Predloga:Navedi epizodo/peskovnik

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

. 

Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]
Slog Navajanja 1 predloge
{{Navedi arXiv}}arXiv preprint
{{Navedi AV medij}}avdio in vizualna dela
{{Navedi zaznamke iz AV medija}}avdio in video spremna beseda/zaznamki
{{Navedi knjigo}}knjige
{{Navedi konferenco}}zborniki konferenc
{{Navedi DVD-zaznamki}}DVD (film) spremna beseda/zaznamki
{{Navedi enciklopedijo}}edited collections
{{Navedi epizodo}}radijske ali televizijske epizode
{{Navedi intervju}}intervjuji
{{Navedi časopis}}akademski časopisi
{{Navedi revijo}}revije, periodika
{{Navedi poštni seznam}}javni poštni seznami
{{Navedi zemljevid}}zemljevidi
{{Navedi zaznamke ob izdaji glasbe}}avdio in video zaznamki ob izdaji
{{Navedi novice}}članki z novicami
{{Cite newsgroup}}online newsgroups
{{Cite podcast}}audio or video podcast
{{Navedi sporočilo za javnost}}sporočilo za javnost
{{Navedi poročilo}}poročila
{{Cite serial}}audio or video serials
{{Cite sign}}signs, plaques
{{Cite speech}}speeches
{{Navedi ssrn}}SSRN dokumenti
{{Cite techreport}}technical reports
{{Navedi disertacijo}}disertacije
{{Navedi citeseerx}}CiteSeerX dokumenti
{{Navedi splet}}spletni viri
Glej tudiPredloge specifičnih virov

Ta Slog Navajanja 1 predloga se uporablja za kreacijo sklicev za televizijske ali radijske programe in epizode.

Uporaba[uredi kodo]

Skopirajte prazno verzijo predloge v članek. Vsa imena parametrov morajo biti napisana z malimi črkami. Med parametri uporabite znak "|" (navpičnica). V izogib nasmeteni predlogi izbrišite neuporabljene parametre.


Vsi parametri v vodoravnem formatu
{{Navedi epizodo |title= |episodelink= |url= |accessdate= |series= |serieslink= |first= |last= |network= |station= |city= |date= |began= |ended= |season= |seriesno= |number= |minutes= |time= |transcript= |transcripturl= |quote= |language=}}
Vsi parametri v navpičnem formatu
Navpični seznam Predpogoji Kratka navodila / opombe
{{Navedi epizodo
 | title     =
 | episodelink  =
 | url      =
 | accessdate  =
 | series    =
 | serieslink  =
 | first     =
 | last     =
 | network    =
 | station    =
 | city     =
 | date     =
 | began     =
 | ended     =
 | season    =
 | seriesno   =
 | number    =
 | minutes    =
 | time     =
 | transcript  =
 | transcripturl =
 | quote     =
 | language   =
}}
 
 
 
title=
 
 
series=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Če se ime parametra nahaja v stolpcu Predpogoji, je to predpogoj za parameter na levi.

Primeri[uredi kodo]

 • {{Navedi epizodo |title=1968 |series=From the Earth to the Moon |first1=Ron |last1=Howard |first2=Brian |last2=Grazer |first3=Tom |last3=Hanks |first4=Michael |last4=Bostick |network=HBO |month=April |year=1998}}
Howard, Ron; Grazer, Brian; Hanks, Tom; Bostick, Michael (April 1998). "1968". From the Earth to the Moon. HBO. 
 • {{Navedi epizodo |title=Billy Crystal, 2nd Visit |series=Inside the Actors Studio |date=October 8, 2007 |url=http://www.bravotv.com/Inside_the_Actors_Studio/guest/Billy_Crystal_-_2nd_Visit |network=Bravo |season=13 |number=1307 |last=Lipton |first=James (host)}}
Lipton, James (host) (October 8, 2007). "Billy Crystal, 2nd Visit". Inside the Actors Studio. Sezona 13. Epizoda 1307. Bravo. http://www.bravotv.com/Inside_the_Actors_Studio/guest/Billy_Crystal_-_2nd_Visit. 
 • {{Navedi epizodo |title=André the Giant |series=Biography |network=[[A&E (TV channel)|]] |airdate=January 13, 1999}}
"André the Giant". Biography. January 13, 1999. A&E. 

Parametri[uredi kodo]

Sintaksa[uredi kodo]

Nekateri parametri se zanašajo na svoje starševske parametre:

 • starš
 • ALI: starš2—se lahko uporablja namesto starš
  • otrok—se lahko uporablja z starš (in se ne upošteva, če starš ni uporabljen)
  • ALI: otrok2—se lahko uporablja namesto otrok (in se ne upošteva, če starš2 ni uporabljen)
Kjer so navedena nadomestna imena (aliases), se lahko definira le eden izmed parametrov; če je uporabljenih več nadomestnih imen, se bo prikazalo le eno.

Ta predloga vključuje COinS metapodatke v HTML outputu, kar omogoča programski opremi za upravljanje referenc (reference management software) dostop do bibliografskih metapodatkov; glejte en:Wikipedia:COinS. Osnovno pravilo je, da en parameter vsebuje le en podatek. Ne vključujte razlagalnega oz. dodatnega besedila:

 • Uporabite |date=27. september 2007 in ne |date=27. september 2007 (tiskana izdaja 25. september)

Uporaba predlog znotraj predlog za sklice ne priporočamo, ker mnogo od teh predlog doda dodaten HTML ali CSS, ki se bo tako vključil v metapodatke. Prav tako, naj se HTML entitete, npr.  , –, itd, ne uporabljajo v parmetrih, ki kreirajo metapodatke. Ne vključujte wikioznačevalnikov '' (poševni font) ali ''' (poudarjeni font), ker ti označevalniki okvarijo metapodatke.

COinS metapodatki se kereirajo za sledeče parametre[uredi kodo]

Opomba: Spodnja tebela je izpisana za vse predloga Sloga sklicevanja 1. Vsi ti parametri niso podprti v vseh CS1 predlogah. Nekateri od teh parametrov se med seboj izključujejo, nekateri so aliasi drugega parametra, nekateri pa zahtevajo, da so prisotni tudi drugi parametri. Za celoten seznam podprtih parametrov, njihovih aliasov in njihovih odvisnosti, glejte dokumentacijo posamezne predloge.

 • |periodical=, |journal=, |newspaper=, |magazine=, |work=, |website=, |encyclopedia=, |encyclopaedia=, |dictionary=
 • |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=, |section=
 • |title=
 • |publication-place=, |publicationplace=, |place=, |location=
 • |date=, |year=, |publication-date=, |publicationdate=
 • |series=, |version=
 • |volume=, |issue=, |number=
 • |page=, |pages=, |at=
 • |edition=
 • |publisher=, |distributor=, |institution=
 • |url=, |chapter-url=, |chapterurl=, |contribution-url=, |contributionurl=, |section-url=, |sectionurl=
 • |author#=, |author-last#=, |author#-last=, |last#=, |surname#=
 • |author-first#=, |author#-first=, |first#=, |given#=
 • katerikoli poimenovan identifikator: |isbn=, |issn=, |doi=, |pmc=, itd.

Prednastavljeno je, da se skupine parametrov zaključujejo s piko (.); to je lahko problem, če je zadnji parameter okrajšava ali se zaključi s piko, ker se izpišeta dve piki. Edina rešitev je, da se zadnja pika ne vključi v vrednost parametra.

Nezaželeni parametri[uredi kodo]

Nezaželeni CS1/CS2 parametri
Nezaželen parameter Zamenjan z
trenutno ni nezaželenih parametrov

Opis[uredi kodo]

Avtorji[uredi kodo]

 • last: Priimek enega avtorja. Ne uporabite wikipovezav—namesto tega uporabite author-link. Za korporativne avtorje ali avtorje z enim priimkom, uporabite last ali enega od njegovih aliasov (e.g. |author=Bono). Aliasi: surname, author, last1, surname1, author1.
  • author: ta parameter vsebuje celotno ime enega avtorja (ime in priimek) ali ime korporativnega avtorja. Ta parameter naj nikoli ne vsebuje več kot ime enega avtorja. Ne uporabite wikipovezav—namesto tega uporabite author-link.
  • first': Osebna imena avtorja; npr.: Prvoime Srednjeime ali Prvoime M. ali Prvoime M., Sr. Ne uporabite wikipovezav—namesto tega uporabite author-link. Aliasi: given, first1, given1. Zahteva last; osebno ime se ne bo izpisalo, če je parameter last prazen.
  • ALI: za več avtorjev uporabite last1, first1 do lastn, firstn, kjer je n zaporedna številka neomejenega števila avtorjev (vsak firstn zahteva ujemajoč se lastn, ampak obratno to ne velja). Glejte parameter display za določitev koliko avtorjev naj bo izpisanih. Aliasi: surname1, given1 do surnamen, givenn ali author1 do authorn. Za posameznega avtorja plus institucionalnega avtorja lahko uporabite |first1=...|last1=...|author2=....
  • author-link: Naslov obstoječega Wikipedijinega članka o avtorju—ne o avtorjevi spletni strani; ne uporabite wikipovezav. Aliasi: author-link1, authorlink, authorlink1, author1-link, author1link.
  • ALI: za več avtorjev uporabite author-link1 do author-linkn. Aliasi: authorlink1 do authorlinkn, ali author1-link do authorn-link, ali author1link do authornlink.
  • name-list-format: izpiše avtorje in urednike v Vancouver slogu, če je nastavljen na vanc in ko seznam uporablja parametre last/first.
 • vauthors: z vejico ločeni seznam imen avtorja v Vancouver slogu; vključi korporativne in institucionalne avtorje v dvojne oklepaje:
  |vauthors=Smythe JB, ((Megabux Corp.))
  • author-link in author-mask se lahko uporabita za posamezna imena v |vauthors= kot je opisano zgotaj
 • authors: Imana avtorjev v prosti obliki; uporaba tega parametra se ne priporoča, ker na ta način metpodatki sklica ne delujejo; to ni alias za last.
 • translator-last: Priimek prevajalca. Ne uporabite wikipovezav—namesto tega uporabite translator-link. Aliasi: translator-surname, translator1, translator1-last, translator-last1.
  • translator-first: Osebna imena translator. Ne uporabite wikipovezav—namesto tega uporabite translator-link instead. Aliasi: translator-given, translator1-first, translator-first1.
  • ALI: za več prevajalcev uporabite translator-last1, translator-first1 do translator-lastn, translator-firstn,kjer je n zaporedna številka neomejenega števila prevajalcev (vsak translator-firstn zahteva ujemajoč se translator-lastn, ampak obratno to ne velja). Aliasi: translator1-last, translator1-first do translatorn-last, translatorn-first ali translator1 do translatorn.
  • translator-link: Naslov obstoječega Wikipedijinega članka o prevajalcu—ne o prevajalčevi spletni strani; ne uporabite wikipovezav. Aliasi: translator-link1, translator1-link.
  • ALI: za več prevajalcev uporabite translator-link1 do translator-linkn. Aliasi: translator1-link do translatorn-link.
 • collaboration: Ime skupine avtorjev ali sodelavcev; zahteva author, last ali vauthors seznam enega ali več primarnih avtorjev; sledi author name-list; seznamu avtorjev doda "et al.".
 • Opomba: Pri uporabi sloga kratki sklici ali medbesedilni sklici v oklepaju znotraj besedila s predlogami, ne uporabljajte več imen v enem parametru, ker se sidro v tem primeru ne bo ujemalo z medvrstično povezavo.
Aliases: credits, author.

Naslov[uredi kodo]

 • title: Naslov vira. Lahko se wikipoveže na obstoječi članek v Wikipediji ali pa url, ki se lahko uporabi za dodajanje zunanjih povezav, toda ne obojega. Izpiše se v narekovajih.
  • trans_title: Slovenski prevodi naslova, če je vir v tujem jeziku. Izpiše v oglatih oklepajih za title; če je url opredeljen, je trans_title vključen v povezavo. Uporaba language parametra se priporoča.
Naslovi, ki vsebujejo določene znake, bodo prikazali povezavo napačno, razen če te kodirate.
nova vrstica [ ] |
presledek [ ] |
 • episodelink: Wikipovezava na obstoječi članek v Wikipediji.
 • series: Ime serije, ki ji epizoda pripada; lahko se wikipoveže.
 • serieslink: Wikipovezava na obstoječi članek v Wikipediji.
 • transcript: Posnetek originalnega vira.
  • transcripturl: URL posnetka.
 • language: Jezik v katerem je vir napisan, če ni v slovenščini. Izpiše se v oklepajih. Uporabite polno ime jezika; ne uporabljajte ikon ali predlog. Glej seznam podprtih kod in imen. Do not use templates or wikilinks. Displays in parentheses with "in" before the language name or names. When the only source language is English, no language is displayed in the citation. The use of languages recognized by the citation module adds the page to the appropriate subcategory of kat:CS1 viri v tujih jezikih. Because cs1|2 templates are often copied from en.wiki to other wikis, the use of language codes is preferred so that language names render in the correct language and form: espagnol at a French-language wiki instead of the English word "Spanish". Aliases: lang, jezik

Datum[uredi kodo]

 • date: Datum vira, ki se navaja. Lahko je poni datum (dane, mesec in leto)ali delni datum (mesec in leto, sezona in leto, ali leto). Uporabite enak format kot je uporabljen v drugih sklicih na publikacije.[datum 1] Parameter je zahtevan, če se uporablja year za razločevanje {{sfn}} povezav na več del sklice istegaavtorja z istim letom.[more] Ne uporabljaj wikipovezav. Izpiše se za avtorji in je vključen med oklepaji. Če avtor ni naveden, se izpiše za založnikom. Aliasi: airdate. Za sprejemljive oblike datumov glej Pomoč:Slog Navajanja 1 § Datumi.
Za približno leto, dodajte "c. ", npr.: |date=c. 1900.

Če datuma ni, ali "undated", uporabite |date=n.d.
Avtomatsko formatiranje datuma: predloge za Slog Navajanja 1 in 2, vključno s to predlogo, avtomatsko interpretira datume v datumskih parametrih (|date=, |access-date=, |archive-date=, itd.) v slogu opredeljem članku v predlogah {{use dmy dates}} ali {{use mdy dates}}. Za podrobnosti glej dokumentacijo predlog.
 • year: Letnica vira, ki se navaja. Uporaba |date= se priporoča, razen če se izpolnjeni vsi sledeči pogoji:
  1. Format v |date= je YYYY-MM-DD.
  2. Sklic zahteva CITEREF razločevalec.
 • orig-year: Leto prve izdaje; izpiše v oglatih oklepajih za date (ali year). Zaradi jasnosti, lahko dodate podrobnejše besedilo. Npr.: |orig-year=Prva izdaja 1859 ali |orig-year=Sestavljeno 1904. Alias: origyear}}
 • df: format datuma; nastavi dane datume v določen format; ne podpira časovnih obdobij ali sezonskih datumov; prepiše zgoraj opisano samodejno oblikovanje datumov. Sprejme eno vrednost, ki je lahko ena od teh:
  dmy – nastavi datume publikacije na dan mesec leto format; access- in archive-dates se ne spremenijo;
  mdy – kot zgoraj za mesec dan, leto format
  ymd – kot zgoraj za format YYYY-MM-DD
  dmy-all – nastavi datume publikacije, access- in archive-dates na dan mesec leto format;
  mdy-all – kot zgoraj za mesec dan, leto format
  ymd-all – kot zgoraj za format YYYY-MM-DD
 1. Datumi publikacij v sklicih naj bodo znotraj članka v enakem formatu. Lahko se razlikuje od formata datuma dostopa ali arhiviranja.

Izdajatelj/založnik[uredi kodo]

 • publisher: Ime izdajatelja; lahko se wikipoveže. Za periodiko to običajno ni vključeno. Oznake korporacij kot so "Ltd", "Inc" ali "GmbH" se običajno ne vključujejo. Izpiše se za title; če je work opredeljen, je publisher vključen v oklepajih.
 • place: Geografska lokacija kjer je delo nastalo; običajno ni wikipovezan; izpustite, če je ime dela vključeno v lokaciji; primeri: The Boston Globe, The Times of India. Izpiše se za naslovom; če je work opredeljen, je location vključen v oklepajih. Nadomestno ime: location
 • publication-place: Če je opredeljen katerikoli izmed publication-place, place ali location, se lokacija izpiše za naslovom; če sta opredeljena publication-place in place ali location, potem sta place ali location prikazana pred naslovom s prefiksom "napisano v" in publication-place je izpisan za naslovom.
 • publication-date: datum publikacije, če se le-ta razlikuje od datuma ko je bilo delo napisano. Izpiše se le v primeru, če sta year ali date definirana in le če sta različna, drugače se publication-date uporabi in izpiše kot date. Uporabite enako obliko kot pri drugih datumih v članku; ne uporabljaj wikipovezav. Sledi za publisher; če work ni definiran, potem se pred publication-date izpiše "objavljeno" kar je vključeno znotraj oklepajev.
Nadomestna imena: city, location

Edition, volume[uredi kodo]

 • edition: Ko ima publikacija več kot eno izdajo; npr: "2.", "Predelana", itd. Za parametrom se izpiše " izd.", tako da |edition=2. izpiše "2. izd." Polje se ne izpiše, če je definiran parameter periodical.
 • volume: Za eno publikacijo objavljeno v večih zvezkih/knjigah. Izpiše se poudarjeno za title in series parametroma; Če poudarjeno besedilo ni zaželeno, vključite informacijo v parameter title.

Lokacije znotraj vira[uredi kodo]

 • minutes: Čas, ko se je dogodek v viru zgodil; izpis je v obliki "V" minutes "minuti".
 • ALI: time: Čas, ko se je dogodek v viru zgodil; pred tem se izpiše besedilo "Dogodek se je zgodil ob".
  • timecaption: Spremeni prednastavljeno besedilo, ki se izpiše pred time.
 • page: Stran v viru, na katero se nanaša sklic, ki podpira vsebino. Pred izpisom strani se izpiše str., razen v primeru, če je definiran |nopp=y.
 • ALI: pages: Strani v viru, na katero se nanaša sklic, ki podpira vsebino; zaporedne strani ločite s pomišljajem (–); nezaporedne strani ločite z vejico (,); ne uporabljate tega parametra za informacijo o tem koliko strani vsebuje vir. Pred izpisom strani se izpiše str., razen v primeru, če je definiran |nopp=y.
  • nopp: Nastavite na y, če ne želite prikaza str.; npr., pri |page=Naslovna stran.
 • ALI: at: Za vire kjer je številka strani neprimerna ali ne zadostuje. Prekliče ga |page= ali |pages=.
Primeri: page ali pages (str.); poglavje (sec.), kolona (col.), člen (para.); posnetek; ure, minute in sekunde; dejanje, scena, knjiga, kitica, zadnja stran, kolofon, zaščitni ovitek, verz.
 • season: Številka sezone, običajno se uporablja za ameriške oddaje
 • ALI: seriesno: Številka serije, običajno se uporablja za angleške oddaje.
 • number: Veliko epizodnih oddaj se predstavlja ločeno s številko sezone in epizode. Nekatere oddaje raje uporabljajo format, ko epizodna številka sama vsebuje tudi številko sezone; ta format se lahko uporabi tako da izpustimo parameter season.

URL[uredi kodo]

 • url: URL naslov spletnih strani v svetovnem spletu kjer je publikacija dostopna. Ne more se uporabiti, če je title wikipovezan. Če je to primerno, potem lahko povezava kaže na določen stran v viru. Ne povezuj na komercialne knjigarne kot je Amazon.com; glejte WP:PAGELINKS.
  • accessdate: polni datum dostopa do URL; uporabite enako obliko kot za druge dostope in datume arhiviranja v sklicih;[1] ne uporabljaj wikipovezav. Registrirani uporabniki lahko prikaz tega skrijejo.
  • archiveurl: URL lokacije arhivske različice predmeta, če url postane nedosegljiv. Običajno se nanaša na storitev WebCite in Internet Archive; zahteva se uporaba archivedate.
   • archivedate: Datum nastanka arhivske različice; uporabite enako obliko kot za druge dostope in datume arhiviranja v sklicih;[1] ne uporabljaj wikipovezav. Pred tem se izpiše "Arhivirano iz prvotnega spletišča dne".
   • deadurl: Ko je URL še vedno živ, in vnaprej arhiviran, potem uporabite |deadurl=no. To spremeni vrstni red izpisa z naslovom, ki ohranja originalno povezavo in povezani arhiv.
  • template doc demo: Parametri za arhiv vsebujejo preverjanje napak, ki zagotavljajo, da so vključeni vsi zahtevani parametri, drugače se pokliče {{napaka pri navajanju}}. V primeru napak se članki, strani pomoči in predlog umestijo v Kategorija:Strani, ki vsebujejo predlogo navedi z nezaželenimi parametri. Nastavite |template doc demo=true za ukinitev kategorizacije, kar se v glavnem uporablja na straneh, ki prikazujejo delovanje napake.
 • format: Format dokumenta na katerega se nanaša url; primer: PDF, DOC, XLS; HTML so že vgrajeni in jih ni potrebno specificirati; izpiše se v oklepajih za title. Ne spreminja ikone za zunanje povezave.
URLji se morajo začeti s podprtim URI (enolični identifikator vira): http:// in https:// podpirajo vsi spletni brskalnik; irc://, ircs://, ftp://, news:, mailto: in gopher:// zahtevajo plugin ali zunanjo aplikacijo in se jim je potrebno izogibati. IPv6 imena gostiteljev trenutno niso podprta.
Če URLji v parametrih predlog za sklicevanje vsebujejo določene znake, se bodo le-ti prikazali napačno ali pa bo povezava nepravilna. Ti znaki morajo biti %kode. Na primer, presledek se mora nadomestiti z %20.
sp " ' < > [ ] | }
%20 %22 %27 %3c %3e %5b %5d %7c %7d
Enojnega apostrofa ni potrebno kodirati; toda če jih je nekodiranih več skupaj se to prevede v označevalec za poševno ali poudarjeno pisavo. Enojni zaviti oklepaj prav tako ni potrebno kodirati, toda nekodirani dvojni se bo prevedel v vključevanje predloge.
 1. 1,0 1,1 Datumi dostopa in arhiviranja v sklicih naj bodo vsi v enakem formatu.

Sidro[uredi kodo]

Identifikatorji[uredi kodo]

 • network: Ime televizijske ali radijske hiše, ki je predvajala epizodo. (npr. ABC, NBC, CBS, Fox, Disney, USA Network, RTV)
  • station: Naziv lokalne postaje (če le-ta obstaja).

Ti identifikatorji ustvarijo povezavo in sprejmejo samo eno vhodno vrednost. Uporaba večih vrednosti ali katerokoli drugo besedilo bo prekinilo povezavo in/ali pokvarilo identifikator.

Citati[uredi kodo]

 • quote: Ustrezno besedilo citirano iz vira. Izpiše se v narekovajih. Ko se parameter uporabi, se umakne zaključni znak (prednastavljeno je to pika). Tako quote potrebuje zaključno ločilo.

Uredniki[uredi kodo]

 • editor-last': Priimek urednika. Ne uporabljaj wikipovezav — namesto tega uporabite editor-link. Kjer je priimek običajno zapisan na prvem mestu (kot je to v kitajščini, ali pa je avtor dela korporacija) preprosto uporabite editor-last. Aliasi: editor-last1, editor1-last, editor-surname, editor-surname1, editor1-surname, editor, editor1
  • editor: ta parameter vsebuje popolno ime enega urednika (ime in priimek) ali ime uredniškega odbora. Ta parameter naj nikoli ne vsebuje ime več kot enega urednika.
  • editor-first: Osebna imena urednika, vključno z nazivi; zgled: Prvoime Srednjeime ali Prvoime M. ali Dr. Prvoime M., Sr. Ne uporabljaj wikipovezav — namesto tega uporabite editor-link. Aliasi: editor-first1, editor1-first, editor-given, editor-given1, editor1-given.
  • ALI: za več urednikov uporabite editor-last1, editor-first1 do editor-lastn, editor-firstn. (Aliasi: editorn-last, editor-surnamen ali editorn-surname; editorn-first, editor-givenn ali editorn-given; editorn). Za posameznega urednika plus institucionalnega urednika lahko uporabite |editor-first1=...|editor-last1=... |editor2=....
 • editor-link: Naslov obstoječega Wikipedijinega članka o uredniku—ne o urednikovi spletni strani; ne uporabljaj wikipovezav. Aliasi: editor-link1.
 • ALI: za več urednikov, uporabite editor1-link do editor-linkn. (nadomestna imena editorn-link).
 • name-list-format: izpiše avtorje in urednike v Vancouver slogu, ko je nastavljen na vanc in ko seznam uporablja parametre last/first
 • veditors: z vejico ločen seznam imen urednikov v Vancouver slogu; korporativna ali institucionalna imena vključi v dvojne oklepaje:
  |veditors=Smythe JB, ((Megabux Corporation))
 • editor-linkn in editor-maskn se lahko uporabljata za posamezna imena v |veditors=, kot je opisano zgoraj
 • editors: Seznam imen urednikov v prostti obliki; uporabo tega parametra se odsvetuje; to ni alias za editor-last
Izpis:
Uporabite display-editors za kontrolo števila izpisanih urednikov in za opredelitev, kdaj naj se vključi "et al.".
Z avtorji: Avtorji so prvi, ki jim sledijo dela, potem "V" in uredniki, potem glavno delo.
Brez avtorjev: Uredniki se izpišejo pred vključenim delom; samostojnemu uredniku sledi "ur."; večim urednikom prav tako sledi "ur."

Laični povzetek[uredi kodo]

 • laysummary: URL povezava laičnega povzetka, ki se lahko nahaja v kakšni popularni znanstveni reviji ali časopisu; URL naslov je nastavljen na "Laična razlaga".
  • laysource: Ime vira laičnega povzetka. Izpiše se v poševni pisavi za pomišljajem.
  • laydate: Datum izdaje povzetka. Izpiše se v oklepajih.

Opcije za izpis[uredi kodo]

 • mode: nastavi ločevalec elementov, prednastavljeno končno ločilo in pisanje z veliko začetnico glede na nastavljeno vrednost. Za |mode=cs1 je ločevalec elementov podpičje (;); končno ločilo pa je pika (.); kjer je to primerno se prve črke določenih besedt izpišejo z veliko začetnico. ('Pridobljeno...'). Za |mode=cs2 je ločevalec elementov vejica (,); končnega ločila pa ni; kjer je to primerno se prve črke določenih besed ne izpišejo z veliko začetnico ('pridobljeno...'). Za ročno nastavitev končnega ločila uporabite postscript.
 • author-mask:
 • contributor-mask:
 • editor-mask:
 • interviewer-mask:
 • translator-mask:
  Nadomesti ime prvega avtorja s pomišljajem (—) ali z besedilom. Nastavite <name>-mask na numerično vrednost n za nastavitev n em širine pomišljaja; nastavite <name>-mask na besedilno vrednost za prikaz besedila brez vodečega ločila med avtorji; npr., "z". Še vedno morate zaradi metapodatkov vključiti vrednosti vseh imen. Osnovni namen tega parametra je uporaba pri bibliografijah ali bibliografskih slogih, kjer je zaporedno navedenih več del enega avtorja kot je kratki sklici. Ne uporabljajte ga v seznamu, ki ga ustvari {{sklici}}, <references /> ali podobno, ker tam ni nadzora nad vrstnim redom v katerem so sklici izpisani. Parametri mask lahko vsebujejo v imenu parametra številko (e.g. |authorn-mask=) za povezavo z določenim name.
 • display-authors:Nadzoruje število izpisanih imen avtorjev. Za spremembo števila izpisanih avtorjev nastavite display-authors na želeno število. Npr. |display-authors=2 bo izpisal le prva dva avtorja v sklicu. Prednastavljeno so izpisani vsi avtorji. |display-authors=etal izpiše vse avtorje v seznamu in doda et al. Aliasi: displayauthors.
 • display-editors: Nadzoruje število izpisanih imen urednikov. Za spremembo števila izpisanih urednikov nastavite display-editors na želeno število. Npr. |display-editors=2 bo izpisal le prva dva urednika v sklicu. Prednastavljeno so izpisani vsi uredniki. |display-editors=etal ja v sklicu. Prednastavljeno so izpisani vsi uredniki. |display-authors=etal izpiše vse urednike v seznamu in doda et al. Aliasi: displayeditors.
 • last-author-amp: Spremeni ločilo med zadnjima dvema avtorjema v seznamu v znak in presledek ( & ), če je nastavljen na y, yes ali true. Zgled: |last-author-amp=yes
 • postscript: Nastavitev končnega ločila v sklicu; prednastavljeno je na piko (.); za ukinitev ločila opredelite |postscript=none – če pustite vrednost v |postscript= prazno, ima isti učinek (ampak tak način nastavitve je nejasen). Dodatno besedilo ali predloge lahko povzročijo napakovno sporočilo. |postscript= se ignorira, če je opredeljen quote.

Template data[uredi kodo]

To je dokumentacija TemplateData za predlogo, ki jo uporabljajo Vizualni urejevalnik in druga orodja; glejte mesečno poročilo o uporabi parametrov za to predlogo.

TemplateData za Navedi epizodo

Ta predloga oblikuje sklic na televizijski ali radijski program ter epizodo. Medtem ko je oblikovan predvsem za serije, epizode oddaj, jo je mogoče uporabljati tudi za oddaje športnih dogodkov

Parametri predloge[Urejanje podatkov predloge]

ParameterOpisVrstaStanje
Naslov epizodetitle

Naslov spletne strani vira na spletu; izpiše se bo v narekovajih

Nizzahtevano
Članek o epizodiepisodelink

Naslov obstoječega članka v Wikipediji o epizodi

Ime stranineobvezno
URLurl

URL naslov spletne strani kjer je epizoda dostopna

Nizneobvezno
Datum viradate

Polni datum vira, ko je bil objavljen; če je neznan, namesto tega uporabite accessdate; ne uporabljajte wikipovezave

Nizneobvezno
Datum prve epizodebegan

Polni datum prvega dela programa ali episode v etru; ne uporabljajte wikipovezave

Nizneobvezno
Datum zadnje epizodeended

Polni datum zadnjega dela programa ali episode v etru; ne uporabljajte wikipovezave

Nizneobvezno
Datum dostopa do URLaccessdate

Polni datum dostopa do URL; ne uporabljajte wikipovezave

Nizneobvezno
Serijaseries

Ime serije, ki ji epizoda pripada; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'serieslink'

Nizneobvezno
Članek o serijiserieslink

Naslov obstoječega članka v Wikipediji o seriji

Ime stranineobvezno
Številka sezoneseason

Številka sezone, običajno se uporablja za ameriške oddaje

Nizneobvezno
Številka serijeseriesno

Številka serije, običajno se uporablja za angleške oddaje

Nizneobvezno
Številka epizoda/sezonanumber

Veliko epizodnih oddaj se predstavlja ločeno s številko sezone in epizode. Nekatere oddaje raje uporabljajo format, ko epizodna številka sama vsebuje tudi številko sezone; ta format se lahko uporabi tako da izpustimo parameter 'season'

Nizneobvezno
V minutiminutes

Čas, ko se je dogodek v viru zgodil; izpis je v obliki 'V xx minuti'

Nizneobvezno
Častime

Čas, ko se je dogodek v viru zgodil; pred tem se izpiše besedilo 'Dogodek se je zgodil ob'

Nizneobvezno
Priimeklast last1 author author1 authors

Avtorjev priimek; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'authorlink'; parameter ima lahko numerično pripono za dodatne avtorje

Vrsticaneobvezno
Osebno imefirst first1

Osebna imena ali začetnice avtorja; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'authorlink'; parameter ima lahko numerično pripono za dodatne avtorje

Vrsticaneobvezno
Članek o avtorjuauthorlink authorlink1 author-link author1-link

Naslov obstoječega članka v Wikipediji o avtorju; parameter ima lahko numerično pripono za dodatne avtorje

Ime stranineobvezno
Priimek drugega avtorjalast2 author2

Priimek drugega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'authorlink2'.

Vrsticaneobvezno
Osebno ime drugega avtorjafirst2

Osebna imena ali začetnice drugega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave.

Vrsticaneobvezno
Članek o drugem avtorjuauthorlink2 author2-link

Naslov obstoječega članka v Wikipediji o drugem avtorju.

Ime stranineobvezno
Priimek tretjega avtorjalast3 author3

Priimek tretjega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'authorlink3'.

Vrsticaneobvezno
Osebno ime tretjega avtorjafirst3

Osebna imena ali začetnice tretjega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave.

Vrsticaneobvezno
Članek o tretjem avtorjuauthorlink3 author3-link

Naslov obstoječega članka v Wikipediji o tretjem avtorju.

Ime stranineobvezno
Priimek četrtega avtorjalast4 author4

Priimek četrtega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'authorlink4'.

Vrsticaneobvezno
Osebno ime četrtega avtorjafirst4

Osebna imena ali začetnice četrtega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave.

Vrsticaneobvezno
Članek o četrtem avtorjuauthorlink4 author4-link

Naslov obstoječega članka v Wikipediji o četrtem avtorju.

Ime stranineobvezno
Priimek petega avtorjalast5 author5

Priimek petega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'authorlink5'.

Vrsticaneobvezno
Osebno ime petega avtorjafirst5

Osebna imena ali začetnice petega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave.

Vrsticaneobvezno
Članek o petem avtorjuauthorlink5 author5-link

Naslov obstoječega članka v Wikipediji o petem avtorju.

Ime stranineobvezno
Priimek šestega avtorjalast6 author6

Priimek šestega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'authorlink6'.

Vrsticaneobvezno
Osebno ime šestega avtorjafirst6 author6-link

Osebna imena ali začetnice šestega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave.

Vrsticaneobvezno
Članek o šestem avtorjuauthorlink6

Naslov obstoječega članka v Wikipediji o šestem avtorju.

Ime stranineobvezno
Priimek sedmega avtorjalast7 author7

Priimek sedmega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'authorlink7'.

Vrsticaneobvezno
Osebno ime sedmega avtorjafirst7

Osebna imena ali začetnice sedmega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave.

Vrsticaneobvezno
Članek o sedmem avtorjuauthorlink7 author7-link

Naslov obstoječega članka v Wikipediji o sedmem avtorju.

Ime stranineobvezno
Priimek osmega avtorjalast8 author8

Priimek osmega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'authorlink8'.

Vrsticaneobvezno
Osebno ime osmega avtorjafirst8

Osebna imena ali začetnice osmega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave.

Vrsticaneobvezno
Članek o osmem avtorjuauthorlink8 author8-link

Naslov obstoječega članka v Wikipediji o osmem avtorju.

Ime stranineobvezno
Priimek devetega avtorjalast9 author9

Priimek devetega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'authorlink9'. Če je definiranih devet avtorjev, se jih bo prikazalo le osem in 'et al.' se bo prikazal na mestu zadnjega avtorja.

Vrsticaneobvezno
Osebno ime devetega avtorjafirst9

Osebna imena ali začetnice devetega avtorja; ne uporabljajte wikipovezave.

Vrsticaneobvezno
Članek o devetem avtorjuauthorlink9 author9-link

Naslov obstoječega članka v Wikipediji o devetem avtorju.

Ime stranineobvezno
Prepistranscript

Za zapis drugih avtorjev dela, kot je 'Ilustriral John Smith' ali 'Prevedel John Smith'

Nizneobvezno
URL prepisatranscripturl

URL naslov spletne strani kjer je dostopen prepis epizode

Nizneobvezno
Televizijska/radijska hišanetwork

Ime televizijske ali radijske hiše, ki je predvajala epizodo.

Nizneobvezno
Lokalna postajastation

Naziv lokalne postaje.

Nizneobvezno
Lokacija publikacijelocation city

Geografska lokacija kjer je delo nastalo; običajno ni wikipovezano; izpustite, če ime dela vključuje lokacijo; drugo ime je 'place'

Nizneobvezno
Mesec publikacijemonth

Ime meseca publikacije; ne uporabljajte wikipovezave; Če je poznan tudi dan v mesecu, namesto tega uporabite 'date'

Nizneobvezno
Letnica publikacijeyear

Letnica vira, ki se navaja; Če sta poznana tudi dan v mesecu in mesec, namesto tega uporabite 'date'

Nizneobvezno
Leto prve izdajeorigyear

Leto prve izdaje publikacije; Zaradi jasnosti, lahko dodate podrobnejše besedilo; primer: 'Prva izdaja 1859' ali 'Zbrano 1904'

Nizneobvezno
Priimek urednikaeditor-last

Priimek urednika; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'editor-link'; parameter ima lahko numerično pripono za dodatne urednike; druga imena so 'editor1-last', 'editor' in 'editors'

Vrsticaneobvezno
Osebno ime urednikaeditor-first

Osebna imena ali začetnice avtorja; ne uporabljajte wikipovezave, uporabite 'editor-link'; parameter ima lahko numerično pripono za dodatne urednike; druga imena so 'editor1-first'

Vrsticaneobvezno
Članek o urednikueditor-link

Naslov obstoječega članka v Wikipediji o uredniku; parameter ima lahko numerično pripono za dodatne urednike; druga imena so 'editor1-link'

Ime stranineobvezno
Mesto publikacijepublication-place

Mesto publikacije se izpiše za naslovom; če sta podana tudi 'place' ali 'location', sta prikazana pred naslovom s prefiksom 'napisano v'

Nizneobvezno
Datum publikacijepublication-date

Datum publikacije, če se le-ta razlikuje od datuma, ko je bilo delo napisano; ne uporabljajte wikipovezave

Nizneobvezno
Stranpage

Stran v viru, na katero se nanaša sklic, ki podpira vsebino; izpiše se za 'str.'

Nizneobvezno
Stranipages

Strani v viru, na katero se nanaša sklic, ki podpira vsebino (to ni namenjeno prikazu števila strani v viru); izpiše se za 'str.'

Nizneobvezno
Brez strnopp

Nastavite na 'y', če ne želite prikaza 'str.', ki se izpiše pri uporabi 'page' ali 'pages' kadar je 'str.' neprimeren (kot je 'Naslovna stran')

Nizneobvezno
Namesto straniat

Lahko se uporabi namesto 'page' ali 'pages' kjer je številka strani neprimerna ali ne zadostuje (kot je kitica, scena itd.)

Nizneobvezno
Jeziklanguage

Jezik v katerem je vir napisan, če ni v slovenščini; uporabite polno ime jezika; ne uporabljajte ikon ali predlog

Nizneobvezno
Preveden naslovtrans_title

Slovenski prevodi naslova, če je navajan vir v tujem jeziku; uporaba 'language' se priporoča

Nizneobvezno
Tiptype

Dodatne informacije o tipu predstavnostnega gradiva vira; oblikujte v obliki stavka

Nizneobvezno
Formatformat

Format dokumenta na katerega se nanaša 'url'; primeri: PDF, DOC, XLS; ne opredeljuj HTML

Nizneobvezno
arXiv identifikatorarxiv

Identifikator za arXive elektronske preprinte znanstvenih člankov

Nizneobvezno
AZINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 znakov

Nizneobvezno
AZIN TLDasin-tld

ASIN vrhnja domena za spletne strani Amazon, ki niso v ZDA

Nizneobvezno
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 znakov

Nizneobvezno
Cobisscobiss

Vzajemni bibliografski sistem COBISS

Nizneobvezno
DOIdoi

Identifikator digitalnega objekta (Digital Object Identifier); začne se z '10.'

Nizneobvezno
Datum nedelovanja DOIdoi_brokendate

Datum ugotovitve nedelovanja DOI

Nizneobvezno
ISBNisbn

Mednarodna standardna knjižna številka (International Standard Book Number); uporabite 13-mestno ISBN število kjer je to mogoče

Nizneobvezno
ISSNissn

Mednarodna standardna številka serijske publikacije (International Standard Serial Number); 8 znakov; lahko razdeli v dve skupini po štiri z uporabo vezaja

Nizneobvezno
jfm kodajfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

Nizneobvezno
JSTORjstor

JSTOR identifier

Nizneobvezno
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

Nizneobvezno
MRmr

Mathematical Reviews identifikator

Nizneobvezno
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

Nizneobvezno
OLol

Open Library identifier

Nizneobvezno
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information identifikator

Nizneobvezno
PMCpmc

PubMed Center številka članka

Nizneobvezno
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

Nizneobvezno
RFCrfc

Request for Comments number

Nizneobvezno
SSRNssrn

Social Science Research Network

Nizneobvezno
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

Nizneobvezno
idid

Enolična identifikacijska oznaka, ki se uporabi, ko ni na voljo nobenega izmed specializiranih identifikatorjev

Nizneobvezno
URL arhivaarchiveurl

URL spletne strani arhivske različice, če URL postane nedostopen; zahteva se uporaba 'archivedate'

Nizneobvezno
Datum arhiviranjaarchivedate

Datum nastanka arhivske različice; ne uporabljajte wikipovezave

Nizneobvezno
Mrtvi URLdeadurl

Če je nastavljen na 'no', se spremeni izpis naslova; to je uporabno, ko je URL še vedno živ, in vnaprej arhiviran

Nizneobvezno
Citatquote

Ustrezno besedilo citirano iz vira; izpiše se na koncu med narekovaji; potrebna je vključitev zaključnega ločila

Nizneobvezno
Refref

Identifikator za sidro; lahko postane cilj wikipovezave na polne sklice; posebna vrednost 'harv' ustvari sidro primerno za harv predlogo

Nizneobvezno
Ločiloseparator

Ločila, ki se uporabljajo pri ločevanju seznama avtorjev, urednikov, itd.; presledek mora biti kodiran kot &#32; ne uporabljajte zvezdice, dvopičja ali grabljice

Privzeto
.
Nizneobvezno
Končno ločilopostscript

Nastavitev končnega ločila v sklicu; ignorira se, če je opredeljen 'quote'

Privzeto
.
Nizneobvezno
URL laičnega povzetkalayurl

URL povezava laičnega povzetka, ki se lahko nahaja v kakšni popularni znanstveni reviji ali časopisu; drugo ime je 'laysummary'

Nizneobvezno
Vir laičnega povzetkalaysource

Ime vira laičnega povzetka. Izpiše se v poševni pisavi za pomišljajem

Nizneobvezno
Datum laičnega povzetkalaydate

Datum izdaje povzetka. Izpiše se v oklepajih

Nizneobvezno
Prikritje avtorjaauthor-mask

Nadomesti ime prvega avtorja s pomišljajem ali z besedilom; nastavite na numerično vrednost 'n' za em širino pomišljaja; nastavite na besedilno vrednost za prikaz besedila brez vodečega ločila med avtorji; npr., 'z'

Nizneobvezno
Ločilo med priimkom in imenom avtorjaauthor-name-separator

spremeni ločilo med priimki in imeni; prednastavljeno je na vejico in presledek; presledek mora biti kodiran kot &#32; ne uporabljajte zvezdice, dvopičja ali grabljice

Privzeto
,
Nizneobvezno
Ločilo med avtorjiauthor-separator

Spremeni ločilo med posameznimi avtorji; prednastavljeno je na podpičje in presledek; presledek mora biti kodiran kot &#32; ne uporabljajte zvezdice, dvopičja ali grabljice

Privzeto
;
Nizneobvezno
Izpisani avtorjidisplay-authors displayauthors

Prikazano število avtorjev pred izpisom 'et al.'; prednastavljeno je, da se prikaže osem avtorjev od devetih

Privzeto
8
Številkaneobvezno
Ločilo med zadnjima dvema avtorjemalastauthoramp

Če je parameter nastavljen na katerokoli vrednost, se spremeni ločilo med zadnjima dvema avtorjema v seznamu v 'presledek in_znak presledek'

Nizneobvezno

Predloga ustvari metapodatke COinS; za podrobno razlago glej COinS in Wikipedia.