Wikipedija:Wiki Loves Monuments v Sloveniji/Seznam spomenikov v gorenjski regiji

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Seznam spomenikov v pomurski regiji za natečaj Wiki Loves Monuments 2022. Poln seznam je v Registru kulturne dediščine (RKD), v spodnjem pa je izbor spomenikov za lažjo orientacijo. S klikom na gumb "Naloži" se odpre predpripravljen obrazec z vnešeno številko EŠD, imenom in lokacijo spomenika.

EŠD Ime Lokacija Naselje Občina Razglasitev
10140 Preddvor - Graščina Preddvor Dvorski trg 2, 3, 4, 5, 6. Graščina stoji v južnem delu Preddvora, severno ob župnijski cerkvi. PREDDVOR Občina Preddvor (Q539864) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
10149 Zgornje Laze - Kmečki dvorec Zgornje Laze 20 Zgornje Laze 20. Domačija je na južnih obronkih Mežakle, na prisojni legi nad reko Radovno. ZGORNJE LAZE Občina Gorje (Q1027062) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
11035 Čabrače - Znamenje Znamenje je postavljeno ob cesti, zahodno od hiše Čabrače 10. ČABRAČE Občina Gorenja vas-Poljane (Q1005224) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
11650 Zgornje Jezersko - Šenkova hiša Zgornje Jezersko 140 (prej Zgornje Jezersko 7). Hiša stoji v sklopu gručaste domačije, vzhodno nad vaško cerkvijo na Ravnah na Zgornjem Jezerskem, ob stari tovorniški poti. ZGORNJE JEZERSKO Občina Jezersko (Q1688771) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
12971 Zgornja Bela - Hiša Zgornja Bela 41 Zgornja Bela 41. Hiša stoji na severnem obrobju vasi Zgornja Bela, vzhodno ob cesti iz Zgornje Bele proti Bašlju. ZGORNJA BELA Občina Preddvor (Q539864) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
12995 Preddvor - Grad Hrib Hrib pri Preddvoru 4. Grad stoji sredi parka, na obrežju umetnega jezera Črnava, vzhodno od središča naselja Preddvor. HRIB Občina Preddvor (Q539864) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
13112 Bled - Domačija Zagoriška 18 Zagoriška cesta 18. Domačija stoji v nizu obcestnih hiš, vzhodno od Blejskega jezera, v starem vaškem jedru Zagorice. BLED Občina Bled (Q647572) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14315 Zgornja Luša - Hiša Zgornja Luša 6 Zgornja Luša 6. Hiša stoji ob cesti Zgornja Luša-Krivo Brdo. ZGORNJA LUŠA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14640 Bled - Mrakova domačija Kolodvorska cesta 5 BLED Občina Bled (Q647572) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
14687 Brdo pri Kranju - Toplarja ob grajski konjušnici Toplarja stojita med kasaško progo in novimi gospodarskimi poslopji, v jugozahodnem delu protokolarnega kompleksa Brdo pri Kranju. PREDOSLJE Mestna občina Kranj (Q3441893) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
155 Gosteče - Cerkev sv. Andreja Na robu vasi Gosteče, na JV delu, ob potoku in robu gozda. GOSTEČE Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1669 Rodine - Cerkev sv. Klemena Cerkev stoji sredi pokopališča na pobočju v osrednjem delu vasi, severno od ceste Rodine-Lesce. RODINE Občina Žirovnica (Q394103) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1670 Selo pri Žirovnici - Cerkev sv. Kancijana Cerkev stoji sredi vasi Selo pri Žirovnici, severno od ceste Begunje-Žirovnica. SELO PRI ŽIROVNICI Občina Žirovnica (Q394103) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1672 Moste - Cerkev sv. Martina Cerkev stoji v jugovzhodnem delu Most pri Žirovnici, zahodno od železniške proge Kranj-Jesenice, vzhodno od stare ceste skozi vas. MOSTE Občina Žirovnica (Q394103) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1685 Bukovščica - Cerkev sv. Klemena Cerkev stoji ob križišču cest sredi vasi. BUKOVŠČICA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
17011 Trebija - Hiša Trebija 7 Trebija 7. Hiša stoji ob cesti skozi vas. TREBIJA Občina Gorenja vas-Poljane (Q1005224) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
17019 Žirovski Vrh Svetega Antona - Karlovski mlin in žaga Mlin in žaga stojita na domačiji Karlovec, Žirovski Vrh Sv. Antona 1, v Karlovški grapi. ŽIROVSKI VRH SV. ANTONA Občina Gorenja vas-Poljane (Q1005224) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1791 Mojstrana - Cerkev sv. Klemena Vzhodno od naselja, južno od Save, ob cesti ki pelje v Mojstrano. MOJSTRANA Občina Kranjska Gora (Q507051) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
18489 Vrba na Gorenjskem - Vaška lipa Vaška (srenjska) lipa je na originalni lokaciji središča vasi Vrba, na križišču vaških poti, zahodno od cerkve sv. Marka. VRBA Občina Žirovnica (Q394103) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
1873 Koroška Bela - Cerkev sv. Ingenuina in Albuina Cerkev stoji na obzidanem platoju nad križiščem Koroške ceste in Gorske poti, v severnem delu starega gručastega dela Koroške Bele, na vzpetini, ki obvladuje vso vas. KOROŠKA BELA Občina Jesenice (Q15881) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1922 Kranj - Cerkev sv. Jožefa na Hujah Na Hujah. Na levem bregu nad kanjonom Kokre. KRANJ Mestna občina Kranj (Q3441893) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1941 Senično - Cerkev sv. Jerneja V severovzhodnem delu vasi ob stranski vaški poti na Spodnje Veterno je cerkev z obzidjem. SENIČNO Občina Tržič (Q15927) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1942 Gozd pri Tržiču - Cerkev sv. Nikolaja Na jugozahodnem delu vasi, ob glavni cesti. GOZD Občina Tržič (Q15927) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
1966 Leskovica - Cerkev sv. Urha S pokopališčem obdana cerkev stoji na jugovzhodnem robu vasi. LESKOVICA Občina Gorenja vas-Poljane (Q1005224) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2079 Nova Oselica - Cerkev sv. Janeza Nepomuka Cerkev stoji ob pokopališču, na vzhodnem robu vasi. NOVA OSELICA Občina Gorenja vas-Poljane (Q1005224) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2145 Srednja vas-Poljane - Cerkev sv. Križa Cerkev stoji na vzpetini Križ, severovzhodno nad vasjo Srednja vas-Poljane. SREDNJA VAS-POLJANE Občina Gorenja vas-Poljane (Q1005224) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2146 Bukov Vrh pri Hotovlji - Cerkev Žalostne Matere božje Cerkev stoji na vrhu hriba (Bukov vrh), jugovzhodno od Hotovlje. Orientirana je nepravilno (sever - jug). BUKOV VRH Občina Gorenja vas-Poljane (Q1005224) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2147 Volča - Cerkev sv. Jurija Cerkev stoji na travnatem pomolu severno nad vaškim jedrom. VOLČA Občina Gorenja vas-Poljane (Q1005224) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2150 Malenski vrh - Cerkev Marijinega vnebovzetja Cerkev stoji na Gori pod Malenskim vrhom. JAZBINE Občina Gorenja vas-Poljane (Q1005224) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2166 Preddvor - Cerkev sv. Petra Cerkev stoji južno ob graščini Preddvor. PREDDVOR Občina Preddvor (Q539864) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2167 Bašelj - Cerkev sv. Lovrenca Cerkev stoji nad Bašljem ob vznožju Storžiča, na hribu Gora sv. Lovrenca, severno od zaselka Laško. BAŠELJ Občina Preddvor (Q539864) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2170 Potoče pri Preddvoru - Cerkev sv. Jakoba Cerkev stoji na razgledni točki na zahodnem grebenu Potoške gore, severno od naselja Potoče. POTOČE Občina Preddvor (Q539864) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
21846 Zgornja Sorica - Tauševa kajža Zgornja Sorica 8. Kajža stoji ob stari cesti skozi naselje. ZGORNJA SORICA Občina Železniki (Q15932) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2215 Rateče - Cerkev sv. Duha Ob stari cesti skozi vas, v vzhodnem delu naselja. RATEČE Občina Kranjska Gora (Q507051) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2216 Rateče - Cerkev sv. Tomaža V jugazahodnem delu vasi. RATEČE Občina Kranjska Gora (Q507051) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2243 Selca - Cerkev sv. Petra Cerkev stoji ob cesti v vzhodnem delu vasi. SELCA Občina Železniki (Q15932) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2244 Bukovica pri Železnikih - Cerkev sv. Florijana Cerkev stoji na severni strani ceste sredi Bukovice. BUKOVICA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2297 Jereka - Cerkev sv. Marjete Orientirana cerkev stoji na vzpetini na jugozahodnem robu Jereke v Zgornji Bohinjski dolini nad cesto Ribčev Laz - Pokljuka. JEREKA Občina Bohinj (Q3661628) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2309 Stara Oselica - Cerkev sv. Pavla S pokopališčem obdana cerkev stoji vzhodno od ceste na Staro Oselico iz smeri Trebije. STARA OSELICA Občina Gorenja vas-Poljane (Q1005224) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2398 Planina pod Golico - Cerkev sv. Križa V zahodnem delu vasi nad potokom Jesenica. PLANINA POD GOLICO Občina Jesenice (Q15881) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
24 Bled - Blejski grad Grad stoji na Bledu, na vrhu strme skale 123 m nad gladino, ob severni strani jezera. BLED Občina Bled (Q647572) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
2414 Šenčur - Cerkev sv. Jurija Cerkev stoji sredi Šenčurja ob Kranjski cesti, jugozahodno od osrednjega križišča sredi vasi. ŠENČUR Občina Šenčur (Q2346638) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2421 Srednja vas pri Šenčurju - Cerkev sv. Katarine Severnozahodno ob cesti Srednja vas - Luže, severna cerkev. SREDNJA VAS PRI ŠENČURJU Občina Šenčur (Q2346638) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2519 Bodovlje - Cerkev sv. Petra Cerkev stoji v zahodnem delu vasi, na desnem bregu Poljanščice. BODOVLJE Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2521 Brode v Poljanski dolini - Cerkev sv. Tomaža Cerkev stoji na pobočju nad cesto južno od vasi Brode. BRODE Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2525 Sopotnica - Cerkev sv. Florijana Cerkev stoji severno od osamljene domačije Sopotnica 5. SOPOTNICA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2529 Škofja Loka - Cerkev Marijinega brezmadežnega spočetja Cerkev v sklopu uršulinskega samostana stoji ob vznožju severnega pobočja grajskega hriba. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2580 Gorenja vas - Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji na vzhodnem robu vasi Trata. GORENJA VAS Občina Gorenja vas-Poljane (Q1005224) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2583 Čabrače - Cerkev sv. Jedrti Cerkev je postavljena na plato v strmem bregu severozahodno nad vasjo Čabrače. ČABRAČE Občina Gorenja vas-Poljane (Q1005224) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2632 Adergas - Cerkev Marijinega oznanjenja Cerkev je poudarjeni del samostana dominikank, v zatrepu doline potoka Lebrant. ADERGAS Občina Cerklje na Gorenjskem (Q859679) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2722 Ledinica - Cerkev sv. Ane Cerkev stoji na nizkem griču, nad Žirovskim poljem, severovzhodno od vasi. LEDINICA Občina Žiri (Q394087) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2723 Goropeke - Cerkev sv. Janeza Krstnika Cerkev stoji v severnem delu vasi. GOROPEKE Občina Žiri (Q394087) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2765 Jesenice - Cerkev Marije Pomočnice Cerkev je del fužinarskega naselja na Stari Savi, jugovzhodno ob Bucelleni Ruardovi graščini. JESENICE Občina Jesenice (Q15881) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
2783 Gorjuše - Zoisova pristava Gorjuše 15. Zoisova pristava stoji v južnem delu razložene vasi Gorjuše, v Spodnjih Gorjušah. GORJUŠE Občina Bohinj (Q3661628) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
2829 Potoče pri Preddvoru - Kapela Žalostne Matere božje Kapela stoji v parkovno urejenem zunanjem dvorišču gradu Turn pri Preddvoru. POTOČE Občina Preddvor (Q539864) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
283 Kranjska gora - Domačija Borovška 63 Borovška cesta 63. Domačija stoji ob stari glavni cesti v jedru vasi, vzhodno od cerkve. KRANJSKA GORA Občina Kranjska Gora (Q507051) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
30773 Bled - Mežnarija na Blejskem otoku Otok1. Mežnarija stoji tik pod vrhnjo uravnavo otoka na Blejskem jezeru, zahodno ob baročnem stopnišču. BLED Občina Bled (Q647572) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
314 Lesce - Kmečki dvorec Begunjska 2 Begunjska cesta 2. Kmečki dvorec stoji vzhodno ob cesti v vaškem jedru Lesc. LESCE Občina Radovljica (Q15910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
326 Ljubelj - Stara ljubeljska cesta Makadamska cesta v severnem delu Podljubeljske doline poteka od Lajba do piramid na slovenski strani starega mejnega prehoda Ljubelj. PODLJUBELJ Občina Tržič (Q15927) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
43 Breg ob Kokri - Cerkev sv. Lenarta Cerkev stoji na ježi zahodno nad Kokro, na južnem robu vasi. BREG OB KOKRI Občina Preddvor (Q539864) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
4355 Visoko pri Poljanah - Ambient Visoške in Debeljakove domačije Ambient se razteza na desnem bregu Poljanske Sore (tudi Poljanščica), na območju vzhodno od Poljan nad Škofjo Loko in pred Logom (Na Logu). VISOKO PRI POLJANAH Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
451 Mače - Cerkev sv. Nikolaja Cerkev stoji severozahodno nad vasjo, na gozdni jasi, na južnem pobočju Kališča. MAČE Občina Preddvor (Q539864) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
465 Mojstrana - Kmečki dvorec Savska cesta 13 Savska cesta 13. Leži v V delu vaškega jedra. MOJSTRANA Občina Kranjska Gora (Q507051) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
478 Na Logu - Znamenje Kapelica stoji vzhodno od domačije Na Logu 5. NA LOGU Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5093 Kranj - Župnišče Tavčarjeva 43 Tavčarjeva 43. V starem mestnem jedru Kranja. KRANJ Mestna občina Kranj (Q3441893) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5130 Kranj - Hiša Vodopivčeva 19 Vodopivčeva 19. V jugozahodnem delu mestnega jedra, na začetku klanca, ki vodi od mostu čez Savo do srednjeveškega dela mesta. KRANJ Mestna občina Kranj (Q3441893) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5131 Kranj - Srednjeveško mestno obzidje Pungart (Trubarjev trg), Maistrov trg, Tomšičeva ulica, Reginčeva ulica, okoli roba pomola. KRANJ Mestna občina Kranj (Q3441893) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5137 Kranj - Hiša Maistrov trg 3 Maistrov trg 3. Na severovzhodnem robu srednjeveškega jedra, zahodno nad kanjonom Kokre. KRANJ Mestna občina Kranj (Q3441893) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5146 Udin boršt - Spominski park Udin boršt Območje med Seničnim in Kokrico, Naklim, Strahinjem in Žiganjo vasjo, na levem bregu Tržiške Bistrice. SPODNJE DUPLJE Občina Naklo (Q1569014) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5166 Naklo - Hiša Glavna cesta 63 Glavna cesta 63 (prej Cesta 26. julija 63). V vzhodnem delu Naklega, ob cesti Pivka - Malo Naklo, pod Gradiščem. NAKLO Občina Naklo (Q1569014) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5172 Tržič - Hiša Trg svobode 28 Trg svobode 28. Stoji v jedru strnjenega dela naselja, na severovzhodni strani strnjenega niza v trg razširjene osrednje ulice. TRŽIČ Občina Tržič (Q15927) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5175 Tržič - Hiša Trg svobode 31 Trg svobode 31. V jedru strnjenega dela naselja, v severnem delu osrednje v trg razširjene ulice, sredi strnjenega niza. TRŽIČ Občina Tržič (Q15927) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5180 Tržič - Rake na Mošeniku V jedru Tržiča. Od Klavnice na severu do Blejske ulice na jugu, vzporedno s potokom Mošenikom, v zahodnem delu Tržiča. TRŽIČ Občina Tržič (Q15927) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5199 Tržič - Hiša Trg svobode 4 Trg svobode 4. V jugovzhodnem delu glavne trške ulice v Tržiču. TRŽIČ Občina Tržič (Q15927) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5202 Tržič - Hiša Trg svobode 11 Trg svobode 11. Stoji v jedru strnjenega dela naselja, v južnem delu v trg razširjene osrednje ulice, v strnjenem stavbnem nizu. TRŽIČ Občina Tržič (Q15927) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5208 Tržič - Hiša Trg svobode 21 Trg svobode 21. Stoji v jedru strnjenega dela naselja, na severni strani osrednje v trg razširjene ulice, v strnjenem nizu. TRŽIČ Občina Tržič (Q15927) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5209 Tržič - Hiša Trg svobode 23 Trg svobode 23. Hiša stoji v jedru strnjenega dela naselja, na severozahodni strani osrednje v trg razširjene ulice, v strnjenem nizu. TRŽIČ Občina Tržič (Q15927) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5210 Tržič - Hiša Trg svobode 25 Trg svobode 25. Stoji v jedru strnjenega dela naselja, v severnem delu osrednje v trg razširjene ulice, sredi strnjenega niza. TRŽIČ Občina Tržič (Q15927) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5287 Bled - Blejski otok Otok leži na zahodni strani v Blejskem jezeru. BLED Občina Bled (Q647572) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
5352 Jesenice - Spominska plošča borcem za severno mejo Cesta maršala Tita 19. V osrednjem delu naselja, na severni fasadi glavne železniške postaje je spominska plošča. JESENICE Občina Jesenice (Q15881) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5353 Jesenice - Spominska plošča Janku Vilmanu Cesta 1. maja 3. Na desnem bregu Save, v delu naselja imenovanem Kurja vas, nasproti Železarne Jesenice. JESENICE Občina Jesenice (Q15881) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5441 Mojstrana - Znamenje pri cerkvi sv. Klemena Znamenje stoji vzhodno od vasi. MOJSTRANA Občina Kranjska Gora (Q507051) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5442 Breznica - Znamenje ob stari cesti Znamenje stoji ob stari deželni cesti Beljak-Ljubljana, pri odcepu za Vrbo in Studenčice. SMOKUČ Občina Žirovnica (Q394103) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5447 Planina pod Golico - Znamenje pod cerkvijo Južno pod cerkvijo sv. Križa, v zahodnem delu vasi. PLANINA POD GOLICO Občina Jesenice (Q15881) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5448 Planina pod Golico - Znamenje ob križišču Ob križišču in cesti, ki vodi k cerkvi sv. Križa, zahodno ob glavni cesti skozi vas. PLANINA POD GOLICO Občina Jesenice (Q15881) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5449 Rateče - Kapelica pri Šurcu Kapelica stoji v zahodnem delu vasi, v križišču dveh cest ob lipi. RATEČE Občina Kranjska Gora (Q507051) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5451 Rateče - Znamenje v bližini mejnega prehoda V Z delu vasi ob stari cesti. RATEČE Občina Kranjska Gora (Q507051) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5452 Rodine - Freska na hiši Rodine 9 Freska je na jugozahodni čelni fasadi hiše Rodine 9, v nadstropju med oknoma. RODINE Občina Žirovnica (Q394103) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5453 Srednji Vrh nad Martuljkom - Hlebanjeva kapelica Kapelica stoji v sklopu Hlebanjeve domačije Srednji vrh 9, zahodno od hiše, severno nad cesto, ki vodi v zahodni del vasi. SREDNJI VRH Občina Kranjska Gora (Q507051) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5462 Radovljica - Hiša Cesta svobode 1 Cesta svobode 1. V jugozahodnem delu mestnega jedra Radovljice, južno pod osrednjim trgom. RADOVLJICA Občina Radovljica (Q15910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5481 Radovljica - Hiša Gradiška pot 2 Gradiška pot 2. Na skrajnem južnem delu starega mestnega jedra Radovljice. RADOVLJICA Občina Radovljica (Q15910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5487 Radovljica - Hiša Gubčeva 12 Gubčeva 12. V Predtrgu v Radovljici. RADOVLJICA Občina Radovljica (Q15910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5491 Radovljica - Hiša Linhartov trg 3 Linhartov trg 3. Na severni strani glavnega trga v srednjeveškem mestnem jedru. RADOVLJICA Občina Radovljica (Q15910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5496 Radovljica - Hiša Linhartov trg 8 Linhartov trg 8. Na skrajnem severnem delu ob vstopu na osrednji trg v Radovljici. RADOVLJICA Občina Radovljica (Q15910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5499 Radovljica - Hiša Linhartov trg 14 Linhartov trg 14. Na južni strani osrednjega trga v Radovljici. RADOVLJICA Občina Radovljica (Q15910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5502 Radovljica - Hiša Linhartov trg 17 Linhartov trg 17. Na južni strani osrednjega trga v Radovljici. RADOVLJICA Občina Radovljica (Q15910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5505 Radovljica - Hiša Linhartov trg 21 Linhartov trg 21. V južnem stavbnem nizu glavnega trga v Radovljici. RADOVLJICA Občina Radovljica (Q15910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5507 Radovljica - Hiša Linhartov trg 24 Linhartov trg 24. Na južni strani osrednjega trga v naselju sredi strnjenega niza. RADOVLJICA Občina Radovljica (Q15910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5508 Radovljica - Hiša Linhartov trg 25 Linhartov trg 25. Na južni strani osrednjega trga v srednjeveškem jedru mesta. RADOVLJICA Občina Radovljica (Q15910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5511 Radovljica - Hiša Linhartov trg 28 Linhartov trg 28. Na južni strani osrednjega trga, na vogalu niza. RADOVLJICA Občina Radovljica (Q15910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5518 Radovljica - Domačija Partizanska pot 10 Partizanska pot 10. Ob poti, ki vodi iz starega dela mesta čez globel imenovano Dol v Predtrg. RADOVLJICA Občina Radovljica (Q15910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5519 Radovljica - Domačija Ljubljanska 6 Ljubljanska cesta 6. Predtrg. RADOVLJICA Občina Radovljica (Q15910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5524 Radovljica - Hiša Trubarjeva 3 Trubarjeva 3. Na severnem obrobju mestnega jedra Radovljice. RADOVLJICA Občina Radovljica (Q15910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5526 Radovljica - Pokopališče Na Gradišču. Jugozahodno pod mestnim jedrom, med Gorenjsko želežniško progo in Gradiško potjo. RADOVLJICA Občina Radovljica (Q15910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5528 Radovljica - Mestno obzidje Obzidje je v objektih ob Trubarjevi ulici, deloma Gradiški poti, na robu objektov Linhartovega trga, Kolodvorski ulici in Gubčevi ulici. RADOVLJICA Občina Radovljica (Q15910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5540 Kranj - Pokopališki zid Prešernov gaj KRANJ Mestna občina Kranj (Q3441893) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5546 Adergas - Razvaline gradu Na griču nad samostanom in SZ od naselja. ADERGAS Občina Cerklje na Gorenjskem (Q859679) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5561 Potoče pri Preddvoru - Pusti grad Pusti grad je stal na grebenu Potoške gore, severno od gradu Turn. POTOČE Občina Preddvor (Q539864) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
564 Potoki pri Žirovnici - Arheološko najdišče Ajdna Naselbina leži na skalnem vršacu Ajdna na južnem pobočju Stola. MOSTE Občina Žirovnica (Q394103) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
565 Potoki pri Žirovnici - Kašča Potoki 11 Kašča stoji v sadovnjaku domačije Potoki 11, na zahodnem robu naselja, severno nad železniško progo Ljubljana - Jesenice in regionalno cesto Kranj - Jesenice. POTOKI Občina Jesenice (Q15881) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5777 Škofja Loka - Nunska kašča Blaževa ulica 14. Kašča stoji pod Loškim gradom, zahodno ob Uršulinskem samostanu. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5778 Škofja Loka - Kapucinski samostan Na severni strani, izven srednjeveškega jedra mesta, ob križišču cest. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5779 Škofja Loka - Špital Spodnji trg 9a. Samostanski kompleks stoji ob križišču Lontrga v stranski ulici in za cerkvijo Žalostne matere (Špitalska cerkev), ki je del kompleksa. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5780 Škofja Loka - Hiša Mestni trg 3 Mestni trg 3. Hiša stoji nasproti Homanovi hiši, na vzhodni strani. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5782 Škofja Loka - Hiša Mestni trg 5 Mestni trg 5. Hiša stoji v delu, kjer se cesta spušča od Mestnega trga proti Cankarjevem trgu. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5783 Škofja Loka - Hiša Mestni trg 6 Mestni trg 6. Hiša stoji v delu Mestnega trga, kjer se začne cesta spuščati proti Cankarjevem trgu. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5785 Škofja Loka - Hiša Mestni trg 8 Mestni trg 8. V strnjenem, razširjenem delu vzhodnega niza stavb ob trgu. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5788 Škofja Loka - Hiša Mestni trg 10 Mestni trg 10. V strnjenem vzhodnem nizu trga. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5790 Škofja Loka - Hiša Mestni trg 13 Mestni trg 13. Hiša zaključuje strnjeni vzhodni stavbni niz širšega severnega dela Mestnega trga. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5791 Škofja Loka - Hiša Mestni trg 14 Mestni trg 14. Na južni strani vzhodnega niza, pred ožino trga. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5792 Škofja Loka - Hiša Mestni trg 15 Mestni trg 15. Del vzhodnega niza ob ožini trga. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5793 Škofja Loka - Fasadi Mestni trg 16, 17 Mestni trg 16 in 17 ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5794 Škofja Loka - Hiša Mestni trg 18 Mestni trg 18. V vzhodnem nizu. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5798 Škofja Loka - Hiša Mestni trg 23 Mestni trg 23. Na južni strani, ob obzidju. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5799 Škofja Loka - Hiša Mestni trg 24 Mestni trg 24. V obzidje na južni strani vzidana hiša. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5800 Škofja Loka - Hiša Mestni trg 26 Mestni trg 26. Hiša stoji na južnem vogalu Mestnega trga (zahodna stran) in je naslonjena na južno mestno obzidje. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5807 Škofja Loka - Hiša Mestni trg 34 Mestni trg 34. Hiša je razdeljena na dve stavbni enoti ob Mestnem trgu in ob Klobovsovi ulici. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5808 Škofja Loka - Hiša Mestni trg 36 Mestni trg 36. Hiša stoji v zahodnem stavbnem nizu Mestnega trga. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5818 Škofja Loka - Hiša Cankarjev trg 6 Cankarjev trg 6. Hiša ob prezbiteriju cerkve; na polici, preko katere se Cankarjev trg strmo spusti proti Spodnjem trgu. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5820 Škofja Loka - Hiša Cankarjev trg 10 Cankarjev trg 10. Stavba zaključuje Cankarjev trg in stoji tik za prezbiterijem cerkve sv. Jakoba. Pod nizkim lokom stavbe poteka prehod proti Spodnjemu trgu. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5823 Škofja Loka - Hiša Blaževa 1 Blaževa 1. Hiša stoji na vogalu Blaževe in Klobovsove ulice. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5825 Škofja Loka - Hiša Klobovsova 3 Klobovsova ulica 3 ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5828 Škofja Loka - Hiša Blaževa 6 Blaževa 6. Hiša v nizu stoji med hišama Blaževa ulica 4 in 8. S pročeljem je obrnjena na Blaževo ulico, tlorisno sega vse do Rožne ulice. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5829 Škofja Loka - Hiša Blaževa 7 Blaževa 7. Vogalna stavba na začetku ulice, ki vodi proti Lontrku. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5830 Škofja Loka - Hiša Blaževa 8 Blaževa 8. Vogalna hiša. Na zahodni strani zaključuje stavbni kare, omejen z Blaževo, ozko Rožno ulico in Cankarjevim trgom. Hiša zavzema dominantno pozicijo ob vstopu v mesto s Selške strani. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5832 Škofja Loka - Hiša Blaževa 11 Blaževa 11. Zadnja hiša v zazidalnem nizu Blaževe ulice proti Lontrku in Kapucinskem mostu. K njej sodi tudi loknat obok nad cesto. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5833 Škofja Loka - Hiša Klobovsova 1 Klobovsova 1. Stavba stoji nasproti prezbiterija uršulinske cerkve, kjer se Klobovsova ulica s stopnicami začne spuščati proti Blaževi ulici. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5834 Škofja Loka - Hiša Klobovsova 4 Klobovsova 4. V strnjenem uličnem nizu na zahodni strani, na grajskem pobočju. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5835 Škofja Loka - Hiša Klobovsova 5 Klobovsova 5. Stavba je stisnjena med višji sosednji trietažni hiši v zahodnem stavbnem nizu ulice. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5846 Škofja Loka - Hiša Spodnji trg 6 Spodnji trg 6. Stavba stoji približno v sredini stavbnega niza Spodnjega trga in s hišo Spodnji trg 33 oblikuje ožino Spodnjega trga. V odnosu do sosednje stavbe Spodnji trg 7 je vogalna. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5848 Škofja Loka - Hiša Spodnji trg 8 Spodnji trg 8. V nizu na vzhodni strani. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5851 Škofja Loka - Hiša Spodnji trg 11 Spodnji trg 11. Stavba stoji na križišču prehoda na Pekel in poti, ki vodi na Studenec. Križišče je zaznamovano z vodnjakom. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5854 Škofja Loka - Gledališče Spodnji trg 14 Spodnji trg 14. Stavba v strnjenem zazidalnem nizu Spodnjega trga. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5862 Škofja Loka - Hiša Spodnji trg 22 Spodnji trg 22. V zahodnem uličnem nizu. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5882 Škofja Loka - Domačija Kapucinski trg 25 Kapucinski trg 25. Domačija stoji na terasi Selške Sore ob cesti, ki vodi proti delu Škofje Loke imenovanemNovi svet. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5883 Škofja Loka - Hiša Kapucinski trg 23 Kapucinski trg 23 (prej Novi svet 2). Hiša stoji na levi terasi Selščice pod cesto, ki vodi v novi del mesta - Novi svet. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5896 Puštal - Hiša Puštal 12 Puštal 12. Stavba stoji na vzpetini, pred kopališčem, na Poljanščici. PUŠTAL Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
595 Puštal - Hiša Puštal 80 Puštal 80. Stoji na skrajnem južnem robu naselja nad Poljansko Soro. PUŠTAL Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
5992 Železniki - Hiša Na Plavžu 34 Na Plavžu 34 ŽELEZNIKI Občina Železniki (Q15932) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
600 Radovljica - Graščina Linhartov trg 1. Graščina stoji v srednjeveškem mestnem jedru Radovljice, v severovzhodnem delu glavnega trga, zahodno pred župnijsko cerkvijo. RADOVLJICA Občina Radovljica (Q15910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
686 Srednja vas v Bohinju - Kašča Srednja vas 8 Srednja vas 8. Stoji v središču vasi ob cesti proti Jereki. SREDNJA VAS V BOHINJU Občina Bohinj (Q3661628) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
690 Srednji Vrh nad Martuljkom - Smolejevo znamenje Znamenje stoji v osrednjem delu razložene vasi, zahodno od Smolejeve domačije, Srednji Vrh 8, severno ob nekdanji poti, ki je vodila iz Gozd Martuljka k Smolejevi domačiji in v Srednji Vrh. SREDNJI VRH Občina Kranjska Gora (Q507051) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
710 Suha pri Škofji Loki - Cerkev sv. Janeza Krstnika Na vrhu roba ježe nad levim bregom Sore, južno od ceste Jeprca - Škofja Loka. SUHA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
712 Suha pri Škofji Loki - Hiša Suha 20 Suha 20. Hiša stoji na vzhodni strani vaške ceste, ki pripelje čez most iz Puštala. SUHA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
739 Škofja Loka - Grad Na robu griča nad jedrom mesta Škofja Loka, pod Krancljem. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
741 Škofja Loka - Hiša Mestni trg 38 Mestni trg 38. Hiša stoji ob Gornjem trgu, v nizu na zahodni strani. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
742 Škofja Loka - Hiša Spodnji trg 4 Spodnji trg 4. V vzhodnem, strnjenem nizu trga. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
743 Škofja Loka - Homanova hiša Mestni trg 2, Mestni trg 1 in Cankarjev trg 13. Na severnem robu Gornjega trga in južno ob župni cerkvi. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
745 Škofja Loka - Hiša Cankarjev trg 13 Cankarjev trg 13. Dvorec je del Homanove hiše v širšem pomenu. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
7836 Ljubno - Hiša Ljubno 27 Ljubno 27. V jugovzhodnem delu vasi ob križišču vaških poti, v vznožju hriba na katerem je vas. LJUBNO Občina Radovljica (Q15910) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
7837 Grabče - Vodna kovačija Severozahodno od Zgornjih Gorij, pri hiši Grabče 6, na desnem bregu reke Radovne, ob vodnih rakah stoji Strojeva kovačnica. GRABČE Občina Gorje (Q1027062) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
784 Tržič - Trško jedro Tržič, v ozki dolini ob izlivu Mošenika v Tržiško Bistrico. TRŽIČ Občina Tržič (Q15927) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
798 Adergas - Samostan Velesovo Adergas 1, 2. Samostan stoji južno pod Štefanjo goro, na severnem robu doline potoka Lebrant, v njenem zatrepu. ADERGAS Občina Cerklje na Gorenjskem (Q859679) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
8 Begunje na Gorenjskem - Grad Katzenstein Begunje na Gorenjskem 55. Grad stoji v jedru naselja, na zahodni strani vasi. BEGUNJE NA GORENJSKEM Občina Radovljica (Q15910) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
8751 Crngrob - Rdeče znamenje v Smrečju Znamenje stoji ob poti v gozdu južno od Crngroba. CRNGROB Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
879 Zgornja Radovna - Domačija Zgornja Radovna 25 Gornja Radovna 25. Stoji v zaselku ob robu doline na začetku Krme. ZGORNJA RADOVNA Občina Kranjska Gora (Q507051) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
8918 Zgornje Jezersko - Jenkova kasarna na Ravnah Jenkova kasarna stoji vzhodno ob hiši Zgornje Jezersko 141, ob stari tovorni cesti na robu uravnave, Na ravneh na Zgornjem Jezerskem. ZGORNJE JEZERSKO Občina Jezersko (Q1688771) kulturni spomenik Slovenije (Q12794452) Naloži
9213 Brdo pri Kranju - Muzej na prostem Območje, predvideno za muzej na prostem, leži v severnem delu protokolarnega kompleksa Brdo pri Kranju. Sitarska hiša je bila prenesena iz Stražišča (Benedikova 22a). SREDNJA BELA Občina Preddvor (Q539864) spomenik državnega pomena (Q18363603) Naloži
9222 Kranj - Obrambni stolp Škrlovec Na zahodnem robu mestnega jedra ob vrtovih hiš, na Tomšičevi ulici. KRANJ Mestna občina Kranj (Q3441893) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9347 Spodnje Bitnje - Ostanki cerkve sv. Vida Jugovzhodno ob cerkvi sv. Nikolaja, vzhodno od ceste Škofja Loka - Kranj. SPODNJE BITNJE Mestna občina Kranj (Q3441893) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9482 Bodešče - Hiša Bodešče 12 Bodešče 12. Hiša stoji v križišču lokalnih cest, v severnem delu Bodešč. BODEŠČE Občina Bled (Q647572) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9571 Škofja Loka - Hiša Mestni trg 1 Mestni trg 1. Stavba je del Homanove hiše v njenem širšem obsegu. ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9572 Škofja Loka - Hiša Mestni trg 2 Mestni trg 2 ŠKOFJA LOKA Občina Škofja Loka (Q2318898) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9757 Radovljica - Nagrobnik Primusa Hudoverniga Na pokopališču. Nagrobnik je vzidan v severni del pokopališkega zidu. RADOVLJICA Občina Radovljica (Q15910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
98 Dobro Polje ob Savi - Hiša Dobro Polje 9a Dobro Polje 9a. Hiša stoji na vzhodnem robu vaškega predela Veliko Dobro Polje, nad levim bregom reke Save. DOBRO POLJE Občina Radovljica (Q15910) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9819 Žiri - Žirovska pristava Žirovska pristava leži na Taboru v zahodnem, gručastem delu Žiri. ŽIRI Občina Žiri (Q394087) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9859 Žiri - Ruševine Štalarjeve hiše Tabor 1 (prej Žiri 35) ŽIRI Občina Žiri (Q394087) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži
9887 Rodine - Pokopališče Pokopališče leži okoli cerkve sv. Klemena, severozahodno od križišča cest Hraše - Rodine, Begunje - Žirovnica. RODINE Občina Žirovnica (Q394103) spomenik lokalnega pomena (Q18363639) Naloži