Seznam slovenskih slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami