Predloga:Chem2

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Dokumentacija za predlogo[poglej] [uredi] [zgodovina] [osveži]

{{chem2}} (or {{CHEM2}}) is a template used to format a chemical formula or equation.

Use[uredi kodo]

Formula punctuation[uredi kodo]

Symbol Gives Example Output
\s {{chem2|CH3\sCH3}} CH3−CH3
\d = {{chem2|CH2\dCH2}} CH2=CH2
\t {{chem2|HC\tCH}} HC≡CH
\q {{chem2|[Cl4Re\qReCl4](2−)|}} [Cl4Re≣ReCl4]2−
\- -
\\ \
\h η
\h{1} η1-
\m{1} μ1-
-> {{chem2|2H2 + O2 -> 2H2O}} 2H2 + O2 → 2H2O
<->
* · {{chem2|CoCl2*6H2O}} CoCl2·6H2O
\* * {{chem2|Cp\*2Fe}} Cp*2Fe
_{} subscript {{chem2|CH4_{(g)}|}} * CH4(g)
^{} superscript {{chem2|^{13}CH4}} 13CH4
&nabla; {{chem2|&nabla;}}
( ) ( ) {{chem2|R\sCH(OH)CN}} R−CH(OH)CN

^ If the last character of the template input is }, MediaWiki will confuse it with the end-of-template tag }}. Adding a space between the two resolves this ambiguity. Other options include instead inserting {{null}} or <nowiki/>.

Formulas, charges, equations[uredi kodo]

Formulas (without charge) are just written:

 • {{chem2|CH3(CH2)5CH3}}CH3(CH2)5CH3
 • {{chem2|Fe3S2(CO)9}}Fe3S2(CO)9
 • {{chem2|C_{''n''}H_{2''n''+2}|}}CnH2n+2

Charges are written inside parentheses:

 • {{chem2|SO4(2-)}}SO2−4
 • {{chem2|S19(2+)}}S2+19

Charges +1 and −1 can be written plain:

 • {{chem2|Na+}}Na+
 • {{chem2|O2-}}O2
equals {{chem2|O2(-)}}

Chemical equations:

 • {{chem2|2 S + 3 O2 + 2 H2O -> 2 H2SO4}}2 S + 3 O2 + 2 H2O → 2 H2SO4
 • {{chem2|2S + 3O2 + 2H2O -> 2H2SO4}}2S + 3O2 + 2H2O → 2H2SO4

The arrows can be written as -> or just . All characters (and unicode markup) are valid input except \, = (Mediawiki use it), _ and - (endash etc.)

 • {{chem2|2 H2_{(g)} + O2_{(g)} -> 2H2O_{(g)}|}}2 H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)
 • {{chem2|NH2RCHCO2H <-> NH3+RCHCO2-}}NH2RCHCO2H ⇌ NH+3RCHCO2

Hapticity and mu:

 • {{chem2|W(CO)3(PiPr3)2(\h{2}H2)}}W(CO)3(PiPr3)22-H2)
 • {{chem2|auto=yes|W(CO)3(PiPr3)2(\h{2}H2)}}W(CO)3(PiPr3)2(η2-H2)

Wikilinks[uredi kodo]

Whole formula link[uredi kodo]

Link the whole formula with |link=<wiki pagename>:

 • {{chem2|FeCl3|link=Iron(III) chloride}}FeCl3

Or use wikilink brackets in input like [[ammonia|NH3]]:

 • {{chem2|3[[hydrogen|H2]] + 2[[nitrogen|N2]] <-> 2[[ammonia|NH3]]}}3H2 + 2N2 ⇌ 2NH3

Link each element (C, Hg) and generic element code (R, X)[uredi kodo]

Use |auto=yes to link each element symbol once, as well as some others such as Ph
 • {{chem2|CH3CH2CH3CBrFCIClCH3|auto=yes}}CH3CH2CH3CBrFCIClCH3

Link functional groups[uredi kodo]

Some common groups are recognized and linked if you wikilink them using [[ ]]

 • {{chem2|R\-[[COOH]]}}R-COOH
 • {{chem2|[[CH3]]C[[R]]2[[I]]}}CH3CR2I
 • In particular H2O links to water of crystallization in {{chem2|CuSO4 * 5 [[H2O]]}}CuSO4 · 5 H2O, because a link to water is generally unnecessary.

You can link to any article even if chem2 is unaware of it:!-- same as |link=... then -->

To change the default link:

 • {{chem2|[[water|H2O]]}}H2O

All recognised symbols and codes[uredi kodo]

All link targets recognised by {{chem2}} (elements, general codes, functional groups)

Elements and element-style symbols

These may be automatically linked or used as if they were redirects.

Symbol Link target
Ac aktinij
Ag srebro
Al aluminij
Am americij
Ar argon
As arzen
At astat
Au zlato
B bor
Ba barij
Be berilij
Bh borij
Bi bizmut
Bk berkelij
Bn benzilna skupina
Br brom
Bz benzoilna skupina
C ogljik
Ca kalcij
Cd kadmij
Ce cerij
Cf kalifornij
Cl klor
Cm kirij
Co kobalt
Cp kopernicij
Cr krom
Cs cezij
Cu baker
D devterij
Db dubnij
Ds darmštatij
Dy disprozij
Er erbij
Es ajnštajnij
Et etilna skupina
Eu evropij
F fluor
Fe železo
Fl flerovij
Fm fermij
Fr francij
Ga galij
Gd gadolinij
Ge germanij
H vodik
He helij
Hf hafnij
Hg živo srebro
Ho holmij
Hs hasij
I jod
In indij
Ir iridij
K kalij
Kr kripton
La lantan
Li litij
Ln lantanid
Lr lavrencij
Lu lutecij
Lv livermorij
Mc moskovij
Md mendelevij
Mg magnezij
Mn mangan
Mo molibden
Mt majtnerij
N dušik
Na natrij
Nb niobij
Nd neodim
Ne neon
Nh nihonij
Ni nikelj
No nobelij
Np neptunij
Nu nukleofil
O kisik
Og oganeson
Os osmij
P fosfor
Pa protaktinij
Pb svinec
Pd paladij
Ph fenilna skupinap
Pm prometij
Po polonij
Pr prazeodim
Pt platina
Pu plutonij
R substituent
Ra radij
Rb rubidij
Re renij
Rf raderfordij
Rg rentgenij
Rh rodij
Rn radon
Ru rutenij
S žveplo
Sb antimon
Sc skandij
Se selen
Sg siborgij
Si silicij
Sm samarij
Sn kositer
Sr stroncij
T tritij
Ta tantal
Tb terbij
Tc tehnecij
Te telur
Tf trifluorometilsulfonilna skupina
Th torij
Ti titan
Tl talij
Tm tulij
Ts tenes
U uran
V vanadij
W volfram
X halogen
Xe ksenon
Y itrij
Yb iterbij
Zn cink
Zr cirkonij

Skupine

These must be linked manually; they work as if they were redirects.

Simbol Cilj povezave
CH3 metilna skupina
CO3 karbonat
COOH karboksilna skupina
ClO hipoklorit
ClO2 klorit
ClO3 klorat
ClO4 perklorat
H2O kristalizacijska voda
H3O hidronij
NH2 aminska skupina
NH4 amonij
NO3 nitrat
PO3 fosfit
PO4 fosfat
SH tiolna skupina
SO3 sulfit
SO4 sulfat
SeH selenolna skupina

Examples[uredi kodo]

 • {{chem2|[Cl4Re\qReCl4](2−)|}} gives [Cl4Re≣ReCl4]2−
 • {{chem2|[Cl4Re\qReCl4](2-)|}} gives [Cl4Re≣ReCl4]2−
 • {{chem2|NH2RCHCO2H <-> NH3+RCHCO2−}} gives NH2RCHCO2H ⇌ NH+3RCHCO2

 • {{chem2|\\hallo}} gives \hallo
 • {{chem2|H3CC\tCH <-> H2C\dC\dCH2}} gives H3CC≡CH ⇌ H2C=C=CH2
 • {{chem2|4 NH3 + 5 O2 -> 4 NO + 6 H2O}} gives 4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O

 • "H2O &#8594; H2O" is H2O → H2O
 • "H2O_{(l)} -> H2O_{(g)}" is H2O(l) → H2O(g)

 • "4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O" is 4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O
 • " 4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O" is 4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O
 • " 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O" is 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O
 • " 2Mn2(+)" is 2Mn+2
 • " 2Mn2(+) + 3H2O" is 2Mn+2 + 3H2O
 • Mn– is Mn

 • Mn2(2-) is Mn2−2
 • Mn2☃+ is Mn2+, Mn2(2–) is Mn2−2, Mn2(2☃–) is Mn2(2)
 • Mn2(+) is Mn+2
 • Mn2+ is Mn+2
 • Mn2(-) is Mn2
 • Mn2- is Mn2

 • {{chem2|C_{''n''}H_{2''n'' + 2}|}} gives CnH2n + 2
 • {{chem2|C_{abc}|}} gives Cabc
 • (chem gives C
  n
  H
  2n + 2
  )
 • {{chem2|CoCl2*1.5H2O}} gives CoCl2·1.5H2O
 • Mn22– is Mn22
 • Cu2C2*H2O is Cu2C2·H2O

Special
 • {{chem2|[Me2Al(\m{2}Me)]2}} gives [Me2Al(μ2-Me)]2
 • {{chem2|^{13}CO2}} gives 13CO2
 • {{chem2|auto=yes|^{13}CO2}} gives 13CO2
 • {{chem2|\h{5}(C5H5)2TiCl2}} gives η5-(C5H5)2TiCl2
 • {{chem2|\h{5}\s(C5H5)}} gives η5-−(C5H5)
 • {{chem2|CH2\dCH2\sCH2\sC\tCH\qMn}} is CH2=CH2−CH2−C≡CH≣Mn

 • {{chem2|RC(OR’)3}} gives RC(OR’)3
 • {{chem2|C\\C}} gives C\C
 • {{chem2|C2*NH3}} gives C2·NH3
 • {{chem2|C2*2NH3}} gives C2·2NH3
 • {{chem2|C1.2H3.5}} gives C1.2H3.5

 • {{chem2|12|6|C}} is 12
 • {{chem2|12|C}} is 12
 • {{chem2|CH3\i{13}CH2CH3}} is CH3CH2CH3
 • {{chem2|\{\{abc\}\}}} is AbC
 • C2(μ\-C) is C2(μ-C)

 • SO4(2-) is SO2−4
 • 2Mn2(2+) is 2Mn2+2
 • CH3-CH2-OH is CH3CH2OH
 • [ZnCl4]- is [ZnCl4]
 • [ZnCl4](2-) is [ZnCl4]2−
 • AUTO: ((H2O)5{CoCl2})2 is ((H2O)5{CoCl2})2
 • Si(OH)4 is Si(OH)4

 • AUTO: Cu2C2*H2O is Cu2C2·H2O
 • Cu2C2*2H2O is Cu2C2·2H2O
 • CuSO*2H2O is CuSO·2H2O
 • CuSO4*15H2O is CuSO4·15H2O
 • CuSO4(H2O)5 is CuSO4(H2O)5
 • H+ + OH- → H2O is H+ + OH → H2O
 • H → O is H → O

 • ZxPo4 is ZxPo4     Unknown element.
 • ((Na)Cl is ((Na)Cl     Too many "(".
 • Si(OH))4 is Si(OH))4     Too many ")".
 • Si&Si is Si&Si
 • CH2=CH2

More[uredi kodo]

 • {{chem2|Cl2O6|link=dichlorine hexoxide}} is Cl2O6
 • [Fe(Phen)(Phen)3](2+) is [Fe(Phen)(Phen)3]2+
 • AUTO: [Fe(Phen)(Phen)3](2+) is [Fe(Phen)(Phen)3]2+
 • {{chem2|[C2O2](2+)}} is [C2O2]2+
 • {{chem2|link=Tomato|SI4}} is SI4
 • H2SO4+ is H2SO+4
 • Mn- is Mn
 • Mn22+ is Mn+22, Mn22- is Mn22,
 • Mn(2+) is Mn2+
 • Mn2(+) is Mn+2
 • Mn(22-) is Mn22−
 • Mn3(22-) is Mn22−3
 • Mn(22+) is Mn22+
 • Mn2(22+) is Mn22+2
 • Mn2(2+) is Mn2+2
 • Mn22(2+) is Mn2+22

Chem vs chem2[uredi kodo]

 • (CH
  3
  )
  2
  CO
      Chem
 • (CH3)2CO     Chem2
 • H+
  2
      Chem
 • H+2     Chem2

Predefined codes (groups etc.) [uredi kodo]

Predefined codes
code target article {{Chem2|code}} type note
A. Groups etc with element-like names
Bz Benzoyl group Bz A: wl |auto=yes
Et Ethyl group Et A: wl |auto=yes
Ln Lanthanide Ln A: wl |auto=yes
Nu Nucleophile Nu A: wl |auto=yes
Ph Phenyl group Ph A: wl |auto=yes
R Substituent R A: wl |auto=yes
T Tritium T A: wl |auto=yes
Tf Trifluoromethylsulfonyl group Tf A: wl |auto=yes
X Halogen X A: wl |auto=yes
B. Groups which are redirected from their normal target if wikilinked; never autolinked.
CH3 Methyl group CH3 B: wl |..[[code]]..
CO3 Carbonate CO3 B: wl |..[[code]]..
COOH Carboxyl group COOH B: wl |..[[code]]..
ClO Hypochlorite ClO B: wl |..[[code]]..
ClO2 Chlorite ClO2 B: wl |..[[code]]..
ClO3 Chlorate ClO3 B: wl |..[[code]]..
ClO4 Perchlorate ClO4 B: wl |..[[code]]..
H2O Water of crystallization H2O B: wl |..[[code]]..
H3O Hydronium H3O B: wl |..[[code]]..
NH2 Amine group NH2 B: wl |..[[code]]..
NH4 Ammonium NH4 B: wl |..[[code]]..
NO3 Nitrate NO3 B: wl |..[[code]]..
PO3 Phosphite PO3 B: wl |..[[code]]..
PO4 Phosphate PO4 B: wl |..[[code]]..
SH Thiol group SH B: wl |..[[code]]..
SO3 Sulfite SO3 B: wl |..[[code]]..
SO4 Sulfate SO4 B: wl |..[[code]]..
SeH Selenol group SeH B: wl |..[[code]]..

TemplateData[uredi kodo]

To je dokumentacija TemplateData za predlogo, ki jo uporabljajo Vizualni urejevalnik in druga orodja; glejte mesečno poročilo o uporabi parametrov za to predlogo.

TemplateData za Chem2

Ni opisa.

Parametri predloge[Urejanje podatkov predloge]

ParameterOpisVrstaStanje
11

brez opisa

Neznanoneobvezno
autoauto

brez opisa

Neznanoneobvezno
linklink

brez opisa

Neznanoneobvezno

See also[uredi kodo]