Wikipedija:Wiki Loves Monuments v Sloveniji (2019)/Seznam spomenikov v podravski regiji

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Seznam spomenikov v podravskiregiji za natečaj Wiki Loves Monuments 2019. Poln seznam je v Registru kulturne dediščine (RKD), v spodnjem pa je izbor spomenikov za lažjo orientacijo. S klikom na gumb "Naloži" se odpre predpripravljen obrazec z vnešeno številko EŠD, imenom in lokacijo spomenika.

Opomba: natečaj za leto 2019 je zaključen, še vedno pa lahko uporabite spodnje povezave za nalaganje svojih fotografij. Prispevki so vedno dobrodošli.

EŠD Ime Lokacija Naselje Občina Razglasitev
1041 Trško naselje Vrstno naselje na slemenu podolgovate terase, ob severnem robu Pesniške doline, ob glavni cesti Maribor-Gornja Radgona. LENART V SLOV. GORICAH Občina Lenart (Q13365883) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1042 Vas Spodnja Voličina leži v dolini in na pobočju Slovenskih goric. SPODNJA VOLIČINA Občina Lenart (Q13365883) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10516 Znamenje pri pokopališču Znamenje stoji ob cesti proti Fali, južno ob pokopališču. RUTA Občina Lovrenc na Pohorju (Q25110) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10517 Znamenje pri kapeli sv. Ane Znamenje stoji ob cesti proti Fali, južno od kapele sv. Ane na griču Oslica. KUMEN Občina Lovrenc na Pohorju (Q25110) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10518 Znamenje Znamenje stoji ob cesti, vzhodno pri mostu iz smeri Fala proti Puščavi. RUTA Občina Lovrenc na Pohorju (Q25110) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1071 Kapelica sv. Janeza Nepomuka Kapelica s kipom je locirana ob cesti, na spodnjem, severnem delu vaškega jedra. CERKVENJAK Občina Cerkvenjak (Q1252438) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1072 Znamenje pri hiši Selce 17 Pri hiši Selce 17. SELCE Občina Lenart (Q13365883) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1073 Znamenje Znamenje stoji nedaleč od hiše Čagona 52, v Slovenskih goricah. ČAGONA Občina Cerkvenjak (Q1252438) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1079 Kapelica pri hiši Zavrh 71 Pri hiši Zavrh 71, ob križišču. GRADENŠAK Občina Lenart (Q13365883) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1081 Znamenje Pri hiši Zgornja Voličina 87. ZGORNJA VOLIČINA Občina Lenart (Q13365883) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
11064 Domačija Trnovska vas 21 Trnovska vas 21. Domačija je na vzhodnem robu vasi Trnovska vas, južno ob cesti. TRNOVSKA VAS Občina Trnovska vas (Q999559) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
120 Dvorec Dornava Dornava 1. Dvorec stoji v osi drevoreda in na začetku parka, ki leži med vasjo Dornava in reko Pesnico, na Ptujskem polju. DORNAVA Občina Dornava (Q1003969) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
13760 Župnijsko središče Župnijsko središče leži na dvignjenem taborskem prostoru, severno od ceste Fram - Kopivnik na zahodnem robu naselja. V območju enote dediščine se nahaja objekt Fram 61. FRAM Občina Rače - Fram (Q731093) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
13763 Župnijsko središče Župnijsko središče stoji v središču naselja, zahodno od ceste Maribor - Celje. SPODNJE HOČE Občina Hoče-Slivnica (Q1008102) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14161 Župnišče Spodnja Volčina 78. Župnišče stoji v središču vasi, južno od cerkve sv. Ruperta. SPODNJA VOLIČINA Občina Lenart (Q13365883) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14348 Jiblerjev križ Znamenje stoji v gozdu, jugovzhodno pod cerkvijo sv. Treh kraljev. PLANINA POD ŠUMIKOM Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14366 Grajska jahalnica Partizanska ulica 27. Stavba stoji južno od gradu, v zahodnem delu mestnega jedra. SLOVENSKA BISTRICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1482 Znamenje pri hiši Lormanje 8 Znamenje stoji ob cesti, pri hiši Lormanje 8, na zahodnem robu vasi. LORMANJE Občina Lenart (Q13365883) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14830 Hiša Kolodvorska 4 Kolodvorska ulica 4. Hiša stoji severozahodno od gradu. ORMOŽ Občina Ormož (Q15900) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14842 Marijino znamenje Skolibrova ulica. Znamenje stoji pred vhodom v cerkev sv. Jakoba. ORMOŽ Občina Ormož (Q15900) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1576 Sodni zapori Vošnjakova ulica 16, Ulica talcev 11. V jedru mesta. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
176 Grad Hrastovec Hrastovec 22. Grad stoji na razgledni legi južno nad dolino reke Pesnice. HRASTOVEC V SLOV. GORICAH Občina Lenart (Q13365883) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
19978 Znamenje Znamenje stoji na križišču ceste Ptuj - Lenart, pri odcepu na Desence. DESENCI Občina Destrnik (Q570618) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
19983 Kužno znamenje Znamenje stoji na Spodnjem Ločkem Vrhu, na domačiji Pukšič, Ločki Vrh 65. LOČKI VRH Občina Destrnik (Q570618) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
20141 Nagrobna plošča Krištofa Pragerja Plošča je vzidana v notranjo stran severne stene gospodarskega poslopja pri hiši Kalše 23. KALŠE Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
20150 Mejnik Mejnik je nad gozdno potjo, ki vodi od cerkve sv. Treh kraljev do Črnega jezera na Pohorju. PLANINA POD ŠUMIKOM Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
212 Cerkev sv. Martina Cerkev stoji na rahli vzpetini v naselju. KAMNICA Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
23015 Kipa sv. Frančiška Ksaverija in sv. Janeza Nepomuka Kipa stojita pred mostom na levem bregu reke Dravinje. STUDENICE Občina Poljčane (Q594852) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
23738 Znamenje Znamenje stoji ob glavni cesti, ki vodi iz Šikol v smeri Pragersko. ŠIKOLE Občina Kidričevo (Q776770) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
23846 Župnišče Šolska ulica 16. Župnišče stoji severno ob cerkvi sv. Trojice na Levarjih, vzhodno od jedra vasi Zgornja Polskava. ZGORNJA POLSKAVA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
23867 Kamanclov mlin Mlin stoji ob potoku, severovzhodno od Keblja. MODRIČ Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
23869 Znamenje Znamenje stoji pri hiši Stražgonjca 45. STRAŽGONJCA Občina Kidričevo (Q776770) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
25522 Šebedrov štok Zgornje Partinje 97. Zidanica stoji na grebenu, v zahodnem delu razloženega naselja. ZGORNJE PARTINJE Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Q1008144) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
25661 Zidanica Podigrac 9 Podigrac 9. Zidanica stoji v pobočju razloženega naselja, ob cesti Zgornja Kungota - mejni prehod Plač. PODIGRAC Občina Kungota (Q998566) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
259 Cerkev sv. Miklavža V jedru razložene vasi Koritno nad Čadramom, na dvignjeni lokaciji. KORITNO Občina Oplotnica (Q1587261) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
26850 Sadonikova hiša Spodnji trg 42. Hiša stoji v sklopu domačije, ob cesti na severovzhodnem robu trškega jedra Lovrenca na Pohorju. LOVRENC NA POHORJU Občina Lovrenc na Pohorju (Q25110) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2850 Cerkev sv. Andreja Lega v strnjenem dolinskem delu vasi. ZGORNJI LESKOVEC Občina Videm (Q1002863) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2851 Cerkev sv. Avguština Cerkev stoji na grebenu strme haloške vzpetine. Je sestavni del kompleksa dveh cerkva, ki ga dopolnjuje še lipa. VELIKA VARNICA Občina Videm (Q1002863) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2859 Cerkev sv. Barbare Cerkev leži na vzpetini ob robu vasi. CIRKULANE Občina Cirkulane (Q13370246) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2860 Cerkev sv. Ane Cerkev stoji na hribu nad dolino potoka Bele nad cesto Dolane - Cirkulane. VELIKI VRH Občina Cirkulane (Q13370246) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2861 Cerkev sv. Elizabete Cerkev stoji na Haloškem grebenu v vasi Pohorje nad dolino Belane. POHORJE Občina Cirkulane (Q13370246) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2928 Cerkev sv. Barbare Cerkev stoji na hribu jugozahodno od Malahorne in zahodno od Markečice. MALAHORNA Občina Oplotnica (Q1587261) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2930 Cerkev sv. Mihaela Na izpostavljeni legi sredi vasi. ČREŠNJEVEC Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2931 Cerkev sv. Treh kraljev Cerkev stoji na vrhu razglednega griča, jugovzhodno od razložene vasi Ješovec. JEŠOVEC Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2960 Cerkev sv. Duha Cerkev stoji na vrhu Kozjaka, tik ob avstrijski meji. SV. DUH NA OSTREM VRHU Občina Selnica ob Dravi (Q919934) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2961 Cerkev sv. Avguština Cerkev stoji ob župnijski cerkvi vrh Kozjaka, tik ob avstrijski meji. SV. DUH NA OSTREM VRHU Občina Selnica ob Dravi (Q919934) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2985 Cerkev sv. Kunigunde Cerkev stoji na severnem robu doline reke Pesnice, severno nad cesto Maribor-Jurski Vrh. ZGORNJA KUNGOTA Občina Kungota (Q998566) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3009 Cerkev sv. Jurija Stoji v obzidju nekdanjega pokopališča na križišču cest v naselju. SPODNJE HOČE Občina Hoče-Slivnica (Q1008102) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3011 Cerkev sv. Mihaela Cerkev je obdana s pokopališkim obzidjem. Stoji na vzhodnem obronku Pohorja. RAZVANJE Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3012 Kapela sv. Križa Stoji v zaselku Glivnik. ČRETA Občina Hoče-Slivnica (Q1008102) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3023 Cerkev sv. Marjete Cerkev stoji sredi vaškega trga v obzidju nekdanjega pokopališča. MARJETA NA DRAVSKEM POLJU Občina Starše (Q1016826) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3024 Cerkev sv. Uršule Cerkev stoji sredi vasi, ob cesti. PREPOLJE Občina Starše (Q1016826) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3028 Cerkev sv. Marije Cerkev stoji v središču vasi, na območju nekdanjega pokopališča s kostnico sv. Mihaela. JARENINSKI DOL Občina Pesnica (Q995048) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
3029 Kostnica sv. Mihaela Kostnica stoji v središču vasi ob župnijski cerkvi, na robu nekdanjega pokopališča. JARENINSKI DOL Občina Pesnica (Q995048) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
3050 Cerkev sv. Jurija Cerkev stoji sredi vaškega jedra ob župnišču in gostilni. JUROVSKI DOL Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Q1008144) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3062 Cerkev sv. Marjete Cerkev, obdana z zidcem nekdanjega pokopališča, stoji v središču vasi Kebelj. KEBELJ Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3063 Cerkev sv. Lenarta Orientirana cerkev stoji na južnem obronku Pohorja v zaselku Koritno nad Oplotnico. KORITNO Občina Oplotnica (Q1587261) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3117 Cerkev sv. Lovrenca Cerkev stoji sredi naselja ob cesti Hajdina - Majšperk. LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU Občina Kidričevo (Q776770) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3119 Cerkev sv. Lovrenca Cerkev stoji na najvišjem delu trškega naselja. LOVRENC NA POHORJU Občina Lovrenc na Pohorju (Q25110) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3129 Cerkev sv. Bolfenka Na izpostavljenem mestu haloških gričev. JELOVICE Občina Majšperk (Q1002371) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3130 Cerkev sv. Andreja Cerkev stoji sredi Makol. MAKOLE Občina Makole (Q1808143) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3132 Cerkev sv. Ane Cerkev stoji sredi haloških gričev, ob cesti Makole-Stoperce. STARI GRAD Občina Makole (Q1808143) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3140 Rozalijina kapela Kapela ima poudarjeno lego na koncu doline za Tremi ribniki, pri hiši Na Grebenu 18 (prej Ribniško selo 47). RIBNIŠKO SELO Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3141 Cerkev sv. Marije Magdalene Cerkev stoji na Magdalenskem trgu na desnem bregu Drave na nekdanjem pokopališkem prostoru. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3143 Cerkev sv. Jožefa Studenci. Cerkev stoji na pomolu Dravske terase med reko Dravo na severu, ter Obrežno in Ruško cesto na jugu na desnem bregu Drave. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3146 Cerkev Marijinega vnebovzetja v Brezju Cerkev stoji ob cesti Maribor - Dogoše in jo obdaja obzidano pokopališče. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3154 Cerkev Marije Snežne Cerkev stoji na griču, na najvišji točki vasi, ob cesti Gasteraj - Trate. ZGORNJA VELKA Občina Šentilj (Q391446) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3156 Cerkev sv. Marije Cerkev stoji na okljuku potoka Radoljna, južno od ceste Fala-Lovrenc na Pohorju. PUŠČAVA Občina Lovrenc na Pohorju (Q25110) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3161 Cerkev sv. Marjete Cerkev stoji sredi naselja in je prostorski akcent v dolini Pernice. PERNICA Občina Pesnica (Q995048) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3170 Cerkev sv. Areha Cerkev stoji na jasi južno od ceste Areh-Šumik, ob Ruški koči. FRAJHAJM Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3171 Cerkev sv. Uršule Cerkev stoji severno od domačije Pogležen, severozahodno od naselja Šmartno na Pohorju. BOJTINA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3172 Cerkev sv. Martina Cerkev stoji na jugovzhodnem robu naselja, južno od ceste Maribor - Ptuj. DVORJANE Občina Duplek (Q999589) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3181 Cerkev sv. Miklavža Orientirana cerkev stoji sredi naselja, ob cesti Maribor - Ptuj. MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU Občina Miklavž na Dravskem polju (Q1005165) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3182 Cerkev sv. Miklavža V središču naselja. MIKLAVŽ PRI ORMOŽU Občina Ormož (Q15900) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3214 Cerkev sv. Jakoba V ožjem jedru mesta, v bližini gradu, ob Skolibrovi ulici. ORMOŽ Občina Ormož (Q15900) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3215 Cerkev sv. Janeza Krstnika V središču vasi, ob šoli. HUM PRI ORMOŽU Občina Ormož (Q15900) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3237 Cerkev sv. Petra Na hribu, severno od naselja Malečnik. MALEČNIK Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3238 Cerkev sv. Marije Cerkev sredi pokopališča je pokrajinski akcent na griču z vinogradi. Do cerkve vodi pot s kapelicami Križevega pota. MALEČNIK Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3268 Kapela sv. Luke Kapela stoji ob vaškem trgu. ZGORNJE POLJČANE Občina Poljčane (Q594852) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3286 Cerkev Matere božje Na izpostavljeni legi vzhodno ob vasi. PRIHOVA Občina Oplotnica (Q1587261) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3287 Cerkev sv. Jošta Cerkev stoji v severozahodnem delu naselja Vinarje. VINARJE Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3289 Cerkev sv. Roka na Bregu Cerkev na griču s pogledom na Ptuj ob cesti Ptuj-Hajdina. PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3293 Cerkev sv. Ožbolta Cerkev stoji nad križiščem Potrčeve in Volkmerjeve ulice. PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3297 Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji na hribu nad dolino Dravinje. JANŠKI VRH Občina Majšperk (Q1002371) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3340 Cerkev sv. Marjete Cerkev stoji v središču naselja Selnica ob Dravi, ob glavni cesti Maribor-Dravograd. SELNICA OB DRAVI Občina Selnica ob Dravi (Q919934) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3341 Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji na hribu Janževa gora, zahodno nad Selnico ob Dravi. JANŽEVA GORA Občina Selnica ob Dravi (Q919934) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3372 Cerkev sv. Marije Cerkev stoji sredi pokopališkega obzidja ob cesti Hoče-Arja vas. SLIVNICA PRI MARIBORU Občina Hoče-Slivnica (Q1008102) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3374 Kapelica Matere božje Pri hiši Polanska 18, na zahodnem robu Črete. ČRETA Občina Hoče-Slivnica (Q1008102) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3377 Cerkev sv. Marjete Cerkev stoji med vinogradi, na pobočju zahodno od ceste Maribor-Slovenska Bistrica. RITOZNOJ Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3385 Cerkev sv. Kunigunde Cerkev stoji na vzpetini zahodno od ceste, ki se od glavne ceste Maribor - Zgornja Kungota odcepi proti Spodnji Kungoti in Gradiški. GRADIŠKA Občina Kungota (Q998566) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3386 Cerkev sv. Štefana Cerkev stoji sredi obzidanega pokopališča, v vzhodnem delu vasi Spodnja Polskava. SPODNJA POLSKAVA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3388 Cerkev Marije sedem žalosti V centru naselja, ob križišču cest in trgu. SREDIŠČE OB DRAVI Občina Središče ob Dravi (Q3441796) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3398 Cerkev sv. Treh kraljev Cerkev stoji v kompleksu samostana dominikank. STUDENICE Občina Poljčane (Q594852) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3399 Cerkev sv. Lucije Cerkev stoji sredi obzidanega pokopališča, na hribu nad cesto Poljčane - Majšperk in severno od reke Dravinje. STUDENICE Občina Poljčane (Q594852) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3401 Cerkev Vseh svetnikov V središču zaselka Svetinje. SVETINJE Občina Ormož (Q15900) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3446 Cerkev sv. Urha Cerkev stoji sredi gozda, severozahodno od Urhovega vrha. URH Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3447 Cerkev sv. Treh kraljev Cerkev stoji poleg Štuhcovega doma, v gozdu. PLANINA POD ŠUMIKOM Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3460 Cerkev sv. Trojice Cerkev stoji na izpostavljeni legi nad dolino Rogatnice. GORCA Občina Podlehnik (Q1002247) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3461 Cerkev sv. Duha Cerkev stoji na razglednem hribu med vinogradi v zgornjih Halozah. RODNI VRH Občina Podlehnik (Q1002247) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3462 Cerkev Matere božje Cerkev stoji na pobočju nad dolino Rogatnice. PODLEHNIK Občina Podlehnik (Q1002247) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3464 Cerkev sv. Trojice Cerkev stoji na najvišji točki v središču trškega jedra, ob samostanu. SV. TROJICA V SLOV. GORICAH Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Q1016820) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3472 Cerkev sv. Venčeslava Cerkev stoji sredi vasi. ZGORNJA LOŽNICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3483 Cerkev sv. Janeza Cerkev leži na terasi nad Dravinjo. DRAVINJSKI VRH Občina Videm (Q1002863) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3510 Cerkev Marijinega vnebovzetja Cerkev stoji pri gradu Vurberk, na izpostavljeni legi nad Dravsko dolino. Ob njej sta žitnica in župnišče. VURBERK Občina Duplek (Q999589) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3523 Cerkev sv. Nikolaja Cerkev stoji sredi vasi Zavrč nasproti gradu. ZAVRČ Občina Zavrč (Q167001) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3524 Cerkev sv. Marije Cerkev stoji na osamljeni razgledni legi nad reko Dravo, na hribu z vinogradi severozahodno od župnijske cerkve sv. Miklavža in dvorca Zavrč. ZAVRČ Občina Zavrč (Q167001) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3525 Cerkev sv. Janeza Cerkev stoji na hribu nad dolino Turškega potoka. GORENJSKI VRH Občina Zavrč (Q167001) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3526 Cerkev sv. Mohorja in Fortunata Cerkev stoji na grebenu haloških goric ob hrvaški meji. TURŠKI VRH Občina Zavrč (Q167001) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3539 Cerkev sv. Mihaela Cerkev stoji na vzpetini ob robu naselja. ŽETALE Občina Žetale (Q393910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3540 Cerkev Device Marije Romarska cerkev stoji nad vasjo Žetale. ČERMOŽIŠE Občina Žetale (Q393910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3541 Cerkev sv. Mohorja in Fortunata Cerkev stoji na vrhu hriba na samotni legi. KUPČINJI VRH Občina Majšperk (Q1002371) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
3542 Cerkev sv. Boštjana Cerkev stoji ob cesti zunaj naselja. ČERMOŽIŠE Občina Žetale (Q393910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
426 Arheološko najdišče Piramida Ostanki srednjeveškega gradu so na hribu Piramida severno nad mestom. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
435 Kužno znamenje Kužno znamenje stoji sredi Glavnega trga. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
443 Salzburški dvor Vetrinjska ulica 16. Stavba stoji v vzhodnem delu srednjeveškega jedra Maribora, zaključuje niz nadstropnih hiš. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
445 Vodni stolp Usnjarska ulica 10. Na levem bregu Drave, na robu Lenta. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
499 Mestno jedro Mestno jedro leži v jedru naselja, na gradišču nad reko Dravo. ORMOŽ Občina Ormož (Q15900) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
580 Mestno jedro Staro mestno jedro Ptuja je na levem bregu reke Drave, ob križišču poti proti Ormožu, Slovenski Bistrici, Gornji Radgoni in Lenartu v Slovenskih goricah. PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
581 Arheološko najdišče Hajdina Na delu Spodnje Hajdine in severno ter južno ob Mariborski cesti na Ptuju. SPODNJA HAJDINA Občina Hajdina (Q995065) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
582 Cerkev sv. Jurija Na robu Slovenskega trga, na vzhodni strani in ob Mestnem stolpu stoji cerkev z zahodnim korom. PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
583 Grad Na gradu 1. Na vrhu razglednega griča, severno nad mestom. PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
586 Mestna hiša Slovenski trg 6. Sredi strnjenega niza oboda trga, nasproti Mestnega stolpa in ob prometni ulici na grajskem pobočju. PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
588 Dominikanski samostan Muzejski trg 1, 1a, 1b. Samostan stoji na zahodnem robu srednjeveškega jedra mesta Ptuj, na terasi nad levim bregom Drave. PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
590 Župnišče Slovenski trg 10 Slovenski trg 10. Na izpostavljenem ovinku na severni strani. Dvoriščni trakt sega v pobočje gradu. PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
591 Cerkev Marije zaščitnice Cerkev stoji znotraj obzidja vrh trga Ptujska Gora, ki leži na najvišjem vrhu vzhodnega roba Savinskega. PTUJSKA GORA Občina Majšperk (Q1002371) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5987 Znamenje Ob cesti, blizu hiše Pernica 47. PERNICA Občina Pesnica (Q995048) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6017 Znamenje Znamenje stoji na vaškem trgu. ROGOZA Občina Hoče-Slivnica (Q1008102) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6066 Znamenje Znamenje stoji na hribu za vasjo, severozahodno nad cerkvijo sv. Martina. KAMNICA Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6068 Hiša Koroška 1 Koroška cesta 1 MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6069 Minoritski samostan Vojašniški trg 2/a. Samostan je postavljen v JZ vogalu mestnega jedra. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6072 Hiša Barvarska 7 Barvarska ulica 7. Hiša stoji v nizu. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6081 Hiša Glavni trg 6 Glavni trg 6 MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6089 Hiša Glavni trg 15 Glavni trg 15 MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6119 Hiša Koroška 3 Koroška cesta 3, Splavarski prehod 2. Hiša stoji na zahodnem vogalu Koroške ceste in Splavarskega prehoda. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6128 Hiša Koroška 18 Koroška cesta 18 MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6130 Hiša Koroška 20 Koroška cesta 20 MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6132 Hiša Koroška 22 Koroška cesta 22 MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6169 Hiša Poštna 3 Poštna ulica 3 MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6205 Hiša Splavarski prehod 6 Splavarski prehod 6. Vogal Splavarskega prehoda in Vojašniške ulice. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6222 Hiša Vetrinjska 5 Vetrinjska ulica 5 MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6223 Hiša Vetrinjska 7 Vetrinjska ulica 7 MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6225 Hiša Vetrinjska 9 Vetrinjska ulica 9. Vogal Vetrinjske ulice in Tkalskega prehoda. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6226 Hiša Vetrinjska 10 Vetrinjska ulica 10 MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6227 Hiša Vetrinjska 12 Vetrinjska ulica 12 MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6238 Hiša Vojašniška 6 Vojašniška ulica 6. Vogal Vojašniške ulice in Mesarskega prehoda. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6239 Hiša Vojašniška 8 Vojašniška ulica 8. Vogal Vojašniške ulice in Splavarskega prehoda. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6240 Hiša Vojašniška 10 Vojašniška ulica 10 MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6243 Žički dvor Vojašniški trg 2b in 2c. Dvor stoji na levem bregu reke Drave, vzhodno od minoritskega samostana. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6244 Hiša Vojašniški trg 3 Vojašniški trg 3 MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6255 Židovski stolp Židovska ulica 6. V židovski četrti, nad levim bregom Drave. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6256 Hiša Židovska 8 Židovska ulica 8 MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6260 Čeligijev stolp Stoji na severnem robu nekdanjega mestnega obzidja med stavbama Gregorčičeva 29 in 37. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6262 Florijanovo znamenje Znamenje stoji sredi Grajskega trga, južno od mestnega gradu. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6266 Palača Glavni trg 7 Glavni trg 7. Vzhodno ob cerkvi. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6275 Znamenje Znamenje stoji na južnem pobočju strmega griča, severno nad hipodromom. ROŠPOH - DEL Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6286 Kapela Matere Božje Ob cesti Kog-Gomila pri Kogu, v križišču proti Vuzmetincem. VUZMETINCI Občina Ormož (Q15900) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6287 Vas Vas leži na grebenu nad glavno cesto, ki poteka po dolini Pavlovskega potoka. SVETINJE Občina Ormož (Q15900) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6292 Hiša Kerenčičev trg 9 Kerenčičev trg 8. Na južni strani. ORMOŽ Občina Ormož (Q15900) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6294 Hiša Poštna 1 Poštna 1. V jedru naselja, južno od cerkve. ORMOŽ Občina Ormož (Q15900) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6303 Znamenje Ob poti od Cvetkovskega vrha proti Strjancem. SODINCI Občina Ormož (Q15900) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6312 Hiša Velika Nedelja 14 Velika Nedelja 14. V središču vasi ob župnijski cerkvi. VELIKA NEDELJA Občina Ormož (Q15900) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6314 Kip sv. Janeza Nepomuka Kip stoji na zelenici pred glavnim portalom v cerkev, zahodno od cerkve. VELIKA NEDELJA Občina Ormož (Q15900) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6315 Dvorec Temnar Miklavž pri Ormožu 50 (Hermanci 51). Dvorec leži na dvignjeni legi sredi goric. MIKLAVŽ PRI ORMOŽU Občina Ormož (Q15900) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6319 Hiša Grabe 33 Grabe 33. V središču naselja. GRABE Občina Središče ob Dravi (Q3441796) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6329 Znamenje s Trpečim Kristusom V križišču cest proti Lahoncem, Ključarovcem in Dobrovščaku. RUNEČ Občina Ormož (Q15900) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6330 Znamenje ob cesti Ob glavni cesti Ptuj-Ormož, ob odcepu za Podgorce. OSLUŠEVCI Občina Ormož (Q15900) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6332 Znamenje pri domačiji Lah Ob cesti od Ormoža proti Ključarevcem. LEŠNICA Občina Ormož (Q15900) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6362 Župnišče Gimnazijska ulica 5. Župnišče z gospodarskim poslopjem stoji severno ob cerkvi, v središču naselja. RUŠE Občina Ruše (Q3346841) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6363 Vaška kapelica Kapelica stoji ob glavni cesti Maribor - Ruše. BEZENA Občina Ruše (Q3346841) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6365 Znamenje sv. Janeza Nepomuka Znamenje sv. Janeza Nepomuka je na levem bregu reke Drave, nasproti Falske pečine. FALA Občina Selnica ob Dravi (Q919934) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6366 Kapelica Čudežni studenec Kapelica stoji na Arehu na Pohorju, ob cesti severovzhodno od cerkve sv. Areha. LOBNICA Občina Ruše (Q3346841) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6367 Znamenje na Arehu Znamenje stoji ob cesti vzhodno od cerkve sv. Areha LOBNICA Občina Ruše (Q3346841) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6369 Kormanovo znamenje Znamenje stoji na Jodlu, pri odcepu ceste za Činžat, jugovzhodno od župnijske cerkve, v bližini domačije Korman. RUTA Občina Lovrenc na Pohorju (Q25110) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
637 Cerkev Matere božje Cerkev stoji znotraj obzidja sredi naselja. RUŠE Občina Ruše (Q3346841) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6383 Malinova kovačija Stavba nekdanje kovačije stoji v okviru domačije Spodnji Slemen 51, ki leži na levem bregu potoka Bistrica, ob glavni cesti Maribor-Dravograd. SPODNJI SLEMEN Občina Selnica ob Dravi (Q919934) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6391 Turški zid Zid poteka pravokotno na smer železnice Dravograd - Maribor, tik ob Dravi, med Rušami in Falo, pri Falskem gradu. SMOLNIK Občina Ruše (Q3346841) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6401 Gradišče Poštela Območje leži na Pohorju, zahodno od Habakuka. RAZVANJE Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6411 Grajski grič Na vrhnjem delu griča severovzhodno od naselja. LIMBUŠ Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6413 Mestna četrt Tabor Mestna četrt leži na desnem bregu Drave, na severu ga omejuje reka Drava, na zahodu Gorkega ulica, na jugu Ulica Moše Pijadeja in Dvorakova ter Verstovškova ulica, na vzhodu pa kompleks mariborske bolnišni MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6414 Ambient cerkve sv. Jožefa Ambient leži na pomolu dravske terase, med Ruško in Obrežno cesto do reke Drave. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6442 Rimskodobno gomilno grobišče Gomile so v gozdu, sredi Pesniške doline, severno od Trnovske vasi. TRNOVSKA VAS Občina Trnovska vas (Q999559) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6515 Grad Hamre Breg 6. Dvorec stoji v naselju Breg pri Majšperku ob reki Dravinji. BREG Občina Majšperk (Q1002371) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6516 Grad Muretinci 45. Ravninski dvorec v naselju Muretinci. MURETINCI Občina Gorišnica (Q632998) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6517 Grad Ristovec Belšakova ulica 69 PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6534 Hiša Cankarjeva 7 Cankarjeva ulica 7. V strnjenem srednjeveškem jedru. PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6536 Hiša Cankarjeva 9 Cankarjeva ulica 9. V srednjeveškem jedru mesta. PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6542 Vodni stolp Dravska ulica 4 (prej: Dravska ulica 1). Na razgledni legi ob levem bregu Drave ob južnem robu mesta. PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6545 Hiša Jadranska 4 Jadranska ulica 4 PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6547 Hiša Jadranska 6 Jadranska ulica 6. Skoznjo je na južni strani prehod na Cvetkov trg. PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6558 Hiša Krempljeva 4 Krempljeva ulica 4 PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6574 Hiša Dravska 13 Dravska ulica 13 (prej: Muršičeva ulica 3) PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6576 Hiša Dravska 23 Dravska ulica 23 (prej: Muršičeva ulica 10) PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6586 Hiša Prešernova 3 Prešernova ulica 3 PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6593 Hiša Prešernova 13 Prešernova ulica 13. Vogal Prešernove in Cankarjeve ulice, kamor sega podolgovati del stavbe. PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6595 Hiša Prešernova 16 Prešernova ulica 16. Hiša sega v grajsko pobočje. PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
660 Mestno jedro Mestno jedro Slovenske Bistrice je ob stari glavni cesti Maribor-Celje, ob potoku Bistrici, pod južnimi obronki Pohorja. SLOVENSKA BISTRICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6601 Hiša Prešernova 22 Prešernova ulica 22. Stoji v strnjenem nizu na severni strani ulice. PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6607 Hiša Slovenski trg 2 Slovenski trg 2 PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6619 Hiša Mestni trg 2 Mestni trg 2 (prej Trg mladinskih brigad 2). Vogal Mestni trg - Murkova ulica. PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
662 Cerkev sv. Jožefa Cerkev stoji na vrhu griča, severovzhodno nad Slovensko Bistrico. SLOVENSKA BISTRICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
663 Grad Grajska 11 (prej Zgornja Bistrica 1). Ob SZ robu, v vogalu nekdaj utrjenega srednjeveškega naselja, ob potoku in parku. SLOVENSKA BISTRICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
6634 Skladišče Vošnjakova 2 Vošnjakova ulica 2 PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6641 Znamenje Severno od hiše Pivola 57, zahodno od križišča poti. HOČKO POHORJE Občina Hoče-Slivnica (Q1008102) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6642 Znamenje pri hiši Bukovci 4a Znamenje stoji pri hiši Bukovci 4a. BUKOVCI Občina Markovci (Q1008095) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6643 Znamenje Čušev križ Znamenje stoji pri hiši Hvaletinci 13. HVALETINCI Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Q925149) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6645 Znamenje pri hiši Stogovci 15 Znamenje stoji v vasi, pri hiši Stogovci 15. STOGOVCI Občina Majšperk (Q1002371) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6646 Znamenje s kipom Pieta Znamenje stoji severno izven strnjenega dela naselja, pri hiši Stogovci 1. PTUJSKA GORA Občina Majšperk (Q1002371) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6824 Hiša Pot k črpalki 3 Pot k črpalki 3. Hiša stoji v severozahodnem delu naselja, ob stari cesti Maribor - Slivnica. SLIVNICA PRI MARIBORU Občina Hoče-Slivnica (Q1008102) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6833 Znamenje na trgu Na vaškem trgu pri hiši Marjeta na Dravskem polju 30. MARJETA NA DRAVSKEM POLJU Občina Starše (Q1016826) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6910 Zbegov grad Ostaline stolpastega dvora so vzhodno od vasi Kebelj. KEBELJ Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6912 Graščina Graščina stoji na desnem bregu Oplotnice, v središču vasi. OPLOTNICA Občina Oplotnica (Q1587261) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6913 Dvorec Ptujska cesta 1. Dvorec stoji med Spodnjo Polskavo in Pragerskim, severno ob cesti Pragersko-Slovenska Bistrica. PRAGERSKO Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6914 Grad Frajštajn Spodnja Polskava 299. Dvorec stoji na robu vasi Sele pri Spodnji Polskavi, na ravnini severovzhodno od Slovenske Bistrice. SPODNJA POLSKAVA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6916 Dvorec Jurčičeva ulica 6. Dvorec stoji sredi Zgornje Polskave, južno ob cesti Maribor-Slovenska Bistrica. ZGORNJA POLSKAVA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6924 Hiša Partizanska 5 Partizanska ulica 5. Hiša stoji v strnjenem uličnem nizu. SLOVENSKA BISTRICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6925 Hiša Partizanska 7 Partizanska ulica 7. Hiša stoji v strnjenem uličnem nizu. SLOVENSKA BISTRICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6926 Hiša Partizanska 9 Partizanska ulica 9 SLOVENSKA BISTRICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6928 Hiša Partizanska 17 Partizanska ulica 17. Hiša stoji v strnjenem uličnem nizu. SLOVENSKA BISTRICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6934 Hiša Mariborska 1 Mariborska cesta 1 SLOVENSKA BISTRICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6936 Hiša Mariborska 4 Mariborska cesta 4. Hiša stoji v strnjenem uličnem nizu. SLOVENSKA BISTRICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6938 Hiša Ljubljanska 10 Ljubljanska cesta 10 SLOVENSKA BISTRICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6945 Hiša Trg Alfonza Šarha 16 Trg Alfonza Šarha 16 SLOVENSKA BISTRICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6948 Hiša Trg svobode 9 Trg svobode 9. HIša stoji v strnjenem trškem nizu. SLOVENSKA BISTRICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6950 Hiša Trg svobode 11 Trg svobode 11, Kolodvorska ulica 1. Hiša stoji na vogalu Trga svobode in Kolodvorske ulice. SLOVENSKA BISTRICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6952 Hiša Trg svobode 13 Trg svobode 13, Kolodvorska ulica 2. Hiša stoji na vogalu Trga svobode in Kolodvorske ulice. SLOVENSKA BISTRICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6954 Hiša Trg svobode 15 Trg svobode 15. Hiša stoji v strnjenem trškem nizu. SLOVENSKA BISTRICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6956 Hiša Trg svobode 17 Trg svobode 17. Hiša stoji v strnjenem trškem nizu. SLOVENSKA BISTRICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6959 Stari rotovž Trg svobode 21 SLOVENSKA BISTRICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6966 Mestno obzidje Obzidje je potekalo po ulicah: Čopova, Vošnjakova, Zadružna, južno od tovarne olja, Grajska in Ulica Borisa Kidriča. SLOVENSKA BISTRICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6970 Hiša Jurčičeva 3 Jurčičeva ulica 3. Hiša stoji v neposredni bližini polskavskega dvorca. ZGORNJA POLSKAVA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6971 Hiša Mariborska 26 Mariborska ulica 26 in 28. Hiša stoji severno od dvorca Zgornja Polskava. ZGORNJA POLSKAVA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6972 Hiša Mariborska 29 Mariborska ulica 29. Hiša stoji severozahodno od dvorca Zgornja Polskava. ZGORNJA POLSKAVA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6980 Znamenje Ob cesti Čadram - Oplotnica, na križišču za Lačno goro. OPLOTNICA Občina Oplotnica (Q1587261) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6984 Kapela sv. Janeza Nepomuka Kapela stoji v zahodnem delu vasi Bukovec. BUKOVEC Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6985 Znamenje pri kapeli sv. Roka Znamenje stoji jugozahodno od kapele sv. Roka v Kovači vasi. KOVAČA VAS Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6988 Znamenje Znamenje stoji ob cesti Poljčane - Rogaška Slatina. LJUBIČNO Občina Poljčane (Q594852) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
6990 Znamenje Znamenje stoji ob poti, ki vodi k hiši Radkovec 5. RADKOVEC Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7002 Znamenje Znamenje stoji ob cesti Šmartno - Sveti Trije kralji. ŠMARTNO NA POHORJU Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7004 Znamenje pri Marofu Znamenje stoji pri nekdanji grajski pristavi, južno ob cesti proti Majšperku. ŠTATENBERG Občina Makole (Q1808143) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7005 Znamenje Znamenje stoji vzhodno od jedra vasi Veliko Tinje, ob cesti proti Turiški vasi na Pohorju. VELIKO TINJE Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7007 Znamenje Znamenje stoji ob pokopališču (vključeno je v pokopališko ograjo) na Zgornji Ložnici. ZGORNJA LOŽNICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7013 Znamenje Znamenje stoji ob cesti proti Šmartnem na Pohorju. ZGORNJE PREBUKOVJE Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7021 Hiša Ogljenšak 2 Ogljenšak 2. Hiša stoji v razpotegnjenem naselju Ogljenšak, pri Zgornji Polskavi. OGLJENŠAK Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7037 Hiša Ulica Pohorskega bataljona 8 Ulica Pohorskega bataljona 8 SLOVENSKA BISTRICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7048 Hiša Urh 5 Urh 5. Hiša stoji ob makadamski poti. URH Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7061 Znamenje pri hiši 73 Pri hiši Marjeta na Dravskem polju 73. MARJETA NA DRAVSKEM POLJU Občina Starše (Q1016826) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7066 Znamenje pri letališču Znamenje stoji ob cesti v neposredni bližini letališča, severovzhodno od vasi. OREHOVA VAS Občina Hoče-Slivnica (Q1008102) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7086 Znamenje Stoji zahodno od mariborskega letališča, ob poljski poti. OREHOVA VAS Občina Hoče-Slivnica (Q1008102) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
71 Znamenje Znamenje stoji ob cesti severno od Cogetincev. COGETINCI Občina Cerkvenjak (Q1252438) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7100 Domačija Trojiški trg 22 Trojiški trg 22 (prej Gradišče v Slovenskih goricah 50). Domačija je v središču trškega jedra. Hiša stoji zahodno ob glavni cesti, gospodarsko poslopje pa nasproti nje čez cesto. SV. TROJICA V SLOV. GORICAH Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Q1016820) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7105 Hiša Mariborska 1 Mariborska cesta 1. Stavba stoji 2 m pod nivojem ceste Maribor-Lenart in je edini pomemben kulturni objekt Lenarta, ki ni vključen v strnjeno trško jedro. LENART V SLOV. GORICAH Občina Lenart (Q13365883) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7111 Hiša Trg osvoboditve 5 Trg osvoboditve 5. Hiša je zadnja v nizu zgradb ob južni stranici trga ob župnijski cerkvi sv. Lenarta, ob cesti Maribor-Gornja Radgona. LENART V SLOV. GORICAH Občina Lenart (Q13365883) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7118 Kužno znamenje Pri hiši Jurovski dol 26 (Grager). JUROVSKI DOL Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Q1008144) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7119 Znamenje Pomorski križ Znamenje stoji na križišču, vzhodno od hiše Krivi Vrh 9. KRIVI VRH Občina Sveta Ana (Q990063) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7121 Kužno znamenje Pri hiši Straže 13. STRAŽE Občina Lenart (Q13365883) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7122 Znamenje pri Mešlovem ribniku Znamenje stoji ob Križni poti ob Mešlovem ribniku vzhodno od Rač. RAČE Občina Rače - Fram (Q731093) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7129 Znamenje vzhodno od vasi Stoji ob Križni poti vzhodno od vasi, ob križišču in mostu. RAČE Občina Rače - Fram (Q731093) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7156 Znamenje Znamenje stoji sredi vasi, v križišču vaških poti. SKOKE Občina Miklavž na Dravskem polju (Q1005165) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7754 Orfejev spomenik Nagrobnik stoji na Slovenskem trgu, pred Mestnim stolpom in Mestno hišo. PTUJ Mestna občina Ptuj (Q3441808) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
7777 Znamenje pri hiši Podigrac 8 Pri hiši Podigrac 8. PODIGRAC Občina Kungota (Q998566) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7782 Znamenje Znamenje stoji ob cesti, severno od hiše Tovarniška cesta 91, v južnem delu naselja Ceršak. CERŠAK Občina Šentilj (Q391446) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7801 Hiša Kresnica 34 Kresnica 34. Stavba stoji ob cesti Kresnica - Zgornje Vrtiče, v osrednjem delu razloženega naselja Kresnica. KRESNICA Občina Šentilj (Q391446) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7803 Hiša Pesnica 43 Pesnica 43. Hiša stoji na pobočju, severno od ceste, v vzhodnem delu razloženega naselja. PESNICA Občina Kungota (Q998566) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7806 Župnišče Plač 1. Župnišče in gospodarsko poslopje stojita ob cesti, nasproti cerkve v jedru vasi. PLAČ Občina Kungota (Q998566) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7824 Zidanica Zgornje Vrtiče 3 Zgornje Vrtiče 3. Zidanica stoji v severnem delu naselja. ZGORNJE VRTIČE Občina Kungota (Q998566) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7866 Park gradu Betnava Na južnem obrobju Maribora. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
7873 Park gradu Borl Južno in okoli gradu Borl, ob vznožju strmega griča ob Dravi, ob lokalni cesti Dolane - Zavrč. DOLANE Občina Cirkulane (Q13370246) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
7876 Park dvorca Dornava Na Ptujskem polju, zahodno od vasi Dornava, jugozahodno od reke Pesnica. DORNAVA Občina Dornava (Q1003969) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
7881 Park gradu v Slovenski Bistrici Park leži v severnem delu mesta, južno od reke Bistrice. Osrednji del je zahodno od gradu in je od njega ločen s cesto. SLOVENSKA BISTRICA Občina Slovenska Bistrica (Q11211457) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
7898 Kužno znamenje Znamenje stoji v neposredni bližini hiše Spodnja Bačkova 33. SPODNJA BAČKOVA Občina Benedikt (Q779018) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
799 Cerkev sv. Trojice Dominanta na razglednem robu nad ravnino, ob vzhodni strani naselja in ob gradu Velika Nedelja. VELIKA NEDELJA Občina Ormož (Q15900) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8946 Dvorec Starše 1. Ravninski dvorec stoji sredi naselja. STARŠE Občina Starše (Q1016826) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8947 Grad Vurberk Vumpah 1. Grad stoji na kopastem griču nad Dravskim poljem. VURBERK Občina Duplek (Q999589) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8952 Znamenje Znamenje stoji jugozahodno od vasi. BOHOVA Občina Hoče-Slivnica (Q1008102) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8954 Znamenje pri hiši Dvorjane 5a Nasproti hiše Dvorjane 5a, čez cesto. DVORJANE Občina Duplek (Q999589) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8955 Znamenje pri pokopališču Znamenje stoji na cestnem odcepu pri pokopališču. DVORJANE Občina Duplek (Q999589) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8957 Znamenje pri hiši Planica 25 Znamenje stoji ob poti pri hiši Planica 25, ob stari lipi. PLANICA Občina Rače - Fram (Q731093) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8958 Kapelica na vaškem trgu Stoji sredi vasi, na vaškem trgu. PODOVA Občina Rače - Fram (Q731093) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8959 Znamenje Znamenje stoji pri hiši Polana 11. POLANA Občina Hoče-Slivnica (Q1008102) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8961 Znamenje V bližini hiše Vinogradniška cesta 70. RADIZEL Občina Hoče-Slivnica (Q1008102) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8963 Znamenje sv. Janeza Nepomuka Znamenje stoji pri gradu, zahodno od glavnega vhoda. ČRETA Občina Hoče-Slivnica (Q1008102) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8964 Znamenje sv. Jožefa Kip stoji na pokopališkem zidu pri cerkvi. SLIVNICA PRI MARIBORU Občina Hoče-Slivnica (Q1008102) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8965 Znamenje Znamenje stoji sredi vaškega trga. SPODNJE HOČE Občina Hoče-Slivnica (Q1008102) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8966 Znamenje Znamenje stoji ob križišču, vzhodno od hiše Spodnja Korena 88. ŽIKARCE Občina Duplek (Q999589) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8970 Znamenje Znamenje stoji pri hiši Zgornje Hoče 8. ZGORNJE HOČE Občina Hoče-Slivnica (Q1008102) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8971 Znamenje ob kanalu Drave Stoji ob križišču, na južnem robu vasi, vzhodno od HE Zlatoličje. ZLATOLIČJE Občina Starše (Q1016826) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8972 Znamenje ob cesti Stoji ob cesti Maribor - Ptuj. ZLATOLIČJE Občina Starše (Q1016826) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9004 Zidanica Morje 98 Morje 98. Stavba stoji na obronkih vzhodnega Pohorja, južno od Frama. MORJE Občina Rače - Fram (Q731093) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9007 Hiša Vukovje 2 Vukovje 2. Stavba stoji na rahlem pobočju, nekoliko nad cesto, severno od Perniškega jezera. VUKOVJE Občina Pesnica (Q995048) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9009 Zidanica Vukovje 77 Vukovje 77. Zidanica stoji v zaselku Gradišče, na slemenu ob cesti. VUKOVJE Občina Pesnica (Q995048) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9027 Minoritska cerkev Cerkev stoji na Vojašniškem trgu, na Lentu. MARIBOR Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9030 Cerkev sv. Bolfenka Cerkev stoji pod pohorskim grebenom nad zaselkom Hrastje. HRASTJE Mestna občina Maribor (Q3435104) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
9590 Znamenje v Kungoti Ob cesti Runeč-Pršetinci, v križišču proti Ivanjkovcem. LAHONCI Občina Ormož (Q15900) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži