Svet Evropske unije

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Svet EU)
Skoči na: navigacija, iskanje
Evropska unija
Flag of Europe.svg

Članek je del serije:
Politika in uprava
Evropske unije


Trije stebri

Steber I: Evropska skupnost
Steber II: Skupna zunanja in varnostna politika
Steber III: Policijsko in sodno sodelovanje


Politične ustanove

Komisija

Predsednik:  (Jean-Claude Juncker)
Barosova komisija

Svet ministrov in Evropski svet

Predsedništvo:  (Slovaška)

Parlament

Predsednik:  (Antonio Tajani)
Evroposlanci
Volilne enote in volitve
Politične skupine
Odbori

Sodstvo

Sodišče Evropskih skupnosti
Sodišče prve stopnje
Sodišče za uslužbence


Računsko sodstvo

Računsko sodišče Evropske unije


Finančna telesa

Evropska centralna banka
Evropska investicijska banka
Evropski investicijski sklad


Svetovalna telesa

Ekonomsko-socialni odbor
Odbor regij


Decentralizirana telesa

Agencije EU


Zakonodaja
Pravni red
Postopek
Pogodbe
Predpisi · direktive · odločitve
Priporočila · mnenja

Z EU povezane teme
Ekonomska in monetarna unija
Širitev
Zunanji odnosi
Vseevropske politične stranke


Svet Evropske unije (imenovan tudi Svet ministrov ali kar Svet) je institucija Unije, v kateri so zastopane vlade držav članic EU. Je najpomembnejša ustanova v procesu sprejemanja odločitev Evropske unije, svojo sestavo in ime pa spreminja glede na področje dela (kmetijstvo, promet, izobraževanje itd.). Glede na tematiko se sestanejo resorni ministri posameznih držav članic, ki sprejemajo odločitve s svojega področja.

Sestava sveta[uredi | uredi kodo]

Svet EU je pravno ena sama institucija, čeprav ima več sestav (deset). Najpomembnejša sestava je Sestava za splošne zadeve in zunanje odnose, ki ji predseduje Visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko (tudi podpredsednik Evropske komisije). Vsem ostalim sestavam Sveta predseduje članica, ki tedaj predseduje Svetu. Poleg dela na svojem področju Svet usklajuje tudi delo vseh drugih ministrskih srečanj. Kot primarni zakonodajni organ (na vse več področjih se uveljavlja sistem soodločanja z evropskim parlamentom) Svet EU sprejema različne pravne akte, med katerimi so najpomembnejše uredbe. Te so zavezujoče za vse članice z dnevom objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti, ko postanejo tudi del notranjega prava vsake članice. Svet sprejema tudi direktive, odločbe, mnenja in priporočila.

COREPER[uredi | uredi kodo]

COREPER (francosko Comité des représentants permanents) je komite stalnih predstavnikov Evropske unije. Njegova naloga je priprava dnevnega reda za zasedanje ministrov Sveta.

Obstajata dva komiteja COREPER I in COREPER II.

 • COREPER I je sestavljen iz namestnikov veleposlanikov in se ukvarja predvsem s socialnimi in ekonomskimi vprašanji. Ima šest sestav:
 • Izobraževanje, mladina, kultura in šport (EYCS)
 • Kmetijstvo in ribištvo (AGRIFISH)
 • Konkurenčnost (COMPET)
 • Okolje (ENV)
 • Promet, telekomunikacije in energija (TTE)
 • Zaposlovanje, socialna politika, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO)
 • COREPER II je sestavljen iz veleposlanikov in se ukvarja s predvsem s političnimi in finančnimi problemi ter z zunanjimi zadevami. Ima štiri sestave:
 • Ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN)
 • Pravosodje in notranje zadeve (JHA)
 • Splošne zadeve (GAC)
 • Zunanje zadeve (FAC)

Naloge[uredi | uredi kodo]

 • Sprejemanje evropske zakonodaje; praviloma skupaj z evropskim parlamentom
 • Usklajevanje politik držav članic
 • Oblikovanje skupne zunanje in varnostne politike EU
 • Sklepanje mednarodnih sporazumov med EU in mednarodnimi organizacijami, drugimi državami
 • Sprejemanje proračuna EU skupaj s evropskim parlamentom

Odločanje[uredi | uredi kodo]

Svet odloča praviloma s kvalificirano večino. Za sprejem odločitve je treba zbrati dobrih 70 odstotkov glasov (62 od skupno 87), ki so državam članicam EU dodeljeni glede na velikost države in število njenih prebivalcev (Nemčija ima npr. deset glasov, Luksemburg pa dva). Nekatere odločitve Svet še vedno sprejema s soglasjem, nekatere pa tudi z navadno večino. V razširjeni Uniji, ki bo leta 2004 štela 25 članic, bo soglasje težko doseči, zato pogodba iz Nice, ki je začela veljati 1. februarja 2003, določa 27 področij (ukrepov), na katerih se bodo odločitve namesto s soglasjem sprejemale s kvalificirano večino. Po letu 2014 je kvalificirana večina dvojna večina, kar pomeni, da šteje za soglasje glasovanje 55% držav članic, ki pa morajo predstavljati obenem tudi 65% prebivalstva Evropske unije. Tako sprejeta zakonodaja ohranja legitimnost, priprava zakonodaje pa je preglednejša.

Predsedovanje[uredi | uredi kodo]

Vsaka članica Unije predseduje Svetu EU šest mesecev. Rotacija je določena vnaprej, predsedujoča članica pa usmerja delo Sveta EU in išče kompromisno rešitev, kadar so mnenja deljena. Predsedstvo deluje v skladu s svojim programom, v katerem predsedujoča država poleg uresničitve skupnih ciljev predlaga tudi svoje prednostne naloge. Najmanj na pol leta se vsak Svet sestane tudi na neformalnem zasedanju.

Pomembno telo Sveta je COREPER – odbor stalnih predstavnikov držav članic EU. COREPER je francoska kratica imena tega odbora, sestavljajo pa ga veleposlaniki držav članic pri Evropski uniji, ki pripravljajo seje posameznih svetov. Naloga tega odbora je podpora Svetu EU pri obravnavanju pravnih predlogov in osnutkov, ki jih predloži evropska komisija. Kar 90 odstotkov vseh odločitev Sveta EU je sprejetih na zasedanjih COREPER.

Trenutni razpored predsedstev je:

Leto jan-jun jul-dec
2016 Nizozemska Slovaška
2017 Malta Združeno kraljestvo
2018 Estonija Bolgarija
2019 Avstrija Romunija

Svet Evrope, Evropski svet[uredi | uredi kodo]

Sveta Evropske unije ne smemo zamenjevati s Svetom Evrope, ki je povsem ločena mednarodna organizacija. Ne smemo ga zamenjevati tudi z Evropskim svetom, ki je ločena, čeravno tesno povezana institucija EU, sestavljena iz predsednikov držav ali vlad držav članic ter predsednika Evropske komisije. Svet Evropske unije v dokumentih EU pogosto navajajo le kot »Svet«, neformalno pa je občasno v rabi stari izraz »ministrski svet«.

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]