012 (28. september) red. prof. Mario Perestegi (N) Cerkvena glasba UN Univerzitetni študijski program Cerkvena glasba
Radić Branko 2012 (28. september) izr. prof. Dušan Bavdek (N) Magistirski študij Magistrski študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Tafi Nina Oboa 2012 (1. oktober) izr. prof. dr. Matej Šarc (N) Oboa - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Grego Tina Violina 2012 (2. oktober) red. prof. Primož Novšak (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Tominec Katarina 2012 (3. oktober) Specialistični študij
Petriček Hrastnik Jera Orkestrsko dirigiranje 2012 (3. oktober) Orkestrsko dirigirane - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Tominec Katarina Klavir 2012 (3. oktober) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Specialistični študij Specialistični študijski program Instrumenti s tipkami
Torkar Klemen Petje 2012 (4. oktober) red. prof. Matjaž Robavs (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Vidic Darko Petje 2012 (4. oktober) red. prof. Matjaž Robavs (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Stipančević Štefica Petje 2012 (5. oktober) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Celin Ana Kompozicija in glasbena teorija 2012 (8. oktober) red. prof. Uroš Rojko (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Okoliš Martina Čembalo 2012 (8. oktober) red. prof. Egon Mihajlović (N) Čembalo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kovačič Lucija Violina 2012 (10. oktober) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Kovačič Lucija Violina 2012 (10. oktober) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Marolt Andrej Tolkala 2012 (12. oktober) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Marolt Andrej Tolkala 2012 (12. oktober) Tolkala - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Zajec Irena Umetniška 2012 (22. oktober) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Petje - umetniška Univerzitetni študijski program Petje
Zajec Irena Pedagoška 2012 (22. oktober) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Petje - pedagoška Univerzitetni študijski program Petje
Anderlič Martina Flavta 2012 (22. oktober) izr. prof. Matej Grahek (N) Flavta - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Anderlič Martina Flavta 2012 (22. oktober) izr. prof. Matej Grahek (N) Flavta - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Peternel Marjan Klavir 2012 (24. oktober) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Heričko Marko Orgle 2012 (26. oktober) izr. prof. Renata Bauer (N) Orgle - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Košta Tomislav 2012 (8. november) Doktorski študij
Košta Tomislav 2012 (8. november) Doktorski študij Doktorski študijski program Glasbena pedagogika
Margeta Tomislav 2012 (9. november) Specialistični študij
Kranjec Trček Manca Klavir 2012 (9. november) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - umetniška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Margeta Tomislav Klavir 2012 (9. november) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Specialistični študij Specialistični študijski program Instrumenti s tipkami
Rupar Lenart Kitara 2012 (13. november) doc. Katja Porovne Silič (N) Kitara - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Piavec Matjaž Kitara 2012 (13. november) doc. Katja Porovne Silič (N) Kitara - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Piavec Matjaž Kitara 2012 (13. november) doc. Katja Porovne Silič (N) Kitara - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Unuk Medeja Flavta 2012 (19. november) red. prof. Matej Zupan (N) Flavta - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Unuk Medeja Flavta 2012 (19. november) red. prof. Matej Zupan (N) Flavta - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Miklavec Aleksander Klarinet 2012 (22. november) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Sonc Tanja Violina 2012 (24. november) red. prof. Primož Novšak (N) Violina - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Černe Ana 2012 (27. november) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Mlakar Lucija Violina 2012 (7. december) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Mlakar Lucija Violina 2012 (7. december) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Novšak Klavdija Violina 2012 (7. december) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Novšak Klavdija Violina 2012 (7. december) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Lekše Andreja Klavir 2012 (10. december) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Komnenić Nada Klavir 2012 (12. december) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Mesarič Tadeja 2012 (19. december) red. prof. dr. Darja Koter (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Savić Daša Violina 2013 (16. januar) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Savić Daša Violina 2013 (16. januar) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Miheu Eva Oboa 2013 (23. januar) red. prof. Božo Rogelja (N) Oboa - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Lavrenčič Špela Violina 2013 (24. januar) red. prof. Gorjan Košuta (N) Violina - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Dešman Gregor Klavir 2013 (31. januar) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - umetniška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Kajič David Pozavna 2013 (4. februar) red. prof. Dušan Kranjc (N) Pozavna - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Rozman Anže Umetniška 2013 (11. februar) red. prof. Jani Golob (N) Kompozicija in glasbena teorija - umetniška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Rozman Anže Pedagoška 2013 (11. februar) red. prof. Jani Golob (N) Kompozicija in glasbena teorija - pedagoška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Ipavec Luka Trobenta 2013 (15. februar) red. prof. Anton Grčar (N) Trobenta - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Novak Darja Petje 2013 (20. februar) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Polanc Tamara 2013 (27. februar) doc. mag. Črt Sojar Voglar (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Habjanič Petra 2013 (27. februar) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Magdič Metka 2013 (27. februar) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Bičanin Uroš Violina 2013 (27. februar) red. prof. Gorjan Košuta (N) Violina - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Bičanin Uroš Violina 2013 (27. februar) red. prof. Gorjan Košuta (N) Violina - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Kranjec Trček Manca Klavir 2013 (11. marec) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Cej Uroš 2013 (29. marec) red. prof. Mario Perestegi (N) Cerkvena glasba UN Univerzitetni študijski program Cerkvena glasba
Lampret Špela Flavta 2013 (23. april) red. prof. Matej Zupan (N) Flavta - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Lampret Špela Flavta 2013 (23. april) red. prof. Matej Zupan (N) Flavta - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Troha Polona Klavir 2013 (6. maj) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Bratina Beti Violina 2013 (9. maj) izr. prof. Monika Skalar (N) Violina - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Bratina Beti Violina 2013 (9. maj) izr. prof. Monika Skalar (N) Violina - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Ipavec Luka Trobenta 2013 (23. maj) red. prof. Anton Grčar (N) Trobenta - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Pečar Laznik Tina 2013 (30. maj) Specialistični študij
Pečar Laznik Tina 2013 (30. maj) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Specialistični študij Specialistični študijski program Petje
Jevnišek Špela Violina 2013 (31. maj) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Jevnišek Špela Violina 2013 (31. maj) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Miheu Eva Oboa 2013 (31. maj) red. prof. Božo Rogelja (N) Oboa - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Toman Monika Klavir 2013 (6. junij) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - umetniška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Fajdiga Meta Klavir 2013 (6. junij) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Razboršek Marko 2013 (11. junij) Magistirski študij
Razboršek Marko Pihala, trobila in tolkala 2013 (11. junij) red. prof. Anton Grčar (N) Magistirski študij Magistrski študijski program dirigiranje, petje, instrument
Zavšek Eva Tolkala 2013 (12. junij) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Palčec Jure Čembalo 2013 (13. junij) red. prof. Egon Mihajlović (N) Čembalo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Majcen Maja Petje 2013 (14. junij) Dunja Vejzović (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Poljanšek Matjaž Harmonika 2013 (14. junij) izr. prof. Luka Juhart (N) Harmonika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Lotrič Katarina Klavir 2013 (15. junij) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Frelih Anja 2013 (17. junij) izr. prof. dr. Cirila Peklaj (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Gričar Jan Saksofon 2013 (17. junij) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Djokić Suzana Klavir 2013 (17. junij) red. prof. Jakša Zlatar (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Colja Anja Flavta 2013 (19. junij) red. prof. Fedja Rupel (N) Flavta - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Colja Anja Flavta 2013 (19. junij) red. prof. Fedja Rupel (N) Flavta - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Počkaj Polona Oboa 2013 (19. junij) izr. prof. dr. Matej Šarc (N) Oboa - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Fabijan Andreja Nika Petje 2013 (20. junij) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Semič Bursać Ana Klavir 2013 (21. junij) zasl. prof. dr. Dubravka Tomšič Srebotnjak (N) Klavir - umetniška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Ropoša Leja Klavir 2013 (21. junij) izr. prof. dr. Andrej Jarc (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Vrsalović Sanja 2013 (26. junij) Specialistični študij
Vrsalović Sanja Klavir 2013 (26. junij) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Specialistični študij Specialistični študijski program Instrumenti s tipkami
Levstik Taja 2013 (26. junij) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Rajh Katja 2013 (26. junij) izr. prof. mag. Jaka Pucihar (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Podbregar Meta 2013 (26. junij) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Bunič Sara 2013 (26. junij) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Čadež Tina 2013 (26. junij) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Činč Katja Klavir 2013 (26. junij) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Mikolič Nejc Viola 2013 (26. junij) doc. Mile Kosi (N) Viola - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Mikolič Nejc Viola 2013 (26. junij) doc. Mile Kosi (N) Viola - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Koritnik Rok Petje 2013 (26. junij) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Šimec Marija Violina 2013 (27. junij) red. prof. Dejan Bravničar (N) Violina - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Šimec Marija Violina 2013 (27. junij) red. prof. Dejan Bravničar (N) Violina - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Sekula Tina Violina 2013 (27. junij) red. prof. Dejan Bravničar (N) Violina - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Sekula Tina Violina 2013 (27. junij) red. prof. Dejan Bravničar (N) Violina - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Ravbar Sandi Harmonika 2013 (27. junij) izr. prof. Luka Juhart (N) Harmonika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Razpotnik Uroš Klarinet 2013 (27. junij) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Železnik Ana Harfa 2013 (28. junij) doc. Ruda Ravnik Kosi (N) Harfa - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Železnik Ana Harfa 2013 (28. junij) doc. Ruda Ravnik Kosi (N) Harfa - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Vrbovšek Urška Viola 2013 (28. junij) izr. prof. Franc Avsenek (N) Viola - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Švigelj Helena Violončelo 2013 (28. junij) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Urh Melinda Saksofon 2013 (28. junij) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Klink William Stephen Kompozicija in glasbena teorija 2013 (28. junij) red. prof. Jani Golob (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Troha Špela Klavir 2013 (28. junij) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Bitenc Mojca Petje 2013 (28. junij) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Zatler Jerca Viola 2013 (28. junij) izr. prof. Franc Avsenek (N) Viola - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Sečnik Neža Viola 2013 (2. julij) izr. prof. Franc Avsenek (N) Viola - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Ušeničnik Vid Tolkala 2013 (2. julij) red. prof. Milivoj Šurbek (N) Tolkala - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Zamuda Tomaž Klavir 2013 (3. julij) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - umetniška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Rihtaršič Urška Harfa 2013 (3. julij) izr. prof. Mojca Zlobko Vajgl (N) Harfa - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Habjan Anton Petje 2013 (4. julij) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Horvat Urška Violončelo 2013 (4. julij) izr. prof. Igor Škerjanec (N) Violončelo - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Verdinek Nastja Klavir 2013 (5. julij) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kušer Dejan Harmonika 2013 (9. julij) red. prof. Borut Zagoranski (N) Harmonika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kastelic Urška Petje 2013 (10. julij) doc. Sabina Cvilak Damjanovič (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Dolinšek Eva Čembalo 2013 (12. julij) red. prof. Egon Mihajlović (N) Čembalo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Adamlje Klemen Petje 2013 (25. julij) red. prof. Matjaž Robavs (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Souidi Sara Kontrabas 2013 (26. julij) red. prof. Zoran Marković (N) Kontrabas - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Levstik Taja Sakralna glasba 2013 (20. avgust) Sakralna glasba - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Hodnik Zala Petje 2013 (27. avgust) doc. Sabina Cvilak Damjanovič (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Ivančič Bojana 2013 (27. avgust) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Lazić Nataša Klavir 2013 (27. avgust) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Grošelj Maruša Flavta 2013 (2. september) red. prof. Matej Zupan (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kukovič Astrid Oboa 2013 (2. september) izr. prof. dr. Matej Šarc (N) Oboa - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Tinauer Dunya Petje 2013 (2. september) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Čemažar Lucija Violina 2013 (2. september) izr. prof. Monika Skalar (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kralj Anita 2013 (2. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Tkalec Žan Pozavna 2013 (2. september) red. prof. Dušan Kranjc (N) Pozavna - 1.stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Jarc Tanja Flavta 2013 (2. september) red. prof. Fedja Rupel (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Gombač Maja Klavir 2013 (3. september) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Krišelj Lucija Violina 2013 (3. september) red. prof. Primož Novšak (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Ramšak Špilar Kristina Viola 2013 (3. september) doc. Mile Kosi (N) Viola - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kemperle Nives 2013 (4. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Koren Danaja 2013 (4. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Žuran Monika 2013 (4. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Arhar Daša 2013 (4. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Mlejnik Ana Julija Violina 2013 (4. september) red. prof. Gorjan Košuta (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Jerinić Martina Kitara 2013 (4. september) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Roger Anja 2013 (5. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Tomažič Nina 2013 (5. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Zajec Nina 2013 (5. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Koroša Anja 2013 (5. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Bec Mojca Violina 2013 (6. september) red. prof. Dejan Bravničar (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Žižek Aljaž Saksofon 2013 (10. september) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Žižek Aljaž Saksofon 2013 (10. september) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Arh Eva Flavta 2013 (10. september) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Krajnc Timi Kitara 2013 (10. september) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Tomažin Andrej Saksofon 2013 (11. september) izr. prof. Miha Rogina (N) Saksofon - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Zdeličan Teodora Sakralna glasba 2013 (11. september) Sakralna glasba - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Škvorc Ester - Nives Klarinet 2013 (12. september) red. prof. Slavko Goričar (N) Klarinet - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Jahn Jure Kitara 2013 (12. september) doc. Katja Porovne Silič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Marčina Matija Umetniška 2013 (12. september) red. prof. Jani Golob (N) Kompozicija in glasbena teorija - umetniška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Marčina Matija Pedagoška 2013 (12. september) red. prof. Jani Golob (N) Kompozicija in glasbena teorija - pedagoška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Jovetić Aleksander Violina 2013 (12. september) red. prof. Gorjan Košuta (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Plesničar Tea Harfa 2013 (13. september) doc. Ruda Ravnik Kosi (N) Harfa - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Skvarča Simona Viola 2013 (13. september) doc. Mile Kosi (N) Viola - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Komar Živa Trobenta 2013 (13. september) red. prof. Stanko Arnold (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Šnofl Timotej Rog 2013 (14. september) red. prof. Boštjan Lipovšek (N) Rog - 1.stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Koprivšek Eva Viola 2013 (14. september) doc. Mile Kosi (N) Viola - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Grlj Kočiš Judita Klavir 2013 (16. september) red. prof. Jakša Zlatar (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Sedlak Vanja Saksofon 2013 (16. september) izr. prof. dr. Dejan Prešiček (N) Saksofon - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Vrtačnik Eva Oboa 2013 (16. september) izr. prof. dr. Matej Šarc (N) Oboa - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Mesarič Tadeja Klavir 2013 (16. september) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kastrevc Andrej Viola 2013 (17. september) izr. prof. Franc Avsenek (N) Viola - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Novak Anita 2013 (17. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Đonlič Simona Klavir 2013 (18. september) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Bernik Urška Petje 2013 (18. september) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Novak Ana Violina 2013 (18. september) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Rojko Nuška Petje 2013 (18. september) red. prof. Matjaž Robavs (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Žibrat Tadej Kitara 2013 (18. september) red. prof. Andrej Grafenauer (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Zevnik Tomaž Klarinet 2013 (19. september) red. prof. Slavko Goričar (N) Klarinet - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Atanasova Pandelina Klavir 2013 (20. september) zasl. prof. dr. Dubravka Tomšič Srebotnjak (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Fleten Sarah Flavta 2013 (20. september) red. prof. Matej Zupan (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Vrečič Karmen Kompozicija in glasbena teorija 2013 (20. september) red. prof. mag. Pavel Mihelčič (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Žgajner Lovro Pozavna 2013 (20. september) red. prof. Dušan Kranjc (N) Pozavna - 1.stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Cvetko Urška Kljunasta flavta 2013 (23. september) doc. Mateja Bajt (N) Kljunasta flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Rus Natalija 2013 (25. september) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Zupanc Mojca 2013 (25. september) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Glas Klemen Rog 2013 (25. september) red. prof. Boštjan Lipovšek (N) Rog - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Bohak Tina 2013 (26. september) Humanistika in družboslovje - 3. stopnja
Bohak Tina Glasbena pedagogika 2013 (26. september) red. prof. dr. Darja Koter (N) Humanistika in družboslovje - 3. stopnja Doktorski študijski program tretje stopnje Humanistika in družboslovje
Hrabar Gregor Violina 2013 (26. september) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Hrabar Gregor Violina 2013 (26. september) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Opačić Dijana Violina 2013 (26. september) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Koprivec Petra Klavir 2013 (27. september) zasl. prof. dr. Dubravka Tomšič Srebotnjak (N) Klavir - umetniška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Smolnikar Matic Kitara 2013 (27. september) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Bogdanov Maksim Kontrabas 2013 (27. september) red. prof. Zoran Marković (N) Kontrabas - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Bogdanov Maksim Kontrabas 2013 (27. september) red. prof. Zoran Marković (N) Kontrabas - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Stajnko Marko Umetniška 2013 (8. oktober) red. prof. Uroš Rojko (N) Kompozicija in glasbena teorija - umetniška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Stajnko Marko Pedagoška 2013 (8. oktober) red. prof. Uroš Rojko (N) Kompozicija in glasbena teorija - pedagoška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Golob Janez Kitara 2013 (25. oktober) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Urbanč Primož Klavir 2013 (28. oktober) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - umetniška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Urbanč Primož Klavir 2013 (28. oktober) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Činč Katja Klavir 2013 (28. oktober) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - umetniška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Samotorčan Vida Violina 2013 (4. december) red. prof. Dejan Bravničar (N) Violina - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Kutnar Božena 2013 (11. december) Magistirski študij
Kutnar Božena Dirigiranje 2013 (11. december) izr. prof. Tone Potočnik (N) Magistirski študij Magistrski študijski program dirigiranje, petje, instrument
Grafenauer Izidor Erazem Kitara 2013 (20. december) red. prof. Andrej Grafenauer (N) Kitara - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Grafenauer Izidor Erazem Kitara 2013 (20. december) red. prof. Andrej Grafenauer (N) Kitara - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Brizani Bernardo Violončelo 2014 (11. februar) izr. prof. Igor Škerjanec (N) Violončelo - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Leban Ana 2014 (25. februar) izr. prof. dr. Cirila Peklaj (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Čeh Eva 2014 (25. februar) red. prof. dr. Jernej Weiss (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Pavlinc Aljoša Klarinet 2014 (27. februar) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Pavlinc Aljoša Klarinet 2014 (27. februar) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Ivančič Bojana Orgle 2014 (19. marec) izr. prof. Renata Bauer (N) Orgle - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Samotorčan Vida Violina 2014 (2. april) red. prof. Dejan Bravničar (N) Violina - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Pivko Kneževič Alenja 2014 (7. maj) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Draginc Katja Klarinet 2014 (29. maj) izr. prof. Andrej Zupan (N) Klarinet - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Brcar Damjan Klavir 2014 (2. junij) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Matičič Tina 2014 (3. junij) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Makor Andrej 2014 (3. junij) zasl. prof. dr. Primož Kuret (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Selak Nika Violončelo 2014 (5. junij) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Celin Ana Kompozicija in glasbena teorija 2014 (10. junij) red. prof. Uroš Rojko (N) Kompozicija in glasbena teorija - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Klink William Stephen Kompozicija in glasbena teorija 2014 (10. junij) red. prof. Jani Golob (N) Kompozicija in glasbena teorija - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Bonin Matej Pedagoška 2014 (10. junij) red. prof. Uroš Rojko (N) Kompozicija in glasbena teorija - pedagoška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Zec Eva Klavir 2014 (16. junij) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Korenčan Mojca Violina 2014 (17. junij) izr. prof. Monika Skalar (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Krivec Suzana Flavta 2014 (18. junij) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Cetin Estela Klavir 2014 (19. junij) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Vukoja Nikolina Flavta 2014 (19. junij) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Črešnik Matic Tolkala 2014 (19. junij) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Ašič Lovro Tolkala 2014 (23. junij) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Zavšek Eva Tolkala 2014 (23. junij) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Leban Ana Oboa 2014 (23. junij) red. prof. Božo Rogelja (N) Oboa - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Grahelj Dan Kitara 2014 (25. junij) red. prof. Andrej Grafenauer (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Trilar Jaka Violončelo 2014 (26. junij) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Vulić Branimir Kontrabas 2014 (26. junij) red. prof. Zoran Marković (N) Kontrabas - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Hrastnik Domen Violončelo 2014 (26. junij) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Venier Nikolaj Violina 2014 (26. junij) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Frank Nina Orgle 2014 (27. junij) izr. prof. Renata Bauer (N) Orgle - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Zorec Marko Kitara 2014 (27. junij) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Robnik Denis Kompozicija in glasbena teorija 2014 (27. junij) red. prof. mag. Marko Mihevc (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Opeka Vito Tolkala 2014 (27. junij) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Mlakar Ula Harfa 2014 (27. junij) doc. Ruda Ravnik Kosi (N) Harfa - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Savnik Klementina Petje 2014 (27. junij) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Knez Nadja Harmonika 2014 (27. junij) red. prof. Borut Zagoranski (N) Harmonika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Žalik Teodor Orgle 2014 (27. junij) izr. prof. Renata Bauer (N) Orgle - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kašić Andrej Kontrabas 2014 (27. junij) red. prof. Zoran Marković (N) Kontrabas - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Drobnič Bine Tuba 2014 (28. junij) doc. Darko Rošker (N) Tuba - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Žunić Ana Klavir 2014 (28. junij) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Okoliš Martina Čembalo 2014 (28. junij) red. prof. Egon Mihajlović (N) Čembalo - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Koželj Neža Klavir 2014 (28. junij) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Vegelj Uroš Tuba 2014 (28. junij) doc. Darko Rošker (N) Tuba - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Šehić Sanja Klavir 2014 (28. junij) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Igličar Ema 2014 (30. junij) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Plazl Anita 2014 (30. junij) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Gracej Domen Trobenta 2014 (30. junij) red. prof. Stanko Arnold (N) Trobenta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Movrin Marta 2014 (30. junij) red. prof. dr. Darja Koter (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Žerdin Vito 2014 (30. junij) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Burger Matej 2014 (30. junij) red. prof. dr. Jernej Weiss (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Praper Sara Flavta 2014 (30. junij) red. prof. Fedja Rupel (N) Flavta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Šutar Alenka 2014 (30. junij) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Jurić Jakov Trobenta 2014 (30. junij) red. prof. Anton Grčar (N) Trobenta - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Piko Tadej Saksofon 2014 (30. junij) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Čelič Tina Flavta 2014 (1. julij) izr. prof. Matej Grahek (N) Flavta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Kožuh Anja Saksofon 2014 (1. julij) izr. prof. Miha Rogina (N) Saksofon - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Jurak Špela 2014 (1. julij) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Ravnak Ana 2014 (1. julij) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Lasič Mateja Klavir 2014 (1. julij) zasl. prof. dr. Dubravka Tomšič Srebotnjak (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Štrekelj Andrej Trobenta 2014 (2. julij) red. prof. Stanko Arnold (N) Trobenta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Štendler Karmen Kitara 2014 (2. julij) red. prof. Andrej Grafenauer (N) Kitara - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Cvirn Aljaž Kitara 2014 (3. julij) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Jamšek Anja Violina 2014 (4. julij) red. prof. Primož Novšak (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Pantner Volfand Gea Viola 2014 (6. julij) doc. Mile Kosi (N) Viola - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Žveglič Maša 2014 (7. julij) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Morel Katja Violina 2014 (8. julij) red. prof. Dejan Bravničar (N) Violina - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Praček Meta 2014 (8. julij) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Jerič Petra 2014 (8. julij) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Tomažič Simon Pozavna 2014 (9. julij) red. prof. Dušan Kranjc (N) Pozavna - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Strahovnik Tina 2014 (16. julij) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Tršan Hočevar Nevenka Kljunasta flavta 2014 (17. julij) doc. Mateja Bajt (N) Kljunasta flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Dolinar Anja Flavta 2014 (2. avgust) red. prof. Matej Zupan (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Logar Luka Pozavna 2014 (4. avgust) red. prof. Dušan Kranjc (N) Pozavna - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Godec Tea Violina 2014 (22. avgust) izr. prof. Monika Skalar (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Šmid Leon Klavir 2014 (1. september) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Hrovat Maja 2014 (1. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Begović Damjan Klarinet 2014 (2. september) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kebe Sara Klavir 2014 (3. september) izr. prof. dr. Andrej Jarc (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Anžlovar Domen Petje 2014 (4. september) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Debevec Tina Petje 2014 (4. september) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Peračković Iva Petje 2014 (4. september) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Bizjan Matija Petje 2014 (4. september) red. prof. Matjaž Robavs (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Mittendorfer Eva Flavta 2014 (9. september) red. prof. Fedja Rupel (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Činč Tanja Klavir 2014 (9. september) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Volčič Barbara Flavta 2014 (9. september) izr. prof. Matej Grahek (N) Flavta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Merc Nejc Tuba 2014 (9. september) doc. Darko Rošker (N) Tuba - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Logar Martin Petje 2014 (10. september) red. prof. Matjaž Robavs (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Batič Mojca Violina 2014 (10. september) izr. prof. Monika Skalar (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Gačnik Katja 2014 (10. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Kozole Jerica Violina 2014 (10. september) red. prof. Primož Novšak (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Pele Uroš Klavir 2014 (10. september) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Rion Nena Klavir 2014 (11. september) zasl. prof. dr. Dubravka Tomšič Srebotnjak (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Erjavec Anže 2014 (11. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Kurbos Urban Klarinet 2014 (11. september) red. prof. Slavko Goričar (N) Klarinet - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Veber David Kompozicija in glasbena teorija 2014 (11. september) red. prof. mag. Marko Mihevc (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Predanič Matjaž Kompozicija in glasbena teorija 2014 (11. september) red. prof. Jani Golob (N) Kompozicija in glasbena teorija - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Lasič Andraž Kompozicija in glasbena teorija 2014 (11. september) red. prof. Jani Golob (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Rutar Marjeta 2014 (11. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Šmid Erik 2014 (11. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Dermol Gregor Klarinet 2014 (11. september) red. prof. Slavko Goričar (N) Klarinet - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Češnjevar Ana Sakralna glasba 2014 (11. september) Sakralna glasba - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Bogataj Kristina 2014 (11. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Juhart Martin Tuba 2014 (12. september) doc. Darko Rošker (N) Tuba - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Černic Mateja 2014 (12. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Ramšak Špela 2014 (12. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Smrekar Jure Sakralna glasba 2014 (12. september) Sakralna glasba - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Grm Nejc Harmonika 2014 (14. september) izr. prof. Luka Juhart (N) Harmonika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Bertoncelj Sebastian Violončelo 2014 (14. september) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Rupnik Nina Flavta 2014 (15. september) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Anderlič Ana Klarinet 2014 (15. september) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Jazbec Anja Oboa 2014 (15. september) red. prof. Božo Rogelja (N) Oboa - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Remšak Anžej Trobenta 2014 (15. september) red. prof. Anton Grčar (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Akif Sarah Rog 2014 (15. september) red. prof. Boštjan Lipovšek (N) Rog - 1.stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kirbiš Jernej Klavir 2014 (15. september) izr. prof. dr. Andrej Jarc (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Škvorc Jelena Pozavna 2014 (15. september) red. prof. Dušan Kranjc (N) Pozavna - 1.stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Gantar Domen Pozavna 2014 (15. september) red. prof. Dušan Kranjc (N) Pozavna - 1.stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Šuštar Franci Rog 2014 (15. september) red. prof. Boštjan Lipovšek (N) Rog - 1.stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Salobir Miha Trobenta 2014 (16. september) red. prof. Stanko Arnold (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Mačus Ingrid Klavir 2014 (16. september) izr. prof. dr. Andrej Jarc (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Šlibar Mirko Čembalo 2014 (16. september) red. prof. Egon Mihajlović (N) Čembalo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Bubnič Uroš Violina 2014 (17. september) red. prof. Gorjan Košuta (N) Violina - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Avšič Ana Violina 2014 (17. september) red. prof. Dejan Bravničar (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Jerman Mojca Violina 2014 (18. september) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Borštnik Vida 2014 (18. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Kocen Iztok 2014 (18. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Kokovnik Katarina 2014 (18. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Skebe Nina 2014 (18. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Kert Žiga 2014 (18. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Bogolin Alenka Klavir 2014 (20. september) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Čepin Mojca Kitara 2014 (22. september) doc. Katja Porovne Silič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Gantar Jernej Trobenta 2014 (22. september) red. prof. Tibor Kerekeš (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Miklič Ernest Kompozicija in glasbena teorija 2014 (22. september) red. prof. Jani Golob (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Zadravec Julija Klavir 2014 (22. september) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Pavše Rozalija Oboa 2014 (22. september) red. prof. Božo Rogelja (N) Oboa - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Rener Urška Oboa 2014 (22. september) izr. prof. dr. Matej Šarc (N) Oboa - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Samotorčan Matjaž 2014 (24. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Lorenz Domen Violina 2014 (25. september) red. prof. Gorjan Košuta (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Podpečan Alenka 2014 (25. september) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Bišćević Aco 2014 (25. september) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Malavašič Primož 2014 (25. september) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Hvalica Robert 2014 (25. september) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Jarc Urška 2014 (25. september) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Ivančič Bojana Orgle 2014 (29. september) izr. prof. Renata Bauer (N) Orgle - umetniška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Kočiš Judita 2014 (29. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Feguš Doroteja Flavta 2014 (29. september) red. prof. Matej Zupan (N) Flavta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Kos Manja Flavta 2014 (29. september) red. prof. Matej Zupan (N) Flavta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Vendramin Boštjan Klarinet 2014 (29. september) izr. prof. Andrej Zupan (N) Klarinet - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Vendramin Boštjan Klarinet 2014 (29. september) izr. prof. Andrej Zupan (N) Klarinet - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Lipec Jernej Klarinet 2014 (30. september) izr. prof. Andrej Zupan (N) Klarinet - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Dominko Nina Umetniška 2014 (3. oktober) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - umetniška Univerzitetni študijski program Petje
Dominko Nina Pedagoška 2014 (3. oktober) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - pedagoška Univerzitetni študijski program Petje
Vivod Andrej Klavir 2014 (6. oktober) red. prof. Jakša Zlatar (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Tafi Nina Oboa 2014 (6. oktober) izr. prof. dr. Matej Šarc (N) Oboa - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Steklasa Dominik Kompozicija in glasbena teorija 2014 (6. oktober) red. prof. mag. Pavel Mihelčič (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Dadič Ana Flavta 2014 (8. oktober) red. prof. Fedja Rupel (N) Flavta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Stoiljković Gorjana Viola 2014 (10. oktober) izr. prof. Franc Avsenek (N) Viola - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Turk Gregor Trobenta 2014 (13. oktober) red. prof. Stanko Arnold (N) Trobenta - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Torkar Klemen Petje 2014 (20. oktober) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Kralj Anita Orgle 2014 (20. oktober) izr. prof. Renata Bauer (N) Orgle - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Smolič Peter Pedagoška 2014 (29. oktober) red. prof. mag. Marko Mihevc (N) Kompozicija in glasbena teorija - pedagoška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Šlibar Mirko Harmonika 2014 (19. december) doc. Klemen Leben (N) Harmonika - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Mihelčič Špela Harmonika 2014 (19. december) doc. Klemen Leben (N) Harmonika - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Cerjak Janja Klavir 2014 (22. december) red. prof. Jakša Zlatar (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Verbnjak Vesna Klavir 2015 (27. januar) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Bičanin Zoran Violončelo 2015 (19. februar) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Zvicer Ana Kontrabas 2015 (19. februar) red. prof. Zoran Marković (N) Kontrabas - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Mirkac Barbara 2015 (19. februar) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Vraničar Andrea Kitara 2015 (5. marec) doc. Katja Porovne Silič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Vidic Darko Petje 2015 (1. april) red. prof. Matjaž Robavs (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Bašić Natalija Amina Petje 2015 (20. april) doc. Sabina Cvilak Damjanovič (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Hibšer Milan Sakralna glasba 2015 (23. april) red. prof. Mario Perestegi (N) Sakralna glasba - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Oražem Igor Pedagoška 2015 (7. maj) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - pedagoška Univerzitetni študijski program Petje
Oražem Igor Umetniška 2015 (8. maj) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - umetniška Univerzitetni študijski program Petje
Kirbiš Jernej Klavir 2015 (27. maj) izr. prof. dr. Andrej Jarc (N) Klavir - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Jahn Jure Kitara 2015 (28. maj) doc. Katja Porovne Silič (N) Kitara - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Polanec Uroš Harmonika 2015 (2. junij) red. prof. Borut Zagoranski (N) Harmonika - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Mijovič Blaž Saksofon 2015 (9. junij) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Stojović Amanda 2015 (17. junij) Magistirski študij
Bitenc Mojca Petje 2015 (17. junij) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Novak Darja Petje 2015 (17. junij) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Adamlje Klemen Petje 2015 (17. junij) red. prof. Matjaž Robavs (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Stojović Amanda Petje 2015 (17. junij) Magistirski študij Magistrski študijski program dirigiranje, petje, instrument
Stipančević Štefica Petje 2015 (18. junij) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Jerinić Martina Kitara 2015 (19. junij) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Pokeržnik Leon Trobenta 2015 (19. junij) red. prof. Anton Grčar (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Šijanec Natalija 2015 (19. junij) red. prof. Mario Perestegi (N) Cerkvena glasba UN Univerzitetni študijski program Cerkvena glasba
Petrović Maja Sakralna glasba 2015 (19. junij) red. prof. Mario Perestegi (N) Sakralna glasba - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Hotko Matej Kontrabas 2015 (23. junij) red. prof. Zoran Marković (N) Kontrabas - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Jarc Tanja Flavta 2015 (23. junij) red. prof. Fedja Rupel (N) Flavta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Palčec Jure Čembalo 2015 (23. junij) red. prof. Egon Mihajlović (N) Čembalo - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Šinkovec Ana Klavir 2015 (23. junij) izr. prof. dr. Andrej Jarc (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Praček Polona Viola 2015 (23. junij) doc. Marija Rome (N) Viola - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Souidi Sara Kontrabas 2015 (24. junij) red. prof. Zoran Marković (N) Kontrabas - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Drnovšek Barja Violina 2015 (24. junij) red. prof. Gorjan Košuta (N) Violina - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Razpotnik Uroš Klarinet 2015 (24. junij) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Poljanšek Matjaž Harmonika 2015 (26. junij) izr. prof. Luka Juhart (N) Harmonika - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Zevnik Tomaž Klarinet 2015 (26. junij) red. prof. Slavko Goričar (N) Klarinet - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Rihtaršič Urška Harfa 2015 (27. junij) izr. prof. Mojca Zlobko Vajgl (N) Harfa - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Kemperle Nives 2015 (29. junij) doc. dr. Katarina Zadnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Arhar Daša 2015 (29. junij) doc. dr. Katarina Zadnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Ošlak Nino 2015 (29. junij) doc. Rok Golob (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Smolnikar Ana 2015 (29. junij) doc. dr. Katarina Habe (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Sladič Barbara Klavir 2015 (29. junij) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Ropoša Leja Klavir 2015 (29. junij) red. prof. Jakša Zlatar (N) Klavir - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Mesarič Tadeja Klavir 2015 (29. junij) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Pišlar Barbara 2015 (29. junij) izr. prof. dr. Andrej Misson (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Cugelj Tin Pozavna 2015 (29. junij) red. prof. Dušan Kranjc (N) Pozavna - 1.stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Smiljanić Marko Kitara 2015 (29. junij) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Plamberger Gregor Tolkala 2015 (29. junij) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Vombergar Ivan Jose 2015 (1. julij) Specialistični študij
Stajnko Marko Klavir 2015 (1. julij) izr. prof. dr. Andrej Jarc (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Podboj Alenka Klavir 2015 (1. julij) izr. prof. dr. Andrej Jarc (N) Klavir - umetniška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Vombergar Ivan Jose Klavir 2015 (1. julij) izr. prof. dr. Andrej Jarc (N) Specialistični študij Specialistični študijski program Instrumenti s tipkami
Jezovšek Samo 2015 (2. julij) izr. prof. Sebastjan Vrhovnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Zajec Nina 2015 (2. julij) red. prof. dr. Darja Koter (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Novak Anita 2015 (2. julij) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Nagode Janja 2015 (2. julij) izr. prof. dr. Cirila Peklaj (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Pirečnik Vesna 2015 (2. julij) izr. prof. Sebastjan Vrhovnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Tkalec Žan Pozavna 2015 (2. julij) red. prof. Dušan Kranjc (N) Pozavna - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Avbar Blaž Trobenta 2015 (2. julij) red. prof. Tibor Kerekeš (N) Trobenta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Jenič Marko Trobenta 2015 (2. julij) red. prof. Anton Grčar (N) Trobenta - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Penšek Simon Kompozicija in glasbena teorija 2015 (2. julij) red. prof. Uroš Rojko (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Makor Andrej Kompozicija in glasbena teorija 2015 (2. julij) red. prof. Jani Golob (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Žgajner Lovro Pozavna 2015 (3. julij) red. prof. Dušan Kranjc (N) Pozavna - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Blašković Jelena 2015 (7. julij) Humanistika in družboslovje - 3. stopnja
Blašković Jelena Glasbena pedagogika 2015 (7. julij) Humanistika in družboslovje - 3. stopnja Doktorski študijski program tretje stopnje Humanistika in družboslovje
Rubil Anja Flavta 2015 (10. julij) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Banovec Gašper Sakralna glasba 2015 (17. julij) Sakralna glasba - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Lah Larisa Klavir 2015 (21. julij) izr. prof. dr. Andrej Jarc (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Hrovat Jana Violina 2015 (24. avgust) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Babič Monika Oboa 2015 (26. avgust) izr. prof. dr. Matej Šarc (N) Oboa - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Gobec Primož Trobenta 2015 (26. avgust) red. prof. Stanko Arnold (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Lušin Pavla Kitara 2015 (26. avgust) doc. Katja Porovne Silič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Sajovic Vid Violina 2015 (27. avgust) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kuder Matic Klarinet 2015 (2. september) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Jošt Martin 2015 (3. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Turk Janja Flavta 2015 (4. september) red. prof. Fedja Rupel (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Rakar Dora Violina 2015 (7. september) red. prof. Primož Novšak (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Šepec Tadej Saksofon 2015 (7. september) izr. prof. dr. Dejan Prešiček (N) Saksofon - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Vrbnjak Maja Kitara 2015 (7. september) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Podpečan Alenka Zborovsko dirigiranje 2015 (7. september) red. prof. Marko Vatovec (N) Zborovsko dirigiranje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Gruden Sabina Petje 2015 (8. september) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Osina Inez Petje 2015 (8. september) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Pavli Eva Petje 2015 (8. september) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kiralj Anita Orkestrsko dirigiranje 2015 (8. september) izr. prof. Marko Letonja (N) Orkestrsko dirigirane - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Lavrenčič Mojca Orkestrsko dirigiranje 2015 (8. september) izr. prof. Marko Letonja (N) Orkestrsko dirigirane - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Slakan Tilen Trobenta 2015 (9. september) red. prof. Stanko Arnold (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Porenta Ajda Violina 2015 (9. september) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Ulokina Margarita Violina 2015 (9. september) izr. prof. Monika Skalar (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Jernejčič Žiga 2015 (9. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Bačan Bernardica Petje 2015 (10. september) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kavčič Irena Flavta 2015 (10. september) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Crnjac Petra Petje 2015 (10. september) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Jašovec Uršula Kompozicija in glasbena teorija 2015 (10. september) red. prof. mag. Pavel Mihelčič (N) Kompozicija in glasbena teorija - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Dobnikar Eva Klavir 2015 (11. september) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Jančar Tim Klavir 2015 (11. september) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Ulaga Teja Klavir 2015 (11. september) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Robnik Denis Kompozicija in glasbena teorija 2015 (14. september) red. prof. mag. Marko Mihevc (N) Glasbeno-teoretska pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbeno - teoretska pedagogika
Vrečič Karmen Kompozicija in glasbena teorija 2015 (14. september) red. prof. mag. Pavel Mihelčič (N) Glasbeno-teoretska pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbeno - teoretska pedagogika
Krč Urban Tolkala 2015 (14. september) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Pincolič Janez Fagot 2015 (15. september) doc. Zoran Mitev (N) Fagot - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Zamuda Tomaž Klavir 2015 (15. september) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Spasić Minja Violončelo 2015 (15. september) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Kovačič Mariza 2015 (15. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Povše Grega Kitara 2015 (15. september) red. prof. Andrej Grafenauer (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Trilar Žiga Kontrabas 2015 (15. september) red. prof. Zoran Marković (N) Kontrabas - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Grahor Barbara Viola 2015 (15. september) doc. Marija Rome (N) Viola - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Zakrajšek Tilen Tolkala 2015 (15. september) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Smolnikar Matic Kitara 2015 (16. september) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Janjoš Rikardo Klavir 2015 (16. september) doc. Jasminka Stančul (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Smirnov Oštir Miha Klavir 2015 (16. september) izr. prof. dr. Andrej Jarc (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Pavlov Ana Petje 2015 (16. september) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Milković Petra Klavir 2015 (16. september) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Gričar Jan Saksofon 2015 (17. september) izr. prof. Miha Rogina (N) Saksofon - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Marjanović Larisa Saksofon 2015 (17. september) izr. prof. Miha Rogina (N) Saksofon - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Jeretina Andreja 2015 (17. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Irgolič Zala 2015 (17. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Klančič Jani 2015 (17. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Pipan Nika 2015 (17. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Ropoša Petra 2015 (17. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Česnik Sara 2015 (17. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Tomažin Andrej Saksofon 2015 (17. september) izr. prof. Miha Rogina (N) Saksofon - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Robnik Denis Orkestrsko dirigiranje 2015 (17. september) red. prof. Milivoj Šurbek (N) Orkestrsko dirigiranje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Kočar Urška Klarinet 2015 (18. september) red. prof. Slavko Goričar (N) Klarinet - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Dolžan Ana Violina 2015 (18. september) red. prof. Primož Novšak (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Križaj Domen Petje 2015 (20. september) red. prof. Matjaž Robavs (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Čonč Aleksander Kompozicija in glasbena teorija 2015 (21. september) red. prof. Jani Golob (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Jovanovič Tajda Petje 2015 (21. september) red. prof. Matjaž Robavs (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Črnko Špela 2015 (21. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Udovič Matija Violina 2015 (21. september) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Čemažar Lucija Violina 2015 (21. september) izr. prof. Monika Skalar (N) Violina - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Rus Nadja Klavir 2015 (22. september) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Lovrić Caparin Nikola Sakralna glasba 2015 (22. september) Sakralna glasba - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Zupančič Lidija Klavir 2015 (23. september) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Štern Sandra Kitara 2015 (23. september) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Zajc Sara Kitara 2015 (23. september) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Arh Eva Flavta 2015 (24. september) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Kukovič Astrid Oboa 2015 (24. september) izr. prof. dr. Matej Šarc (N) Oboa - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Rezić Branimir Sakralna glasba 2015 (24. september) izr. prof. Sebastjan Vrhovnik (N) Sakralna glasba - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Lebar Tilen Saksofon 2015 (25. september) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Dolinšek Eva Čembalo 2015 (25. september) red. prof. Egon Mihajlović (N) Čembalo - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Verboten Nina Klavir 2015 (29. september) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - umetniška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Štrekelj Urška Klavir 2015 (29. september) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Krhin Milica Klavir 2015 (29. september) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Kapun Jasna 2015 (30. september) red. prof. dr. Darja Koter (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Sgerm Tanja 2015 (30. september) red. prof. dr. Darja Koter (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Grad Nastja 2015 (30. september) red. prof. dr. Darja Koter (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Šmigoc Andreja 2015 (30. september) izr. prof. Sebastjan Vrhovnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Šmid Veronika 2015 (30. september) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Žuran Monika 2015 (30. september) doc. dr. Katarina Zadnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Koroša Anja 2015 (30. september) doc. dr. Katarina Zadnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Kokovnik Izidor Harmonika 2015 (30. september) izr. prof. Luka Juhart (N) Harmonika - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Kušer Dejan Harmonika 2015 (30. september) doc. Klemen Leben (N) Harmonika - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Ravbar Sandi Harmonika 2015 (30. september) izr. prof. Luka Juhart (N) Harmonika - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Čerin Jerca Viola 2015 (30. september) izr. prof. Franc Avsenek (N) Viola - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Herman Sara Flavta 2015 (12. oktober) red. prof. Fedja Rupel (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Zajc Sara Kitara 2015 (20. oktober) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Trilar Jaka Violončelo 2015 (2. november) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Slatinek Sara Klavir 2016 (25. januar) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Troha Špela Klavir 2016 (25. januar) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Podlogar Tereza 2016 (25. januar) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Hauptman Tina 2016 (25. januar) prof. dr. Svanibor Pettan (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Tkalec Ermin Klavir 2016 (25. januar) zasl. prof. dr. Dubravka Tomšič Srebotnjak (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Živko Aleksander Klavir 2016 (25. januar) izr. prof. dr. Andrej Jarc (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Partyka Weronika Cecylia Saksofon 2016 (2. februar) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Vrtačnik Eva Oboa 2016 (2. februar) izr. prof. dr. Matej Šarc (N) Oboa - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Thaler Christina Petje 2016 (5. februar) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Vlašić Zrinka Violončelo 2016 (6. februar) doc. Jaka Stadler (N) Violončelo - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Žagar Kopitar Marta 2016 (12. februar) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Černe Eva Petje 2016 (29. februar) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Pogačnik Tonka Violina 2016 (2. marec) red. prof. Dejan Bravničar (N) Violina - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Rojko Nuška Petje 2016 (16. marec) red. prof. Matjaž Robavs (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Jovetić Aleksander Violina 2016 (21. marec) red. prof. Gorjan Košuta (N) Violina - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Plesničar Anuša Viola 2016 (29. marec) doc. Marija Rome (N) Viola - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Fabijan Andreja Nika Petje 2016 (9. april) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Čadež Vladimir Pedagoška 2016 (3. maj) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Petje - pedagoška Univerzitetni študijski program Petje
Močilnik Jure Trobenta 2016 (6. maj) red. prof. Stanko Arnold (N) Trobenta - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Jevtović Mirko Harmonika 2016 (18. maj) red. prof. Borut Zagoranski (N) Harmonika - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Gojkošek Peter Umetniška 2016 (27. maj) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - umetniška Univerzitetni študijski program Petje
Miklavc Agata Violina 2016 (30. maj) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Gombač Tamara Violončelo 2016 (6. junij) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Gombač Tamara Violončelo 2016 (6. junij) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Koren Alja Umetniška 2016 (7. junij) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Petje - umetniška Univerzitetni študijski program Petje
Koren Alja Pedagoška 2016 (7. junij) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Petje - pedagoška Univerzitetni študijski program Petje
Pečar Tina 2016 (8. junij) Magistirski študij
Pečar Tina 2016 (8. junij) Magistirski študij Magistrski študijski program Glasbena pedagogika
Pucihar Ilonka 2016 (10. junij) Humanistika in družboslovje - 3. stopnja
Pucihar Ilonka Glasbena pedagogika 2016 (10. junij) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Humanistika in družboslovje - 3. stopnja Doktorski študijski program tretje stopnje Humanistika in družboslovje
Knez Nadja Harmonika 2016 (13. junij) red. prof. Borut Zagoranski (N) Harmonika - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Dražil Kristijan Viola 2016 (16. junij) doc. Marija Rome (N) Viola - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Fućak Dolinar Anja Flavta 2016 (16. junij) red. prof. Matej Zupan (N) Flavta - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Makor Andrej Umetniška 2016 (19. junij) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - umetniška Univerzitetni študijski program Petje
Makor Andrej Pedagoška 2016 (19. junij) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - pedagoška Univerzitetni študijski program Petje
Sečnik Neža Viola 2016 (20. junij) izr. prof. Franc Avsenek (N) Viola - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Hamidullin Arslan Violončelo 2016 (21. junij) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - umetniška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Hamidullin Arslan Violončelo 2016 (21. junij) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Selak Nika Violončelo 2016 (21. junij) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Švigelj Helena Violončelo 2016 (21. junij) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Bec Mojca Violina 2016 (21. junij) doc. Janez Podlesek (N) Violina - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Dragolič Mitja 2016 (22. junij) Magistirski študij
Dragolič Mitja Pihala, trobila in tolkala 2016 (22. junij) red. prof. Jože Kotar (N) Magistirski študij Magistrski študijski program dirigiranje, petje, instrument
Mavrič Maruša Orgle 2016 (22. junij) Orgle - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Habjan Anton Petje 2016 (23. junij) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Savnik Klementina Petje 2016 (23. junij) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Debevec Tina Petje 2016 (23. junij) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Tinauer Dunya Petje 2016 (23. junij) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Đonlič Simona Klavir 2016 (23. junij) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Lotrič Katarina Klavir 2016 (23. junij) doc. Jasminka Stančul (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Cizej Jurij Saksofon 2016 (24. junij) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Ibrakić Emir Kitara 2016 (24. junij) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Pupis Katja Rog 2016 (27. junij) red. prof. Boštjan Lipovšek (N) Rog - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Pupis Katja Rog 2016 (27. junij) red. prof. Boštjan Lipovšek (N) Rog - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Rupar Barbara 2016 (27. junij) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Hrovat Anja 2016 (27. junij) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Farkaš Tomy 2016 (27. junij) izr. prof. mag. Jaka Pucihar (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Jerič Petra 2016 (27. junij) izr. prof. Sebastjan Vrhovnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Kokovnik Katarina 2016 (27. junij) red. prof. dr. Darja Koter (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Djokić Suzana Klavir 2016 (27. junij) red. prof. Jakša Zlatar (N) Klavir - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Mlakar Gregor Umetniška 2016 (27. junij) red. prof. Eva Novšak Houška (N) Petje - umetniška Univerzitetni študijski program Petje
Žibrat Tadej Kitara 2016 (28. junij) red. prof. Andrej Grafenauer (N) Kitara - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Ušeničnik Vid Tolkala 2016 (29. junij) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Opeka Vito Tolkala 2016 (29. junij) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Jazbec Anja Oboa 2016 (29. junij) red. prof. Božo Rogelja (N) Oboa - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Anderlič Ana Klarinet 2016 (29. junij) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Begović Damjan Klarinet 2016 (29. junij) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Koprivšek Eva Viola 2016 (29. junij) doc. Marija Rome (N) Viola - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Zahrastnik Nejc Trobenta 2016 (30. junij) red. prof. Stanko Arnold (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Korenčan Mojca Violina 2016 (30. junij) izr. prof. Monika Skalar (N) Violina - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Novak Ana Violina 2016 (30. junij) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Remšak Anžej Trobenta 2016 (30. junij) red. prof. Anton Grčar (N) Trobenta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Črešnik Matic Tolkala 2016 (30. junij) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Škvorc Jelena Pozavna 2016 (30. junij) red. prof. Dušan Kranjc (N) Pozavna - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Vukoja Nikolina Flavta 2016 (30. junij) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Rupnik Nina Flavta 2016 (30. junij) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Mlakar Ana Flavta 2016 (30. junij) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Fleten Sarah Flavta 2016 (30. junij) red. prof. Matej Zupan (N) Flavta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Martinc Kristina Kljunasta flavta 2016 (30. junij) doc. Mateja Bajt (N) Kljunasta flavta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Kolar Urban Trobenta 2016 (1. julij) doc. Franc Kosem (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Avšič Ana Violina 2016 (2. julij) doc. Janez Podlesek (N) Violina - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Penger Miha Čembalo 2016 (7. julij) red. prof. Egon Mihajlović (N) Čembalo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Čadež David Petje 2016 (8. julij) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Fortin Mojca Violina 2016 (20. julij) red. prof. Dejan Bravničar (N) Violina - pedagoška Univerzitetni študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Trček Nataša Petje 2016 (22. avgust) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Urbanc Irena Klavir 2016 (29. avgust) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Čonč David Trobenta 2016 (2. september) red. prof. Tibor Kerekeš (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Merhar Teja Kompozicija in glasbena teorija 2016 (2. september) red. prof. mag. Marko Mihevc (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Vunjak Dejan Tolkala 2016 (2. september) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Lasič Andraž Kompozicija in glasbena teorija 2016 (5. september) red. prof. Jani Golob (N) Glasbeno-teoretska pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbeno - teoretska pedagogika
Pivko Kneževič Alenja Kompozicija in glasbena teorija 2016 (5. september) red. prof. Uroš Rojko (N) Kompozicija in glasbena teorija - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Veber David Kompozicija in glasbena teorija 2016 (5. september) red. prof. mag. Marko Mihevc (N) Kompozicija in glasbena teorija - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Podobnik Blaž 2016 (5. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Košir Una Kljunasta flavta 2016 (5. september) doc. Mateja Bajt (N) Kljunasta flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Bavčar Rok Umetniška 2016 (6. september) Vlatka Oršanič (N) Petje - umetniška Univerzitetni študijski program Petje
Petrič Žiga Tolkala 2016 (6. september) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Krajnc Anže Trobenta 2016 (6. september) red. prof. Stanko Arnold (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Javornik Zala Kitara 2016 (6. september) red. prof. Andrej Grafenauer (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Brenčič Katarina Klavir 2016 (6. september) doc. Jasminka Stančul (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Frank Tina 2016 (7. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Zirkelbach Tjaša 2016 (7. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Krpan Ana Violina 2016 (7. september) doc. Janez Podlesek (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Magdevska Vera Violina 2016 (7. september) red. prof. Gorjan Košuta (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Przybył Marika Violina 2016 (9. september) red. prof. Gorjan Košuta (N) Violina - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Ceglar Maja Petje 2016 (9. september) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Mitev Mihael Fagot 2016 (12. september) doc. Zoran Mitev (N) Fagot - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Radovan Norina Umetniška 2016 (12. september) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - umetniška Univerzitetni študijski program Petje
Radovan Norina Pedagoška 2016 (12. september) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - pedagoška Univerzitetni študijski program Petje
Radovan Rebeka Umetniška 2016 (12. september) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Petje - umetniška Univerzitetni študijski program Petje
Radovan Rebeka Pedagoška 2016 (12. september) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Petje - pedagoška Univerzitetni študijski program Petje
Martinčič Peter Umetniška 2016 (12. september) red. prof. Matjaž Robavs (N) Petje - umetniška Univerzitetni študijski program Petje
Jereb Gašper Orgle 2016 (12. september) izr. prof. Renata Bauer (N) Orgle - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Karničnik Kaja 2016 (12. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Gyurica Aljaž Kitara 2016 (12. september) doc. Katja Porovne Silič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kravanja Ana Klavir 2016 (12. september) zasl. prof. dr. Dubravka Tomšič Srebotnjak (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Novak Mija Klavir 2016 (12. september) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Car Dominik Klarinet 2016 (12. september) doc. Tadej Kenig (N) Klarinet - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Cilenšek Maša Flavta 2016 (12. september) izr. prof. Matej Grahek (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kogej Nace Saksofon 2016 (12. september) izr. prof. Miha Rogina (N) Saksofon - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Koradin Klara Zborovsko dirigiranje 2016 (13. september) izr. prof. Sebastjan Vrhovnik (N) Zborovsko dirigiranje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Mezgec Ana Violina 2016 (13. september) izr. prof. Monika Skalar (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Golob Kristina Klavir 2016 (13. september) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Ferenc Aljaž Kitara 2016 (13. september) red. prof. Andrej Grafenauer (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Skrbiš Neja Klavir 2016 (13. september) doc. Jasminka Stančul (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Marković Todor Kontrabas 2016 (13. september) red. prof. Zoran Marković (N) Kontrabas - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Čemažar Jerneja Flavta 2016 (13. september) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kalin Kante Aljaž Klarinet 2016 (13. september) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kreuh Helena Klavir 2016 (13. september) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Rus Grega Kontrabas 2016 (13. september) red. prof. Zoran Marković (N) Kontrabas - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Selko Gašper Trobenta 2016 (13. september) red. prof. Tibor Kerekeš (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Saje Eva Saksofon 2016 (13. september) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Koren Tamara 2016 (14. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Markič Minka 2016 (14. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Romih Kaja Flavta 2016 (14. september) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Beguš Ana Maria Klavir 2016 (14. september) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Firšt Leon Kompozicija in glasbena teorija 2016 (14. september) izr. prof. Dušan Bavdek (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Fridrih Veronika Čembalo 2016 (14. september) red. prof. Egon Mihajlović (N) Čembalo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Guček Mia Klavir 2016 (14. september) red. prof. Jakša Zlatar (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Sellak Špela Helena 2016 (14. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Cotič Kristina 2016 (14. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Pustinek Rakar Katarina 2016 (15. september) Magistirski študij
Gruden Klara 2016 (15. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Hozjan Rok 2016 (15. september) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Winkler Laura 2016 (15. september) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Pivko Kneževič Alenja 2016 (15. september) izr. prof. Urška Pompe (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Brcar Darja 2016 (15. september) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Novak Katja 2016 (15. september) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Kovačič Katarina 2016 (15. september) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Šmid Erik 2016 (15. september) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Spasić Aleksandar 2016 (15. september) izr. prof. Sebastjan Vrhovnik (N) Dirigiranje UN Univerzitetni študijski program Dirigiranje
Pustinek Rakar Katarina 2016 (15. september) Magistirski študij Magistrski študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Horvat Mirjam Petje 2016 (15. september) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kozjek Katarina Violončelo 2016 (15. september) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Sorč Gaja Petje 2016 (15. september) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Verbanac Luka Kitara 2016 (15. september) doc. Katja Porovne Silič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Novak Jerman Darinka 2016 (16. september) Doktorski študij
Novak Jerman Darinka 2016 (16. september) zasl. prof. dr. Breda Oblak (N) Doktorski študij Doktorski študijski program Glasbena pedagogika
Debeljak Neja Kompozicija in glasbena teorija 2016 (16. september) red. prof. Uroš Rojko (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Hladnik Mojca 2016 (16. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Mori Eva Zborovsko dirigiranje 2016 (16. september) izr. prof. Sebastjan Vrhovnik (N) Zborovsko dirigiranje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Šebjan Nives Kompozicija in glasbena teorija 2016 (16. september) red. prof. Uroš Rojko (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Lasek Satterwhite Melita 2016 (19. september) Magistirski študij
Koprivec Petra Klavir 2016 (19. september) zasl. prof. dr. Dubravka Tomšič Srebotnjak (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Podboj Alenka Klavir 2016 (19. september) izr. prof. dr. Andrej Jarc (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Semič Bursać Ana Klavir 2016 (19. september) zasl. prof. dr. Dubravka Tomšič Srebotnjak (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Kravcar Primož Pozavna 2016 (19. september) red. prof. Dušan Kranjc (N) Pozavna - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Namestnik Gašper Trobenta 2016 (19. september) red. prof. Tibor Kerekeš (N) Trobenta - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Bovhan Matic Trobenta 2016 (19. september) red. prof. Stanko Arnold (N) Trobenta - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Podlesnik Roman Trobenta 2016 (19. september) red. prof. Tibor Kerekeš (N) Trobenta - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Marion Matija Saksofon 2016 (19. september) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Lasek Satterwhite Melita Instrumenti s tipkami 2016 (19. september) red. prof. Jakša Zlatar (N) Magistirski študij Magistrski študijski program dirigiranje, petje, instrument
Petohleb Primož Tuba 2016 (19. september) doc. Darko Rošker (N) Tuba - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Prem Kolar Mateja 2016 (20. september) Magistirski študij
Prem Kolar Mateja 2016 (20. september) zasl. prof. dr. Breda Oblak (N) Magistirski študij Magistrski študijski program Glasbena pedagogika
Peternel Marjan Klavir 2016 (20. september) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - umetniška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Praprotnik Marjanca Klavir 2016 (20. september) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Frece Andraž Harmonika 2016 (20. september) izr. prof. Luka Juhart (N) Harmonika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Čepin Mojca Kitara 2016 (20. september) doc. Katja Porovne Silič (N) Kitara - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Cajhen Rode Nastja 2016 (21. september) Specialistični študij
Cajhen Rode Nastja Violina 2016 (21. september) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Specialistični študij Specialistični študijski program Godala in drugi instrumenti s strunami
Snoj Blaž Flavta 2016 (21. september) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Repnik Marko 2016 (22. september) Magistirski študij
Ferenčak Rok Petje 2016 (22. september) red. prof. Matjaž Robavs (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Potočnik Damaris Pedagoška 2016 (22. september) red. prof. Uroš Rojko (N) Kompozicija in glasbena teorija - pedagoška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Repnik Marko 2016 (22. september) Magistirski študij Magistrski študijski program Glasbena pedagogika
Gnezda Ana Klavir 2016 (22. september) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - pedagoška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Loy Steven Larry Umetniška 2016 (23. september) red. prof. Uroš Rojko (N) Kompozicija in glasbena teorija - umetniška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Urbanc Irena Umetniška 2016 (23. september) red. prof. Uroš Rojko (N) Kompozicija in glasbena teorija - umetniška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Urbanc Irena Pedagoška 2016 (23. september) red. prof. Uroš Rojko (N) Kompozicija in glasbena teorija - pedagoška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Glinšek Dominika Umetniška 2016 (23. september) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Petje - umetniška Univerzitetni študijski program Petje
Glinšek Dominika Pedagoška 2016 (23. september) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Petje - pedagoška Univerzitetni študijski program Petje
Grasselli Ana Umetniška 2016 (23. september) doc. Theresa Plut (N) Petje - umetniška Univerzitetni študijski program Petje
Drevenšek Katja Flavta 2016 (23. september) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Bone Robert Klarinet 2016 (23. september) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Bone Robert Klarinet 2016 (23. september) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Bizjan Matija Petje 2016 (23. september) red. prof. Matjaž Robavs (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Logar Martin Petje 2016 (23. september) red. prof. Matjaž Robavs (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Dimnik Boštjan Klarinet 2016 (23. september) izr. prof. Andrej Zupan (N) Klarinet - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Dimnik Boštjan Klarinet 2016 (23. september) izr. prof. Andrej Zupan (N) Klarinet - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Jašovec Uršula 2016 (26. september) izr. prof. dr. Andrej Misson (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Grgasovič Rok 2016 (26. september) red. prof. dr. Jernej Weiss (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Lah Rasmussen Urša 2016 (26. september) red. prof. dr. Jernej Weiss (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Strniša Mihael 2016 (26. september) red. prof. dr. Jernej Weiss (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Jurca Dominik 2016 (26. september) red. prof. dr. Darja Koter (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Ferfolja Veronika 2016 (26. september) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Garagić Alen Kitara 2016 (26. september) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Koren Danaja 2016 (26. september) doc. dr. Katarina Zadnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Kert Žiga 2016 (26. september) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Korošec Filip Tolkala 2016 (26. september) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Rupreht Sergej Pedagoška 2016 (27. september) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - pedagoška Univerzitetni študijski program Petje
Drevenšek Katja Flavta 2016 (27. september) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Plešivčnik Urška 2016 (27. september) red. prof. Jani Golob (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Gnezda Ana 2016 (27. september) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Piber Nuša 2016 (27. september) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Kokalj Matjaž 2016 (27. september) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Ogrin Aleš 2016 (27. september) izr. prof. mag. Jaka Pucihar (N) Glasbena pedagogika UN Univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika
Tomažič Nina 2016 (27. september) red. prof. Jani Golob (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Strahovnik Tina 2016 (27. september) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Kržič Vida 2016 (27. september) doc. dr. Katarina Habe (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Dolenc Matic Kitara 2016 (27. september) red. prof. Andrej Grafenauer (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Atanasova Pandelina Klavir 2016 (27. september) izr. prof. Miha Haas (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Šmid Leon Klavir 2016 (27. september) Klavir - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Bec Tine Kompozicija in glasbena teorija 2016 (27. september) red. prof. Jani Golob (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Sagernik Kovačič Tatjana 2016 (28. september) Magistirski študij
Sagernik Kovačič Tatjana Godala in drugi instrumenti s strunami 2016 (28. september) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Magistirski študij Magistrski študijski program dirigiranje, petje, instrument
Jerina Jaka Umetniška 2016 (28. september) red. prof. Jani Golob (N) Kompozicija in glasbena teorija - umetniška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Sušnik Martin Umetniška 2016 (28. september) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - umetniška Univerzitetni študijski program Petje
Sušnik Martin Pedagoška 2016 (28. september) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - pedagoška Univerzitetni študijski program Petje
Sinkovič Katja Klavir 2016 (28. september) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - umetniška Univerzitetni študijski program Instrumenti s tipkami
Zadravec Julija Klavir 2016 (28. september) asist. mag. Primož Mavrič (N) Klavir - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Gombač Maja Klavir 2016 (28. september) izr. prof. Miha Haas (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Celin Ana 2016 (28. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Brudar Milan 2016 (28. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Jerina Jaka Pedagoška 2016 (29. september) red. prof. Jani Golob (N) Kompozicija in glasbena teorija - pedagoška Univerzitetni študijski program Kompozicija in glasbena teorija
Janežič Martin Tolkala 2016 (29. september) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Janežič Martin Tolkala 2016 (29. september) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Loštrek Davor Saksofon 2016 (29. september) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Loštrek Davor Saksofon 2016 (29. september) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Plesničar Tea Harfa 2016 (29. september) doc. Ruda Ravnik Kosi (N) Harfa - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Šugar Ivan Saksofon 2016 (29. september) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - pedagoška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Šugar Ivan Saksofon 2016 (29. september) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - umetniška Univerzitetni študijski program Pihala, trobila in tolkala
Krišelj Lucija Violina 2016 (3. oktober) red. prof. Primož Novšak (N) Violina - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Kurbos Urban Klarinet 2016 (5. oktober) red. prof. Slavko Goričar (N) Klarinet - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Škvorc Ester - Nives Klarinet 2016 (5. oktober) red. prof. Slavko Goričar (N) Klarinet - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Kastelic Urška Petje 2016 (7. oktober) doc. Sabina Cvilak Damjanovič (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Hodnik Zala Petje 2016 (7. oktober) doc. Sabina Cvilak Damjanovič (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Golobič Špela 2016 (14. oktober) Humanistika in družboslovje - 3. stopnja
Golobič Špela Glasbena pedagogika 2016 (14. oktober) izr. prof. dr. Andrej Misson (N) Humanistika in družboslovje - 3. stopnja Doktorski študijski program tretje stopnje Humanistika in družboslovje
Kastrevc Andrej Viola 2017 (25. januar) izr. prof. Franc Avsenek (N) Viola - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Lazić Nataša Klavir 2017 (26. januar) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Pele Uroš Klavir 2017 (26. januar) zasl. prof. dr. Dubravka Tomšič Srebotnjak (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Hrastnik Domen Violončelo 2017 (20. februar) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Krajnc Timi Kitara 2017 (23. februar) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Penšek Simon Kompozicija in glasbena teorija 2017 (20. marec) red. prof. Uroš Rojko (N) Kompozicija in glasbena teorija - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Praček Meta 2017 (19. maj) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Krivec Suzana Flavta 2017 (26. maj) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Mavri Marjetka Kitara 2017 (5. junij) doc. Katja Porovne Silič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Zdeličan Teodora Sakralna glasba 2017 (9. junij) red. prof. Mario Perestegi (N) Sakralna glasba - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Opačić Dijana Violina 2017 (12. junij) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Zupan Katarina Violina 2017 (12. junij) red. prof. Primož Novšak (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Likar Andraž Violina 2017 (13. junij) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Golob Marinka 2017 (14. junij) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Kreča Matjaž Kitara 2017 (15. junij) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Turinek Blaž Trobenta 2017 (15. junij) red. prof. Stanko Arnold (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Grmek Eva Violina 2017 (15. junij) red. prof. Gorjan Košuta (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Žele Tadeja Violončelo 2017 (15. junij) izr. prof. Igor Škerjanec (N) Violončelo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Anžlovar Domen Petje 2017 (19. junij) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Jovanov Nenad Petje 2017 (19. junij) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Osina Inez Petje 2017 (19. junij) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Pavli Eva Petje 2017 (19. junij) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Peračković Iva Petje 2017 (19. junij) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Votoupal Ana Flavta 2017 (19. junij) red. prof. Matej Zupan (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Gruden Sabina Petje 2017 (19. junij) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Pavlov Ana Petje 2017 (20. junij) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Horvat Špela Klavir 2017 (20. junij) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Ljiljak Marijana 2017 (21. junij) izr. prof. Sebastjan Vrhovnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Jernejčič Žiga 2017 (22. junij) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Pirc Andreja 2017 (22. junij) izr. prof. Sebastjan Vrhovnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Črnko Špela 2017 (22. junij) red. prof. dr. Darja Koter (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Gačnik Katja 2017 (22. junij) doc. dr. Katarina Habe (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Ramšak Špela 2017 (22. junij) doc. dr. Katarina Zadnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Ropoša Petra 2017 (22. junij) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Rutar Marjeta 2017 (22. junij) doc. dr. Katarina Habe (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Mittendorfer Eva Flavta 2017 (22. junij) red. prof. Fedja Rupel (N) Flavta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Rubil Anja Flavta 2017 (22. junij) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Šepec Tadej Saksofon 2017 (22. junij) izr. prof. dr. Dejan Prešiček (N) Saksofon - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Vižintin Veronika Harmonika 2017 (22. junij) red. prof. Borut Zagoranski (N) Harmonika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Grčar Jan Trobenta 2017 (23. junij) doc. Franc Kosem (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Jamšek Anja Violina 2017 (24. junij) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Kerman Erna Tolkala 2017 (26. junij) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Furić Nikolina Harmonika 2017 (26. junij) red. prof. Borut Zagoranski (N) Harmonika - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Vehovec Aris Oboa 2017 (26. junij) izr. prof. dr. Matej Šarc (N) Oboa - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Jovanovič Tajda Petje 2017 (27. junij) red. prof. Matjaž Robavs (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Krč Urban Tolkala 2017 (27. junij) doc. Petra Vidmar (N) Tolkala - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Plamberger Gregor Tolkala 2017 (27. junij) doc. Petra Vidmar (N) Tolkala - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Zakrajšek Tilen Tolkala 2017 (27. junij) doc. Petra Vidmar (N) Tolkala - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Drobac Milana Flavta 2017 (27. junij) izr. prof. Matej Grahek (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Koren Domen Saksofon 2017 (27. junij) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Ulokina Margarita Violina 2017 (28. junij) izr. prof. Monika Skalar (N) Violina - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Smiljanić Marko Kitara 2017 (28. junij) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Savnik Klementina Inštrumentalno-pevski modul 2017 (28. junij) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Lacković Peter Oboa 2017 (28. junij) izr. prof. dr. Matej Šarc (N) Oboa - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Skalar Demšar Tim Violina 2017 (29. junij) izr. prof. Monika Skalar (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Jerman Mojca Violina 2017 (29. junij) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Kozole Jerica Violina 2017 (29. junij) red. prof. Primož Novšak (N) Violina - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Antolovič Ajda Saksofon 2017 (29. junij) izr. prof. dr. Dejan Prešiček (N) Saksofon - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Arh Marko Rog 2017 (29. junij) red. prof. Boštjan Lipovšek (N) Rog - 1.stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Fale Kristina Violina 2017 (29. junij) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Šoštarič Anja Violina 2017 (29. junij) doc. Janez Podlesek (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Vrabec Julija Klarinet 2017 (29. junij) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Jelušič Neža Klarinet 2017 (29. junij) izr. prof. Andrej Zupan (N) Klarinet - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Soban Polona Violončelo 2017 (29. junij) Violončelo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Fišer Tjaša Klavir 2017 (29. junij) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Češnjevar Ana Sakralna glasba 2017 (30. junij) red. prof. mag. Ivan Florjanc (N) Sakralna glasba - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Akif Sarah Rog 2017 (30. junij) red. prof. Boštjan Lipovšek (N) Rog - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Batič Mojca Violina 2017 (30. junij) izr. prof. Monika Skalar (N) Violina - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Cugelj Tin Pozavna 2017 (30. junij) red. prof. Dušan Kranjc (N) Pozavna - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Jurkošek Aljoša Trobenta 2017 (30. junij) doc. Jure Gradišnik (N) Trobenta - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Salobir Miha Trobenta 2017 (30. junij) doc. Jure Gradišnik (N) Trobenta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Pirš Petra 2017 (30. junij) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Smrekar Sara 2017 (30. junij) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Felicijan Laura Flavta 2017 (4. julij) red. prof. Matej Zupan (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Gregorc David Klarinet 2017 (4. julij) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Ramšak Špilar Kristina Viola 2017 (5. julij) izr. prof. Franc Avsenek (N) Viola - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Podgornik Manca 2017 (6. julij) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Bračko Petra Sakralna glasba 2017 (6. julij) red. prof. mag. Ivan Florjanc (N) Sakralna glasba - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Pönicke Maria Petje 2017 (7. julij) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Steklasa Dominik Orkestrsko dirigiranje 2017 (19. julij) doc. Simon Dvoršak (N) Orkestrsko dirigiranje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Bogataj Kristina 2017 (16. avgust) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Okrožnik Filip Tolkala 2017 (24. avgust) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kosec Miha Inštrumentalno-pevski modul 2017 (24. avgust) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Hrovat Klara Klavir 2017 (24. avgust) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Pohulek Dijana Klavir 2017 (25. avgust) doc. Zoltan Peter (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Lapuh Alja 2017 (2. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Brus Eva 2017 (4. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Kaiser Peter Violončelo 2017 (4. september) izr. prof. Igor Škerjanec (N) Violončelo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Pincolič Janez Fagot 2017 (4. september) doc. Zoran Mitev (N) Fagot - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Udovč Metka Violina 2017 (5. september) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Habjanič Danaja Kitara 2017 (5. september) doc. Katja Porovne Silič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Pantner Volfand Gea Inštrumentalno-pevski modul 2017 (5. september) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Šolar Mirjam Violina 2017 (5. september) red. prof. Gorjan Košuta (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Cej Mojca 2017 (7. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Kljun Astrid Ana Petje 2017 (7. september) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Starc Štefan Saksofon 2017 (7. september) izr. prof. Miha Rogina (N) Saksofon - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kozlevčar Brina Klavir 2017 (8. september) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Prijatelj Lucija Klavir 2017 (8. september) zasl. prof. dr. Dubravka Tomšič Srebotnjak (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Križaj Domen Petje 2017 (8. september) red. prof. Matjaž Robavs (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Fele Monika Petje 2017 (11. september) red. prof. Matjaž Robavs (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Ješelnik Dušan Orgle 2017 (11. september) izr. prof. Renata Bauer (N) Orgle - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Lončar Miha Rog 2017 (11. september) red. prof. Boštjan Lipovšek (N) Rog - 1.stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Verč Dana Flavta 2017 (11. september) izr. prof. Matej Grahek (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Bizjak Marina 2017 (12. september) Humanistika in družboslovje - 3. stopnja
Bizjak Marina Glasbena pedagogika 2017 (12. september) Humanistika in družboslovje - 3. stopnja Doktorski študijski program tretje stopnje Humanistika in družboslovje
Bogataj Nena 2017 (12. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Fridau Jana Kitara 2017 (12. september) red. prof. Andrej Grafenauer (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Lacković Matej Kitara 2017 (12. september) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Černe Anej Kompozicija in glasbena teorija 2017 (12. september) izr. prof. Dušan Bavdek (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Podpečan Alenka Zborovsko dirigiranje 2017 (13. september) red. prof. Marko Vatovec (N) Zborovsko dirigiranje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Ahačič Primož Klavir 2017 (13. september) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Grm Nejc Harmonika 2017 (13. september) izr. prof. Luka Juhart (N) Harmonika - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Šrgan Špela Klarinet 2017 (13. september) izr. prof. Andrej Zupan (N) Klarinet - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Tavčar Simon Tuba 2017 (13. september) doc. Darko Rošker (N) Tuba - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Livk Gašper Kontrabas 2017 (13. september) red. prof. Zoran Marković (N) Kontrabas - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Bernik Urška Petje 2017 (13. september) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Nedić Maja Sakralna glasba 2017 (13. september) Sakralna glasba - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kojić Vanja Viola 2017 (14. september) izr. prof. Franc Avsenek (N) Viola - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Rakar Dora Violina 2017 (14. september) red. prof. Primož Novšak (N) Violina - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Mihelač Jaka Kitara 2017 (14. september) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Markič Jean Kompozicija in glasbena teorija 2017 (15. september) red. prof. Uroš Rojko (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kastelic Matej Kompozicija in glasbena teorija 2017 (15. september) red. prof. Uroš Rojko (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Miklič Ernest Kompozicija in glasbena teorija 2017 (15. september) red. prof. Jani Golob (N) Kompozicija in glasbena teorija - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Bon Andrej Kitara 2017 (18. september) red. prof. Andrej Grafenauer (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Hudnik Izak Violončelo 2017 (19. september) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Klančič Jani 2017 (20. september) izr. prof. Sebastjan Vrhovnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Kozlevčar Marša 2017 (20. september) doc. dr. Katarina Habe (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Škrlj Bojana 2017 (20. september) red. prof. dr. Darja Koter (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Hrovat Maja 2017 (20. september) red. prof. dr. Darja Koter (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Česnik Sara 2017 (20. september) doc. dr. Katarina Zadnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Honková Eliška Flavta 2017 (21. september) red. prof. Matej Zupan (N) Flavta - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Turk Janja Flavta 2017 (21. september) doc. dr. Katarina Habe (N), izr. prof. Matej Grahek (N) Flavta - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Steklasa Dominik Kompozicija in glasbena teorija 2017 (21. september) red. prof. mag. Pavel Mihelčič (N) Kompozicija in glasbena teorija - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Zlobko Ana Kompozicija in glasbena teorija 2017 (25. september) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Strasser Martina Klarinet 2017 (26. september) Klarinet - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Jakšič Dominik Kompozicija in glasbena teorija 2017 (27. september) red. prof. mag. Marko Mihevc (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Koželj Neža Klavir 2017 (27. september) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Erčulj Ana Zborovsko dirigiranje 2017 (28. september) izr. prof. Sebastjan Vrhovnik (N) Zborovsko dirigiranje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Rion Nena Klavir 2017 (28. september) zasl. prof. dr. Dubravka Tomšič Srebotnjak (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Felicio Klever Rog 2017 (28. september) red. prof. Boštjan Lipovšek (N) Rog - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Matkov Ivana Sakralna glasba 2017 (28. september) red. prof. mag. Ivan Florjanc (N) Sakralna glasba - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Zec Eva Klavir 2017 (28. september) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Činč Tanja Klavir 2017 (2. oktober) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Pele Uroš Inštrumentalno-pevski modul 2017 (2. oktober) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Rion Nena Inštrumentalno-pevski modul 2017 (2. oktober) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Krajnc Jure Inštrumentalno-pevski modul 2017 (3. oktober) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Dermol Gregor Klarinet 2017 (8. november) doc. Tadej Kenig (N) Klarinet - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Lazić Nataša Inštrumentalno-pevski modul 2017 (8. november) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Sečnik Neža Inštrumentalno-pevski modul 2018 (10. januar) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Akif Sarah Inštrumentalno-pevski modul 2018 (23. januar) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Irgolič Zala 2018 (6. februar) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Mačus Ingrid Klavir 2018 (6. februar) doc. Zoltan Peter (N) Klavir - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Gantar Jernej Trobenta 2018 (7. februar) red. prof. Tibor Kerekeš (N) Trobenta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Šuštar Franci Rog 2018 (7. februar) red. prof. Boštjan Lipovšek (N) Rog - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Zec Eva Inštrumentalno-pevski modul 2018 (13. februar) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Đonlić Simona Inštrumentalno-pevski modul 2018 (13. februar) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Salobir Miha Inštrumentalno-pevski modul 2018 (20. februar) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Grahor Barbara Viola 2018 (1. marec) doc. Marija Rome (N) Viola - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Rezić Branimir Čembalo 2018 (2. marec) red. prof. Egon Mihajlović (N) Čembalo - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Zevnik Tomaž Inštrumentalno-pevski modul 2018 (9. maj) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Plesničar Tea Inštrumentalno-pevski modul 2018 (21. maj) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Burger Martina Inštrumentalno-pevski modul 2018 (24. maj) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Ramšak Špilar Kristina Inštrumentalno-pevski modul 2018 (29. maj) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Herič Petra Violina 2018 (29. maj) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Stradar Marjana 2018 (31. maj) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Košir Una Kljunasta flavta 2018 (7. junij) doc. Mateja Bajt (N) Kljunasta flavta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Tršan Hočevar Nevenka Kljunasta flavta 2018 (7. junij) doc. Mateja Bajt (N) Kljunasta flavta - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Dolžan Ana Violina 2018 (7. junij) red. prof. Primož Novšak (N) Violina - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Skrbiš Neja Klavir 2018 (14. junij) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Ulaga Teja Klavir 2018 (14. junij) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Lavrenčič Mojca Orkestrsko dirigiranje 2018 (18. junij) doc. Simon Dvoršak (N) Orkestrsko dirigiranje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Čemažar Jerneja Flavta 2018 (20. junij) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Ceglar Maja Petje 2018 (21. junij) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Trček Nataša Petje 2018 (21. junij) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Sorč Gaja Petje 2018 (21. junij) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Markič Minka 2018 (21. junij) doc. dr. Katarina Zadnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Koren Tamara 2018 (21. junij) red. prof. dr. Darja Koter (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Hladnik Mojca 2018 (21. junij) izr. prof. Pija Brodnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Jurak Špela 2018 (21. junij) doc. dr. Katarina Habe (N), doc. dr. Katarina Zadnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Erzar Marko Petje 2018 (21. junij) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Herman Sara Flavta 2018 (21. junij) red. prof. Matej Zupan (N) Flavta - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Mirkovic Andrija Klarinet 2018 (21. junij) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Vrbnjak Maja Kitara 2018 (21. junij) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Veteršek Klara Flavta 2018 (22. junij) izr. prof. Matej Grahek (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Gričar Jan Inštrumentalno-pevski modul 2018 (22. junij) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Čonč David Trobenta 2018 (22. junij) red. prof. Tibor Kerekeš (N) Trobenta - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Krajnc Anže Trobenta 2018 (22. junij) red. prof. Stanko Arnold (N) Trobenta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Pokeržnik Leon Trobenta 2018 (22. junij) doc. Franc Kosem (N) Trobenta - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Zahrastnik Nejc Trobenta 2018 (22. junij) red. prof. Stanko Arnold (N) Trobenta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Blejwas Joanna Saksofon 2018 (26. junij) izr. prof. Miha Rogina (N) Saksofon - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Piko Tadej Saksofon 2018 (26. junij) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Dražil Kristijan Viola 2018 (27. junij) doc. Marija Rome (N) Viola - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Gorjanc Tjaša Violina 2018 (27. junij) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Penger Miha Čembalo 2018 (30. junij) red. prof. Egon Mihajlović (N) Čembalo - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Mavrič Maruša Orgle 2018 (2. julij) izr. prof. Renata Bauer (N) Orgle - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Žalik Teodor Orgle 2018 (2. julij) izr. prof. Renata Bauer (N) Orgle - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Šimek Daniel Harmonika 2018 (2. julij) red. prof. Borut Zagoranski (N) Harmonika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Lušin Pavla Kitara 2018 (2. julij) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Smrekar Jure Sakralna glasba 2018 (3. julij) red. prof. mag. Ivan Florjanc (N) Sakralna glasba - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Čonč Aleksander Kompozicija in glasbena teorija 2018 (4. julij) doc. dr. Peter Šavli (N) Glasbeno-teoretska pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbeno - teoretska pedagogika
Janjoš Rikardo Klavir 2018 (4. julij) doc. Jasminka Stančul (N) Klavir - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Merhar Teja Kompozicija in glasbena teorija 2018 (4. julij) red. prof. mag. Marko Mihevc (N) Glasbeno-teoretska pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbeno - teoretska pedagogika
Slakan Tilen Kompozicija in glasbena teorija 2018 (4. julij) red. prof. mag. Marko Mihevc (N) Glasbeno-teoretska pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbeno - teoretska pedagogika
Kocen Iztok Orkestrsko dirigiranje 2018 (4. julij) izr. prof. Marko Letonja (N) Orkestrsko dirigirane - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kurilovčan Josip Trobenta 2018 (4. julij) red. prof. Stanko Arnold (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Povše Grega Kitara 2018 (4. julij) red. prof. Andrej Grafenauer (N) Kitara - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Plaznik Polona Petje 2018 (4. julij) red. prof. Matjaž Robavs (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Ibrakić Emir Kitara 2018 (5. julij) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Javornik Zala Kitara 2018 (5. julij) red. prof. Andrej Grafenauer (N) Kitara - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Kašić Andrej Kontrabas 2018 (5. julij) red. prof. Zoran Marković (N) Kontrabas - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Trilar Žiga Kontrabas 2018 (5. julij) red. prof. Zoran Marković (N) Kontrabas - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Bačan Bernardica Petje 2018 (7. julij) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Kozovinc Tomaž 2018 (10. julij) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Stanič Urban Klavir 2018 (12. julij) zasl. prof. dr. Dubravka Tomšič Srebotnjak (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kos Katja 2018 (13. julij) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Slokan Anja 2018 (13. julij) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Baitokova Sandi Violina 2018 (17. julij) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Pavlič Nika Flavta 2018 (19. julij) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kovše Vita Klavir 2018 (11. avgust) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Cotič Ana Violina 2018 (11. avgust) red. prof. Gorjan Košuta (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kšenek Petar Rog 2018 (11. avgust) red. prof. Boštjan Lipovšek (N) Rog - 1.stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Šehić Urška Harmonika 2018 (11. avgust) izr. prof. Luka Juhart (N) Harmonika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Prek Ana Violina 2018 (11. avgust) doc. Žiga Brank (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Ravnikar Zabukovšek Anja Violončelo 2018 (11. avgust) izr. prof. Igor Škerjanec (N) Violončelo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Vidmar Jerneja Violina 2018 (11. avgust) doc. Žiga Brank (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Tadian Istvan Trobenta 2018 (16. avgust) red. prof. Tibor Kerekeš (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Hrastnik Lara Harfa 2018 (5. september) izr. prof. Mojca Zlobko Vajgl (N) Harfa - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kranjc Erik Tolkala 2018 (5. september) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Lavrinc Hana Viola 2018 (5. september) doc. Marija Rome (N) Viola - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Vajngerl Ana Tuba 2018 (5. september) asist. Nejc Merc (N) Tuba - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Jošt Ernestina Petje 2018 (6. september) doc. Theresa Plut (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Jager Matjaž Klavir 2018 (7. september) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Vačovnik Eva 2018 (9. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Hren Kristjan Kitara 2018 (10. september) doc. Katja Porovne Silič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Pleša Petar Klavir 2018 (10. september) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Štemberger Kristina 2018 (11. september) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Plesničar Tone Klavir 2018 (11. september) doc. Jasminka Stančul (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Radić Daria Violina 2018 (11. september) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Semić Nikola Violina 2018 (11. september) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Nagode Ita Saksofon 2018 (12. september) izr. prof. Miha Rogina (N) Saksofon - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Romih Matic Kompozicija in glasbena teorija 2018 (12. september) doc. Vito Žuraj (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Verhovnik Barbara Klavir 2018 (12. september) izr. prof. Vladimir Mlinarič (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Bavdek Matic Violina 2018 (13. september) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Cehner Nejc 2018 (13. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Novljan Ana Violina 2018 (13. september) red. prof. Gorjan Košuta (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Brunec Lucija Kompozicija in glasbena teorija 2018 (14. september) red. prof. mag. Marko Mihevc (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Gonzalez Subira Joana Kontrabas 2018 (14. september) red. prof. Zoran Marković (N) Kontrabas - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Lasbaher Črt Orkestrsko dirigiranje 2018 (14. september) doc. Simon Dvoršak (N) Orkestrsko dirigirane - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Starc Nežka Violina 2018 (14. september) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Zakonjšek Matic 2018 (14. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Kiralj Anita Dirigiranje 2018 (14. september) izr. prof. Marko Letonja (N) Glasbeno-teoretska pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbeno - teoretska pedagogika
Lo Pinto Federica Kompozicija in glasbena teorija 2018 (14. september) red. prof. Uroš Rojko (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Rus Nadja Klavir 2018 (15. september) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Kavčič Jure 2018 (15. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Dadič Katja Violina 2018 (16. september) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Erjavec Eva Kljunasta flavta 2018 (16. september) doc. Mateja Bajt (N) Kljunasta flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Grubelnik Rok Tuba 2018 (16. september) red. prof. Josef Steinböck (N) Tuba - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kramar Ernest Tolkala 2018 (16. september) zasl. prof. dr. Boris Šurbek (N) Tolkala - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Zavšek Nataša Kitara 2018 (16. september) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Briški Cirman Sara Petje 2018 (17. september) izr. prof. Alenka Dernač Bunta (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Cilenšek Maša Flavta 2018 (17. september) izr. prof. Matej Grahek (N) Flavta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Trebaticki Jelena Flavta 2018 (17. september) red. prof. Matej Zupan (N) Flavta - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Muženič Gašper Kompozicija in glasbena teorija 2018 (18. september) izr. prof. Dušan Bavdek (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Zdovc Žan Rog 2018 (18. september) red. prof. Boštjan Lipovšek (N) Rog - 1.stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kravcar Matej Trobenta 2018 (18. september) doc. Jure Gradišnik (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Pajanović Stefan Klavir 2018 (18. september) doc. Jasminka Stančul (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Gobec Primož Trobenta 2018 (18. september) red. prof. Stanko Arnold (N) Trobenta - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Petohleb Primož Tuba 2018 (18. september) asist. Nejc Merc (N) Tuba - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Ravnik Gregor Petje 2018 (19. september) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Zupanc Neža Flavta 2018 (20. september) izr. prof. Matej Grahek (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Bertoncelj Sebastian Violončelo 2018 (24. september) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Selko Gašper Trobenta 2018 (25. september) red. prof. Tibor Kerekeš (N) Trobenta - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Frank Tina 2018 (25. september) red. prof. dr. Darja Koter (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Kovačič Mariza 2018 (25. september) doc. dr. Katarina Zadnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Pipan Nika 2018 (25. september) doc. dr. Katarina Zadnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Šelih Ana 2018 (25. september) doc. dr. Katarina Zadnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Ušeničnik Marko Sakralna glasba 2018 (25. september) Sakralna glasba - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Krpan Ana Violina 2018 (25. september) doc. Janez Podlesek (N) Violina - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Lorenz Domen Violina 2018 (25. september) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Bec Tine Kompozicija in glasbena teorija 2018 (26. september) red. prof. Jani Golob (N) Glasbeno-teoretska pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbeno - teoretska pedagogika
Šebjan Nives Kompozicija in glasbena teorija 2018 (26. september) red. prof. Uroš Rojko (N) Glasbeno-teoretska pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbeno - teoretska pedagogika
Dobnikar Eva Klavir 2018 (27. september) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Jančar Tim Klavir 2018 (27. september) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Lah Larisa Klavir 2018 (27. september) izr. prof. dr. Andrej Jarc (N) Klavir - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Zupančič Lidija Klavir 2018 (27. september) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Veber David Glasbeno-teoretski modul 2018 (27. september) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Dolenc Matic Kitara 2018 (28. september) red. prof. Andrej Grafenauer (N) Kitara - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Gyurica Aljaž Kitara 2018 (28. september) doc. Katja Porovne Silič (N) Kitara - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Atanasova Pandelina Inštrumentalno-pevski modul 2018 (30. september) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Lušin Pavla Inštrumentalno-pevski modul 2018 (1. oktober) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Činč Tanja Inštrumentalno-pevski modul 2018 (1. oktober) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Ceglar Maja Inštrumentalno-pevski modul 2018 (1. oktober) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Vrbnjak Maja Inštrumentalno-pevski modul 2018 (1. oktober) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Bertoncelj Sebastian Inštrumentalno-pevski modul 2018 (1. oktober) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Dolžan Ana Inštrumentalno-pevski modul 2018 (1. oktober) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Cilenšek Maša Inštrumentalno-pevski modul 2018 (1. oktober) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Babič Monika Oboa 2018 (2. oktober) izr. prof. dr. Matej Šarc (N) Oboa - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Dermol Gregor Inštrumentalno-pevski modul 2018 (3. oktober) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Gyurica Aljaž Inštrumentalno-pevski modul 2018 (3. oktober) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Dolenc Matic Inštrumentalno-pevski modul 2018 (3. oktober) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Piko Tadej Inštrumentalno-pevski modul 2018 (4. oktober) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Forcessini Alice Čembalo 2018 (8. oktober) red. prof. Egon Mihajlović (N) Čembalo - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Ferenc Aljaž Kitara 2018 (25. oktober) red. prof. Andrej Grafenauer (N) Kitara - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Drenjančević Zdravko 2018 (7. december) Humanistika in družboslovje - 3. stopnja
Drenjančević Zdravko Kompozicija in glasbena teorija 2018 (7. december) red. prof. mag. Ivan Florjanc (N) Humanistika in družboslovje - 3. stopnja Doktorski študijski program tretje stopnje Humanistika in družboslovje
Horvat Mirjam Petje 2018 (21. december) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Fridrih Veronika Čembalo 2019 (21. januar) red. prof. Egon Mihajlović (N) Čembalo - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Trilar Mojca Inštrumentalno-pevski modul 2019 (25. januar) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Petrović Momčilo Klavir 2019 (29. januar) red. prof. Aleksander Serdar (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Kavčič Pucihar Ana 2019 (1. februar) Humanistika in družboslovje - 3. stopnja
Kavčič Pucihar Ana Glasbena pedagogika 2019 (1. februar) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Humanistika in družboslovje - 3. stopnja Doktorski študijski program tretje stopnje Humanistika in družboslovje
Likar Andraž Violina 2019 (4. februar) doc. dr. Katarina Zadnik (N), red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Povše Grega Inštrumentalno-pevski modul 2019 (11. februar) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Rus Nadja Inštrumentalno-pevski modul 2019 (11. februar) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Štremfelj Teja Inštrumentalno-pevski modul 2019 (12. februar) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Dobnikar Eva Inštrumentalno-pevski modul 2019 (12. februar) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Kočar Urška Klarinet 2019 (13. februar) doc. Tadej Kenig (N) Klarinet - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Kukovič Astrid Inštrumentalno-pevski modul 2019 (18. februar) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Kozjek Katarina Violončelo 2019 (19. februar) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Fridrih Veronika Inštrumentalno-pevski modul 2019 (27. februar) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Podbršček Neža Oboa 2019 (1. marec) izr. prof. dr. Matej Šarc (N) Oboa - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Podlesnik Roman Inštrumentalno-pevski modul 2019 (12. marec) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Košak Erik Inštrumentalno-pevski modul 2019 (27. marec) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Brudar Milan 2019 (2. april) izr. prof. dr. Andrej Misson (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Bizjan Ana Glasbeno-teoretski modul 2019 (10. maj) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Penger Miha Inštrumentalno-pevski modul 2019 (10. maj) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Šolman Monika Inštrumentalno-pevski modul 2019 (16. maj) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Horvat Špela Klavir 2019 (27. maj) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Fale Kristina Violina 2019 (7. junij) red. prof. Volodja Balžalorsky (N) Violina - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Bičanin Zoran Orkestrsko dirigiranje 2019 (11. junij) izr. prof. Marko Letonja (N) Orkestrsko dirigirane - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Magdevska Vera Violina 2019 (11. junij) red. prof. Gorjan Košuta (N) Violina - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Grmek Eva Violina 2019 (11. junij) red. prof. Gorjan Košuta (N) Violina - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Ješelnik Dušan Orgle 2019 (12. junij) izr. prof. Renata Bauer (N) Orgle - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Mori Eva Dirigiranje 2019 (14. junij) izr. prof. dr. Andrej Misson (N), izr. prof. Sebastjan Vrhovnik (N) Glasbeno-teoretska pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbeno - teoretska pedagogika
Prijatelj Lucija Klavir 2019 (17. junij) doc. dr. Katarina Habe (N), zasl. prof. dr. Dubravka Tomšič Srebotnjak (N) Klavir - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Kreuh Helena Klavir 2019 (18. junij) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Kravanja Ana Klavir 2019 (18. junij) doc. Jasminka Stančul (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Golob Kristina Klavir 2019 (18. junij) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Fišer Tjaša Klavir 2019 (18. junij) doc. dr. Ilonka Pucihar (N), red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Turinek Blaž Trobenta 2019 (19. junij) Dario Teskera (N) Trobenta - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Vrabec Julija Klarinet 2019 (19. junij) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Cvikl Špela Tolkala 2019 (20. junij) doc. Simon Klavžar (N) Tolkala - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Flajšaker Špela Flavta 2019 (21. junij) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Mlikota-Dizdarević Mirna Flavta 2019 (21. junij) red. prof. Matej Zupan (N) Flavta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Romih Kaja Flavta 2019 (21. junij) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Vehovec Aris Oboa 2019 (21. junij) izr. prof. dr. Matej Šarc (N) Oboa - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Maljuga Klara Zborovsko dirigiranje 2019 (22. junij) izr. prof. Sebastjan Vrhovnik (N) Zborovsko dirigiranje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Spital Barbara Flavta 2019 (26. junij) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Porenta Ajda Violina 2019 (26. junij) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Šrgan Špela Klarinet 2019 (26. junij) izr. prof. Andrej Zupan (N) Klarinet - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Gruden Klara 2019 (27. junij) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Pirš Petra 2019 (27. junij) red. prof. Marko Vatovec (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Podobnik Blaž 2019 (27. junij) doc. dr. Katarina Habe (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Smrekar Sara 2019 (27. junij) doc. dr. Katarina Zadnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Wolf Matej 2019 (27. junij) red. prof. Jani Golob (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Žele Tadeja Violončelo 2019 (27. junij) izr. prof. Igor Škerjanec (N) Violončelo - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Hawlina Jaka 2019 (27. junij) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Samotorčan Matjaž 2019 (27. junij) red. prof. dr. Darja Koter (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Sellak Špela Helena 2019 (27. junij) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Roger Anja 2019 (27. junij) doc. dr. Katarina Zadnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Frece Andraž Harmonika 2019 (27. junij) izr. prof. Luka Juhart (N) Harmonika - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Vižintin Veronika Harmonika 2019 (27. junij) red. prof. Borut Zagoranski (N) Harmonika - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Arh Marko Rog 2019 (28. junij) red. prof. Boštjan Lipovšek (N) Rog - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Korošec Filip Tolkala 2019 (28. junij) doc. Simon Klavžar (N) Tolkala - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Petrič Žiga Tolkala 2019 (28. junij) doc. Simon Klavžar (N) Tolkala - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Oprešnik Lara Klavir 2019 (28. junij) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kocijančič Klemen Klavir 2019 (28. junij) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Capuder Neža Violina 2019 (28. junij) doc. Janez Podlesek (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kojić Vanja Viola 2019 (28. junij) izr. prof. Franc Avsenek (N) Viola - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Škorja Samanta Klarinet 2019 (2. julij) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Erdei Timea Rog 2019 (2. julij) red. prof. Boštjan Lipovšek (N) Rog - 1.stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Sesar Marta Flavta 2019 (2. julij) red. prof. Matej Zupan (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Stoschitzky Ana Oboa 2019 (2. julij) izr. prof. dr. Matej Šarc (N) Oboa - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Štiglić Natko Kitara 2019 (2. julij) red. prof. Andrej Grafenauer (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Bitenc Hana Klavir 2019 (3. julij) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kljun Astrid Ana Petje 2019 (6. julij) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Deželak Nika Saksofon 2019 (8. julij) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kučan Anja Klavir 2019 (8. julij) zasl. prof. dr. Dubravka Tomšič Srebotnjak (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Šinigoj Anja Petje 2019 (8. julij) izr. prof. Barbara Jernejčič Fuerst (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Marković Todor Kontrabas 2019 (9. julij) red. prof. Zoran Marković (N) Kontrabas - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Rus Grega Kontrabas 2019 (9. julij) red. prof. Zoran Marković (N) Kontrabas - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Zupan Katarina Violina 2019 (9. julij) doc. Žiga Brank (N) Violina - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Zupan Kristjan Trobenta 2019 (9. julij) doc. Franc Kosem (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Keršič Doris 2019 (11. julij) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Kraševac Urša 2019 (11. julij) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Križnar Neža 2019 (11. julij) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Nagode Petra 2019 (11. julij) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Oražem Alma 2019 (11. julij) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Širca Eva 2019 (11. julij) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Vek Aleš 2019 (11. julij) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Večko Vanessa 2019 (13. julij) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Zrakić Mario Sakralna glasba 2019 (13. julij) Sakralna glasba - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Šantl Zupan Karolina 2019 (15. julij) Humanistika in družboslovje - 3. stopnja
Šantl Zupan Karolina Glasbena pedagogika 2019 (15. julij) izr. prof. dr. Branka Rotar-Pance (N) Humanistika in družboslovje - 3. stopnja Doktorski študijski program tretje stopnje Humanistika in družboslovje
Lajh Angelika Klavir 2019 (15. julij) red. prof. Aleksander Serdar (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Udovč Metka Violina 2019 (15. julij) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Barbo Jakob Orkestrsko dirigiranje 2019 (16. julij) izr. prof. Marko Letonja (N) Orkestrsko dirigirane - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Fon Urška Violina 2019 (17. julij) izr. prof. Monika Skalar (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kralj Katarina Violina 2019 (26. julij) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Prešern Eva Violina 2019 (26. julij) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Krklec Klara Violončelo 2019 (31. julij) zasl. prof. dr. Miloš Mlejnik (N) Violončelo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Lojen Urša Klavir 2019 (26. avgust) doc. Zoltan Peter (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Pušnik Jan Klavir 2019 (26. avgust) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Slapničar Urban Klavir 2019 (28. avgust) red. prof. Tomaž Petrač (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Hrovat Jana Inštrumentalno-pevski modul 2019 (29. avgust) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Jeram Mitja 2019 (30. avgust) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Kopecki Ivana Sakralna glasba 2019 (30. avgust) Sakralna glasba - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Bešić Lara Violončelo 2019 (2. september) izr. prof. Igor Škerjanec (N) Violončelo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Greci Giulio Violina 2019 (2. september) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Hawlina Miha Inštrumentalno-pevski modul 2019 (2. september) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Gantar Jernej Inštrumentalno-pevski modul 2019 (2. september) Izpopolnjevanje PAI na področju glasbe Program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe
Bunčić Roko Kitara 2019 (2. september) doc. Katja Porovne Silič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Jocif Marjana Kljunasta flavta 2019 (2. september) doc. Mateja Bajt (N) Kljunasta flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Nanut Peter Klavir 2019 (2. september) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Feguš Hana Violina 2019 (2. september) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Tomoski Dame Kompozicija in glasbena teorija 2019 (3. september) red. prof. Uroš Rojko (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Rus Dominik Trobenta 2019 (4. september) red. prof. Tibor Kerekeš (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Aganlić Benjamin Saksofon 2019 (5. september) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Čakš Staš Kitara 2019 (5. september) red. prof. Tomaž Rajterič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Horvat Jaka Klarinet 2019 (5. september) doc. Tadej Kenig (N) Klarinet - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Lancner Tilen Kitara 2019 (5. september) doc. Katja Porovne Silič (N) Kitara - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Zih Lenart Trobenta 2019 (5. september) doc. Jure Gradišnik (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Žuvela Sara Petje 2019 (5. september) izr. prof. Pija Brodnik (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Krese Žiga Jan 2019 (6. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Repolusk Maja 2019 (6. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Rađen Silvija Petje 2019 (9. september) doc. Theresa Plut (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Mezgec Ana Violina 2019 (10. september) izr. prof. Monika Skalar (N) Violina - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Jerman Timotej Saksofon 2019 (11. september) red. prof. Matjaž Drevenšek (N) Saksofon - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Njegovan Petar Viola 2019 (11. september) red. prof. Emile Cantor (N) Viola - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Ogrič Blaž Rog 2019 (11. september) red. prof. Boštjan Lipovšek (N) Rog - 1.stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Babuder Briški Iomi Klavir 2019 (12. september) doc. Zoltan Peter (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Hrastnik Tobija Trobenta 2019 (12. september) doc. Jure Gradišnik (N) Trobenta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Mestek Klara Klavir 2019 (13. september) doc. Zoltan Peter (N) Klavir - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Pelikan Lara Harfa 2019 (13. september) izr. prof. Mojca Zlobko Vajgl (N) Harfa - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Volčjak Nika Kljunasta flavta 2019 (13. september) doc. Mateja Bajt (N) Kljunasta flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Svetlin Maša 2019 (13. september) Glasbena pedagogika - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika
Glavič Annemarie Flavta 2019 (14. september) red. prof. Karolina Šantl Zupan (N) Flavta - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Komar Teja Kompozicija in glasbena teorija 2019 (15. september) red. prof. mag. Marko Mihevc (N) Kompozicija in glasbena teorija - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Bojadjieva Lara Violončelo 2019 (17. september) izr. prof. Igor Škerjanec (N) Violončelo - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Pajanović Nikola Violina 2019 (18. september) red. prof. Gorjan Košuta (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Fele Monika Petje 2019 (18. september) red. prof. Matjaž Robavs (N) Petje - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Tavčar Simon Tuba 2019 (18. september) red. prof. Dušan Kranjc (N) Tuba - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Lampret Jošt Kontrabas 2019 (19. september) red. prof. Zoran Marković (N) Kontrabas - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Banovec Gašper Sakralna glasba 2019 (20. september) red. prof. Mario Perestegi (N) Sakralna glasba - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Drobac Milana Flavta 2019 (23. september) izr. prof. Matej Grahek (N) Flavta - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Kalin Kante Aljaž Klarinet 2019 (23. september) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Zaletel Černoš Rok Violina 2019 (24. september) red. prof. Vasilij Meljnikov (N) Violina - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Kolar Urban Trobenta 2019 (25. september) doc. Franc Kosem (N) Trobenta - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Golob Marinka 2019 (26. september) izr. prof. Sebastjan Vrhovnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Lapuh Alja 2019 (26. september) doc. dr. Katarina Habe (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Beguš Ana Maria Klavir 2019 (26. september) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Novak Mija Klavir 2019 (26. september) red. prof. Hinko Haas (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Menegatti Katarina Klavir 2019 (27. september) doc. Jasminka Stančul (N) Klavir - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Pohulek Dijana Klavir 2019 (27. september) doc. Zoltan Peter (N) Klavir - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Kuhar Jan Petje 2019 (1. oktober) doc. Theresa Plut (N) Petje - 1. stopnja Univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena umetnost
Demarin Luka Kompozicija in glasbena teorija 2019 (24. oktober) red. prof. mag. Marko Mihevc (N) Kompozicija in glasbena teorija - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Firšt Leon Kompozicija in glasbena teorija 2019 (24. oktober) izr. prof. Dušan Bavdek (N) Kompozicija in glasbena teorija - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Kocen Iztok Kompozicija in glasbena teorija 2019 (24. oktober) izr. prof. Dušan Bavdek (N) Kompozicija in glasbena teorija - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Hrovat Klara Klavir 2020 (28. januar) red. prof. Tatjana Ognjanovič (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Raos Aleksandar Klavir 2020 (28. januar) prof. Aleksander Serdar (N) Klavir - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Brus Eva 2020 (12. februar) doc. dr. Katarina Habe (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Karničnik Kaja 2020 (12. februar) doc. dr. Katarina Zadnik (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Skalar Demšar Manca 2020 (12. februar) red. prof. dr. Darja Koter (N) Glasbena pedagogika 2. stopnja Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika
Jančić Nikola Klarinet 2020 (13. februar) doc. Tadej Kenig (N) Klarinet - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Jelušič Neža Klarinet 2020 (13. februar) doc. dr. Katarina Habe (N) Klarinet - 2. stopnja (IPP) Magistrski študijski program druge stopnje Instrumentalna in pevska pedagogika
Gregorc David Klarinet 2020 (14. februar) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost
Strasser Martina Klarinet 2020 (14. februar) red. prof. Jože Kotar (N) Klarinet - 2. stopnja (GU) Magistrski študijski program druge stopnje Glasbena umetnost

Nagrajeni pedagogi[uredi | uredi kodo]

Nagrade Prešernovega sklada se podeljujejo od leta 1964, pred tem so bile poimenovane 'Prešernove nagrade', ker še ni bilo razlikovanja med nagradama.

Pedagogi, ki so za svoje delo prejeli nagrado
Priimek Ime Letnica Nagrada Skupina
Tomšič Dubravka 1962 Nagrada Prešernovega sklada
Bravničar Dejan 1963 Nagrada Prešernovega sklada
Čampa Boris 1964 Nagrada Prešernovega sklada
Falout Jože 1964 Nagrada Prešernovega sklada
Klopčič Rok 1965 Nagrada Prešernovega sklada
Srebotnjak Alojz 1965 Nagrada Prešernovega sklada
Šivic Pavel 1965 Nagrada Prešernovega sklada
Gunzek Mihael 1966 Nagrada Prešernovega sklada
Ukmar Vilko 1967 Nagrada Prešernovega sklada
Švara Danilo 1968 Nagrada Prešernovega sklada
Ravnik Janko 1968 Prešernova nagrada za življenjsko delo
Pahor Karol 1969 Prešernova nagrada za življenjsko delo
Škerjanc Lucijan Marija 1971 Prešernova nagrada za življenjsko delo
Bertoncelj Aci 1972 Nagrada Prešernovega sklada
Škerl Daniel 1973 Nagrada Prešernovega sklada
Švara Danilo 1973 Prešernova nagrada za življenjsko delo
Lipovšek Marijan 1974 Prešernova nagrada za življenjsko delo
Šivic Pavel 1975 Prešernova nagrada za življenjsko delo
Tomšič Dubravka 1975 Prešernova nagrada za življenjsko delo
Škerjanec Ciril 1976 Nagrada Prešernovega sklada
Bergant Hubert 1977 Nagrada Prešernovega sklada
Grčar Anton 1978 Nagrada Prešernovega sklada
Mihelčič Pavel 1979 Nagrada Prešernovega sklada
Nanut Anton 1979 Nagrada Prešernovega sklada
Rogelja Božo 1982 Nagrada Prešernovega sklada
Zupan Alojz 1983 Nagrada Prešernovega sklada Član Pihalnega kvinteta RTV Slovenija
Mlejnik Miloš 1984 Nagrada Prešernovega sklada
Arnold Stanko 1985 Nagrada Prešernovega sklada
Ukmar Vilko 1985 Prešernova nagrada za življenjsko delo
Rojko Uroš 1988 Nagrada Prešernovega sklada
Prevoršek Uroš 1989 Zaslužni profesor
Strmčnik Maks 1989 Nagrada Prešernovega sklada
Lorenz Tomaž 1990 Nagrada Prešernovega sklada
Šček Alenka 1990 Nagrada Prešernovega sklada
Letonja Marko 1991 Nagrada Prešernovega sklada
Krek Uroš 1992 Prešernova nagrada za življenjsko delo
Srebotnjak Alojz 1999 Prešernova nagrada za življenjsko delo
Golob Jani 2000 Nagrada Prešernovega sklada
Srebotnjak Alojz 2001 Zaslužni profesor
Krek Uroš 2003 Zaslužni profesor
Kuret Primož 2005 Zaslužni profesor
Grafenauer Irena 2005 Prešernova nagrada za življenjsko delo
Gorišek Bojan 2006 Nagrada Prešernovega sklada
Falout Jože 2007 Zaslužni profesor
Pompe Urška 2007 Nagrada Prešernovega sklada
Oblak Breda 2008 Zaslužni profesor
Lipovšek Boštjan 2008 Nagrada Prešernovega sklada
Zupan Alojz 2009 Zaslužni profesor
Grčar Anton 2010 Zaslužni profesor
Nanut Anton 2011 Zaslužni profesor
Nanut Anton 2011 Prešernova nagrada za življenjsko delo
Mihelčič Pavel 2012 Zaslužni profesor
Bravničar Dejan 2012 Zaslužni profesor
Tomšič Srebotnjak Dubravka 2013 Zaslužni profesor
Rupel Fedja 2013 Zaslužni profesor
Goričar Slavko 2014 Zaslužni profesor
Rogelja Božo 2015 Zaslužni profesor
Lorenz Tomaž 2015 Zaslužni profesor
Žuraj Vito 2015 Nagrada Prešernovega sklada
Dekleva Igor 2016 Zaslužni profesor
Šurbek Boris 2016 Zaslužni profesor
Mlejnik Miloš 2017 Zaslužni profesor
Golob Jani 2018 Zaslužni profesor
Arnold Stanko 2019 Zaslužni profesor
Juhart Luka 2020 Nagrada Prešernovega sklada

Nagrajeni študenti[uredi | uredi kodo]

O tem, kdaj so na Akademiji za glasbo začeli podeljevati študentske Prešernove nagrade, ni podatkov. Zagotovo že leta 1961, ko jo je prejel klarinetist Alojz Zupan. Dokumentacija je popolnejša od leta 1962.

Študenti, ki so za svoje delo prejeli nagrado
Priimek Ime Letnica Smer študija Skupina Nagrada Mentorstvo
Zupan Alojz 1961 klarinet Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Vodopivec Aleksander 1962 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Andrej Rijavec 1963 zgodovina glasbe Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Marjeta Korošec 1963 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Franc Jelinčič 1963 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Marija Kocijančič 1963 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Vladimir Škerlak 1963 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Lojze Lebič 1963 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Šurbek Milivoj 1964 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Lovše Janez 1964 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Novak Zdenka 1964 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Magdić Josip 1964 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Žužkov Štefica 1964 harfa Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Rovam Nevenka 1964 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Majaron Edi 1964 violončelo Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Klemenčič Ivan 1964 zgodovina glasbe Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Šurbek Milivoj 1965 dirigiranje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Horak Marina 1965 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Šetinc Janko 1965 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Mihelčič Božo 1965 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Šilec Franjo 1965 violončelo Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Grčar Anton 1965 trobenta Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Lorenz Primož 1965 Komorni trio Lorenz Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Lorenz Matija 1965 Komorni trio Lorenz Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Lorenz Tomaž 1965 Komorni trio Lorenz Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Bedina Katarina 1965 zgodovina glasbe Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Kristjan Ukmar 1966 zgodovina glasbe Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Ruda Ravnik 1966 harfa Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Marijan Gabrijelčič 1966 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Dolores Ivannchich 1966 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Tomaž Lorenz 1966 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Ballata Zečirja (Zequirja) 1967 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Karl Bradač 1967 rog Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Primož Lorenz 1967 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Nevenka Honjec 1967 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Lovrenc Arnič 1967 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Eva Novšak 1967 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Uroš Lajovic 1968 dirigiranje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Vera Lacić 1968 solopetje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Milan Mihelič 1968 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Kostadin Kirkov 1968 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Uroš Lajovic 1969 dirigiranje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Branimir Slokar 1969 pozavna Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Marijan Karuza 1969 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Sabira Hajdarović 1970 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Miloš Mlejnik 1970 violončelo Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Zorana Cotič 1970 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Stanislav Arnold 1971 trobenta Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Sonja Pahor 1971 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Igor Švara 1971 dirigiranje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Maja Telban 1971 flavta Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Majda Mihelič 1972 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Nikolaj Žličar 1972 dirigiranje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Jasna Kalan 1972 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Bogdan Ulaga 1972 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Lidija Pfeifer 1972 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Alenka Dernač 1973 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Vlasta Doležal Rus 1973 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Jože Furts 1973 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Jasenka Petrović 1973 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Zdenko Pruša 1973 violončelo Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Kiril Ribarski 1973 pozavna Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Francesco Squarcia 1973 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Peter Škerjanec 1973 dirigiranje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Ivan Vrbančič 1973 glasbena pedagogika Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Jernej Arnič 1974 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Irena Grafenauer 1974 flavta Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Vladimir Hrovat 1974 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Nina Kraljič 1974 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Jože Kocjančič 1974 rog Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Božidar Lotrič 1974 pozavna Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Maks Strmčnik 1974 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Tatjana Šporar Bratuž 1974 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Jasna Tanović 1975 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Aleksander Crevar 1975 dirigiranje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Janez Golob 1976 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Jelka Grafenauer 1976 violončelo Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Vuk Kulenović 1976 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Vlatka Oršanić 1976 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Stanko Praprotnik 1976 trobenta Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Jasmina Pogačnik 1977 glasbena pedagogika Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Lajevec Uroš 1978 klarinet Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
Brajkovic Massimo 1978 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Krasovac Frano 1978 dirigiranje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Haas Hinko 1978 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Drucker Romeo 1978 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Kacjan Aleš 1978 flavta Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Dukuzov Blagoje 1978 oboa Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Haas Hinko 1979 klavir Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
Drucker Romeo 1979 violina Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
Kosi Mile 1979 viola Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
Šček Alenka 1979 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Gorgijev Slavčo 1979 rog Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Gašperšič Marko 1980 dirigiranje Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
Stanković Lidija 1980 klavir Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
Rojko Uroš 1980 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Vavh Stanko 1981 pozavna Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
Šojat Ivona 1981 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Šaver Benjamin 1982 klavir Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
Kajgana Višnja 1982 dirigiranje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Daniš Sanja 1982 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Patarčec Nina 1982 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Hartman Gal 1982 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Klobčar Janez 1982 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Palajsa Karmen 1982 flavta Kvartet flavt: Palajsa, Zoroja, Ladič, Poles Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Zoroja Jurka 1982 flavta Kvartet flavt: Palajsa, Zoroja, Ladič, Poles Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Ladič Marija 1982 flavta Kvartet flavt: Palajsa, Zoroja, Ladič, Poles Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Poles Helena 1982 flavta Kvartet flavt: Palajsa, Zoroja, Ladič, Poles Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Robinšak Branko 1983 solopetje Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
Antić Marija 1983 violina Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
Lončarič Zdravko 1983 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Hrup Božena 1983 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Petrač Andrej 1984 violončelo Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
Poles Helena 1984 flavta Pihalni kvintet: Poles, Šarc, Jenko, Mitev, Dvoršak Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Šarc Matej 1984 oboa Pihalni kvintet: Poles, Šarc, Jenko, Mitev, Dvoršak Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Jenko Jure 1984 klarinet Pihalni kvintet: Poles, Šarc, Jenko, Mitev, Dvoršak Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Mitev Zoran 1984 fagot Pihalni kvintet: Poles, Šarc, Jenko, Mitev, Dvoršak Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Dvoršak Boris 1984 rog Pihalni kvintet: Poles, Šarc, Jenko, Mitev, Dvoršak Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Ognjanović Tatjana 1985 klavir Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
Zlateva Ivajla 1985 flavta Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Škerjanec Veronika 1985 oboa Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Kranjc Dušan 1985 pozavna Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Cilenšek Alja 1985 glasbena pedagogika Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Gregorc Marija 1985 glasbena pedagogika Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Winkler Lučka 1985 glasbena pedagogika Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Mlinarić Vladimir 1986 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Mitev Zoran 1986 fagot Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Brlek Darko 1987 klarinet Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
Šavli Peter 1987 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Letonja Marko 1987 dirigiranje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Spasić Aleksander 1987 dirigiranje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Pucelj Mojca 1987 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Arlati Petra 1987 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Glavnik Jelka 1987 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Grkman Lidija 1987 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Mitrović Igor 1987 violončelo Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Paklar Nataša 1987 flavta Kvartet flavt: Paklar, Bertok, Goršič, Mali Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Bertok Maša 1987 flavta Kvartet flavt: Paklar, Bertok, Goršič, Mali Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Goršič Alenka 1987 flavta Kvartet flavt: Paklar, Bertok, Goršič, Mali Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Mali Katarina 1987 flavta Kvartet flavt: Paklar, Bertok, Goršič, Mali Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Jerič Breda 1987 oboa Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Šnofl Aleš 1987 pozavna Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Zalar Konstanca 1987 glasbena pedagogika Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Petrač Tomaž 1988 klavir Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
Firšt Nenad 1988 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Oblak Jerca 1988 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Solovera Aljoša 1988 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Bugarski Nebojša 1988 violončelo Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Furlan Suzana 1988 flavta Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Kotar Jože 1988 klarinet Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Kerekeš Tibor 1988 trobenta Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Paklar Nataša 1989 flavta Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
Šantl Karolina 1989 flavta Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Vatovec Marko 1989 glasbena pedagogika Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Rotar Branka 1989 glasbena pedagogika Prešernova nagrada Akademije za glasbo
1989 Simfonični orkester AG Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Pompe Urška 1990 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Vrhunc Larisa 1990 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Mihelač Patricija 1990 flavta Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Todorovska Malina 1990 oboa Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Matošević Nada 1991 dirigiranje Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
Močnik Damijan 1991 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Vedernjak Mojca 1991 solopetje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Tanović Dijana 1991 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Fojkar Marija 1991 orgle Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Chicco Selma 1992 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Šterman Tanja 1992 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Tobing Tomaž 1992 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Pibernik Barbara 1992 orgle Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Zupan Monika 1992 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Marinko Gregor 1993 violončelo Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
Goričar Andrej 1993 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Čobal Vesna 1993 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Pančur Rudi 1993 glasbena pedagogika Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Jeraša Domen 1994 pozavna Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
Golner Klemen 1994 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Ostaševski Nina 1994 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Hudnik Milan 1994 violončelo Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Stanič Žiga 1995 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Markun Andreja 1995 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Furlan Andreja 1995 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Sodja Dušan 1995 klarinet Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Lipovšek Boštjan 1995 rog Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Poljanec Maša 1996 klavir Klavirski duo: Poljanec, Hribernik Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Hribernik Marko 1996 klavir Klavirski duo: Poljanec, Hribernik Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Arnič Kristina 1996 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Milič Peter 1996 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Pucihar Jaka 1997 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Hauptman Veronika 1997 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Vidović Ivana 1997 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Menoni Mojca 1997 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Pleše Zdravko 1997 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Gačnik Petra 1997 violončelo Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Kavčič Ana 1997 flavta Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Kotnik Betka 1997 saksofon Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Šaljić Bojana 1998 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Gašperšič Tina 1998 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Zgonc Rok 1998 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Kovačič Ilonka 1998 klavir Klavirski trio: Kovačič, Menoni, Kovačič Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Menoni Mojca 1998 violina Klavirski trio: Kovačič, Menoni, Kovačič Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Kovačič Gregor 1998 klarinet Klavirski trio: Kovačič, Menoni, Kovačič Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Mole Nina 1999 klavir Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
Vulc Tadeja 1999 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Žuraj Vito 2000 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo Marko Mihevc
Danilova Vera 2000 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo Eva Novšak Houška
Žižek Urška 2000 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo Alenka Drnač Bunta
Arnež Volčanšek Mateja 2000 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo Irena Baar
Sraka Andrej 2000 pozavna Prešernova nagrada Akademije za glasbo Boris Šinigoj
Rogina Miha 2000 saksofon Prešernova nagrada Akademije za glasbo Matjaž Drevenšek
Ždrale Jelena 2000 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo Volodja Balžalorsky
Zupančič Brina Nataša 2000 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo Vasilij Meljnikov
Slana Eva 2001 flavta Prešernova nagrada Akademije za glasbo Matej Zupan
Dimnik Boštjan 2001 klarinet Prešernova nagrada Akademije za glasbo Alojz Zupan
Bratina Primož 2001 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo Janez Lovše
Rebolj Matjaž 2001 oboa Prešernova nagrada Akademije za glasbo Božo Rogelja
Močnik Marta 2001 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo Irena Baar
Volčanšek Janko 2001 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo Irena Baar
Podlesek Janez 2001 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo Primož Novšak
Lukežič Andreja 2001 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo Vasilij Meljnikov
Rebolj Matjaž 2001 oboa Pihalni trio Don Juan Prešernova nagrada Akademije za glasbo Božidar Tumpej
Kenig Tadej 2001 klarinet Pihalni trio Don Juan Prešernova nagrada Akademije za glasbo Božidar Tumpej
Arpad Balazs Piri 2001 fagot Pihalni trio Don Juan Prešernova nagrada Akademije za glasbo Božidar Tumpej
Žuraj Vito 2001 kompozicija Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani Marko Mihevc
Borovšak Sebastjan 2002 klarinet Prešernova nagrada Akademije za glasbo Jože Kotar
German Anja 2002 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo Dubravka Tomšič-Srebotnjak
Devjak Srečko 2002 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo Pavel Mihelčič
Murn Mateja 2002 kontrabas Prešernova nagrada Akademije za glasbo Zoran Marković
Bevc Maja 2002 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo Primož Novšak
Lavbič Lucija 2002 kitara Kitarski kvartet Amarcord Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Rajterič
Pirjevec Anja 2002 kitara Kitarski kvartet Amarcord Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Rajterič
Režman Mitja 2002 kitara Kitarski kvartet Amarcord Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Rajterič
Vešligaj Vojko 2002 kitara Kitarski kvartet Amarcord Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Rajterič
Repnik Marko 2002 trobenta Duo trobent Marko Repnik in Simon Štelcer Prešernova nagrada Akademije za glasbo Anton Grčar in Stanko Arnold
Štelcer Simon 2002 trobenta Duo trobent Marko Repnik in Simon Štelcer Prešernova nagrada Akademije za glasbo Anton Grčar in Stanko Arnold
Stadler Jaka 2002 violončelo Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani Ciril Škerjanec
Jurgec Eva 2003 oboa Prešernova nagrada Akademije za glasbo Božo Rogelja
Volk Rok 2003 saksofon Prešernova nagrada Akademije za glasbo Matjaž Drevenšek
Kosem Franc 2003 trobenta Prešernova nagrada Akademije za glasbo Anton Grčar
Križnič Mojca 2003 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo Vasilij Meljnikov
Anžej Matic 2003 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo Primož Novšak
Krajnc Mojca 2003 klavir Klavirski duo Mojca Krajnc in Vjekoslava Pleše Prešernova nagrada Akademije za glasbo Igor Dekleva
Pleše Vjekoslava 2003 klavir Klavirski duo Mojca Krajnc in Vjekoslava Pleše Prešernova nagrada Akademije za glasbo Igor Dekleva
Jelenc Eva 2003 kitara Kitarski duo Eva Jelenc in Anže Palka Prešernova nagrada Akademije za glasbo Andrej Grafenauer
Palka Anže 2003 kitara Kitarski duo Eva Jelenc in Anže Palka Prešernova nagrada Akademije za glasbo Andrej Grafenauer
Kutnar Božena 2004 cerkvena glasba Prešernova nagrada Akademije za glasbo Vatovec Marko, Florjanc Ivan, Potočnik Tone
Pupis Vid 2004 klarinet Prešernova nagrada Akademije za glasbo Jože Kotar
Bobek Jakob 2004 klarinet Prešernova nagrada Akademije za glasbo Slavko Goričar
Horvat Tadej 2004 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo Dubravka Tomšič-Srebotnjak
Haas Miha 2004 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo Dubravka Tomšič-Srebotnjak
Šinkovec Ana 2004 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo Andrej Jarc
Sever Jan 2004 klavir Klavirski trio Akademije za glasbo (Jan Sever, Janez Podlesek, Gregor Fele) Prešernova nagrada Akademije za glasbo Andrej Jarc, Primož Novšak in Miloš Mlejnik
Podlesek Janez 2004 klavir Klavirski trio Akademije za glasbo (Jan Sever, Janez Podlesek, Gregor Fele) Prešernova nagrada Akademije za glasbo Andrej Jarc, Primož Novšak in Miloš Mlejnik
Fele Gregor 2004 klavir Klavirski trio Akademije za glasbo (Jan Sever, Janez Podlesek, Gregor Fele) Prešernova nagrada Akademije za glasbo Andrej Jarc, Primož Novšak in Miloš Mlejnik
Šenk Nina 2004 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo Pavel Mihelčič
Novak Diana 2004 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo Marko Mihevc
Lončina Dragan 2004 kontrabas Prešernova nagrada Akademije za glasbo Zoran Marković
Pečeny Oksana 2004 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo Primož Novšak
Strlič Gorazd 2004 violončelo Prešernova nagrada Akademije za glasbo Ciril Škerjanec
German Anja 2004 klavir Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani Dubravka Tomšič-Srebotnjak
Makovac Aleš 2005 cerkvena glasba Prešernova nagrada Akademije za glasbo Mario Perestegi in Ivan Florjanc
Benčina Špela 2005 flavta Prešernova nagrada Akademije za glasbo Karolina Šantl Zupan
Vrhovnik Sebastjan 2005 glasbena pedagogika Prešernova nagrada Akademije za glasbo Marko Vatovec
Beguš Aljaž 2005 klarinet Prešernova nagrada Akademije za glasbo Jože Kotar
Azzeh Fada 2005 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo Dubravka Tomšič-Srebotnjak
Orešič Urška 2005 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo Pavel Mihelčič
Stermecki Gregor 2005 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo Jani Golob
Arlič Urška 2005 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo Vlatka Oršanić
Saksida Teja 2005 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo Irena Baar
Kink Matevž 2005 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo Alenka Dernač-Bunta
Gradišnik Jure 2005 trobenta Prešernova nagrada Akademije za glasbo Stanko Arnold
Porovne Matjaž 2005 violina Godalni Kvartet Fiasco Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Semeja Alenka 2005 violina Godalni Kvartet Fiasco Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Ugrin Peter 2005 viola Godalni Kvartet Fiasco Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Zalaznik Primož 2005 violončelo Godalni Kvartet Fiasco Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Trotovšek Miloša Lana 2005 violina Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani Primož Novšak
Haas Miha 2005 klavir Klavirski duo (Miha Haas in Tadej Horvat) Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani Igor Dekleva
Horvat Tadej 2005 klavir Klavirski duo (Miha Haas in Tadej Horvat) Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani Igor Dekleva
Kavčič Irena 2006 flavta Prešernova nagrada Akademije za glasbo Karolina Šantl Zupan
Gaberc Anja 2006 harfa Prešernova nagrada Akademije za glasbo Ruda Ravnik Kosi
Kulenović Slaven 2006 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo Dubravka Tomšič-Srebotnjak
Ferčič Ivan 2006 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tatjana Ognjanovič
Jereb Gašper 2006 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo Marko Mihevc
Rome Marija 2006 viola Prešernova nagrada Akademije za glasbo Mile Kosi
Velušček Vesna 2006 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo Dejan Bravničar
Brnič Nika 2006 violončelo Prešernova nagrada Akademije za glasbo Miloš Mlejnik
Smej Nina 2006 violina Godalni kvartet Violonti Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Mareš Maša 2006 violina Godalni kvartet Violonti Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Hrvatin Rok 2006 viola Godalni kvartet Violonti Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Gregorc Nina 2006 violončelo Godalni kvartet Violonti Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Žust Andrej 2006 rog Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani Boštjan Lipovšek
Nikolić Milan 2007 fagot Prešernova nagrada Akademije za glasbo Božidar Tumpej
Biščevič Aco 2007 glasbena pedagogika Prešernova nagrada Akademije za glasbo Marko Vatovec
Drakslar Nadja 2007 klarinet Prešernova nagrada Akademije za glasbo Alojz Zupan
Titovšek Matic 2007 klarinet Prešernova nagrada Akademije za glasbo Alojz Zupan
Mandarić Željka 2007 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo Hinko Haas
Hrastnik Iztok 2007 kontrabas Prešernova nagrada Akademije za glasbo Zoran Marković
Tušar Suhadolc Eva 2007 oboa Prešernova nagrada Akademije za glasbo Božo Rogelja
Ipavec Luka 2007 trobenta Prešernova nagrada Akademije za glasbo Anton Grčar
Savnik Maja 2007 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo Primož Novšak
Kosmač Jošt 2007 violončelo Prešernova nagrada Akademije za glasbo Ciril Škerjanec
Pačnik Jerneja 2007 violina Godalni kvartet Allegria Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Komadina Barbara 2007 violina Godalni kvartet Allegria Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Luin Mojca 2007 viola Godalni kvartet Allegria Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Jager Barbara 2007 violončelo Godalni kvartet Allegria Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Bečan Nejc 2007 kompozicija Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani Jani Golob
Dvoršak Simon 2008 Diploma Summa cum laude Letonja Marko, doc.
Farasin Aljaž 2008 Diploma Summa cum laude Oršanič Vlatka, izr. prof.
Kulenović Slaven 2008 Diploma Summa cum laude Tomšič Srebotnjak Dubravka, red. prof.
Lončina Dragan 2008 Diploma Summa cum laude Marković Zoran, izr. prof.
Kosmač Jošt 2008 Diploma Summa cum laude Škerjanec Ciril, red. prof.
Rome Marija 2008 Diploma Summa cum laude Kosi Mile, doc.
Pečeny Oksana 2008 Diploma Summa cum laude Novšak Primož, red. prof.
Sebastian Vida 2008 Diploma Summa cum laude Bravničar Dejan, red. prof.
Kavčič Irena 2008 Diploma Summa cum laude Šantl Zupan Karolina, red. prof.
Volk Rok 2008 Diploma Summa cum laude Drevenšek Matjaž, red. prof.
Buhvald Helena 2008 Diploma Summa cum laude Vatovec Marko, doc.
Ulčnik Remic Željka 2008 Diploma Summa cum laude Vatovec Marko, doc. mag. Florjanc Ivan, izr. prof.
Grdadolnik Marjan 2008 dirigiranje Prešernova nagrada Akademije za glasbo Milivoj Šurbek
Skrinar Katja 2008 harfa Prešernova nagrada Akademije za glasbo Ruda Ravnik Kosi
Turk Borut 2008 klarinet Prešernova nagrada Akademije za glasbo Slavko Goričar
Krutilov Stanislav 2008 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo Dubravka Tomšič-Srebotnjak
Pečnik Kristina 2008 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo Andrej Jarc
Glavina Bojan 2008 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo Marko Mihevc
Počkaj Jure 2008 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo Alenka Dernač-Bunta
Kovačevič Teo 2008 pozavna Prešernova nagrada Akademije za glasbo Dušan Kranjc
Laznik Oskar 2008 saksofon Prešernova nagrada Akademije za glasbo Matjaž Drevenšek
Joka Jovana 2008 saksofon Prešernova nagrada Akademije za glasbo Matjaž Drevenšek
Klavžar Simon 2008 tolkala Prešernova nagrada Akademije za glasbo Boris Šurbek
Bogolin Jože 2008 tolkala Prešernova nagrada Akademije za glasbo Boris Šurbek
Bogataj Maruša 2008 violončelo Prešernova nagrada Akademije za glasbo Miloš Mlejnik
Šketako Tjaša 2008 klavir Klavirski duo Tjaša Šketako in Marjan Peternel Prešernova nagrada Akademije za glasbo Bojan Gorišek
Peternel Marjan 2008 klavir Klavirski duo Tjaša Šketako in Marjan Peternel Prešernova nagrada Akademije za glasbo Bojan Gorišek
Rovtar Irena 2008 flavta Trio Irenema Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Piry Neža 2008 violina Trio Irenema Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Kurtjak Mario 2008 kitara Trio Irenema Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Pešić Jelena 2008 flavta Pihalni kvintet Akademije za glasbo Prešernova nagrada Akademije za glasbo Boštjan Lipovšek
Bonin Matej 2008 kompozicija Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani Uroš Rojko
Tušar Suhadolc Eva 2008 oboa Pihalni kvintet Akademije za glasbo Prešernova nagrada Akademije za glasbo Boštjan Lipovšek
Turk Borut 2008 klarinet Pihalni kvintet Akademije za glasbo Prešernova nagrada Akademije za glasbo Boštjan Lipovšek
Magajne Sabina 2008 rog Pihalni kvintet Akademije za glasbo Prešernova nagrada Akademije za glasbo Boštjan Lipovšek
Nikolić Milan 2008 fagot Pihalni kvintet Akademije za glasbo Prešernova nagrada Akademije za glasbo Boštjan Lipovšek
Bečan Nejc 2009 Diploma Summa cum laude Golob Jani, red. prof.
Krutilov Stanislav 2009 Diploma Summa cum laude Tomšič Srebotnjak Dubravka, red. prof.
Hrastnik Iztok 2009 Diploma Summa cum laude Marković Zoran, izr. prof.
Bohak Tina 2009 Diploma Summa cum laude dr. Koter Darja, izr. prof.
Beriša Neva 2009 flavta Prešernova nagrada Akademije za glasbo Rudi Pok
Rovtar Irena 2009 flavta Prešernova nagrada Akademije za glasbo Karolina Šantl Zupan
Grbić Stefani 2009 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Petrač
Rustja Sara 2009 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo Dubravka Tomšič-Srebotnjak
Tkalec Nika 2009 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Petrač
Lorenz Domen 2009 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo Primož Novšak
Rus Ana 2009 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo Hinko Haas
Mauko Tina 2009 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo Jani Golob
Vidic Helena 2009 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo Pavel Mihelčič
Zamuda Tomaž 2009 klavir Klavirski duo Tomaž Zamuda in Franja Gomboc Prešernova nagrada Akademije za glasbo Igor Dekleva
Dešman Gregor 2009 klavir Trio Gud Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
2009 Trobilni komorni ansambel 20/Brass Ag/09 Prešernova nagrada Akademije za glasbo Dušan Kranjc
Bogolin Jože 2009 tolkala Slovenski tolkalni duo (Jože Bogolin in Simon Klavžar) Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani Boris Šurbek
Klavžar Simon 2009 tolkala Slovenski tolkalni duo (Jože Bogolin in Simon Klavžar) Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani Boris Šurbek
Gomboc Franja 2009 klavir Klavirski duo Tomaž Zamuda in Franja Gomboc Prešernova nagrada Akademije za glasbo Igor Dekleva
Pavlovčič Urša 2009 violončelo Trio Gud Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Gregorič Dejan 2009 violina Trio Gud Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Vidic Helena 2010 Diploma Summa cum laude mag. Mihelčič Pavel, red. prof.
Rustja Sara 2010 Diploma Summa cum laude Tomšič Srebotnjak Dubravka, red. prof.
Kurtjak Mario 2010 Diploma Summa cum laude Grafenauer Andrej, red. prof.
Rovtar Irena 2010 Diploma Summa cum laude Šantl Zupan Karolina, red. prof.
Turk Borut 2010 Diploma Summa cum laude Goričar Slavko, red. prof.
Laznik Oskar 2010 Diploma Summa cum laude Drevenšek Matjaž, red. prof.
Bogolin Jože 2010 Diploma Summa cum laude Šurbek Boris, red. prof.
Klavžar Simon 2010 Diploma Summa cum laude Šurbek Boris, red. prof.
Pernuš Andreja 2010 Diploma Summa cum laude dr. Koter Darja, izr. prof.
Maček Melita Ana 2010 Diploma Summa cum laude Perestegi Mario, izr. prof., Florjanc Ivan, izr. prof.
Marinović Ivan 2010 dirigiranje Prešernova nagrada Akademije za glasbo Milivoj Šurbek
Jerina Jaka 2010 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo Jani Golob
Strahovnik Petra 2010 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo Uroš Rojko
Grafenauer Izidor Erazem 2010 kitara Prešernova nagrada Akademije za glasbo Andrej Grafenauer
Loštrek Živa 2010 oboa Prešernova nagrada Akademije za glasbo Božo Rogelja
Rošer Jože 2010 rog Prešernova nagrada Akademije za glasbo Boštjan Lipovšek
Koprivec Petra 2010 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo Dubravka Tomšič-Srebotnjak
Peternel Marjan 2010 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo Hinko Haas
Krajnčan Fojkar Simon 2010 Kitarski duo Simon Krajnčan Fojkar in Aljoša Vrščaj Prešernova nagrada Akademije za glasbo Katja Porovne Silič
Vrščaj Aljoša 2010 Kitarski duo Simon Krajnčan Fojkar in Aljoša Vrščaj Prešernova nagrada Akademije za glasbo Katja Porovne Silič
Urbanč Primož Urbanč 2010 klavir Komorni ansambel Akademije za glasbo Prešernova nagrada Akademije za glasbo Bojan Gorišek
Peternel Marjan 2010 klavir Komorni ansambel Akademije za glasbo Prešernova nagrada Akademije za glasbo Bojan Gorišek
Vidmar Petra 2010 tolkala Komorni ansambel Akademije za glasbo Prešernova nagrada Akademije za glasbo Bojan Gorišek
Krč Urban 2010 tolkala Komorni ansambel Akademije za glasbo Prešernova nagrada Akademije za glasbo Bojan Gorišek
Fortin Mojca 2010 violina Godalni kvartet Accademia Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Bratina Beti 2010 violina Godalni kvartet Accademia Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Pantner Volfand Gea 2010 viola Godalni kvartet Accademia Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Bičanin Zoran 2010 violončelo Godalni kvartet Accademia Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Sonc Tanja 2010 violina Godalni kvartet A la corda Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Pirc Nina 2010 violina Godalni kvartet A la corda Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Mikolič Nejc 2010 viola Godalni kvartet A la corda Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Bogataj Maruša 2010 violončelo Godalni kvartet A la corda Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Likar Miša 2011 Diploma Summa cum laude Dr. Branka Rotar Pance, doc., Urška Pompe, doc.
Bogataj Maruša 2011 Diploma Summa cum laude Miloš Mlejnik, red. prof.
Piry Neža 2011 Diploma Summa cum laude Monika Skalar, izr. prof.
Ugovšek Valentina 2011 Diploma Summa cum laude dr. Darja Koter, izr. prof.
Brizani Bernardo 2011 violončelo Prešernova nagrada Akademije za glasbo Igor Škerjanec
Dominko Nina 2011 sopran Prešernova nagrada Akademije za glasbo Pija Brodnik
Feguš Doroteja 2011 flavta Prešernova nagrada Akademije za glasbo Matej Zupan
Fortin Mojca 2011 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo Dejan Bravničar
Konec Gašper 2011 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo Marko Mihevc
Krišelj Lucija 2011 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo Primož Novšak
Meljnikov Katja 2011 violončelo Prešernova nagrada Akademije za glasbo Miloš Mlejnik
Miklavec Aleksander 2011 klarinet Prešernova nagrada Akademije za glasbo Jože Kotar
Mikolič Nejc 2011 viola Prešernova nagrada Akademije za glasbo Mile Kosi
Rozman Anže 2011 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo Jani Golob
Sušnik Martin 2011 tenor Prešernova nagrada Akademije za glasbo Pija Brodnik
Štendler Karmen 2011 kitara Prešernova nagrada Akademije za glasbo Andrej Grafenauer
Turin Lovro 2011 klarinet Prešernova nagrada Akademije za glasbo Slavko Goričar
Zamuda Tomaž 2011 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Petrač
Činč Katja 2011 klavir Trio Amarilis Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Mlakar Lucija 2011 violina Trio Amarilis Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Horvat Urška 2011 violončelo Trio Amarilis Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Martinc Kristina 2011 kljunasta flavta Trio Hymnia Prešernova nagrada Akademije za glasbo Mateja Bajt
Ramovš Veronika 2011 kljunasta flavta Trio Hymnia Prešernova nagrada Akademije za glasbo Mateja Bajt
Grafenauer Izidor Erazem 2011 kitara Trio Hymnia Prešernova nagrada Akademije za glasbo Mateja Bajt
Vidmar Petra 2011 tolkala Tolkalni duo (Petra Vidmar in Lovro Ašič) Prešernova nagrada Akademije za glasbo Boris Šurbek
Ašič Lovro 2011 tolkala Tolkalni duo (Petra Vidmar in Lovro Ašič) Prešernova nagrada Akademije za glasbo Boris Šurbek
Sonc Tanja 2011 violina Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani Primož Novšak
Urh Melinda 2012 saksofon Diploma Summa cum laude red. prof. Matjaž Drevenšek
Rozman Anže 2012 kompozicija Diploma Summa cum laude red. prof. Jani Golob
Dešman Gregor 2012 klavir Diploma Summa cum laude red. prof. Hinko Haas
Peternel Marjan 2012 klavir Diploma Summa cum laude red. prof. Hinko Haas
Tkalec Nika 2012 klavir Diploma Summa cum laude izr. prof. Tomaž Petrač
Savnik Maja 2012 violina Diploma Summa cum laude red. prof. Primož Novšak
Sonc Tanja 2012 violina Diploma Summa cum laude red. prof. Primož Novšak
Trček Urška 2012 violina Diploma Summa cum laude izr. prof. Monika Skalar
Mlakar Lucija 2012 violina Diploma Summa cum laude red. prof. Vasilij Meljnikov
Kukovič Katarina 2012 tolkala Diploma Summa cum laude red. prof. Šurbek Boris
Vidmar Petra 2012 tolkala Diploma Summa cum laude red. prof. Šurbek Boris
Fajdiga Jana 2012 flavta Diploma Summa cum laude red. prof. Šantl Zupan Karolina
Brezavšček Anja 2012 flavta Diploma Summa cum laude red. prof. Šantl Zupan Karolina
Mijovič Blaž 2012 saksofon Diploma Summa cum laude red. prof. Matjaž Drevenšek
Rošer Jože 2012 rog Diploma Summa cum laude izr. prof. Boštjan Lipovšek
Miklavec Aleksander 2012 klarinet Diploma Summa cum laude red. prof. Kotar Jože
Hladnik Mojca 2012 petje Diploma Summa cum laude doc. Pia Brodnik
Mesarič Tadeja 2012 glasbena pedagogika Diploma Summa cum laude red. prof. dr. Koter Darja
Štrbenk Tanja 2012 glasbena pedagogika Diploma Summa cum laude izr. prof. Marko Vatovec, doc. dr. Branka Rotar Pance
Atanasova Pandelina 2012 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Brezavšek Anja 2012 flavta Prešernova nagrada Akademije za glasbo Karolina Šantl Zupan
Jevtović Mirko 2012 harmonika Prešernova nagrada Akademije za glasbo Borut Zagoranski
Fajdiga Jana 2012 flavta Prešernova nagrada Akademije za glasbo Karolina Šantl Zupan
Logar Luka 2012 pozavna Prešernova nagrada Akademije za glasbo Dušan Kranjc
Martinčič Peter 2012 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo Matjaž Robavs
Predanič Matjaž 2012 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo Jani Golob
Rihtaršič Urška 2012 harfa Prešernova nagrada Akademije za glasbo Mojca Zlobko Vajgl
Semič Bursać Ana 2012 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo Dubravka Tomšič Srebotnjak
Tkalec Ermin 2012 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo Dubravka Tomšič Srebotnjak
Tkalec Žan 2012 pozavna Prešernova nagrada Akademije za glasbo Dušan Kranjc
Torkar Klemen 2012 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo Matjaž Robavs
Turk Gregor 2012 trobenta Prešernova nagrada Akademije za glasbo Stanko Arnold
Urh Melinda 2012 saksofon Prešernova nagrada Akademije za glasbo Matjaž Drevenšek
Vidic Darko 2012 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo Matjaž Robavs
Đnđlić Simona 2012 klavir Klavirski trio Barcarola Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Hrabar Gregor 2012 klavir Klavirski trio Barcarola Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Vlašić Zrinka 2012 klavir Klavirski trio Barcarola Prešernova nagrada Akademije za glasbo Tomaž Lorenz
Gričar Jan 2012 saksofon Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani Matjaž Drevenšek
Bratina Beti 2013 violina Diploma Summa cum laude izr. prof. Monika Skalar
Marčina Matija 2013 kompozicija in glasbena teorija Diploma Summa cum laude red. prof. Jani Golob
Rus Natalija 2013 glasbena pedagogika Diploma Summa cum laude doc. dr. Branka Rotar Pance, doc. mag. Jaka Pucihar
Semić Bursać Ana 2013 klavir Diploma Summa cum laude red. prof. Dubravka Tomšič Srebotnjak
Kuder Matic 2013 klarinet Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Dešman Gregor 2013 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Fajdiga Meta 2013 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Gombač Maja 2013 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Rijon Nena 2013 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Penšek Simon 2013 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Steklasa Dominik 2013 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Gričar Jan 2013 saksofon Kvartet saksofonov Colorfour Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Starc Štefan 2013 saksofon Kvartet saksofonov Colorfour Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Sumrak Bojan 2013 saksofon Kvartet saksofonov Colorfour Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Marion Matija 2013 saksofon Kvartet saksofonov Colorfour Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Drašček Rojko Nuška 2013 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Križaj Domen 2013 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Stipančević Štefica 2013 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Kožuh Anja 2013 saksofon Anja Kožuh in Larisa Marjanovič Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Marjanovič Larisa 2013 saksofon Anja Kožuh in Larisa Marjanovič Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Ušeničnik Vid 2013 tolkala Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Pantner Volfrand Gea 2013 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Bertoncelj Sebastian 2013 violončelo Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Spasić Minja 2013 violončelo Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Jevtović Mirko 2013 harmonika DUO FURIOSO (Mirko Jevtović, Nikolina Furić) Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani Borut Zagoranski
Furić Nikolina 2013 harmonika DUO FURIOSO (Mirko Jevtović, Nikolina Furić) Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani Borut Zagoranski
Colja Anja 2014 flavta Diploma Summa cum laude red. prof. Fedja Rupel
Dominko Nina 2014 petje Diploma Summa cum laude izr. prof. Pia Brodnik
Feguš Doroteja 2014 flavta Diploma Summa cum laude red. prof. Matej Zupan
Gracej Domen 2014 trobenta Diploma Summa cum laude red. prof. Stanko Arnold
Ivančič Bojana 2014 orgle Diploma Summa cum laude izr. prof. Renata Bauer
Klink Stephen William 2014 kompozicija in glasbena teorija Diploma Summa cum laude red. prof. Jani Golob
Kralj Anita 2014 orgle Diploma Summa cum laude izr. prof. Renata Bauer
Merc Nejc 2014 tuba Diploma Summa cum laude doc. Darko Rošker
Okoliš Martina 2014 čembalo Diploma Summa cum laude izr. prof. Egon Mihjalović
Pantner Volfand Gea 2014 viola Diploma Summa cum laude doc. Mile Kosi
Podpečan Alenka 2014 glasbena pedagogika Diploma Summa cum laude izr. prof. Marko Vatovec
Predanič Matjaž 2014 kompozicija in glasbena teorija Diploma Summa cum laude red. prof. Jani Golob
Torkar Klemen 2014 petje Diploma Summa cum laude izr. prof. Pia Brodnik
Turk Gregor 2014 trobenta Diploma Summa cum laude red. prof. Stanko Arnold
Bitenc Mojca 2014 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Cugelj Tin 2014 pozavna Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Činč Tanja 2014 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Jerman Mojca 2014 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Merc Nejc 2014 tuba Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Miklič Ernest 2014 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Plesničar Teja 2014 harfa Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Tinauer Dunja 2014 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Troha Špela 2014 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Vegelj Uroš 2014 tuba Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Grm Nejc 2014 harmonika Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani Luka Juhart
Cvirn Aljaž 2014 kitara Kitarski duo Cvirn-Grahelj Prešernova nagrada Akademije za glasbo red. prof. Andrej Grafenauer, red. prof. Tomaž Rajterič
Grahelj Dan 2014 kitara Kitarski duo Cvirn-Grahelj Prešernova nagrada Akademije za glasbo red. prof. Andrej Grafenauer, red. prof. Tomaž Rajterič
Bitenc Mojca 2015 petje Diploma Summa cum laude doc. Barbara Jernejčič Fuerst
Dolinšek Eva 2015 čembalo Diploma Summa cum laude izr. prof. Egon Mihajlović
Gričar Jan 2015 saksofon Diploma Summa cum laude doc. Miha Rogina
Hibšer Milan 2015 sakralna glasba Diploma Summa cum laude red. prof. Mario Perestegi, izr. prof. mag. Ivan Florjanc, red.prof. Maks Strmčnik
Hotko Matej 2015 kontrabas Diploma Summa cum laude red. prof. Zoran Marković, doc. mag. Jaka Pucihar
Jašovec Uršula 2015 kompozicija in glasbena teorija Diploma Summa cum laude zasl. prof. Pavel Mihelčič
Petrović Maja 2015 sakralna glasba Diploma Summa cum laude red. prof. Mario Perestegi, izr. prof. mag. Ivan Florjanc, red. prof. Maks Strmčnik
Razpotnik Uroš 2015 klarinet Diploma Summa cum laude red. prof. Jože Kotar
Rihtaršič Urška 2015 harfa Diploma Summa cum laude doc. Mojca Zlobko Vajgl
Sgerm Tanja 2015 glasbena pedagogika Diploma Summa cum laude red. prof. dr. Darja Koter
Stipančević Štefica 2015 petje Diploma Summa cum laude izr. prof. Pia Brodnik
Tkalec Žan 2015 pozavna Diploma Summa cum laude izr. prof. Dušan Kranjc
Dolžan Ana 2015 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Dornik Manca 2015 harmonika Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Firšt Leon 2015 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Hibšer Milan 2015 orgle Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Lavrenčič Mojca 2015 dirigiranje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Makor Andrej 2015 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Novak Mija 2015 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Rus Grega 2015 kontrabas Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Šepec Tadej 2015 saksofon Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Zajec Nina 2015 glasbena pedagogika Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Koželj Neža 2015 klavir Duo Scaramouche Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Rus Nadja 2015 klavir Duo Scaramouche Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Garagić Alen 2016 kitara Diploma Summa cum laude red. prof. Tomaž Rajterič, doc. dr. Katarina Habe
Jereb Gašper 2016 orgle Diploma Summa cum laude izr. prof. Renata Bauer
Jevtović Mirko 2016 harmonika Diploma Summa cum laude red. prof. Borut Zagoranski
Kokovnik Katarina 2016 glasbena pedagogika Diploma Summa cum laude red. prof. dr. Darja Koter
Lasič Andraž 2016 kompozicija in glasbena teorija Diploma Summa cum laude red. prof. Jani Golob
Lotrič Katarina 2016 klavir Diploma Summa cum laude doc. Jasminka Stančul
Martinčič Peter 2016 petje Diploma Summa cum laude izr. prof. Matjaž Robavs
Novak Ana 2016 violina Diploma Summa cum laude red. prof. Vasilij Meljnikov
Plesničar Tea 2016 harfa Diploma Summa cum laude doc. Ruda Ravnik Kosi
Przybył Marika 2016 violina Diploma Summa cum laude red. prof. Gorjan Košuta
Remšak Anžej 2016 trobenta Diploma Summa cum laude zasl. prof. Anton Grčar
Rojko Nuška 2016 petje Diploma Summa cum laude izr. prof. Matjaž Robavs
Sušnik Martin 2016 petje Diploma Summa cum laude izr. prof. Pia Brodnik
Šmid Erik 2016 glasbena pedagogika Diploma Summa cum laude izr. prof. Marko Vatovec
Tinauer Dunya 2016 petje Diploma Summa cum laude izr. prof. Alenka Dernač Bunta
Tkalec Ermin 2016 klavir Diploma Summa cum laude zasl. prof. Dubravka Tomšič Srebotnjak
Troha Špela 2016 klavir Diploma Summa cum laude red. prof. Tatjana Ognjanović
Veber David 2016 kompozicija in glasbena teorija Diploma Summa cum laude red. prof. mag. Marko Mihevc
Antolovič Ajda 2016 saksofon Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Čonč Aleksander 2016 kompozicija in glasb. teorija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Frece Andraž 2016 harmonika Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Golob Kristina 2016 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Hudnik Izak 2016 violončelo Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Klančar Tim 2016 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Kiralj Anita 2016 dirigiranje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Logar Martin 2016 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Przybył Marika 2016 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Romih Kaja 2016 flavta Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Križaj Domen 2016 petje Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani Matjaž Robavs
Cugelj Tin 2017 pozavna Diploma Summa cum laude red. prof. Dušan Kranjc
Črnko Špela 2017 glasbena pedagogika Diploma Summa cum laude red. prof. dr. Darja Koter
Grm Nejc 2017 harmonika Diploma Summa cum laude doc. Luka Juhart
Jerman Mojca 2017 violina Diploma Summa cum laude red. prof. Vasilij Meljnikov
Križaj Domen 2017 petje Diploma Summa cum laude izr. prof. Matjaž Robavs
Zec Eva 2017 klavir Diploma Summa cum laude izr. prof. Vladimir Mlinarić
Babič Monika 2017 oboa Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Bogataj Kristina 2017 dirigiranje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Ceglar Maja 2017 solopetje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Dobnikar Eva 2017 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Gruden Sabina 2017 solopetje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Jovanovič Tajda 2017 solopetje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Koren Domen 2017 saksofon Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Lebar Tilen 2017 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Nagode Ita 2017 saksofon Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Podpečan Alenka 2017 dirigiranje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Osina Rues Inez 2017 solopetje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Ulaga Teja 2017 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Zaletel Černoš Rok 2017 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Firšt Leon 2017 kompozicija Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani Dušan Bavdek
Babič Monika 2018 oboa Diploma Summa cum laude izr. prof. Matej Šarc
Bertoncelj Sebastian 2018 violončelo Diploma Summa cum laude zasl. prof. Miloš Mlejnik
Ceglar Maja 2018 petje Diploma Summa cum laude izr. prof. Pia Brodnik
Čonč Aleksander 2018 kompozicija in glasbena teorija Diploma Summa cum laude zasl. prof. Jani Golob
Dolžan Ana 2018 violina Diploma Summa cum laude red. prof. Primož Novšak
Grahor Barbara 2018 viola Diploma Summa cum laude doc. Marija Rome
Jančar Tim 2018 klavir Diploma Summa cum laude red. prof. Tatjana Ognjanović
Koren Tamara 2018 glasbena pedagogika Diploma Summa cum laude red. prof. dr. Darja Koter, doc. dr. Drago Kunej
Košir Una 2018 kljunasta flavta Diploma Summa cum laude doc. Mateja Bajt
Lavrenčič Mojca 2018 orkestrsko dirigiranje Diploma Summa cum laude doc. Simon Dvoršak
Penger Miha 2018 čembalo Diploma Summa cum laude izr. prof. Egon Mihajlović
Petohleb Primož 2018 tuba Diploma Summa cum laude red. prof. Josef Steinböck
Slakan Tilen 2018 kompozicija in glasbena teorija Diploma Summa cum laude red. prof. mag. Marko Mihevc
Trilar Žiga 2018 kontrabas Diploma Summa cum laude red. prof. Zoran Marković
Bičanin Zoran 2018 dirigiranje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Černe Anej 2018 kompozicija Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Gregorc David 2018 klarinet Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Hrastnik Lara 2018 harfa Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Mihelač Jaka 2018 solopetje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Milković-Prosen Petra 2018 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Oprešnik Lara 2018 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Pajanović Nikola 2018 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Porenta Ajda 2018 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Stanič Urban 2018 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Vehovec Aris 2018 oboa Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Vrabec Julija 2018 klarinet Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Dolžan Ana 2018 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Hudnik Izak 2018 violončelo Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Firšt Leon 2019 kompozicija Diploma Summa cum laude izr. prof. Dušan Bavdek
Kocen Iztok 2019 kompozicija Diploma Summa cum laude izr. prof. Dušan Bavdek
Maljuga Klara 2019 zborovsko dirigiranje Diploma Summa cum laude izr. prof. Sebastjan Vrhovnik
Mihelač Jaka 2019 petje Diploma Summa cum laude red. prof. Robavs Matjaž
Golob Kristina 2019 klavir Diploma Summa cum laude red. prof. Hinko Haas
Novak Mija 2019 klavir Diploma Summa cum laude red. prof. Hinko Haas
Kravanja Ana 2019 klavir Diploma Summa cum laude doc. Jasminka Stančul
Mezgec Ana 2019 violina Diploma Summa cum laude red. prof. Monika Skalar
Rus Grega 2019 kontrabas Diploma Summa cum laude red. prof. Zoran Marković
Marković Todor 2019 kontrabas Diploma Summa cum laude red. prof. Zoran Marković
Romih Kaja 2019 flavta Diploma Summa cum laude red. prof. dr. Karolina Šantl Zupan
Kalin Kante Aljaž 2019 klarinet Diploma Summa cum laude red. prof. Jože Kotar
Vrabec Julija 2019 klarinet Diploma Summa cum laude red. prof. Jože Kotar
Arh Marko 2019 rog Diploma Summa cum laude red. prof. Boštjan Lipovšek
Pirš Petra 2019 glasbena pedagogika Diploma Summa cum laude red. prof. Marko Vatovec
Smrekar Sara 2019 glasbena pedagogika Diploma Summa cum laude doc. dr. Katarina Zadnik
Čibej Jan 2019 tolkala Tolkalni duo Dendrocopo Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Poljanec Luka 2019 tolkala Tolkalni duo Dendrocopo Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Beguš Hana 2019 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Kalin Kante Aljaž 2019 klarinet Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Kravanja Ana 2019 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Lapuh Alja 2019 glasbena pedagogika Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Mezgec Ana 2019 violina Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Ogrič Blaž 2019 rog Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Pušnik Jan 2019 klavir Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Ravnik Gregor 2019 petje Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Vatovec Vida 2019 saksofon Prešernova nagrada Akademije za glasbo
Mihelač Jaka 2019 petje Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani Matjaž Robavs


Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]

Literatura[uredi | uredi kodo]

  • Koter, Darja, 2020. Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani – 80 let : 1939–2019. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete : Akademija za glasbo.

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]