Goriška statistična regija: Razlika med redakcijama

Jump to navigation Jump to search
Posodobitev podatkov in slik za regijo
Brez povzetka urejanja
(Posodobitev podatkov in slik za regijo)
[[Slika:Goriška regije.png|sličica|540x540px400x400px|Goriška statistična regija|alt=]]
[[Slika:Prebivalstvena piramida za leto 2019 - Goriška.jpg|alt=|sličica|400x400_pik|Prebivalstvena piramida za leto 2019 - Goriška]]
[[Slika:Stopnja brezposelnosti.png|alt=|sličica|542x542_pik|Stopnja brezposelnosti, statistične regije, 2016]]
'''Goriška regija''' je ena od dvanajstih [[Statistične regije Slovenije|statističnih regij Slovenije]].
 
Goriška regija leži na zahodu države, ob [[Italija|italijanski meji]]. [[Julijske Alpe]], reka [[Soča]] in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti regije.
 
Po površini je goriška statistična regija približno enako velika kot osrednjeslovenska, po številu prebivalcev pa je skoraj petkrat manjša. V 2019 je bilo prebivalstvo te regije 6 % prebivalstva celotne Slovenije. Je ena naših redkeje poseljenih regij. V 2019 je  na enem kvadratnem kilometru njene površine  prebivalo povprečno 51 prebivalcev. Po povprečni starosti prebivalcev  (v 2019: 44,9 leta) se je ta regija med preostalimi dvanajstimi uvrstila na drugo mesto, za pomursko (45,5 leta). To pomeni, da je bila starostna sestava prebivalstva te regije manj ugodna. Delež prebivalcev, starih 65 let ali več, je bil tukaj najvišji, 22,6-odstoten. Tudi indeks staranja je tukaj dosegel eno najvišjih vrednosti: 153 (to pomeni, da je bilo med prebivalci te regije na vsakih 100 otrok, tj. oseb, mlajših od 15 let, povprečno 153 oseb, starih najmanj 65 let. Delež živorojenih otrok, katerih matere oz. starša ob njihovem rojstvu nista bila poročena, je bil v tej regiji najnižji (48,6 %). Najnižji je bil tudi delež otrok, starih 1–5 let, ki so bili vključeni v vrtce (77,5 %). S številom študentov na 1.000 prebivalcev (37) pa se je ta regija uvrstila na prvo mesto.
V goriški statistični regiji je v 2016 živelo 6 % prebivalcev Slovenije. Bila je edina regija, v kateri je bilo število moških približno enako številu žensk (žensk je bilo 9 manj kot moških). Regija je bila prva po deležu 80 ali več let starih prebivalcev (6 %). Naravni in selitveni prirast sta bila negativna; skupno se je število prebivalcev v 2016 glede na 2015 zmanjšalo za 265. Na 1.000 prebivalcev je bilo 41 študentov, kar je bilo največ med vsemi regijami. Stopnja brezposelnosti v tej regiji je bila nižja od slovenskega povprečja in druga najnižja (7,1 %). Zunaj regije svojega prebivališča je delalo 15 % delovno aktivnih prebivalcev te regije, kar ni veliko, saj je nižjo vrednost tega podatka imela le še osrednjeslovenska statistična regija (9 %).
 
Splošno zadovoljstvo z življenjem so prebivalci goriške regije ocenili v povprečju enako kot prebivalci gorenjske regije: z oceno 7,7 (od 10). Delež gospodinjstev, ki so živela v stanovanjih v slabem stanju (s puščajočo streho, z vlažnimi stenami, temelji ali tlemi, s trhlimi okenskimi okvirji ali tlemi), je bil v tej regiji največji,  29-odstoten. Zunaj regije svojega prebivališča je v 2019 delalo 16 % delovno aktivnih prebivalcev goriške regije, kar v primerjavi z drugimi regijami ni bilo veliko. Nižjo vrednost tega podatka je imela le še osrednjeslovenska statistična regija (10 %). Po številu osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev (621) in tudi po njihovi povprečni starosti (11,7 leta) se je ta regija v 2019 uvrstila na prvo mesto. Količina komunalnih odpadkov na prebivalca, ki je v 2019 nastala v tej regiji (537 kg), je bila za 28 kg večja od slovenskega povprečja; ločeno je bilo  tukaj zbranih 69 % komunalnih odpadkov, ker je bilo manj od povprečja v celi Sloveniji. Tukajšnjim gospodinjstvom je bilo iz javnega vodovoda dobavljenih 40,4 m<sup>3</sup> vode na prebivalca. Delež odpadne vode iz javne kanalizacije, ki je bila pred izpustom prečiščena, je bil v tej regiji drugi najnižji (63 %).<ref>{{Navedi splet|url=https://www.stat.si/obcine|title=Slovenske statistične regije in občine v številkah, SURS}}</ref>
V 2016 je bila ta regija četrta po deležu dokončanih stanovanj (48 %).  Tukaj so v 2016 našteli nekaj več kot 773.200 prenočitev turistov; 78 % so jih ustvarili tuji turisti, med temi pa največ italijanski turisti. V 2016 je tukaj nastalo je 514 kg odpadkov na prebivalca, kar je 38 kg več od slovenskega povprečja; ločeno zbranih je bilo 64 % komunalnih odpadkov. Gospodinjstvom v tej regiji je bilo dobavljene iz javnega vodovoda 40,2 m<sup>3</sup> vode na prebivalca. Po deležu odpadne vode, ki je bila pred izpustom iz javne kanalizacije prečiščena (ta je znašal 67 %), je bila ta regija med zadnjimi. Po številu avtomobilov na 1.000 prebivalcev (589) pa je bila ta regija prva; prva je bila tudi po njihovi najvišji povprečni starosti (11,1 leta). [1]
[[Slika:Delež prebivalstva po velikih starostnih skupinah - 65 eli več let, Statistične regije, 2019.jpg|sredina|sličica|800x800_pik|Delež prebivalstva po velikih starostnih skupinah - 65 ali več let, Statistične regije, 2019 - STAGE]]
 
'''== Goriška statistična regija v številkah''' ==
{| class="wikitable"
|-
! Statistični podatki !! || !!Statistični kazalniki!!
|-
| Površina, km<sup>2</sup>, 1. 1. 20182019 ||<div align="right">2.325|| ||Gostota prebivalstva, preb/km<sup>2</sup>naseljenosti, 1. 7. 20162019||<div align="right">5150,7
|-
| Število prebivalcev, 1. 7. 20162019 || <div align="right">117118.931008|| ||Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 20162019||<div align="right">44,29
|-
| Naravni prirast, 20162019 || <div align="right">- 181286|| ||NaravniDelež prirastprebivalcev, starih 0-14 let (%), št./1.000 preb7., 20162019||<div align="right">- 114,58
|-
| Število učencev, 20162019/20172020 || <div align="right">910.730766|| ||PrebivalciDelež prebivalcev, staristarih 0-1465 let, ali več (%), 1. 7. 20162019||<div align="right">1422,6
|-
| Število dijakov, 20162019/20172020 || <div align="right">4.279013|| ||Prebivalci,Naravni stariprirast 65 let ali več, %,(na 1.000 7.prebivalcev), 20162019||<div align="right">20- 2,84
|-
| Število študentov, 20162019/20172020 || <div align="right">4.810401|| ||Skupni selitveni prirast, št./(na 1.000 preb.prebivalcev), 20162019||<div align="right">-26,71
|-
| Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču), 20162019 || <div align="right">4650.733122|| ||Prebivalci,Skupni stariprirast 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %,(na 1.000 1.prebivalcev), 20162019||<div align="right">223,16
|-
| Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu), 20162019 || <div align="right">4441.716379|| ||Prebivalci, stari 2515-64 let, z višjoosnovnošolsko izobrazbo ali visoko izobrazbo,manj (%), 1. 1. 20162019||<div align="right">2719,3
|-
| Število registriranih brezposelnihsamozaposlenih oseb (po delovnem mestu), 20162019 || <div align="right">46.408027|| ||StopnjaPrebivalci, stari registrirane25-64 brezposelnostilet, z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (%), 20161. 1. 2019||<div align="right">830,73
|-
| Povprečna mesečna bruto plača, regijana zaposleno osebo prebivališča(EUR), 20162019|| <div align="right">1.523678,5326|| ||Stopnja delovne aktivnosti, (%), 20162019||<div align="right">6068,90
|-
| Število podjetij, 20162019 || <div align="right">1112.705022|| ||IzdanaŠtevilo gradbenaizdanih dovoljenjagradbenih zadovoljenj stanovanjske(na stavbe1.000 prebivalcev), 20162019||<div align="right">1313,0
|-
| BrutoRegionalni bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR), 20162019 || <div align="right">2.119443|| ||BDPBruto domači proizvod na prebivalca, (EUR, 2016tekoči tečaj), 2019||<div align="right">1720.968707
|-
| Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016 || <div align="right">30.989|| ||ŠteviloObsojeni obsojenihpolnoletni oseb,in mladoletni (na št./1.000 preb.prebivalcev), 20162019||<div align="right">1,94
|-
| Število prihodov turistov, 20162019 || <div align="right">340536.846475|| ||OsebniŠtevilo avtomobili,osebnih avtomobilov (na št./100 preb.prebivalcev) , 31. 12. 20162019||<div align="right">5962
|-
| Število prenočitev turistov, 20162019 || <div align="right">7731.246255.914|| ||Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, (kg/preb.prebivalca), 20162019||<div align="right">385386
|-
| Vir: [[Statistični urad Republike Slovenije]], [http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp], [http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp Podatkovni portal SI STAT] || || || Vir: [http://www.stat.si/statweb Statistični urad Republike Slovenije], [http://www.stat.si/obcine Slovenske statistične regije in občine v številkah]
|}
 
==Goriška statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacija==
Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.
 
"[http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=349&tag=2883&cba=10060,14999,15000,17449,17500,19999,20000,26418&c=f1eef6,bdc9e1,74a9cf,0570b0&o=0.81&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.15229902680443&lng=15.221827140625027 http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=276&tag=2768&cba=12.7,14.9,15,24.9,25,34.9,35,47.9&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1]"
[[Slika:Podjetja.png|alt=|sredina|sličica|1000x1000_pik|Število podjetij, statistične regije, 2016]]
Vir: [[Statistični urad Republike Slovenije]]
 
== Občine v statistični regiji ==
* [[Smaragdna pot]]
== Zunanje povezave ==
* [http://stat.monolit.si/?lang=sl Interaktivni statistični atlas Slovenije], SURS
* [http://www.stat.si/ Statistični urad Republike Slovenije]
* [http://www.stat.si/obcine/ Slovenske statistične regije in občine v številkah, SURS], interaktivna elektronska publikacija, SURS
* [http://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9959/regije_v_stevilkah_2018.pdf Slovenske regije v številkah], publikacija, SURS
* [httphttps://wwwpxweb.stat.si/pxwebSiStat/Database/Regije/Regije.aspsl SI-STAT], Podatkovni portal Statističnega urada RS
* [http://www.stat.si/TematskaKartografija/ Tematske karte], Tematske karte s statističnimi podatki, SURS
* [http://www.stat.si/pxweb/Database/Regije/Regije.asp SI-STAT], Podatkovni portal Statističnega urada RS
* [http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/podrocje_regionalnega_razvoja/ Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo], regionalni razvoj
* [http://www.svrk.gov.si/ Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo], evropska kohezijska politika
* [http://www.mnz.gov.si/si/javni_sektor_in_lokalna_samouprava/lokalna_samouprava/ Ministrstvo za notranje zadeve], lokalna samouprava
* [http://www.sistory.si/?urn=SISTORY:ID:848#page=1 Kronika - Iz zgodovine Goriške]
* http://gis.stat.si/, [https://gis.stat.si/#lang=sl&tid=86&sid=2&vid=19813&p={&#x22;cm&#x22;:0,&#x22;cb&#x22;:4,&#x22;cp&#x22;:&#x22;YlOrRd&#x22;,&#x22;cba&#x22;:&#x5B;null,16.9,17,18.9,19,20.9,21,null&#x5D;,&#x22;inverse_pallete_checkbox&#x22;:false,&#x22;decimals&#x22;:1}&z=9&o=0.7&c={&#x22;lat&#x22;:46.157956212211865,&#x22;lng&#x22;:14.23553466796875} STAGE], interaktivna kartografska aplikacija, SURS
* http://gis.stat.si/, STAGE, interaktivna kartografska aplikacija, SURS
* [https://twitter.com/StatSlovenija Twitter]
* [https://www.facebook.com/StatSlovenija/ Facebook]
63

urejanj

Navigacijski meni