Uporabnik:Joze Gricar

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Osebna fotografija osebe Jože Gričar

Jože Gričar, ekonomist, zaslužni profesor Univerze v Mariboru  * 17.4.1941 (LinkedIn).

Rojen je bil v Novem mestu, kjer je maturiral na novomeški gimnaziji, ki jo je leta 1746 ustanovila cesarica Marija Terezija kot prvo javno gimnazijo v habsburški monarhiji. Vsa štiri leta je bil razrednik profesor Marijan Dobovšek. V gimnazijskih letih je bil vodja voda Jelen v Rodu gorjanskih tabornikov. V šolskem letu 1959/60 je bil urednik gimnazijskega glasila Stezice, glasila z najdaljšo neprekinjeno tradicijo izhajanja v Sloveniji. V tem letu je bil predsednik šolske skupnosti.

Razreda a in b 4. letnika gimnazije sta v januarju in februarju  1960 4-krat uprizorila Molièrjevo komedijo, ki jo je režiral razrednik profesor Marijan Dobovšek: Nepričakovan uspeh »Scapinovih zvijač«. Dolenjski list, štev. 1 (511), leto XI, 7. januarja 1960. Ob 60-letnici mature v letu 1960 so sošolke in sošolci izdali spominsko knjigo Fotomonografija Odsevanja 2020-1960. Gimnazija Novo mesto (7. 7. 2021).

Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani 1964. V študijskem letu 1961/62 je bil član in v letih 1962/64 vodja socialne komisije študentskega odbora fakultete. V avgustu in septembru 1962 je delal na Farmi Lawson na jugovzhodu Anglije (Suffolk). Na Ekonomski fakulteti je tudi magistriral (1977) in doktoriral (1985). V času podiplomskega študija se je udeležil 3-tedenske strokovne ekskurzije na Japonsko (1973) in na Kitajsko (1978).

Po diplomi je bil 11 let zaposlen v zastopniškem podjetju Commerce v Ljubljani kot referent, vodja službe za obdelavo podatkov in direktor sektorja Philips Office Systems. Direktor podjetja je bil Jože Penca.

Od leta 1977 je bil na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru, kjer je predaval predmete Informacijski sistemi, Analiza in projektiranje organizacijskih sistemov, ePoslovanje.

V okviru Društva ekonomistov Ljubljana je kot predsednik sekcije za raziskovanje informacijskih sistemov vodil 3-dnevna letna posvetovanja o informacijskih sistemih v Portorožu (1981-1984). V okviru Zveze ekonomistov Slovenije je vodil 3-dnevno Jugoslovensko savetovanje o ekonomiji i organizovanju informacijskih sistema na Bledu (1985-1988). V okviru Fakultete za organizacijske vede je bil v letu 1989 soorganizator 3-dnevne mednarodne konference Organization and Information Systems na Bledu. V letih 1988-2008 je bil vodja odbora Blejske e-konference (Bled eConference). Vodil je 9. evropsko konferenco o informacijskih sistemih na Bledu od 27. do 29. junija 2001 (Global co-operation in the new millennium, 9th European Conference on Information Systems – ECIS).

V okviru podoktorskega študija je bil v jesenskih semestrih 1985-1993 na univerzah v ZDA. Koordinatorji sodelovanja so bili profesor Gordon B Davis, Minnesota; profesor Doug R Vogel, Arizona; profesor Donald J McCubbrey, Denver; profesor Milton A Jenkins, Baltimore. V avgustu 1988 se je na Univerzi v Baltimoru udeležil Advanced Information Systems Faculty Development Institute, American Assembly of Collegiate Schools of Business - AACSB. V jeseni 1991 je bil na Univerzi v Denverju kot Fulbright Travel Grantee. Dvajset let je predaval predmet Informacijski sistem na podiplomskem študiju Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki ga je vodil profesor Ivan Turk. V okviru Centra za elektronsko poslovanje Fakultete za organizacijske vede je organiziral enotedensko študijsko potovanje v Singapur in Tokio.

V vzajemnem bibliografskem sistemu COBISS je objavljenih 646 enot gradiv.

Bil je med pobudniki razvijanja e-regij v Srednji Evropi. V septembru 2002 je sodeloval v študijski skupini na Kitajskem Nova e-svilna cesta v soorganizaciji univerz Maribor, Hong Kong City, Xinjiang, Uyghur Autonomous Region. V letih 2001 do 2010 je Univerza v Mariboru organizirala vrsto sestankov, delavnic in konferenc o sodelovanju v čezmejni e-regiji. O tem je publiciral v reviji Organizacija. Na Bledu je bilo v juniju 2005 vzpostavljeno omrežje univerz v regiji za čezmejno e-sodelovanje ALpine Adria Danube Initiative – ALADIN. “eLiving Lab” Fakultete za organizacijske vede je bil med šestnajstimi živimi laboratoriji, s katerimi je bilo v Helsinkih v novembru 2006 vzpostavljeno Evropsko omrežje živih laboratorijev.

V letih 2001-2010 so bili v Sloveniji organizirani številni mednarodni dogodki. Navajamo nekaj primerov:

Executive Vendors & Customers Meeting "Regional Cooperation in e-Commerce Development", Bled, June 25, 2001.

2nd Business and Government Executive Meeting on Regional e-Commerce Development. Participating Countries Austria, Croatia, Hungary, Italy, and Slovenia.

Conference Room, SKB Bank - Société Générale Group, Ljubljana, October 23, 2001.

The New eSilk Road in Perspective. Panel. Bled, June 10, 2003.

6th Business and Government Executive Meeting on Cross-border eCommerce Development in the Region, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

Ljubljana, October 16, 2003.

9th Business & Government Executive Meeting on Cross-border eCommerce Development in eRegion, Bled, June 7, 2005.

eSilk & eAmber Road Regions Meeting: Business and Government Executives & Professors’ Commitment to Making A Difference. Bled, June 6, 2006

The 15th Business, Government, Municipality and Diplomacy Executive Meeting on the Innovative Cross-border eRegions: Exploiting the Interoperability Opportunities for Cross-border Inter-eRegions Development. Bled, June 16, 2008.

European Union & India eCollaboration: Knowledge Crossroads Meeting Point in Slovenia. Bled, June 17, 2008.

The 6th Workshop on the Cross-border Disaster Response in the eRegion. Interoperability of Information Systems of the Organizations Involved. Kranj, November 12, 2008.

Danube Region Development. Meeting with the Ambassador of the Republic of Hungary to the Republic of Slovenia, Kranj, April 21, 2010.

EU Strategy for the Danube Region. Position Paper of the Alpe Adria Danube universities INitiative – ALADIN, April 2010.

V letih 2011-2016 so bile v Sloveniji organizirane konference o e-regijah (eRegions Conference).

V raziskovalnih programih (Framework Programme) Evropske komisije V, VI in VII je bil skupaj 11 let član slovenske delegacije v Komiteju IKT (ICT Committee), Generalni direktorat informacijska družba. Univerza v Mariboru je organizirala Open Innovation in the Living Labs for the Cross-border eRegions Development. Meeting with the President of the Committee of the Regions & Members of the Bureau of the Committee of the Regions (March 3, 2008). Two Meetings European Initiative Danube Region on the eSilk & eAmber Roads were organized in the European Parliament on June 1, and September 30, 2010.

Udeležil se je prve konference Organizacije združenih narodov in Ministrstva za trgovino ZDA o elektronskem poslovanju 1994 Columbus, Ohio (World Summit on Trade Efficiency). Dvakrat je bil vključen v program U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs, Office of International Visitors, Washington, DC: Individualni program (Washington DC, Baltimore, October 10-13, 2000) & Electronic Commerce and the U.S. Economy. A Regional International Visitor Project for Europe (Washington DC, Pittsburgh, Salt Lake City, Seattle, Boston, January 29 - February 16, 2001). Izvedeni sta bili dve delavnici Workshops on Cross-border Disaster Response in the eRegion: Interoperability of Information Systems of the Organizations Involved ECA - Educational and Cultural Affairs Alumni Project Competition, Department of State, Bureau for Educational and Cultural Affairs: v Kranju (March 3, 2008) in v Skopju (May 4, 2009).

Od leta 2011 je programski koordinator slovenske pobude Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegion. V pobudi sodeluje okoli tisoč predstavnikov organizacij različnih strok. Metodoška sestavina sodelovanja je prototipiranje. V okviru pobude so bile objavljane mesečne  N o v i c e  v slovenskem jeziku. Oblike dela v pobudi so sestanki, delavnice, posvetovanja in konference. Programi dogodkov s seznami udeležencev v angleškem jeziku so objavljeni na Meetings. Organiziran je bil mednarodni sestanek 15.3.2016 eRegions Think Tank Meeting, Castle Jable nr. Ljubljana. V okviru pobude so naslednja omrežja (Networks): Historic Villages & Towns Network, Castles & Museums Network, River Basins Network, Slovenia eSeniors Network: eInclusion in Active Aging

Je urednik eRegion Portal, kontaktna oseba za Active Aging Networks, prokurist v Zdravstvenem centru LORENA, Ljubljana, član odbora Central-European Service for Cross-Border Initiatives (CESCI), Budapest, Hungary. Je tajnik omrežja Slovenia Professors Emeriti in korespondent biltena za Univerzo v Mariboru pri Evropski zvezi zaslužnih profesorjev (European Association of Professors Emeriti). Je član odbora Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru. V skupini E-učenje in e-izobraževanje na univerzah (University eLearning & eEducation Group) je so-koordinator. Je tajnik omrežja Slovenia Professors Emeriti in kontaktna oseba omrežja Interdisciplinary eCollaboration Think Tank.

Aktiven je v Odboru za promocijo kulturne dediščine Novega mesta, v katerem je namestnik predsednika. Kulturna dediščina Novega mesta je tematika letnih Akademij. Odbor je spodbudil vzpostavljanje e-spomenikov kulturne dediščine v Sloveniji in k sodelovanju vabi zainteresirane organizacije bližnjih držav (Srednje Evrope). Je kontaktna oseba Rastoče knjige jubilejnih e-knjig srednjih šol v Sloveniji. Koordinira skupini Kažipot e-storitev za seniorje 55+ (Izdaja 2020. E-vključevanje v aktivno staranje. Za odrasle otroke 55+, ki skrbijo za starše 75+) in E-spomenik pisateljici Ilki Vašte. Je član Sosveta za tretje življenjsko obdobje, Statistični urad Republike Slovenije.

Leta 1990 je prejel zlato plaketo Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno in vzgojno-izobraževalno delo ter vključevanje v mednarodno dejavnost, leta 2003 pa priznanje »IBM Faculty Award«. V letu 2010 je bil izvoljen za zaslužnega profesorja Univerze v Mariboru. Je prejemnik odlikovanja Madžarski zlati križ za zasluge z dne 3. marca 2017 za njegova prizadevanja za krepitev madžarsko-slovenskih, predvsem čezmejnih, civilnih odnosov oz. razvoj makroregionalnega sodelovanja. Naziv “Častni občan Mestne občine Novo mesto” je prejel 7.4.2018 (video).