Pojdi na vsebino

Wikipedija:Merila za hitri izbris

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Wikipedija:MHI)

S pravili hitrega brisanja so opredeljene omejene okoliščine, ko smejo administratorji Wikipedije strani ali predstavnostno gradivo v Wikipediji - na primer očitni nesmisel ali goli vandalizem - izbrisati takoj, ko naletijo na njih, ne da bi o tem posebej razpravljali. Uporabniki, ki niso administratorji, lahko izbris takih strani zahtevajo tako, da nanje dodajo predlogo {{briši ker|razlog}}. Izraz hitro se tu nanaša na hitrost odločitve in ne na čas, ki je pretekel od nastanka članka.

Preden članek predlagate za hitro brisanje, premislite, ali bi ga lahko izboljšali ali skrajšali na škrbino, tako da ga ne bi bilo treba izbrisati. Upoštevajte tudi, da nekateri Wikipedisti članke ustvarjajo z večkratnim shranjevanjem, zato strani ne izbrišite takoj po njenem nastanku. Ob predlaganju strani za hitro brisanje naj uporabniki navedejo tudi, katerim merilom ustreza stran. Vljudno je tudi, da se o izbrisu obvesti avtor članka, saj smo bili namreč nekoč vsi novinci. Izjema, ki je ne brišemo, so peskovniki skupnosti.

Tu so našteta merila za hitro brisanje in seznam predlog, ki jih lahko uporabimo pri označevanju člankov za hitro brisanje. Merila so napisana na kratko in tako, da se bodo v večini primerov razumni urejevalci strinjali, kaj spada ali ne spada pod določeno merilo. Kadar je brisanje neke strani dvomljivo ali članek tem merilom ne ustreza, ga lahko predlagamo za brisanje na strani Wikipedija:Predlogi za brisanje.

Predlogi za hitri izbris so zbrani na strani Kategorija:Predlogi za hitro brisanje.

Pred hitrim brisanjem morajo administratorji vedno preveriti, ali je tako brisanje resnično upravičeno. Pregledajo naj zgodovino strani, da vidijo, ali lahko morda vrnejo katero izmed starejših redakcij, tako da izbris ne bi bil potreben.

Merila

[uredi | uredi kodo]

Pri sklicevanju na spodaj navedena merila se včasih uporabljajo kratice (npr. »U1« pomeni uporabniške strani, merilo 1), vendar zaradi jasnosti to odsvetujemo. Administratorji naj na kratko utemeljijo hitro brisanje, drugi uporabniki pa predloge za to.

Splošno

[uredi | uredi kodo]
 1. Popolni nesmisel, t.j. nepopravljivo inkoherentna stran brez vsebine, ki bi kaj pomenila. Sem ne spadajo: slabo pisanje, prepričevanja privržencev, profanosti, vandalizem, neprevedeno besedilo, »za lase privlečene« teorije, potegavščine.
 2. Preizkusne strani (npr. »A tuki se res lahko naredi stran?«).
 3. Očitni vandalizem in preusmeritve, ki so nastale ob vračanju vandalskih prestavitev strani.
 4. Obnova izbrisanega gradiva. V precejšnji meri istovetna kopija strani, ki je bila izbrisana v skladu s pravili brisanja, razen kadar se nahaja v uporabniškem prostoru ali je bila obnovljena v skladu s pravili obnove. Pred ponovnim izbrisom naj se administrator prepriča, da ne gre le za nov članek o isti temi, temveč je gradivo resnično v dobršni meri enako izbrisanemu. To merilo ne velja, kadar so bila brisanja pred tem izključno hitri izbrisi, lahko pa pri tem pridejo v poštev druga merila za hitro brisanje.
 5. Izobčeni uporabnik. Strani, ki so jih ustvarili izobčeni uporabniki v času, ko so bili izobčeni.
 6. Vzdrževanje. Nesporna vzdrževalna opravila, kot je začasen izbris strani za združitev zgodovine strani pri nesporni prestavitvi, na primer obrnitvi preusmeritve ali odstranitev razločitvene strani, ki kaže na en sam članek.
 7. Izbris na zahtevo avtorja. Katera koli stran, katere izbris zahteva njen avtor, pod pogojem, da jo je urejal samo on in da je nastala po pomoti. Kot zahteva za izbris se obravnava tudi avtorjeva izpraznitev strani.
 8. Pogovorne strani neobstoječih strani, razen kadar vsebujejo razpravo o izbrisu, ki drugje ni zapisana. Podstrani (vključno z arhivskimi stranmi) se sme v skladu s tem merilom izbrisati le, kadar ne obstaja ustrezna glavna stran. Izjeme so pogovorne strani uporabnikov in pogovorne strani slik v Zbirki.
 9. Strani za napad. Strani, katerih edini namen je napad ali obrekovanje (npr. »Janez K. je kreten« ali pa »Karel K. je bedak«). Sem spadajo, kadar jih ni mogoče vrniti na nepristransko različico, tudi kritične in z viri nepodprte biografije živečih oseb.
 10. Oglasi. Strani, katerih namen je izključno promocija podjetij, oseb, izdelkov, storitev ali skupin.

Članki

[uredi | uredi kodo]

Za članke, ki niso kandidati za hitro brisanje, uporabite stran Wikipedija:Predlogi za brisanje.

 1. Zelo kratki članki, ki podajajo zelo malo ali nič konteksta (npr. »Milan Milatovič je smešen človek, ki je ustvaril Haciendo. Mimogrede, njegova žena je zares ljubezniva.«) Kadar je sotvarja zadosti za nadaljnjo razširitev, kratka vsebina sama po sebi ni razlog za brisanje. Pri določanju sotvarja si pomagajte s spletnimi iskalniki.
 2. Članki v tujem jeziku, ki obstajajo tudi v drugih projektih Wikimedije. Če obravnavanega članka v drugih projektih ni, namesto tega na vrh članka dodajte predlogo {{prevedi}}.
 3. Popolnoma brez vsebine. Članki, katerih vsebina so le povezave (vključno s hiperpovezavami, oznakami kategorij in deli »Glej tudi«), parafraziranje naslova in/ali poskusi dopisovanja z v članku obravnavano osebo ali skupino. Tu so izvzete razločitvene strani.
 4. Nepomembni ljudje ali skupine. Članki o ljudeh, skupinah ljudi, glasbenih skupinah, podjetjih, društvih in spletnih straneh, iz katerih ni razvidna njihova pomembnost. Če je pomembnost vprašljiva ali sporna, se članek obravnava med predlogi za brisanje.
 5. Članki, ki so očitna kršitev avtorskih pravic in ustrezajo vsem naslednjim merilom:
  • Gradivo je brez dvoma skopirano s spletišča komercialnega ponudnika vsebine, na čigar strani je nedvoumno navedena z Wikipedijo neskladna opomba o avtorskih pravicah.;
  • Članek in vsa njegova zgodovina vsebujeta zgolj ilegalno gradivo (pri tem ne štejejo oznake, predloge in manjša urejanja);
  • Naložnik ne trdi, da gre za pošteno uporabo, in ta ni verjetna;
  • Gradivo je bilo kot kršitev razpoznano v 48 urah po naložitvi in je popolnoma ali skoraj popolnoma newikificirano.
  Ob označitvi strani za izbris v skladu s tem merilom naj uporabnik avtorja strani obvesti z uporabo predloge {{Nothanks-sd}} ali drugim enako ustreznim sporočilom. Pred izbrisom strani v skladu s tem merilom naj administrator preveri, ali je bil njen avtor obveščen — če ni bil, naj ga obvesti sam. Kadar je brišoči administrator obveščen o napaki in se mu zdi to mogoče, mora takoj obnoviti vsebino in - v kolikor ni prejel potrditvenega e-sporočila - slediti navodilom na strani Wikipedija:Težave z avtorskimi pravicami ter v postopku izprazniti članek s predlogo {{copyvio}}.

Preusmeritve

[uredi | uredi kodo]

Preusmeritve, ki niso kandidati za hitro brisanje, navedite na strani Wikipedija:Predlogi za brisanje. V vseh opisanih okoliščinah poskusite preusmeritev popraviti tako, da bo kazala na katero drugo ustrezno stran.

 1. Preusmeritve na neobstoječe strani.
 2. Preusmeritve iz osnovnega prostora člankov v prostor Pogovor:, Uporabnik: ali Uporabniški pogovor:. Če gre za posledico prestavitve strani, lahko pred izbrisom dan ali dva počakate.
 3. Preusmeritve, ki so posledica malo verjetne napake ob tipkanju in so nastale šele nedavno. Preusmeritve za pogosta napačna črkovanja ali poimenovanja ter v drugih jezikih pa so v splošnem uporabne.

Datoteke

[uredi | uredi kodo]

Slike, ki niso kandidati za hitro brisanje, navedite na strani Wikipedija:Predlogi za brisanje.

Še preden sliko ali predstavnostno gradivo označite za hitri izbris, jo odstranite s strani, na kateri je uporabljena. Kadar gre za vprašljivo pošteno uporabo z utemeljitvijo poštene uporabe, gradivo navedite na strani WP:PZB.

 1. Odvečnost. Slika, ki je odvečna kopija česa drugega v Wikipediji, v istem formatu slikovnih datotek in iste ali nižje ločljivosti. Zaradi licenčnih določil se to ne nanaša na slike, ki so del Wikimedijine zbirke; te naj bodo označene z {{OdslejZbirka|Image:Novoime.ext}} ali z {{EnakoZbirka}}.
 2. Okvarjene in prazne slike. Pred brisanjem tovrstnih slik se s predogledom sličice (thumbnail) prepričajte, ali jih programje MediaWiki resnično ne more brati.
 3. Neprimerna licenca. Slike, ki so označene »le za nekomercialno uporabo« ali »z dovoljenjem uporabljene slike«, ki so bile naložene 19. maja 2005 ali pozneje in pri katerih ni navedeno, da gre za pošteno uporabo. [1] Sem spadajo tudi slike pod »nekomercialno licenco Creative Commons«.[2] Po hitrem postopku se sme, kadar niso uporabljene v nobenem članku, tovrstne slike izbrisati tudi, kadar so bile naložene pred 19. majem 2005.
 4. Nepopolna licenca. Slike v kategoriji »Slike s pomanjkljivim opisom«, ki so bile označene s predlogo, ki jih uvršča v kategorijo, več kot sedem dni, ne glede na to, kdaj so bile naložene. Upoštevajte, da uporabniki vir včasih navedejo v povzetku nalaganja.
 5. Neuporabljene neproste avtorsko zavarovane slike. Slike, ki niso pod prosto licenco ali v javni lasti, se ne uporabljajo v nobenem izmed člankov in so bile označene s predlogo, ki jih že več kot sedem dni uvršča v kategorijo osirotele neproste slike (ali smiselno podkategorijo). Upravičene izjeme so lahko slike za prihajajoče članke. Slike lahko za brisanje v skladu s tem merilom označite s predlogo {{osip}}.
 6. Brez utemeljitve poštene uporabe. Vse slike in predstavnostno gradivo, ki je označeno samo s splošno predlogo za pošteno uporabo, ne da bi bila ta zadovoljivo utemeljena, se sme po sedmih dneh od naložitve izbrisati.
 7. Slike, ki so v popolnoma identičnih kopijah na razpolago v Zbirki (Wikimedia Commons), pri čemer morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
  • Licenca in vir slike sta brez dvoma pravilni in Zbirka licenco brez dvoma priznava.
   • V Zbirko so bile prenesene vse redakcije slike, ki ustrezajo prvemu pogoju, in ustrezno označene kot take.
  • Na opisni strani slike v Zbirki so prisotni vsi podatki z opisne strani slike. Sem spada tudi vsa zgodovina nalaganja s povezavami uporabniške strani lokalnega naložnika.
   • Če kateri izmed podatkov na opisni strani slike ni relevanten za noben drug projekt (npr. {{izbrana slika}}), je treba opisno stran slike po izbrisu datoteke obnoviti.
  • Slika ni zaščitena in na njeni opisni strani ni predloga, da se ne prestavi v Zbirko.
  • Slika je bila vsaj en teden označena s predlogo Predloga:OdslejZbirka ali Predloga:EnakoZbirka.
  • Če je slika v Zbirki na razpolago pod drugim imenom kot lokalno, ne sme biti uporabljena na nobeni lokalni strani.
  • Za slike, ki so bile prehodno naložene iz Zbirke: lahko se jih izbriše po hitrem postopku, čim niso več na Glavni strani.

Kategorije

[uredi | uredi kodo]

Kategorije, ki niso kandidati za hitri izbris, navedite na strani Wikipedija:Predlogi za brisanje.

 1. Prazne kategorije (nobenega članka ali podkategorije ne vsebujejo že vsaj štiri dni), katerih edina vsebina sestoji iz povezav v višje kategorije. To se ne nanaša na kategorije, o katerih se razpravlja na WP:PZB. Če kategorija ni bolj ali manj nova, je morda vsebovala članke v preteklosti in je potreben natančnejši pregled.
 2. Hitro preimenovanje.
  1. Popravki napak pri tipkanju (npr. Mostvi -> Mostovi).
  2. Popravki velike začetnice (npr. Osebe Iz knjig o Harryju Potterju -> Osebe iz knjig o Harryju Potterju)
  3. Pretvorbe iz ednine v množino ali obratno (npr. Parnik -> Parniki)

Uporabniške strani

[uredi | uredi kodo]

Uporabniške strani, ki niso kandidati za hitri izbris, navedite na strani Wikipedija:Predlogi za brisanje.

 1. Zahteva lastnika. Osebne podstrani, kadar tako želi njihov lastnik. Včasih obstaja administratorska potreba za ohranitev strani. V nekaterih okoliščinah je dovoljen tudi izbris glavne uporabniške strani. Za podrobna navodila in smernice glej Wikipedija:Uporabniška stran.
 2. Neobstoječi uporabniki. Uporabniške strani uporabnikov, ki ne obstajajo. O tem se prepričajte z uporabo orodij Posebno:Listusers in Posebno:Prispevki.

Predloge

[uredi | uredi kodo]

Predloge, ki niso kandidati za hitri izbris, navedite na strani Wikipedija:Predlogi za brisanje. Kadar za izbris predlagate predlogo, obdajte oznako za hitri izbris z <noinclude></noinclude>, tako da ne bodo kot kandidati za hitri izbris navedene tudi strani, ki predlagano predlogo uporabljajo.

 1. Predloge, ki razdvajajo in so namenjene povzročanju prepirov.

Zunaj meril

[uredi | uredi kodo]

Včasih se merila hitrega brisanja uporabijo za članke drugače, kot je bilo prvotno mišljeno. Poleg tega se za upravičenje hitrega brisanja pogosto uporabljajo tudi pravila, ki ne spadajo med merila hitrega brisanja. V tem odstavku poskušamo pojasniti nekatera pogosta ne-merila, ki se pogosto navajajo, vendar sama po sebi ne zadostujejo za hitro brisanje. To niso pravila, temveč le pogosta tolmačenja zgornjih meril.

 • Razlogi, ki izvirajo iz Wikipedija:Kaj Wikipedija ni: »Wikipedija ni slovar«, »Wikipedija ni zbirka vseh podatkov«, »Wikipedija ni kristalna krogla« itd. niso del meril hitrega brisanja. Lahko pa tovrstne razloge najdete na strani predlogov za brisanje.
 • Potegavščine: Članki, ki predstavljajo nepreverljive in verjetno napačne ali lažne ideje, teorije in teme. Občasno lahko članek izbrišemo kot vandalizem, ob vsaj malo verjetnih člankih pa je treba pred brisanjem pogovoriti.
 • Izvirno raziskovanje: Čeprav v Wikipediji velja pravilo, po katerem nove teorije in razlage niso sprejemljive, to še ni razlog za hitro brisanje. Pogosto je namreč težko reči, ali gre v članku resnično za izvirno raziskovanje.
 • Neologizmi: Kot pri potegavščinah se je tudi tu, kadar ne gre za očitni nesmisel, za oceno uveljavljenosti specializirane terminologije treba pogovoriti.
 • Nepomembne teme s trditvami o pomembnosti: Članki, ki predstavljajo nepomembne teme, ne ustrezajo merilom za hitri izbris, razen kadar »ni razvidna njihova pomembnost«. Kadar članek vsebuje trditev, ki bi si jo lahko razlagali kot pojasnilo pomembnosti, se je pred brisanjem treba pogovoriti s širšo skupnostjo. Kadar pa članku vsebujejo le trditev, kot je »Ta tip je bil strašno pomemben!«, jih lahko, kadar ne podajajo konteksta o temi, izbrišemo po merilu A1.
 • Zlonamerne zahteve avtorja za izbris: Včasih bo avtor zahteval izbris vsebine zaradi nezadovoljstva s projektom. Vendar pa se je sam odločil za objavo dela v skladu z GFDL in nima nobene pravne podlage za zahtevo po odstranitvi. Članek se na zahtevo avtorja lahko izbriše le, kadar je bil »ustvarjen po pomoti«, npr. kadar je avtor narobe črkoval naslov. Vsakdo lahko seveda zahteva izbris strani v svojem uporabniškem prostoru.
 • Zelo kratki članki: Kot je razloženo zgoraj, se nekatere zelo kratke članke lahko hitro izbriše, vendar le, kadar nimajo vsebine in ne podajajo zadostnega konteksta, da bi jih lahko opredelili kot škrbine.
 • »Kršitve avtorskih pravic«, pri katerih je vir kopiral Wikipedijo: Naša vsebina se marsikje uporablja brez navedbe vira in pogosto s spremembami. Na 5. merilo za članke se lahko sklicujete le, kdar ste razmeroma gotovi, da je vsebina najprej pripadala spletišču vira.
 • Z JPEG nadomeščeni PNG ali GIF: Tudi kadar gre za fotografijo ali drugačno sliko z zveznim prehodom, se z uporabo JPEG izgubijo različni podatki, ki bi bili lahko pomembni za nadaljnje urejanje. Izvornih datotek PNG oz. GIF ne brišite.
 • Za konec naj spomnimo še, da dobronamerna urejanja niso nikdar vandalizem. Kadar niste prepričani, da je bil članek napisan zlonamerno, merilo za brisanje vandalizma ne velja.

Predloge za namen brisanja

[uredi | uredi kodo]

Članke dodajo med predloge za hitro brisanje, a se ne pojavijo med njimi, naslednje predloge:

 • {{bk|razlog}}, {{briši ker|razlog}}: Utemeljitev zamenjajte z ustreznim razlogom za hitro brisanje. Napišite ga tako, da bo razumljiv tudi nečlanom Wikipedije.

Postopek za administratorje

[uredi | uredi kodo]

Pred izbrisom strani naj administrator vedno preveri zgodovino strani, da se prepriča, ali ne bi bilo mogoče namesto brisanja vrniti starejšo redakcijo.

Administratorji naj v povzetku urejanja navedejo ustrezno merilo za brisanje in o izbrisu, kjer je mogoče, obvestijo začetnika članka.

Glej tudi

[uredi | uredi kodo]