Šport: Razlika med redakcijama

Jump to navigation Jump to search
dodanih 4.586 zlogov ,  pred 2 letoma
Viri
(Viri)
 
== Zunanje povezave ==
{{Zbirka|Category:Sports}}Allender S., Cowburn G. in Foster C. (2006). Understanding participation in sport and physical activity among children and adults: a review of qualitative studies. ''Health Education Research'', ''21''(6),826-835. <nowiki>https://doi.org/10.1093/her/cyl063</nowiki>
{{Zbirka|Category:Sports}}
 
{{Wikislovar|šport|Šport}}
Balažic, M., Jakovljević, M., Brecelj, G., Hlebš, S., Jeromen, T., Kacin, A., Karba, R., ... Palma, P. (2013). ''Osnove športne rekreacije''. Ljubljana: Športna unija Slovenije.
 
Best, D. (1988). »Sport is not art«. ''In philosophic inquiry in sport'', W. Morgan & K. Meier, 527–539. Champaign: Human Kinetics.
 
Cashmore, E. (2005). ''Sports culture: an A-Z guide''. London: Taylor in Francis e-Library.
 
Coren S. (2017). ''In the minds of dogs.'' Pridobljeno 20.8.2018 s <nowiki>https://www.psychologytoday.com/us/articles/201709/in-the-minds-dogs</nowiki>
 
Dickie, G. (1997). ''Introduction to aestehetics: an analytical approach''. Oxford in New York: Oxford University Press.
 
Dupré, B. (2014). ''50 philosophy ideas you really need to know''. London: Cquercus.
 
Girginov, V., Parry, S. J., Hosta, M., Pinter, S., Pavlin, T., Pisk, J., Ličen, S., ... Smrdu, M. (2007). ''Olimpijske igre: študijski vodnik po razvoju modernih olimpijskih iger''. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 
Gumzi, M. (Producent) in Ivanišin, M. (Direktor). (2017). ''Playing Men.'' Ljubljana: Nosorogi.
 
Luthar, B. (2014). ''Kultura in razred''. Ljubljana : Fakulteta za družbene vede.<s>, Založba FVD</s>.
 
Kirbiš, A., Tavčar, K. M., in Musil, B. (2014). Sociodemographic and socioeconomic inequalities in physical activity among Slovenian youth. ''Obzornik Zdravstvene Nege, 48''(4), 273-285.
 
Kreft, L. (2012). Graciozno gibanje. ''Ars & Humanitas, 6''(1), 89-105.
 
Kreft, L. (2013). ''Levi horog: Filozofija športa v osmih esejih''. Ljubljana: Sophia.
 
Kristan, S., Jošt, B., in Horvat, L. (2000). ''Športoslovje na Slovenskem danes''. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 
Kroflič, R. (2012) ''Razmišljanja : športna vzgoja in koncept zdravja''. Pridobljeno 20. 8. 2018 s <nowiki>https://issuu.com/zsrsplanica/docs/sm_181</nowiki>
 
Markič, O. (2012). Šport kot predmet refleksije in osebna izkušnja. ''Ars & Humanitas'', ''6''(1), 51-60.
 
Markič, O. (2009). Igre, vrednote in šport. V M. Velikonja, P. Stankovič, G. Starc (ur.) ''Kalejdoskop Športa'', (str. 133-145). Maribor: Aristej.
 
Mednarodni olimpijski komite. ''Key dates in the history of women in the olympic movement''. Pridobljeno 12. 6. 2018 s <nowiki>https://www.olympic.org/women-in-sport/background/key-dates</nowiki>
 
Ministrstvo za kulturo. ''Posvet o novem slovarju slovenskega jezika''. Pridobljeno 17. 6. 2019 s <nowiki>http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/E_zbornik/18-_Krek__Gantar__Kosem_-Slovarske_razlage_v_NSSJ_popravljeno.pdf</nowiki>
 
Modic, J., Berglez, S. in Beočanin, T. (2011). ''Zdravje mladih: programski dokument Mladinskega sveta Slovenije''. Ljubljana: Mladinski svet Slovenije.
 
Oberstar, C. in Jerman, M.: ''Intervju: Matjaž Ivanišin''. Pridobljeno 20. 8. 2018 s <nowiki>http://ekran.si/matjaz-ivanisin/</nowiki>
 
Osipovich, D. (2006). »What is a theatrical performance«. ''Journal of aesthetics and art criticism'', ''64''(4), 461.
 
Palomäki, S., Hirvensalo, M., Smith, K., Raitakari, O., Männistö, S., Hutri-Kähönen, N. in Tammelin, T. (2018). Does organized sport participation during youth predict healthy habits in adulthood? A 28-year longitudinal study. ''Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 28''(8), 1908-1915. https:doi.org/10.1111/sms.13205
 
Super, S., Wentink, C. Q., Verkooijen, K. T. in Koelen, M. A. (2017). How young adults reflect on the role of sport in their socially vulnerable childhood. ''Qualitative Research in Sport, Exercise and Health'', ''11''(1), 20-34. <nowiki>https://doi.org/10.1080/2159676X.2017.1361468</nowiki>
 
Šugman, R. (1997). ''Zgodovina svetovnega in slovenskega športa.'' Ljubljana: Fakulteta za šport.
 
Taks M. in Scheerder J. (2006). Youth sports participation styles and market segmentation profiles: evidence and applications. ''European Sport Management Quarterly,'' ''6''(2), 85-121. <nowiki>https://doi.org/10.1080/16184740600954080</nowiki>
 
Vogrinc, J. in Kreft, L. (2012). Šport in humanistika. ''Ars & Humanitas, 6''(1), 7-10.
 
Wittgenstein, L., Strniša, E., Simoniti, J. in Simoniti, J. (2014). ''Filozofske raziskave.'' Ljubljana: Krtina.
 
Welsch, W. (1999). Sport - viewed aesthetically, and even as art?. ''Filozofski Vestnik'', ''20''(2), 213-236.{{Wikislovar|šport|Šport}}
* [http://www.spic.si/ Zavod za šport Slovenije - Športni informacijski center]
* [http://www.sp.uni-lj.si/ Fakulteta za šport] Univerze v Ljubljani
7

urejanj

Navigacijski meni