Seznam nosilcev spominskega znaka ob deseti obletnici vojne za Slovenijo

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Seznam nosilcev spominskega znaka ob deseti obletnici vojne za Slovenijo.

Seznam[uredi | uredi kodo]

(datum podelitve - ime)

29. avgust 2001[uredi | uredi kodo]

Ivan Avsenik - Franc Baša - Zvezdan Birsa - Ferdo Bordon - Janez Dobravec - Uroš Doljak - Damjan Dular - Blaž Čebulj - Marjan Finkšt - Ivan Franceškin - Vladimir Gačnik - Danilo Gorenc - Matjaž Goričar - Boris Gril - Primož Habič - Zdenko Hari - Marjan Hiti - Damir Isteničič - Ludvik Jonaš - Rado Jurač - Jože Kadunc - Vinko Kastelic - Franc Kodriž - Franc Kokoravec - Bogdan Komel - Lado Kraševec - Jože Križman - Franjo Lautar - Marjan Lebeničnik - Zdenko Likan - Janko Lutman - Štefan Malavašič - Roman Marguč - Boris Marinič - Marjan Markun - Anton Martinjak - Vojko Martinuč - Franc Mihalič - Darko Mislej - Robert Mlakar - Slavko Motaln - Miro Naglič - Miro Nareks - Andrej Novak - Zvezdan Ostrouška - Jože Palfi - Stanislav Pegan - Milko Petek - Egon Poljšak - Leon Posega - Mirko Povše - Franc Povšič - Janez Prijatelj - istvan Ravbar - Robert Rimahazi - Metko Rutar - Stanislav Šantelj - Igor Šimec - Jože Šimec - Darko Skok (1947) - Darko Skok (1963) - Janko Škrabelj - Milan Slana - Drago Šober - Miro Štular - Rajko Turk - Željko Varga - Marjan Videtič - Robert Vilhar - Milan Visinski - Asi Voh - Aleš Vranešič - Davor Wimer - Borut Zadražnik - Boris Zajc - Frančišek Zavašnik - Franc Zemljič - Dušan Zrimšek - Bojan Žagar - Robert Žavbi - Zlatko Žvajker

10. september 2001[uredi | uredi kodo]

Dragutin Abram - Bojan Adamovič - Branislav Adlešič - Robert Agnič - Slavko Ajdič - Jože Ambrožič - Martin Ambrožič - Anton Ancelj - Andrej Andolšek - Bojan Andolšek - Darko Andrejaš - Boris Andrejčič - Jožko Antončič - Robert Antončič - Vojislav Antončič - Jože Arh - Janez Avguštin - Anton Avsec - Franc Avsec - Ivan Babič - Marjan Babič - Roman Bahor - Bojan Bajc - Jože Bajc - Martin Balažič - Stanislav Balkovec - Franc Bambič - Anton Ban - Boštjan Ban - Zdenko Ban - Janez Banič - Stanislav Banič - Marko Barič - Aleš Bartolj - Vojko Bavdek - Bogdan Bebar - Slavko Bec - Zdenko Bec - Malden Becič - Andrej Beg - Mirko Bele - Robi Bele - Rudolf Bele - Jože Belinc - Igor Benedik - Mitja Berce - Viktor Berk - Tihomir Bertole - Franc Berus - Srečko Berus - Peter Bevc - Marjan Bilobrk - Ivan Bizjak - Aleksander Blatnik - Tomaž Blatnik - Jože Blazić - Martin Blažič - Miroslav Blažič - Silvester Blažič - Bojan Bobnar - Janko Bobnar - Jože Bobnar - Vinko Bogovič - Anton Boltes - Anton Boltez - Jože Borsan - Alojz Borse - Anton Borse - Vinko Bosina - Iztok Božič - Roman Božič - Robert Bozovičar - Bojan Bradač - Jože Broz - Božidar Brajkovič - Zlatko Bratec - Albreht Bratkovič - Franc Bratkovič - Franc Bratkovič - Ivan Bratkovič - Jože Bratkovič - Jože Bratkovič - Jožko Bratkovič - Anton Bregač - Alojz Bregant - Janez Bregant - Miha Bregant - Franc Bregar - Jože Bregar - Stanislav Bregar - Martin Breznikar - Miroslav Breznikar - Vojimir Brilej - Franc Brinovar - Anton Brlogar - Jože Brodnik - Milan Brulc - Peter Brulc - Janez Bučar - Alojz Bukovec - Boris Bukovec - Ivan Bukovec - Marjan Bukovinski - Tadej Burazer - Tomaž Burazer - Boris Butala - Martin Butala - Franc Butkovič - Ivan Cerar - Matjaž Cikanek - Jože Cizerle - Miha Colarič - Silvo Colarič - Franc Cugel - Marjan Cujnik - Daniel Cvelbar - Darko Cvelbar - Vinko Cvelbar - Franc Cvetan - Franc Cvetkovič - Lojze Cvitkovič - Ivan Čančer - Alojz Čeh - Tomaž Čemaz - Dubravko Čengija - Darko Češek - Djurdji Čingarov - Jožef Čurk - Štefan Debevc - Anton Derganc - Miro Deželan - Vinko Doberšek - Tomaž Dolenšek - Jože Drab - Alojz Dragan - Dušan Dragan - Marko Dražetič - Stanislav Dražumerič - Sandi Drčar - Franc Drobne - Stanislav Duh - Alojz Dulc - Anton Dusec - Jože Fajdiga - Mirko Ferfole - Franc Fifolt - Mladen Filak - Ivan File - Tine Filip - Iztok Filk - Janez Fink - Robert Fink - Franc Flajs - Herman Florjančič - Janez Florjančič - Boštjan Furtuna - Bojan Frajs - Alojz Franko - Igor Franko - Jože Franko - Marjan Franko - Stanko Franko - Jože Furdi - Marjan Furdi - Nikola Furjančič - Metod Gabrijel - Ivan Gačnik - Martin Gačnik - Franc Gazvoda - Martin Gazvoda - Martin Gerbajs - Marko Gerden - Mirko Gerdin - Ciril Gerlica - Franc Germovšek - Martin Gliha - Jože Godina - Mirko Godler - Anton Gole - Andrej Golob - Boris Golob - Jože Golob - Roman Golob - Milan Golobič - Janez Gorenc - Jože Gorenc - Slavko Gorenc - Štefan Gorenc - Valentin Gorenc - Martin Gorišek - Anton Gorjanc - Aleš Gorjup - Jožko Gornik - Jože Gorše - Jože Goršin - Franc Gosenar - Igor Gosenica - Drago Gošte - Matija Gotenc - Matjaž Gotez - Marjan Grabnar - Leopold Grahek - Jože Grajžl - Marjan Grandljič - Marko Grandovec - Aloz Grčar - Tomaž Gregorčič - Janez Gregorič - Mirko Gregorič - Tomaž Gregorič - Vili Gregorič - Alojz Gregoričič - Andrej Greznik - Simon Greznik - Bruno Gričar - Franc Gričar - Milan Gričar - Ivan Grm - Martin Grubar - Gregorij Grum - Luka Gusak - Albin Gutman - Dušan Harapin - Žare Henigman - Alojz Hlebec - Drago Hočevar - Lado Hočevar - Milan Hočevar - Niko Hočevar - Robert Hočevar - Simon Hočevar - Simon Hočevar - Božo Horvat - Ivan Horžen - Andrej Hrastar - Anton Hrastar - Franc Hrastar - Igor Hrastar - Boštjan Hrenk - Bojan Hribar - Franc Hribar - Stane Hribar - Anton Hribernik - Peter Hrovat - Silvo Hrovat - Janez Hrovatič - Boris Hrvatin - Ludvik Huč - Anton Hudoklin - Janez Hudoklin - Marjan Hudoklin - Slavko Humek - Peter Iglič - Martin Ilenič - Ivan Ilnikar - Štefan Ilnikar - Anton Imperl - Jože Ivanes - Jožef Ivanušič - Andrej Ivnik - Janez Ivšič - Marjan Jagrič - Ratko Jajalo - Stanko Jaki - Tomaž Jaklič - Darko Jakopič - Alojz Jakše - Branko Jakše - Branko Jakše - Jožko Jakše - Slavko Jakše - Ivan Jamnik - Janez Jamnik - Lado Janc - Zdenko Janc - Andrej Janežič - Branko Janežič - Ciril Janežič - Robert Jankovič - Tomaž Janževec - Franc Jarc - Robert Jarc - Stane Jarm - Ivan Jazbinšek - Karl Jelčič - Janez Jenič - Andrej Jenžur - Anton Jerele - Marjan Jerele - Damjan Jerič - Marjan Jerman - Metod Jerman - Peter Jerman - Tomaž Jeršin - Silvester Jesih - Marjan Jevnikar - Ivan Jevšek - Leopold Jevšek - Milan Jordan - Slavko Jordan - Tone Jordan - Bojan Jošt - Franc Jožef - Franc Jožef - Andrej Judež - Franc Judež - Silvo Judež - Franc Jureč - Vinko Jurečič - Aleš Jurenec - Ciril Jurgelič - Bruno Jurgič - Feliks Jurman - Aleš Juršič - Anton Juršič - Ladislav Juršič - Lado Juršič - Martin Juršič - Roman Juvan - Franc Juvanc - Rudi Kajtna - Leon Kamin - Srečko Kandžič - Andreja Kapušin - Mirko Karakaš - Franc Kartuš - Alojz Kašič - Anton Kašič - Darko Kastelic - Jože Kastelic - Martin Kastelič - Miro Kastelic - Miro Kastelic (1961) - Pavel Kastelic - Polde Kastelic - Robert Kastelic (1968) - Robert Kastelic (1970) - Slavko Kastelic - Ivan Kavšak - Vinko Kavšek - Damjan Keber - Janez Kek - Franc Kene - Viktor Kermc - Ivo Kink - Bojan Kirar - Mirko Kirar - Bojan Kirn - Matjaž Klančar - Ivan Klemenčič - Jože Klemenčič - Viktor Klemenčič - Rade Klisarič - Anton Klobčaver - Andrej Klobučar - Silvo Knez - Janko Kobalj - Janez Kobe - Branko Kobetič - Dušan Kočevar - Slavko Kodrič - Tomaž Kodrič - Damjan Kolegar - Franc Kolenc - Ernest Koligar - Jože Koligar - Zvonko Kolman - Alfonz Komatar - Franc Komljanec - Marjan Konajzler - Peter Končina - Avguštin Kopač - Jakob Kopina - Anton Koplenik - Darko Koračin - Jože Koritnik - Franc Kos - Lojze Kos - Rudolf Kos - Slavko Kos - Vlado Kos - Leopold Koščak - Jani Košir - Jože Košir (1957) - Jože Košir (1961) - Pavle Košir - Milan Kosmač - Tonček Kosmač - Alfonz Kotar - Alojz Kotar - Marko Kotar - Peter Kotar - Vojko Kotnik (posmtno) - Žarko Kovačevič - Anton Kovačič - Ciril Kovačič - Ivan Kovačič - Jože Kovačič - Miran Kovačič - Silvo Kozole - Albin Kralj - Boris Kralj (1958) - Boris Kralj (1970) - Božidar Kralj - Jože Kralj - Marjan Kralj - Martin Kralj - Miroslav Kramarič - Janez Kranjc - Matjaž Kranjc - Milan Kranjc - Mitja Kranjc - Mirko Krašovec - Štefan Krevs - Jože Krhin - Edvard Krištof - Jože Križančič - Jože Križman - Marjan Križman - Rafael Križman - Janko Krošelj - Rado Krštinc - Vinko Krznar - Franc Kuhar - Martin Kuhar - Tomaž Kukenberger - Alojz Kukman - Miran Kumer - Iztok Kunstek - Darko Kuplenik - Milan Kuralt - Božo Kure - Boško Kurent - Mirko Kurent - Dušan Kutija - Marjan Lahne - Željko Lamberščak - Anton Lap - Anton lapuh - Jože Lapuh - Stanislav Legan - Zoran Leko - Marjan Lekše - Rafael Lekše - Janez Lenart - Zdravko Lesar - Bogdan Lesjak - Miro Lesjak - Borut Lindič - Franc Lindič (1966) - Franc Lindič (1971) - Anton Lipaj - Stanislav Lipar - Marjan Ljube - Branko Lobe - Janez Lobe - Slavko Lončar - Franc Longo - Tomaž Lozar - Andrej Lumpert - Damjan Luzar - Janko Luzar - Jernej Luzar - Niko Luzar - Vinko Luzar - Milan Lužar - Stanislav Maček - Vlado Magdič - Franc Majcen - Zvonko Majer - Robert Majerle - Jože Makovec - Milan Makovec - Radivoj Malenšek - Milenko Maletič - Bogdan Mali - Rado Malinovič - Alojz Malus - Matjaž Mandelj - Vasilije Maraš - Milan Marinčič - Vladimir Marinčič - Dušan Marjanovič - Bine Markl - Drago Markovič - Mirko Marn - Anton Marolt - Franc Martek - Alojz Martinčič - Roman Martinčič - Jože Matjaž - Janez Mavsar - Janez Medle - Jože Medved - Marjan Medved - Martin Medvešek - Franc Meglič - Jože Mejaš - Milan Mencin - Bogdan Mesojedec - Marjan Mesojedec - Marjan Metelko - Štefan Metelko - Žarko Mijatovič - Andrej Mikec - Franc Miklavčič - Srečko Miklič - Martin Mikulič - Lovro Milavec - Dejan Mlakar - Igor Mlakar - Janez Mlakar - Miran Mlakar - Peter Močan - Dušan Modrinjak - Marjan Mohar - Alojz Mohorčič - Dušan Mojstrovič - Božidar Mokrovič - Jernej Molan (padel) - Gregorij Mole - Jože Može - Slavko Može - Jože Mrak - Marjan Mržljak - Franc Muhič - Jože Mulh - Iztok Muller - Alojz Murn - Srečko Murn - Suad Muslinovič - Adam Mustafič - Roman Nagode - Jurij Nahtigal (16.10.1966) - Jurij Nahtigal (17.6.1966) - Branko Noč - Alojz Novak - Andrej Novak (1966) - Andrej Novak (1970) - Franc Novak - Janez Novak - Jože Novak - Jure Novak - Stanislav Novak - Zvonko Novakovič - Drago Novšak - Franc Novšak - Jože Novšak - Jože Nučič - Janez Oberč - Branko Obzetič - Mirko Ognjenovič - Janko Ogorevc - Franc Ogrinc - Roman Okršlar - Ivan Omerzu - Slavko Oplotnik - Jože Opravž - Janko Orač - Roman Osojnik - Jurij Oštir - Milan Oštir - Zvonko Oštir - Andrej Oštrbenk - Aleksander Ostrovršnik - Edo Ozimek - Marjan Padaršič - Jože Pajk - Andrej Palka - Andrej Panjan - Janez Papež - Jurij Papež - Rudi Papež - Vladimir Pavec - Drago Pavlič - Franc Pavlič - Janez Pavlič - Srečko Pavlič - Darko Pavlin - Dušan Pavlin - Franc Pavlin - Robert Pavlin - Tomaž Pavlin - Drago Pavšič - Ralf Pelko - Igor Penca - Janez Pepel - Andrej Peric - Zlatko Perko - Janez Perme - Samo Pernišek - Jure Perpar - Andrej Perše - Tomaž Perše - Anton Perušič - Ivan Petan - Marjan Petan - Boris Petančič - Jože Peterle - Primož Peterlin - Daniel Peterski - Ivo Petrinič - Silvo Piletič - Vinko Pintar - Milan Pintarič - Igor Pirc - Pavle Pirc - Anton Pirnar - Jože Planinc - Anton Plantarič - Miro Plesničar - Božidar Plut - Ciril Plut - Dušan Plut - Iztok Plut - Bojan Poček - Branko Podgoršek - Mirko Podlogar - Boris Pogačar - Ivan Pondelak - Marjan Poreber - Samo Poreber - Gorazd Porenta - Bojan Potočar - Borut Potočar - Jože Potočar - Bojan Povhe - Andrej Povše - Dominik Povše - Stane Povše - Bojan Povšič - Franc Povšič - Franc Požes - Franc Požun - Andrej Prah - Igor Prah - Sveto Prajer - Ivan Predanič - Stanislav Prelogar - Igor Prešeren - Roman Preskar - Vlado Preskar (posmrtno) - Ivan Prijatelj - Ivan Pristolič - Vladimir Prosenik - Viktor Pšeničnik - Alojz Pucelj - Jože Pucelj - Silvester Pucelj - Viljem Pucelj - Sašo Pungačar - Miran Pungerčič - Andrej Pureber - Martin Pust - Andrej Pustovrh - Andrej Putisch - Andrej Radej - Božo Radkovič - Boris Radovan - Peter Radovan - Stanislav Radovan - Franc Rajk - Tomaž Rajk - Zdravko Rajk - Marjan Rakar - Bojan Ramovš - Jože Rataj - Igor Ravbar - Andrej Rebolj - Ralf Relko - Roman Rešetič - Darko Ribič - Polde Ribič - Jože Rifelj - Milan Rižnar - Franc Robek (1965) - Franc Robek (1968) - Franc Rodič - Martin Rodič - Slavko Rodič - Izidor Rojc - Sandi Rolih - Robert Rotar - Bojan Roženberger - Karl Rožman - Slavko Rožman - Martin Ruman - Bojan Rukše - Branko Rukše - Robert Rukše - Vinko Rukše - Janez Rupar - Demitrij Rus - Vlado Ržen - Metod Saje - Jože Saksida - Branko Salmič - Slavko Salmič - Jože Sašek - Silvester Savšek - Jože Selak - Janez Selek - Ivan Selič - Branko Senica - Andrej Seničar - Janez Seničar - Matjaž Serini - Jože Simčič - Jure Simončič (posmrtno) - Jure Simončič - Marjan Simončič (1959) - Marjan Simončič (1963) - Peter Simončič - Franc Simonšek - Janez Sitar - Stane Sitar - Alojz Skube - Slavko Skušek - Janez Sladič - Andrej Slak - Ivan Slak - Stane Slak - Miran Slemenšek - Branko Slivšek - Janez Sluga - Tone Sluga - Franc Smerdu - Rudi Smodič - Srečko Smole - Damjan Smolič - Franc Smolič - Jože Smolič - Marjan Smolič - Jože Smrekar - Anton Sodec - Miroslav Sopčič - Božo Srebrnjak - Stane Srebrnjak - Željko Srečkovič - Franc Srpčič - Peter Stare - Alojz Starič - Anton Steklasa - Jože Stopar - Darko Stovanje - Franc Strah - Silvo Strajnar - Tomaž Strgar - Janez Strmec - Marjan Strmole - Franc Strniša - Viktor Subotič - Milan Sušin - Zdenko Sušnik - Martin Šafer - Stanislav Šalehar - Marjan Šantelj - Danijel Šega - Igor Šega - Franc Šenica - Andrej Šeničar - Silvo Šeško - Robert Šetinc - Vlado Šibilja - Martin Šimc - Matjaž Šinigoj - Jože Šinko - Marjan Šinkovec - Martin Šiško - Roman Šiško - Jurij Škalj - Marjan Škarja - Jože Škedelj - Vinko Škedelj - Peter Škoda - Robert Škoda - Dušan Škoflek - Franc Škofljanec - Silvo Škrinjar - Janez Škrjanc - Edvard Škufca - Jože Škulj - Janez Škutelj - Marko Šlajpah - Bojan Šmajdek - Branko Šmajgelj - Aleš Šobar - Franc Šolar - Stojan Šonc - Martin Šoško - Gorazd Šoštar - Jože Šoštarič - Gorazd Šošter - Andrej Špan - Igor Špelič - Marko Špiler (1955) - Marko Špiler (1965) - Pavel Štefanič - Matija Štepec - Milan Šter - Andrej Šterk - Dušan Šterk - Jože Štih - Matjaž Štih - Stanko Štrasberger - Ivan Štraus - Stanko Štrucelj - Igor Štrucl - Stanko Štrucl - Robert Štukelj - Simon Štukelj - Franc Štular - Roman Štupar - Tomaž Šubic - Jože Šuštar - Branko Šuster - Zlatko Šušterič - Marko Tavčar - Mitja Teropšič - Anton Težak - ANdrej Tomc - Marjan Tomič - Ivan Tomše - Sandi Topuzovič - Miran Tramte - Božidar Tratar - Robert Trinko - Silvester Trkaj - Jože Tršinar - Ignac Trumkelj - Ivan Turek - Marjan Turk - Martin Turk - Ivan Turk - Jože Turk - Silvo Turk - Srečko Turk - Martin Tutim - Jože Tutin - Slavko Ucman - Franc Udovč - Karl Udovč - Alojz Udovič - Marjan Udovič - Jože Uhan - Stane Uhan - Ljubo Umek - Stanislav Urana - Branko Urbanč - Stanko Urbanč - Andrej Urbič - Henrik Urbič - Jože Urbič - Vojko Urbič - Andrej Urek - Ivan Urek - Peter Urh - Stanko Uršič - Marko Vene - Andrej Veselič - Marko Veselič - Ivan Vide - Ladislav Vidic - Drago Vidmar - Robert Vidmar - Tone Vidmar - Vilko Vidmar - Stane Vidrih - Stjepan Vilič - Bojan Vintar - Branko Virc - Stanislav Vizler - Stanislav Vlahovič - Franc Vodopivec - Roman Volčanjk - Vladimir Voroš - Aleš Vovk - Janez Vovko - Tone Vovko - Danilo Vranešič - Jože Vrhovec - Boris Zabasu - Damjan Zagorc - Jože Zagorc - Alojz Zakrajšek - Janez Zakrajšek - Jože Zakšek - Stanislav Zakšek - Franc Zaletel - Anton Zalokar - Milan Zaman - Peter Zaman - Anton Zamida - Jože Zamida - Matjaž Zaplakar - Alojz Završnik - Miran Zbašnik - Slavko Zidar - Andrej Zidarič - Borut Zirkelbach - Roman Zofič - Jože Zoran - Marko Zoran - Jože Zorc - Srečko Zore - Branko Zorič - Iztok Zorko - Renato Zorko - Tomaž Zorko - Boštjan Zrimšek - Božidar Zupan - Leon Zupan - Martin Zupan - Bojan Zupanc - Slavko Zupančič - Anton Zupančič - Branko Zupančič - Darko Zupančič - Janez Zupančič - Marko Zupančič - Peter Zupančič - Slavko Zupančič - Stanko Zupančič - Štefan Zupančič - Tone Zupančič - Jože Zupet - Andrej Žabkar - Anton Žagar - Ivan Žagar - Jože Žagar - Marjan Žagar - Viktor Žefran - Ivan Žefran - Pavel Železnik - Slavko Železnik - Franc Ževnik - Franc Žgalin - Franc Žibert - Ivan Žibert - Janez Žibert - Stanislav Žlak - Jože Žnidar - Alojz Žnidaršič - Andrej Žnidaršič - Janez Žnidaršič - Jernej Žnidaršič - Martin Žnidaršič - Drago Župan - Tone Žugelj - Franc Žunec - Andrej Žunič - Mihael Žura - Janez Žurga - Karel Žveglič

25. april 2002[uredi | uredi kodo]

Franc Adam - Vojko Adamič - Jožef Adanič - Nisvet Ahmič - Darko Ajd - Srečko Ajd - Anton Ajlec - Anton Ajlec - Dušan Ajtnik - Martin Ambrožič - Bojan Amon - Franc Amon - Marjan Andrelič - Darko Andolšek - Janez Andrejc - Franc Andric - Pavel Andric - Franci Andrinek - Vjekoslav Antič - Damjan Antončič - Vojko Antončič - Marjan Antonič - Boris Anžel - Anton Anželak - Marko Anželak - Milan Anželak - Ernest Anželj - Boris Apačnik - Franc Apšner - Marko Apšner - Avgust Arbeiter - Darijo Arčon - Janez Arh - Vojko Arh - Marko Arnež - Martin Artnjak - Branko Ašič - Matej Atelšek - Janko Auguštin - Stanislav Auguštin - Branko Avsec - Dušan Avsec - Srečko Ažnik - Brane Babič - Marijan babič - Sandi Babič - Stanislav Babič - Florjan Bašek - Zoran Babšek - Peter Bac - Stanislav Bačar - Albin Bagari - Valentin Baglama - Ivan Bajc - Milan Bajda - Viljem Bajda - Roman Bajt - Branko Bakič - Ljubinko Bakič - Mladen Balaban - Neno Balaban - Ivan Balant - Ivan Balant - Boštjan Balantič - Franc Balantič - Franci Balantič - Peter Balantič - Bor Balderman - Jožef Bališ - Jožko Ban - Franc Bandalo - Boris Bandelj - Damjan Bandelj - Franc Banko - Ivan Banko - Nikolaj Barbarič - Željko Barbarič - Franc Barbič - Miran Barborič - Trajko Barbutovski - Franci Barle - Bojan Bartol - Feliks Baša - Janko Baša - Bogdan Basič - Maksimiljan Bastl - Egon Batič - Metko Batista - Bojan Bauman - Janko Bauman - Milan Bavdek - Bojan Beber - Uroš Bec - Stanislav Becele - Robert Bekar - Borut Bektaševič - Emil Belak - Maksim Belak - Marijan Belak - Janko Belcl - Milan Belcl - Marko Belič - Ivo Beliš - Oskar Beliš - Anton Belna - Bojan Belna - Franc Belna - Stanislav Belšak - Bogdan Beltram - Zlatko Bencek - Branko Benčevič - Simon Benčina - Boris Benedejčič - Marko Benedejčič - Branko Benedičič - Natalija Benedik - Roman Benedik - Boris Benko - Ivan Benko - Marjan Benko - Zvone Benko - Vojislav Bercko - Boris Berden - Miran Berdnik - Marko Bergant - Silvo Bergant - Denis Berghaus - Bojan Berginc - Jožef Berginc - Mihael Berglez - Marjan Berlic - Marko Berložnik - Marko Bernetič - Karel Bertalanič - Djego Bertok - Klemen Bertoncelj - Zdravko Berzelak - Veronika Beti - Ljubo Bevc - Milan Bežan - Marjan Bezjak - Silvester Bezjak - Branko Biaggio - Martin Biček - Tomaž Bicman - Gojko Bisako - Ivan Biščak - Ekrem Biščič - Alojz Bizjak - Andrejček Bizjak - Nenad Bizjak - Viljem Bizjak - Radovan Blaško - Roman Blaško - Vladimir Blatnik - Bruno Blažina - Anton Blaznik - Matija Blaznik - Bojan Blažun - Peter Blodnik - Milan Blokar - Robert Jožef Bobanec - Samo Bobek - Janko Bobnar - Jože Bobnar - Zlatko Bobnarič - Antun Bogadi - Alojzij Bogataj - Milan Bogataj - Miran Bogataj - Miran Bogdan - Milan Bogdanovič - Slavko Bohar - Franc Bohinc - Jože Bojec - Franc Bokal - Jožef Bokan - Edvin Bole - Stanislav Bole - Milan Bolko - Anton Bolkovič - Bojan Bolkovič - Milan Bolkovič - Miran Bombek - Jožko Bon - Marko Borjančič - Janez Borko - Drago Borovnik - Dušan Borovnik - Slavko Borovnik - Vlado Borovnik - Jože Borsan - Alojz Borse - Anton Borse - Marjan Borštner - Ivan Bortolato - Drago Božac - Branko Božič - Egon Božič - Janez Božič - Jožef Božič - Slavko Božič - Zmago Božič - Zoran Božinovski - Miran Božnik - Daniel Bračič - Franc Bračič - Janez Bračko - Jernej Bračko - Karel Bračko - Cveto Brajer - Franc Branc - Janko Bratina - Branko Bratkovič - Slavko Bratkovič - Vincenc Bratuša - Drago Braunsberge - Mirko Braunsberge - Aleš Brcar - Bogdan Brecelj - Beno Breg - Danilo Breg - Igor Breg - Alojz Bergant - Miloš Bregar - Damijan Bremec - Bojan Brence - Tone Brenčur - Bojan Breznik - Franc Breznik - Maks Breznik - Marijan Breznik - Matjaž Breznikar - Anton Brezovnik - Ivan Brezovnik - Marjan Brezovnik - Silvo Brezovnik - Branko Brglez - Peter Brglez - Edin Bričič - Franjo Bricman - Ivan Bricman - Janez Bricman - Karel Bricman - Peter Bricman - Uroš Bricman - Vladimir Bricman - Ivan Britovšek - Simon Britovšek - Marko Brlogar - Stane Brlogar - Marjan Brodnik - Janez Brojan - David Brumec - Franc Brumnik - Pavel Brundula - Branislav Brus - Nikolaj Brus - Drago Brvar - Srečko Bučinski - David Budimir - Marko Budja - Stanislav Budja - Dušan Buhvald - Drago Bukovec - Marko Bukovnik - Jože Bulf - Boštjan Bunderla - Franc Burger - Savo Burja - Janez Butara - Miha Butara - Milan Caf - Janko Cahon - Franc Cajnko - Iztok Cargo - Radko Carli - Srečko Cehnar - Božidar Cehner - Miran Cehner - Matija Cehtl - Vojko Cej - Silvan Cek - Borut Celan - David Celcer - Marjan Celcer - Emil Celec - Ciril Cenček - Branko Cenčič - Zlatan Centrih - Bojan Cepec - Bojan Cerar - Iztok Cerar - Mihec Cerjak - Tonček Cerkovnik - Milan Cerkovnik - Žarko Cerkvenik - Gojko Cesar - Jurij Cestnik - Dejan Cigale - Zdravko Cigan - Valentin Cigoj - Ivan Ciguet - Andrej Cimerman - Stanko Cimerman - Branko Cipot - Srečko Cipot - Boris Cizerl - Silvester Cmager - Silvin Cmager - Boris Coer - Milan Cof - Sonja Cofl - Bojan Cokan - Marijan Colja - Marijan Colja - Tomi Colja - Bojan Copot - Radoslav Cotič - Enco Crivellari - Sandi Curk - Ivan Cvajfler - Dali Cvar - Roman Cvetko - Srečko Cvetko - Alojz Cvetkovič - Jožef Cvilak - Samo Cvilak - Denis Čaleta - Jože Čamernik - Vladimir Čarf - Dušan Čas - Robert Čas - Zdenko Čas - Stojan Čebron - Marjan Čebul - Branko Čebulj - Jakob Čeferin - Bojan Čeh - Franc Čeh - Tomaž Čehovin - Ivan Čekada - Anton Čekon - Boris Čekon - Darijan Čekon - Ervin Čekon - Ivan Čekon - Leopold Čekon - Benjamin Čelofiga - Jožica Čenanovič - Breda Čepe - Anton Čepin - Boris Čepon - Marjan Čerče - Roman Čerče - Miran Čerenak - Miran Čerenjak - Janez Čerin - Janko Čermelj - Marjan Černčič - Franc Černe - Ljubo Černe - Mihael Černelič - Andrej Černic - Dean Černilogar - Iztok Černivec - Slavko Černivec - Robert Černjak - Jožef Černjavič - Anton Čerpnjak - Boštjan Čertanec - Roman Červ - Alojzij Češarek - Miloš Česen - Zdravko Češnovar - David Četrtič - Peter Čevka - Boris Čigon - Danijel Čigon - Darko Čoderl - Tomaž Čoderl - Jakob Čoh - Tomaž Čoha - Vojka Čoha - Rafko Čontala - Darko Čop - Herman Čorko - Slavko Čotar - Franc Črep - Milan Črepinko - Stanko Črepinko - Gorazd Črešnar - Alojz Črešnik - Anton Črešnik - Beno Črešnik - Branko Črešnik - Maks Črešnik - Marijan Črešnik - Miroslav Črešnik - Peter Črešnik - Rafael Črešnik - Valentin Črešnik - Dejan Črgac - Franc Črnec - Silvester Črnic - Maksimiljan Črnko - Zdenko Čuček - Tomaž Čuden - Anton Čufer - Ivan Čufer - Peter Čufer - Igor Čujec - Marjan Čuješ - Alksander Čuk - Štefan Čurič - Smiljan Damiš - Vojko Damjan - Konrad Danko - Robert Danko - Milan Darvaš - Miroslav Debelak - Vojteh Degiampietr - Brane Delalut - Darko Delopst - Blaž Denkov - Dušan Derčaj - Sandi Derčar - Dimitrij Derenčin - Slavko Derenčin - Robert Derman - Silvester Dežman - Andrej Dezors - Jožef Dietner - Anton Ditinger - Damijan Ditner - Čedo Djordjič - Milan Dlopst - Boris Dobaja - Edvard Dobnik - Franc Dobnik - Karli Dobnik - Miloš Dobovičnik - Edvard Dobrajc - Zlatko Dobrun - Darko Dokl - Franjo Dokl - Janez Dokl - Leopold Dolanc - Zlatko Dolar - Anton Dolenc - Sergej Dolenc - Janez Dolinšek - Marjan Dolinšek - Pavel Dolinšek - Žarko Dolinšek - Boris Domadenik - Marjan Domajnko - Bojan Domanjko - Branko Domanjko - Marjan Domanjko - Viktor Domanjko - Janez Domej - Franc Dominko - Drago Dopona - Robert Dovgan - Jože Dragman - Vukašin Dragojevič - Franc Draksler - Anton Drame - Nada Drašler - Mirko Draž - Danilo Dražnik - Bojan Drčar - Rasim Drekovič - Darko Dren - Gorazd Dretnik - Martin Drev - Zoran Drev - Branko Drevenšek - Janko Drevenšek - Janko Drofenik - Miran Drofenik - Jože Drozg - Jože Družinič - Drago Dugolin - Vili Dugonik - Josip Dugulin - Andrej Duh - Dušan Duh - Miroslav Duh - Igor Duler - Nikita Duler - Robert Duler - Milan Duller - Zdenko Durčič - Dragomir Dušej - Denis Dvanajščak - Milan Dvizac - Alojz Dvornik - Matjaž Dvornik - Franc Dvoršak - Matej Dvorščak - Peter Einfalt - Jožef Ekart - Jože Eman - Marjan Emeršič - Robert Englert - Milan Erdela - Boštjan Erjavec - Robert Erjavec - Alenka Ermenc - Željko Ernoič - Pavel Fabiani - Denis Fabjan - Edi Fabjan - Leo Fabjan - Anton Faenrich - Franc Fajfar - Ivan Fajfar - Milko Fajfar - Vinko Fajfar - Vlado Fajfar - Roman Fajhtinger - Darko Fajmut - Ožbalt Fajmut - Rudolf Fajmut - Srečko Fajmut - Zdravko Fajmut - Jože Fajs - Boris Fakin - Jožko Fakin - Miran Fakin - Milan Farkaš - Vincenc Farkaš - Vladimir Farkaš - Marijan Fartek - Tomaž Feguš - Borut Fekonja - Darko Fekonja - Emil Fekonja - Ivan Fekonja - Janez Fekonja - Marjan Fekonja - Štefan Fekonja - Aleš Feldin - Franc Felkar - Marko Felle - Andrej Ferarič - Iztok Ferenc - Franc Ferfila - Slavko Ferjan - Andrej Ferjančič - Ivan Ferjančič - Danijel Ferk - Darko Ferk - Dušan Ferk - Leopold Ferk - Marko Ferk - Matjaž Ferk - Zdravko Ferk - Edi Ferlež - Zlatko Ferlež - Matej Ferme - Franček - Ficko - Ivan Fifer - Marijan Fijavž - Marjan Filip - Alojz Filipič - Danilo Filo - Miran Finc - Gorazd Finžgar - Gorazd Fišer - Jožef Fišer - Ljubomir Fišer - Robert Fišer - Bojan Flajs - Darko Flakus - Branko Fleisinger - Iztok Flis - Tomaž Flis - Miroslav Flisar - Vinko Flisar - Boris Flogie - Nada Flogie - Marjan Florjančič - Boris Fogil - Metod Fon - Janez Forte - Ljubo Frajzman - Marijan Franc - Zdravko Franc - Zvonko Franc - Silvo Frankič - Alojz Franko - Igor Franko - Miroslav Fras - Srečko Fras - Srečko Fras - Vinko Fras - Vladimir Fras - Zvonko Fras - Franc Frešer - Jožef Frešer - Dušan Fric - Martin Fridau - Milko Fridrih - Anton Friš - Srečko Friš - Jožef Frumen - Zdravko Fuekaš - Andrej Fujs - Branko Fujs - Branko Fujs - Branko Fujs - Vinko Fuks - Primož Funtek - Ivo Furlan - Vinko Furman - Milan Fužir - Stanislav Gaberšček - Stanko Gabrovec - Jurij Gačnik - Tomaž Gačnik - Andrej Glaiser - Beno Gajer - Aleksander Gajšek - Miroslav Gajšek - Dominik Gajser - Franc Gajžler - Janez Galer - Živko Galič - Ermin Galun - Franc Gamser - Ivan Garb - Gvido Garbus - Franc Garmuš - Branko Garnbret - Vili Garnbret - Mirko Garnuš - Željko Gaševič - Roman Gašparac - Viljem Gaspari - Josip Gašparič - Boris Gašper - Uroš Gašper - Damjan Gašperin - Franc Gaube - Bojan Gavez - Bojan Gazvoda - Janez Geč - Branko Geci - Alan Geder - Janez Geder - Stojan Gerdej - Božidar Gerič - Franc Gerič - Vladimir Gerič - Ivan Gerlica - Jožef Germ - Peter Germ - Vladimir German - Alojz Gerold - Branko Gerold - Franc Gerold - Dean Geršak - Ferdinand Geršak - Franc Geršovnik - Džordže Gider - Anton Gjergjek - Milan Gjergjek - Vinko Gjergjek - Dušan Glaser - Franc Glavač - Vlado Glavač - Matjaž Glavič - Anton Glažar - Danijel Glažar - Franz Glažar - Mirko Glažar - Franc Glazer - Jožef Glazer - Matjaž Glazer - Samo Glazer - Jurij Globačnik - Franc Globovnik - Drago Glodež - Radovan Glumac - Janez Gnamuš - Marko Gnamuš - Stojan Gobec - Darko Godec - Stanko Godec - Vladimir Godec - Zlatko Godec - Andrej Godina - Viljem Godina - Iztok Godnič - Mirko Godnič - Samo Godnič - Bogdan Gojkovič - Ozvald Golenko - Robert Golenko - Srečko Goli - Branko Goličnik - Daniel Goljat - Jože Goljat - Ivan Goljevšček - Dušan Golnar - Bojan Golob - Branko Golob - Danilo Golob - Edvard Golob - Edvard Golob - Franc Golob - Ivan Golob - Ivan Golob - Jožef Golob - Marko Golob - Matija Golob - Uroš Golob - Milan Golobič - Mihael Goltnik - Srečko Gomaz - Anton Gomboc - Bojan Gomboc - Marjan Gomboc - Armando Gomezel - Igor Gomezel - Albin Gomilšček - Bogoljub Gomilšek - Stanislav Gorčan - Vinko Gorenjec - Darko Gorenšek - Ivan Gorenšek - Janez Gorenšek - Maksimiljan Gorenšek - Roman Gorenšek - Štefan Gorenšek - Darko Goričan - Samo Goričan - Miro Goričnik - Aleksander Gorjak - Silvester Gorjan - Robert Gorjup - Zoran Gorjup - Stojan Gorkič - Ivan Gornik - Jože Goršek - Andrej Goršič - Bojan Gorup - Igor Gosak - Jaro Gosak - Jože Gosak - Maksimiljan Gosak - Edo Gošnak - Stanislav Gošnak - Edbin Gostenčnik - Ferdo Gostenčnik - Jožef Grabušnik - Darko Gracej - Franc Gracej - Boris Gradič - Roman Gradič - Robert Gradiščaj - Andrej Gradišnik - Igor Gradišnik - Simon Gradišnik - Miran Gragar - Bernard Grah - Miran Grah - Dragan Graorac - Bojan Grašič - Jožef Gratej - Darko Grebenc - Erih Grebenc - Ivan Grebenc - Marko Grebenc - Milan Gredar - Danilo Gregor - Primož Gregor - Alojzij Gregorčič - Mirko Gregorčič - Branko Gregorec - Janez Gregorič - Janislav Gregorič - Robert Gregorič - Viljem Gregorič - Zvezdan Gregorn - Bojan Grešovnik - Ciril Grešovnik - Marjan Grgič - Vladimira Grgorovič - Bojan Gril - Dušan Gril - Srečko Gril - Janez Grilc - Marijan Grilc - Srečko Grilc - Srečko Grilc - Vinko Grilc - Zdravko Grilc - Drago Grinaver - Vladimir Grkovič - Dušan Grlec - Bojan Grlica - Aleš Grmek - Darjo Grmek - Mitja Grmek - Silvan Grmek - Franjo Grobelnik - Hinko Grobelnik - Kamilo Grobelnik - Miran Grobelnik - Rajko Grobelnik - Branko Grobovšek - Albert Groegl - Franc Gros - Ivan Gros - Janko Gros - Matjaž Gros - Milan Gros - Branko Grubelnik - Marko Grubelnik - Oto Grubelnik - Peter Grubelnik - Rajko Grubelnik - Milan Gruntar - Jožef Gumilar - Silvo Gumilar - Štefan Gumilar - Aleksander Gunther - Luka Gušak - Aleksander Guštin - David Guštin - Janko Haber - Roman Haber - Srečko Haberman - Janko Habit - Mirko Habjanič - Zoran Hace - Mitja Hacin - Andrej Hadner - Marjan Hadner - Cvetko Hajdarovič - Franc Hajdenek - Branko Hajdenkumer - Andrej Hajdinjak - Jurij Hajna - Alojz Hajnc - Ivan Hajnže - Anton Hajšek - Marijan Halabarec - Anton Halič - Esad Halilovič - Zlatko Halilovič - Branko Ham - Dušan Hamler - Franc Hamler - Marijan Hamler - Marjan Hamler - Milan Hamler - Karl Hamler - Branislav Hancman - Beno Hanjže - Jožef Hanjže - Marijan Hanžel - Miran Hanžič - Božidar Harc - Martin Harc - Bogdan Hari - Dušan Harl - Boris Harner - Niko Harnik - Andrej Harter - Ana Hartman - Dušan Hartman - Edvard Hartman - Ervin Hartman - Gorazd Hartman - Peter Hartman - Robert Hartman - Tomaž Hartman - Bojan Hecl - Peter Hedl - Viktor Hegediš - Anton Helbink - Boris Helbl - Ivan Helbl - Jože Helbl - Marko Helbl - Slavko Helbl - Danijel Herceg - Stanko Hergula - Anton Heric - Darko Heric - Zdravko Heričko - Željko Herjavec - Feliks Herman - Janez Herman - Miran Hermonko - Danilo Heršold - Vilko Herzmansky - Jožef Himelrajh - Milko Hirtl - Bojan Hladen - Viktor Hladnik - Alojz Hlebec - Darko Hlubič - Damijan Hočevar - Darko Hočevar - Gorazd Hočevar - Borut Hodej - Andrej Hodnik - Bojan Hodnik - Marjan Hoič - Drago Hojnik - Jožef Hojnik - Radislav Hojnik - Roman Hojnik - Avgust Hojs - Marko Hojs - Matejko Hojs - Stanislav Holc - Janko Holidej - Darko Homar - Tomaž Homer - Drago Horjak - Andrej Horvat - Anton Horvat - Bogdan Horvat - Bojan Horvat - Boris Horvat - Drago Horvat - Franc Horvat - Franjo Horvat - Ivan Horvat - Ivan Horvat - Janez Horvat - Jožef Horvat - Mario Horvat - Milan Horvat - Mirko Horvat - Peter Horvat - Robert Horvat - Roman Horvat - Štefan Horvat - Vladimir Horvat - Marijan Hovelja - Srečko Hovnik - Darko Hranjec - Roman Hrašan - Branko Hreščak - Andrej Hribar - Ignac Hribar - Mihael Hribar - Drago Hribernik - Dušan Hribernik - Janez Hribernik - Marko Hribernik - Matjaž Hribernik - Milan Hribernik - Simon Hribernik - Stanko Hribernik - Stanko Hribernik - Milan Hriberšek - Zdenko Hriberšek - Silvan Hrnčič - Igor Hrobat - Robert Hrovat - Silvo Hrovat - Dejan Hrovatin - Mitja Hrovatin - Marjan Hrženjak - Miran Hržič - Alojz Hudarin - Miran Hude - Jože Hudobreznik - Iztok Hudournik - Hasib Huesinbašič - Venceslav Hvala - Bogdan Hvalc - Andrej Hvalič - Peter Igerc - Milovan Ipavec - Božidar Irgolič - Zvonko Irgolič - Dušan Iršič - Andrej Isak - Matjaž Isak - Bojan Iskra - Edvard Iskra - Franc Iskra - Jožef Iskra - Boris Ivančič - Branko Ivančič - Edi Ivančič - Siljan Ivančič - Boris Ivanič - Mihael Ivanič - Boštjan Ivanjko - Borut Ivankovič - Marijan Ivankovič - Igor Ivanuš - Erik Ivanuša - Franc Ivartnik - Marko Ivartnik - Tomislav Ivič - Franc Izak - Janez Jagarinec - Viktor Jager - Zoran Jakič - Andrej Jaklič - Anton Jakob - Darko Jakobčič - Bojan Jakopec - Zdenko Jakopec - Bojan Jakopič - Igor Jakopin - Robert Jakopin - Anton Jamnik - Jože Jamnik - Robert Jamnik - Franc Jamnikar - Marijan Jamniker - Marjan Jamšek - Rado Jamšek - Zdenko Janaškovič - David Jančar - Mirko Jančar - Peter Jančar - Zoran Jančič - Janez Janežič - Marko Janežič - Kosta Jankovič - Rajko Janša - Marjan Jauk - Jožef Jaunik - Branko Jaušovec - Maksimiljan Jaušovec - Martin Jaušovec - Stanko Jaušovec - Lovro Javernik - Milan Javnik - Branimir Javornik - Franc Javornik - Sandi Javornik - Rudolf Javornik - Tomaž Javornik - Dominik Javoršek - Damijan Jazbec - Janko Jazbec - Mihael Jazbec - Leopold Jecl - Danilo Jeger - Miroslav Jegrišnik - Bojan Jehart - Ferdo Jehart - Blaž Jelen - Boris Jelen - Ivan Jelen - Ivan Jelen - Jakob Jelen - Vojko Jelen - Vid Jelerčič - Srečko Jelinčič - Anton Jelovšek - Leon Jelušič - Miloš Jelušič - Mitja Jelušič - Bogdan Jenko - Tomislav Jenšac - Vojko Jeran - Pavle Jereb - Miran Jergovič - Franc Jerič - Bojan Jerman - Daniel Jeromel - Franc Jeromel - Janez Jeromel - Jože Jeromel - Marjan Jeromel - Miran Jeromel - Roman Jeromel - Viktor Jeromel - Zdravko Jeromel - Matjaž Jeromelj - Dušan Jerončič - Milan Jert - Herman Jeseničnik - Tomo Jeseničnik - Marijan Jesenik - Bogdan Jesenko - Dušan Jesenovec - Bojan Jesih - Janez Ješovnik - Berta Jež - Božo Jež - Iztok Jež - Jože Jež - Darinka Jezeršek - Janez Jezeršek - Vojko Jeznik - Dušan Jonke - Simon Jonke - Tomislav Jordanov - Cvetko Florjan Jovan - Marjan Jozič - Jožef Jud - Jože Judež - Slavko Judež - Anton Jug - Sapo Jug - Janez Jugovic - Milan Jugovic - Borut Juhart - Danijel Junger - Mihael Jurač - Karel Juraja - Tomaž Juraja - Boštjan Juras - Miroslav Jurgec - Bruno Jurglič - Martin Jurhar - Konrad Jurič - Zoran Jurič - Andrej Jurjevič - Janko Jurko - Jožef Jurkovič - Leon Jurkovič - Milan Jurkovič - Franc Juršek - Gregor Justin - Vinko Justin - Srečko Jutram - Boris Juvan - Danilo Kac - Ervin Kac - Janko Kac - Marko Kac - Zdravko Kac - Bojan Kacl - Tomaž Kačič - Jože Kadiš - Mitja Kadiš - Janko Kaiser - Tomislav Kaiser - Zlatko Kaiser - Bojan Kaisersberg - Niko Kajtna - Bojan Kajzer - Boris Kajžer - Borut Kaker - Branko Kaker - Vojko Kaker - Anton Kališnik - Robert Kališnik - Robert Kalteneker - Iztok Kaluža - David Kamnik - Vlado Kamnik - Boris Kamnikar - Tomaž Kampl - Jožef Kancler - Martin Kandžič - Mihael Kanop - Albin Kapitan - Miran Kar - Jozo Karapetrič - Marjan Karar - Martin Karba - Robert Kardinar - Rado Karel - Dean Križ - Srečko Karmel - Dušan Karničnik - Simon Karničnik - Darko Kašnik - Jožef Kašnik - Marko Kašnik - Tomaž Kašnik - Slavko Kastelec - Stojan Kastelic - Danilo Kastivnik - Borut Katalinič - Igor Katalinič - Jože Katanec - Anton Kaučič - Branko Kaučič - Danijel Kaučič - Drago Kaučič - Jože Kaučič - Marijan Kaučič - Milan Kaučič - Robert Kauran - Mihael Kavaš - Miroslav Kavaš - Roman Kavaš - David Kavčič - Dušan Kavčič - Egon Kavčič - Franc Kavčič - Marjan Kavčič - Slavko Kavčič - Zvonko Kavčič - Radovan Kavcl - Milan Kavdik - Janez Kavnik - Jožef Kavnik - Peter Kavnik - Simon Kavnik - Janez Kavšek - Bojan Keber - Borut Keber - Rado Kefer - Darko Kegl - Alojz Keglevič - Slavko Kekec - Branko Kelenc - Joško Kenda - Manfred Kepe - Boris Ker - Roman Kerčmar - Igor Kerin - Darko Kermavc - Štefan Kerneža - Bojan Kert - Vladimir Kert - Zvonko Kesak - Janez Kešnar - Jurij Kete - Andrej Ketiš - Branko Ketiš - Miran Ketiš - Borut Kianec - Miran Kikec - Zdenko Kikec - Mihael Kikl - Smiljan Kikl - Matjaž Kilar - Franc Kirbiš - Gorazd Kiš - Sašo Kisela - Andrej Kiselak - Eri Kisilak - Rajko Kitak - Drago Kladnik - Renato Klajderič - Slavko Klakočar - Danijel Klampfer - Robert Klančišar - Igor Klančnik - Maksimiljan Klančnik - Aleš Klarič - Peter Klavž - Viljem Klemen - Ivan Klemenc - Miran Klemenc - Silvo Klemenc - Bojan Klemenčič - Boris Klemenčič - Branislav Klemenčič - Franc Klemenčič - Leopold Klemenčič - Matjaž Klemenčič - Rado Klemenčič - Stanislav Klement - Marjan Klemše - Stojan Klen - Matjaš Klep - Matjaž Klevže - Robert Klinar - Drago Klinc - Marko Klinc - Valter Klinkon - Luciano Kljaič - Dane Klobasa - Karel Klobasa - Janko Kmet - Marjan Kmetič - Albin Knaflič - Emil Knechtl - Boris knez - Dušan Knez - Edvard Knez - Igor Knez - Jože Knez - Marko Knez - Miran Knez - Mladen Knez - Peter Knez - Radovan Knez - Simon Knez - Srečko Knez - Uroš Knez - Sebastjan Knežar - Dragan Kneževič - Ivan Knuplež - Bojan Kobal - Janko Kobal - Silvo Kobold - Jože Kobolt - Samo Kobolt - Igor Kočar - Andrej Kocbek - Matjaž Kocbek - Milan Kocbek - Miran Kocbek - Rajko Kočet - Zoran Kocič - Janez Kociper - Matjaž Kociper - Branko Kocjan - Bruno Kocjan - Vinko Kocmut - Bojan Kočnik - Ernest Kocuvan - Ivica Kodba - Silvo Koder - Mima Kodermac - Aleš Kodra - Srečko Kodrič - Janeta Kodrin Pušn - Milan Kogelnik - Stanislav Kogelnik - Marijan Kojc - Miran Kokalj - Andrej Kokec - Silvo Kokelj - Marijan Kokl - Alojz Kokol - Damijan Kokol - ušan Kokol - Franjo Kokol - Bogdan Kokoravec - Bojan Kokučnik - Anton Kolar - Boris Kolar - Borut Kolar - Darko Kolar - Feliks Kolar - Janko Kolar - Jožef Kolar - Marjan Kolar - Milan Kolar - Miloš Kolar - Mojmir Kolar - Rok Kolar - Darko Kolarič - Željko Kolarič - Anton Kolednik - Maks Kolenc - Matjaž Koler - Branko Kolerič - Milan Koletič - Srečko Koletnik - Tomaž Koletnik - Bojan Kollar - Miroslav Kolman - Stanislav Kolman - Zvonko Kolman - Ivan Kolmančič - Zvonimir Kolmanko - Štefan Kološa - Daniel Komariski - Andrej Komatar - Miran Komel - Mitja Komplet - Rudolf Kompoš - Darijo Konavec - Bojan Končan - Gregor Koncilja - Stanislav Konda - Stanislav Konec - Marjan Konečnik - Matjaž Konečnik - Tomaž Konečnik - Igor Kontrec - Janez Kontrec - Boris Kopčič - Benedikt Kopmajer - Bogdan Koprivnikar - Boštjan Koprivnikar - Janko Koprivnikar - Marsel Kopunovič - Franc Koračin - Silvester Koradin - Branko Korat - Stanko Korat - Vitomir Korat - Janko Korče - Aleš Korda - Borut Kordež - Peter Kordež (1957) - Peter Kordež (1967) - Andrej Koren - Danilo Koren - Drago Koren - Ferdo Koren - Ivan Koren - Iztok Koren - Janez Koren - Konrad Koren - Marjan Koren - Metko Koren - Milko Koren - Rajko Koren - Frančišek Korent - Jožef korent - Simon Korez - Alojz Korošak - Anton Korošec - Branko Korošec - Drago Korošec - Franc Korošec - Ivan Korošec - Ivan Korošec - Jožef Korošec (1960) - Jožef Korošec (1962) - Leopold Korošec - Maksimiljan Korošec - Marko Korošec - Milan Korošec - Srečko Korošec - Vladimir Korošec - Milan Korotaj - Branko Korpar - Vitomir Korpar - Alojz Kos - Edvard Kos - Janko Kos (19xx) - Marjan Kos - Matej Kos - Milena Kos - Peter Kos - Aleš Marjan Kosaber - Marko Košan - Janez Košar - Marijan Košar - Alojz Koševič - Branko Kosi - Vojko Kosi - Željko Kosi - Bogdan Kosič - Robert Kosič - Darko Košič - Franc Košir - Igor Košir - Jože Košir - Marko Košir - Stojan Kosmina - Stanislav Košnik - Bogdan Kosovelj - Stanko Kostanjevec - Jožef Kostric - Oto Košutnik - Mirko Kotar - Aleš Kotnik (1968) - Aleš Kotnik (1969) - Andrej Kotnik - Anton Kotnik (1964) - Anton Kotnik (1958) - Anton Kotnik (1955) - Branko Kotnik - Edvard Kotnik - Filip Kotnik - Franc Kotnik - Franc Kotnik - Jožef Kotnik - Maks Kotnik - Marjan Kotnik - Roman Kotnik - Štefan Kotnik - Vojko Kotnik - Anton Kotnjek - Branko Kous - Aleš Kovač - Andrej Kovač (1970) - Andrej Kovač (1966) - Bogdan Kovač - Izidor Kovač - Jožef Kovač - Marijan Kovač - Marjan Kovač - Marijan Kovač - Marko Kovač - Rajko Kovač - Samo Kovač - Dušan Kovačec - Srečko Kovačec - Aleš Kovačič - Alojz Kovačič - Boris Kovačič (1963) - Boris Kovačič (1965) - Božidar Kovačič - Hubert Kovačič - Rudi Kovačič - Smiljan Kovačič - Stanislav Kovačič (1959) - Stanislav Kovačič (1960) - Stojan Kovačič - Zoran Kovačič - Zvonko Kovačič - Bojan Kovič - Valentin Kovič - Aleksander Kovšca - Vinko Kovšček - Bojan Kozar - Janko Kozar - Sonja Kožar - Albin Kozarič - Branko Kozel - Martin Koželj - Janez Koželjnik - Igor Kozmos - Mihael Kozole - Edo Kozorog - Bojan Kračan - Marijan Kragelj - Marijan Krahulec - Borut Krajnc (1965) - Borut Krajnc (1966) - Danilo Krajnc - Dušan Krajnc - Franc Krajnc - Franček Krajnc - Goran krajnc - Marijan Krajnc - Marjan Krajnc - Peter Krajnc - Stanislav Krajnc - Viktor Krajnc - Franc Krajnik - Primož Krajšek - Damjan Krajšič - Franc Kraker - Ivan Kralj - Robert Kralj - Roman Kralj - Valter Kramar - Vladimir Kramar - Srečko Kramberger - Vilko Kramberger - Blaž Kramer - Edvard Krančan - Danijel Kraner - Dušan Kraner - Jože Kraner - Alojz Kranjc - Boris Kranjc - Robert Kranjc - Viktor Kranjc - Franc Kranjec - Drago Krapež - Pavel Krapež - Mirko Krapša - Silvo Kraševec - Vladimir Kraševec - Zdenko Kraševec - Bojan Krautberger - Metko Kravanja - Branko Kravs - Srečko Kravs - Edvard Krebs - Jože krebs - Andrej Krecenbaher - Milan Kreft - Robert Kregar - Borislav Kreitner - Vladislav Krejač - Miroslav Krejan - Vladimir Krejan - Neboša Krejič - Uroš Krek - Branko Kremzer - Jožef Kremzer - Danijel Kren - Iztok Kren - Franc Krenčnik - Ludvik Krenkar - Branko Krenker - Jurij Krenker - Matjaž Krenker - Radovan Krenker - Rajko Krenker - Vitko Krenker - Bojan Krenos - Alojz Kresnik - Bogomir Kresnik - Damjan Kresnik - Edvard Kresnik - Franci Kresnik - Ivan Kresnik - Miran Kresnik - Peter Kretič - Danilo Krevh - Branko Krevs - Jožef Krevzel - Anton Kričaj - Marijan Kričaj - Milan Kričaj - Peter Kričaj - Robert Kričaj - Aleksander Kristan - Danijel Kristan - Tomaž Kristan - Sergij Kristančič - Dušan Kristl - Franc Krištofelc - Aleš Krivc - Bojan Krivec - Robert Krivec - Vladimir Krivec - Iztok Krivorotov - Marjan Križan - Božo Križanič - Srečko Križanič - Zlatko Križe - Bojan Križman - Darko Križman - Viktor Krnc - Henrik Krofič - Ljubiša Krofič - Karlo Kropušek - Maks Krošel - Dušan Krošl - Ivan Krpač - Milan Krstič - Silvan Krt - Ivan Krulej - Miran Krušič - Vinko Krušič - Jože Kržič - Vinko Kucler - Robert Kueronja - Milan Kugl - Dejan Kuhar - Marjan Kihar - Matjaž Kuhar - Smiljan Kuhar - Ivan Kuharič - Marko Kukanja - Miro Kukol - Ivan Kukovec - Miha Kukovec - Miroslav Kukovec - Radoslav Kukovec - Aleš Kulovec - Jure Kumer - Uroš Kumer - Marjan Kumin - Robert Kumprej - Drago Kunc - Vladimir Kunčič - Vinko Kunčnik - Benjamin Kunej - Milan Kunej - Hubert Kuplen - Boris Kur - Rudolf Kurbos - Silvester Kurbos - Herman Kuret - Iztok Kuret - Branko Kurinčič - Miroslav Kurinčič - Peter Kurmanšek - Bojan Kus - Stanko Kušar - Branko Kuster - Vinko Kusterle - Andrej Kutnar - Darko Kutoša - Branko Kuzma - Danijel Kuzma - Ladislav Kuzma - Miro Kuzma - Jože Kuzman - Iztok Kuzmič - Janko Kuzmič - Milan Kuzmič (1968) - Milan Kuzmič (1950) - Igor kvas - Drago Ladinek - Ivan Ladinek - Jože Ladinek - Silvo Ladinek - Slavko Ladinek - Bogdan Ladinik - Ferdo Ladinik - Ivan Lah - Zlatko Lah - Herman Lah Lebar - Jurij Lahovnik - Martin Lahovnik - Boris Lajh - Ivan Lakovšek - Tomaž Lakovšek - Zvonko Lakovšek - Manfred Lanc - Dušan Landeker - Boris Lang - Marko Langbauer - Peter Lapajne - Danijel Lasbaber - Rudi Lasnik - Nenad Lauko - Danilo Lavrenčič - Ivan Lavrenčič - Jože Lavrič - Tomaž Lavtižar - Dušan Lazar - Janez Lazar - Zdenko Lazar - Dragomir Lazarevič - Alep Laznik - Branko Laznik - Damjan Laznik - Dominik Laznik - Drago Laznik - Erih Laznik - Marijan Laznik - Rupert Laznik - Branko Leb - Roman Leban - Vladimir Lebar - Danilo Leben - Jože Lebič - Marjan Lečnik - Borut Ledinek - Marjan Ledinek - Marjan Ledinek - Saša Ledinek - Stojan Ledinek - Nikolaj Legat - Djordje Legen - Ivan Lekše - Marko Leljak - Jože Lemut - Albin Lenaršič - Damijan Lenart - Ivan Lenart - Jože Lenart - Marko Lenart - Bruno Lepej - Igor Lepen - Borut Lesjak - Nikolaj Lesjak - Zdravko Lesjak - Robert Leskošek - Milan Leskovar - Ivan Leskovec - Bogdan Lešnik - Franc Lešnik - Herbert Lešnik - Igor Lešnik - Julijan Lešnik - Peter Lešnik - Stanko Lešnik - Zlatko Lešnik - Darko Levart - Jože Levec - Dušan Levičnik - Jože Levstik - Vojko Levstik - Vjenčeslav Lihtenvalne - Iztok Likar - valter Likar - Zdravko Likar - Zmago Likar - Joško Likavec - Martin Likeb - Franc Lilek - Milan Linasi - Mitja Lipič - Andrej Lipnik - Andrej Lipovec - Ivan Lipuš - Anton Lisjak - Srečko Lisjak - Vladimir Ljubec - Dušan Ljubej - Danijel Ločičnik - Vojko Ločičnik - Damijan Logar - Jože Logar - Marijan Logar - Matjaž Logar - Peter Logar - Aleš Lojen - Dimitrij Lokovšek - Slobodan Lončar - Stanislav Lončar - Danilo Lončarič - Ludvik Lončarič - Marjan Lorbek - Dušan Lorber - Milan Lorber - Maksimiljan Lorenc - Stanislav Lorenci - Vladimir Lorenci - Zdravko Lorenci - Branko Lorenčič - Milan Lotrič - Marjan Lovenjak - Janko Lovrec - Miran Lovrec - Mirko Lovrec - Vinko Lovrec - Ladislav Lovrenčič - Ivon Lovše - Boris Lozar - Franc Ložar - Bogdan Lozej - Darinko Lubej - Vili Lubi - Edi Lugarič - Aleš Luin - Roman Lukač - Ivan Lukačič - Aleksander Lukas - Sever - Vladimir Lukman - Stanislav Luks - Borut Lunder - Zmago Lunder - Bojan Lunežnik - Slavko Lunežnik - Bojan Lupuh - Bojan Luršak - Ludvik Lutar - Silva Lužar - Tomaž Lužnic - Gvido Lužnik - Igor Lužnik (1962) - Igor Lužnik (1967) - Ivan Lužnik - Janez Lužnik - Peter Lužnik - Srečko Lužnik - Vlado Lužnik - Vojko Lužnik - Boštjan Maček - Milan Maček - Zvonimir Maček - Dejan Macura - Slavko Madjar - Marijan Magdič - Branislav Maher - Zvonko Maher - Bogdan Mahnič - Martin Majal - Stanislav Majc - Branimir Majcen - Branko Majcen - Robert Majcen - Tomaž majer - Miran Majhenič - Dean Makoter - Jožef Makovec - Valter Makovec - Marijan Male - Janko Malec - Dragomir Mali - Jožef Mandl - Željko Maraž - Simon Marčič - Anton Marhl - Marijan Marhl - Anton Marhold - Dušan Marholt - Jožef Marič - Simon Marič - Branko Marinič - Franc Marinič (1959) - Franc Marinič (1960) - Robert Marinič - Franc Marinšek - Marko Marinšek - Žarko Marjanovič - Marjeta Markelc - Edvard Marko - Franc Marko - Janez Marko - Marjan Marko - Dušan Markoč - Friderik Markovčič - Andrej Markovič - Marjan Markovič - Srečko Markovič - Vlado Markovič - Branko Markuš - Srečko Markuš - Miran Markuža - Rajko Markuža - Borut Marolt - Stanko Marovt - Branko Martinc - Alojz Martinčič - Janez Martinjak - Srečko Martinuč - Boštjan Maruško - Bojan Marzel - Anton Matavž - Danijel Matavž - Bogomir Matelič - Željko Matič - Stanko Matičko - Iztok Matis - Anton Matjaš - Aleš Matovič - Željko Matulic - Dejan Matuš - Robert Matuz - Andrej Matves - Gregor Maučič - Danijel Mauko - Dejan Mauko - Valentin Maver - Anton Mavrič - Franc Mavrič - Matjaž Mavsar - Roman Mavsar - Robert Maze - Franc Medle - Anton Medved - Bojan Medved - Branko Medved - Janez Medved - Ludvik Medved - Marijan Medved - Marjan Medved - Milan Medved - Roman Medved - Vid Medveš - Vitko Medvešek - Jurij Meh - Rajko Meh - Roman Meh - Jožef Malenšek - Drago Melin - Alojz Melinc - Albin Mencigar - Davorin Menciger - Robert Menciger - Dušan Merčnik - Franc Merčnik - Ivan Merčnik - Dušan Mergeduš - Branko Merhar - Andrej Merzdovnik - Andrej Mesarec - Ivan Mesarič - Marjan Mesarič - Peter Mesarič - Štefan Mesarič - Dušan Meško - Emil Meško - Mirko Meško - Bojan Mestek - Jurij Metinger - Dušan Metljak - Štefan Mezga - Ladislav Mezinec - Orlando Mezinec - Aleksander Mezner - Silvester Meža - Ivan Mežnarc - Janez Mežnarc - Marjan Mežnarc - Branko Mežnarič - Andrej Mihalič - Dušan Mihalič - Ivan Mihalič - Borut Mihaljevič - Aleš Mihelič - Ivan Mihelič - Slavko Mihelič - David Mihelin - Aleš Mihelj - Janko Mihev - Stanislav Mihev - Jožef Miholič - Dušan Mihorič - Davorin Mikl - Ivan Mikl - Zdravko Miklašič - Miran Miklaužič - Bernard Miklavc - Bojan Miklavc - Janez Miklavc - Matjaž Miklavc - Miroslav Miklavc - Srečko Miklavc - Karel Miklavčič - Drago Miklavec - Radivoj Miklavec - Klemen Miklavžina - Stanislav Miklavžina - Miran Miklič - Martin Mikolič - Milan Mikolj - Erik Mikše - Adin Mikulič - Boris Milič - Aleš Miljevič - Milan Miloševič - Vladimir Miloševič - Ivan Mirkac - Aleksander Miševski - Aleš Mišič - Bojan Miškovič - Bojan Mithans - Vito Mithans - Tatjana Miuc - Andrej Mlačnik - Ivan Mlačnik - Jože Mlačnik - Srečko Mlačnik - Miroslav Mladinov - Hinko Mlakar - Matija Mlakar - Robert Mlakar - Viktor Mlakar - Gregor Mlaker - Ivan Mlinar - Branko Mlinarič - Vladimir Mlinarič - Darjan Mlinšek - Dušan Mlinšek - Milan Mlinšek - Andrej Močan - Vinko Močilnik - Mitja Močnik - Stojan Močnik - Janez Modrinjak - Rudolf Moge - Franc Mohar - Jožef Moharič - Damijan Mohorčič - Robert Mohorič - Samo Mohorič - Rafael Mokorel - Robert Molar - Ferdinand Molari - Zdravko Moličnik - Peter Mongus - Andrej Mori - Boris Mori - Branko Mori - Jure Mori - Marko Mori - Miroslav Mori - Rupert Mori - Slavko Mori - Zdravko Mori, 1963 - Zdravko Mori, 1964 - Ivan Mošmondor - Edvard Motaln - Marjan Motaln - Matjaž Motaln - Branko Movrin - Srečko Možič - Anton Mrak - Franc Mrak - Janez Mrak - Slavko Mrak - Bojan Mravlak - Marjan Mravljak - Milan Mravljak - Peter Mravljak - Stanko Mršak - Darko Muc - Leon Muc - Nikola Mučič - Boris Muha - Bojan Muhič - Jožef Muhič - Alojz Mukenauer - Andrej Mulec - Drago Mulec - Franc Mulec - Marjan Mulec - Milan Mulec - Miran Mulec - Zvonko Mulej - Borut Mulič - Borut Munda - Janko Murad - Tonček Murad - Jožef Murko - Robert Murko - Marija Murkovič - Aleš Murnc - Vlado Muršič - Peter Muš - Bojan Mušič - Adam Mustafič - Damijan Muznik - Franjo Nabernik - Igor Nabernik - Alojz Naglič - Anton Naglič - Marko Naglič - Viktor Naglič - Vinko Naglič - Vlado Naglič - Boris Najžar - Vlado Najžer - Boris Namar - Štefan Namestnik - Dušan Napečnik - Srečko Napotnik - Milan Narat - Milan Darko Nardin - Jurij Natek - Andrej Naveršnik - Darjo Naveršnik - Vinko Naveršnik - Stanislav Navodnik - Borut Nečemar - Iztok Nekrep - Milan Nekrep - Miran Nekrep - Silvo Nemanič - Bojan Nemec - Jožef Nemec - Krešo Nemec - Savo Neškovič - Marjan Neuvirt - Andrej Nikl - Samo Njivar - Alojz Novak, 1949 - Alojz Novak, 1960 - Alojz Novak, 1970 - Andrej Novak - Branko Novak - Danilo Novak - Edvard Novak - Franc Novak - Herbert Novak - Herman Novak - Ivan Novak, 1963 - Ivan Novak, 1951 - Janez Novak - Joško Novak - Marjan Novak - Matej Novak - Radko Novak - Rajko Novak - Štefan Novak - Božo Novinc - Franjo Novosel - Jože Nunčič - Emin Nuraj - Bela Obal - Željko Oberški - Branko Oberstar - Rajko Oberstar - Franc Obojnik - Mirko Obran - Miran Obreht - Drago Obreza - Roman Obrul - Danijel Očko - Marko Odar - Bojan Oder - Branko Oder - Martin Oder - Srečko Oder - Ljubo Ogorevc - Damjan Ograjenšek - Andrej Ohman - Igor Okorn - Vinko Okorn - Janez Okrogelnik - Ivan Oman - Nedret Omerovič - Milan Omladič - Rajko Onuk - Boštjan Oprešnik - Bogdan Orešnik - Anton Orgolič - Marjan Orgolič - Aleš Ornik - Fredi Ornik - Jakob Ornik - Marko Orter - Bogdan Osenjak - Milan Ošep - Marjan Ošlaj - Mario Ošlak - Matjaž Ošlak - Rajko Ošlak - Igor Ošlovnik - Štefan Ošlovnik - Edvard Osojnik - Ivan Osojnik - Jožef Osojnik - Anton Osrajnik - Mihael Osrajnik - Robert Osrajnik - Aleš Osredkar - Zvonko Osterc - Edvard Osterman - Vili Ostruh - Darko Ouček - Leopold Ovčar - Zdravko Ovčar - Branko Ovčjak - Benjamin Oven - Marjan Oven - Boris Ožbolt - David Ozebek - Branko Ozimič - Anton Pačnik - Igor Pačnik - Jožef Pačnik - Benjamin Pahor - Igor Pahor - Janez Pajer - Darjo Pajk - Zdravko Pajk - Rajko Pajnič - Anton Pajnik - Anton Pajtler - Srečko Pajtler - Dalibor Paliska - Anton Palko - Matjaž Pandev - Dragan Panevski - Bogoslav Pantar - Igor Pantner - Ivan Pantner - Milan Papič - Mihael Papler - Danijel Papotnik - Jožef Par - Alojzij Paradiž - Damijan Paradiž - Ivan Paradiž - Tadej Paradiž - Vladimir Paradiž - Dušan Partljič - Dejan Pašič - Boris Pavalec - Igor Pavalec - Andrej Pavič - Anton Pavlič - Drago Pavlič - Jože Pavlič - Jurij Pavlič - Roman Pavlič - Srečko Pavličič - Samo Pavlin - Saša Pavlin - Slavka Pavlin - Damian Pavšič - Srečko Pavšič - Simon Pečečnik - Boris Pečenko - Boris Pečnik - Božo Pečnik - Drago Pečnik - Ivan Pečnik - Miran Pečnik - Simon Pečnik - Viljem Pečnik - Ignacij Pečoler - Mihael Pečovnik - Milan Pečovnik - Robert Pečovnik - Roman Pečovnik - Boris Pegan - Silvo Pejovnik - Zlatko Pek - Andrej Peklar - Darko Pelc - Avguštin Pelcl - Milan Pelcl - Marija Penec - Bojan Penko - David Penko - Edvard Peperko - Martin Pepevnik - Demitrij Perčič - Janez Perdih - Janko Pergar - Zvonimir Pergar - Robert Perger - Andrej Perhavec - Bojan Perhavec - Mladen Perič - Danilo Perjet - Anton Perko - Iztok Perko - Marcel Pernat - Marjan Pernat - Jože Pernek - Srečko Pernek - Sašo Pernuš - Vladimir Perovnik - Stanko Perpar - Drago Perša - Matjaž Perša - Slavko Peršak - Kristijan Perše - Marko Peršolja - Anton Peruš - Branko Peruš - Dušan Peruš - Jože Peruš - Rajko Peruš - Rudi Peruš - Zoran Peruš - Boris Pesičer - Anton Pesjak - Vojko Pesjak - Janko Pesko - Branko Pešl - Frančišek Pešl - Ivan Petar - Zvonko Petar - Aleš Petek - Boris Petek, 1967 - Boris Petek, 1957 - Dragec Petek - Igor Petek - Jožica Petek - Martin Petek - Robert Petek - Vida Petek - Primož Peterca - Darko Peternel - Franc Petovar - Bojan Petre - Anton Petrej - Bojan Petrič - Izidor Petrič - Jožef Petrič - Mihael Petrič - Mirko Petrič - Peter Petrič - Davorin Petrovič - Jožef Petrovič - Marjan Petrovič - Nenad Petrovič - Predrag Petrovič - Anton Pevec - Emil Pfeifer - Milko Pfeifer - Stojan Pfifer - Metod Pibernik - Igor Picej - Andraž Pignatari - Robert Pihlar - Milan Pihler - Marjan Pilinger - Klavdijo Pilko - Janez Plošnik - Anton Poberžnik - Dušan Poberžnik - Matjaž Poberžnik - Robert Poberžnik - Aleksander Počič - Stanislav Počič - Marijan Pock - Dragotin Podboj - Jože Podbrežnik - Miloš Podbrežnik - Peter Poderžan - Valter Podgornik - Franc Podgrajšek - Miran Podhostnik - Marko Podjaveršek - Viktor Podjaveršek - Danilo Podjavoršek - Iztok Podkrižnik - Peter Podlesek - Janez Podlesnik - Matjaž Podlesnik - Viktor Podlesnik - Slavko Podlinšek - Bojan Podojsterše - Robert Podojstršek - Jože Podplatnik - Peter Podričnik - Robert Podrižnik - Branko Podrzavnik - Jožef Podrzavnik - Ludvik Podrzavnik - Zlatko Podrzavnik - Milan Podstenšek - Stanislav Pogačnik - Peter Pogladič - Leon Poglič - Dragomir Poglovnik - Janko Pogorelčnik - Danijel Pogorelec - Stanislav Pogorelec - Bojan Pogorevc - Jože Pogorevc - Marko Pogorevc - Milan Pogorevc - Franc Pogorevčnik - Jože Pogorevčnik - Oton Pok - Leon Pokeržnik - Mirko Poklič - Stanko Poklič - Zvonko Poklič - Marjan Poklinek - Vlado Polajnar - Zmago Polak - Srečko Polanc - Bojan Polančič - Jožef Polanšek - Anton Polc - Darjan Polc - Damjan Poljanec - Mihael Poljanšek - Zoran Polše - Albin Pongrac - Ivan Pongrac - Silvo Pongrac - Marjan Pongračič - Branko Popič - Maks Popič - Milorad Popovič - Zdenka Popovič - Srečko Porčnik - Franjo Pori - Bojan Poročnik - Dominik Poročnik - Drago Poročnik - Dušan Poročnik - Janez Poročnik - Miran Poročnik - Štefan Poročnik - Drago Poštrak - Darko Postrpinjek - Zvonko Postružnik - Branko Potnik - Albin Potočnik - Bogdan Potočnik, 1968 - Bogdan Potočnik, 1970 - Bojan Potočnik - Branko Potočnik - Darko Potočnik - Franc Potočnik - Rado Potočnik - Rafael Potočnik - Robert Potočnik - Srečko Potočnik - Vinko Potočnik - Davorin Potrč - Jože Potrpin - Anton Povše - Jože Povše - Artur Požar - Albin Pozaršek - Bojan Požun - Anton Pozvek - Marko Pozvek - Franc Prajndl - Stanislav Prajndl - Ivo Pranjič - Andrej Praper - Miran Praper - Otokar Praper - Pavla Praper - Janez Prapertnik - Simon Prapertnik - Blaž Prapotnik - Igor Praprotnik - Karli Praprotnik - Zlatko Prasnic - Miran Pravdič - Slavko Prazel - Franc Praznik - Franc Brane Praznik - Jožef Praznik, 1962 - Jožef Praznik, 1957 - Katica Praznik - Marija Praznik - Marijan Praznik, 1958 - Marijan Praznik, 1965 - Matej Praznik - Stanislav Praznik - Vlado Praznik - Bojan Predalič - Franc Predikaka - Vilko Predikaka - Boštjan Pregl - Jože Prejac - Leon Prejac - Peter Prejac - Martin Prelec - Mitja Prelog - Mitja Premrl - Simon Premrl - Tomaž Prešeren - Matjaž Prešeren - Franc Prevolšek - Anton Pridigar - Peter Pridigar - Srečko Pridigar - Stanko Prigl - Maksimiljan Prijatelj - Alojz Prikeržnik - Filip Prikeržnik - Mihael Prikeržnik - Tomaž Primožič - Darko Prinčič - Jože Prislan - Jože Pristovnik - Iztok Priteržnik - Franc Prosen - Jože Prosenjak - Stojan Prošev - Martin Prošt - Branko Prša - Milan Prša - Maksimiljan Prunk - Robert Prunk - Karel Pruš - Matej Pruš - Anton Pšeničnik - Igor Pšeničnik - Matjaž Pšeničnik - Tomi Pucelj - Maks Pučelj - Boris Pučko - Drago Pučko - Igor Pučko - Janez Pučko - Jožef Pučko - Milan Pučko - Robert Pučko - Dušan Pudgar - Jožef Puhar - Franc Pukl - Franc Puklavec - Ivan Puklavec - Silvo Puklavec - Franc Pulko - Marjan Pulko - Radovan Pulko - Anton Pungartnik - Ivan Pungartnik - Marjan Pungartnik - Peter Pungartnik - Sašo Pungerčar - Edvard Puntar - Egon Pupaher - Igor Pupaher - Jože Pureber - Marjan Pureber - Stanislav Purg - Janez Purgaj - Srečko Purgaj - Branko Pušenjak - Drago Pušenjak - Aleš Pušnik - Beno Pušnik - Bojan Pušnik - Dušan Pušnik - Edbin Pušnik - Edvard Pušnik - Franc Pušnik, 1969 - Franc Pušnik, 1956 - Gorazd Pušnik - Herman Pušnik - Ivan Pušnik - Janez Pušnik, 1958 - Janez Pušnik, 1963 - Jože Pušnik - Jožef Pušnik - Marijan Pušnik - Marjan Pušnik - Marko Pušnik - Mirko Pušnik - Niko Pušnik - Primož Pušnik - Robert Pušnik - Roman Pušnik - Viktor Pušnik - Zorko Pušnik - Leopold Pustinek - Robert Pustovrh - Miroslav Rabuza - Igor Rac - Peter Račel - Zoran Račič - Branko Račnik - Roman Radej - Mirko Radilovič - Darko Radišič - Jožef Radoševič - Drago Raduha - Janez Raduha - Zoran Radulovič - Marijan Ragolič - Drago Rajh - Stanislav Rajh - Bojan Rajnar - Branko Rajnar - Simon Rajnar - Miro Rajšelj - Anton Rajšp - Branko Rajšp - Jakob Rajter - Dušan Rakar - Dušan Rakič - Milan Rakovec - Željko Rakovič - Bogdan Rakovnik - Miroslav Rakuša - Jožef Rakušček - Rado Rakušček - Vinko Rakušček - Anton Ramšak - Branko Ramšak - Stanko Pinjušič - Andrej Pintar - Darko Pintar - Anton Pintarič - Branko Pintarič - Franc Pintarič - Ludvik Pintarič - Štefan Pintarič - Tonček Pintarič - Aleksander Pinter - Branko Pinter - Silvo Pinter - Božo Pipan - Stanislav Pipan - Mitja Pipenbaher - Dušan Pirc - Matjaž Pirnat - Konrad Pirš - Dimitrij Pirtovšek - Rado Pisar - Marjan Pišek - Andrej Piškur - Veselko Piškur - Janez Pisnik - Stanko Pišorn - Bojan Pitino - Stanislav Pivec - Zdravko Pivec - Boris Plajnšek - Dušan Planinc - Florjan Planinšec - Janez Planinšec - Aleksander Planko - Igor Planko - Jože Planšak - Robert Planšak - Zdravko Planšak - Marijan Platiše - Branko Plavec - Dušan Plavec - Marko Plavec - Darijan Plaz - Silvo Plazl - Franc Plaznik - Ernest Pleh - Viljem Plej - Milan Plesec - Marjan Plešej - Milan Plešivčnik - Kristijan Plesnik - Branko Plestenjak - Franc Plestenjak - Damijan Pleteršek - Darko Pleteršek - Daniel Pleterski - Martina Pleterski - Boris Plevnik - Branko Plevnik - Silvo Plevnik - Štefan Plevnik - Avguštin Plohl - Marko Plohl - Alojz Ploj - Mirko Ploj - Stanko Ploj - Ivan Plošnik - Konrad Ramšak - Ludvik Ramšak - Zvonko Ramšak - Janez Ranc - Jože Ranc - Robert Rantaša - Goran Rapuc - Janko Ratej - Frančišek Raušl - Miroslav Rauter - Stanislav Rauter - Žarko Ravber - Drago Ravnik - Miran Ravnik - Ivan Ravnikar - Sašo Ravnikar - Danijel Ravnjak - David Ravnjak - Maksimilijan Ravnjak - Franc Razbornik - Zdenko Razbornik - Bojan Razdevšek - Ivan Razdevšek - Aleš Ražem - Boris Razgoršek - Ferdo Razgoršek - Aleš Razpet - Feliks Raztočnik - Danimir Rebec - Marko Rebec - Zdenko Rebec - Iztok Rebernak - Jernej Rebernik - Miran Rebernik - Milan Rebrec - Milan Rebrica - Janez Recek - Davorin Rečnik - Karel Rečnik - Edvard Rednak - Aleš Rednjak - Igor Rejavc - Ivan Rejc - Anton Rek - Jože Rek - Marjan Remenih - Gvido Repa - Janez Repa - Ervin Repanšek - Branko Repina - Metod Repinc - Boris Repnik - Janko Repnik - Marjan Repnik - Vincenc Repnik - Vinko Repnik - Zlatko Repnik - Franc Repolusk - Jože Repotočnik - Emilij Repovž - Anton Repše - Anton Rešek - Robert Rešetič - Edvard Režek - Anton Ribič - Simon Ribič - Štefan Ribič - Uroš Ribič - Roman Richter - Jožef Ričko - Ivan Ričnik - Branko Rihtar - Franc Rihtar - Metod Rihtaršič - Ivan Rihter - Stojan Rijavec - Veseljko Rimele - Milan Ring - Miran Ring, 1964 - Miran Ring, 1960 - Simon Ring - Miodrag Ristič - Dušan Ritlop - Tomaž Robač - Simon Robar - Edi Rober - Ivan Robin - Dušan Robnik - Rajko Robnik - Tomaž Ročnik - Aleksander Rode - Milko Rodošek - Peter Rodošek - Mirko Rogač - Milan Rogel - Igor Rogelja - Rudolf Rogelšek - Stanislav Roj - Ciril Rojc - Dominko Rojc - Goran Rojc - Silvan Rojc - Danilo Rojko - Janez Rojko - Miran Rojko - Stanislav Rojko - Andrej Rojs - Bogdan Rojs - Igor Rojs - Ljubo Rolih - Marjan Rolih - Branko Romih - Janko Romih - Rado Rončel - Avgust Ropin - Martin Rorič - Albin Rošer - Daniel Rošer - Emil Rošer - Leopold Rošer - Marjan Rošer - Milan Rošer - Darko Rosič - Srečko Rosič - Ivan Roškar - Jakob Marjan Rotar - Rudi Rotar - Feliks Rotman - Jože Rotovnik, 1970 - Jože Rotovnik, 1964 - Miran Rotovnik - Peter Rotovnik - Robert Rotovnik - Zoran Rotovnik - Emil Rožej - Franc Rožej - Drago Roženbergar - Kristijan Rožič - Karol Rozman - Niko Rozman - Rado Rozman - Slavko Rožman - Željko Rudič - Stanislav Rudolf - Žarko Rues - Alojz Rupnik - Borut Rupnik - Franc Rupnik - Primož Rupnik - Danijel Rupreht - Drago Rupreht - Janez Rupreht - Jože Rupreht - Marjan Rupreht - Dušan Rus - Jože Rus - Majda Rus - Boris Rutar - Ivo Rutar - Dušan Rutnik - Ignac Rutnik - Milan Ružič - Viljem Ružič - Anton Sabotič - Jože Sabotin - Branko Sagadin - Jernej Sagadin - Srečko Sahernik - Rupert Sajevec - Miloš Sajovic - Niko Sajovic - Milan Saksida - Džemal Salkič - Mirsad Salkič - Smiljan Samec - Dušan Sanabor - Kristijan Peter Sande - Alojz Satler - Jože Savernik - Peter Schlosser - Dušan Schmiedhofe - Jožef Schmiedhofe - Anton Sedar - Bogomir Sedar - Branko Sedar - Jože Sedar - Milan Sedar - Marjan Sedej - Stojan Sedmak - Anton Segeri - Jože Seitl - Bojan Sekavčnik - Mirko Sekavčnik - Silvo Sekavčnik - Edvard Sekolonik - Ivan Sekolonik - Janez Sekolovnik - Zajim Selimovič - Drago Selinšek - Rajko Selinšek - Franc Selišnik - Alojz Semenič - Milan Semenič - Alojz Semler - Avreli Semolič - Peter Semolič - Jernej Senegačnik - Janko Senekovič - Venčeslav Senekovič - Gregorij Senica - Leopold Senica - Branko Senjor - Marko Senožetnik - Igor Seražin - Avgust Serec - Miran Sernec - Jože Šeruga - Boris Sešel - Marjan Sešel - Miran Sešel - Mirko Setinšek - Janez Sevčnik - Aldo Sever - Alojz Sever - Darko Sever - Jožef Sever - Ludvik Sevšek - Gorazd Sgerm - Stanko Siher - Milan Simčič - Alojz Simenc - Stanislav Simončič - Borut Simonovič - Vitomir Simunišek - Branko Sinkovič - Marko Sinreih - Andrej Sitar - Rajko Sitar - Zdenko Sitar - Danilo Siviloti - Peter Skapin - Danijel Skarlovnik - Marijan Skarlovnik - Andrej Skerlovnik - Jožef Skerlovnik - Štefan Skitek - Borut Skledar - Stojan Skočir - Anton Skodič - Branko Skok - Darko Skok - Andrej Skralovnik - Franc Skrbinek - Roman Skrinar - Peter Skrivarnik - Darko Skrt - Darko Skubin - Jožef Skubin - Daniel Skuhala - Branko Skutnik - Janez Slaček - Ladislav Sladnjak - Andrej Slamar - Alojz Slana - Darko Slana - Aleš Slanič - Anton Slanič - Benjamin Slanič - Davorin Slanič - Janez Slanič - Janez Slapar - Rafael Slapnik - Robert Slapšak - Janko Slatič - Janez Slatinek - Bojan Slatinšek - Goran Slavec - Zdravko Slavec - Albert Slavič - Anton Slavič - Klemen Slejko - Marjan Slejko - Niko Slekovec - Silvo Slekovec - Bogdan Slemenik - Robert Slemenik - Jožef Slemnik - Darko Slodej - Anton Sluga - Franko Sluga - Jožef Sluga - Bojan Smerdelj - Danilo Šmigoc - Janez Smode - Mirko Smodej - Borut Smodiš - Ljubomir Smodiš - Simon Smodiš - Štefan Smodiš - Darko Smolar - Ivan Smolar - Janez Smolar - Marko Smolar - Matjaž Smolčnik - Miha Smolej - Zdravko Smolej - Janez Smolkovič - Oto Smolkovič - Janez Smolnikar - Cvetko Smonkar - Janko Smonkar - Marjan Smonkar - Nikolaj Smonkar - Tone Smonkar - Jožef Smovnik - Miran Smovnik - Igor Smrdel - Valentin Smrečnik - Jernej Smrekar - Franc Smrtnik - Andrej Smuk - Zdenko Smuk - Andrej Snežič - Branko Sobočan - Rajko Sobočan - Saško Soeke - Florijan Sok - Aleksander Sokler - Zoran Soldo - Boris Solina - Maksimiljan Solina - Vinko Sonjak - Ivo Sorta - Rolando Soto Vargas - Drago Sovec - Boris Sovič - Branko Sovič - Herman Sovič - Ivan Sovič - Joško Sovič - Simon Sovič - Štefan Sovič - Darko Sovinc - Huse Spahič - Boris Spudič - Bojan Srčič - Erhard Srebotnik - Jurij Srebotnik - Leopold Srebotnik - Igor Sredenšek - Darijo Marjan Srednik - Bojan Srt - Miroslav Srt - Stanislav Srt - Andrej Stajnko, 1963 - Andrej Stajnko, 1968 - Bojan Stajnko - Boris Stajnko - Uroš Stajnko - Andrej Stakne - Branko Stanec - Vladimir Stanič - Cvetan Stankovski - Janko Stanonik - Miran Stanovnik - Ivan Starina - Iztok Starovasnik - Bojan Steblovnik - Rudi Stegmuller - Branko Stegne - Marko Steklasa - Beno Stemlak - Boris Stepančič - Bogomir Stepišnik - Mitja Sterle - Rok Sterniša - Miran Sterže - Jovan Stevanovski - Henrih Stipar - Vladimir Stiplovšek - Roman Stogart - Zdravko Stolnik - Andrej Stopar - Jožef Stopar - Ludvik Stopar - Marko Stopar - Peter Stopar - Danijel Strah - Dušan Strajnšak - Milan Stramec - Drago Stranjšak - Branko Stražišnik - Franc Stražišnik - Rajko Stražišnik - Stanislav Stražišnik - Marijan Strehar - Igor Stres - Ciril Strgar - Franc Strgar - Igor Strgaršek - Valter Strgaršek - Primož Strle - Rudolf Strmčnik - Miroslav Strmšnik - Slavko Strnad - Zdravko Strniša - Otmar Stropnik - Bojan Strožič - Janko Sebastijan Stušek - Bojan Stvarnik - Sergej Suhovršnik - Andrej Sukič - Igor Sukič - Stojan Suša - Anton Sušec - Bogdan Sušec - Dušan Sušec - Milorad Sušec - Miran Sušec - Beno Sušek - Franc Sušek - Milan Sušek - Bojan Sušel - Rado Sušnik - Janez Svenšek - Robert Svetec - Franc Svetina - Ivan Svetina - Silvo Svetina - Janez Svetlin - Srečko Šabeder - Andrej Šadl - Bojan Šadl - Jožef Šadl - Franc Šafarič - Milan Šafarič, 1956 - Milan Šafarič, 1967 - Alojz Šajher - Branko Šajher - Vojko Šajn - Marjan Šak - Drago Šantl - Damjan Šapek - Mirko Šapek - Anton Šauperl - Miran Šauperl - Branko Šavc - Ivan Šavc - Primož Šavc - Samo Šavc - Uroš Šavc - Jernej Šavorič - Marjan Ščančar - Vlado Ščavničar - Attila Šeboek - Gorazd Šedivy - Štefan Šedivy - Aleksander Šega - Jernej Šega - Jožef Šega - Miroslav Šega - Vladimir Šega - Štefan Šemrov - Valter Šen - Viktor Šen - Anton Šerbak - Jože Šerbec - Jože Šeruga - Viljem Šeruga - Franc Šest - Branko Šijanec - Franc Šijanec - Roman Šijanec - Gregor Šilc - Jože Šiler - Zoran Šimič - Rudi Šinigoj - Matjaž Šintler - Igor Šipek - Goran Širca - Gorazd Širca - Peter Šircelj - Branko Širnik - Jožef Širnik - Milan Širnik - Bojan Šisernik - Darjo Šisernik - Andrej Šiško - Bojan Škamperle - Božo Škapin - Milan Škapin - Ivko Škerget - Janez Škerjanec - Alojz Škoda - Jožef Škof - Vladimir Škof - Marjan Škofič - Milan Škofič - Viktor Škoflek - Branko Školiber - Branislav Škorjanc - Danijel Škorjanc - Zlatko Škorjanc - Alojz Škorjanec - Bojan Škrabec - Janko Škrabelj - Robert Škrablin - Mirko Škratek - Peter Škratek - Srečko Škratek - Zdravko Škratek - Milena Škrbina - Janez Škrilec - Herman Škrinjar - Franc Škrjanec - Stanko Škrjanec - Andrej Škrobar - Franc Škrobar - Gorazd Škrobar - Jožef Škrobar - Marko Škrobar - Franc Škufca - Benjamin Škurnik - Zoran Škurnik - Srečko Škvorc - Ljubo Šlak - Venčeslav Šlamberger - Miran Šlebir - Franjo Šlebnik - Milan Šloser - Vlatko Šloser - Branko Šmajgl - Branko Šmelc - Srečko Šmid - Franci Šmit - Marjan Šmit - Danilo Šmon - Srečko Šmon - Stanislav Šmon - Iztok Šnabel - Franc Šoba - Ivan Šoba - Nevenko Šoič - Zvonko Šolar - Karel Šoln - Jože Šoštarič - Slavomir Špacapan - Igor Špajzer - Branko Špalir - Stanislav Špan - Martin Španbauer - Ivan Špegel - Marko Špegel - Miran Špegel - Stanislav Špegelj - Janko Špegu - Boris Špehar - Zdravko Špenger - Danilo Špes - Drago Špes - Alojz Špik - Andrej Špiler - Anton Špiler - Zvonko Špiler - Damjan Špur - Bojan Šrimpf - Marjan Šrimpf - Rado Šrot - Daniel Štabuc - Franc Štaher - Jožef Štaher - Ljubo Štaher - Mirko Štaher - Slavko Štaher - Vili Štaher - Ivan Štalekar - Dominik Štaleker - Aleksander Štampar - Robert Štampfer - Branko Štamulak - Branko Štebih - Marjan Šteblaj - Stanislav Štefanec - Zvonko Štefanec - Milan Šteh - Anton Šteharnik - Janko Šteharnik - Jože Šteharnik - Stanislav Šteharnik - Alojz Šteiner - Drago Štelcer - Mirko Štelcer - Franc Štelcl - Igor Štemberger - Ivan Štemberger - Jožko Štemberger - Franjo Štern - Janez Štinjek - Štefan Štok - Aleks Štolfa - Aleš Štolfa - Vid Štolfa - Boris Štor - Sebastjan Štor - Matjaž Štraser - Marko Štravs - Milivoj Štrekelj - Anton Štrigl - Silvester Štrigl - Franc Štrman - Majda Štruc - Marijan Štruc - Milan Štruc - Smiljan Štruc - Vitomir Štruc - Klaudijo Štrucl - Peter Štrucl - Sandi Štrucl - Bojan Štrukelj - Marko Štrukelj - Maks Štrumpfel - Emil Štuhec - Franc Štuhec - Metod Štuhec - Srečko Štuhec - Vladimir Štuhec - Bojan Štumberger - Marjan Štumberger - Milan Štumfl - Darko Šturm - Milan Šuklje - Iztok Šulc - Sandi Šulc - Franci Šulek - Franc Šuler, 1957 - Franc Šuler, 1961 - Roman Šuler - Sašo Šuler - Bojan Šumah - Bojan Šuman - Goran Šurc - Ivan Šuštar - Iztok Šuštar - Robert Šuster - Davorin Švab - Jože Švab - Anton Švajger - Edvard Švajger - Zdravko Švajger - Janez Švajncer - Danilo Švarc - Dean Švarcbauer - Simon Šverc - Deny Tadenc - Branko Tajčman - Danijel Tajnik - Robert Tajzel - Boris Taljan - Džuro Tandar - Marijan Tandara - Marjan Tandarič - Branislav Tarandek - Matjaž Tašič - Stanko Tašner - Davorin Tavčar - Dejvi Tavčar - Etbin Tavčar - Marjan Tavš - Bojan Temlin - Jože Temnikar - Milan Temniker - Davorin Tepeh - Drago Tepeš - Anton Tepež - Božidar Terčon - Davorin Terčon - Mitja Terglav - Primož Terglav - Silvester Terlikar - Marjan Ternik - Samir Ternik - Edvard Teršek - Danilo Tertinek - Robert Tibaut - Igor Tič - Stanko Tič - Janez Timošek - Metod Tiršek - Danilo Tisnikar - Jože Titan - Benjamin Tivadar - Jožef Tivadar - Drago Tjukajev - Marijan Tjukajev - Darko Tkalčič - Franc Točaj - Zvonko Tola - Anton Tolazzi - Stanko Tomaž - Branko Tomažič - Bruno Tomažič - Denis Tomažič - Matjaž Tomažič - Vojko Tomažič - Zlatko Tomažič - Vinko Tomažin - Nikolaj Tomc - Peter Tominšek - Jožef Tompa - Peter Tomše - Ervin Tomšič - Stanko Tone - Matjaž Tonja - Darko Toplak - Dušan Toplak - Marjan Toplak - Mitja Toplak - Anton Topler - Marjan Topličar - Darko Toplišek - Martin Topolnik - Anton Topolovec - Jani Topolovec - Ivan Topolšek - Ivan Torkar - Slavko Trajber - Viljan Trampuž - Mladen Tramšek - Vojko Tramšek - Ivan Tratnik - Igor Trebec - Janez Tretjak - Milan Tretjak - Zdravko Tretjak - Bogdan Trnjek - Igor Trobas - Viljem Trobec - Rajko Troha - Pavle Trontelj - Dušan Trop - Albin Tropenauer - Rihard Trost - Boris Trotovšek - Marko Trplan - Vinko Trplan - Franci Trpotec - Karel Tršar - Anton Trstenjak - Branko Trstenjak - Frančišek Trstenjak - Jožef Trstenjak, 1963 - Jožef Trstenjak, 1962 - Marjan Trstenjak - Stanislav Trstenjak - Ivan Trunk - Štefan Truntič - Branislav Trup - Srečko Trup - Mirko Trupkovič - Žarko Trušnovec - Anton Tunja - Robert Tunja - Jožef Turha - Jožef Turin - Branko Turjak - Edi Turjak - Rado Turjak - Ivan Turk - Rajko Turk - Robert Turk - Vinko Turk - Denis Turšek - Marjan Tušak - Andrej Tušek - Darko Tutek - Gvido Udovič - Josip Udovič - Zdenko Udovič - Janez Ujčič - Igor Ukmar - Rado Ukmar - Robert Ukmar - Mihael Ulbl - Milan Ulbl - Edvard Ulipi - Igor Umek - Srečko Umek - Zoran Unger - Alojz Uplaznik - Peter Uranc - Igor Urankar - Janez Urankar - Marjan Urbančič - Miran Urgl - Andrej Urh - Branko Urh - Janez Urh - Mirko Urih - Ivan Urisk - Iztok Urlavb - Bojan Urnaut - Bojan Uršej - Robert Uršej - Srečko Uršej - Štefan Uršej - Dušan Uršič - Ervin Uršič - Franc Uršič - Jernej Uršič - Maks Uršič - Marko Uršič - Nando Uršič - Valter Uršič - Zvonko Uršič - Danilo Uršnik - Franjo Uršnik - Miran Uršnik - Bojan Ušaj - Igor Ušaj - Borut Usenik - Zvonko Utroša - Milan Vačovnik - Stanislav Vačovnik - Jurij Vačun - Boris Vahtarič - Peter Vajda - Dušan Vajksler - Janez Vajksler - Leon Vajngerl - Gorazd Vajs - Milan Vajs - Robert Vajs - Franjo Vajt - Janez Valdhuber - Andrej Valenčič - Dušan Valente - Ivan Valetič - Branko Valner - Rado Vamberger - Leon Varga - Gorazd Varl - Robert Varl - Slavko Varšnik - Živko Vasilevski - Pavel Vatovac - Ivan Vaukan - Jožef Vaukan - Milan Vaukman - Konrad Vaupotič - Miroslav Vaupotič - Miran Vavče - Karel Vavdi - Rafko Vavh - Andrej Vavpetič - Stanislav Vavpetič - Vladimir Vavpetič - Bojan Veber - Stanislav Veber - Franc Večerjevič - Marija Večko - Milan Večko, 1956 - Milan Večko, 1968 - Rajko Večko - Robert Večko - Tone Večko - Bojan Vehovec - Tine Veler - Hasan Velič - Drago Velički - Uroš Velikonja - Zvonko Velikonja - Anton Velnar - Andrej Vengušt - Slavko Verač - Drago Verčko - Miroslav Verčkovnik - Milan Verdev - Dušan Verdinek - Ervin Verdinek - Alojz Verdnik - Drago Verdnik - Jožef Verdnik - Anton Vereš - Robert Vereš - Danilo Verhnjak - Janez Verhnjak - Marjan Verhnjak - Stanko Verhnjak - Štefan Verhnjak - Jože Verhovec - Milan Verhovnik - Peter Verhovnik - Aleksander Verhovšek - Franc Vernik - Marjan Vernik - Zlatko Veronik - Marjan Verovnik - Branko Veršič - Miran Veršnik - Bojan Verzel - Marjan Verzelak - Srečko Vesel - Marjan Veselič - Dušan Vesnicer - Drago Vesonik - Bojan Vetrih - Milan Vetrih - Martin Vezenšek - Branko Vezonik - Danijel Vezonik - Franc Vičar - Zvonko Vičič - Srečko Videc - Albert Viderman - Branko Viderman - Marjan Viderman - Jakob Janez Vidic - Marjan Vidmajer - Rudi Vidmajer - Denis Vidmar - Roman Vidmar - Saša Vidmar - Vil Vidmar - Ilija Vidovič - Marko Vidovič - Robert Vidovič - Miha Vidoz - Dragotin Vidrih - Goran Vidrih - Slavko Vidrih - Zdravko Vilar - Bogomir Viličnjak - Stanko Viličnjak - Drago Vinčec - Slavko Vinčec - Franc Vindiš - Inge Vindiš - Pavel Vindišar - Robert Vinšek - Marko Vinter - Robert Virag - Jože Virtič - Tomaž Visinski - Iztok Visočnik - Stojan Vitežnik - Matjaž Vitko - Marko Vivod - Milan Vivod - Niko Vivod - Primož Vivod - Aleš Vižintin - Albin Vizjak - Srečko Vlahek - Milan Vlaj - Ivo Vodenik - Marjan Vodenik - Matija Vodičar - Feliks Vodlan - Stanko Vodnik - Mihael Vodnjov - Zoran Vodopija - Robert Vodopivec - Andrej Vodušek - Branko Vodušek - Boris Vogrin - Miran Vogrin - Andrej Vogrinčič - Anton Vogrinec - Franc Vogrinec - Marjan Vogrinec - Franc Vohar - Vojko Vojvoda - Jožef Vok - Bogdan Volarič - Darjo Volarič - Davorin Volarič - Janko Volarič - Željko Volarič - Primož Volčič - Bojan Volf - Franc Volf - Ludvik Volf - Andrej Volk - Igor Volk - Janez Volkar - Aleš Volmajer - Dušan Volmajer - Bogdan Vončina - Dragan Vončina - Ivan Vončina - Roman Vončina - Boris Vornšek - Mihael Vornšek - Bojan Vošinek - Jožef Vouri - Milan Vouri - Branko Vovk - Darko Vovko - Albert Vrabelj - Anton Vrabič - Milan Vrabič - Bojan Vravnik - Darko Vrbančič - Alojz Vrbek - Alojz Vrbnjak - Vinko Vrčkovnik - Igor Vrčon - Drago Vreča - Miroslav Vreča - Daniel Vrečko - Herman Vrh - Dušan Vrhnjak - Srečko Vrhnjak - Davorin Vrhovnik - Dominik Vrhovnik - Matjaž Vrhunc - Franc Vršič - Ivan Vršič - Jože Vršnik - Drago Vrstovšek - Antonija Olga Vrtovec - Aleš Vrunč - Uroš Vrunč - Štefan Vučkič - Bojan Vučko - Slavko Vučko - Franc Vugrinec - Goran Vukadinovič - Franc Vukajč - Alojz Vukan - Boris Vukan - Zoran Vukan - Stanko Vukovič - Štefan Vukovič - Andrej Vute - Viljem Wajs - Matjaž Weis - Ignac Weiss - Vilko Welza - Aleš Winkler - Branko Zabavnik - Vojko Zaberčnik - Boris Zabovnik - Davorin Zabric - Bojan Zabukovnik - Miran Zabukovnik - Franko Zadnik - Franci Zadobovšek - Andrej Zadravec - Bojan Zadravec - Janez Zadravec - Marjan Zadravec - Zdravko Zadravec - Simon Zafošnik - Milan Zagernik - Rok Zagernik - Stanko Zagernik - Alojz Zagoranski - Bojan Zagorc - Dušan Zagorc - Franc Zagorc - Milan Zajamšek - Aleš Zajc - Anton Zajc - Ferdo Zajc - Milan Zajc - Robert Zajc - Silvo Zajc - Vinko Zajc - Franjo Zajec - Bojan Zakrajšek - Janez Zakrajšek - Stanislav Zakšek - Jožef Zaletelj - Andrej Založnik - Bernard Založnik - Bogomir Založnik - Franc Založnik - Maksimiljan Založnik - Martin Založnik - Vinko Založnik - Stanko Zamuda - Zvonko Zamuda - Jože Zapečnik - Robert Zapečnik - Marijan Zaponšek - Miran Zavec - Stanko Zavec - Ivan Zaveršnik - Zvonko Zavodnik - Janez Zavolovšek - Andrej Završnik - Franc Završnik - Milan Završnik - Martin Zbičajnik - Geza Zelko - Rudolf Zelko - Tomaž Zelko - Darinka Zemljič - Drago Zemljič - Janez Zemljič - Robert Zemljič - Leopold Zgubič - Janez Zinner - Ivan Zlatar - Tomaž Zlatnik - Marjo Zlobec - Janez Zlodej - Miran Zlodej - Joško Zmrzlikar - Bojan Zobavnik - Marko Zoran - Štefan Zorjan - Cvetko Zorko - Marjan Zorko - Miroslav Zorko - Drago Zorman - Marjan Zorman - Vladimir Zorman - Branko Zorn - Robert Zorn - Stanislava Zorn - Sandi Zorzut - Roman Zrinski - Marko Zule - Marjan Zupan - Peter Zupan - Matija Zupanc - Anton Zupančič - Božidar Zupančič - Matjaž Zupančič - Peter Zupančič - Slavko Zupančič - Darko Zupanič - Alojz Daniel Zver - Franc Zver - Miran Zver - Štefan Zver - Ludvik Zvonar - Zoran Zvonar - Janez Žabota - Davorin Žagar - Goran Žagar - Josip Žagar - Jožef Žagar - Renato Žagar - Zdenko Žagar - Branko Žalig - Janez Žalig - Štefan Žalodec - Roman Žamut - Pavel Žavbi - Milan Žaže - Silvester Žebrek - Drago Žekš - Ivan Žel - Mihael Železen - Anton Železnik - Marijan Železnik - Miran Želj - Ivan Žepič - Danček Žerdin - Aleksander Žerdin - Marijan Žerjal - Bogomir Žerjav - Drago Žerjav - Ivan Žerjav - Branko Ževart - Borut Žibern - Franc Žiberna - Srečko Žibert - Tomaž Žibert - Uroš Žibert - Boris Žibrat - Aleksander Žigart - Alojz Žigart - Bojan Žigart - Maksimiljan Žigart - Vinko Žigert - Andrej Žigon - Darko Žigon - Roman Žink - Franc Žinkovič - Leon Žinkovič - Damjan Živec - Milan Živortnik - Robert Žižek - Dušan Žižmon - Hubert Žlak - Iztok Žlof - Ermin Žmavcer - Aleš Žmitek - Slavko Žnidar - Zlatko Žnidar - Andrej Žnidarič - Milan Žnidarič - Stane Žnidarič - Edvard Žniderčič - Miran Žnideršič - Tomislav Žnuderl - Radko Žohar - Branko Žorman - Ferdinan Žorž - Klavdija Žuber - Miroslav Žugec - Josip Žugel - Bojan Žula - Janez Žumer - Ivan Žunič - Beno Žunko - Danilo Žunkovič - Jože Župančič - Maksimiljan Žuran - Matjaž Žuran - Boris Žurman - Dimitrij Žvikart - Dominik Žvikart - Jožef Žvikart - Feliks Žvirc

9. julij 2002[uredi | uredi kodo]

Mitjan Abraham - Radovan Abram - Anton Ajster - Jože Anderlič - Ciril Andolšek - Bojan Babič - Dušan Babič - Milan Balažic - Miljenko Belina - Ciril Belšak - Franci Benedičič - Dušan Bertoncelj - Ivan Borštner - Franci Cimerman - Siniša Čretnik - Vojko Damjan - Franci Debevc - Marjan Dovžak - Vid Drašček - Štefan Flisar - Zdenko Frangež - Dušan Fric - Ivan Golob - Ladislav Graber - Damjan Hafner - Žarko Hanigman - Božidar Horaček - Srečko Jakše - Kondrad Javornik - Gorazd Jurkovič - Majda Kersnič - Bojan Klančnik - Ludvik Kožar - Milan Kranjec - Nevenka Kričej - Renato Kužatko - Zdenko Lasič - Herbert Lešnik - Andrej Lovšin - Branislav Lukač - Srečko Martinuč - Dragutin Mate - Marino Medeot - Marjan Miklavčič - Anton Mrvar - Zvonko Murko - Anton Peinkiher - Branko Pertovt - Bojan Porok - Zvonko Premec - Franci Pulko - Drago Rajh - Marko Ravnikar - Gorazd Rednak - Jože Romšek - Alojz Rupnik - Bogdan Simerl - Gregor Slivšek - Anton Slatinšek - Matjaž Stare - Marjan Šantl - Beno Škerlj - Silvo Škrbina - Ljubo Štampar - Vojko Štih - Janez Štritof - Rudolf Štrumberger - Zvonko Štuhec - Rajko Velikonja - Goran Vidrih - Gorazd Vidrih - Slavko Vovk - Milan Zorko - Boris Železnik - Franci Žnidaršič - Vladimir Žnidaršič - Željko F. Župančič

Viri[uredi | uredi kodo]

Glej tudi[uredi | uredi kodo]