Seznam cerkva v Sloveniji (P)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Eglise icone 2.svg
Seznam cerkva: A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z Ž

Pankracij[uredi | uredi kodo]

Slika Cerkev Naselje Župnija Škofija
Klikni za spremembo slike
Pankracij Griže Griže CE
Klikni za spremembo slike
Pankracij Klance Stari trg pri Ložu LJ
Klikni za spremembo slike
Pankracij Lemberg pri Šmarju Sladka Gora CE
Klikni za spremembo slike
Pankracij Ponikva pri Žalcu Gornja Ponikva CE
Klikni za spremembo slike
Pankracij Radelca Remšnik MB
Klikni za spremembo slike
Pankracij Slovenj Gradec Stari trg pri Slovenj Gradcu MB

Pantaleon[uredi | uredi kodo]

Slika Cerkev Naselje Župnija Škofija
Klikni za spremembo slike
Pantaleon Hotična Hrpelje - Kozina KP

Pavel[uredi | uredi kodo]

  • Glej tudi:
Slika Cerkev Naselje Župnija Škofija
Klikni za spremembo slike
Pavel Brezje pri Dovškem Senovo CE
Klikni za spremembo slike
Pavel Črnotiče Predloka KP
Klikni za spremembo slike
Pavel Dolenji Podboršt Mirna Peč NM
Klikni za spremembo slike
Pavel Gorica Leskovec pri Krškem NM
Klikni za spremembo slike
Pavel Križ Komenda LJ
Klikni za spremembo slike
Pavel Mavčiče Mavčiče LJ
Klikni za spremembo slike
Pavel Planina Planina KP
Klikni za spremembo slike
Pavel Podpeč pod Skalo Sv. Križ - Gabrovka NM
Klikni za spremembo slike
Pavel Prebold Prebold CE
Klikni za spremembo slike
Pavel Ročinj Kanal KP
Klikni za spremembo slike
Pavel Stara Fužina Srednja vas v Bohinju LJ
Klikni za spremembo slike
Pavel Stara Oselica Stara Oselica LJ
Klikni za spremembo slike
Pavel Straža Cerkno KP
Klikni za spremembo slike
Pavel Šentpavel Sostro LJ
Klikni za spremembo slike
Pavel Šentpavel na Dolenjskem Šentvid pri Stični LJ
Klikni za spremembo slike
Pavel Šentpavel pri Domžalah Sv. Jakob ob Savi LJ
Klikni za spremembo slike
Pavel Vinkov Vrh Žužemberk NM
Klikni za spremembo slike
Pavel Vrhnika Vrhnika LJ
Klikni za spremembo slike
Pavel Vrtovin Kamnje KP
Klikni za spremembo slike
Pavel Zagorje Zagorje KP
Klikni za spremembo slike
Pavel Žerovnica Grahovo LJ

Peter[uredi | uredi kodo]

Slika Cerkev Naselje Župnija Škofija
Klikni za spremembo slike
Peter Ajba Kanal KP
Klikni za spremembo slike
Peter Bistrica ob Sotli Sv. Peter pod Svetimi gorami CE
Klikni za spremembo slike
Peter Blagovica Blagovica LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Bočna Bočna CE
Klikni za spremembo slike
Peter Bodovlje Škofja Loka LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Črna pri Kamniku Kamnik LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Črnomelj Črnomelj NM
Klikni za spremembo slike
Peter Dob pri Šentvidu Šentvid pri Stični LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Dobravlje Vipavski Križ KP
Klikni za spremembo slike
Peter Drašiči Metlika NM
Klikni za spremembo slike
Peter Dvor pri Polhovem Gradcu Polhov Gradec LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Gabrovica pri Komnu Komen KP
Klikni za spremembo slike
Peter Golče Sveta gora LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Goriče Hrenovice KP
Klikni za spremembo slike
Peter Gornja Radgona Gornja Radgona MS
Klikni za spremembo slike
Peter Gradišče Primskovo na Dolenjskem LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Grgar Grgar KP
Klikni za spremembo slike
Peter Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica KP
Klikni za spremembo slike
Peter Jezero Trebnje NM
Klikni za spremembo slike
Peter Ježni Vrh Primskovo na Dolenjskem LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Kamni Vrh pri Ambrusu Ambrus NM
Klikni za spremembo slike
Peter Klanec pri Kozini Hrpelje - Kozina KP
Klikni za spremembo slike
Peter Komenda Komenda LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Korita Dobrnič NM
Klikni za spremembo slike
Peter Koritnica Raka NM
Klikni za spremembo slike
Peter Kristan Vrh Sv. Peter na Kristan Vrhu CE
Klikni za spremembo slike
Peter Ladja Sora LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Livek Kobarid KP
Klikni za spremembo slike
Peter Ljubljana Ljubljana - Sv. Peter LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Loje Most na Soči KP
Klikni za spremembo slike
Peter Lož Stari trg pri Ložu LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Malečnik Sv. Peter pri Mariboru MB
Klikni za spremembo slike
Peter Muta Muta MB
Klikni za spremembo slike
Peter Naklo Naklo LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Obrh pri Dragatušu Dragatuš NM
Klikni za spremembo slike
Peter Olešče Sv. Rupert nad Laškim CE
Klikni za spremembo slike
Peter Otiški Vrh Sv. Peter na Kronski gori MB
Klikni za spremembo slike
Peter Otočec Št. Peter - Otočec NM
Klikni za spremembo slike
Peter Piran Piran KP
Klikni za spremembo slike
Peter Pivka Pivka KP
Klikni za spremembo slike
Peter Poljče Begunje na Gorenjskem LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Povir Sežana KP
Klikni za spremembo slike
Peter Preddvor Preddvor LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Pšata Sv. Jakob ob Savi LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Radeče Radeče LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Radovljica Radovljica LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Selca Selca LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Selo pri Mirni Mirna NM
Klikni za spremembo slike
Peter Spodnji Log Stari trg ob Kolpi NM
Klikni za spremembo slike
Peter Stankovo Čatež ob Savi NM
Klikni za spremembo slike
Peter Studenec na Blokah Bloke LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Sveti Peter Krkavče KP
Klikni za spremembo slike
Peter Šempeter pri Gorici Šempeter pri Gorici KP
Klikni za spremembo slike
Peter Šempeter v Savinjski dolini Šempeter v Savinjski dolini CE
Klikni za spremembo slike
Peter Temnica Kostanjevica na Krasu KP
Klikni za spremembo slike
Peter Trebelno Trebelno NM
Klikni za spremembo slike
Peter Vintarjevec Šmartno pri Litiji LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Vitovlje Osek KP
Klikni za spremembo slike
Peter Volče Košana KP
Klikni za spremembo slike
Peter Vrenska Gorca Buče CE
Klikni za spremembo slike
Peter Vrh nad Želimljami Želimlje LJ
Klikni za spremembo slike
Peter Zatolmin Tolmin KP
Klikni za spremembo slike
Peter Zavodnje Zavodnje CE
Klikni za spremembo slike
Peter Žiče Žiče MB

Peter in Pavel[uredi | uredi kodo]

Slika Cerkev Naselje Župnija Škofija
Klikni za spremembo slike
Peter in Pavel Brestanica Brestanica CE
Klikni za spremembo slike
Peter in Pavel Dolenje Jezero Cerknica LJ
Klikni za spremembo slike
Peter in Pavel Gažon Šmarje pri Kopru KP
Klikni za spremembo slike
Peter in Pavel Gornje Ložine Stara Cerkev NM
Klikni za spremembo slike
Peter in Pavel Hotiza Hotiza MS
Klikni za spremembo slike
Peter in Pavel Lokovec Grgar KP
Klikni za spremembo slike
Peter in Pavel Nozno Šlovrenc KP
Klikni za spremembo slike
Peter in Pavel Osilnica Osilnica NM
Klikni za spremembo slike
Peter in Pavel Prigorica Dolenja vas LJ
Klikni za spremembo slike
Peter in Pavel Ptuj Ptuj - Sv. Peter in Pavel MB
Klikni za spremembo slike
Peter in Pavel Spodnja Slivnica Grosuplje LJ
Klikni za spremembo slike
Peter in Pavel Tisovec Struge LJ
Klikni za spremembo slike
Peter in Pavel Tomaj Tomaj KP
Klikni za spremembo slike
Peter in Pavel Veliko Mraševo Sv. Križ - Podbočje NM
Klikni za spremembo slike
Peter in Pavel Veliko Tinje Tinje MB
Klikni za spremembo slike
Peter in Pavel Vitanje Vitanje CE
Klikni za spremembo slike
Peter in Pavel Vrhpolje pri Moravčah Vrhpolje LJ
Klikni za spremembo slike
Peter in Pavel Zagorje ob Savi Zagorje ob Savi LJ

Primož in Felicijan[uredi | uredi kodo]

Slika Cerkev Naselje Župnija Škofija
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Bavdek Rob LJ
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Bločice Grahovo LJ
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Črna pri Kamniku Kamnik LJ
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Florjan pri Gornjem Gradu Gornji Grad CE
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Gabrovka pri Zagradcu Zagradec NM
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Gabrška Gora Poljane nad Škofjo Loko LJ
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Gorenja Lepa vas Sv. Duh - Veliki Trn NM
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Gorenje Karteljevo Mirna Peč NM
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Gradišče Želimlje LJ
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Gradišče pri Materiji Hrpelje - Kozina KP
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Gubno Pilštanj CE
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Jamnik Besnica LJ
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Kanalski Lom Most na Soči KP
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Kremen Videm - Krško CE
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Lašče Žužemberk NM
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Logje Kobarid KP
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Loka pri Mengšu Mengeš LJ
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Mrzla Planina Zabukovje CE
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Osredek Sv. Vid nad Cerknico LJ
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Osredek pri Krmelju Šentjanž NM
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Otok Stari trg pri Ložu LJ
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Primož Studenec NM
Klikni za spremembo slike
Primož Primož pri Ljubnem Ljubno ob Savinji CE
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Primož pri Šentjurju Šentjur pri Celju CE
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Ratje Hinje NM
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Razbor pri Čemšeniku Čemšenik LJ
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Semič Semič NM
Klikni za spremembo slike
Primož Sveti Primož na Pohorju Sv. Primož na Pohorju MB
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Sveti Primož nad Muto Muta MB
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Tirna Sveta gora LJ
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Veliki Cerovec Stopiče NM
Klikni za spremembo slike
Primož in Felicijan Vrhpolje Vrhpolje KP