Pojdi na vsebino

Seznam prejemnikov častnega znaka svobode Republike Slovenije

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Seznam prejemnikov častnega znaka svobode Republike Slovenije.

Leto 1992

[uredi | uredi kodo]

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]

Častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]

Leto 1993

[uredi | uredi kodo]

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Ljubo Bavcon - za izjemne zasluge na področju kazenskega prava, pri uveljavljanju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter prispevek k ugledu Slovenije v svetu kot države, v kateri imajo človekove pravice pomembno mesto
 • Janko Pleterski - za izjemne zasluge pri razvoju slovenskega zgodovinopisja in nacionalne ideje, pomembne za državotvornost slovenskega naroda ter za suverenost in svobodo Republike Slovenije
 • Gasilska zveza Slovenije - za prispevek slovenskega gasilstva za svobodo Republike Slovenije ter izjemne zasluge pri reševanju in varovanju človeških življenj in materialnih dobrin v dolgih in uspešnih desetletjih obstoja organiziranega gasilstva na slovenskem
 • Planinska zveza Slovenije - za izjemne zasluge in dosežke pri organiziranju in razvoju planinstva ter za stoletni prispevek k svobodnosti Republike Slovenije
 • Václav Havel - za osebni prispevek pri demokratizaciji odnosov med narodi in državami Evrope posebej v srednjeevropskem prostoru in ob tem za zasluge pri krepitvi češko-slovenskih odnosov ter za mednarodno priznanje Republike Slovenije oziroma vsa dejanja v njeno dobro

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]

Častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Milena Hajnšek - Holz, Marija Janežič - za izjemne zasluge pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika
 • Jože Kolenc, Franc Kosi - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • Alojz Kuralt - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • Jakob Müller - za izjemne zasluge pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika
 • Franjo Krpač - za zasluge pri strokovnem in vzgojnoizobraževalnem delu na področju slovenskega planinstva
 • Hans Mayer - za zasluge in osebni prispevek k razvoju gospodarskega, kulturnega in siceršnjega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Svobodno državo Bavarsko ter za dejanja v dobro mednarodnemu priznanju Republike Slovenije
 • René Putzeys - za zasluge in osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije in za dejanja v njeno dobro

Leto 1994

[uredi | uredi kodo]

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Branko Celar, Mitja Klavora - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • Zoran Kržišnik - za zasluge, dosežene na področju likovne umetnosti in pri ohranjevanju slovenske kulturne dediščine ter za prispevek k mednarodnemu uveljavljanju Slovenije na področju umetnosti
 • Janko Moder - za obogatitev slovenske kulture s številnimi literarnimi, prevajalskimi, jezikoslovnimi in bibliografskimi deli ter za dramaturško, lektorsko, uredniško in organizacijsko delovanje
 • Lado Smrekar - za zasluge, dosežene na področju likovne umetnosti in pri ohranjevanju slovenske kulturne dediščine ter za prispevek k mednarodnemu uveljavljanju Slovenije na področju umetnosti
 • Ginekološka klinika Kliničnega centra Ljubljana - za dolgoletne zasluge in vrhunske dosežke v ginekološko-porodniški stroki ter pri pedagoškem in raziskovalnem delu na tem področju
 • Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo - za dolgoletni prispevek, zasluge in vrhunske dosežke pri celoviti rehabilitaciji bolnikov s prizadetostjo gibalnih funkcij, za raziskovalno in pedagoško delo ter za mednarodno uveljavitev na tem področju
 • Prirodoslovno društvo Slovenije - za pomembno delo in dolgoletno organiziranje na področju naravoslovnih in naravovarstvenih dejavnosti
 • Tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični - za četrtstoletno širjenje pevske kulture in ljubiteljske kulturnoumetniške dejavnosti v celotnem slovenskem kulturnem prostoru.
 • Valentin Inzko, Franci Zwitter (†) - za zasluge in osebni prispevek pri ohranjanju in razvijanju slovenske narodne zavesti in za utrjevanje položaja ter ugleda slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem
 • Helmut Zilk - za zasluge pri mednarodnem priznanju Republike Slovenije, za osebni prispevek k bogatemu in vsestranskemu sodelovanju med Dunajem in Ljubljano ter za delež v razvejanem kulturnem sodelovanju med Republiko Avstrijo in Slovenijo

Častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]

Leto 1995

[uredi | uredi kodo]

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Marijan Lipovšek - za dolgoletno delo in izjemne zasluge v slovenskem kulturnem prostoru ter za osebni prispevek pri ustvarjanju, širjenju in uveljavljanju kulture, pomembne za slovenski narod
 • Stanislav Mahkota - za življenjsko delo in zasluge na področju interne medicine, posebej endokrinologije in diabetesa, za raziskovalno, pedagoško in organizacijsko delo na tem področju ter za prispevek pri razvoju slovenskega medicinskega tiska
 • Miloš Mikeln - za zasluge pri dolgoletnem vodenju Mirovnega komiteja Mednarodnega PENa in uveljavljanju slovenskega ugleda v svetu
 • Lev Milčinski - za dolgoletno delo in izjemne zasluge na področju slovenske psihiatrije
 • Boris Strohsack - za delo in zasluge na področju slovenskega pravosodja in pravne znanosti
 • Fran Žižek - za dolgoletno delo in izjemne zasluge v slovenskem kulturnem prostoru ter za osebni prispevek pri ustvarjanju, širjenju in uveljavljanju kulture, pomembne za slovenski narod
 • Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije - za zasluge in pomembno dolgoletno delo pri strokovnem razvoju, organiziranju in izvajanju zobozdravstvenih dejavnosti v Sloveniji
 • Inštitut za narodnostna vprašanja - za dolgoletno sistematično in uspešno preučevanje manjšinske problematike v Sloveniji ter problematike slovenske narodne skupnosti zunaj meja Republike Slovenije
 • Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije - ob petinsedemdesetletnici delovanja, za požrtvovalno delo pri povezovanju slepih in slabovidnih, pri njihovem organiziranju in vključevanju v družbo ter za zasluge pri prizadevanjih za neodvisno življenje invalidov
 • Zveza tabornikov Slovenije - za dolgoletne zasluge in dosežke pri organiziranju in razvoju slovenskega taborništva ter vzgojno delo na tem področju
 • Pasquale Gujon - za vse, kar je dobrega napravil za Beneške Slovence in za obstoj slovenske narodne skupnosti ter za ohranitev slovenske kulture in jezika v Beneški Sloveniji.
 • Marc Hodler - za njegove zasluge pri uveljavljanju slovenskega smučanja v mednarodnih športnih organizacijah in s tem za priznavanje suverenosti Republike Slovenije v mednarodnem športu
 • Claud M. Kicklighter - za zasluge v dobro slovenskemu narodu ob 50. obletnici zmage nad nacifašizmom ter za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo

Častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Franc Baškovič - za vsestranske zasluge na področju ljubiteljske kulture in glasbenega šolstva
 • Vlado Habjan - za zasluge pri uveljavljanju slovenske državnosti ter za zbliževanje Slovencev po svetu
 • Ivan Horvatič - za zasluge pri varovanju in obrambi slovenske kulturne, jezikovne in državne integritete
 • Martin Hozjan - za zasluge pri ohranjanju in krepitvi narodne zavesti ameriških Slovencev, za zasluge pri gradnji in postavitvi slovenskega doma v Lemontu in za prispevek pri osamosvajanju in mednarodnem priznanju Republike Slovenije
 • Zdenko Pavlina - za dolgoletno delo in prispevek k organizaciji slovenskih sodišč
 • Dušan Pleničar (†) - za zasluge in dolgoletno delo v dobro slovenskemu narodu in slovenski kulturi
 • Rajko Sedej - za strokovno in organizacijsko delo na področju zobozdravstva ter dolgoletno uredniško delo pri zobozdravstvenem vesniku
 • Ana Štuhec - za dolgoletno delo in zasluge v dobro Slovencem v Zvezni deželi Baden-Wuertenberg na kulturnem, izobraževalnem, športnem in na drugih področjih ter za povezovanje z matično domovino
 • Tone Vogrinec - za izjemno strateško vodenje slovenskega vrhunskega smučanja in za prispevek tega njegovega dela k ugledu Slovenije
 • Arhivsko društvo Slovenije - za dolgoletno delo, pomembno za arhivsko dejavnost ter za zasluge pri ohranjanju slovenske kulturne pisne dediščine
 • Družbeno podjetje za usposabljanje in zaposlovanje slušno prizadetih ter drugih invalidov DAN-Ljubljana - za dolgoletno delo pri zaposlitveni in delovni rehabilitaciji slušno prizadetih in drugih invalidov in za zasluge pri njihovem polnovrednem vključevanju v družbeno življenje
 • Gledališče Tone Čufar - ob petdesetletnici delovanja za zasluge v gledališki dejavnosti in s tem za prispevek k ohranjanju slovenske kulture
 • Radio Koper- Capodistria - za dolgoletno delo in zasluge, dosežene na področju informativne dejavnosti, pomembne za krepitev mednarodnih odnosov in sožitje med večinskim in manjšinskim narodom z obeh strani meje
 • Slovenski program radia RAI Trst - za zasluge pri petdesetletnem delovanju, pomembnem za kulturno in narodnostno zavest Slovencev v Italiji.
 • Turistična zveza Slovenije - za dolgoletno delo in zasluge pri razvoju ter organiziranju slovenskega turizma, za spodbujanje raznovrstnih turističnih dejavnosti, še posebej pa za širjenje vedenja o Sloveniji v svetu.
 • John W. Andersen - ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo
 • František Benhart - za dolgoletno krepitev in bogatitev vezi med češko in slovensko kulturo ter za obsežno prevajalsko in drugo delo v dobro Sloveniji
 • Albert Benker - za zasluge in osebni prispevek pri modernizaciji statistike in avtomatske obdelave podatkov v Republiki Sloveniji
 • Ernst Landschbauer - za osebni prispevek v dobro Republiki Sloveniji v času agresije in zasluge pri razvijanju dobrososedskih odnosov med obmejnimi občinami Republike Avstrije in Republike Slovenije
 • Astrid Lindgren - za dela in dejanja v veselje in srečo otrok, za njen odnos do varstva narave in za vse, kar je storila v dobro Sloveniji
 • Viktor Meier - za zasluge pri seznanjanju svetovne javnosti s slovensko politično, zgodovinsko in kulturno realnostjo in za prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije.
 • Heribert Spaeth, Heinrich Strasser - za zasluge in prispevek pri razvoju slovenske obrti in mednarodnem uveljavljanju Slovenije in njenega gospodarstva
 • Bill Petty - ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo
 • John Phillips - ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za novinarsko in fotoreportersko delo v dobro slovenskemu odporniškemu gibanju med drugo svetovno vojno
 • Walter Reinartz - za zasluge pri razvoju lionizma v Sloveniji ter za človekoljubno, humanitarno in drugo dejavnost v dobro Sloveniji.
 • John C. Rucigay - ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo.

Leto 1996

[uredi | uredi kodo]

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Matjaž Kmecl - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanu suverenosti Republike Slovenije
 • France Mihelič - kot velikemu slovenskemu umetniku, ki je med drugim zaslužen tudi za predstavljanje in uveljavljanje slovenske likovne umetnosti doma in v svetu, prav tako pa tudi za visoko raven ljubljanske Akademije za likovno umetnost
 • Andrej Novak (†) - za izjemno delo v dobro Sloveniji, še posebej za njeno mednarodno uveljavitev v najobčutljivejšem času njenega osamosvajanja
 • Ivan Oman, Dušan Plut - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanu suverenosti Republike Slovenije
 • Leon Štukelj - ob visokem življenjskem jubileju za vse njegove dosežke na področju športa in s tem za mednarodno uveljavljanje Slovenije
 • Anton Trstenjak - za delo in zasluge na področju slovenske filozofije, psihologije in duhovne kulture ter za številna dejanja humanosti in medsebojnega razumevanja
 • Akademski pevski zbor Tone Tomšič - za večdesetletno kulturno poslanstvo, pomembno za ohranjanje in razvijanje slovenskega zborovskega petja in s tem za krepitev narodne zavesti, tudi v najhujših časih in razmerah
 • Slovenski oktet - za petinštiridesetletno umetniško delo in glasbeno poslanstvo doma in v svetu
 • John A. Blatnik (†) - za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in po njej ter ob osamosvajanju in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo
 • Hans van den Broek - za zasluge in osebni prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije.

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Lidija Andolšek-Jeras - za zasluge pri strokovnem, organizacijskem in raziskovalnem delu na področju medicine, predvsem pri zdravstvenem varstvu žensk, za pedagoško in mentorsko delo ter za osebni prispevek k ugledu stroke v mednarodnih krogih
 • Leopold Bibič - kot velikemu umetniku za izjemne zasluge v slovenski kulturi, še posebej v gledališču ter za prispevek v boju za samostojno slovensko državo
 • Štefanija Drolc, Jože Gale - ob 50 letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi
 • Ferdo Gestrin - kot nestorju slovenskih zgodovinarjev ob njegovi osemdesetletnici za življenjsko delo v zgodovinski stroki, pomembno za slovenski narod in njegovo samozavedanje ter za zasluge pri oblikovanju modernega slovenskega učiteljstva
 • Karl Gorinšek - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • Boris Gregorka - ob devetdesetletnici za življenjsko delo na področju športne vzgoje ter s tem za mednarodno uveljavljanje dobrega imena Slovenije
 • Miran Herzog, Vida Jan Juvan, Mile Korun - ob 50 letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi
 • Vladimir Klemenčič - za zasluge pri znanstveno-raziskovalnem delu na področju socialne in politične geografije, za pedagoško in drugo delo, še posebej pomembno za zamejske Slovence, ob njegovi sedemdesetletnici
 • Jože Krašovec - za zasluge na področju biblicistike in še posebej za zasluge pri novem, komentiranem prevodu Svetega pisma v slovenščino
 • Pavla Lah Jerina - ob osemdesetletnici in za njene zasluge v najtežjih časih druge svetovne vojne, predvsem v partizanskih bolnišnicah, ter za njeno delo po vojni
 • Pia Mlakar - za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi
 • Pino Mlakar - ob 50 letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi
 • Dušan Moravec - za delo in zasluge na področju humanističnih ved, za obsežen strokovni in znanstveni opus na tem področju ter za prispevek slovenski gledališki kulturi
 • Boris Paternu - za izjemne zasluge v slovenistiki, za utrjevanje njenega mednarodnega ugleda in za plodno vključevanje stroke v slovensko kulturno in osamosvojitveno življenje
 • Karel Pečko - za njegove zasluge pri kulturni podobi Slovenj Gradca, za organizacijsko in drugo delo v dobro krajanom, še posebej pa za kulturno povezovanje Slovenije s svetom
 • Marjan Pogačnik - za delo in ustvarjalnost na področju likovne umetnosti ter za zasluge pri ustvarjanju dobrega slovesa ljubljanske Akademije za likovno umetnost
 • Lev Premru - za izjemne zasluge v slovenskem gospodarstvu, še posebej za njegov prispevek k razvoju in uveljavitvi slovenske farmacevtske industrije
 • Mitja Šipek - ob sedemdesetletnici za vse zasluge v dobro Sloveniji na kulturnem in strokovnem področju
 • Jože Toporišič - za izjemne zasluge v slovenistiki, za utrjevanje njenega mednarodnega ugleda in za plodno vključevanje stroke v slovensko kulturno in osamosvojitveno življenje
 • Marijan Tršar - za delo in ustvarjalnost na področju likovne umetnosti ter za zasluge pri ustvarjanju dobrega slovesa ljubljanske Akademije za likovno umetnost
 • Drago Ulaga - ob devetdesetletnici za njegovo življenjsko delo na področju športne vzgoje in športnega časnikarstva ter za vztrajno uveljavljanje humanih in kulturnih vrednot v slovenskem športu
 • Franc Zadravec - za izjemne zasluge v slovenistiki, za utrjevanje njenega mednarodnega ugleda in za plodno vključevanje stroke v slovensko kulturno in osamosvojitveno življenje
 • Mirko Zupančič - ob 50 letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za izjemne dolgoletne zasluge in osebni prispevek v slovenski gledališki kulturi
 • Andrej Otona Župančič - za posebne zasluge pri pedagoškem in znanstvenem razvoju biomedicinskih ved, za mentorsko in organizacijsko delo ter za drugo njegovo delo, predvsem na področju varovanja narave, pomembno doma in v tujini
 • Planinsko društvo Tolmin - ob stoletnici za prizadevno planinsko domoljubno dejavnost, še posebej za ohranjanje slovenstva naših gora
 • Splošna bolnišnica Slovenj Gradec - ob stoletnici obstoja in delovanja za požrtvovalno delo pri zdravstveni oskrbi prebivalstva ter za zasluge v času agresije na Slovenijo
 • Hans Peter Repnik - za zasluge v dobro Sloveniji, za njen razvoj in napredek, in še posebej za njeno mednarodno uveljavljanje

Častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Vinko Apšner - za zasluge in osebni prispevek k razvoju in uveljavljanju slovenske farmacevtske industrije
 • Božo Benedik - za zasluge pri pospeševanju turizma na osnovi požrtvovalnega ljubiteljstva in za drugo pomembno delo v dobro Sloveniji
 • Otmar Bergant - za njegovo predano delo v dejavnostih društev za boj proti raku
 • Janez Bitenc - ob sedemdesetletnici za entuziastično in požrtvovalno delo na področju glasbene kulture za otroke
 • Ivan Bratuž, Milan Čuš - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
 • Jaka Čop - za zasluge na področju planinske kulture in s tem naravovarstvene zavesti ter za življenjsko delo na področju slovenske planinske fotografije
 • Franc Hočevar - za osebna prizadevanja pri humanizaciji in lajšanju življenja invalidov ter zasluge pri razvoju dejavnosti Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo
 • Maksimilijan Jezernik - za zasluge v dobro Slovencem na tujem, še posebej v Rimu, in za dejanja, pomembna pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije
 • Zvonka Kneževič - za zasluge pri pospeševanju turizma na osnovi požrtvovalnega ljubiteljstva in za drugo pomembno delo v dobro Sloveniji.
 • Andrej Kocijan - za dolgoletne zasluge in osebni prispevek pri uspešnem delovanju slovenskih društev za boj proti raku
 • Vojislav Lukić - za zasluge in delo na področju časnikarstva, posebej za prispevek k predstavljanju pomembnih dosežkov slovenske medicine, kot tudi za drugo publicistično delo, pomembno za predstavitev Slovenije v svetu
 • Leopold Oblak - kot uspešnemu slovenskemu gospodarstveniku za delo in zasluge pri vsestranskem razvoju krajev v Loški dolini.
 • Alojz Pavlič - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.
 • Ivan Peršak - za zasluge in osebni prispevek v dobro invalidom Slovenije.
 • Franci Povše, Boris Raj - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • Majda Šlajmer Japelj - za njena dela in zasluge pri vzgoji in izobraževanju slovenskih medicinskih sester ter za prispevek k uveljavljanju zdravstvene nege
 • Boris Šuštaršič - za zasluge in osebni prispevek v dobro invalidom Slovenije
 • Ljubinko Volmut - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • Nada Vreček - za petinpetdesetletno zvesto delo na podružnični šoli na Travi in za vse dobro, kar je tam storila
 • Zoran Vudler - za zasluge pri pospeševanju turizma na osnovi požrtvovalnega ljubiteljstva in za drugo pomembno delo v dobro Sloveniji.
 • Jože Zupanc - za zasluge in osebni prispevek v dobro invalidom Slovenije
 • Pevski zbor Šentanelski pauri - za zasluge pri ohranjanju tradicije in obujanju šeg in navad krajev in okolice in s tem za krepitev slovenske zavesti na obeh straneh avstrijsko slovenske meje
 • Slovenski program radia ÖRF Celovec - za zasluge pri petdesetletnem delovanju, pomembnem za kulturno in narodnostno zavest Slovencev v Avstriji
 • Slovensko kulturno prosvetno društvo SAVA iz Frankfurta - ob petindvajsetletnici delovanja za zasluge pri združevanju Slovencev na tujem in za ohranjanje njihove narodne zavesti
 • Šentjakobsko gledališče Ljubljana - ob petinsedemdesetletnici delovanja za zasluge v ljubiteljski gledališki dejavnosti in s tem za bogatenje slovenske kulture
 • Zveza društev za boj proti sladkorni bolezni Slovenije - ob štiridesetletnici delovanja za prizadevno človekoljubno delo, pomembno za sladkorne bolnike
 • Zveza slovenskih društev za boj proti raku - za izjemne zasluge in petindvajsetletna prizadevanja v boju proti raku ter za drugo humano dejavnost na tem področju.
 • Gerald S. Arsmtrong - za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo
 • Paul Baumann - za njegova dela v dobro Sloveniji med njenim osamosvajanjem ter za prispevek k dolgoletnemu sodelovanju med mestoma Ste Marie aux Mines in Tržičem
 • Wolfgang Knoll - za zasluge in osebni prispevek v strokovnem sodelovanju med naravnim parkom Hochtaunus in Triglavskim narodnim parkom ter za drugo delo, pomembno zlasti za mednarodno priznanje Republike Slovenije
 • Werner Kraus - za zasluge pri krepitvi gospodarskega sodelovanja med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo, posebej še na področju gumarske industrije
 • Kurt Müller - za dejanja v dobro Sloveniji
 • Robert Plan - za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo
 • Karl Schnabel - za zasluge in osebni prispevek k razvoju kulturnega, humanitarnega, naravovarstvenega in drugega pomembnega sodelovanja med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Slovenijo, posebej v času njenega osamosvajanja
 • Robert Tinlot - za zasluge v dobro slovenskemu gospodarstvu, še posebej njegovega vinogradništva in vinarstva
 • Edward O. Welles - za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo

Leto 1997

[uredi | uredi kodo]

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • France Adamič - ob 50 letnici Biotehniške fakultete za življenjsko delo na področju agronomije
 • Tone Ferenc - za življenjsko delo in zasluge v znanstvenem, strokovnem in drugem delu na področju slovenske zgodovinske stroke ob njegovi sedemdesetletnici
 • Pavle Kornhauser - za zasluge in delo v slovenski pediatriji, še posebej za prijaznejšo in človečnejšo hospitalizacijo otrok
 • Franc Košir - za zasluge pri pripravah na osamosvojitev slovenske carinske službe ter za prispevek pri njeni organiziranosti in delovanju v novi državi Republiki Sloveniji
 • Dušan Ogrin - ob 50 letnici Biotehniške fakultete za življenjsko delo na področju krajinske arhitekture
 • Drago Plešivčnik - za zaslužni delež pri kulturni podobi Slovenj Gradca, za kulturno povezovanje Slovenije s svetom in za dolgoletno požrtvovalno delo na področju zdravstvene dejavnosti
 • Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije - ob sedemdesetletnici zaslužnega delovanja na področju zdravstvene nege in njenega strokovnega razvoja
 • Gerd Bacher - za zasluge pri seznanjanju svetovne javnosti o osamosvajanju Slovenije in za prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije

Častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Milan Baškovič - za njegovo delo, pomembno na področju pravnega sistema Republike Slovenije
 • Viljem Belovič - za zasluge pri pripravah na osamosvojitev slovenske carinske službe ter za prispevek pri njeni organiziranosti in delovanju v novi državi Republiki Sloveniji
 • Janez Bizjak - za zasluge pri varstvu okolja, uveljavljanju Slovenije na tem področju in za pomembno delo v Triglavskem narodnem parku
 • Kristina Brenk - za življenjsko delo v mladinski literaturi in založništvu
 • Marko Černivec - za izjemna prizadevanja in požrtvovalnost pri vzdrževanju elektroprenostnih daljnovodov, še posebej ob zadnji naravni ujmi.
 • Franc Habe - ob 50 letnici Biotehniške fakultete za zasluge pri strokovnem, pedagoškem organizacijskem in znanstveno raziskovalnem delu
 • Savo Janežič - ob petinsedemdesetletnici za življenjsko delo na področju pregradnega inženirstva
 • Janez Kuhar - za njegovo zaslužno skladateljsko, pedagoško, zborovodsko ter drugo delo v dobro slovenskih otrok, predvsem pa slovenske kulturne samozavesti
 • Maks Lešnik starejši - za plodno in vztrajno delo na področju varstva pred požari, za osebni prispevek pri gašenju brezštevilnih požarov in za požrtvovalna reševanja ljudi in premoženja v naravnih nesrečah
 • Franc Lobnik - ob 50 letnici Biotehniške fakultete za zasluge pri strokovnem, pedagoškem organizacijskem in znanstveno raziskovalnem delu
 • Andrej Martinčič - ob 50 letnici Biotehniške fakultete za zasluge pri strokovnem, pedagoškem organizacijskem in znanstveno raziskovalnem delu
 • Franc Perhavec - za izjemna prizadevanja in požrtvovalnost pri vzdrževanju elektroprenostnih daljnovodov, še posebej ob zadnji naravni ujmi.
 • Ljudmila Plesničar - za odlične dosežke na podorčju varovanja kulturne dediščine, še posebej arheologije
 • Zinka Svetelj - za predano organizacijsko in drugo delo v Zavodu za revmatične in srčne rekonvalescente za mladino “Dr. Marko Gerbec”, Šentvid pri Stični
 • Vladimir Šerbel - za dolgoletno, izjemno uspešno organizacijsko delo pri civilni zaščiti, zlasti pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter požrtvovalnost pri reševanju človeških življenj in gmotnih dobrin
 • Marija Zupančič-Vičar - za zasluge pri varstvu okolja, uveljavljanju Slovenije na tem področju in za pomembno delo v Triglavskem narodnem parku
 • Časopisno založniška družba Primorske novice - za zasluge na področju informativne dejavnosti, še posebej v času osamosvojitvenih prizadevanj
 • Lovska zveza Slovenije - za nacionalno, napredno in naravovarstveno naravnanost v vseh devetdesetih letih obstajanja.
 • Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije - ob štiridesetletnici delovanja za njen prispevek k računovodski stroki, njeno popularizacijo, uveljavljanje teorije v praksi in še posebej za vzgojo računovodskih praktikov v Sloveniji
 • Zveza radioamaterjev Slovenije - ob petdesetletnici delovanja za humanitarno pomoč pri naravnih in drugih nesrečah in še posebej za zasluge v procesu osamosvojanja Republike Slovenije
 • Božidar Fink - za zasluge v dobro Republiki Sloveniji pri njenem mednarodnem priznanju in uveljavljanju
 • Paul Braendli - za zasluge pri sodelovanju Evropske patentne organizacije z Republiko Slovenijo in za vključevanje Slovenije v mednarodne organizacije ter za vsa druga dejanja v njeno dobro
 • Jean-Paul Carteron - za prizadevanja in osebni prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije
 • Ludwig Heigl - za njegova dobra dela, ki jih je med drugo svetovno vojno naklonil slovenskim izgnancem.
 • Gyula Pusztai - za dela in zasluge v prid slovenski osamosvojitvi ter za utrjevanje in bogatitev dobrososedskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
 • Klaus Schwab - za prizadevanja in osebni prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije
 • Heinz Sippel - za zasluge v dobro Sloveniji, še posebej v procesu njenega osamosvajanja.

Leto 1998

[uredi | uredi kodo]

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Franc Novak - ob devetdesetletnici za življenjsko delo na področju slovenske ginekologije, za prispevek k njenemu ugledu v svetu in za zasluge pri organizaciji nekdanje partizanske sanitete
 • Cistercijanski samostan Stična - kot izraz državne hvaležnosti in spoštovanja do pomembnega prispevka, ki ga je odigral pri kulturnem, duhovnem in civilizacijskem razvoju slovenskega naroda

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Elektroinštitut Milan Vidmar - ob petdesetletnici uspešnega delovanja za zasluge na področju razvoja elektroenergetike in energetike v Sloveniji in za uspešno strokovno delovanje v mednarodnem prostoru
 • Gimnazija Ledina - ob stotridesetletnici obstajanja in delovanja za zgodovinski delež pri oblikovanju slovenskega učiteljstva in s tem slovenske šole

Častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Janez Bohorič - za zasluge pri organiziranosti in uveljavljanju lionističnega gibanja in njegovega humanitarnega poslanstva v Republiki Sloveniji
 • Franc Ekar - za štiridesetletno organizacijsko delo na področju planinstva, alpinizma in drugih področjih telesne kulture
 • Slavko Gliha - za zasluge v korist kmetijskega razvoja pri nas, za dolgoletno uspešno vodenje Kmetijskega inštituta Slovenije in za prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine
 • Ignac Golob - za zasluge in prispevek pri mednarodnem priznanju in uveljavljanju samostojne države Slovenije
 • Jože Jan - za življenjsko delo na področju inovatorstva in s tem za zasluge pri razvoju slovenskega gospodarstva.
 • Matjaž Jančar (†) - za zasluge in prispevek pri mednarodnem priznanju in uveljavljanju samostojne države Slovenije.
 • Alojz Ješelnik - za dolgoletno nesebično in zaslužno delovanje v Združenju multiple skleroze Slovenije v dobro invalidnih oseb
 • Evgenija Kegl Korošec, Janez Korošec - za dolgoletno prizadevno delovanje in izjemne dosežke pri razvoju vasi Koprivnik in Gorjuše in za druga dejanja, pomembna za promocijo Bohinja zunaj meja Republike Slovenije
 • Aleš Mižigoj - kot uspešnemu gospodarstveniku ob sedemdesetletnici za zasluge na različnih področjih športa in izobraževanja.
 • Janez Mrdavšič - za zasluge pri bogatitvi kulturne podobe Koroške, pa tudi v pedagoškem delu, slavistični stroki, na področju knjižničarstva in koroškega domoznanstva
 • Marijan Lačen - za zasluge pri razvoju defektološke stroke pri nas in za delo z osebami s posebnimi potrebami
 • Ivan Nemanič - za delo in zasluge pri varovanju slovenske filmske arhivske kulturne dediščine
 • Fedor Pečak - za zasluge pri uveljavljanju rotarijskega gibanja v Sloveniji, za izpopolnjevanje njegovega humanitarnega poslanstva ter še posebej za strokovno delo na področju ortopedije
 • Janez Planina - za življenjsko delo na področju turizma kot stroke
 • Mirko Ramovš - za dolgoletno znanstveno delo ter za zasluge pri popularizaciji slovenskega plesnega ljudskega izročila, še posebej za dolgoletno ustvarjalno vodenje AFS France Marolt.
 • Alojz Serini - za zasluge na področju turističnega razvoja Dolenjske in Bele krajine ter za uveljavljanje turistične dejavnosti v Sloveniji
 • Pavel Smolej - za zasluge pri razvoju defektološke stroke pri nas in za delo z osebami s posebnimi potrebami
 • Zora Tomič - za dolgoletne zasluge na področju socialnega in invalidskega varstva ter za prispevek v dobro invalidom Slovenije, posebej tistim s cerebralno paralizo
 • Emil Ulaga - za zasluge pri razvoju defektološke stroke pri nas in za delo z osebami s posebnimi potrebami
 • Atletsko društvo Kladivar-Cetis Celje - ob petdesetletnici delovanja za prispevek pri vzgoji športnikov in športnih delavcev ter za zasluge, pomembne za razvoj, napredek in uveljavitev slovenskega športa doma in v svetu
 • Zgodovinski arhiv Ljubljana - ob stoletnici zaslužnega delovanja v arhivistični stroki, še posebej pa za prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine
 • François Burkhardt - za zasluge pri predstavitvi del arhitekta Jožeta Plečnika na svetovnem kulturnem prizorišču in s tem za prispevek k prepoznavanju slovenske ustvarjalnosti
 • Viljem Černo - za bogatitev kulturnega življenja med benškimi Slovenci in s tem za ohranjanje in krepitev njihove narodne zavesti
 • Oreste Davini - za pomoč v času agresije na Slovenijo in za vse druge zasluge v dobro Sloveniji.
 • Alberto Estrada Vilarrasa - za zasluge pri uveljavljanju dobrega imena Slovenije v Španiji in za krepitev prijateljskih odnosov med obema državama
 • Maia Kollander - za zaslužno ohranjanje stikov slovenskih izseljencev v Severni Ameriki z matično domovino in za druga dejanja v njihovo dobro
 • Joachim A. Scholz - za zasluge pri sodelovanju Republike Slovenije in Zvezne republike Nemčije ter za uspešno vodenje mešanega podjetja Bayer Pharme iz Ljubljane
 • Albert Theis - za vsa dobra dela, pomembna za Slovence v boju proti nacifašizmu, in še posebej za njegovo pomoč trpečim v koncentracijskem taborišču Dachau

Leto 1999

[uredi | uredi kodo]

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Vlasto Kopač - za zasluge pri ohranjanju in vrednotenju kulturne dediščine, za celotno življenjsko delo in za vse, kar je dobrega napravil za Slovenijo
 • Constantinos Stepanopoulos - za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Helensko republiko
 • Igor Torkar - za življenjski literarni opus in zvestobo slovenstvu
 • Zoran Mušič - ob devetdesetletnici za življenjski umetniški opus in za prispevek k prepoznavanju slovenske likovne umetnosti in s tem Republike Slovenije v svetu
 • Maistrovi borci - za častna domoljubna dejanja v bojih za Severno mejo, s katerimi so ob koncu prve svetovne vojne soustvarili pomembne temelje slovenski suverenosti

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Janez Fettich - za izjemne zasluge pri razvoju slovenske medicine
 • Vilko Novak - ob devetdesetletnici za bogato in ustvarjalno življenjsko delo na področju etnologije
 • Tine Lah - za vsestransko življenjsko delo, posebej za zasluge pri razvoju višjega, visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja v severovzhodni Sloveniji ter njegovega povezovanja z gospodarstvom
 • France Habe - ob devetdesetletnici za življenjsko delo na področju krasoslovja
 • Ivan Vanek Šiftar - ob osemdesetletnici za bogato ustvarjalno in mnogovrstno življenjsko delo v dobro Sloveniji
 • Lutkovno gledališče Ljubljana - za zasluge v slovenski kulturi in uveljavljanju slovenske umetniške ustvarjalnosti doma in v svetu, ob petdesetletnici delovanja
 • Revija pevskih zborov Primorska poje - za tridesetletno širjenje pevske kulture in ljubiteljske kulturnoumetniške dejavnosti v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, še posebej tostran in onstran primorske meje

Častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Pavle Svete - za dolgoletno predano delo na področju pravnega sistema Republike Slovenije
 • Milan Pogačnik - za zasluge pri znanstveno-raziskovalnem, pedagoškem in organizacijskem delu, pomembnem za razvoj in uveljavljanje slovenskega veterinarstva
 • Posavski muzej Brežice - ob petdesetletnici delovanja za zasluge in prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine in razvoj kulturnega življenja
 • Tomaž Humar - za izjemne alpinistične dosežke, posebej še za prvenstveni samostojni vzpon v južni steni Dhaulagirija, ki je pomemben tudi za mednarodno promocijo Slovenije
 • Bruno Ravnikar - za pomembno in zaslužno delo v slovenski folklorni dejavnosti
 • Anton Ogorelec - za zasluge pri razvoju in uresničevanju programov avtomatizacije v Iskri in širšem slovenskem prostoru
 • Avto-moto zveza Slovenije - za uspešno delovanje na področju preventive, vzgoje in pomoči v cestnem prometu ter povezovanje z mednarodnimi organizacijami in ob devetdesetletnici delovanja
 • Miroslava Kramarič - za dolgoletno požrtvovalno učiteljsko delo in za bogat osebni prispevek k razvoju Loma pod Storžičem
 • Ivan John Plut - za zaslužno delo pri združevanju Slovencev v Kanadi in pri njihovem povezovanju z matično domovino
 • Anica Mikuš Kos - za zaslužno delo na področju zaščite duševnega zdravja otrok
 • Jožica Simonič - za življenjsko delo na področju zobozdravstvene preventive in zobnega zdravljenja otrok
 • Iztok Tomazin - za pomembno delo na področju urgentne medicine, posebej za zasluge pri klasičnem in helikopterskem reševanju ponesrečencev
 • Franc Urlep - za zasluge pri razvoju in uveljavitvi družinske medicine, organiziranju splošne zdravstvene službe in za prispevek k podiplomskemu izobraževanju
 • Prostovoljno gasilsko društvo Metlika - ob stotridesetletnem jubileju za organizirano, vztrajno in nesebično varovanje pred požari, naravnimi in drugimi nesrečami kot prvemu slovenskemu gasilskemu društvu
 • Károly Bauer - za zasluge v dobro porabskih Slovencev in njegov prispevek k osamosvajanju Slovenije
 • Richard Jackson - za zasluge pri prepoznavanju slovenske literature v tujini in za druga dela v dobro Sloveniji
 • Dénes Pálfy - za zasluge in prispevek pri povezovanju in sodelovanju Madžarske s Slovenijo na različnih področjih
 • Andrej Babič - za plodno in požrtvovalno delo v turistični dejavnosti Gorenjske
 • Svetlana Makarovič - za ustvarjalne zasluge pri razvoju slovenske lutkovne umetnosti in literature za otroke
 • Milan Matos - za zasluge pri razvoju slovenskega založništva ob petindvajsetletnici delovanja knjižnega kluba Svet knjige
 • Nace Simončič - za dolgoletno bogato ustvarjalno delo v slovenskem lutkarstvu
 • Klaus Wolf - za zasluge pri promociji Slovenije v nemškem glasbenem atlasu in za povezovanje med mestoma Esslingen in Velenje

Leto 2000

[uredi | uredi kodo]

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Javni zavod radiotelevizija Slovenija - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije, še posebej za požrtvovalno vzdrževanje televizijskih in radijskih oddajnikov ter zvez med agresijo na Slovenijo in za obveščanje državljanov v času priprav in izvedbe osamosvojitve
 • Pripadniki Manevrske strukture narodne zaščite - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije v času, ki je bil usoden za slovensko prihodnost
 • Jorge Sampaio - za zasluge pri uveljavljanju prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Vilma Bukovec, Rudolf Francl - za izjemno življenjsko delo in prispevek k visoki ravni slovenske operne poustvarjalnosti in za uveljavljanje slovenske kulture v mednarodnem prostoru ob 80 letnici
 • Jože Stanič - za izjemno delo in zasluge na gospodarskem področju
 • Boris Pahor - za življenjski opus, nepopustljivo prizadevanje v prid svobodne Evrope in zoper nacifašizem ter za dobrobit zamejskih Slovencev
 • Aleksandra Kornhauser Frazer - za pomemben prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije in za zasluge pri pedagoškem, organizacijskem in znanstveno raziskovalnem delu na področju kemijske znanosti
 • Wesley Kanne Clark - Vrhovni poveljnik zavezniških sil NATO za Evropo in Vrhovni poveljnik Evropskega poveljstva oboroženih sil ZDA za podporo in pomoč Republiki Sloveniji na vojaškem področju in pri usposabljanju Slovenske vojske za sodelovanje v okviru Partnerstva za mir
 • Jože Jeras - za življenjsko delo in zasluge pri strokovnem, padagoškem, organizacijskem ter znanstveno raziskovalnem delu na področju slovenske pediatrije
 • Dušan Karba - za življenjsko delo na področju farmacije
 • Pavle Petričič - za požrtvovalno in zaslužno delovanje, ki je pomembno prispevalo k socialnemu, narodnemu in kulturnemu prerodu Beneške Slovenije
 • Dušan Senčar - za izjemne zasluge pri razvoju smučarskega športa, posebej še za organizacijo svetovno odmevnih tekmovanj v alpskem smučanju za Zlato lisico

Častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Martin Strel - za dolgoletne uspehe na področju plavalnega športa in za promocijo Slovenije v svetu
 • Nogometna zveza Slovenije - za zasluge pri prepoznavanju Slovenije v svetu ob 100-letnici nogometa na Slovenskem in ob 80-letnici delovanja
 • Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana - za strokovno in organizirano delo z gluhimi, naglušnimi in govorno motenimi otroki ter za drugo delo v njihovo dobro ob 100-letnici delovanja
 • Franc Eržen - za petdesetletno kulturno delovanje in še posebej za organiziranje Severjevih dnevov v Ribnici na Pohorju
 • Milica Kacin Wohinz - za zasluge dosežene v znanstvenem in strokovnem delu ob sedemdesetletnici
 • Nada Čučnik Majcen - za organizacijsko in strokovno delo pri uveljavljanju sodobnega knjižničarstva in arhivstva v Sloveniji
 • Boris A. Novak - za prizadevanja pri demokratizaciji in osamosvajanju Slovenije, za pomoč žrtvam balkanskih vojn ter za prispevek k prepoznavanosti Slovenije in naše kulture v svetu
 • Rado Lenček - za prispevek k poznavanju in uveljavljanju slovenske kulture v ZDA
 • Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani - za prispevek k razvoju knjižnične in informacijske dejavnosti, posebej za njeno zaslužno vlogo pri uresničevanju univerzitetnega študija in raziskovalnega dela
 • Izidor Hafner - za zasluge pri uvajanju računalništva in logike v srednje šole ter za delo z mladimi na tem področju
 • Davo Karničar - za izjemen smučarsko - alpinistični dosežek s spustom z Mount Everesta, kar je v zgodovini himalaizma odprlo povsem novo poglavje in znova poneslo ime Slovenije v svet
 • Gasilsko društvo Ljubljana mesto, Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj - za zasluge na področju varstva pred požari ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ob 130 letnici delovanja
 • France Filipič - za življenjsko delo na področju zgodovinopisja
 • Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije - ob 90-letnici delovanja za dolgoletno družbeno aktivno in strokovno uspešno delo
 • Dolenjski muzej - ob 50-letnici delovanja za kulturno prosvetno poslanstvo ter za odkrivanje in ohranjanje premične kulturne dediščine
 • Antonija Bernard - za prispevek k prepoznavanju Slovenije, njene literature in jezika v Franciji ter zasluge pri ohranjanju narodne zavesti pri naših izseljencih
 • Božena Glavak - za življenjsko delo na področju operne poustvarjalnosti
 • Jože Florjančič - za pedagoški in svetovalni prispevek na kadrovskem področju v Sloveniji ter za zasluge pri razvoju višjega in visokega šolstva
 • Tom Priestly - za prispevek k prepoznavanju slovenske kulture v svetu
 • don Pierino Gelmini - za delo in zasluge z mladimi zasvojenci in še posebej za razumevanje in prispevek pomoči potrebnim v slovenskem prostoru
 • Bazilij Albin Valentin (†) - za dolgoletno delo med avstralskimi Slovenci
 • Majda Mačkovšek - Peršič - za pogumno humanitarno delo med taboriščnicami in pri tem za zasluge v boju proti nacifašizmu ter za požrtvovalno delo na področju onkologije
 • Jože Makoter - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • Drago Petrič - za izjemne zasluge in prispevek slovenskemu športu ter za delo na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja
 • Božidar Krajnčič - za zasluge pri razvoju mariborske fakultete za kmetijstvo in njenem mednarodnem uveljavljanju, za vrhunske raziskovalne rezultate ter za prispevek pri krepitvi slovenskega gospodarstva
 • Ivan Turk - za življenjsko delo in zasluge na področju računovodske in revizijske stroke
 • Peter Winkler - za prispevek k uveljavitvi visokih civilizacijskih načel v ustvarjanju in izvajanju narodnostne politike Republike Slovenije
 • Kurt Kancler - za zasluge pri strokovnem, padagoškem, organizacijskem in drugem delu na področju slovenske pediatrije (ob sedemdesetletnici)
 • Predrag Matvejevič - za zasluge pri ohranjanju in krepitvi vloge slovenske kulture v mednarodnem prostoru
 • Robert Tomsich - za dejanja v dobro Sloveniji, posebej pri njenem osamosvajanju in mednarodnem uveljavljanju
 • Franc Kozjek - za zaslužno delo na področju farmacije
 • Rajko Cibic - za dejanja v dobro Slovencem v Franciji in krepitvi francosko-slovenskega prijateljstva ter za širjenje dobrega glasu o Sloveniji

Leto 2001

[uredi | uredi kodo]

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Ivan Dolničar - za osebni delež v uporu proti okupatorju in za zasluge pri osamosvajanju ter v obdobju samostojnosti Republike Slovenije - ob 80-letnici
 • Slovenska filharmonija - ob 300 letnici Academiae Philcarmonicorum Labacensium za večstoletno umetniško poslanstvo
 • Elizabeta II. - za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske
 • Margareta II. - za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko
 • Mohorjeva družba v Celju, Mohorjeva družba v Celovcu, Mohorjeva družba v Gorici - za neutrudno širjenje slovenske knjige in utrjevanje narodne zavesti med Slovenci - ob 150-letnici Mohorjeve družbe
 • France Arhar, Jože Mencinger - ob deseti obletnici osamosvojitve za izjemna zasluge pri uvedbi in uveljavitvi slovenskega monetarnega sistema ob osamosvajanju Slovenije
 • Alojzij Šuštar - ob deseti obletnici osamosvojitve za izjemna prizadevanja pri osamosvajanju slovenske države
 • Milan Osredkar - za zasluge na področju razvoja in organizacije slovenske znanosti in za aktivnost v času NOB, posebej pri Radiu Kričač - ob 80-letnici

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Janez Bole - za odlične zasluge pri razvijanju slovenske zborovske glasbe na pedagoškem in umetniškem področju
 • Samo Hubad - za posebne glasbene zasluge ob 300 letnici Academiae Philcarmonicorum Labacensium
 • Pavle Merku - za utemeljevanje slovenske narodne identitete med zamejskimi Slovenci in zasluge na področju znanosti ter umetnosti
 • Vinko Cajnko - za zasluge pri razvoju in popularizaciji športa v Sloveniji in še posebej na Koroškem - ob 90-letnici
 • Janez Pečar - za življenjsko delo na področju kriminologije, družbenega nadzorstva in oblikovanja sodobne policijske dejavnosti
 • Vasilij Melik - za znastvenoraziskovalno in dolgoletno pedagoško delo ob osemdesetletnici
 • Marko Kranjec - ob deseti obletnici osamosvojitve za izjemna zasluge pri uvedbi in uveljavitvi slovenskega monetarnega sistema ob osamosvajanju Slovenije
 • Zora Konjajev - za pionirski strokovni in organizacijski prispevek na področju neonatologije
 • Boris Podrecca - za zasluge v sodobni slovenski arhitekturni kulturi
 • Anica Cevc - za življenjsko delo na področju kulture, posebej za zasluge pri ohranjanju, raziskovanju in predstavljanju slovenske umetnosti - ob 75-letnici ustvarjalnega življenja
 • Janez Šmidovnik - za zasluge pri izgradnji pravnega sistema Republike Slovenije, posebej na področju državne in javne uprave ter lokalne samouprave ob 80-letnici
 • Alfred Brežnik - za zasluge v dobro Sloveniji, posebej še za prispevek v okviru projekta »Slovenija in Sidney 2000« v času Olimpijskih iger

Častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]

Leto 2002

[uredi | uredi kodo]

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Zdenko Roter - za požrtvovalno delo v dobro slovenske države
 • Založba Mladinska knjiga - za uresničitev ENCIKLOPEDIJE SLOVENIJE, za izjemne zasluge pri sistematičnem strokovnem predstavljanju vsega pomembnega o slovenskem ozemlju in ljudeh ter njihovih stikov z drugimi narodi in državami, pa tudi Slovencev v zamejstvu in po svetu
 • Robert Blinc - za izjemne zasluge na področju raziskovalne dejavnosti in uveljavljanju Republike Slovenije v svetu
 • Guido de Marco - za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Malto
 • Janez Stanovnik - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije - ob osemdesetletnici
 • Aleksandr Kwasnievski - za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko
 • Ion Iliescu - za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Romunijo
 • Juan Carlos I. - za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in kraljevino Španijo
 • Nursultan Abiševič Nazarbajev - za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Kazahstan
 • Vaira Vike Freiberga - za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijio
 • Abdulah bin Al-Hussein - za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Božo Kovač, Miha Ribarič, Marjan Šiftar - za požrtvovalno delo v dobro slovenske države
 • Vekoslav Grmič - za življenjsko delo in prispevek k slovenski kulturi in duhovnemu svetu
 • Mitja Rotovnik - za izjemne zasluge v slovenski kulturi, predvsem pa za dolgoletno uspešno vodenje Cankarjevega doma
 • Breda Pogorelec - za dolgoletno pedagoško in znanstveno delo ter za izjemne zasluge pri razvoju in uveljavljanju slovenščine doma in na tujem
 • Vito Turk - za izjemne zasluge na področju raziskovalne dejavnosti in uveljavljanju Republike Slovenije v svetu
 • Peter Božič - za bogato literarno in družbeno angažirano delo na področju kulture - ob sedemdesetletnici
 • Boris Cibic, Marko Kolenc - za dolgoletno nesebično in požrtvovalno zdravniško delo
 • Vlado Benko, Niko Toš, France Vreg - za znanstveno, raziskovalno in pedagoško delo ter za prispevek k razvoju slovenske družbene znanosti
 • Wiliam V. Roth - za dobra dela naklonjenosti Sloveniji
 • Anton Nanut - za zasluge na področju glasbene dejavnosti in še posebej za Kogojeve dneve - ob sedemdesetletnici
 • Marko Munih - za dolgoletno delo na področju glasbene dejavnosti
 • Albin Vengust - za zasluge pri organiziranju in utrjevanju planinske organizacije, predvsem še Gorske reševalne službe in za drugo pomembno delo
 • Miloš Kovčič - za delo in zasluge v slovenskem gospodarstvu, za izjemen delež pri razvoju farmacevtske industrije ter za široko angažirano družbeno, mecensko in organizacijsko dejavnost
 • Tomaž Banovec - za dolgoletno in zaslužno delo na področju statistike, informatike ter v strokovnih društvih, še posebej v Planinski zvezi Slovenije

Častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]

Leto 2003

[uredi | uredi kodo]

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Milan Kučan - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije ter za vsa dejanja v dobro slovenske države
 • Rudolf Schuster - za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko
 • Janez Bernik - za izjemne zasluge pri uveljavljanju moderne likovne umetnosti doma in v svetu
 • Irena Grafenauer - za vrhunske dosežke na področju glasbene umetnosti in za osebni prispevek k mednarodnemu uveljavljanju Republike Slovenije
 • Drago Jančar - za izjemno ustvarjalno delo ter obogatitev slovenske in svetovne književnosti ter uveljavljanje slovenskega ugleda v svetu

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]

Častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Delavska godba Trbovlje - za 100 let delovanja, dosežke in zasluge na področju kulture doma in v tujini
 • Milenko Rosić - za organizacijsko in razvojno delo v dobro varovancem Zavoda za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava
 • Pevsko društvo Lira - kot najstarejšemu samostojnemu slovenskemu pevskemu društvu za zasluge na področju slovenskega zborovskega petja in prispevek k slovenski narodni zavednosti
 • Jože Arzenšek - za dolgoletno in zaslužno delovanje v Društvu psoriatikov Slovenije ter za nesebično pomoč obolelim
 • Štefan Mauri - za ustvarjalni prispevek in zasluge na področju glasbene kulture ter povezav med zamejstvom in matično domovino
 • Pokrajinski arhiv Maribor - za 70 let delovanja in za zasluge pri ohranjanju arhivske kulturne dediščine
 • Rado Jenko - za organizacijske in tehnološke dosežke v slovenski kemijsko-predelovalni industriji
 • Peter Svetik - za dosežke na geodetskem področju, požrtvovalno delo pri uresničevanju projekta GEOSS in za dejanja kulturno-turističnega pomena
 • Lojze Motore - za dolgoletno zaslužno delovanje v slovenskem planinstvu

Leto 2004

[uredi | uredi kodo]

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Slovenska matica - ob 140. obletnici delovanja za izjemen delež pri širjenju knjige in kulturnem znanstvenem poslanstvu med Slovenci
 • Slovenska narodna podporna jednota - za zasluge pri ohranjanju narodne zavesti in združevanju Slovencev v Združenih državah Amerike ter mednarodnem prepoznavanju in uveljavljanju Republike Slovenije
 • Kranjska slovenska katoliška jednota - za zasluge pri ohranjanju narodne zavesti in združevanju Slovencev v Združenih državah Amerike ter mednarodnem prepoznavanju in uveljavljanju Republike Slovenije
 • Slovensko stalno gledališče v Trstu - za stoletni prispevek slovenski gledališki umetnosti, kulturi in jeziku ter ohranjanju slovenstva med Slovenci v Italiji
 • Ivan Grobelnik - za pogumno dejanje s soborci pri osvoboditvi zaprtih iz Starega piskra in zasluge v boju proti nacifašizmu
 • Jože Bernik - ob 80-letnici za zasluge v dobro slovenstva in Slovencem, pri osamosvojitvi in mednarodnem priznanju ter razvoju demokracije v Republiki Sloveniji

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Ersin Arioglu - za zasluge in dejanja v dobro Republiki Sloveniji, za prijateljsko sodelovanje in osebna prizadevanja pri razvijanju in krepitvi slovensko-turškega gospodarskega sodelovanja
 • Bogić Bogičević - za dejanja v dobro Sloveniji v času osamosvajanja, za osebni prispevek k prijateljskemu sodelovanju med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino in krepitvi gospodarskih odnosov
 • Uffe Ellemann-Jensen - za osebni prispevek in zasluge pri razvijanju in krepitvi prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko
 • Luis Durnwalder - za zasluge pri sodelovanju med Republiko Slovenijo in deželo Južno Tirolsko, za vsa dela naklonjenosti slovenski narodni manjšini in ohranjanju stikov z matičnim narodom
 • Luciano Caveri - za zasluge v dobro Slovencem v Italiji, posebej pri uveljavljanju pravic slovenske manjšine v Italiji
 • Demetrij Volčič - za zasluge v dobro Republiki Sloveniji pri razvoju italijansko-slovenskega prijateljstva ter prizadevanja na zakonodajnem področju, pomembnem za življenje slovenske manjšine v Italiji
 • Janko Zerzer - za zasluge in prispevek slovenski kulturi na avstrijskem Koroškem in pri ohranjanju slovenske narodne zavesti koroških Slovencev
 • Emil Pozvek - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Marjan Vrbnjak - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • Drago Berden - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • Marjan Ferk - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • Jožef Grah - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • Marjan Korenjak - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • Stanislav Mlakar - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • Milan Vogrinec - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • Franc Kozel - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • Štefan Brezočnik - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • 2. operativno območje varnostno informativne službe Maribor - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • Ljubo Tomažič - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • Peter Pungartnik - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • Drago Kos - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • Marjan Kobale - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • Dušan Ferenčak - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije
 • Štefan Perš - za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Leto 2005

[uredi | uredi kodo]

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Štefan Šemrov - za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.
 • Miha Butara - za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.
 • Marjan Fekonja - za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.
 • Ivan Smodiš - za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.
 • Gabrijel Rijavec - za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.
 • Jože Ranzinger - za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.
 • Leopold Čuček - za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.
 • Ernest Breznikar - za zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije

Častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Vojko Adamič - za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.
 • Ivan Golob - za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.
 • Mihael Petrovič - za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.
 • Miloš Šonc - za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.
 • Albin Mikulič - za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.
 • Boris Mikuš - za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.
 • Srečko Martinuč - za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.
 • Zlatko Vehovar - za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije.
 • Peter Klopčič - ob 80- letnici za zasluge v dobro slovenske skupnosti v Kanadi ter prispevek pri osamosvojitvi in mednarodnem priznanju Republike Slovenije

Leto 2006

[uredi | uredi kodo]

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • Občina Vrhnika - za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • ni bil podeljen

Častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]

Leto 2007

[uredi | uredi kodo]

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • še ni bil podeljen

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • še ni bil podeljen

Častni znak svobode Republike Slovenije

[uredi | uredi kodo]
 • še ni bil podeljen