Preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi pogodbe o nakupu pehotnih bojnih oklepnih vozil - srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 (...)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi nakupa lahkih oklepnih kolesnih vozil 6x6, vladnega letala, havbic 155 mm, sistema za upravljanje ognja (ACCS), letal Pilatus in obnovi tankov T55-S financiranih v okviru temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994 do 2007 zaradi suma, da so bili posli politično dogovorjeni, vodeni netransparentno in da so negospodarni, ter zaradi suma o prisotnosti klientelizma in korupcije, in za ugotovitev suma o odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri razorožitvi nekdanje teritorialne obrambe (tudi Cviklova komisija) je preiskovalna komisija v sestavi četrtega Državnega zbora Republike Slovenije.

»Namen parlamentarne preiskave je:

 • Ugotoviti, ali so bili projekti v okviru izvajanja temeljnih razvojnih programov na Ministrstvu za obrambo izvedeno transparentno in s skrbnostjo dobrega gospodarja.
 • Ugotoviti, ali so bili razpisi in podpisane pogodbe navedenih projektov izvedene skladno s predpisi in usmeritvami, ki jih je sprejel Državni zbor.
 • Ugotoviti in razjasniti pogoje in postopke oddaje naročil zaupne narave, izbora ponudb, pogajanj ter vsebino pogodb.
 • Ugotoviti, ali so bili izvedeni nakupi preko posrednikov.
 • Ugotoviti kakšen interes in kakšne povezave oziroma povezani posli so bili v ozadju nakupov.
 • Preveriti, dokazati ali ovreči sum o posredni in neposredni povezavi med fizičnimi in pravnimi osebami ter nosilci javnih funkcij v zvezi z navedenimi nakupi.
 • Ugotoviti stopnjo vpletenosti posameznih nosilcev javnih funkcij z njihovim političnim vplivom na izbor, na pogajanja in na podpis pogodb.
 • Ugotoviti stopnjo politične odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij pri izvedbi posameznih projektov.
 • Ugotoviti, dokazati ali ovreči sum oškodovanja države pri navedenih projektih.
 • Ugotoviti uporabno vrednost kupljene opreme in stopnjo njene funkcionalne uporabnosti za obrambno pripravljenost države ter vpliv teh nabav na izpolnjevanje mednarodnih obveznosti države.
 • Ugotoviti, ali je bil Državni zbor o nakupih ustrezno in pravočasno seznanjen v fazi priprav in izvedbe.
 • Ugotoviti odgovornost nosilcev javnih funkcij pri razorožitvi nekdanje teritorialne obrambe.
Parlamentarna preiskava obsega
 • Ugotavljanje načina izvajanja navedenih nakupov na Ministrstvu za obrambo oziroma v primeru vladnega letala tudi v ustreznih vladnih službah ali ministrstvih.
 • Ugotavljanje, ali so bili razpisi in podpisi pogodb izvedeni skladno s predpisi in usmeritvami, ki jih je sprejel Državni zbor. * Pojasniti in razjasniti pogoje in okoliščine postopkov oddaje naročil zaupne narave, izbora ponudb, pogajanj in podpis pogodb.
 • Ugotavljanje, ali so bili nakupi izvedeni preko posrednikov.
 • Ugotavljanje interesa in povezav oziroma povezanih poslov, ki so bili v ozadju nakupov.
 • Ugotavljanje posrednih in neposrednih povezav med fizičnimi in pravnimi osebami ter nosilci javnih funkcij.
 • Ugotavljanje stopnje vpletenosti posameznih nosilcev javnih funkcij z njihovim političnim vplivom na izbor, pogajanja in podpis pogodb.
 • Ugotavljanje, ali so bili nakupi opravljeni transparentno in gospodarno in ali so bili k sodelovanju povabljeni vsi možni ponudniki.
 • Ugotavljanje realne uporabne vrednosti in funkcionalnosti kupljene opreme za varnost države.
 • Ugotavljanje ali so bile za nakupe izvedene protidobave in kakšne neposredne in posredne koristi so prinesli navedeni nakupi Republiki Sloveniji (odpiranje novih posrednih in neposrednih delovnih mest).
 • Ugotavljanje oškodovanja države pri navedenih nakupih.
 • Ugotavljanje usklajenosti razpisov in sklenjenih pogodb z vsemi prilogami.
 • Ugotavljanje ustreznosti in pravilnosti postopkov priprave in oddaje naročil za nakup, za izbor in pogajanja ter sklenitev pogodb z vsemi prilogami.
 • Ugotavljanje, ali nabavljena oprema ustreza standardom in zahtevam, ki izhajajo iz mednarodno sprejetih obveznosti države.
 • Ugotavljanje odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri razorožitvi nekdanje teritorialne obrambe.[1]«

Sestava[uredi | uredi kodo]

4. državni zbor Republike Slovenije

Viri in opombe[uredi | uredi kodo]

Glej tudi[uredi | uredi kodo]