Prekrivanka

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

''''Prekrivanka je tvorjenka, ki nastane tako, da se podstavne besede, ki so izrazno deloma enake, v enakem delu prekrijejo.

Gre za besede, ki jih navadno tvorimo z izraznim prekrivanjem, in hkrati s krnjenjem ene ali dveh oz. obeh samostojnih besed, npr. ričota (ričet + rižota), ki je že uslovarjen leksem. Najpogostejši vzorec je ta, da nova tvorjenka nastane iz prvega dela prve besede in zadnjega dela druge besede, vendar je prekrivni del lahko poljuben. V tem primeru je tvorcu prepuščeno, kolikšen del ene in druge besede bo vključil v novo tvorjenko, omejuje pa ga le njena izgovorljivost in pomenska prepoznavnost. V slovenščini imajo prekrivanke en naglas, iz njih pa lahko nastanejo višjestopenjske tvorjenke, npr. japanimacijski (Japan + animacija).

 • Primeri: mladinamit (mladina + dinamit), opoldnevnik (opoldne + dnevnik), nogomanija (nogomet + manija), problemat (problem + avtomat), genenjava (gen + zelenjava), arafatistan (Afganistan + Arafat), O.K.olje (OK + okolje + olje – okolju prijazno olje), protestival (protestni festival).
 • Prekrivanka estradanje je lahko dvoumna: estrad-anje (novice iz sveta estrade), e-stradanje.

Tipi prekrivank[uredi | uredi kodo]

1. Prekrivanko sestavlja začetni del prve podstavne besede in celotna druga podstava

 • smučanorija < smučarska + norija
 • zelemenjava < zelenjava + menjava

2. Prekrivanko sestavlja celotna prva podstava in končni del druge podstave

 • videodžej < video + didžej
 • akvarobika < akva + aerobika

3. Prekrivanko sestavlja začetni del prve podstave in končni del druge podstave

 • kočerja < kosilo + večerja
 • znanstival < znanost + festival

4. Osrednji del prekrivanke je skupen obema podstavama, ki se prekrivata

 • znanstival < znanstveni + festival
 • nežnovanje < nežno + negovanje
 • viskilometer < viski + kilometer

Prekrivanke v slovenščini[uredi | uredi kodo]

Posebnost so v slovenščino prevzete prekrivanke kot anglizmi.

 • smog < angl. smog < smoke + fog ['dim' + 'megla']
 • motel < angl. motel < motor + hotel ['motorno vozilo' + 'hotel']

Obstajajo tudi prevzete prekrivanke iz podstavnih besed, ki sta splošno znani v obeh jezikih. Tudi te najpogosteje nastajajo iz prvga dela prve podstavne besede in iz zadnjega dela druge podstavne besede.

 • prestitutka < angl. presstitute < press + prostitute ['tisk' + 'prostitutka']
 • sekstanje < angl. sexting < sex + texting ['seks' + 'pisanje SMS sporočil'].

V slovenščini imajo prekrivanke pretežno status priložnostnic, saj so tvorjene namensko za doseganja določenega slogovnega učinka (v leposlovju) ali pa z namenom vplivanja (reklamna besedila).

Leposlovje:

 • Zverjasec < zver(ina) + merjasec
 • Sladkonjak

Relamna besedila:

 • šokastičen < šokanten + bombastičen
 • hudobro < hudo + dobro

V slovenščini besedotvorno prevladujejo prekrivanke, ki so tvorjene iz dela prve podstavne besede in iz celotne druge podstavne besede, npr. dokudrama.

Viri in literatura[uredi | uredi kodo]

 • Nataša Logar Berginc. Stilno zaznamovane nove tvorjenke: tipologija. Slavistična revija 34. 1. 2006. 87–101.
 • Eva Sicherl, Andreja Žele. Netvorjenke v slovenščini in vpliv angleščine nanje. Filozofska fakulteta. 51–63.