Sloga

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
‎

Platforma SLOGA

SLOGA je platforma neprofitnih in nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči. Namen platforme je povezovanje in krepitev partnerstva slovenskih nevladnih in neprofitnih organizacij (NVO), ki so aktivne v državah v razvoju in/ali osveščajo slovensko in evropsko javnost o neenakomerni porazdelitvi svetovnega bogastva in posledičnem pomenu globalne solidarnosti in soodvisnosti.

Kratka predstavitev zgodovine[uredi | uredi kodo]

Poizkusi za vzpostavitev nacionalne platforme za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč segajo v leto 2002, ko se je oblikovala neformalna delovna skupina[1]. Decembra 2005 je prišlo do formalizacije delovanja neformalne delovne skupine z ustanovitvijo platforme Sloga. V letu 2006 je Sloga postala polnopravna članica Evropske platforme za razvojno sodelovanje CONCORD[2], kot 23 nacionalna platforma, v letu 2008 pa polnopravna članica evropske mreže Eurostep. S pomočjo Concorda, Trialoga[3] in Eurostep[4] je platforma SLOGA vzpostavila tesno sodelovanje z ostalimi Evropskimi nacionalnimi platformami za področje razvojnega sodelovanja.

Področja aktivnosti[uredi | uredi kodo]

Osnovna naloga platforme SLOGA je spremljanje in aktivno sodelovanje pri oblikovanju, izvajanju in vrednotenju slovenske in evropske politike mednarodnega razvojnega sodelovanja, s ciljem zagovarjanja javnega interesa na področju socialne uravnoteženosti in odgovornosti, spoštovanja človekovih pravic, enakih možnosti, izobraževanja, solidarnosti, trajnostnega razvoja in večjega vključevanja ranljivih družbenih skupin v odločevalske procese v okviru razvojnega sodelovanja. V ta namen platforma SLOGA sodeluje s političnimi odločevalci in predstavniki slovenskih medijev.

Vsebinska področja platforme SLOGA[uredi | uredi kodo]

Vsebinsko področje delovanja platforme SLOGA zajema:

Vrednote, na podlagi katerih deluje[uredi | uredi kodo]

 • Socialna pravičnost kot pravična, pregledna in odgovorna poraba sredstev, uravnotežena socialna moč, ki služi potrebam človeštva ter zmanjševanju socialne neenakosti,
 • socialna odgovornost kot odgovornost profitnih organizacij, vseh inštitucij, skupin in posameznikov, da zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic,
 • spoštovanje vseh človekovih pravic veljavnih v mednarodnem in domačem pravu,
 • solidarnost, ki prispeva k rešitvam na lokalni, regionalni in globalni ravni,
 • trajnostni razvoj kot obnovljiva poraba naravnih virov, ki spoštuje naravo ter bodoče generacije človeštva,
 • podpora in vključevanje lokalnih virov in vključevanje prejemnikov v sisteme odločanja o porabi sredstev in s tem povečanje učinkovitosti porabe ter spoštovanja skupaj sprejetih odločitev, sodelovanje vseh aktivnih posameznikov in skupin pri procesih odločanja o razvoju,
 • sodelovanje in dialog z vlado, javnimi organi in nosilci javnih pooblastil,
 • preglednost delovanja vseh institucij in organizacij in dostop do informacij o njihovem delovanju,
 • sprejemanje drugačnosti in vključevanje vseh družbenih skupin.

Sklici in opombe[uredi | uredi kodo]

 1. "Ustanovitev platforme SLOGA".
 2. "CONCORD".
 3. "Trialog".
 4. "Eurostep".

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]