Wikipedija:WikiProjekt Slovenska literarna veda/Seminar pri Aleksandru Bjelčeviču: Razlika med redakcijama

Jump to navigation Jump to search
brez povzetka urejanja
Brez povzetka urejanja
Oznaki: mobilno urejanje mobilno spletno urejanje
Brez povzetka urejanja
Govorilne ure za Verzno besedilo in Starejšo književnost ob ponedeljkih in torkih po predavanju
Petek, 29. 1.
 
11.45
 
1. Bautin
 
2. Mihelčič
 
3. Kokalj
 
4. Bajt
 
 
 
13.00
 
5. Ule
 
6. Mihelič
 
7. Krmelj
 
 
 
14.00
 
8. Devetak
 
9. Šoštarič
 
10. Dervić
 
11. Maleš
 
 
 
15.40
 
12. Delač Hrovatin
 
13. Svetek
 
14. Testen
 
15. Štukelj
 
 
 
16.40
 
16. Koprivc
 
17. Pakiž
 
18. Horvat
 
 
 
Ponedeljek, 1. 2.
 
8.00:
 
1. Okorn
 
2. Vidmar
 
3. Pinter
 
4. Sečki
 
 
 
9.00
 
5. Zafred
 
6. Berce Čeligoj
 
7. Lavrenčak
 
8. Godec
 
9. Koštomaj
 
 
 
 
 
Govorilne ure Starejšo književnost ob ponedeljkih ob 18.00
 
 
25. janaur
 
1
2
3
4
5
 
1. februar
 
1
2
3
4
5
 
15. februar
 
1
2
3
4
5
 
22. februar
 
1
2
3
4
5
 
1. marec
 
1
2
3
4
5
 
==Vaje iz Starejše v zimskem semestru==
 
Vaje bodo kombinirane: 12 študentov v predavalnici, ostali iz skupine pa po zoomu, v predavalnici se boste menjavali tedensko.
 
Ponedeljek v predav. 426, predavalnica sprejme 12 študentov, vpiše se vas lahko 24 (trenutno 23):
*Sara Ban
*Ana Drožina
*Karin Kovaček
*Erika Kum
*Eva Lipovšek
*Nika Lončar
*Ula Matek
*Katarina Meglič
*Eva Oblakovič
*Manja Ocepek
*Barbara Pintar (ne morem v sredo)
*Urška Plesnik (sredin termin se mi pokriva s predmetom na anglistiki)
*Alja Primožič
*Veronika Pucelj (sredin termin se mi pokriva s predmetom na anglistiki)
*Maja Ravnikar
*Sarah Rink
*Polona Rodič (lahko tudi sreda, ampak po zoomu)
*Sara Strajnar (ne morem v sredo)
*Nina Štular (sredin termin se mi pokriva s predmetom na anglistiki)
*Neža Tomažič
*Tea Turnšek
*Manca Uršič
*Ana Zelenko
 
 
Sreda 10.30 v predav. 5 na Tobačni, predavalnica sprejme 12 študentov, vpiše se vas lahko 24 (trenutno 18, 10 zoom, 8 v živo):
 
*Jan Černetič (Zoom)
*Sara Guzelj (zoom)
*Ivana Kočevar (Zoom )
*Ana Medved (Zoom)
*Ina Poteko
*Uršula Rojs
*Doria Janša (zoom)
*Maja Saurin
*Miha Sever (Zoom)
*Danijela Sitar (zoom)
*Blaž Šoba (Zoom)
*Tamara Šterk
*Nika Švigelj (Zoom)
*Nuša Vešligaj (Zoom)
*Gal Viršek Žiger
*Anja Zidar
*Janja Zupančič
*Maruša Žibred (Zoom)
 
==Navodila za poletni seminar iz Starejše književnosti==
#[[kulturna ustanova po vašem izboru]]
 
==STAREJŠASEMINAR SLOVENSKAIZ STAREJŠE SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI==
poletni semester 2020, 2021 – 90 UR
 
V seminarju imate tri obveznosti:
 
# Napisati seminarsko nalogo o pesniku ali pisateljici (ali pisatelju ali literarnem delu) in jo v 25 minutah predstaviti (obseg je 5 do 8 strani neto, ne računajoč naslovnico in seznam literature). V njej mdr. natančneje interpretirate 2 do 34 pesmi, odvisno od zahtevnosti pesmi, pri čemer gola obnova ne šteje za interpretacijo. Na wikiverzi 3 tedne pred nastopom objaviti linke na te pesmi.
# Pripraviti dvakratek (2)koreferat kratkak koreferatasošolkinemu kreferatu. referatomaKoreferat dvehje sošolk.lahko Koreferatarokopisen (ni potrebno natipkati niti ga ni potrebno oddati, lahko govorite na pamet, kot želite). Koreferat lahko sestoji ali iz (a) lastne interpretacije dveh pesmi (alternativne tistim, ki jih interpretira sošolka, ali pa drugih), tudi tu obnova ne šteje za interpretacijo; (b) ali pa s komentarjem o pesnikovi poetiki, svetovnem nazoru ali posebno zanimivem ali pomembnem dogodku iz življenja. Koreferent_ka naj se poveže s sošolkamasošolko, da skupaj pripravijopripravita prezentacijo. Prezentacija traja največ eno šolsko uro, (za katedrom sedijosedita vsi trijeobe). Ob izbrano temo se na Wikiverzi napišetanapiše tudi koreferentkikoreferent/aka.
# Prebrati pesmi, ki jih bodo sošolke in sošolci interpretirali in polinkali, in sodelovati v razpravi.
 
V enem tednu, torej najpozneje do torka 2523. februarja ob izbranega pesnika/pesnico napišite svoje ime in najmanj 3 tedne pred nastopom naslove in linke interpretiranih pesmi.
 
Seminarsko ODDAJTE najpozneje dva tedna (= dve srečanji) pred nastopom; skupaj ga bova pogledala po torkovi uri. Prvi dve nastopajoči lahko oddata en teden pred nastopom.
a) kratek življenjepis (do pol tipkane strani) s poudarkom na za literaturo pomembnih etapah, do 3 točke
 
b) prikaz pisateljeve poetike – tematika in/ali motivika, pesniške vrste, stil. Za vsako ugotovitev obvezno naštejteNAŠTEJTE vsajVSAJ dveDVE pesmiPESMI, ki izkazujejo to, kar trdite, in na njih pokazatiPOKAŽITE pravilnost te trditve. Primer z wikipedije o Jenku: »''Jenko je pisal domoljubne pesmi'' (NAŠTEJtu bi NAŠTELI 3 PRIMEREPESMI in opišiopisali tematiko domoljubnih pesmi), ''refleksivno'' (NAŠTEJ NAJMANJ 3 PRIMERE; ker je refleksivnost nedefiniran pojem, te tematike določi natančneje in ilustriraj s citatom iz pesmi) ''in parodično-satirično poezijo'' (NAŠTEJ NAJMANJ 3 PRIMERE in opiši predmet satire in parodije ter ilustriraj z odlomkom iz pesmi) ''ter dosegel vrh z nežno in trpko ljubezensko'' (RAZLOŽI IN NAŠTEJ 3 PRIMERE) ''ter razpoloženjsko liriko'' (RAZLOŽI IN NAŠTEJ 3 PRIMERE). ''Prepoznaven je tudi po pesmih iz narave.'' (RAZLOŽI IN NAŠTEJ 3 PRIMERE)«. 8 točk
 
c) morebitni vplivi drugih avtorjev, 2 točki
Način ocenjevanja (29 točk, 16 za pozitivno):
a) samostojnost in koherentnost analize in interpretacije pesmi (točka (dč) zgoraj): negativno ocenjujem deležgolo povzemanjapovzemanje vsebine, prevelik delež golega naštevanja stilnih sredstev, prevelik delež tuje interpretacije, pozitivno pa samostojnost analize in interpretacije, pesmi kot celote in usmerjenost analizeinterpretacoije posameznih segmentovelementov (metafor, simbolov, aliteracij …..) v razumevanje višjih segmentov in pesmi kot celote, povezovanje interpretiranih pesmi z drugimi pesmimi iste teme, refleksijo nad tematiko, problematiko;
 
(b) obseg in relevantnost uporabljene strokovne literature,
(b) iz strokovne literature ne povzemati, česar sami ne razumete;
 
(c) Pri povzemanju tujega znanja ne uporabljati istih formulacij, ampak isto povejtePOVEJTE poPO svojeSVOJE;
 
(č) ne privzemati tujih vrednostnih ocen;
(e) strokovnih pojmov ne definiramo in razlagamo s SSKJ, ampak z literarnoteoretskimi leksikoni, enciklopedijami.
 
Referat napišite za sošolke in sošolce: povejte jim nekaj tehtnega, ne se osmešiti s trivialnostmi. Od vas se morajo nekaj naučitenaučitI in nad izbranim pesnikom tudi navdušiti.
 
V enem tednu, torej najpozneje do torka 2523. februarja ob izbranega pesnika/pesnico napišite svoje ime in najmanj 3 tedne pred nastopom naslove in linke interpretiranih pesmi.
 
Prisotnost 75vsaj %11-krat, za odsotnost tipkanje za Wikvir.
 
 
#Prešernove ljubezenske balade (iz Poezij ter nezbrane kot Ponočnjak, Romanca od Strmega grada) v primerjavi z ljubezenskimi pesnimi, referentka, koreferentka
PESNIKI IN PISTELJICE - VIROZNI SEMINAR
#Jovan Vesel Koseski
#Stanko Vraz (pisal je v hrvaščini) – ljubezenske pesmi, referentka, koreferentka
#Simon Gregorčič,referentka, koreferentka
#Simon Jenko referentka, koreferentka
#Josip Stritar (morda sastire kot Dunajski soneti, Preširnov god v Eliziji)
#Pavlina Pajk, referentka, koreferentka
#Krajnska čbelica 1-4
#Aškerčeve pesmi in pesnitve z orientalsko tematiko, referentka, koreferentka
#Luiza Pesjak, referentka, koreferentka
#Valentin Stanič, referentka, koreferentka
#Urban Jarnik in t.i. opisna poezija narave (nature poetry; V vigredi, Zvezdje, Danica in druge)
#Andrej Šuster Drabosnjak (pesmi in igra Izgubljeni sin)
#Pekel, vice in nebesa v verski poeziji 17. in 18. stol (Kalobški, Lavrečič, Steržinar), referentka, koreferentka
#Zlati očenaši kot primer ljudske religioznosti, referentka, koreferentka
#[[Anton Mahnič: 12 večerov]] njegova estetska teorija in načela vrednotenja literature
 
 
 
PESNIKI IN PISTELJICE - VIROZNI SEMINAR 2020
 
Študenti, ki ste gradivo za seminar dobili, nalogo izpeljite.
 
OBSEG SEMINARSKE: do 20.000 znakov brez naslovnice in kazala. Zato pišite zgoščeno in brez balasta.
 
#Julija Primic v Prešernovi poeziji – dileme; podoba; interpretacija (Laura Cankar; gradivo kmalu dobi) Sonetni venec: https://sl.wikisource.org/wiki/Sonetni_venec in Neiztrohnjeno srce https://sl.wikisource.org/wiki/Neiztrohnjeno_srce_(Pre%C5%A1ernove_poezije)
#Štefan Modrinjak
#Urban Jarnik (lahko se osredinite na ti. opisno poezijo narave) (Maruša Jaklič; gradivo ima) ([[s:V vigredi|V vigredi]], [[s:Kres (Urban Jarnik)|Kres]])
#Jovan Vesel Koseski (Sandra Vidmar, menjava teme: Pavlina Pajk, romani)
#Stanko Vraz (lahko si izberete eno tematiko) (Klara Širovnik, gradiva ima)
#Simon Gregorčič (Poezije 1) (Klara Zevnik, po Slodnjaku in DLIbu, bo še preverila v domači knjižnici)
#Fran Levstik (Pesmi 1854, obširneje pa predstavite Franjine in Tonine pesmi) (Nina Šulc, po Slodnjaku in gradivu na DLIbu) Pesmi so na DLIBu http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-F6UNUB4F/696e02fd-e2f6-4469-b3a7-8862a454de9e/PDF
#Simon Jenko (Pesmi 1865) (Gašper Tonin; gradiva nima, Jenko je na DLIbu http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-85ZXTDBX/8d054b77-4cfb-4d8b-b244-3864855308bd/PDF)
#Anton Aškerc (Balade in romance) (Tinkara Volk; po Slodnjaku in DLIbu, gradivo bo preverila v domači knjižnici)
#Stritarjeve satire – identifikacija tarč, njihova biografija in interpretacija pesmi (Nejc Faganel, nekaj gradiva ima)
#Luiza Pesjak − proza
#Pavlina Pajk − proza
 
 
#Dramatika Andreja Šusterja Drabosnjaka
#Kapelski pasijon
#Pekel, vice in nebesa v verski poeziji 17. in 18. stol (Kalobški, Lavrenčič, Steržinar)
#tema po lastnem izboru
 
 
 
#Levstikove satire – identifikacija tarč, njihova biografija in interpretacija pesmi
#Posvetna Poezija do Pisanic – zgodovinski žanrski in tematološki pregled in analiza pesmi (literatura Koruza, Legiša, faksimile Pisanic)
#Krajnska čbelica 1-4
# Pesmi Leopolda Volkmerja
#Faust in Lovrenčičev Sholar iz Trente
419

urejanj

Navigacijski meni