Svet Evropske unije

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Evropska unija
Flag of Europe.svg

Članek je del serije:
Politika in uprava
Evropske unije


Trije stebri

Steber I: Evropska skupnost
Steber II: Skupna zunanja in varnostna politika
Steber III: Policijsko in sodno sodelovanje


Politične ustanove

Komisija

Predsednik:  (Ursula von der Leyen)
Komisija Ursule von der Leyen

Evropski svet

Predsednik:  (Charles Michel)

Svet Evropske unije

Predsedništvo:  (Slovenija)

Parlament

Predsednik:  (David Sassoli)
Evroposlanci
Volilne enote in volitve
Politične skupine
Odbori

Sodstvo

Sodišče Evropskih skupnosti
Sodišče prve stopnje
Sodišče za uslužbence


Računsko sodstvo

Računsko sodišče Evropske unije


Finančna telesa

Evropska centralna banka
Evropska investicijska banka
Evropski investicijski sklad


Svetovalna telesa

Ekonomsko-socialni odbor
Odbor regij


Decentralizirana telesa

Agencije EU


Zakonodaja
Pravni red
Postopek
Pogodbe
Predpisi · direktive · odločitve
Priporočila · mnenja

Z EU povezane teme
Ekonomska in monetarna unija
Širitev
Zunanji odnosi
Vseevropske politične stranke


Svet Evropske unije (imenovan tudi Svet ministrov ali kar Svet) je zakonodajna institucija Unije, v kateri so zastopane vlade držav članic EU. Je najpomembnejša ustanova v procesu sprejemanja odločitev Evropske unije, svojo sestavo in ime pa spreminja glede na področje dela (kmetijstvo, promet, izobraževanje itd.). Glede na tematiko se sestanejo resorni ministri posameznih držav članic, ki sprejemajo odločitve s svojega področja. V nekaterih svetih so lahko države članice zastopane tudi z več ministri, če nacionalna ministrstva ne pokrivajo vseh področij, ki jih pokriva sestava sveta.

Sestava sveta[uredi | uredi kodo]

Svet EU je pravno ena sama institucija, čeprav ima več sestav (deset). Vsem sestavam Sveta (z izjemo Sveta EU za zunanje zadeve) predseduje minister države članice, ki tedaj predseduje Svetu (prej omenjeni sestavi sveta predseduje Podpredsednik Evropske komisije in Visoki predstavnik Unije za skupno zunanjo in varnostno politiko). Kot primarni zakonodajni organ (na vse več področjih se uveljavlja sistem soodločanja z evropskim parlamentom) Svet EU sprejema različne pravne akte:

 • uredbe (pravni akt zavezujoč za vse države članice, tako po cilju kot načinu prenosa v nacionalni pravni red)
 • direktive (pravni akt zavezujoč za vse države članice po cilju, ki ga določa - kako cilj članice dosežejo je stvar ukrepov vlade države članice)
 • sklepi (zavezujoči za tiste, ki jih naslavljajo)
 • priporočila (niso pravno zavezujoča)
 • mnenja (niso pravno zavezujoča, izdajajo jih tudi druge institucije EU npr. v zakonodajnem postopku)

Pomembno telo Sveta je COREPER – odbor stalnih predstavnikov držav članic EU. COREPER je francoska kratica imena tega odbora, sestavljajo pa ga veleposlaniki držav članic pri Evropski uniji, ki pripravljajo seje posameznih svetov. Naloga tega odbora je podpora Svetu EU pri obravnavanju pravnih predlogov in osnutkov, ki jih predloži evropska komisija. Kar 90 odstotkov vseh odločitev Sveta EU je sprejetih na zasedanjih COREPER.

Odbor stalnih predstavnikov (COREPER)[uredi | uredi kodo]

COREPER (francosko Comité des représentants permanents) je odbor stalnih predstavnikov Evropske unije. Njegova naloga je priprava dnevnega reda za zasedanje ministrov Sveta.

 • COREPER I je sestavljen iz namestnikov stalnih predstavnikov držav članic in se ukvarja predvsem s socialnimi in ekonomskimi vprašanji. Pokriva delovanje naslednjih sestav Sveta EU:
 • Izobraževanje, mladina, kultura in šport (EYCS)
 • Kmetijstvo in ribištvo (AGRIFISH)
 • Konkurenčnost (COMPET)
 • Okolje (ENV)
 • Promet, telekomunikacije in energija (TTE)
 • Zaposlovanje, socialna politika, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO)
 • COREPER II je sestavljen iz stalnih predstavnikov držav članic in se ukvarja s predvsem s političnimi, ekonomskimi in zunanjimi zadevami. Pokriva delovanje naslednjih sestav Sveta EU:
 • Ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN)
 • Pravosodje in notranje zadeve (JHA)
 • Splošne zadeve (GAC)
 • Zunanje zadeve (FAC)

Slovensko članstvo v Svetu[uredi | uredi kodo]

Oblika sveta COREPER Slovenski minister
Izobraževanje, mladina, kultura in šport (EYCS) COREPER I minister za izobraževanje, znanost in šport

minister za kulturo

Kmetijstvo in ribištvo (AGRIFISH) COREPER I minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Konkurenčnost (COMPET) COREPER I minister za izobraževanje, znanost in šport

minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

Okolje (ENV) COREPER I minister za okolje in prostor
Promet, telekomunikacije in energetiko (TTE) COREPER I minister za infrastrukturo

minister za javno upravo

Zaposlovanje, socialna politika, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO) COREPER I minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

minister za zdravje

minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) COREPER II minister za finance

minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

Pravosodje in notranje zadeve (JHA) COREPER II minister za pravosodje

minister za notranje zadeve

Splošne zadeve (GAC) COREPER II minister za zunanje zadeve
Zunanje zadeve (FAC) COREPER II minister za zunanje zadeve

minister za obrambo

minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

minister brez resorja pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Naloge[uredi | uredi kodo]

 • Sprejemanje evropske zakonodaje; praviloma skupaj z evropskim parlamentom
 • Usklajevanje politik držav članic
 • Oblikovanje skupne zunanje in varnostne politike EU
 • Sklepanje mednarodnih sporazumov med EU in mednarodnimi organizacijami, drugimi državami
 • Sprejemanje proračuna EU skupaj s evropskim parlamentom
Sejna dvorana Evropskega sveta, kjer sestankuje tudi Svet EU.

Odločanje[uredi | uredi kodo]

Svet odloča praviloma s kvalificirano večino. Za sprejem odločitve je treba zbrati dobrih 70 odstotkov glasov (62 od skupno 87), ki so državam članicam EU dodeljeni glede na velikost države in število njenih prebivalcev (Nemčija ima npr. deset glasov, Luksemburg pa dva). Nekatere odločitve Svet še vedno sprejema s soglasjem, nekatere pa tudi z navadno večino. V razširjeni Uniji, ki bo leta 2004 štela 25 članic, bo soglasje težko doseči, zato pogodba iz Nice, ki je začela veljati 1. februarja 2003, določa 27 področij (ukrepov), na katerih se bodo odločitve namesto s soglasjem sprejemale s kvalificirano večino. Po letu 2014 je kvalificirana večina dvojna večina, kar pomeni, da šteje za soglasje glasovanje 55% držav članic, ki pa morajo predstavljati obenem tudi 65% prebivalstva Evropske unije. Tako sprejeta zakonodaja ohranja legitimnost, priprava zakonodaje pa je preglednejša.

Predsedovanje[uredi | uredi kodo]

Vsaka članica Unije predseduje Svetu EU šest mesecev. Rotacija je določena vnaprej, predsedujoča članica pa usmerja delo Sveta EU in išče kompromisno rešitev, kadar so mnenja deljena. Predsedstvo deluje v skladu s svojim programom, v katerem predsedujoča država poleg uresničitve skupnih ciljev predlaga tudi svoje prednostne naloge. Najmanj na pol leta se vsak Svet sestane tudi na neformalnem zasedanju. Države članice predsedujejo vsem sestavam sveta z izjemo Sveta EU za zunanje zadeve, ki mu predseduje Visoki predstavnik Unije za skupno zunanjo in varnostno politiko.

Seznam rotacij predsedovanja svetu EU[uredi | uredi kodo]

(od ustanovitve do decembra 2009 so šefi vlad predsedovali tudi Evropskemu svetu (takrat še v obliki neformalnih srečanj voditeljev), s 1. decembrom 2009, ko pa je Evropski svet postal tudi uradna institucija EU, je bila uvedena funkcija stalnega predsednika Evropskega sveta)

Obdobje Trojica Predsedstvo Šef vlade Spletna stran
1958 Jan–Jun   Zastava Belgije Belgija Achille Van Acker

Gaston Eyskens (od 26. junija)

 
Jul–Dec Zastava Zahodne Nemčije Zahodna Nemčija Konrad Adenauer
1959 Jan–Jun Zastava Francije Francija Charles de Gaulle
Jul–Dec Zastava Italije Italija Antonio Segni
1960 Jan–Jun Zastava Luksemburga Luksemburg Pierre Werner
Jul–Dec Zastava Nizozemske Nizozemska Jan de Quay
1961 Jan–Jun Zastava Belgije Belgija Gaston Eyskens [2]

Théo Lefèvre (od 25. aprila)

Jul–Dec Zastava Zahodne Nemčije Zahodna Nemčija Konrad Adenauer [2]
1962 Jan–Jun Zastava Francije Francija Charles de Gaulle [2]
Jul–Dec Zastava Italije Italija Amintore Fanfani
1963 Jan–Jun Zastava Luksemburga Luksemburg Pierre Werner [2]
Jul–Dec Zastava Nizozemske Nizozemska Jan de Quay [2]

Victor Marijnen (od 24. julija)

1964 Jan–Jun Zastava Belgije Belgija Théo Lefèvre [2]
Jul–Dec Zastava Zahodne Nemčije Zahodna Nemčija Ludwig Erhard
1965 Jan–Jun Zastava Francije Francija Charles de Gaulle [3]
Jul–Dec Zastava Italije Italija Aldo Moro
1966 Jan–Jun Zastava Luksemburga Luksemburg Pierre Werner [3]
Jul–Dec Zastava Nizozemske Nizozemska Jo Cals

Jelle Zijlstra (od 22. novembera

1967 Jan–Jun Zastava Belgije Belgija Paul Vanden Boeynants
Jul–Dec Zastava Zahodne Nemčije Zahodna Nemčija Kurt Georg Kiesinger
1968 Jan–Jun Zastava Francije Francija Charles de Gaulle [4]
Jul–Dec Zastava Italije Italija Giovanni Leone

Mariano Rumor (od 12. decembra)

1969 Jan–Jun Zastava Luksemburga Luksemburg Pierre Werner [4]
Jul–Dec Zastava Nizozemske Nizozemska Piet de Jong
1970 Jan–Jun Zastava Belgije Belgija Gaston Eyskens [3]
Jul–Dec Zastava Zahodne Nemčije Zahodna Nemčija Willy Brandt
1971 Jan–Jun Zastava Francije Francija Georges Pompidou
Jul–Dec Zastava Italije Italija Emilio Colombo
1972 Jan–Jun Zastava Luksemburga Luksemburg Pierre Werner [5]
Jul–Dec Zastava Nizozemske Nizozemska Barend Biesheuvel
1973 Jan–Jun Zastava Belgije Belgija Gaston Eyskens [4]

Edmond Leburton (od 26. januarja)

Jul–Dec Zastava Danske Danska Anker Jørgensen

Poul Hartling (od 19. decembra)

1974 Jan–Jun Zastava Zahodne Nemčije Zahodna Nemčija Willy Brandt [2]

Walter Scheel (7.–16. maj)

Helmut Schmidt (od 16. maja)

Jul–Dec Zastava Francije Francija Valéry Giscard d'Estaing
1975 Jan–Jun Zastava Irske Irska Liam Cosgrave
Jul–Dec Zastava Italije Italija Aldo Moro [2]
1976 Jan–Jun Zastava Luksemburga Luksemburg Gaston Thorn
Jul–Dec Zastava Nizozemske Nizozemska Joop den Uyl
1977 Jan–Jun Zastava Združenega kraljestva Združeno kraljestvo James Callaghan
Jul–Dec Zastava Belgije Belgija Leo Tindemans
1978 Jan–Jun Zastava Danske Danska Anker Jørgensen [2]
Jul–Dec Zastava Zahodne Nemčije Zahodna Nemčija Helmut Schmidt [2]
1979 Jan–Jun Zastava Francije Francija Valéry Giscard d'Estaing [2]
Jul–Dec Zastava Irske Irska Jack Lynch

Charles Haughey (od 11. decembra)

1980 Jan–Jun Zastava Italije Italija Francesco Cossiga
Jul–Dec Zastava Luksemburga Luksemburg Pierre Werner [6]
1981 Jan–Jun Zastava Nizozemske Nizozemska Dries van Agt
Jul–Dec Zastava Združenega kraljestva Združeno kraljestvo Margaret Thatcher
1982 Jan–Jun Zastava Belgije Belgija Wilfried Martens
Jul–Dec Zastava Danske Danska Anker Jørgensen [3]

Poul Schlüter (od 10. septembra)

1983 Jan–Jun Zastava Zahodne Nemčije Zahodna Nemčija Helmut Kohl
Jul–Dec Zastava Grčije Grčija Andreas Papandreou
1984 Jan–Jun Zastava Francije Francija François Mitterrand
Jul–Dec Zastava Irske Irska Garret FitzGerald
1985 Jan–Jun Zastava Italije Italija Bettino Craxi
Jul–Dec Zastava Luksemburga Luksemburg Jacques Santer
1986 Jan–Jun Zastava Nizozemske Nizozemska Ruud Lubbers
Jul–Dec Zastava Združenega kraljestva Združeno kraljestvo Margaret Thatcher [2]
1987 Jan–Jun Zastava Belgije Belgija Wilfried Martens [2]
Jul–Dec Zastava Danske Danska Poul Schlüter [2]
1988 Jan–Jun Zastava Zahodne Nemčije Zahodna Nemčija Helmut Kohl [2]
Jul–Dec Zastava Grčije Grčija Andreas Papandreou [2]
1989 Jan–Jun Zastava Španije Španija Felipe González
Jul–Dec Zastava Francije Francija François Mitterrand [2]
1990 Jan–Jun Zastava Irske Irska Charles Haughey [2]
Jul–Dec Zastava Italije Italija Giulio Andreotti
1991 Jan–Jun Zastava Luksemburga Luksemburg Jacques Santer [2]
Jul–Dec Zastava Nizozemske Nizozemska Ruud Lubbers [2]
1992 Jan–Jun Zastava Portugalske Portugal Aníbal Cavaco Silva
Jul–Dec Zastava Združenega kraljestva Združeno kraljestvo John Major
1993 Jan–Jun Zastava Danske Danska Poul Schlüter [3]

Poul Nyrup Rasmussen (od 25. januarja)

Jul–Dec Zastava Belgije Belgija Jean-Luc Dehaene
1994 Jan–Jun Zastava Grčije Grčija Andreas Papandreou [3]
Jul–Dec Zastava Nemčije Nemčija Helmut Kohl [3]
1995 Jan–Jun Zastava Francije Francija François Mitterrand [3]

Jacques Chirac (od 17. maja)

Jul–Dec Zastava Španije Španija Felipe González [2]
1996 Jan–Jun Zastava Italije Italija Lamberto Dini

Romano Prodi (od 17. maja)

Jul–Dec Zastava Irske Irska John Bruton
1997 Jan–Jun Zastava Nizozemske Nizozemska Wim Kok
Jul–Dec Zastava Luksemburga Luksemburg Jean-Claude Juncker
1998 Jan–Jun Zastava Združenega kraljestva Združeno kraljestvo Tony Blair presid.fco.gov.uk
Jul–Dec Zastava Avstrije Avstrija Viktor Klima presidency.gv.at
1999 Jan–Jun Zastava Nemčije Nemčija Gerhard Schröder
Jul–Dec Zastava Finske Finska[Op. 1] Paavo Lipponen presidency.finland.fi
2000 Jan–Jun Zastava Portugalske Portugalska António Guterres
Jul–Dec Zastava Francije Francija Jacques Chirac [2]
2001 Jan–Jun Zastava Švedske Švedska Göran Persson eu2001.se
Jul–Dec Zastava Belgije Belgija Guy Verhofstadt eu2001.be
2002 Jan–Jun Zastava Španije Španija José María Aznar ue2002.es
Jul–Dec Zastava Danske Danska Anders Fogh Rasmussen eu2002.dk
2003 Jan–Jun Zastava Grčije Grčija Costas Simitis eu2003.gr
Jul–Dec Zastava Italije Italija Silvio Berlusconi ueitalia2003.it
2004 Jan–Jun Zastava Irske Irska Bertie Ahern eu2004.ie
Jul–Dec Zastava Nizozemske Nizozemska Jan Peter Balkenende eu2004.nl
2005 Jan–Jun Zastava Luksemburga Luksemburg Jean-Claude Juncker [2] eu2005.lu
Jul–Dec Zastava Združenega kraljestva Združeno kraljestvo Tony Blair [2] eu2005.gov.uk
2006 Jan–Jun Zastava Avstrije Avstrija Wolfgang Schüssel eu2006.at
Jul–Dec Zastava Finske Finska[Op. 1] Matti Vanhanen eu2006.fi
2007 Jan–Jun T1 Zastava Nemčije Nemčija Angela Merkel eu2007.de
Jul–Dec Zastava Portugalske Portugalska José Sócrates eu2007.pt
2008 Jan–Jun Zastava Slovenije Slovenija Janez Janša eu2008.si
Jul–Dec T2 Zastava Francije Francija Nicolas Sarkozy ue2008.fr
2009 Jan–Jun Zastava Češke Češka Mirek Topolánek

Jan Fischer (od 8. maja)

eu2009.cz
Jul–Dec Zastava Švedske Švedska Fredrik Reinfeldt se2009.eu
2010 Jan–Jun T3 Zastava Španije Španija José Luis Rodríguez Zapatero eu2010.eseutrio.es
Jul–Dec Zastava Belgije Belgija Yves Leterme eutrio.be
2011 Jan–Jun Zastava Madžarske Madžarska Viktor Orbán eu2011.hu
Jul–Dec T4 Zastava Poljske Poljska Donald Tusk pl2011.eu
2012 Jan–Jun Zastava Danske Danska Helle Thorning-Schmidt eu2012.dk
Jul–Dec Zastava Cipra Ciper Demetris Christofias* cy2012.eu
2013 Jan–Jun T5 Zastava Irske Irska Enda Kenny eu2013.ie
Jul–Dec Zastava Litve Litva Algirdas Butkevičius eu2013.lt
2014 Jan–Jun Zastava Grčije Grčija Antonis Samaras gr2014.eu
Jul–Dec T6 Zastava Italije Italija Matteo Renzi italia2014.eu
2015 Jan–Jun Zastava Latvije Latvija Laimdota Straujuma eu2015.lv
Jul–Dec Zastava Luksemburga Luksemburg Xavier Bettel eu2015lu.eu
2016 Jan–Jun T7 Zastava Nizozemske Nizozemska Mark Rutte eu2016.nl
Jul–Dec Zastava Slovaške Slovaška Robert Fico eu2016.sk
2017 Jan–Jun Zastava Malte Malta Joseph Muscat eu2017.mt
Jul–Dec T8 Zastava Estonije Estonija[Op. 2] Jüri Ratas eu2017.ee
2018 Jan–Jun Zastava Bolgarije Bolgarija Bojko Borisov eu2018bg.bg
Jul–Dec Zastava Avstrije Avstrija Sebastian Kurz eu2018.at
2019 Jan–Jun T9 Zastava Romunije Romunija Viorica Dăncilă eu2019.ro
Jul–Dec Zastava Finske Finska Antti Rinne

Sanna Marin (od 10. decembra 2019)

eu2019.fi
2020 Jan–Jun Zastava Hrvaške Hrvaška Andrej Plenković eu2020.hr
Jul-Dec T10 Zastava Nemčije Nemčija Angela Merkel eu2020.de
2021 Jan–Jun Zastava Portugalske Portugalska Antonio Costa 2021portugal.eu
Jul-Dec Zastava Slovenije Slovenija Janez Janša[1] si2021.eu
2022 Jan–Jun T11 Zastava Francije Francija TBD TBD
Jul-Dec Zastava Češke Češka TBD eu2022.cz
2023 Jan–Jun Zastava Švedske Švedska TBD TBD
Jul-Dec T12 Zastava Španije Španija TBD eu2023.es
2024 Jan–Jun Zastava Belgije Belgija TBD TBD
Jul-Dec Zastava Madžarske Madžarska TBD TBD
2025 Jan–Jun T13 Zastava Poljske Poljska TBD TBD
Jul-Dec Zastava Danske Danska TBD TBD
2026 Jan–Jun Zastava Cipra Ciper TBD TBD
Jul-Dec T14 Zastava Irske Irska TBD TBD
2027 Jan–Jun Zastava Litve Litva TBD TBD
Jul-Dec Zastava Grčije Grčija TBD TBD
2028 Jan–Jun T15 Zastava Italije Italija TBD TBD
Jul-Dec Zastava Latvije Latvija TBD TBD
2029 Jan–Jun Zastava Luksemburga Luksemburg TBD TBD
Jul-Dec T16 Zastava Nizozemske Nizozemska TBD TBD
2030 Jan–Jun Zastava Slovaške Slovaška TBD TBD
Jul-Dec Zastava Malte Malta TBD TBD

[#] - število predsedovanj

Svet Evrope, Evropski svet[uredi | uredi kodo]

Sveta Evropske unije ne smemo zamenjevati s Svetom Evrope, ki je povsem ločena mednarodna organizacija. Ne smemo ga zamenjevati tudi z Evropskim svetom, ki je ločena, čeravno tesno povezana institucija EU, sestavljena iz predsednikov držav ali vlad držav članic ter predsednika Evropske komisije. Svet Evropske unije v dokumentih EU pogosto navajajo le kot »Svet«, neformalno pa je občasno v rabi stari izraz »ministrski svet«.

Opombe[uredi | uredi kodo]

 1. 1,0 1,1 Avstriji naj bi leta 2006 sledila Nemčija, ki pa se je odpovedala predsedovanju, saj je imela za to obdobje razpisane parlamentarne volitve. Prevzela je Finska, ki je bila naslednja na vrsti. Nemške volitve so bile zaradi nezaupnice vladi izvedene že leta 2005, sprememba pa je ostala.
 2. Predsedništvo naj bi po prvotnem načrtu prevzelo Združeno kraljestvo, a je britanska vlada po odločitvi volivcev o izstopu države iz Evropske unije opustila načrte o predsedovanju.

Sklici[uredi | uredi kodo]

 1. "Predsedovanje Svetu EU - Slovensko predsedovanje Svetu EU 2021". Slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije 2021. Pridobljeno dne 2021-07-15.

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]