Wikipedija:Ohranitveno stanje

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Naslednje kategorije ohranitvenega stanja se uporabljajo v člankih Wikipedije, ki govorijo o vrstah živih bitij.

Kategorije za ogrožene vrste in vrste, ki naj bi izumrle po letu 1500, so osnovane na Rdečem seznamu IUCN 1994 ali 2001. Vrste razvrščamo po merilih in zadnjih podatkih IUCN. Spodaj opisana merila so le povzetki.

Ohranitveno stanje vključimo v članek tako, da vnesemo ustrezno kodo za parameter status v njegovo Taksonomko. Navodila so na strani Uporaba taksonomskih predlog.

Tabela ohranitvenih stanj[uredi | uredi kodo]

Sistemi kategorizacije[uredi | uredi kodo]

Kategorija / Sistem razvrščanja
Sistem status_system Lestvica Globalno status status_ref Povezava Opombe
Rdeči seznam IUCN 2001, Categories & Criteria (različica 3.1) iucn3.1 Status iucn3.1.svg Da (vse) EX EW CR EN VU NT LC DD NE {{IUCN2006}} [1]
Rdeči seznam IUCN 1994, Categories & Criteria (različica 2.3) iucn2.3 Status iucn2.3.svg Da (vse) EX EW CR EN VU LR/cd LR/nt LR/lc DD NE {{IUCN2006}} [2]
G-rangi NatureServe TNC Status TNC.svg Da GX GH G1 G2 G3 G3 G4 G5 GU GNR [3] Lestvica ne pokriva razponov rangov, negotovih rangov, kvalifikatorja C ali globalnih T-rangov za podvrste. To je tehnična (neželena) omejitev. Rangi N in S naj se ne uporabljajo.
Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (Avstralija) EPBC Status EPBC.svg neznano ??? EX EW CR EN VU CD DL Act 1999 & Regulations 2000 Okrajšave kategorij niso uradne. DL (Delisted, umaknjen s seznama) naj se v Wikipediji uporabi le, kadar je vrsta umaknjena s seznama, ker ni več ogrožena.
CITES CITES (Samo Priloga I) CITES_A1 CITES_A2 CITES_A3 Act 1999 & Regulations 2000 Za Wikipedijo je veljavna samo Priloga I (CITES_A1). Priloga II vključuje morfološko podobne vrste, Priloga III pa ne vključuje globalno ogroženih vrst.
US Endangered Species Act ESA Status ESA.svg Da LE LT DL [4] Vrste, zaščitene z ESA, so navadno dobile natančnejše in manj politično oceno po ohranitvenem stanju NatureServe. Zato, kjer je mogoče, uporabimo bodisi tega ali pa Rdeči seznam IUCN. LE = Listed Endangered (naveden kot prizadet). DL (Delisted; umaknjen s seznama) se naj v Wikipediji uporablja le za vrste, ki so bile umaknjene, ker niso več ogrožene.
Lastni sistem Wikipedije noben Da DOM Pre Fossil # Udomačen, prazgodovinski in fosilni. Udomačene živali naj, kjer so na razpolago za populacije v naravi, še vedno uporabljajo kategorije IUCN. Za »kultiviran« (udomačene rastline) ni posebne kategorije.

Opombe:

 • Globalno pomeni »Ali je ovrednoten svetovni, globalni rang vrste?«
 • Status_ref vstavimo v oznake ref. npr. <ref name="iucn">{{IUCN2006}}</ref>

Podrobne kategorije po IUCN[uredi | uredi kodo]

Po trenutno veljavnih kategorijah Rdečega seznama IUCN:

 • Potencialno ogrožen (angleško Near Threatened, kratica NT ali LR/nt). Ustreza nekaterim kriterijem za ranljiv, vendar ne vsem
 • Najmanj ogrožen (angleško Least Concern, kratica LC ali LR/lc). Kjer ne prideta v poštev niti cd niti nt. »Najmanj ogrožen« je tako kategorija za vse tiste vrste, ki so pogoste, kot tudi tiste, katerih ohranitev je ogrožena, vendar pa si ne zaslužijo višje kategorije. Zgledi: LRcd: prava sekvoja; LRnt: Pseudotsuga macrocarpa; LRlc: leopard, orka.
 • V divjini izumrl (angleško Extinct in the Wild, kratica EW): nekaj osebkov še vedno živi v ujetništvu, ali pa je bila vrsta v naravo ponovno uvedena zunaj svojega prvotnega življenjskega območja, sicer pa ustreza merilom za »izumrl«, saj domnevno ni nobene prostoživeče naravne populacije. »Iztrebljen« se uporablja za vrste, ki v naravi še vedno živijo, vendar pa ne na določenm območju, kjer so bile razširjene prvotno. Zgledi: havajski krokar, sabljarka.
 • Izumrl (angleško Extinct, kratica EX): obširne in ustrezne raziskave niso našle nobenega živega primerka. Zadnji preostali osebek je umrl po letu 1500. Zgledi: tasmanski volk, dodo, moa.
 • Premalo podatkov (angleško Data Deficient, kratica DD): kategorija je namenjena taksonom, za katere ni dovolj podatkov, da bi lahko določili kategorijo ogroženosti. Vzrok je lahko nepoznavanje velikosti populacije, dejavnikov ogroženosti ali veljavnosti taksona, poleg tega pa ni kazalnikov za večjo ogroženost ali upadanje številčnosti. Zgledi: škotski krivokljun (negotov taksonomski status z ozirom na velikega krivokljuna), Cupressus duclouxiana (ne poznamo velikosti naravne populacije, je pa pogosto okrasno drevo).

Starejše kategorije[uredi | uredi kodo]

Po kategorijah Rdečega seznama IUCN iz leta 1994.

 • Manj ogrožen (angleško Low Risk, kratica LR), kategorija, ki združuje LR/nt, LR/lc (zdaj samostojni kategoriji) in LR/cd (zdaj združena z NT).
 • Varstveno odvisen (angleško Conservation Dependent, kratica LR/cd), podkategorija iz različice 2.3 pravil, od leta 2001 združena s kategorijo Potencialno ogrožen. Še vedno se uporablja za vrste, katerih status ni bil ocenjen od leta 2000.

Posebne kategorije Wikipedije[uredi | uredi kodo]

Naslednje dodatne kategorije pokrivajo vrste zunaj delokroga Rdečega seznama IUCN. Če je le mogoče, uporabljamo neposredno merila za IUCN, saj so uradna in splošno sprejeta.

 • Udomačen (angleško Domesticated, kratica DO): preživetje vrste ni neposredno ogroženo. Ta kategorija sovpada z LC in se uporablja za ljudi in udomačene živali. Zgledi: človek, domači pes, domača mačka. Vendar pa ima kar nekaj udomačenih vrst kategorijo IUCN za populacijo v naravi; npr. zlati hrček.
 • Verjetno izumrl (angleško Possibly Extinct, kratica PE), poluradna kategorija, ki jo je uvedla organizacija BirdLife International in jo bodo v bližnji prihodnosti verjetno posvojile tudi druge ustanove, vključno z IUCN. Večina podatkov kaže na izumrtje taksona, vendar pa nekatere raziskave še niso končane. Zgledi: eskimski škurh.

Omeniti je treba, da znanstvena literatura navadno ne razlikuje med fosilom in subfosilom. Na splošno velja, da se takson ovrednoti kot »prazgodovinski«, kadar se na primerkih lahko rutinsko izvede molekularna ali radiokarbonska analiza. Nedavno odkritje drobnih količin ohranjenega tkiva nekaterih vrst dinozavrov ne bo spremenilo njihovega statusa fosila. Takson, ki je izumrl v zadnjih 50-30.000 letih, bo najverjetneje ovrednoten kot »prazgodovinski«.

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]