Pojdi na vsebino

Rdeči seznam gliv v Sloveniji

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Rdeči seznam gliv v Sloveniji je narejen na osnovi "Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam" (Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010)[1][2]

Vrste gliv, ki so uvrščene na rdeči seznam ogroženosti, so tiste, ki jim grozi izumrtje zaradi različnih dejavnikov, kot so uničevanje habitatov, onesnaževanje, podnebne spremembe, prekomerno nabiranje ali vnos tujerodnih vrst. Nekatere od vrst iz tega seznama so tudi zakonsko zaščitene in uvrščene na seznam zavarovanih samoniklih gliv v Sloveniji.

znanstveno ime slovensko ime Stanje ogroženosti Slika
Amanita caesarea knežja mušnica redka, zavarovana
Amanita ovoidea jajčasta mušnica redka
Amanita strobiliformis velikoluska mušnica redka, zavarovana
Amanita verna pomladanska mušnica redka, zavarovana
Artomyces pyxidatus cvetoča grmulja redka
Aureoboletus gentilis lepljivi zlatopor redka, zavarovana
Boletopsis leucomelaena črni gobanovec redka
Boletus thalassinus modrinasti goban ranljiva
Bondarzewia mesenterica gorska bondarčevka redka, zavarovana
Buchwaldoboletus hemichrysus zlatični privihanec ranljiva, zavarovana
Buchwaldoboletus lignicola jelov privihanec ranljiva, zavarovana
Butyriboletus regius kraljevi maslenec redka, zavarovana
Calocybe carnea mesnobarvna lepoglavka ranljiva
Caloscypha fulgens žareča kupica ranljiva
Calvatia gigantea orjaška plešivka redka, zavarovana
Camarops tubulina počrnela bolinka ogrožena, zavarovana
Catathelasma imperiale kolobarna dvovenčnica redka, zavarovana
Clathrus ruber navadna mrežnica redka, zavarovana
Clavaria fragilis krhka kijevka redka
Clitopaxillus alexandri zelenkasta podviharka redka
Coprinopsis picacea pisana tintovka redka
Cortinarius praestans nagubana koprenka ogrožena, zavarovana
Cuphophyllus colemannianus rjava tratnica ogrožena
Cuphophyllus fornicatus oblokasta tratnica ogrožena
Cuphophyllus lacmus modrikasta tratnica ranljiva
Cuphophyllus pratensis travniška tratnica ogrožena
Dentipellis fragilis drobljivi kožozob ogrožena, zavarovana
Dermoloma cuneifolium klinolistna žametovka ranljiva
Entoloma bloxamii modrikasta rdečelistka ranljiva
Entoloma incanum zelenkasta rdečelistka ranljiva
Entoloma porphyrophaeum porfirasta rdečelistka ogrožena
Entoloma prunuloides mokarična rdečelistka ogrožena
Fistulina hepatica jetrasta cevača redka
Fomitopsis officinalis lekarniška kresilača prizadeta, zavarovana
Ganoderma lucidum svetlikava pološčenka redka, zavarovana
Ganoderma pfeifferi bakrenasta pološčenka ranljiva
Geoglossum cookeanum puhasti jezik ogrožena
Geoglossum fallax varljivi jezik ogrožena
Gliophorus irrigatus orošena vlažničarka ogrožena
Gloioxanthomyces vitellinus rumenjačna navlaženka ogrožena
Glutinoglossum glutinosum lepljivi jezičevec ogrožena
Gomphus clavatus čokata žilolistka redka, zavarovana
Grifola frondosa velika zraščenka redka, zavarovana
Gyrodon lividus navadni jelšar redka
Gyromitra esculenta pomladanski hrček redka
Gyromitra gigas orjaški hrček prizadeta
Gyromitra parma ščitasti hrček prizadeta
Gyroporus castaneus rjavi bledotrosnik redka
Gyroporus cyanescens modreči bledotrosnik redka
Hapalopilus croceus žafranasti mehkopor prizadeta
Hericium coralloides koralasti bradovec ranljiva, zavarovana
Hericium erinaceus resasti bradovec redka, zavarovana
Hericium flagellum jelkov bradovec redka, zavarovana
Hydnellum aurantiacum oranžna ježevka redka
Hydnellum caeruleum višnjeva ježevka redka
Hydnellum compactum klena ježevka ogrožena
Hydnellum ioeides nenavadna ježevka ranljiva
Hydnellum suaveolens vonjava ježevka ranljiva
Hygrocybe aurantiosplendens oranžnordeča vlažnica ogrožena
Hygrocybe citrinovirens zelenkasta vlažnica ogrožena
Hygrocybe glutinipes sluzobetna vlažnica ogrožena
Hygrocybe helobia močvirska vlažnica ogrožena
Hygrocybe ingrata zavržena vlažnica ogrožena
Hygrocybe intermedia varljiva vlažnica ranljiva
Hygrocybe nitrata klorova vlažnica ogrožena
Hygrocybe ovina ovčja vlažnica redka
Hygrocybe punicea velika vlažnica ogrožena
Hygrocybe quieta zažetotrosna vlažnica ogrožena
Hygrocybe spadicea planinska vlažnica ogrožena
Hygrocybe splendidissima bleščeča vlažnica ogrožena
Hygrophorus camarophyllus švedska polževka redka
Hygrophorus capreolarius vinska polževka redka
Hygrophorus speciosus lepa polževka redka
Hymenochaete cruenta rdeča usnjevka ogrožena, zavarovana
Imperator torosus težki velegoban redka, zavarovana
Lactarius lilacinus lilasta mlečnica ranljiva
Lactarius musteus moštna mlečnica ranljiva
Lanmaoa fragrans dišeči zlatocevar redka, zavarovana
Leccinellum crocipodium žlahtni dedek ogrožena, zavarovana
Leccinum holopus beli ded redka
Leptoporus mollis mehka skutovka ogrožena, zavarovana
Leucopaxillus tricolor tribarvna velepodvihanka redka, zavarovana
Metuloidea fragrans dišeči iglopor redka
Mitrula paludosa močvirska kapica ogrožena, zavarovana
Phellodon violascens vijoličasti plutozob ranljiva
Phylloporus rhodoxanthus rdeči prekatnik redka, zavarovana
Phyllotopsis nidulans gnezdasti listar prizadeta
Pluteus hispidulus čopasta ščitovka ogrožena, zavarovana
Pogonoloma macrorhizum glavati risnikovec redka, zavarovana
Polyporus umbellatus razvejani luknjičar redka, zavarovana
Porphyrellus porphyrosporus navadni porfirnik redka, zavarovana
Porpolomopsis calyptriformis rožnati risnik ranljiva
Pseudoinonotus dryadeus roseči luknjevec ranljiva
Pseudoplectania melaena temneča polpletenka redka
Pycnoporellus fulgens bliskov gostoluknjičar redka
Fomitopsis rosea rožnata kresilača ranljiva
Rubroboletus dupainii Dupainov rubinovec redka, zavarovana
Rubroboletus satanas vražji rubinovec redka, zavarovana
Russula rhodopus rdečebetna golobica redka
Russula seperina istrska golobica ranljiva
Russula zvarae Zvarova golobica ogrožena, zavarovana
Suillus flavidus rumena lupljivka ranljiva
Suillus tridentinus tridentinska lupljivka redka
Tolypocladium ophioglossoides kačonov glavatež ogrožena, zavarovana
Tricholoma apium začimbena kolobarnica redka
Tricholoma caligatum krokodilja kolobarnica redka, zavarovana
Tricholosporum goniospermum navadna križnotrosnica redka
Verpa bohemica češki smrčkovec ogrožena, zavarovana
Verpa digitaliformis poveznjeni smrčkovec ogrožena, zavarovana
Vibrissea truncorum oranžna potočka ogrožena, zavarovana
Volvariella bombycina svilasta nožničarka redka
  1. »Vsebina Uradnega lista«. Vsebina Uradnega lista | Uradni list. Pridobljeno 10. marca 2024.
  2. »Rdeči seznam gliv v Sloveniji - Gobarsko društvo Lisička Maribor«. www.gobe.si. Pridobljeno 10. marca 2024.