Tipkovnica

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Razpored tipk

Tipkóvnica je najbolj razširjena vhodna naprava. Podobna je tipkovnici pisalnega stroja. Uporabljamo jo za vnašanje ukazov in podatkov s tipkanjem. Obstaja veliko variant razporeda in označitve posameznih tipk. Tipkovnica lahko vsebuje tudi ločeno številsko tipkovnico in tipke za posebne namene (funkcijske tipke), katerih učinke lahko definirajo posamezni programi.

Poleg uvoza podatkov je namenjena tudi upravljanju z računalnikom samim in s programi, ki v njem tečejo. Zato poleg tipk s črkami, številkami in pisnimi znamenji ter tipkami za premikanje po zaslonu vsebuje še nekaj posebnih tipk. Tipkovnica je električno mehanska naprava, tipke so stikala.

Razdelitev tipk[uredi | uredi kodo]

Tipke na tipkovnice so razdeljene na več skupin:

 • Alfanumerična skupina je namenjena vnosu podatkov, besedila (levi strani tipkovnice, črke)
 • Numerična skupina je namenjena lažjemu vnosu številk in pri izvajanju osnovnih računskih operacij. Za njeno delovanje mora biti obvezno vklopljena tipka num lock
 • Funkcijske tipke so tipke z oznako F1, F2, F3, ..., F12 in imajo v vsakem programu drugačno funkcijo.
 • Posebne tipke so na tipkovnici med numerično in alfanumerično skupino. Uporabljajo se predvsem pri obdelavi besedila.

Posebne tipke[uredi | uredi kodo]

Opomba: spodaj navedene tipke so uporabljene na tipkovnicah za PCje in združljive računalnike. Apple Macintoshi (krajše Mac) imajo malo drugačne funkcije in imena za nekatere tipke.

 • vnašalka (enter) – običajno je največja tipka na alfanumeričnem delu tipkovnice. Lahko je označena tudi s prelomljeno puščica. Tipka vnašalka je tudi na numeričnem delu tipkovnice. Funkcionalno sta obe tipki enakovredni. Tipka pri urejanju besedila služi za prehod v nov odstavek, lahko jo pa uporabljamo tudi za potrjevanje ukazov.
 • dvigalka (shift) – na alfanumeričnem delu tipkovnice sta dve dvigalki, na desni in levi strani. Lahko je označena tudi z debelo puščico navzgor. Če na dvigalko samo pritisnemo, se ne bo zgodilo ničesar. Vedno je zraven treba pritisniti še katero tipko. Tipko uporabljamo pri vnašanju veliki črk. Kadar sta na eni tipki dva ali več znakov, s pritiskom na dvigalko dobimo zgornjega.
 • krmilka (ctrl ali control) – podobno kot pri dvigalki pritisk samo na to tipko ne stori ničesar. V kombinaciji s še katero tipko pa ima različne pomene. Na alfanumeričnem delu tipkovnice sta dve krmilki, ena na levi strani in druga na desni.
 • Izmenjalka (alternate ali alt) – pritisk na samo to tipko ne pomeni ničesar. V kombinaciji s katero drugo tipko pa ima različne pomene. Tudi tipki alt sta dve, na desni strani je označena kot »alt gr«.
 • CAPS LOCK – s to tipko trajno vključimo velike črke. Če pritisnemo tipko CAPS LOCK, se bo nad numeričnim delom tipkovnice prižgala zelena lučka. Tipka ima vpliv samo na črke.
 • NUM LOCK – s pritiskom na to tipko preklapljamo način delovanja numeričnega dela tipkovnice. Ko je NUM LOCK vklopljen, sveti zelena lučka. Če je izklopljen, se izvrši funkcija, ki je označena na tipki pod številko. NUM LOCK nima vpliva na alfanumerični del tipkovnice.
 • vračalka (backspace) – tipka leži na alfanumeričnem delu tipkovnice, nad vnašalko. Označena je s puščico v levo. Pritisk nanjo povzroči, da se zbriše znak, ki je levo od utripalke.
 • ubežnica (escape ali esc) – običajno pomeni izhod, lahko pa z njo tudi prekličemo trenutno operacijo.
 • brisalka (delete ali del) – nahaja se med vmesnim delom numerične in alfanumerične tipkovnice. Pritisk na tipko povzroči brisanje znaka desno od utripalke.
 • premikalka (TAB) – uporablja se za zamikanje besedila z leve strani in premikanje skozi tabele. Označen je s puščicama v levo in desno stran.

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]